Reklamy
na Facebooku
Účet – uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň – všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava – Inzeráty, které byly za zvolené období aktivní. Dosah kampaně – počet unikátních uživatelů, kteří zhlédli vaši reklamu za zvolené období. Četnost/frekvence – průměrný počet zobrazené reklamy jednotlivým uživatelům. Společenský dosah – počet uživatelů, kteří si vaši reklamní zprávu prohlédli se jmény svých přátel, jimž se líbí
vaše stránka, odpověděli na vaši událost nebo použili vaší aplikaci. Nabídka (bid) – maximální finanční částka, kterou chcete vydat
za jedno prokliknutí vaší reklamy. Náklady za média – peníze zaplacené za
inzerci. PPC „pay per click“ – platba za klik.
CPC „cost per click“ –
cena za proklik. CPM „cost per mille“ – cena
za 1 000 zobrazení.
CTR „clicktrough rate“ – míra prokliku (prokliky/zobrazení).
CPF „cost per fan“ – cena za fanouška. Denní rozpočet – rozpočet je čerpán rovnoměrně na denní bázi stanovenou částkou.
Dlouhodobý rozpočet – zvolený rozpočet rozložený do požadovaného časového
intervalu. Odhad zacílení – počet uživatelů, které má vaše reklama možnost oslovit. EdgeRank – mechanismus/algoritmus, který rozhoduje o zobrazování příspěvků na FB stránce jejím fanouškům. UTM
parametry
– značky přidávané do cílové URL, které vám umožňují sledovat například výkon inzerátu. FB Insights – analytické rozhraní facebookových stránek. Landing Tab – speciální záložka na FB stránce, na kterou vodíte uživatele. Účet
– uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně.
Kampaň – všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava – Inzeráty, které byly za zvolené období aktivní. Dosah kampaně – počet unikátních uživatelů, kteří zhlédli vaši reklamu za zvolené období. Četnost/frekvence – průměrný
počet zobrazené reklamy jednotlivým uživatelům. Společenský dosah – počet uživatelů, kteří si vaši reklamní zprávu prohlédli se jmény svých přátel,
jimž se líbí vaše
stránka, odpověděli na vaši událost nebo použili vaší aplikaci. Nabídka (bid) – maximální finanční částka, kterou chcete vydat za jedno prokliknutí
vaší reklamy. Náklady za média – peníze zaplacené za inzerci. PPC „pay per click“
– platba za klik.
CPC „cost per click“ – cena za proklik. CPM „cost per mille“ – cena
za 1 000 zobrazení. CTR „clicktrough rate“ – míra prokliku (prokliky/zobrazení). CPF
„cost per fan“ –
cena za fanouška. Denní rozpočet – rozpočet je čerpán rovnoměrně na denní bázi
stanovenou částkou. Dlouhodobý rozpočet – zvolený rozpočet rozložený do požadovaného časového intervalu. Odhad zacílení – počet uživatelů, které má vaše reklama možnost oslovit. EdgeRank – mechanismus/algoritmus, který
rozhoduje o zobrazování příspěvků na FB stránce jejím fanouškům. UTM paramet
Autor ebooku: Michal Seget
Facebook, největší a nejrozšířenější sociální síť,
přináší nejen spoustu způsobů, jak se bavit, komunikovat s přáteli nebo třeba hrát hry. Pokud ho umíte správně využít, může být přínosem i pro vaši firmu. Cílem našeho ebooku je
představit vám formát PPC kampaní určených
pro Facebook, který se obecně nazývá Facebook Ads. Chceme vám přiblížit práci s tímto
prostředkem a seznámit vás s tipy a triky, které se vám mohou hodit při vlastním vytváření
a správě kampaní.
Obsah
Porovnání systémů������������������������������������������������������������������������������������� 5
Cíle pro FB Ads ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Vytvoření účtu ����������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Nastavení účtu pro reklamu������������������������������������������������������������������������������������� 12
Fakturace, financování����������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Druhy inzerátů a jejich specifikace ����������������������������������������� 18
Klasické FB Ads reklamní sdělení ��������������������������������������������������������������������������� 19
Sponzorované příběhy neboli Sponsored Stories (SS) ������������������������������������� 20
SS FB Ads inzerát��������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Sponzorovaný příběh��������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Mobilní reklama (Mobile Ads)������������������������������������������������������������������������������� 21
Propagace konkrétního příspěvku ��������������������������������������������������������������������� 22
Propagace pozvánek ��������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Rozpočty a limity ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Vytvoření inzerátů a kampaně a možnosti cílení����� 23
Vytvoření inzerátu a kampaně��������������������������������������������������������������������������������� 24
Cílení������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
Možnosti cílení��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Geografick���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Demografick������������������������������������������������������������������������������������������������������ 27
Zájmové okruhy��������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Rozšířené kategorie������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Uživatelské okruhy��������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Pracoviště/Zaměstnavatel������������������������������������������������������������������������������� 27
Vzdělání����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Pohlav������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28
Jazyky ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Správa a optimalizace��������������������������������������������������������������������������� 29
Power Editor ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Sledování výkonu ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Reporting������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
Úspěšnost inzerce ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
Demografie respondentů ����������������������������������������������������������������������������������������� 35
Akce podle doby zobrazení ������������������������������������������������������������������������������������� 36
Přímé interakce����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Příklady táhnou ������������������������������������������������������������������������������������������� 37
Slovník pojmů������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
Zdroje����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
Reklamy na Facebooku
Porovnání systémů
Propagace prostřednictvím PPC (pay per click) reklamy na Facebooku má ve srovnání s ostatními PPC systémy Google AdWords a Seznam Sklik svá specifika. Pojďme se společně podívat na to jaká.
Na Facebook, tedy na sociální síť, se lidé chodí předně bavit se svými přáteli, prohlížet jejich fotografie, hrát hry, diskutovat pod jednotlivými příspěvky a podobně. Rozhodně sem nechodí nakupovat
či hledat zboží nebo informace, jako je tomu u dvou již zmíněných
konkurenčních PPC systémů, které jsou mimo jiné také vyhledávači. Toto je asi největší a nejzásadnější rozdíl, který má vliv na fungování a výkon PPC kampaní.
5
Reklamy na Facebooku
uvědomění
potřeb
vyhodnocení
nákupu
výběr
dodavatele
specifikace
výrobků
hledání
dodavatelů
Uživatel FB se oproti PPC systémům založeným na vyhledávání nachází v první a druhé fázi nákupního cyklu, v kterých dochází k získání povědomí o značce, produktu nebo službě a k možnému uvědomění, že daný produkt či službu skutečně potřebují.
