NUGGET SW s.r.o., Na Moráni 3, 128 00 Praha 2
Zapsáno v obchodním rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1, odd. C, vložka 9166
Odinstalace a záloha Nugget Mzdy
před přechodem na verzi s Runtime 5.1
Vážení zákazníci,
předtím, než bude provedena reinstalace Nugget Mzdy v provedení s MicroFocus Runtime 5.
1, přinášející vyšší stabilitu systému, nové funkce a plnou kompatibilitu se 64bitovými OS, je
potřeba provést zálohu dat a úplnou odinstalaci předchozí verze. Tento postup se liší v
případě aplikace Nugget Mzdy Sever, Klient a Single.
Nugget Mzdy Server
1) Zastavte služby MicroFocus CCITCP2 Daemon a NgMFS01, popřípadě NgMFS02-99.
2) Proveďte si zálohu všech číslovaných adresářů C:\nuggetsw\mzdyprg\mzdy001 \mzdyXXX (např. \mzdy002, \mzdy003 apod.)
2) Pokud používáte speciální exportní/importní funkce, obraťte se na svého konzultanta
Nugget Mzdy a ujistěte se ohledně další adresářové struktury, kterou by bylo nutné
zálohovat.
3) Standardně pomocí funkce z Ovládacích panelů Windows („Přidat nebo Odebrat
programy“ nebo „Programy a funkce“ v závislosti na verzi operačního systému) zahajte
odinstalaci položky MicroFocus Application Server a následně zvolte „Select All“ a pokračujte
– tím odinstalujete i Service Pack 1 na MicroFocus Runtime.
4) Standardně pomocí funkce z Ovládacíh panelů Windows odinstalujte aplikaci Nugget
Mzdy.
5) Případně ručně smažte adresář /nuggetsw.
6) Případně odstraňte klíč registru /HKEY LOCAL MACHINE/ SOFTWARE/ MICRO FOCUS.
7) Odstraňte klíč registru /HKEY LOCAL MACHINE / SYSTEM / CURRENT CONTROL
SET /SERVICES / MF_CCITCP2 a \NgMFS01, popřípadě NgMFS02-99.
8) Restartujte PC.
9) Po provedení instalace nové verze Nugget Mzdy dohrajte adresáře a soubory ze zálohy
(C:\nuggetsw\mzdpyprg\mzdy001 - \mzdyXXX z adresáře C:\nuggetsw\mzdyprg a stejně tak
soubory SS000.dat a SS000.idx ze stejného umístění) do původního umístění a stáhněte
standardním způsobem a nainstalujte nejnovější verzi programu. Pak je možné pracovat s
aplikací. Uživatelské rozhraní zůstává stejné, uživatel nezaznamená žádné změny.
1
Nugget Mzdy Klient
1) Proveďte si zálohu všech číslovaných adresářů \mzdy001 - \mzdyXXX (např. \mzdy002,
\mzdy003 apod.) z adresáře C:\nuggetsw\mzdyprgc a stejně tak souborů SS000.dat,
SS000.idx a PARAM.TXT ze stejného umístění.
2) Standardně pomocí funkce z Ovládacích panelů Windows („Přidat nebo Odebrat
programy“ nebo „Programy a funkce“ v závislosti na verzi operačního systému) zahajte
odinstalaci položky MicroFocus Application Server - pokud se objeví menu, tak následně
zvolte „Select All“ a pokračujte – tím odinstalujete i Service Pack 1 na MicroFocus Runtime,
který může, ale nemusí být přítomen.
3) Standardně pomocí funkce z Ovládacích panelů Windows odinstalujte aplikaci Nugget
Mzdy.
4) Odstraňte adresář /nuggetsw.
5) Odstraňte klíč registru /HKEY LOCAL MACHINE/ SOFTWARE/ MICRO FOCUS.
6) Restartujte PC.
7) Po provedení instalace nové verze Nugget Mzdy dohrajte adresáře a soubory ze zálohy
do původního umístění. Pak je možné pracovat s aplikací. Uživatelské rozhraní zůstává
stejné, uživatel nezaznamená žádné změny.
V případě problémů kontaktujte technickou podporu Nugget:
Tomáš Strnad
tel. *725 947 934
e-mail: [email protected]
Petr Wohlmuth
tel. *420 602 729 297
e-mail: [email protected]
Tomáš Dydovič
tel. *420 606 623 869
e-mail: [email protected]
2
Download

Odinstalace a záloha Nugget Mzdy před