Reklama
v placených
katalozích
Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy
Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý
měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály
­on-line marketingu. Mnoho společností to ale
neví a nepokládá je za zajímavý zdroj pro podnikání. Proto je tu náš ebook, který vám pomůže se v katalozích zorientovat a naplánovat
efektivní zápisy a doplňkovou reklamu.
„Ebook o firemních katalozích hodnotím jako
velice pozitivní a pro firmy prospěšný. Racionálně
popisuje výhody inzerce v on-line katalozích,
které jsou často opomíjeným zdrojem kvalitní
návštěvnosti. Porovnává výhody a nevýhody
jednotlivých katalogů a firmám tak umožňuje
rozhodnout o efektivním využití marketingových
prostředků.“
Mgr. Daniel Blažek
Brand manager, Seznam.cz, a.s
Obsah
Přehled firemních katalogů v ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Výhody zápisů ve firemních katalozích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Firemní kalalogy podle počtu reálných uživatelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Katalog Firmy.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Typy firemních zápisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hlavní nevýhody neplaceného zápisu (ZÁZNAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Výhody placeného zápisu (Start, Praktik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Doplňkové služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Popis+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kontakty+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Foto+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Web+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Logo+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kategorie+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Popisky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Popisek činnosti firmy u zápisu Praktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kategorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cena kategorií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Konkurence a vliv návštěvnosti vašeho webu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bonita a její důležitost pro pozici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Jak efektivně nakupovat kategorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sponzorovaný odkaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Typy Sponzorovaných odkazů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rozdíly SO oproti zápisu kategorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Výhody Sponzorovaných odkazů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vyšší návštěvnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lepší měřitelnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lepší cílení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Popisek ke Sponzorovaným odkazům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Základní informace o Tipech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Výhody a nevýhody Tipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Popisek k Tipům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Další formáty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Rectangle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sklik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hlavní pravidla pro zápis Nabídek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Proces vložení Nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Katalog Najisto.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Základní terminologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Předmět činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Alternativní popisky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Přednostní výpis (dále PV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Garance první strany (dále GPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Typy firemních zápisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Princip fungování katalogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Doporučení vhodného postupu při zápisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Srovnání katalogů F
­ irmy.cz a Najisto.cz . . . . . . . . . . . . 35
Návštěvnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cena zápisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mechanismus fungování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Návratnost investice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
B2B oborové katalogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pro koho jsou určeny B2B katalogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Jaké jsou přednosti B2B katalogů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Přehled vybraných významných B2B katalogů V ČR . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ABC českého hospodářství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ePoptávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Tři placené tarify pro zápis společnosti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tarif Na zkoušku: na 3 měsíce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tarif Profi: na 1 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tarif Profi + PVS: na 12 měsíců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
AAApoptávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
CzechTrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Shrnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Reklama v placený katalozích
Přehled firemních katalogů
v ČR
V současné době existuje v ČR řada firemních katalogů umožňujících placené zápisy firem. Liší se jak měsíční návštěvností (počtem
reálných uživatelů), tak i počtem inzerentů a jednotlivými specifikami zápisu, o nichž bude řeč v dalších kapitolách.
Největšími firemními katalogy s relevantní návštěvností a celkovým
zásahem jsou katalogy Firmy.cz a Najisto.cz. Z dalších pak můžeme vyzdvihnout především B2B oborové katalogy, které se zaměřují především na hledání obchodních zakázek pro společnosti
a porovnávají nabídky s poptávkami.
Výhody zápisů ve firemních katalozích
zasažení uživatelů s reálnou poptávkou
nízké náklady v případě správného plánování
vysoký konverzní poměr
využitelné pro všechny firmy a společnosti
6
Reklama v placený katalozích
Firemní kalalogy podle počtu reálných uživatelů
2 500 000
Počet RU/měsíc (NETmonitor, duben 2012)
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Firmy.cz
Najisto.cz
Sluzby.cz
Vybereme.cz
1188.cz
AdresarFirem.cz
7
Reklama v placený katalozích
Katalog Firmy.cz
Katalog Firmy.cz je největším katalogem firem v ČR. Aktuálně obsahuje kolem 556 tisíc firemních zápisů ve 3 500 oborových kategoriích. Katalog nabízí neplacený a placený zápis, možnosti zakoupení kategorie, Sponzorovaných odkazů (dále SO) či Tipů a dále řadu
doplňkových služeb. Výhodou je provázanost katalogu s vyhledáváním a mapami Seznam.cz.
Typy firemních zápisů
Firmy.cz nabízí dva základní druhy firemních zápisů:
placené (START, PRAKTIK) – liší se pouze v době trvání
neplacené (ZÁZNAM)
8
Reklama v placený katalozích
Hlavní nevýhody neplaceného zápisu
(ZÁZNAM)
Neplacený zápis je zdarma. V dnešní době se nevyplácí kvůli konkurenci, která má ve většině případů zápis placený.
Zápis je v příslušné kategorii zobrazován níže než zápisy
START nebo PRAKTIK.
Zápis je možné pořídit vždy jen pro jedno IČ, přičemž nelze použít upravený název firmy, ale pouze název zapsaný
v obchod­ním rejstříku.
Není možné přidávat více URL, pokud se oba weby věnují
stejné činnosti.
Nelze dokoupit jednotlivé doplňkové služby.
Chybí možnost přidat logo společnosti.
Seznam může propojovat jednotlivé firmy v případě jejich
příbuznosti (pod detailem zápisu se zobrazuje konkurence).
Výhody placeného zápisu (Start, Praktik)
Zápisy jsou v příslušné kategorii zobrazovány výše než zápis
ZÁZNAM.
Lze uvést alternativní název firmy.
Je možné přidat logo firmy.
Je odstraněno zobrazení nejbližších podobných firem v zápisu firmy.
Lze přidat větší množství kontaktních informací a fotografií.
Cenově je výhodnější pořídit zápis Praktik na celý rok – za
nižší měsíční cenu obsahuje stejné výhody jako zápis Start
(Start za 3 měsíce 2 500 Kč, Praktik za 1 rok 7 000 Kč).
9
Reklama v placený katalozích
Doplňkové služby
K placenému zápisu Praktik je dále možné pořídit si jednotlivé doplňkové služby, mezi které patří:
Popis+
Rozšiřuje popis činnosti na 500 znaků. Služba je výhodná hlavně
pro firmy s větším množstvím nabízených typů služeb a produktů.
