International Student Club
ÚSTÍ NAD LABEM
BUDDY
MANUAL
Milý Buddíku,
do ruky se ti dostala příručka, ve které najdeš všechno, co budeš potřebovat vědět o svých
povinnostech vůči svěřenému zahraničnímu studentovi. Příručka zahrnuje povinnosti Buddyho.
Pokud i pak ti nebude něco jasné, není problém nás kontaktovat a my ti tvé otázky zodpovíme
([email protected]).
Pochopitelně tě nabádáme a prosíme, aby tvoje iniciativa neskončila pouze splněním povinností
spojených s příjezdem zahraničního studenta. Rozvíjej své přátelství a udržuj kontakt, pomáhej,
ale zároveň veď zahraničního studenta k samostatnosti a zodpovědnosti.
Děkujeme za tvou cennou pomoc a za zodpovědné plnění tvojí funkce Buddyho.
ISC Team
Kdo jsme
ISC ÚSTÍ NAD LABEM je studentská nezávislá organizace, která si bere za cíl pomoc
zahraničním studentům na UJEPu. ISC ÚSTÍ NAD LABEM vznikla z Tutorské organizace
v prosinci 2013, zakládajícími členy jsou bývalí členové Tutorské organizace. ISC ÚSTÍ NAD
LABEM se chce do budoucna připojit k mezinárodní studentské organizaci ESN (Erasmus Student
Network), která se rovněž stará o zahraniční studenty.
Členové ISC Ústí nad Labem
Prezidentka
HR Manager
Lenka Vlková
Lenka Pačesová
E – mail: [email protected]
E – mail: [email protected]
IT Manager
PR Manager
Petr Zoufalý
Matěj Selinger
E – mail: [email protected]
E – mail: [email protected]
Trip Managers
Event Managers
Ludmila Nešporová a Aleš Novák
Nikola Husličková a Ondřej Pixa
E – mail: [email protected]
E – mail: [email protected]
Co to znamená být Buddy
Jako Buddy (kamarád/a) se budeš starat o svěřeného zahraničního studenta po dobu, po kterou
bude studovat na naší univerzitě. Nejvíce práce tě čeká v prvním týdnu, v kterém zahraniční
student přijede, poté už záleží na čistě na tobě, jak budeš se svěřeným studentem v kontaktu.
Samozřejmě se od tebe očekává, že mu pomůžeš, když bude nutně potřebovat navštívit lékaře
apod.
Co získáš, když se staneš Buddym:
Získáš nové kamarády
Zlepšíš si své jazykové schopnosti
Budeš se moci účastnit akcí pořádaných ISC ÚSTÍ
Dostaneš se do mezikulturního prostředí
Zpestříš si svůj studentský život
Co by ti nemělo chybět:
Chuť a nadšení
Zodpovědnost
Komunikativní znalost alespoň jednoho cizího jazyka
Někdy taky trpělivost
Co by měl Buddy udělat před příjezdem zahraničního studenta
Úplně první věc, co bys jako Buddy měl/a udělat je kontaktovat včas zahraničního studenta. Je
dobré kontaktovat zahraničního studenta více cestami, přes e – mail nebo přes Facebook.
Co napsat do prvního mailu:
Představit se studentovi a sdělit mu, že se na tebe může obracet s dotazy
Dotaz na datum a místo jeho příjezdu, abys ho mohl vyzvednout
Napiš mu na sebe telefonní číslo a požádej ho o jeho telefonní číslo (pro lepší komunikaci
v den příjezdu)
Informovat ho o Orientation Weeku (od 10. do 14. 2.)
Informovat ho o počátečních výdajích (7 000 Kč kolejné, 700 Kč kartička na MHD, jídlo,
pití, aj.)
Měl bys mu připomenout, co si má vzít sebou (např. min 4 pasové fotografie, dostatek
peněz na začátek,…)
Poskytni mu informace o České republice, Ústí nad Labem, počasí v ČR, univerzitě atd.
Na závěr použij frázi typu
Může se stát, že Ti Tvůj student neodpoví ihned, nebo Ti neodpoví vůbec. Zůstaň v klidu a zkus to
znovu, když ti neodpoví ani pak, informuj nás a my se taky s ním zkusíme spojit ([email protected]).