Následně se uživatelé přesouvají spíše do vyhledávacích sítí, což je
prostor pro využití PPC reklamy například v systémech Google AdWords nebo Seznam Sklik.
Bohudík, nebo bohužel kvůli tomuto „rozpoložení“ facebookového uživatele samotné Facebook Ads spíše než jako výkonový nástroj on­‑line reklamy slouží k dosahování a podporování dlouhodobějších cílů. Těmi mohou být například navázaní komunikace se
zákazníkem, navázání vztahu s potenciálním zákazníkem nebo PR.
6
Reklamy na Facebooku
Cíle pro FB Ads
Na přední místo cílů, které lze propagací formou FB Ads dosahovat
patří vytváření fanouškovské základny (získávání nových fanoušků), jejímž prostřednictvím budete moci získávat cenné informace
přímo od vašich zákazníků, budete s nimi moci efektivně komunikovat, podporovat prodej vašich produktů či služeb nebo dokonce
předcházet případným potížím.
S výše jmenovanými aktivitami samozřejmě úzce souvisí budování značky, rozšíření povědomí o značce, nových službách nebo produktech. Pro tento druh kampaní je Facebook se svým obrovským
množstvím každodenně aktivních uživatelů téměř ideálním prostředím, ve kterém vaše značka, nová služba či produkt bude den
co den na očích statisícům lidí.
V žebříčku počtu uživatelů je Česká republika se svými 3 636 880
uživateli na celkovém 43. místě. Penetrace on­‑line populace České
republiky činí 54,59 %.
Vývoj počtu uživatelů FB v ČR v roce 2012
v milionech
uživatelů
3,648
3,678
3,621
3,611
duben
květen
3,552
3,502
leden
únor
březen
červen
7
Reklamy na Facebooku
Asi největším rozdílem, již zmíněnou vlastností a také nespornou
výhodou Facebook Ads v porovnání s ostatními reklamními systémy je, že v této sociální síti lze prostřednictvím speciálních formátů FB Ads získávat fanoušky pro facebookové stránky a využívat sociálních vazeb uživatelů Facebooku k zefektivnění vašich reklam.
muži
32 %
ženy
68 %
25–34 28 %
18–24 28 %
35–44 16 %
16–17 8 %
45–54
7%
13–15 7 %
55–64
4%
65–0
3%
8
Reklamy na Facebooku
PPC fungující na principu aukcí
Všechny zmiňované PPC systémy pracují v zásadě na stejném principu, a to na sytému aukcí. Před startem facebookové kampaně
nastavíte pro každý inzerát tzv. „bid“ čili maximální hodnotu, kterou si přejete zaplatit za jeden klik (CPC, cost per click), nebo za
tisíc zobrazení reklamy uživatelům (CPM, cost per mille). Inzeráty
se následně v reklamním systému Facebooku účastní aukce s dalšími inzerenty a jejich reklamami. Na základě navrhované nabídky
(„bidu“) a také kvality inzerátu (CTR) se začínají uživatelům zobrazovat.
Cena za proklik se odvíjí od toho, s kolika dalšími inzerenty v dané
cílové skupině „soutěžíte“ a samozřejmě také s jak kvalitními inzeráty. Zde se dostává do hry již zmíněná kvalita inzerátu, kterou lze
odvodit na základě jeho CTR.
Význam kvality inzerátu je v praxi takový, že pokud budete v aukci
„soutěžit“ s vlastními kvalitními inzeráty, postačí vám k „výhře“ nižší bid než vašim konkurentům s inzeráty nekvalitními.
Pokud budete mít inzeráty naopak nekvalitní, cena za proklik se
pro vás bude zvyšovat. Dosáhnete tak se stejným rozpočtem horších výsledků z hlediska ceny za proklik, získaných fanoušků nebo
konverzí. Proto je zapotřebí se kampaním kontinuálně věnovat a na
základě průběžných výsledků je optimalizovat.
Pokud máte účet, v kterém spravujete kvalitní inzeráty,
pro každý nově vytvořený vám postačí k jeho startu nižší bid, než by tomu bylo u účtu nového nebo s inzeráty
nekvalitními.
9
Reklamy na Facebooku
Vytvoření účtu
V této kapitole se již budeme věnovat praktičtější stránce celé věci,
a to založení a jednotlivým nastavením správcovského účtu, bez
kterého by to nešlo.
Základní podmínkou pro vytváření a správu Facebook Ads kampaní
je založený jeden ze dvou možných účtů na Facebooku.
osobní účet
obchodní účet
Osobní účet, který jistě všichni znáte, slouží především pro komunikaci s vašimi přáteli, nahrávání vlastních fotek a obecně k využívání této sítě ve všech směrech, které nabízí. Tento druh účtu nenabízí jen vše pro vaši zábavu, ale také vše potřebné pro vytvoření
a správu PPC kampaní.
Pokud již takový účet vlastníte, nejednáte například v zastoupení
nějaké firmy a nepředpokládáte, že by do účtu potřeboval přístup
ještě někdo další, můžete ke správě kampaně využít tento osobní
profil. Nicméně pro vedení kampaní je vhodnější založit účet nový,
tzv. obchodní.
Obchodní účet neumožňuje klasické „sociální“ funkce jako osobní profil, tedy sdílení fotek, přátelství s ostatními uživateli apod. Je
určen především pro správu FB stránek firem či vytváření FB Ads
kampaní.
Za zmínku stojí, že FB oficiálně neumožňuje vytvoření
2 účtů jednou osobou, nicméně na základě zkušenosti
toto toleruje. Nezaznamenal jsem prozatím případ, že by
byl duplicitní business účet k osobnímu profilu zrušen.
10
Reklamy na Facebooku
Hodí se tedy pro ty z vás, kdo jednají v zastoupení nějaké firmy
nebo předpokládají, že nebudou kampaně spravovat sami. Výhodou tohoto účtu je, že pokud budete potřebovat přidělit přístup
nějaké další osobě/agentuře, nemusíte se obávat, že by byla vaše
osobní data vystavena na odiv kolegům nebo zaměstnancům.
V podstatě jediné, co budete předem potřebovat je e­‑mail, pro který budete účet vytvářet. Můžete použít buď firemní, na který Vám
budou chodit veškeré notifikace a upozornění, nebo si můžete vytvořit v některé z e­‑mailových služeb vlastní, který použijete pouze pro tyto účely.