Avšak doporučujeme objednávat danou službu většině firem především z důvodu lepších výsledků vyhledávání v katalogu na klíčová slova.
cena: 3 000 Kč na 1 rok
Kontakty+
Rozšiřuje maximální počet možných uvedených kontaktních osob
(6), telefonů (5) a internetových komunikátorů (3). Doporučujeme firmám s velkým množstvím poboček či dalších kontaktních
míst a významných zastoupení na internetových kanálech (Skype,
MSN, Jabber).
cena: 1 000 Kč na 1 rok
Foto+
Umožňuje přidat až 20 fotografií. Obsah fotek není specifikován, tolerují se i fotky s textem. Tato služba je vhodná pro firmy s ­velkým množstvím produktů, u kterých hraje větší roli jejich
vzhled (např. obchody s oblečením).
cena: 1 000 Kč na 1 rok
Web+
Přidá až 10 URL adres. Hodí se pro firmy, které mají více webů, jež
chtějí propagovat. Jako první by měl být vždy vyznačen hlavní web,
na který chce firma směřovat.
cena: 1 000 Kč na 1 rok
10
Reklama v placený katalozích
Logo+
Poskytuje možnost dokoupení loga k pobočce (1 ks). Doporučujeme zejména firmám, které kladou větší důraz na propagaci svých
poboček, jež se mohou svou prezentací či typem nabízeného zboží od centrály lišit. Pobočka tak může mít vlastní logo a popisek.
cena: 700 Kč na 1 rok
Kategorie+
Poskytuje možnost dokoupení jednotlivých kategorií (viz níže).
Aktuální ceny lze vždy zjistit v ceníku na webu:
http://onas.seznam.cz/cz/ceniky.html
11
Reklama v placený katalozích
Popisky
Jednotlivé popisky se uvádějí jak u profilu (zápisu) firmy, tak
u Sponzorovaných odkazů či Tipů. Mají odlišné vlastnosti a účinky
v otázce efektivity propagace na Firmy.cz.
Popisek činnosti firmy u zápisu Praktik
Ukázka optimalizovaného popisku firmy
Základní popisek se objevuje v detailu firmy a také ve vyhledávání (v kategoriích, nebo fulltextu Firmy.cz).
V základní variantě má maximální počet 250 povolených znaků, při objednání doplňkové služby Popis+ je to až 500 znaků.
Hraje velmi důležitou roli, protože fulltextové vyhledávání tvoří výsledky na základě shody s klíčovými slovy v popisku.
12
Reklama v placený katalozích
Měl by proto vycházet z analýzy klíčových slov.
U placených zápisů a služby Popis+ zápis včetně popisku prochází rovněž, jež je vedena již přes Account managera. I zde
jsou však pravidla toho, co se nesmí v popisku používat:
superlativy
shluky slov
velká písmena (kromě začátku slova, začátku vlastních
jmen a u obecně známé a doložitelné podoby obchodní
značky nebo produktu)
psaní bez háčků a čárek
nespisovné a vulgární výrazy
neobvyklé zkratky vzniklé zkrácením běžného slova
nadměrná interpunkce
přímé zmínky konkurence
slovní vyjádření poškozující společnost Seznam.cz
neoprávněně použitá ochranná známka
Informace k dalším typům popisků viz následující kapitoly: Sponzorovaný odkaz a Tip.
Kategorie
Pro Kategorie+ existuje několik pravidel při volbě nákupu. Důležitými proměnnými jsou cena, která se odvíjí od měsíční návštěvnosti, a ­pozice v rámci kategorie, která je závislá jednak na typu
zápisu (placené zápisy se zobrazují výše, viz popis nahoře), a jednak pak na míře zastoupené konkurence a také na bonitě daného
klien­ta na Seznamu.
Návštěvnost kategorie lze zjistit kliknutím na odkaz ve spodním
pravém rohu stránky kategorie (viz ukázka).
13
Reklama v placený katalozích
Ukázka umístění odkazu na stránku návštěvnosti kategorie
Stránka návštěvnosti obsahuje informace nejen o odhadovaném
měsíčním zobrazení kategorie, které se průběžně aktualizuje v týdenních intervalech na základě vývoje aktuální návštěvnosti dané
kategorie, ale také o odhadovaném měsíčním zobrazení SO, Tipu
či Rectanglu v kategorii.
Ukázka statistik na stránce
návštěvnosti kategorie
(statistiky jsou dostupné
z patičky kategorie)
14
Reklama v placený katalozích
Cena kategorií
zápis kategorie s měsíční návštěvnosti do 750 zobrazení:
2 500 Kč na 1 rok
zápis kategorie s měsíční návštěvnosti od 751 zobrazení
do 5 000 RU: 5 000 Kč na 1 rok
zápis kategorie s měsíční návštěvnosti od 15 001 zobrazení
do 30 000 RU: 10 000 Kč na 1 rok
zápis kategorie s měsíční návštěvnosti 30 001 zobrazení
a více: 15 000 Kč na 1 rok
Aktuální ceny lze vždy zjistit v ceníku na webu:
http://onas.seznam.cz/cz/ceniky.html.
Konkurence a vliv návštěvnosti vašeho webu
Největší konkurence se obecně objevuje v hlavních kategoriích,
které mají vysokou návštěvnost. Jsou to například E-shopy, Cestování a ubytování či Banky a Finanční služby.
Naopak nejmenší konkurence je v oborech s nižší návštěvností či
v okrajových oborech podnikání, kde je nižší zastoupení firem
v kategorii. Jedná se například o kategorie firem s nižší bonitou
(např. Čajovny, Bedýnkování, Zdravotní instituce aj.). Nižší návštěvnost je dále v kategoriích s omezením na určitý region.
15
Reklama v placený katalozích
Bonita a její důležitost pro pozici
Bonita je ohodnocení klienta Seznamu, které se počítá z jeho celkové finanční útraty na Seznam.cz. Její výše hraje jednu z hlavních
rolí při určení pořadí firem s placeným zápisem v kategorii.
Čím více firma na Seznamu utrácí, tím vyšší má bonitu a bude se
tedy zobrazovat v dané kategorii výše. Bonita je souhrn uhrazených plateb za 365 dnů zpětně. V současné době je bonita dále vázána na start produktu a tedy pokud klient zaplatí dříve, tak se mu
bonita související s objednávkou bude započítávat do konce běhu
produktu. Pokud klient platí služby přes agenturu, je možné bonitu převést.
Jak efektivně nakupovat kategorie
Doporučujeme nákup kategorie posuzovat vždy na základě následujících proměnných:
cena (vzhledem k pásmu podle návštěvnosti)
návštěvnost kategorie
bonita firmy
zastoupení konkurence
odhadovaný počet prokliků do detailu a na web
oborová blízkost kategorie
16
Reklama v placený katalozích
Následující doporučení by dále měla pomoct při efektivní investici
do nákupu kategorií:
Důležité je dostat se vždy na první stránku v dané kategorii
a nejlépe do její horní poloviny. Je dokázáno, že v případě zastoupení na následujících stránkách prudce klesá CTR a tudíž
i výhoda nákupu kategorie. Zároveň je však nutné určit, zda
toho chcete dosáhnout v celostátních kategoriích či jen v zobrazení na úrovni kraje či okresu.
Přesný efekt kategorie se bohužel nedá změřit na webu klienta, neboť většina návštěv z Firmy.cz na váš web přijde z „detailu firmy“ a nikoliv z kategorie.
