Cena
za kus
(s DPH)
Denní čtení 2014
NOVINKA
Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské.
Řecko-český Nový zákon
Slovník novozákonní Řečtiny
Posledních 10 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
- NEJNIŽŠÍ CENA
NA ČESKÉM TRHU
Počet objednaných
knih
90,- Kč
850,- Kč
Bible a Biblistika
Nový zákon (červený)
„Formát do kapsy.“ Velmi pěkný dárek.
50,- Kč
Nový zákon (modrý)
„Formát do kapsy.“ Velmi pěkný dárek.
50,- Kč
Barclay, W.: Ježíš Kristus dnešku (Lukášovo
evangelium)
Autor je evangelický teolog.
Bič, Miloš: Svíce nohám mým
(Starý Zákon)
Autor byl profesorem Starého zákona na ETF UK.
11,- Kč
21,- Kč
Hájek, V.: Čas je blízko (Zjevení)
Zajímavý pohled na knihu Zjevení.
Poslední 2 kusy
Hurta, Jiří: Hledání Krále uprostřed králů
(2. Samuelova)
Kázání známého rozhlasového redaktora.
Hurta, Jiří: Hledejte krále (1. Samuelova)
Kázání známého rozhlasového redaktora.
23,- Kč
100,-Kč
21,- Kč
Nandrasky, K.: Dějiny biblického Izraela
Autor je emeritní profesor Starého zákona na EBF UK
v Bratislavě.
Posledních 10 kusů
105,-Kč
Žák, V. A.: Malá biblická příručka
Stručný přehled, základní údaje o každé biblické knize. Autor
je jedním z překladatelů ČEP.
26,-Kč
Steiger, I.: Bible v kresbách
Posledních 6 kusů
50,- Kč
Komentáře
Barclay, W.: Směřujte vzhůru (Koloským)
Autor je evangelický teolog. Jeho výklady se snaží přiblížit
písmo modernímu člověku.
Poslední 4 kusy
Žák, V. A.: Apokalypsa (Zjevení)
Autor je jedním z překladatelů ČEP.
Žák, V. A.: Na počátku (Genesis)
Autor je jedním z překladatelů ČEP.
60,- Kč
84,- Kč
100,- Kč
2
Cena
za kus
(s DPH)
Počet objednaných
knih
Žák, V. A.: Pozvání k Bohu (Ámos)
Jeden z nejlepších českých výkladů. Autor je jedním
z překladatelů ČEP.
80,- Kč
Z díla Johna Wesleyho
John Wesley: Deník
BESTSELLER
Deník Johna Wesleye patří mezi velmi populární knihy,
a to nejen v evangelických kruzích.
100,- Kč
John Wesley: Cesta k Bohu
Standardní kázání číslo 1 - 9. Patří mezi základní spisy
metodismu.
80,- Kč
John Wesley: Cesta s Bohem
Standardní kázání číslo 10 - 20. Patří mezi základní spisy
metodismu.
80,- Kč
John Wesley: Kázání našeho Pána na hoře
Standardní kázání číslo 21 – 33. Třináct výkladů na Mt 5 – 7.
Patří mezi základní spisy metodismu.
105,- Kč
John Wesley: Cesta posvěcení
Standardní kázání číslo 34 - 44. Patří mezi základní spisy
metodismu.
95,- Kč
John Wesley: Cesta víry
Standardní kázání číslo 45 - 53. Patří mezi základní spisy
metodismu.
AKCE: Těchto pět barevně zvýrazněných knih od
Johna Wesleye můžete získat ve zvýhodněném
balíčku - místo 455,- Kč za sníženou cenu 400,- Kč,
a nadále ještě můžete uplatnit i celkovou slevu
15 % na celý Váš nákup.
95,- Kč
Balíček knih
Cesta k Bohu,
Cesta s Bohem,
Cesta posvěcení,
Cesta víry
a Kázání našeho
Pána na hoře
400,- Kč
John Wesley: Charakteristické znaky metodisty
zdarma
John Wesley: O křesťanské dokonalosti
35,- Kč
John Wesley: Křesťanská dokonalost (č. 11*)
Kázání Johna Wesleye.
John Wesley: Když nastalo probuzení (č. 18*)
Dopisy Johna Wesleye.
John Wesley: O predestinaci (č.21*)
Kázání Johna Wesleye.
John Wesley: Konferenční rozhovory (č. 24*)
Zápisy prvních konferencí a úvahy Johna Wesleye
John Wesley: Osvětlení křesťanské dokonalosti
Kázání Johna Wesleye.
12,- Kč
9,- Kč
21,- Kč
42,- Kč
6,- Kč
3
Cena
za kus
(s DPH)
Počet objednaných
knih
Další
Lean, G.: John Wesley - svědek Boží moci
Populární vyprávění o životě Johna Wesleye.