Co dělat v den příjezdu studenta
Ve smluveném čase studenta vyzvedneš na nádraží (nebo jiném místě, na kterém se dohodnete) a
dovedeš ho na kolej do ubytovací kanceláře, kde podepíše smlouvu a dostane klíče a instrukce.
Pokud student přijede v pozdních nočních až ranních hodinách, popiš mu, jak se dostane na kolej.
Pokud budeš vědět o tom, že přijede hodně pozdě a nebudeš mu moci pomoct s ubytováním,
kontaktuj nás na mail ([email protected]). Na kolejích nekomunikují téměř vůbec anglicky, proto
bude potřeba pomoc s překladem.
Co dělat po příjezdu studenta
Až bude student ubytovaný, je potřeba s ním zajít pro studentskou kartu, v případě potřeby na
pojišťovnu a cizineckou policii.
Studentská karta
Všichni zahraniční studenti by měli mít připravenou svou studentskou kartu (,pokud si tedy podali
žádost) v centru KAS CI v Pasteurově ulici č. 7 (na rektorátu, jak jste si vyzvedávali svou
studentskou kartu; http://kas.ujep.cz/, provozní doba: Po – Čt 7:30 – 15:00, Pá 7:30 – 13:00).
Kartička na MHD
Nejvýhodnější je zakoupit si studentskou předplacenou jízdenku na 30 nebo 90 dní. Ke zřízení
dokladu je potřeba jedna pasová fotografie, studentská karta a vyplnění formuláře, který je
k dispozici na prodejním místě. Po uplynutí platnosti kuponu je nutné opět při koupi předložit
studentskou kartu. Prodejní místa se nachází u zastávek Revoluční a Hraničář. Další možností je
zakoupit klasickou jízdenku platnou 45 minut za 18 Kč, nebo zaslání SMS jízdenky ve tvaru MDJ
na číslo 902 06, která je platná 60 minut.
Ceník předplacených jízdenek pro studenty
7 denní
100 Kč
15 denní
150 Kč
30 denní
265 Kč
90 denní
618 Kč
Otevírací doby prodejních míst
Předprodej Revoluční
pondělí – pátek
6:00 – 19:00
Sobota
7:00 – 12:00
neděle + svátky
Zavřeno
Předprodej Hraničář
pondělí – pátek
6:00 – 18:00
Sobota, neděle, svátky
Zavřeno
Jízdní řády jednotlivých spojů najdete na www.dpmul.cz. Studenti se nejčastěji pohybují mezi
kolejemi a centrem města, takže využívají zejména spoje č. 52, 17, 27, 9.
Menza
Provoz menzy je zajištěn objednávkovým systémem, na který je nutno zakoupit magnetickou
kartu. Kartu zakoupíte za 60,- Kč. Při prodeji karty Vám bude sdělen číselný přístupový kód pro
objednávky pomocí internetu. Dále je nutno pro aktivaci karty složit hotovost dle vlastního
uvážení a poté je možno objednat oběd na následující den. Po vyčerpání finančních prostředků
odběrem obědů je nutné složení další hotovosti. Žádost o vydání stravovací karty si můžete
stáhnout v sekci "Formuláře." Kartu je možné koupit v ubytovací kanceláři na kolejích.
Knihovna
Zahraniční student může také využívat služby univerzitní knihovny. Stačí mu pomoci s registrací
u pultíku, bude k tomu potřebovat svou studentskou kartičku. Nic se za registraci neplatí.
Vědecká knihovna UJEP
Otevírací doba
Pasteurova 5
Po – Čt 8:00 – 20:00
Ústí nad Labem 400 96
Pá
8:00 – 17:00
[email protected]
So
8:00 – 12:00
Tel.: 475 286 024 nebo 475 286 025
http://knihovna.ujep.cz
Koleje
Všichni studenti dostali potřebné informace a přihlášku k ubytování na kolejích od oddělení
zahraničních vztahů. Většinou jsou všichni zahraniční studenti ubytovaní na koleji K1. Odveďte
tedy svého zahraničního studenta na kolej v den příjezdu. Bude potřeba mu pomoci s vyplněním
různých formulářů, podepsáním ubytovací smlouvy a zaplacení kolejného (je třeba mít 7 000 Kč
v hotovosti, pas a 2 fotografie). Student poté dostane klíč od pokoje, ložní prádlo, lampičku,
deku, aj. Je třeba také zajít se studentem do jeho pokoje a pomoci mu vyplnit formulář o
počátečním stavu pokoje. Na kolejích se dá platit kartou (ale u zahraničních studentů je to
většinou problém) a v hotovosti. Kolejné zahraniční studenti platí vždy na měsíc dopředu,
upozorněte je na to!