Utrácíte na Seznamu větší množství financí? Pro vaši firmu
je výhodnější zastoupení v kategorii s vysokou návštěvností
i přes větší podíl konkurentů. Důležité je však odhadnout bonitu ostatních zastoupených společností v kategorii, které se
pohybují na prvních pozicích.
Cenové rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi totiž neodpovídají rozdílům v návštěvnosti. Velké rozdíly jsou především
mezi kategoriemi s nejnižší návštěvností (do 750 RU) a kategoriemi s návštěvností mezi 750–15 000 RU, stejně jako s vysoce navštěvovanými kategoriemi (nad 30 000 RU).
Nechcete investovat do Firmy.cz ihned velké množství financí? Pro vás je výhodnější vytipovat kategorie s vyšší návštěvností a malým zastoupením konkurence.
Cenově výhodné jsou kategorie, jejichž návštěvnost se pohybuje na hranici mezi cenovými úrovněmi (700–750 zobrazení, 12 000–15 000 zobrazení, 25 000–30 000 zobrazení), a to
díky lepší předpokládané ceně za návštěvu při zobrazování
profilu společnosti na dobré pozici. Za vyšší návštěvnost lze
označit měsíční zobrazení kategorie od cca 3 000 návštěv.
Důležitou podmínkou je oborová blízkost. Vždy je důležité
uvažovat, jaká cílová skupina může zobrazovat danou kategorii nejčastěji a co by se dalo těmto uživatelů nabídnout.
V případě, že již máte nakoupeny kategorie v rámci předchozího placeného zápisu, je důležité se podívat na trend návštěvnosti v jednotlivých měsících. Je možné, že aktuální návštěvnost je dána především vrcholem sezony a v následujících měsících dojde v dané kategorii k rapidnímu poklesu návštěv.
Tím se sníží i výhodnost koupě dané kategorie.
17
Reklama v placený katalozích
Sponzorovaný odkaz
Sponzorované odkazy (dále v textu SO) vypadají stejně jako firemní zápisy a nachází se vždy garantovaně na jedné z prvních 4 pozic
v kategorii, nebo ve výsledcích fulltextu u daného klíčového slova.
Průměrná proklikovost se pohybuje kolem 3 %.
Typy Sponzorovaných odkazů
Existují dva typy Sponzorovaných odkazů. Koupit můžete SO v kategorii nebo ve výsledcích vyhledávání Firmy.cz.
Ukázka SO v kategorii – zobrazuje se na prvních pozicích v kategoriích
18
Reklama v placený katalozích
Ukázka SO na klíčové slovo
„nábytek“ – zobrazuje se
na prvních pozicích ve
výsledcích fulltextového
vyhledávání na určité
klíčové slovo
Rozdíly SO oproti zápisu kategorie
SO je dražší, ale má zpravidla vyšší CTR (Click Through Rate –
míru prokliku) díky garantované přední pozici.
SO odkazuje přímo na web, nikoli do detailu firmy.
SO má vlastní titulek, text a logo či obrázek, tudíž se dá lépe
cílit na danou kategorii či klíčové slovo.
Pozice SO (1.–4.) rotuje a objednání SO závisí na aktuálním
obsazení v dané kategorii či na klíčovém slovu.
SO se dá pořídit na 3–12 měsíců.
SO umožňuje i regionální cílení do úrovně krajů a okresů.
19
Reklama v placený katalozích
Výhody Sponzorovaných odkazů
Vyšší návštěvnost
Je dána především garantovanou přední pozicí v kategorii či ve výsledku vyhledávání na klíčové slovo, avšak roli hraje i větší cílení
(viz níže).
Lepší měřitelnost
SO odkazuje přímo na web. Dá se proto přesněji měřit CTR, cena
za návštěvu a na základě údajů z Google Analytics i předpokládaný
počet transakcí a čistý zisk.
Lepší cílení
Díky možnosti vytvořit vlastní titulek, text a logo je možné zaměřit se přesně na hlavní cílovou skupinu dané kategorie či klíčového
slova. Zároveň je díky variantě zakoupení SO na 3 měsíce možné
cílit podle vrcholu návštěvnosti v dané kategorii a na klíčové slovo
či podle sezónnosti prodejů firmy.
Nevýhodou SO je především vyšší cena SO ve srovnání s kategoriemi se stejnou návštěvností (ceny SO najdete v ceníku Firmy.cz).
Kdy využít Sponzorované odkazy?
Vyplácí se investovat do SO v kategoriích či na klíčové slovo s vysokou návštěvností a větším množstvím konkurentů. Tedy tam, kde
by se zápis při koupi kategorie umísťoval na nižší pozici kvůli předpokládané nižší bonitě.
Výhodné je pořídit si SO rovněž do kategorií, které nejsou oborově nejbližší, avšak je zde možnost zaujmout hlavní cílovou skupinu
cross-sell nabídkou (nabídkou dalšího zboží). Týká se to například
možnosti slevových portálů či finančních institucí nabídnout slevu či
půjčku a úvěr na určitý typ zboží, na něž se zaměřuje daná kategorie.
Doporučujeme dále využít SO pro propagaci zboží či služby se sezónním vrcholem prodejnosti, kdy je nevýhodné kupovat kategorii
na celý rok. Sponzorovaný odkaz je možné koupit jen na 3 měsíce.
20
Reklama v placený katalozích
Popisek ke Sponzorovaným odkazům
Popisek s parametry maximálně 250 znaků, s titulkem
max. 50 znaků a viditelnou URL max. 50 znaků. Logo by mělo
mít velikost 70 × 70 pixelů.
Měl by být zaměřen na konkrétní kategorii a její cílovou skupinu. Kreativa je lepší speciální než duplicitní se zápisem
Praktik.
Není zařazen do fulltextu, nemusí proto zahrnovat tolik klíčových slov a může naopak obsahovat marketingový text plný
call to action.
Pravidla pro popisek k SO jsou méně striktní oproti pravidlům
pro popis u firemního zápisu. U SO např. může text být reklamního charakteru.
Tip
Tento formát připomíná svou podobou kontextovou reklamu a zobrazuje se vpravo od výpisu firem. Vzhledem ke změněné pozici Tipů,
kdy se nyní umísťují u prvních standardních výpisů v kategoriích,
je jejich úspěšnost nižší než u SO. Průměrná proklikovost (CTR) se
pohybuje od 0,3 % do 2 %.
Ukázka umístění Tipu
21
Reklama v placený katalozích
Základní informace o Tipech
Rozdělují se obdobně jako SO na tipy v kategorii a tipy na klíčová slova (na Firmy.cz).
Je možné rovněž vytvořit samostatný titulek, text a obrázek.
Jejich parametry jsou však odlišné od SO (menší rozměry,
méně textu).
Dají se koupit na 6, nebo 12 měsíců, cenově vychází Tip 6×
levněji než SO.