Bohužel FB prozatím nenabízí vytvoření obchodního účtu bez nutnosti založit také FB stránku, nicméně na změně se prý již pracuje.
Pro ty z vás, kteří již stránku máte, to není žádná katastrofa. Stačí novou stránku ponechat prázdnou a pouze ji nepublikovat. Toto
lze nastavit v administrační části dané stránky. Stránka bude existovat, ale vyhledavače ji nezaindexují a nebude viditelná pro ostatní uživatele s výjimkou vaší „správcovské“ osoby.
Pokud jste zdárně prošli facebookovým průvodcem pro založení
účtu, máte k dispozici aktivní obchodní profil, ve kterém lze vytvářet a vést vlastní kampaně.
Obchodní účet si můžete velice jednoduše založit na následující stránce: www.facebook.com/business
11
Reklamy na Facebooku
Nastavení účtu pro reklamu
Veškerá nastavení, která budete potřebovat, naleznete v rozhraní
pro správu kampaní FB Ads. Zde najdete také veškeré grafy a data
spojené s výkonem kampaně či jednotlivých inzerátů.
12
Reklamy na Facebooku
V případě, že jste si založili nový účet, je třeba vyplnit informace
o účtu.
název účtu
název společnosti
fakturační údaje
správce
notifikace, apod.
Tento formulář naleznete v nabídce „nastavení“ v levé části rozhraní.
Úvodní sekcí tohoto formuláře je nastavení informací o účtu. Zde
máte možnost vyplnit název účtu (pokud jste agentura, doporučujeme vyplnit název klienta, pokud firma, tak název vaší společnosti).
Dále můžete vybrat odvětví, ve kterém podnikáte. Jedná se pouze o orientační informaci pro účely Facebooku a rozhodně není povinná.
Bod, jehož vyplnění již povinné je, je odpověď na otázku, zda kupujete FB reklamu pro obchodní účely. Pokud reklamu kupujete za
účelem propagace své společnosti, produktů či služeb, předpokládá se, že na danou otázku odpovíte „ano“. V takovém případě vám
bude účtováno DPH dle aktuální sazby v Irsku.
Vyplnění názvu společnosti, adresy společnosti a vašeho DIČ slouží
pro fakturaci nákladů za média.
13
Reklamy na Facebooku
Posledním a také povinným bodem v této sekci je určení, zda jste
agentura a nakupujete reklamu v zastoupení třetí strany. Pokud odpovíte na tuto otázku záporně, vyplňování této sekce pro vás končí. Pokud odpovíte kladně, je zapotřebí potvrdit či vyvrátit, zda Váš
klient má sídlo ve Francii nebo zda vámi vytvořená reklama bude
cílena do Francie.
Pokud váš klient sídlí ve Francii či máte v plánu reklamu cílit na
území Francie, je třeba vyplnit bližší informace o způsobu platby
faktur nebo kontaktní údaje vašeho klienta.
Poté můžete změny uložit a tuto sekci máte kompletní.
Následující částí formuláře je nastavení oprávnění tedy přístupů
administrátorů k vašemu účtu. Existují 3 úrovně správcovských
oprávnění.
Administrator
General user
Report Only
Oprávnění „Administrátor“ se přímo váže k e­‑mailu, na který byl
daný účet vytvořen. Předpokládá se, že tato úroveň administrace je přidělena vlastníkovi nebo hlavnímu administrátorovi účtu.
Jako jediná umožňuje úroveň Administrator přístup k těmto funkcím účtu:
správa zdroje financování
napojení zdroje financování
změna nebo nastavení limitů čerpání účtu
V případě, že se tato úroveň administrace převádí/předává, je nutné změnit přihlašovací e­‑mail, nebo s FB účtem předat i stávající
e­‑mail, na který byl účet založen.
Dalším druhem oprávnění, které budete pravděpodobně využívat
nejčastěji, je úroveň „General User“. Ta umožňuje kompletní přístup k účtu kromě editace informací o účtu a přístupu k nastave-
14
Reklamy na Facebooku
ní zdroje financování. Na této úrovni dochází k připojení dalších
správců a také k propojení jednotlivých účtů mezi sebou.
Poslední variantou je oprávnění „Report Only“, které uživateli
umožňuje pouze reportování dat kampaně.
Na konci formuláře máte sekci „E­‑mailová upozornění aplikace pro
reklamu“, v které si můžete jednotlivá upozornění vybrat dle libosti a nastavit zasílání zvolených notifikací na e­‑mail, pod kterým byl
účet založen.
Fakturace, financování
V této podkapitole si společně projdeme možnosti fakturace a financování vašich kampaní.
Hned v úvodu upozorňujeme, že společnost Facebook má své evropské obchodní zastoupení v irském Dublinu, odkud jsou inzerentům vystavovány všechny faktury a odkud je s vámi případně také
komunikováno.
Pokud nejste plátcem DPH a rádi byste náklady za média zahrnuli
do svého účetnictví, pamatujte, že dle platných zákonů v ČR se přijetím služby ze zahraničí automaticky stáváte plátcem DPH. Proto
je v tomto případě před zahájením kampaní nutné zvážit, zda chcete náklady za média zahrnout do nákladů či nikoliv.
Pokud byste náklady za média chtěli zahrnout do svého účetnictví,
ale nechtěli se stát plátci DPH, je tu možnost „přefakturace“ prostřednictvím agentury, která vám bude kampaně spravovat.
Jste agentura nebo klient, který plánuje za média utratit více jak 10 000 USD měsíčně? Požádejte FB o přidělení zpětné fakturace. Bude vám vystavována pouze jedna faktura měsíčně namísto desítek denních faktur, což
jak jistě uznáte, značně uleví vašemu účetnímu oddělení.
15
Reklamy na Facebooku
Fakturace útrat za média probíhá u FB po vyčerpání 25 USD, nebo
v případě překročení této částky 1× denně. Veškeré faktury naleznete v levé části rozhraní pro správu kampaní pod položkou „Fakturace“. Facebook si vyhrazuje právo měnit frekvenci účtování dle
svého uvážení.
Hradit náklady za média lze v zásadě třemi způsoby.
kreditní kartou
napojením účtu PayPal
Facebook reklamním kuponem (kódem)
První dva druhy není třeba více představovat. Jedná se buď o PayPayl účet, nebo klasické kreditní karty Visa a MasterCard, z nichž
vám bude částka za média automaticky průběžně strhávána.