Kolej K1
Klíšská 979/129
Ústí nad Labem 400 01
Zdravotní pojištění
Všichni zahraniční studenti musí mít na dobu pobytu v ČR sjednané zdravotní pojištění.
1) Studenti z členských států EU a ze zemí, se kterými má ČR smlouvu o poskytování bezplatné
zdravotní péče, se musí po svém příjezdu zaregistrovat u Všeobecné zdravotní pojišťovny
(Mírové nám. 35/C, ÚL, úřední hodiny Po, St – 8:00–17:00, Út, Čt, Pá – 8:00–15:00).
2) Studenti z Turecka:
Vzhledem k existenci mezinárodní smlouvy mezi ČR a Tureckem nemusí mít studenti uzavřené
cestovní zdravotní pojištění, musí však být pojištěncem místní zdravotní pojišťovny v Turecku a
tuto skutečnost doložit potvrzeným formulářem TR/CZ 111 (tento formulář si musí nechat
potvrdit ještě před příjezdem do ČR). Držitel tohoto potvrzení se může zaregistrovat u české
zdravotní pojišťovny a získat zde tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního
státu pobývajícího v ČR“. Pokud student nemá potvrzený formulář TR/CZ 111, postupuje podle
bodu 2 (musí mít uzavřené cestovní zdravotní pojištění, tak jako tomu bylo již dříve). Podrobné
informace naleznete v českém jazyce zde: http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-statu-akategorii-statnich-prislusniku-kteri-jsou-nebo-mohou-byt-vynati-z-povinnosti-dokladat-doklad-ocestovnim-zdravotnim-pojisteni-na-zaklade-mezinarodni-smlouvy.aspx a v anglickém jazyce zde:
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-overview-of-states-and-categories-of-citizens-who-areor-could-be-exempt-from-the-requirement-to-submit-a-proof-of-travel-medical-insurance-asrelates-from-international-agreements.aspx
3) Studenti ze zemí mimo EU (netýká se Turecka):
Viz text z www stránek Ministerstva vnitra ČR:
V případě, že cizinec žádá v zahraničí o udělení dlouhodobého víza nebo vydání povolení k
dlouhodobému pobytu a je vyžadováno předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění, musí
toto pojištění pokrývat náklady spojené s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí, včetně nákladů
spojených s převozem, a to i tělesných ostatků v případě úmrtí, a dále toto pojištění nesmí
vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného
jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo
psychotropních látek pojištěným. Výše limitu pojistného plnění musí být alespoň 60 000 EUR.
Pokud cizinec žádá v zahraničí, cestovní zdravotní pojištění může být sjednáno nejen u pojišťovny
oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky, ale i u pojišťovny, která je
oprávněna takové pojištění provozovat v ostatních členských státech Evropské unie anebo ve
státě, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko,
Norsko), nebo ve státě, jehož je cizinec občanem či ve kterém má povolen pobyt. V těchto
případech je však cizinec povinen současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předložit
i úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka.
Na požádání musí rovněž předložit doklad o úhradě pojistného na celou dobu požadovaného
pobytu na území. Podrobné informace naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-voblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-cr-od-roku-2011.aspx
Přihlašovací povinnost
Koleje mají jako ubytovací zařízení povinnost všechny zahraniční studenty nahlašovat na
cizineckou policii, o provedení registrace studenti dostávají od kolejí potvrzení, které musí po
celou dobu pobytu v ČR nosit při sobě (pro případ kontroly ze strany Policie ČR). Na cizineckou
policii studenti nepotřebují, protože na koleji je k pobytu přihlásili. Někteří však pro svou
univerzitu chtějí razítko či známku do pasu. V tomto případě s nimi ale na cizineckou policii
zajděte do 3 pracovních dnů a na koleji rovnou řekněte, ať je nepřihlašují. Z vlastní zkušenosti s
tureckými studenty raději zajděte rovnou na cizineckou policii, kde jim také zkontrolují víza, aby
vše bylo bez problémů. Pokud na policii zjistíte, že má váš student pouze krátkodobé vízum, je
potřeba si na odboru Azylové a migrační politiky zažádat o biometrickou kartu za 2500 Kč.