175,- Kč
Brose, Martin E.:
Charles Wesley, zpěvák metodismu
Populární vyprávění o životě a díle Charlese Wesleye,
skladatele více než 5.000 duchovních písní.
Denglerová S.: Susana Wesleyová
Populární vyprávění o životě Susany Wesleyové.
AKCE: Tyto tři barevně zvýrazněné knihy můžete
získat ve zvýhodněném balíčku - místo 385,- Kč za
sníženou cenu 300,- Kč, a nadále ještě můžete
uplatnit i celkovou slevu 15 % na celý Váš nákup.
105,- Kč
105,- Kč
Balíček knih
„John Wesley svědek Boží moci“,
„Charles Wesley,
zpěvák metodismu“
a „Susana
Wesleyová“
300,- Kč
Eschbach, Žák: Význam liturgie (č. 3*)
Krátká studie.
Ferfecki, S.: Byl jsem svědkem Jehovovým
9,- Kč
Osobní svědectví člověka, který byl součástí sekty.
14,- Kč
Franc ,A.: Charismatická církev sjednocení
10,- Kč
Heller, J.: Různá pojetí pravdy (č. 5*)
Krátká studie.
Poslední 3 kusy
Kubíková, J.: Kázání ve starověku a středověku
Autorka je emeritní profesorkou HTF UK v Praze.
Kubíková, J.: Živá je řeč Boží
Autorka je emeritní profesorkou HTF UK v Praze.
11,- Kč
48,- Kč
109,- Kč
Kubíková, J.: Kázání od času předreformačního k
velkému probuzení.
Autorka je emeritní profesorkou HTF UK v Praze.
Posledních 8 kusů
AKCE: Tyto tři barevně zvýrazněné knihy můžete
získat ve zvýhodněném balíčku - místo 241,- Kč za
sníženou cenu 200,- Kč, a nadále ještě můžete
uplatnit i celkovou slevu 15 % na celý Váš nákup.
84,- Kč
Balíček knih
„Kázání ve
starověku…“,
„Živá je řeč Boží“,
„Kázání od času…“
200,- Kč
Na cestě s Kristem (katechismus ECM)
Věroučná příručka
Nausner, H.: Posvěcení (č. 19*)
Krátká studie.
Procházka, P.: Limské texty a služba ECM (č. 27*)
Krátká studie.
68,- Kč
21,- Kč
12,- Kč
4
Cena
za kus
(s DPH)
Počet objednaných
knih
Procházka, P.: Teologické směrnice metodismu
(č. 25*)
Autor je profesorem na Katedře teologie a katechetiky PF
UMB v Banské Bystrici. Krátká studie.
10,- Kč
Procházka, P.: Úvod do teologie
Autor je profesorem na Katedře teologie a katechetiky PF
UMB v Banské Bystrici.
Posledních 7 kusů
66,- Kč
Procházka, P.: Duchovná skúsenosť a komunikácia
evangelia
Autor je profesorem na Katedře teologie a katechetiky PF
UMB v Banské Bystrici.
75,- Kč
Procházka, P: Hermeneutika a komunikace
evangelia.
Text č. 21*
10,- Kč
Reimers, H. J.: John Wesley a modlitba (č. 16*)
13,- Kč
Schneeberger, V.: Kapitolky ze života metodismu
Krátké příběhy z počátků metodistického hnutí.
Schneeberger, V.: Lid chválící
11,- Kč
Význam hudby a zpěvu v životě metodismu.
84,- Kč
Schneeberger, V.: Lid zvaný metodisté
84,- Kč
Schneeberger, V.: Metodismus v Československu
116,- Kč
Schneeberger, V.: Oblak svědků
87,- Kč
Schneeberger, V.: Přehledné dějiny metodismu
50,- Kč
Schneeberger, V.: Sloužili jsme za totality
84,- Kč
Schneeberger, V.: Všechno podle řádu
42,- Kč
Schneeberger, V.:
Metodismus in der Tschechoslovakia
Sommer, J. W. Ernst:
Křesťanská zkušenost v metodismu (č. 15*)
Soušek, Z.: Zvěst o konečné Boží vládě.
Význam apokalyptiky.
Vogel, F.: Dynamické modlitební buňky (č. 22*)
Walker, A.: Život v Duchu svatém
Witrow, W. H.: Průkopníci metodismu
Žák, V. A.: Malá praktická homiletika
Krátká studie.
116,- Kč
6,- Kč
15,- Kč
9,- Kč
10,- Kč
126,- Kč
6,- Kč
5
Cena
za kus
(s DPH)
Žák, V. A.: Metodismus v rodině církví (č. 8*)
Krátká studie. Ekumenika.