Jediné, co musíte hlídat, je dostatečné množství financí na vašem účtu (ať už bankovním nebo PayPal). V opačném případě budou kampaně automaticky stopnuty a budete systémem vyzváni
k úhradě nedoplatku.
16
Reklamy na Facebooku
Třetím, méně obvyklým druhem financování kampaní, je Facebook
kupon. Jedná se o speciální kód, který pouze vložíte do zadávacího
pole. Hodnoty kuponu mohou být 50 USD nebo 100 USD. Pro zadání kuponu je zapotřebí mít napojený některý z předcházejících
druhů financování.
Po vyčerpání kuponu nebo vypršení jeho platnosti budou náklady za média automaticky strhávány z vaší kreditní karty nebo PayPal účtu.
Tyto speciální FB kupony nabízejí některé on­‑line portály zabývající
se tvorbou e­‑shopů a internetových prezentací jako bonus, pokud
si své stránky vytvoříte právě u nich. Nebo je možné si kupony zakoupit zde: www.facebook­‑kupony.cz, www.fbadscoupon.com.
Pro případ blížící se expirace kupónu nebo skutečnosti,
že již brzy dojde ke strhávání plateb za inzerci z vaší kreditní karty, lze nastavit v účtu automatické upozornění,
které vám bude zasláno e­‑mailem.
17
Reklamy na Facebooku
Druhy inzerátů
a jejich specifikace
Vše potřebné k vytvoření kampaně již máte připravené a nyní je
ten správný čas přiblížit si samotné parametry a specifika Facebook
Ads reklamních „bannerů“ na Facebooku. Jelikož se FB Ads dělí do
několika základních typů, postupně si přiblížíme, jak reklamy vypadají, co obsahují, kde se zobrazují a k čemu se hodí.
Jednotlivé inzeráty se na základě jejich zacílení zobrazují uživatelům FB ve sloupci po pravé straně jejich profilu či Time Line, v náhledech fotografií a také při prohlížení FB stránek.
Počty těchto reklam jsou různé, Facebook jejich zobrazovaný počet
na daném místě neustále testuje. Obecně však nyní platí, že pro
umístění v profilu se zobrazují v množství až 7 inzerátů, pro umístění v prostředí fotografií až 3 inzeráty a pro FB stránky a Time Line
2 inzeráty.
18
Reklamy na Facebooku
Klasické FB Ads reklamní sdělení
Prvním formátem jsou FB Ads k propagování externí URL, tedy nejčastěji e­‑shopů, webových prezentací, blogů apod. Prostřednictvím
tohoto základního formátu FB Ads se snažíte přivést co možná nejrelevantnější návštěvnost na cílový web nebo dosáhnout samotných konverzí.
Samotný inzerát obsahuje:
obrázek formátu 100 × 72 pix
nadpis o délce až 25 znaků
tělo inzerátu o délce až 90 znaků
viditelnou zkrácenou URL cílové
stránky, která se nalézá pod nadpisem inzerátu
Kombinace atraktivního obrázku a textu
o celkové délce 115 znaků vám poskytuje dostatečný prostor, abyste uživatele vaším inzerátem zaujali a nalákali ho
k návštěvě vašeho webu.
19
Reklamy na Facebooku
Sponzorované příběhy neboli
Sponsored Stories (SS)
Sponzorované příběhy jsou druhem FB Ads reklamy, který ještě více
než předchozí varianta využívá podstaty této sociální sítě, a to sociálních vazeb jejích uživatelů.
Propagujete jimi především FB stránku jako takovou s cílem získat nové relevantní fanoušky, uživatele aplikace, kterou máte na FB
stránce umístěnou nebo můžete propagovat pozvánku na některou
z vašich akcí a snažit se tak získat více návštěvníků.
Tento typ reklamy vám nabízí několik základních možností, jak FB
stránku pomocí tohoto formátu propagovat.
SS FB Ads inzerát
Prvním z nich je SS FB Ads inzerát, ve
kterém oproti předchozímu formátu
nelze editovat nadpis inzerátu (ten je
pevně daný názvem vaší FB stránky).
Co je v inzerátu naopak navíc, je výzva
„To se mi líbí“. V nastavení tohoto inzerátu si také můžete zvolit, kam přesně
budete návštěvnost z reklamy na vaši
stránku vodit.
Uživatele, kteří se prokliknou vaší reklamou můžete přivést na Time
Line stránky, do konkrétní záložky vaší FB stránky (např. uvítací záložka s informacemi proč se stát fanouškem, fotoalbum) nebo také
přímo do konkrétní aplikace.
Zejména poslední možnost se hodí v případě, že máte na stránce
například nějakou hru, kalkulačku ceny vašich služeb a produktů,
generátor slevových kódů nebo jakoukoli další užitečnou aplikace,
která by mohla uživatele zaujmout, pobavit nebo přimět k nákupu.
20
Reklamy na Facebooku
Sponzorovaný příběh
Pokud se vám nechce vymýšlet obsah
inzerátu a chcete rozšířit fanouškovskou základnu vaší stránky, je pro vás
vhodný klasický sponzorovaný příběh
o „lajknutí“ stránky.
Tento formát využívá sociální vazby propagované stránky s přáteli
uživatele, kterému se inzerát zobrazil. Pokud je některý z přátel uživatele fanouškem dané stránky, u inzerátu se zobrazí jak jeho jméno, tak také profilová fotka čili avatar.
Takovýto typ inzerátu působí daleko osobněji – jako jakési doporučení od přátel. Pro akvizici nových fanoušků se hodí nejlépe. Nevýhodou tohoto typu inzerátu je fakt, že nelze vytvořit jeho obsah.
Tyto informace se automaticky nahrají z vaší stránky.
Mobilní reklama (Mobile Ads)
Facebook nově umožnil inzerci také prostřednictvím
„mobilního“ formátu sponzorovaného příběhu (označení stránky pomocí „To se mi líbí“). Umožnil nám tím také
zasáhnout uživatele, kteří k této sociální síti přistupují
přes mobilní zařízení. Tato reklama se mobilním uživatelům zobrazuje v jejich „news feedu“ spolu se jmény přátel, kteří jsou spojeni s konkrétní stránkou.
Vytvoření této mobilní FB reklamy je možné pouze prostřednictvím nástroje Power Editor. V klasickém rozhraní toto bohužel stále není možné. Mobilní inzeráty, které
v Power Editoru vytvoříte, je nutné následně nahrát do inzertního systému Facebooku. Poté již můžete sledovat jejich výkon, optimalizovat je a také je pozastavovat a mazat, tak jak je tomu u ostatních formátů.