Kontakty:
Cizinecká Policie - Masarykova 29, 400 01 Ústí nad Labem (u Hraničáře),Tel.: 974
421 846
Ministerstvo vnitra – odbor azylové a migrační politiky - Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad
Labem
Tel.: 974 420 361
974 420 365, 974 420 366, 974 420 367 (tel. objednávání)
974 420 364, 974 420 380 (pouze informace pro občany EU a jejich rodinné příslušníky)
974 420 369 (pouze biometrika)
Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 17.00
Út, Čt: 8.00 – 14.00
Před odjezdem z ČR na kolejích
Upozorni svého zahraničního studenta, že by bylo vhodné, aby před odjezdem uklidil svůj pokoj a
zahladil viditelné stopy po svém pobytu v
Lékaři
Vzhledem k různému zdravotnímu pojištění zahraničních studentů, je nejjednodušší navštívit
Masarykovu nemocnici nebo Ústeckou polikliniku.
Do Masarykovy nemocnice se dostanete trolejbusem č. 60 (zastávka Masarykova nemocnice).
Mapu
nemocnice
můžete
vidět
zde
v příloze.
Více
informací
najdete
na
http://www.kzcr.eu/default.aspx .
V pracovních dnech zejména dopoledne můžete využít služeb polikliniky. Nachází se v blízkosti
kampusu u zastávky Poliklinika. Jednotlivá oddělení a jejich provozní dobu najdete na
http://www.usteckapoliklinika.cz/.
Ubytovací stipendium
Zahraniční studenti v rámci programu Erasmus mohou zažádat o ubytovací stipendium na naší
univerzitě. Formulář žádosti obdrží od fakultního koordinátora. Tato žádost se musí odevzdat do
30 dnů po příjezdu na studijní oddělení. O výplatě stipendií jsou zahraniční studenti informování
e – mailem, kde najdou informace o času a místu výplaty stipendia.
NA TOTO STIPENDIUM NEMAJÍ NÁROK STUDENTI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ NA ZÁKLADĚ
MEZISMLUVNÍCH NEBO MEZIVLÁDNÍCH SMLUV A FREEMOVEŘI!
Důležité termíny
Do kdy nejpozději napsat zahraničnímu studentovi: hned po obdržení této příručky!!!
Orientation week: 10. 2. - 14. 2.
Letní semestr (výuka): 10. 2. – 17. 5. (FUD 24. 2. – 10. 5.)
Semestr
V průběhu semestru budou pro studenty pořádány oficiální výlety po České republice a i
v německém příhraničí. Více informací o pořádaných výletech bude k dispozici vždy s velkým
časovým předstihem. Dalším zpestřením pro zahraniční studenty budou prezentace domovských
zemí studentů a následné tématické party. Budeme vymýšlet pro zahraniční studenty i jiné
aktivity např. sportovní. Můžeš svého zahraničního studenta tedy ujistit, že se tu nebude nudit.
Upozorni ho také, aby nezapomněl sledovat naše webové stránky a stránky na Facebooku, kde se
vždy objeví novinky. A ty milý buddy jsi také zván, můžeš se zúčastnit výletů, párty, prezentací a
jiných akcí pořádaných naší organizací .
Kurz českého jazyka
Katedra bohemistiky PF pro zahraniční studenty vždy připravuje semestrální kurz českého
jazyka, který je ohodnocený 5 kreditními body. Více o kurzu na Welcome day
SIM karty
Podle našich zkušeností se zahraničním studentům se vyplatí mít českou sim kartu. Nejlevněji
vyjde sim karta od O2. Tato sim karta vyjde na 150 Kč, kde za tuto částku dostanou sim kartu se
150 korunovým kreditem. Pokud budou chtít internet v mobilu, mohou si předplatit internet za 50
Kč na týden (tato suma se vždy strhává automaticky z jejich kreditu; data: 37,5 MB). Po
vyčerpání dat se internet pouze zpomalí a mohou ho používat dál. Prodejny O2 jsou v centru Ústí
nad Labem (jedna se přímo nachází v OC Forum, druhá je kousek od Mírového náměstí).