Podobně jako SO také odkazují přímo na web.
Stejně jako SO umožňují regionální cílení do úrovně krajů
a okresů.
Výhody a nevýhody Tipů
Odkazují přímo na firemní web, čímž umožňují lepší měřitelnost (viz SO).
I přes přímé směřování na web je jejich umístění v pravém
rohu méně atraktivní než v případě prvních pozic v daných
kategoriích.
Cenově jsou sice mnohonásobně levnější než SO, avšak dražší než kategorie+ s vyšší návštěvností (nad 2 000 RU měsíčně se již cenově více vyplácí nákup kategorie+).
Na rozdíl od zápisu kategorie je zde garantována pozice.
Vzhledem k možnosti objednat Tip na 6 měsíců je možné
(i když v menší míře než u SO) cílit podle vrcholu prodejů,
sezónnosti.
22
Reklama v placený katalozích
Popisek k Tipům
Platí pro něj obdobné charakteristiky jako v případě popisků k Sponzorovaným odkazům. Liší se ale velikostními parametry.
Maximální počet znaků popisku k Tipům je pouze 100 znaků,
titulku 35 znaků a viditelné URL 30 znaků. Logo by mělo mít
velikost 50 × 50 pixelů.
Popisek by měl kvůli své menší velikosti obsahovat jen to nejpodstatnější, především call to action prvky, které by upoutaly pozornost návštěvníka.
Kdy využít Tip?
Nakoupit Tip je výhodné především do kategorie s nižší návštěvnosti, kde si však nejste jisti svou přední pozicí vzhledem k vyššímu počtu konkurentů.
Druhou variantou je případ vysoce konkurenční kategorie
s vysokou návštěvností, kde nechcete investovat velké částky do SO (či jsou dlouhodobě obsazeny), přesto však potřebujete mít v dané kategorii či na klíčovém slovu zastoupení.
V takovém případě však musíte počítat s nižšími zisky než
v případě SO a s tím, že výhodnost Tipu v té či oné kategorii závisí na konkrétní situaci.
Není vhodné užívat Tip v kategorii s větším množstvím Tipů
(například při plném počtu 8 Tipů). Konkurence bude příliš
velká, CTR potom nízké.
23
Reklama v placený katalozích
Další formáty
Mezi další formáty můžeme zařadit Rectangle, reklamy Skliku (PPC
systém Seznamu, www.sklik.cz) nebo Nabídky.
Rectangle
Rectangle je grafický banner pod výpisem kategorie s rozměry banneru 490 × 310 px.
Maximální datový objem je 25 kB.
Banner může být animovaný gif nebo flash.
Minimální doba objednávky jsou 3 měsíce.
Cena závisí na návštěvnosti dané kategorie.
Nechybí možnost regionálního cílení do úrovně krajů a okresů.
Sklik
Reklamy Skliku se zobrazují v hledání Firmy.cz na klíčové slovo, a to buď na místě SO, nebo vpravo vedle výsledků. Sklik
doplňuje nevyprodaný prostor.
Reklamu tvoří titulek (do 25 znaků), text (do 70 odkazů)
a odkaz.
Obchodní podmínky se řídí podmínkami Skliku. Veškeré ceny
reklamních produktů jsou stanovovány pro každou pozici
zvlášť, a to na základě návštěvnosti klíčového slova. Platí se
pouze za uskutečněný proklik (PPC systém).
24
Reklama v placený katalozích
Nabídky
Tato služba Firmy.cz, která je zdarma, představuje krátký popisek
jednotlivého zboží, který lze doplnit k placenému zápisu. Bude se
pak objevovat pod detailem firmy v kategorii či ve vyhledávání na
klíčové slovo. Schválená Nabídka je aktivní 3 měsíce, pokud klient
neurčí jinak. Maximální počet nabídek k jednomu firemnímu detailu je 10, přičemž samotné nabídky nesmí duplikovat firemní zápis,
nýbrž pouze firemní detail rozšiřovat a upřesňovat.
Hlavní pravidla pro zápis Nabídek:
celková délka popisu je max. 150 znaků,
popis Nabídky může zahrnovat nejvýše 5 klíčových slov k prezentovanému zboží,
musí obsahovat titulek, který může mít max. 50 znaků a nesmí obsahovat název firmy, zmínky o ceně a regionu, kontakty na zodpovědné osoby, webové stránky, zkratky a zkratkovitá slova, superlativy, výpis klíčových slov, zmínky o otevírací
době.
25
Reklama v placený katalozích
Proces vložení Nabídky
Vložení Nabídky je jednoduché. Stačí se přihlásit na vlastní účet na
Seznam.cz, prokliknout se na svůj firemní profil v katalogu Firmy.
cz a zde zvolit položku Nabídky v administraci (viz obrázek níže)
26
Reklama v placený katalozích
Katalog Najisto.cz
Katalog Najisto.cz je internetový katalog firem, který má k dispozici více než 350 000 ověřených kontaktů firem a živnostníků. Jeho
hlavní předností je napojení na internetové portály a služby v rámci skupiny Centrum Holdings, které měsíčně navštíví více než 3 miliony reálných uživatelů a samotný katalog více než 900 000 reálných uživatelů měsíčně (NetMonitor duben 2012).
Katalog je optimalizován pro vyhledávače napříč celým internetem,
tudíž je zdrojem cenných odkazů a návštěvnosti.
Ukázka katalogu Najisto
27
Reklama v placený katalozích
Základní terminologie
Vzhledem k několika novým pojmům, se kterými se při zápisu do
katalogu Najisto.cz setkáváme, si uveďme přehled termínů:
Sekce
Sekce zhruba odpovídá kategorii u katalogu Firmy.cz. Jedná se
o základní jednotku při rozdělení v katalogu podle různých specifik. Do sekce se řadí jednotlivé výpisy firem. Pořadí je určeno typem zápisu, optimalizací alternativního popisku či přednostním výpisem a garancí první strany pro jednotlivé firmy.
Předmět činnosti
Odpovídá hlavnímu popisku ve Firmy.cz. Jeho maximální počet
znaků se ale liší podle jednotlivých typů zápisů.
Alternativní popisky
Dají se přiřadit k firemnímu výpisu v jednotlivých sekcích. Nezobrazují se a slouží především k přidání dalších klíčových slov pro vyhledávání profilu v dané sekci. V případě, že má firma v sekci optimalizovaný alternativní popisek, dostane se v pořadí výše než firmy se stejným typem placeného zápisu, avšak s nedostatečně optimalizovaným alternativním popiskem.
Přednostní výpis (dále PV)
Představuje bonus v podobě přeskočení výpisů firem se stejným
i vyšším typem zápisu. Konkrétní pozice je určena aktuální volnou
pozicí v dané sekci nebo ve vyhledávání na klíčové slovo. Přednostní výpis se dá uplatnit v regionálních sekcích či výsledcích vyhledávání na klíčové slovo. U dražších typů zápisu ho lze dokoupit i do
celostátních sekcí a výsledků vyhledávání na klíčové slovo.