21
Reklamy na Facebooku
Propagace konkrétního příspěvku
Další možností, jak upoutat pozornost směrem k vaší stránce či
sdělení, na které kladete důraz, je propagace konkrétního či nejnovějšího příspěvku na stránce.
Pokud máte opravdu zajímavý obsah
(texty, obrázky, videa), který uveřejňujete na své FB stránce, je tento formát pro
Vás skvělou příležitostí, jak upoutat pozornost.
Inzeráty působí netradičně, jsou výraznější než předchozí formáty a jsou zatím
poměrně málo využívané, a to zejména
v kombinaci s videem. Stejně jako předchozí typ také obsahují výzvu „To se mi
líbí“, která má uživatele přimět k tomu,
aby se mimo jiné stali fanoušky propagované stránky.
Propagace pozvánek
Pořádáte setkání, koncerty, divadlo,
přednášky, apod.? FB Ads na vás nezapomínají! Umožňují totiž propagovat
vytvořené pozvánky na tyto a další jiné
akce. Jednoduše vytvoříte klasickou
pozvánku na vaší FB stránce a následně si ji budete moci vybrat v rozhraní
pro správu reklam k placené propagaci.
Akci můžete prostřednictvím nastavení cílení propagovat vámi
přesně vybrané skupině uživatelů. Obsahem samotného inzerátu je
kromě obrázku a textu pozvánky také počet lidí, kteří se akce zúčastní, a možnost pozvánku ihned z inzerátu akceptovat.
22
Reklamy na Facebooku
Vytvoření inzerátů a kampaně
a možnosti cílení
Projdeme si postup vytvoření inzerátů, založení kampaně a možnosti cílení reklam na Facebooku
Rozpočty a limity
První věcí, kterou je třeba si rozmyslet ještě před vytvářením kampaně, je částka, kterou plánujete do reklamy investovat. Nesmíte
přitom zapomínat, že pokud máte nový FB účet, Facebook vám nastavil maximální denní limit útrat, do kterého vás je ochoten úvěrovat. Tento limit je pro nové účty stanoven na cca 800 Kč/den.
Pokud na tento denní limit svým čerpáním narazíte 4× až 5× a pokaždé v pořádku vyrovnáte svůj účet, bude vám denní limit na výdaje automaticky navýšen, a to až na maximální částku 1 000 USD.
V případě, že budete potřebovat limit dále navýšit, můžete se na
Facebook obrátit se žádostí o ruční navýšení limitu. Výši svého aktuálního denního limitu můžete sledovat v sekci „fakturace“ v levé
části rozhraní pro správu reklam.
Na tom samém místě si můžete nastavit také celkový limit účtu,
který vám bude omezovat výdaje účtu. Tuto funkci oceníte zejména v případě, kdy vám bude kampaně spravovat někdo jiný a vy si
budete chtít pojistit, že nebude čerpáno více, než bylo s třetí stranou domluveno. K tomuto nastavení máte přístup pouze vy, administrátor účtu, nikoliv „general user“.
23
Reklamy na Facebooku
Vytvoření inzerátu a kampaně
Máte stanoveno, kolik chcete do PPC reklamy na FB investovat
a máte připravené texty, obrázky a cílové URL? Pusťte se do samotného vytváření inzerátů!
V rozhraní „kampaně a reklamy“ začněte zeleným tlačítkem „vytvořit reklamu“ v pravém horním rohu. Dostanete se do prostředí vytváření reklamy nebo sponzorovaného příběhu, v kterém krok za
krokem projdete celým procesem vytváření první reklamy. Přes založení kampaně až po její objednání neboli spuštění.
Prvním krokem je vložení cílové URL, nebo zvolení stránky či pozvánky, kterou chcete propagovat (v případě stránek a pozvánek
musíte být jejich správci). Zvolené cílové URL doporučujeme nejprve označit UTM parametry tak, abyste je byli schopni co nejsnáze sledovat v Google Analytics. K tomuto účelu vám dobře poslouží například nástroj URL Builder (Zadejte dotaz do Google: Nástroj
URL Builder – Nápověda Analytics).
24
Reklamy na Facebooku
Po úspěšném zadání URL vás čeká vytvoření samotného inzerátu.
Do připravených polí „Titulek“ a „Text“ vložte:
požadovaný nadpis o délce max. 25 znaků
text inzerátu, který nesmí přesáhnout 90 znaků
nahrajte připravený obrázek, který bude součástí inzerátu
V pravém horním rohu máte možnost sledovat náhled vašeho inzerátu tak, jak se bude zobrazovat uživatelům. Pokud již máte nějaké
inzeráty hotové, můžete si místo nahrání obrázku z počítače vybrat
některý z již použitých volbou „Vybrat z galerie obrázků“.
25
Reklamy na Facebooku
Cílení
Samotnou kreativu inzerátu máte hotovou. Nyní se zaměřte na zvolení okruhu uživatelů, tedy cílové skupiny, kterou chcete svými inzeráty oslovit a zaujmout. V tomto kroku je třeba si dobře rozmyslet a odhadnout, jaká cílová skupina bude k vašim produktům či
službám nejrelevantnější. Správné zvolení cílové skupiny má velký
vliv na efektivitu kampaně a cenu za fanoušky, proklik nebo konverzi.
Špatně zacílená kampaň vám bude vodit nerelevantní uživatele,
kteří nebudou mít o vaše produkty zájem a nepřinesou vám tudíž
žádný užitek.
Naproti tomu dobře zacílená kampaň vám přinese loajální fanoušky, kteří budou zvyšovat edgerank vaší stránky, budou se vaší značky zastávat v diskusích a budou vám také poskytovat cenné informace. Dobře zacílená kampaň vám také může přinést kvalitní návštěvnost vašeho webu nebo dokonce přímé konverze.
26
Reklamy na Facebooku
Možnosti cílení
Geografické
Cílení podle státu, kraje, města (případně okruhu) a PSČ.
Nejčastěji používaná a také nejsmysluplnější cílení v ČR jsou podle
státu a města s danými okruhy. Pro každou zemi se však nabízené
možnosti geografického cílení liší v závislosti na její velikosti. Například pro Slovensko FB vůbec nenabízí cíle podle měst.
Demografické
Cílení na základě udávaného věku uživatelů a pohlaví.