Směnárna
Zahraniční studenti mohou použít ke směně peněz jak banky, tak směnárny. Kousek od nádraží je
jedna směnárna (BAS Směnárna, Hradiště 94/14, 400 01 Ústí nad Labem; otevírací doba: Po – Pá
8:30 - 18:00 a So 9:00 – 14:00; tel.: 475 205 990 nebo 475 205 345; na internetu lze najít i
kurzovní lístek), kde se dají vyměnit peníze bez poplatku. Banky si většinou účtují poplatky a tak
to není moc výhodné.
Důležité kontakty
ISC ÚSTÍ NAD LABEM
Klíšská 979/129
400 01 Ústí nad Labem
E – mail: (společný email)
Rektorát – oddělení pro vnější vztahy
Sídlo oddělení pro vnější vztahy - Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, kancelář 1.12.
doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
prorektor pro vnější vztahy
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 275
fax: +420 475 286 175
e-mail: [email protected]
Ing. Gabriela Krečová
vedoucí oddělení pro vnější vztahy, institucionální koordinátorka programu Erasmus
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 277
fax: +420 475 286 175
e-mail: [email protected]
Ing. Mgr. Veronika Sochrová (na mateřské dovolené)
referentka pro vnější vztahy, koordinátorka pro zahraniční studenty
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 271
fax: +420 475 286 175
e-mail: [email protected]
Mgr. Lucie Velková
referentka pro vnější vztahy, koordinátorka pro vyjíždějící studenty - studijní pobyty
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 272
fax: +420 475 286 175
e-mail: [email protected]
Ing. Lenka Potencová
referentka pro vnější vztahy, koordinátorka pro vyjíždějící studenty - pracovní stáže
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 231
fax: +420 475 286 175
e-mail: [email protected]
Kdy nás můžete navštívit:
Návštěvy oddělení pro vnější vztahy rektorátu jsou možné v předem domluveném termínu v
dopoledních hodinách v následujících dnech:
Ing. Gabriela Krečová: pondělí – čtvrtek
Ing. Mgr. Veronika Sochrová: úterý a středa
Mgr. Lucie Velková: úterý a čtvrtek
Ing. Lenka Potencová: pondělí - čtvrtek
Fakulta sociálně ekonomická
Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
proděkan pro vnější vztahy
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 718
fax: +420 475 200 169
e-mail: [email protected]
Mgr. Jitka Ježková
referentka pro vnější vztahy
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 718
fax: +420 475 200 169
e-mail: [email protected]
Fakulta umění a designu
PhDr. Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
proděkan pro zahraničí a vědu
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 116
fax: +420 475 285 127
e-mail: [email protected]
Mgr. Eva Mráziková
referentka pro zahraničí a vědu, fakultní koordinátorka programu Erasmus
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 124
fax: +420 475 285 127
e-mail: [email protected]
Fakulta výrobních technologií a managementu
Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy
Pasteurova 7, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 513
fax: +420 475 285 537
e-mail: [email protected]
Lucie Melničáková
referentka rozvoje a vnějších vztahů
Pasteurova 7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 538
fax: +420 475 285 566
e-mail: [email protected]
Fakulta zdravotnických studií
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 247
e-mail: [email protected]
Ing. Veronika Mertová
fakultní koordinátorka programu Erasmus
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 214
e-mail: [email protected]
Fakulta životního prostředí
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy
Králova Výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 139
fax: +420 475 284 158
e-mail: [email protected]
Mgr. Miloslav Kolenatý
fakultní koordinátor programu Erasmus
Králova Výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 115
fax: +420 475 284 158
e-mail: [email protected]
Filozofická fakulta
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 291
fax: +420 475 283 274
e-mail: [email protected]
Mgr. Eva Krovová
referentka pro vědu a zahraniční vztahy, fakultní koordinátorka programu Erasmus
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 301
fax: +420 475 283 274
e-mail: [email protected]
Pedagogická fakulta
Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 164
fax: +420 475 212 053
e-mail: [email protected]
Mgr. Jana Ceeová
referentka pro zahraniční vztahy, fakultní koordinátorka programu Erasmus
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 165
fax: +420 475 212 053
e-mail: [email protected]
Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 188
fax: +420 475 212 053
e-mail: [email protected]
Bc. Michaela Bobková
referentka pro zahraniční vztahy, fakultní koordinátorka programu Erasmus
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 154
fax: +420 475 212 053
e-mail: [email protected]
Download

International Student Club ÚSTÍ NAD LABEM