Garance první strany (dále GPS)
Označuje garantované umístění na první straně dané sekce či výsledků vyhledávání na klíčové slovo. Pravidla jeho využití v různých typech zápisů jsou stejná jako v případě přednostního výpisu
a jsou dále uvedena v tabulce.
28
Reklama v placený katalozích
Typy firemních zápisů
Najisto.cz nabízí neplacený zápis a 4 typy placených firemních zápisů:
Zapiš se
Ukaž se
Prezentuj se
Firemní profil
Placené zápisy se na rozdíl od Firmy.cz liší především pevně daným
maximálním počtem zařazení do sekcí, které má zákazník k dispozici k jednotlivému zápisu a také dalšími výhodami, které jsou mu
k dispozici při koupi dražšího zápisu (větší počet alternativních popisků, delší předmět činnosti, možnost dokoupení Přednostního
výpisu nebo Garance první strany na klíčové slovo či sekci v katalogu do regionu zdarma, možnost dokoupení PV nebo GPS na klíčové slovo nebo sekci aj.).
Jejich hlavní parametry jsou shrnuty v následující tabulce:
29
Reklama v placený katalozích
zápis
Zapiš se
Ukaž se
Prezentuj se
Firemní
profil
sekce
2
3
4
5
alternativní popisky
0
1
5
10
předmět činnosti (znaky)
170
170
300
300
PV nebo GPS na klíčové
slovo nebo sekci v katalogu do regionu zdarma
—
1
3
5
možnost dokoupení PV
nebo GPS na klíčové slovo nebo sekci
—
—
Ano
Ano
fotografie
—
2
4
6
3 900
Kč
7 900
Kč
12 900
Kč
18 900
Kč
parametr
cena za 1 rok
Kromě těchto hlavních parametrů obsahují všechny typy zápisů následující náležitosti:
nadpis (60 znaků)
telefonní kontakt, fax a kontaktní osoby (u typů zápisu Zapiš se a Ukaž se 3X, u vyšších typů zápisů neomezený počet)
link na www, elektronický obchod a ceník
mapa v detailu firmy
otevírací doba
logo v detailu (100 × 100 px)
zobrazení na amapy s podrobnými informacemi
30
Reklama v placený katalozích
Nejvyšší typ zápisu Firemní profil navíc obsahuje možnosti ­zobrazit:
profesionální fotografii – prezentaci (125 × 90 px)
virtuální prohlídku – výrobu prezentace
virtuální prohlídku – zobrazení v katalogu
Princip fungování katalogu
Při výběru vhodného placeného zápisu do tohoto katalogu je nutné brát v úvahu následující faktory:
Průměrná návštěvnost sekce nejde na rozdíl od Firmy.cz automaticky zjistit, musí vám ji sdělit obchodník.
Společnosti s dražším typem zakoupeného zápisu se objevují výše, avšak v případě dokoupení PV nebo GPS to nemusí platit.
Existuje možnost alternativních popisků. Díky nim je možné
zvýšit pozici v sekci v rámci konkurence s daným typem zápisu. Nezobrazují se veřejně na stránce.
Je stanoven maximální povolený počet znaků u popisku předmětu činnosti, který je důležitý při optimalizaci pro vyhledávače (SEO).
Celková cena zápisu a předpokládaná cena za 1 návštěvu.
Ta se vypočítá na základě informací o návštěvnosti dané sekce, kterou lze získat u obchodníka Najisto.cz. Většinou počítáme s průměrným CTR kolem 1–5 % v závislosti na pozici firmy v sekci. Cena za 1 návštěvu se dá vzhledem k nastavení
zápisu vypočítat pouze k zápisu jako celku, nikoli k jednotlivým sekcím.
31
Reklama v placený katalozích
Doporučení vhodného postupu při zápisu
Příklad č. 1:
Firma může investovat více do katalogu, avšak vytipované sekce
jsou vysoce konkurenční. Nemá tak jistotu dobré pozice ani v případě zvolení nejvyššího typu zápisu.
V tomto případě je vhodné zvolit jeden z nejvyšších typů zápisů (může to být i typ zápisu Prezentuj se) v závislosti na počtu vytipovaných sekcí, a zjistit u obchodníka Najisto.cz, zda
nejsou v daných sekcích volné pozice pro přednostní výpisy.
V případě, že je volná některá z dobrých pozic v horní polovině 1. strany dané sekce či výsledků vyhledávání na klíčové slovo, je nutné zjistit cenu a vypočítat, zda by se daná pozice vyplácela vzhledem k celkové návštěvnosti sekce a CTR (počítáme průměrně se 3 % v případě dobré pozice).
V případě, že nejsou přednostní pozice volné, je nutné dále
zjistit, zda je při vhodné optimalizaci alternativních popisků
možnost posunout se v rámci firem se stejným typem zápisu výše, a odhadnout orientační pozici u typů zápisu Prezentuj se a Firemní profil.
V případě, že firma chce vstoupit do vysoce konkurenčních
sekcí, a přesto nechce investovat do zápisu větší peníze, je
nutné počítat, že se nedostane na dobré pozice a ani nižší
investice nebude pokryta.
32
Reklama v placený katalozích
Příklad č. 2:
Firma nechce investovat větší peníze do zápisu. Ve vytipovaných
oborových sekcích není velké množství konkurentů.
V tomto případě je vhodné zvolit nižší typ zápisu. Vždy je
však nejprve potřeba zjistit nejlépe u obchodníka Najisto, kde
se umísťují další firmy s tímto typem zápisu. Doporučujeme
porovnávat mezi zápisy Ukaž se a Prezentuj se (Zapiš se není
kvůli obecně horší pozici a omezené prezentaci společnosti
např. bez možnosti vkládat fotografie doporučován).
Příklad č. 3:
Firma nechce investovat větší peníze do zápisu a má omezené
množství vhodných sekcí (1–2).
V tomto případě je nejvhodnější variantou objednání volné
přednostní pozice v dané sekci, kde by byla garantována dobrá pozice na rozdíl od často nejisté pozice i u dražších typů zápisu (v závislosti na množství konkurentů v dané sekci). Navíc
by v případě dražšího typu zápisu nebyly využity veškeré jeho
možnosti (především počet sekcí, ale i alternativní popisky).
V případě, že má firma více poboček a vytipované kategorie k jednotlivým pobočkám, je výhodné pořídit si za cenu 500 Kč možnost
přidání pobočky. Tato cena se vztahuje zvlášť na každou pobočku
a vždy je umožněno následně přiřadit další sekce.
U nižších zápisů Zapiš se a Ukaž se se jedná o maximálně 1 pobočku a v případě Prezentuj se nebo Firemního profilu o neomezené množství poboček.
Vhodné nastavení alternativních popisků k sekcím či výsledkům
vyhledávání na jednotlivá klíčová slova je nutné řešit individuálně
u obchodníka Najisto.cz.