Zde si jednoduše navolíte pohlaví uživatelů, kterým chcete reklamy
zobrazovat, a také jejich věk.
Zájmové okruhy
Cílení na základě zájmů uživatelů Facebooku, které mají uživatelé
uvedené v profilu, a na základě stránek, které uživatelé „lajkovali“.
Rozšířené kategorie
Zde můžete cílit například na základě používaného mobilního zařízení, rodiče rodinného statusu, potomků v určitém věku, apod.
Uživatelské okruhy
Cílení na fanoušky dané stránky (musíme být správci stránky),
nebo naopak jejich vyloučení z inzerce, případně také cílení na přátele fanoušků dané stránky.
Pracoviště/Zaměstnavatel
Cílení je možné i na základě vyplněného zaměstnavatele v profilu uživatelů.
27
Reklamy na Facebooku
Vzdělání
Cílit lze také podle vzdělání uživatele (středoškolák, vysokoškolák,
absolvent).
Pohlaví
Umožňuje cílit na uživatele se zájmem o ženy, nebo muže.
Jazyky
Cílení na základě jazyka, který uživatel v prostředí FB používá
(vhodné například pro cílení na cizince v Čechách a naopak Čechy
v zahraničí).
V závěrečné sekci „Kampaň a rozpočet“ nastavte:
název kampaně (případně vyberte pro umístění inzerátu již
existující)
rozpočet kampaně (denní nebo dlouhodobý)
období, po které má být kampaň aktivní
platební model CPC nebo CPM
„Objednáním“ reklamy vytvoříte jak samotný inzerát, tak automaticky také kampaň. Nově vytvořené či upravené inzeráty podléhají schvalovacímu procesu ze strany Facebooku, který může trvat až
několik hodin. Je dobré s touto prodlevou mezi vytvořením a reálným startem zobrazování reklam počítat.
Ze zkušenosti víme, že se model CPM dle poměru cena/
výkon (ať už máte jako metriku výkonu cenu za proklik,
cenu za fanouška, nebo konverzi) nevyplácí, proto doporučujeme platbu za proklik.
28
Reklamy na Facebooku
Správa a optimalizace
Přiblížíme si možnosti, jak spravovat, sledovat a optimalizovat jednotlivé inzeráty a přidáme k tomu také pár tipů, jak vylepšit jejich
výkon.
Bidování spočívá v úpravách nabízené částky za proklik. Facebook
samozřejmě nabízí svá doporučení, kolik byste měli minimálně investovat do prokliku, aby byl náš inzerát zobrazován, ale toto číslo
je většinou nadhodnocené.
Pokud chcete snížit průměrnou CPC, vyplatí se bid nastavovat alespoň na minimální doporučovanou hranici, nebo o něco níže, než je
minimální systémem doporučovaná hranice. Tímto způsobem docílíte nižší průměrné ceny za proklik.
Pokud cenu „podhodnotíte“ o něco více, než je aukční
systém skutečně ochoten akceptovat, zobrazování vašeho inzerátu se úplně zastaví. Toto je dobré sledovat na
denní bázi a bidy stále upravovat na základě nabídek systému a intenzitě zobrazování.
Obměny obrázků a textů jsou další technikou, jak lze zvýšit efektivitu kampaně a jednotlivých inzerátů. Pokud nechcete, aby tzv.
bannerová slepota snižovala výkon vašich inzerátů, je nutné cca
1× za 14 dní přistoupit buď k obměně obrázku, nebo celého inzerátu včetně textu.
Interval 14 dnů je jen orientační. Velmi záleží na tom, co propagujete, jak moc je produkt či služba atraktivní, apod. Například inzeráty s logem tzv. „love brandů“ mají životnost daleko delší, a to bez
poklesu výkonu. Pokud však zaznamenáte, že výkon inzerátů začíná klesat (CPC stoupá a CTR klesá), je zapotřebí přistoupit k obměně ihned.
29
Reklamy na Facebooku
První věcí, kterou byste v takovém případě měli změnit, je určitě
obrázek v inzerátu. Obrázky obecně mají na atraktivitu a následně
také na výkon inzerátu velký vliv. Proto byste si měli dát patřičně
záležet na jejich výběru. Osvědčená témata obrázků jsou:
lidské tváře
jídlo a pití
pro pány spoře oděné slečny
Takové obrázky přitahují pozornost nejvíce, nesmíte však zapomínat, že by v první řadě měly odpovídat vašemu produktu nebo službě. Záleží tedy na vaší kreativitě a využití vašeho produktu v kombinaci s některým ze zmíněných motivů.
Vhodně zvolený text k cílové skupině, kterou chcete oslovit, a odpovídající obrázek použitý v inzerátu dělá divy. Pro mladší publikum se obecně hodí volnější a neformálnější styl komunikace – například texty s tykáním. Oproti tomu pro starší, nebo profesionální
cílové publikum jsou vhodné seriozní texty, ve kterých uživatelům
vykáte. Samozřejmě ani zde nesmí chybět odpovídající obrázky.
Vhodné je do textu začlenit „call to action“ jako „Staň se fanouškem!“, „Zjisti více informací.“, „Soutěž s námi!“ a podobně.
Při navrhování textů nesmíte zapomínat, že na FB lidé
primárně nic nehledají, a tak se musíte pokusit poptávku alespoň „navodit“ formulací textu. Pamatujte na to
při psaní textu a nadpis inzerátů se snažit koncipujte třeba jako otázku.
30
Reklamy na Facebooku
Posledním trendem v tvorbě FB Ads inzerátů, který jsme zaznamenali, je experimentování s tvary a barevným ohraničením obrázků.
Testovali jsme barevné ohraničení červenou či zelenou barvou, ale
zlepšení výkonu se bohužel nepotvrdilo.
Testování na první pohled třeba i nesmyslných kombinací má ale
do budoucna určitě velký smysl, zejména z pohledu hledání nových
nesystémových možností, jak zaujmout uživatele. Rozhodně se nebojte a zkoušejte nové a neotřelé způsoby využití obrázků, textů
a jejich kombinací!
31
Reklamy na Facebooku
Power Editor
Pro hromadnou správu většího množství inzerátů a kampaní je
vám k k dispozici nástroj Power Editor. Pomocí této aplikace můžete hromadně měnit například cílení inzerátů, bidy nebo využívat
jednotlivé kreativy napříč samotnými účty.
Pomocí tohoto nástroje také můžete vytvářet mobilní verzi FB Ads
a to sponzorovaných příběhů o označení stránky „To si mi líbí“, o
kterých jsme si řekli v předešlé kapitole.
