Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Česká republika
Jak zapojit organizaci do programu
1. Kontaktovat Šárku Čapkovou z národní kanceláře programu za účelem získání všech
podstatných informací o programu
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 606 045 161
2. Vybrat ve své instituci min. 2 osoby ochotné se programu dlouhodobě věnovat
Mohou zastávat následující role:
 Koordinátor místního centra - zajišťuje chod programu v místním centru a je
kontaktní osobou pro národní kancelář; může se jednat zároveň o vedoucího
skupiny
 Vedoucí skupiny - je kontaktní osobou pro účastníky programu, snaží se do
své skupiny získávat mladé lidi, pomáhá jim s výběrem jejich aktivit a
stanovováním cílů, podporuje je při plnění programu
 Školitel expedice - systematicky připravuje účastníky programu na
dobrodružnou expedici a je přítomen v jejím průběhu; může se jednat
zároveň o koordinátora místního centra či/a vedoucího
 Hodnotitel expedice - nestranně hodnotí činnost účastníků při plnění sekce
dobrodružná expedice dle kritérií programu DofE Award
3. Školení – je třeba mít minimálně 2 proškolené osoby z organizace, a to následovně:
Základní školení – min. 1 osoba
→ koordinátor místního centra a vedoucí skupiny
Expediční školení – min. 2 osoby (mohou být shodné s absolventy základního)
→ školitel a hodnotitel expedic DofE Award
Aktuální nabídka školení: http://www.dofe.cz/cz/skoleni/
4. Podpis licenční dohody – mezi DofE Award ČR a institucí
→ závazky pro obě strany, podepisuje vedení instituce
→ organizace se stává místním centrem DofE Award, od národní kanceláře
získává certifikát opravňující ji k poskytování programu na 2 roky (poté je
třeba obnovit) a propagační materiály
5. Zahájení poskytování programu
→ organizace může program nabídnout mladým lidem
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 606 045 160 | E-mail: [email protected] | Web: www.dofe.cz | IČO:29143462
Download

Průběh zapojování organizace do programu