33
Reklama v placený katalozích
Mějte na paměti, že počet těchto popisků je omezen určitým
typem zápisu. V případě výběru více sekcí (například v případě dokoupení poboček) je proto nutné zvolit vždy prioritní sekce, kde je alternativní popisek nejvíce potřeba, ať už
vzhledem k vysoké konkurenci výpisů firem se stejným typem zápisu či nutností doplnit hlavní popis o důležitá klíčová slova, která v základu kvůli znakovému omezení neobsahuje.
34
Reklama v placený katalozích
Srovnání katalogů
­Firmy.cz a Najisto.cz
Návštěvnost
Zde vše hovoří poměrně jasně pro Firmy.cz. Přes 2 miliony RU
(reál­ní uživatelé) měsíčně je více než dvojnásobné číslo ve srovnání s necelým milionem návštěv Najisto.cz.
Výhodou Najisto.cz jsou však další služby nabízené v rámci akčních
balíčků ke standardnímu zápisu (direct mailing, bannerová reklama) na jakémkoli kanálu v rámci Centrum holdings.
Pro Seznam bývají typické akce, kdy má klient možnost získat bonus v katalogu na základě dobití kreditu do Skliku.
Cena zápisů
Každý katalog je produktově postaven trochu jinak a samotné zápisy se nedají přesně srovnat. V obou katalozích se dají zvolit jak
levnější varianty zápisu, tak ty dražší, avšak téměř vždy se to odráží na efektivitě. Přesto lze srovnat následující položky:
sekce – kategorie
sponzorovaný odkaz – přednostní výpis či garance první ­strany
Zatímco počet sekcí u Najisto.cz je pevně vázán typem zápisu, kategorie u Firmy.cz se dají libovolně dokoupit a zároveň platí, že
k placenému zápisu je na výběr vždy 1 kategorie zdarma.
Sponzorovaný odkaz u Firmy.cz má zajištěnou přední pozici
(1.– 4. místo v kategorii či podle výsledků fulltextu), což je výhoda proti komplikovanějším pravidlům přednostního výpisu na Najisto.cz.
35
Reklama v placený katalozích
Zde je třeba u obchodníka zjistit aktuální volnou pozici, přičemž
obchodník Najisto.cz následně dokáže podle impresí u jednotlivých
volných pozic v sekcích naplánovat cenu a případně možnost přiobjednání dalšího výpisu v sekci (pokud to dovoluje celkový počet impresí).
Přednostní výpis na rozdíl od SO nenabízí možnost vytvoření zveřejňovaného popisku. Ke každé sekci v Najisto.cz je však možné vytvořit skrytý alternativní popisek pro efektivnější fulltext vyhledávání.
Mechanismus fungování
Pravidla zápisu firem do katalogů Firmy.cz a Najisto.cz se liší ve více
parametrech. Mezi nejdůležitější patří:
Odlišný princip zápisu kategorií/sekcí a sponzorovaných odkazů/přednostních výpisů a garance první strany (viz Cena
zápisů)
Rozdílný způsob řazení firem v jednotlivých kategoriích –
Firmy.cz na základě bonity, Najisto.cz na základě typu zápisu
Různé řešení doplňkových služeb k popiskům – zatímco Firmy.cz mají doplňkovou službu Popis+ pro rozšířený hlavní popisek a zvláštní popisky pro SO či Tipy, Najisto.cz nabízí ke
každé sekci možnost skrytých alternativních popisků pro lepší fulltext vyhledávání
Odlišné parametry u doplňkových služeb – hlavní firemní popisek na Firmy.cz má 250 znaků a 500 znaků po přikoupení
služby Popis+, Najisto.cz má výhodu v alternativních popiscích pro fulltext vyhledávání. Zápis Praktik obsahuje možnost
vložení loga, tří fotografií a dvou telefonních kontaktů. Tento
počet se dá rozšířit službou Kontakty+. U Najisto.cz se položky liší na základě typu zápisu. Charakteristikou Praktik odpovídá zápisům Ukaž se či Prezentuj se u Najisto.cz
36
Reklama v placený katalozích
Návratnost investice
Oba katalogy jsou svým principem velmi zajímavé z pohledu ROI.
Míra návratnosti investic se liší podle oboru.
Vzhledem k vyšší návštěvnosti představuje obecně zápis do katalogu Firmy.cz bezpečnější investici než rizikovější Najisto.cz. Na rozdíl od Firem.cz ale Najisto.cz umožňuje zajistit lepší pozice v sekcích díky přednostním výpisům nebo garanci první strany.
Firmy.cz mají výhody v možnosti zakoupit SO či Tip na kratší časové období (3 měsíce u SO a 6 měsíců u Tipu), což umožňuje na rozdíl od Najisto.cz posilovat viditelnost jen v hlavní sezoně.
37
Reklama v placený katalozích
B2B oborové katalogy
V rámci kapitoly uvádíme hlavní oborové B2B katalogy, které v současnosti v ČR existují a do kterých je vhodné investovat.
Pro koho jsou určeny B2B katalogy
Cílovou skupinou, pro kterou je výhodné investovat do těchto katalogů, jsou:
Společnosti, které potřebují najít subdodavatele a obchodní
partnery.
Firmy, které mají zájem dostávat aktuální poptávky ve svém
oboru.
Společnosti, které většinou necílí jen na fyzické osoby, ale i na
právní subjekty (firmy, živnostníci).
Jaké jsou přednosti B2B katalogů
Přednosti B2B katalogů jsou především v jejich specializaci a možnosti vyhledávat konkrétní poptávky a vkládat vlastní nabídky.
Systém obchodního tržiště umožňuje firmám navzájem efektivněji
a rychleji komunikovat. Jednotlivé nabídky či poptávky lze zařadit
vždy do příslušné sekce.
Stejně jako v případě Firmy.cz či Najisto.cz umožňují i B2B katalogy prezentovat vlastní firemní profil. Ceny za využívání
těchto služeb je třeba vždy přesně domluvit s obchodním zástupcem katalogu.
38
Reklama v placený katalozích
Přehled vybraných významných B2B
katalogů V ČR
ABC českého hospodářství
Tento katalog je největším českým internetovým B2B tržištěm poptávek a nabídek s dlouholetou tradicí. Nabízí představení společnosti 66 798 registrovaným obchodním partnerům a průměrná
denní návštěvnost celého katalogu činí 9 000–10 000 návštěv.
V rámci služeb nabízí katalog tři druhy registrace:
Běžný uživatel
Registrovaný uživatel
Placené členství ABC
Která registrace v katalogu ABC Českého hospodářství je nejvýhodnější?
V případě, že se chce firma pouze prezentovat v katalogu a pouze reagovat na poptávky ostatních společností, doporučujeme vyzkoušet zápis Registrovaného uživatele zdarma.
Díky němu společnost získá vlastní profil se zařazením do 3 podoborů a prezentací 3 vlastních výrobků či činností a možnost kontaktování firem a vkládání vlastních poptávek.