Chcete si tento nástroj nainstalovat? Budete potřebovat prohlížeč Google Chrome. Pokud ho ještě nemáte, nainstalujte si ho zde.
Možnost instalace Power Editoru naleznete v menu rozhraní pro
správu reklam.
Sledování výkonu
Jakým způsobem sledovat výkon inzerátů a celých kampaní závisí na tom, jaké cíle jste si stanovili.
Pokud jste si zvolili za cíl cenu za proklik (CPC), tedy přivedeného
uživatele na váš web, cenu za fanouška (CPF), nebo dokonce určitý
typ akcí, které uživatel na FB stránce po zhlédnutí reklamy provedl, lze tyto metriky samozřejmě sledovat v samotném rozhraní pro
správu reklam Facebooku. Tam jsou všechna data obnovována každých 15 minut.
Velmi užitečné vám v tomto směru budou také FB Insights, které
napoví o dalším chování získaných fanoušků na stránce. Pro tento druh kampaně, kdy využíváte akviziční inzeráty cílené na stránku uvnitř FB není sledování prostřednictvím GA zapotřebí a dokonce není ani možné.
Je však vaším cílem konverze (reálný nákup, vyplnění formuláře
apod.), či chcete sledovat kvalitu přivedené návštěvnosti? Zejména
tedy v případech, kdy cílíte na externí URL, si již nevystačíte s facebookovým rozhraním a je třeba použít Google Analytics či jiný
měřicí nástroj.
32
Reklamy na Facebooku
Abyste mohli sledovat tyto metriky, je zapotřebí použít již zmíněné
UTM značkování cílových adres.
K získání dalších zajímavých dat (například počty asistovaných
konverzí z FB) vám také jistě skvěle poslouží nové „social reports“
v rámci nástroje Google Analytics.
Nové „sociální“ reporty ještě názorněji propojují to, co marketéry
tolik pálí – sociální sítě a jejich přínos pro business.
Google Analytics Social reports umožňují:
zjistit jak návštěvy přicházející z jednotlivých sociálních sítí
konvertují
porovnat v jaké míře se přístupy ze sociálních sítí podílejí na
celkových konverzích
vliv sociálních sítí na nákupní proces zákazníka (asistované
konverze)
v případě sociálních sítí zapojených do tzv. Social Hubu uvidíte nejen informace o chování na vašem webu, ale i přímo
na dané sociální síti
zanalyzovat míru zapojení uživatelů přímo na webu pomocí
social pluginů
Reporty, které nás z pohledu propagace na FB prostřednictvím FB
Ads budou zajímat asi nejvíce, jsou:
Report Overview s diagramem Social Value je zaměřený na výkon,
ukazuje poměr konverzí ze sociálních sítí oproti ostatním kanálům.
Výborné na reportu je, že tu vidíme kromě přímých konverzí (tmavě modré kolečko) i konverze asistované (světle modré kolečko),
tj. konverze, kdy uživatel během nákupního procesu (který obvykle trvá několik dnů) přišel na váš web i ze sociálních sítí. Tento pohled je obzvlášť u sociálních sítí důležitý, protože ty ovlivňují vztah
ke značce a ten teď můžete zkoumat v kontextu výkonu.
33
Reklamy na Facebooku
Graf Social Value v administrační části FB
účtu
Social Sources vám ukazují míru zapojení uživatelů a konverzní
metriky pro jednotlivé sociální sítě. Díky tomu vidíte, jak uživatelé reagují na váš obsah a jestli to vede k tomu, co potřebujete (cíle
na webu). Jakmile na sociální síti propagujete nějakou službu nebo
produkt, skrze Social Visitor Flow můžete pozorovat, zda uživatelé
na produktové stránky přišli a co dělali následovně.
Conversions Report vám ukáže, jak se na konverzích a dalších cílech podílela jednotlivá sociální média. Můžete tak například zjistit,
jak uživatelé reagovali na nový typ obsahu v sociální síti (např. propagace výrobku pomocí článku, videa), stačí přepnout do zobrazení klasického grafu pro období a pozorovat změny ve statistikách
potom, co jste příspěvek publikovali.
Více informací a sociálních reportech naleznete v článku kolegyně
Lucie Appeltauerové na blogu H1.cz, z kterého jsem čerpal.
Pokud ho ještě nemáte, nainstalujte si přes stránku https://www.
google.com/chrome. Možnost instalace Power Editoru naleznete
v menu rozhraní pro správu reklam.
34
Reklamy na Facebooku
Reporting
Jak na reportování přehledů FB Ads reklam?
V inzertním rozhraní Facebooku dokážete výkon vašich kampaní
nejen sledovat a měřit, ale také reportovat. Reporty vám dobře poslouží k celkovému přehledu o výkonu a dosažených výsledcích, ale
také k průběžnému zjišťování a vyhodnocování běhu kampaně, což
je důležité pro další optimalizaci.
Možnost reportingu naleznete v levém menu v administračním rozhraní správy reklam. Základní rozdělení spočívá v automaticky generovaných reportech na základě vámi zvolených kritérií, které si
můžete nechat posílat na e­‑mail. Máte však i možnost nastavit si
reporty manuálně. Ty vám budou jistě nápomocné při správě a vyhodnocení kampaní.
Úspěšnost inzerce
Report „úspěšnost inzerce“ vám zajistí přehled týkající se základních metrik kampaně, jako je počet zobrazení reklam, množství
prokliků, míra prokliku (CTR) a výdaje. Vše si můžete nastavit za libovolné období a v rozsahu celého účtu, kampaně, nebo jednotlivých inzerátů. Veškeré reporty si můžete vyexportovat v *.csv formátu, který usnadní další práci s daty.
Demografie respondentů
Dalším šikovným reportem je „demografie respondentů“, který poskytuje data týkající se demografie geo­‑lokalizace uživatelů, kteří klikli na vaši reklamu. Tento report může být velice užitečný
k upřesnění cílové skupiny, která nejvíce interaguje s vašimi inzeráty.
35
Reklamy na Facebooku
Akce podle doby zobrazení
Report „akce podle doby zobrazení“ poskytuje výpis akcí a jejich
druhů, které provedl uživatel po zhlédnutí, nebo prokliku reklamy. Z reportu jste schopni zjistit chování uživatelů na FB po tom,
co přišli do kontaktu s vaší reklamou. Záznamy akcí jsou rozděleny
podle doby, kdy došlo ke zhlédnutí, nebo prokliku reklamy, a to na
0–24 hodin, 1–7 dnů a 8–28 dnů.
