STEP manuál ELSA Česká republika
General information
Zajímá Tě, jak správně vyplnit přihlášku na STEP stáž? Právě držíš v ruce manuál, který
Ti poradí, co dělat krok za krokem.
Na začátek bychom rádi upozornili, že přihlášku a všechny ostatní náležitosti je s námi
třeba řešit nejlépe měsíc před stanoveným deadlinem, abychom společně vychytali
všechny chyby, nejpozději však 2 týdny před ukončením přihlašování – jinak to vytváří
tlak na nás i na Tebe a snižuješ tím své šance, že se všechno stihne na 100 %.
Vyplnění jména a dalších osobních údajů by nemělo dělat žádné vážnější problémy, snad jen pár
drobností:




Local Group – lokální skupina ELSA, jejímž jsi členem,
 čili ELSA Brno, ELSA Olomouc, ELSA Plzeň, nebo ELSA Praha,
Study Address – adresa Tvé fakulty,
Passport - Nr. – místo čísla pasu je možné uvést číslo občanského průkazu; dávej
ale pozor, zda se hlásíš na stáže do zemí v EU nebo mimo EU
(tam musíš každopádně uvést číslo pasu!),
Traineeship(s) you want to apply for – zde napíšeš kódy stáží, o které se chceš
ucházet. Je zde místo až pro 3 stáže
najednou. Podle pořadí určíš, kterou stáž
upřednostňuješ nejvíce.
Educational Background
GENERAL INFORMATION
Při vyplňování přihlášky si dej pozor na správnou volbu v políčku “Level”.
V nabídce jsou tyto možnosti:
 undergraduate
 graduate – bachelor
 graduate – master
 postgraduate – Ph. D.
Je důležité si všimnout u stáží, o které máš zájem, zda jsou určeny pro „Tvou skupinu“ – tj. graduate
/ undergraduate, respektive zda úroveň Tvého vzdělání koresponduje s požadovanou úrovní vzdělání
pro danou stáž.
Pokud máš úspěšně ukončený třetí ročník, můžeš se zapsat jako “graduate – bachelor”. Je to proto,
že ve většině zemí se stadium práv dělí na dva stupně. U nás tomu tak není a studenti čtvrtých a
pátých ročníků by byli znevýhodněni.
2
LANGUAGE SKILLS
Potíže můžou nastat i při vyplňování Tvé úrovně jazyků. Vyplatí se nepodceňovat se ve svých
jazykových znalostech.
LEGAL SKILLS
V této části máš ohodnotit své právní dovednosti - právě tady většinou nastává kámen úrazu. Mnoho
lidí si myslí, že čím víckrát dají úroveň znalostí „advanced“, tím větší šance budou následně mít. Toto
je bohužel chybná úvaha, taková přihláška Tě vyřadí z řízení dříve, než zaměstnavatel dojde se čtením
ke konci. Doporučuje se uvést asi třikrát „advanced knowledge“. Pokročilá znalost se předpokládá
u oblastí, kterým se věnuješ nad rámec předmětu ve škole, např. účastníš se Moot Courtu, pracuješ v
praxi, píšeš o nich diplomovou práci atd.
Curriculum Vitae
Jedna z nejdůležitějších věcí – životopis. Měl by být napsán strukturovaně, nejdůležitější informace by
měly být zdůrazněny. Pro snadnější orientaci v textu použij nadpisy a odstavce. Délka životopisu by
neměla přesáhnout 1 stranu!
Jak by měla vypadat struktura úplného životopisu, co zahrnout, co vynechat?
Personal Data
Jméno, Adresa, E-mail, Telefonní číslo…
 nemusíš znovu psát, všechny tyto informace jsou již vyplněny v první části formuláře.
Work Experience
Pracovní pozice je nutné seřadit chronologicky, jako první se uvádí nejaktuálnější. U každé pozice se
uvádí její název, jméno společnosti a doba, po kterou trvala (vždy měsíc a rok). Je vhodné napsat také
hlavní pracovní náplň a kde to je možné také dosažené výsledky. Největší pozornost samozřejmě
věnuj svému poslednímu zaměstnání, popř. zaměstnání, které je nejrelevantnější vzhledem k pozici,
o kterou žádáš.
Education
Stejně jako u pracovních zkušeností se uvádí výčet vzdělání chronologicky.
Knowledge
Důležitá část Tvého životopisu je také výčet dovedností. Mezi nejčastěji zmiňované patří IT a
jazykové znalosti a vlastnictví řidičského průkazu. U IT znalostí můžeš uvést své znalosti, certifikáty,
absolvovaná školení. U jazykových znalostí je vhodné uvést pouze certifikáty, ne úrovně jazyků (tu
lze vyčíst už v části Educational Background). Také neuváděj znovu svůj rodný jazyk.
Interests
Výčet Tvých zájmů a koníčků slouží k doplnění životopisu, neměl by však přesáhnout 2 až 3 řádky
textu.