Pro aktivní vyhledávání firem je vhodné Placené členství pro
automatické rozesílání nabídek.
39
Reklama v placený katalozích
Neplacený
a placený zápis firmy v katalogu ABC českého hospodářství
40
Reklama v placený katalozích
Máte zájem o aktivní vyhledávání jednotlivých společností? Je zde
Placené členství, jehož hlavními výhodami je proces, při kterém se
automaticky rozesílají nabídky společnosti firmám v oborech, které si může samotná společnost předem vytipovat. Dále možnost zasílání požadavků ze strany zákazníků podle vybraného oboru podnikání vaší společnosti přímo e-mailem. Jedná se tedy o větší cílení a aktivní propagaci vlastních výrobků či služeb.
Mezi další výhody ve srovnání s neplacenou registrací patří možnost zápisu do více podoborů a viditelnější profil v katalogu jak po
grafické, tak obsahové stránce. Je tu mnohem větší možnost popisu činnosti firmy, detailnější zobrazení na mapě a také kontaktní
formulář pro rychlé spojení zákazníka se společností.
Běžná cena placeného členství je 3 600 Kč na 1 kalendářní rok.
Doplňkové poplatky se liší podle toho, zda bude k dispozici pouze možnost zasílání požadavků ze strany zákazníků podle vybraného oboru podnikání vaší společnosti (1 990 Kč na 1 rok), nebo
možnost zasílání nabídek služeb vaší společnosti společnostem,
které souhlasily se zasíláním nabídek v daném oboru (24 000 Kč
na 1 rok).
V první fázi doporučujeme využít pouze první možnosti (celková
cena pak 5 500 Kč), či se o konkrétních cenových podmínkách dále
domluvit přímo s obchodníkem katalogu.
41
Reklama v placený katalozích
ePoptávka
Tradiční český poptávkový systém, který využívá 178 290 dodavatelů ze všech oborů podnikání. Měsíčně zpracuje kolem 9 000 poptávek ve finančním objemu kolem 7 milionu Kč.
ePoptávka nabízí tři typy tarifů v rámci registrace dodavatelů, díky
nimž lze získat výhodný přístup k poptávkám ve vybraných oborech.
Ukázka profilu v Katalogu dodavatelů na ePoptavka.cz
42
Reklama v placený katalozích
Tři placené tarify pro zápis společnosti:
Tarif Na zkoušku: na 3 měsíce
Nabízí:
zasílání poptávek na e-mail
přístup do archivu poptávek
Cena: 1 690 Kč na 3 měsíce
Tarif Profi: na 1 rok
Oproti předchozímu tarifu navíc nabízí:
Garance získání zakázky: Nezíská-li klient během roku jedinou
zakázku, vrací se mu roční poplatek.
Cena: 2 990 Kč na 12 měsíců
Tarif Profi + PVS: na 12 měsíců
Oproti předchozímu tarifu navíc nabízí:
přístup k podlimitním veřejným zakázkám či veřejným zakázkám malého rozsahu ze strany veřejných subjektů
Cena: 4 990 Kč na 12 měsíců
Který tarif v katalogu ePoptávka je nejvýhodnější?
Doporučujeme zvolit tarif Profi pro zápis do systému poptávek. Jeho výhodou je především:
nižší cena než u tříměsíčního zkušebního tarifu Na zkoušku
garance návratnosti investice (v opačném případě vracení
poplatku)
43
Reklama v placený katalozích
AAApoptávka
Konkurenční server AAA Poptávka je největší český poptávkový server, kam mohou firmy vkládat poptávky zdarma. Součástí serveru je katalog dodavatelů, kde je možné zakoupit zápis od 1 499 Kč
na půl roku.
CzechTrade
Jediný oficiální katalog českých exportérů. Oficiální statistiky společnosti vykazují průměrně 22 tisíc návštěv měsíčně.
Základní zápis do katalogu je zdarma a nabízí tyto možnosti:
základní kontaktní údaje a oborové zařazení firmy
základní anotaci (krátký popis činnosti firmy) v češtině, angli­
čtině, němčině a ruštině (překlady nejsou zajištěny)
Kdy je výhodné mít placený zápis v daném katalogu?
Doporučujeme placený zápis především firmám, které exportují do více zemí a chtějí se prezentovat v tomto katalogu i v jiných zemích. Kompletní zápis nabízí více funkcí, zejména však tyto výhody:
podrobný popis činnosti firmy (900 znaků) + krátká anotace o firmě
popis až 10 produktů v ceně
logo, kontaktní údaje a odkaz na webové stránky včetně
kontaktů na zahraniční zastoupení
možnosti zápisů v 6 jazycích s profesionálním překladem
vývozní a zájmová teritoria
44
Reklama v placený katalozích
Neplacený
a placený
zápis v katalogu Adresář Exportérů
45
Reklama v placený katalozích
Shrnutí
Hlavním cílem tohoto eBooku bylo porovnat jednotlivé české firemní a B2B oborové katalogy a především doporučit vhodný postup
při zápisu do největších firemních katalogů v ČR (Firmy.cz a Najisto.cz) a rovněž vytipovat vhodné B2B katalogy.
Při zápisu do katalogů Firmy.cz a Najisto.cz by se firmy měly řídit
následujícím doporučením:
Předem vždy zkontrolujte, zda se nákup jednotlivé položky
vyplácí.
Příklad: Výpočet ceny za návštěvu u SO: odhadovaný počet
prokliků z celkové návštěvnosti podle vzorce celkový počet
návštěv X odhadované CTR. Dále lze vypočítat i počet transakcí na základě konverzního poměru Firem.cz z Google Analytics. U kategorií na Firmy.cz odhadnout alespoň počet návštěv
do detailu firmy a prokliků na web.
V případě zápisu do Najisto.cz se vyplácí vypočítat celkovou
návštěvnost ve všech sekcí (celkový počet návštěv sekcí X odhadované CTR). Vždy požadujte informace o návštěvnosti daných sekcí, u Firmy.cz je možné je zjistit přímo na webu, ale
u ostatních kategorií tomu tak není.
Vždy pozorujte přítomnost konkurentů v kategoriích a sekcích. Díky tomu odhadnete, jak si povedete v případě nákupu kategorií. Příklad: pokud jsou v kategorii na prvních místech firmy, o kterých tušíte, že utrácí na Seznamu podstatně více peněz než vy, je to signál spíše pro nakupování SO
než kategorií.
V případě Najisto.cz neváhejte kontaktovat obchodníka ohledně typů zápisu dalších konkurentů v sekci, měl by vám poradit, co potřebujete koupit, abyste měli podobnou, nebo lepší pozici.
Mějte na Firmy.cz vždy zastoupenou jednu oborově nejbližší kategorii – je to důležité pro dobrou pozici v dalších oborových kategorií (podle vlastního klíče to řadí robot Seznamu).