Přímé interakce
Sestava „přímé interakce“ obsahuje metriky jako kliknutí na „To se
mi líbí“, zobrazení fotky nebo přehrání videa. Pomáhá vám tedy lépe
porozumět propojení reklam na konkrétní příspěvky na ­stránce.
36
Reklamy na Facebooku
Příklady táhnou
Jako první bychom uvedli příklad úspěšné akviziční kampaně, jejímž cílem bylo maximalizovat počet relevantních fanoušků FB
stránky společnosti Avion SK.
Vhodným cílením a zejména použitím formátu sponzorovaných příběhů se podařilo docílit v průběhu jednoho měsíce akvizice 3 310
nových – relevantních fanoušků při průměrné
ceně 5 Kč/fanoušek.
Konverzní poměr návštěvníka stránky na fanouška stránky dosáhl
hodnoty 46 %. Samozřejmě je možné docílit ještě nižší ceny za fanouška, například 3 Kč CPF (cena zafanouška), ale na úkor jejich
kvality, a to rozšířením cílového publika na méně relevantní k obsahu a účelu FB stránky, kterou propagujete.
Obecně platí, že čím máme širší cílovou skupinu, z které získáváme
fanoušky, tak tím máme také větší možnost získat fanoušky za nižší
cenu. Naopak čím specifičtější a užší cílová skupina je, tak tím vyšší
bude také cena za získaného relevantního fanouška.
Dalším příkladem je kampaň na
podporu prodeje pro e­‑shop Skatebox, který se zaměřuje na prodej skate a sportovní obuvi a oblečení. Kampaň byla původně zaměřena na získávání relevantní
návštěvnosti z Facebooku, podařilo se však dosáhnout vhodným
cílením a načasováním kampaně také pozoruhodných prodejních výsledků. Průměrná CPC se
v nejsilnějším měsíci kampaně
pohybovala okolo 0,41 Kč. Kampaň v daném měsíci zaznamenala 75 konverzí v ceně 132 Kč/konverze a PNO 16,62 %.
37
Reklamy na Facebooku
Pokud budete chtít z vašich kampaní dostat opravdu maximum, je
vhodné FB Ads používat zejména v rámci širších koncepcí propagace na Facebooku.
Pro akviziční kampaně se hodí speciální „landing tab“,
který vám pomůže snížit cenu za fanouška až o několik korun. Pro brandovou případně produktovou kampaň
bude jistě vhodná hra či aplikace, která bude fanouškům
generovat slevový kód, nebo ve hře budou moci vyhrát
voucher na dárek k nákupu apod.
38
Reklamy na Facebooku
Slovník pojmů
Účet – uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně.
Kampaň – všechny inzeráty,
které byly od založení kampaně
vytvořeny.
Sestava – Inzeráty, které byly
za zvolené období aktivní.
Dosah kampaně – počet unikátních uživatelů, kteří zhlédli vaši
reklamu za zvolené období.
Četnost/frekvence – průměrný
počet zobrazené reklamy jednotlivým uživatelům.
Společenský dosah – počet uživatelů, kteří si vaši reklamní
zprávu prohlédli se jmény svých
přátel, jimž se líbí vaše stránka, odpověděli na vaši událost
nebo použili vaší aplikaci.
CPM „cost per mille“ – cena za
1 000 zobrazení.
CTR „clicktrough rate“ – míra
prokliku (prokliky/zobrazení).
CPF „cost per fan“ – cena za
fanouška.
Denní rozpočet – rozpočet je
čerpán rovnoměrně na denní
bázi stanovenou částkou.
Dlouhodobý rozpočet – zvolený rozpočet rozložený do požadovaného časového intervalu.
Odhad zacílení – počet uživatelů, které má vaše reklama
možnost oslovit.
EdgeRank – mechanismus/
algoritmus, který rozhoduje
o zobrazování příspěvků na FB
stránce jejím fanouškům.
Nabídka (bid) – maximální finanční částka, kterou chcete
vydat za jedno prokliknutí vaší
reklamy.
UTM parametry – značky přidávané do cílové URL, které
vám umožňují sledovat například výkon inzerátu.
Náklady za média – peníze zaplacené za inzerci.
FB Insights – analytické rozhraní facebookových stránek.
PPC „pay per click“ – platba
za klik.
Landing Tab – speciální záložka na FB stránce, na kterou vodíte uživatele.
CPC „cost per click“ – cena za
proklik.
39
Reklamy na Facebooku
Zdroje
www.socialbakers.com
www.byznysweb.cz
www.zoomsphere.com
www.facebook.com/help
Blog.h1.cz
www.tyinternety.cz
www.zoomsphere.com
www.blog.facebook.com
www.checkfacebook.com
www.allfacebook.com
www.insidefacebook.com
40
Autor ebooku Michal Seget zastává ve společnosti H1.cz pozici Facebook Ads specialisty a připravil již desítky kampaní. Kampaním
pro klienty se věnuje od jejich návrhu, přes vlastní realizaci a optimalizaci až po jejich vyhodnocení. Michal také úzce spolupracuje
s social media týmem, společně pak podporují klientské soutěže a
další akce probíhající na Facebook stránkách klientů.
Zaujala vás naše kniha?
Vydali jsme také:
Reklama v placených katalozích
Mobilní reklama přes PPC
Zbožové vyhledavače
Reklama
v placených
katalozích
Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy
Mobilní
reklama
přes PPC
Zbožové
vyhledávače
Autor ebooku: Jakub Chour
Autor ebooku: Jakub Velička
Zajímají vás další témata?
Přijďte na školení H1.cz.
Vybrat si můžete z těchto témat:
Školení internetového marketingu
Marketing na Facebooku
Kurz psaní pro web a on-line copywritingu
Školení PPC reklamy
Školení SEO
Workshop o vlivu sociálních sítí na SEO
Školení budování zpětných odkazů (linkbuilding)
Kurz Google Analytics
Wordpress workshop
Workshop webové grafiky
Kurz mediálního plánování
Školení online práva pro eshopy
Brand marketing a Direct marketing
Webinář: Facebook AdS
Webinář: Jak pořádat online soutěže
Webinář: Analýza odkazového profilu
Webinář: Co se změnilo v SEO za poslední rok
Webinář: Webinář analýzy klíčových slov
Download

Reklamy na Facebooku