3
Motivation Letter
Motivační dopis je snad nejdůležitější částí přihlášky. Právě zde se můžeš předvést, zde se odlišíš od
ostatních uchazečů. Motivační dopis se musí psát v angličtině! Angličtina musí být použita i
v případě, že se ucházíš o stáž, kde požadují jiný jazyk. Je to proto, že angličtina je oficiálním ELSA
jazykem. Měl/a bys používat pouze formální jazyk a mít pořád na zřeteli, že dopis bude číst Tvůj
potenciální zaměstnavatel. Je nezbytností vyhnout se pravopisným chybám. Stejně jako v životopisu
je velmi důležité vyvarovat se gramatickým chybám, zkratkám a slangovým výrazům.
Pokud se hlásíš na více stáží, musíš každopádně napsat pouze jednu přihlášku a motivační dopis tím
pádem dost zobecnit. Když máš zájem jen o jednu stáž, je možno být detailnější.
V motivačním dopisu zdůrazni svůj konkrétní zájem. Samozřejmě to není do puntíku splnitelné
zejména z důvodu pouhé jedné přihlášky. Proto se snaž svůj zájem modifikovat na STEP a zobecňuj.
Je taktéž nutné dodržet požadovanou délku, tj. 300 slov. Nemusíme snad zdůrazňovat, že na začátku
by mělo být oslovení a na konci Tvůj podpis.
Contract
Tato část je velmi důležitá. Dobře si ji pročti. Obsahuje Tvé závazky vůči ELSA v případě odeslání
tohoto formuláře jako např. odpovědnost za správnost vyplněných údajů, důvody pro zrušení účasti
na stáži, povinnost vyplnit formulář potvrzující Tvou účast na stáži ihned nebo souhlas se
zveřejněním Tvého jména na internetových stránkách ELSA International. Plný výčet najdeš ve
12 bodech na poslední stránce formuláře. Pokud některému bodu smlouvy nerozumíš, neváhej nás
kontaktovat.
Kolonka podpis: Své jméno a příjmení ve formuláři nevyplňuj . Odeslání formuláře ke zpracování
je
považováno za Tvůj souhlasný projev vůle.
Následující postup:
1. Ulož formulář (postup viz níže).
2. Odešli formulář svému lokálnímu VP STEP před stanoveným deadlinem.
3. Vytiskni formulář a podepiš ho. Tuto kopii doruč do ELSA kanceláře na Tvé fakultě.
4
Jak správně uložit formulář
Pokud jsi zdárně dokončil/a vyplňování přihlášky, je na řadě její uložení. Formulář nemůže být
ukládán přes „Uložit jako“, takže místo toho použij „Tisknout“ PDF. Pokud nemáš PDF Converter,
prosím, stáhni si jej z adresy: http://www.primopdf.com/index.aspx.
Nezapomeň, že jakmile jednou formulář uložíš, nemůžeš na něm provádět žádné další změny. Proto
doporučujeme uložit ho až tehdy, když jsi si jist/a, že je vše vyplněno správně.
Printscreen 1 – Soubor → Tisknout.
Printscreen 2 – Změnit tiskárnu.
5
Printscreen 3 – Vybrat PrimoPDF.
Printscreen 4 – Stisknout OK.
Printscreen 5 – Objeví se okno → Stisknout „Create PDF“.
6
Printscreen 6 – Pojmenuj soubor ve formátu:
SAF_TN-AA-11_TN-BB-22_TN-CC-33_Jméno Příjmení
(TN jsou to kódy stáží, o které se ucházíš – najdeš je v Newsletteru; stáže seřaď
podle svých preferencí, tj. jako první tu, o kterou nejvíce stojíš).
PROSÍM, DODRŽUJ TOTO POJMENOVÁNÍ!
Printscreen 7 – Stisknout „Uložit“ → HOTOVO!
Prosím, nezapomeň vytisknou jednu kopii a donést nám ji podepsanou do ELSA kanceláře .
Přejeme hodně štěstí při vyplňování a
šťastnou ruku při výběru stáží.
7
Kontakty
Máš ještě nějaké otázky? Potom neváhej a kontaktuj nás na [email protected] nebo piš rovnou
svému lokálnímu VP STEP:
ELSA Brno:
Martin Švéda ([email protected])
Právnická fakulta MU
Veveří 70,
602 00 Brno
ELSA Olomouc: Sylva Hanáková ([email protected])
Právnická fakulta UP
třída 17. listopadu 8,
772 00 Olomouc
ELSA Plzeň:
Petra Svatošová ([email protected])
Právnická fakulta ZČU
sady Pětatřicátníků 14,
306 14 Plzeň
ELSA Praha:
Nikola Krátká ([email protected])
Právnická fakulta UK
nám. Curieových 7,
116 40 Praha 1
ELSA ČR:
Šárka Dimitriadisová ([email protected])
Můžeš také navštívit naše internetové stránky http://www.elsa.cz/home/step/zajemcum-o-stazstudentum/, kde najdeš spoustu odpovědí na nejčastější dotazy.
„A just world in which there
is respect for human dignity
and cultural diversity.“
Download

General information - ELSA Česká republika