The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9 - Vysočany
T +420 606 045 160
[email protected]
www.dofe.cz
IČO:29143462
Koordinátor programu DofE
Juniorská pozice
Program DofE (anglickým názvem The Duke of Edinburgh’s International Award) je prestižní program
neformálního vzdělávání, který přivádí mladé lidi (ve věku 14–25 let) k rozmanitým volnočasovým
aktivitám a vybavuje je cennými dovednostmi a kontakty.
Účastníci programu rozvíjí svůj talent, pravidelně se věnují sportovní aktivitě, přispívají své komunitě
dobrovolnictvím a společně absolvují dobrodružnou expedici. Po úspěšném absolvování programu
jsou oceněni prestižním certifikátem s mezinárodní platností.
Programu DofE se ročně účastní na 1000 mladých lidí z celé České republiky díky kvalifikovaným
dobrovolným vedoucím ve více než 80ti zapojených organizacích (střední školy, domy dětí a mládeže,
dětské domovy).
Do týmu nadace The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation, jejímž
posláním je rozvoj a zajištění kvality programu DofE v České republice, hledáme nového
kolegu/kolegyni na pozici Koordinátor programu (plný úvazek).
Popis pozice:
1. Koordinace zapojených organizací a jejich průběžný monitoring; komunikace s jejich zástupci.
2. Podpora zapojených organizací při realizaci programu zajištěním informací o dění
v programu, o vzdělávacích příležitostech, o dění v DofE doma i v zahraničí.
3. Kontrola dodržování mezinárodních standardů programu zapojených organizací formou
konzultačních návštěv jednotlivých organizací.
4. Metodická podpora koordinátorů, vedoucích, expedičních školitelů a hodnotitelů
v programu.
5. Příprava metodických/didaktických a administrativních materiálů.
6. Licencování nově zapojených organizací.
7. Asistence při realizaci Slavnostního předávání Cen vévody z Edinburghu.
Požadavky:







Vztah k neformálnímu vzdělávání mládeže a neziskovému sektoru
Výborné komunikační a prezentační schopnosti
Umění nadchnout a motivovat ostatní
Organizační dovednosti
MS Office (Word, Excel) na pokročilé úrovni
Angličtina na pokročilé úrovni
Aktivní řidič/řidička (skup. B)
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika
Posláním programu pro mládež s celosvětovou prestiží, anglicky nazývaného DofE Award, je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání
volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti.
The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9 - Vysočany
T +420 606 045 160
[email protected]
www.dofe.cz
IČO:29143462
Nabízíme:







Pracovní smlouva na dobu určitou (nejdříve 1 rok, poté preferujeme dlouhodobou
spolupráci)
Nástup ideálně 1. 2. 2015
Místo pracovního výkonu: Praha 9, Poděbradská 26
Služební cesty po ČR služebním automobilem cca 3 x za měsíc
Finanční ohodnocení ve výši obvyklé pro neziskové organizace
Mobilní telefon s tarifem pro ČR
Notebook a přenosný internet
Zájemce o nabízenou pozici prosíme o zaslání krátkého motivačního dopisu a životopisu na
asistentku programu Ivetu Šplíchalovou [email protected] do 16.1.2014.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika
Posláním programu pro mládež s celosvětovou prestiží, anglicky nazývaného DofE Award, je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání
volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti.
Download

Inzerát na pozici koordinátora programu