46
Reklama v placený katalozích
„Hlídejte“ zápis kategorií a v případě špatných výsledků tyto
kategorie v dalším roce nekupujte. SO je výhodnější zapsat
na začátku na 3 měsíce, v případě dobrých statistik s předstihem zajistit prodloužení zápisu SO na další měsíce a vyvarovat se tak situace, že již budou pozice obsazeny. To samé platí i o Tipech.
Hlavní odlišnosti mezi katalogy Firmy.cz a Najisto.cz
jsou především v následujících bodech:
odlišný princip zápisu kategorií/sekcí a sponzorovaných odkazů/přednostních výpisů
rozdílný způsob řazení firem v jednotlivých kategoriích
různá řešení doplňkových služeb k popiskům
odlišné parametry u doplňkových služeb
Vzhledem ke značně vyšší návštěvnosti a velké výhodě zakoupení Sponzorovaných odkazů a Tipů se zajištěnou přední pozicí na
dobu 3 či 6 měsíců vidíme jako výhodnější investici do katalogu
Firmy.cz.
Katalog Najisto.cz ovšem nabízí výhody, mezi které patří další služby nabízené v rámci akčních balíčků ke standardnímu zápisu (direct mailing, bannerová reklama) na jakémkoli kanálu v rámci Centrum holdings. A rovněž možnost zajistit lepší pozice v sekcích (kategoriím) díky přednostním výpisům nebo garanci první strany.
Proto ho rovněž doporučujeme jako další zdroj on-line propagace.
Mezi B2B katalogy vidíme tři nejzajímavější české katalogy, a to
ABC českého hospodářství, ePoptávka a CzechTrade.
První dva z uvedených jsou výhodné především kvůli zajištění rychlého a efektivního zprostředkování poptávek a nabídek. V případě katalogu CzechTrade se jedná o výhodnou nabídku především
pro exportéry se zájmem o profil vlastních produktů či služeb ve
více jazycích.
Všechny katalogy zajištují vysokou měsíční návštěvnost a pro bližší
informace je nutné kontaktovat jejich obchodní zástupce.
47
Autor ebooku Vladimír Znamenskiy se věnuje problematice optimalizace firemních katalogů jako hlavní specialista v H1.cz. Vladimír vytvořil řadu doporučení pro klienty H1.cz, přičemž se jednalo o odlišné společnosti, ať už svou velikostí, oborem podnikání či
možnostmi investice do katalogů. V rámci doporučení se zaměřuje
nejen na určení vhodných položek pro zápis společnosti v katalogu, nýbrž dokáže na základě vlastních zkušeností v marketingu posoudit, na co by měly dané společnosti klást při své propagaci v katalozích největší důraz.
Zaujala vás naše kniha?
Vydali jsme také:
Zbožové
vyhledávače
Zbožové vyhledávače
Mobilní reklama přes PPC
Reklamy na Facebooku
Autor ebooku: Jakub Velička
Mobilní
reklama
přes PPC
Reklamy
na Facebooku
Autor ebooku: Jakub Chour
Autor ebooku: Michal Seget
Účet – uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň – všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava – Inzeráty, které byly za zvolené období aktivní. Dosah kampaně – počet unikátních uživatelů, kteří zhlédli vaši reklamu za zvolené období. Četnost/frekvence – průměrný počet zobrazené reklamy jednotlivým uživatelům. Společenský dosah – počet uživatelů, kteří si vaši reklamní zprávu prohlédli se jmény svých přátel, jimž se líbí
vaše stránka, odpověděli na vaši událost nebo použili vaší aplikaci. Nabídka (bid) – maximální finanční částka, kterou chcete vydat
za jedno prokliknutí vaší reklamy. Náklady za média – peníze zaplacené za
inzerci. PPC „pay per click“ – platba za klik.
CPC „cost per click“ –
cena za proklik. CPM „cost per mille“ – cena
za 1 000 zobrazení.
CTR „clicktrough rate“ – míra prokliku (prokliky/zobrazení).
CPF „cost per fan“ – cena za fanouška. Denní rozpočet – rozpočet je čerpán rovnoměrně na denní bázi stanovenou částkou.
Dlouhodobý rozpočet – zvolený rozpočet rozložený do požadovaného časového
intervalu. Odhad zacílení – počet uživatelů, které má vaše reklama možnost oslovit. EdgeRank – mechanismus/algoritmus, který rozhoduje o zobrazování příspěvků na FB stránce jejím fanouškům. UTM
parametry
– značky přidávané do cílové URL, které vám umožňují sledovat například výkon inzerátu. FB Insights – analytické rozhraní facebookových stránek. Landing Tab – speciální záložka na FB stránce, na kterou vodíte uživatele. Účet
– uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně.
Kampaň – všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava – Inzeráty, které byly za zvolené období aktivní. Dosah kampaně – počet unikátních uživatelů, kteří zhlédli vaši reklamu za zvolené období. Četnost/frekvence – průměrný
počet zobrazené reklamy jednotlivým uživatelům. Společenský dosah – počet uživatelů, kteří si vaši reklamní zprávu prohlédli se jmény svých přátel,
jimž se líbí vaše
stránka, odpověděli na vaši událost nebo použili vaší aplikaci. Nabídka (bid) – maximální finanční částka, kterou chcete vydat za jedno prokliknutí vaší
reklamy. Náklady
za média – peníze zaplacené za inzerci. PPC „pay per click“ – platba
za klik. CPC „cost
per click“ – cena za proklik. CPM „cost per mille“ – cena za 1 000
zobrazení.
CTR
„clicktrough rate“ – míra prokliku (prokliky/zobrazení). CPF „cost
per fan“ – cena
za fanouška. Denní rozpočet – rozpočet je čerpán rovnoměrně na
denní bázi stanovenou částkou. Dlouhodobý rozpočet – zvolený rozpočet rozložený do požadovaného časového intervalu. Odhad zacílení – počet uživatelů, které
má vaše reklama
možnost oslovit. EdgeRank – mechanismus/algoritmus, který rozhoduje o zobrazování příspěvků na FB stránce jejím fanouškům. UTM paramet-
Zajímají vás další témata?
Přijďte na školení H1.cz.
Vybrat si můžete z těchto témat:
Školení internetového marketingu
Marketing na Facebooku
Kurz psaní pro web a on-line copywritingu
Školení PPC reklamy
Školení SEO
Workshop o vlivu sociálních sítí na SEO
Školení budování zpětných odkazů (linkbuilding)
Kurz Google Analytics
Wordpress workshop
Workshop webové grafiky
Kurz mediálního plánování
Školení online práva pro eshopy
Brand marketing a Direct marketing
Webinář: Facebook AdS
Webinář: Jak pořádat online soutěže
Webinář: Analýza odkazového profilu
Webinář: Co se změnilo v SEO za poslední rok
Webinář: Webinář analýzy klíčových slov
Download

Reklama v placených katalozích