Počet objednaných
knih
21,- Kč
Žák, V. A.: Působení ducha svatého (č. 7*)
Krátká studie.
Posledních 6 kusů
Žák, V. A.: Bible v církevním roce
9- Kč
6,- Kč
Sociální práce
ECM: Sociální zásady a sociální vyznání
10,- Kč
Marquardt, M.:
Praxe a zásady sociální činnosti J.Wesleye
Autor je emeritním profesorem teologie na Teologickém
semináři v Reutlingen.
95,- Kč
Procházka, P.: Pastorační péče o seniory,
nemocné,… (č. 29*)
Autor je profesorem na Katedře teologie a katechetiky PF
UMB v Banské Bystrici.
21,- Kč
Schneeberger, V.:
Kořeny sociální činnosti J. Wesleye
84,- Kč
Sirkovská, D.: Dospívající a jejich vztah
k organizovaným církvím
Posledních 9 kusů
63,- Kč
Evangelizace
Fox, Eddie H.: Sdílení víry (malá brožurka)
zdarma
Kubíková, J.: Evangelizace v prvotní církvi
Autorka je emeritní profesorkou HTF UK v Praze.
Krátká studie.
7,- Kč
Kubíková, J.: První evangelisté a metody jejich
působení (č.2*)
Autorka je emeritní profesorkou HTF UK v Praze.
Krátká studie.
25,- Kč
Kubíková, J.: Křesťanská misie v 16.–18. Století
Autorka je profesorkou na HTF UK v Praze.
Poslední 1 kus
126,- Kč
Základy
Souček, J. B.: Základy učení křesťanského I.
Základní „klasická“ studie.
Bič, Miloš: Základy učení křesťanského II.
Základní „klasická“ studie.
Říčan, R.: Základy učení křesťanského III.
Základní „klasická“ studie.
21,- Kč
21,- Kč
21,- Kč
6
Cena
za kus
(s DPH)
AKCE: Tyto tři barevně zvýrazněné knihy můžete
získat ve zvýhodněném balíčku - místo 63,- Kč za
sníženou cenu 50,- Kč, a nadále ještě můžete
uplatnit i celkovou slevu 15 % na celý Váš nákup.
Počet objednaných
knih
Balíček knih Základy
učení křesťanského
I., II. a III.
50,- Kč
Křesťanský život
Fox, Eddie H.: Úžasná milost
21,- Kč
Mathison, J. E.: Každý člen ve službě
17,- Kč
Kniha o způsobech zapojení členů sboru do aktivní služby.
Procházka, P.: Manažment času a stratégie
v duchovnej práci
Autor je profesorem na Katedře teologie a katechetiky PF
UMB v Banské Bystrici.
130,- Kč
Jones, Stanley, E.: Kristus hory – filosofie života
Křesťanský misionář (1884-1973), který sloužil v Indii.
Pracoval mezi nejnižšími kastami, zasloužil se o
mezináboženský dialog.
100,- Kč
Vogel, F.: Osobně mluvit s Bohem
105,- Kč
Dětské
Erickson, Mary E.: Šest rušných dnů (Stvoření)
Poslední 3 kusy
Lehocká, M.: Babí léto s Mícinkou
10,- Kč
Pohádky.
84,- Kč
Schindlerová, R.: Hanka u jesliček (omalovánky)
13,- Kč
Ostatní
Mapa Prahy ERC (1997)
25,- Kč
Každý potřebuje Krista (malé samolepky)
1,- Kč
Každý potřebuje Krista (velké samolepky)
6,- Kč
ECM: 90 let Evangelické církve metodistické
v ČR a SR
/DVD z oslav 90. let ECM, obsahuje i staré fotografie ze
sborů, film z rekreačního zařízení Poušť v 50. letech a další/
80,- Kč
Tip: Novinka z vydavatelství Církve československé husitské:
Kubíková, J.: Příroda v Bibli
Žádejte ve vydavatelství Církve československé husitské.
* Hvězdičkou jsou označeny studijní texty
7
Jak objednávat?
Využijte prosím tento nabídkový katalog ve formátu word,
který je zároveň i objednávkovým formulářem.
Do kolonky „Počet objednaných knih“ u jednotlivých titulů
prosím vepište počet žádaných výtisků.
Dále si prosím vyberte, jakým způsobem mají být knihy doručeny:
A) → KNIHY SI VYZVEDNU OSOBNĚ NA ÚSTŘEDÍ ECM (Ječná 19, Praha 2)
A ZAPLATÍM JE V HOTOVOSTI NA MÍSTĚ
B) → KNIHY SI PŘEJI ZASLAT NA MNOU UVEDENOU ADRESU,
SPOLU S KNIHAMI MI BUDE ZASLÁNA FAKTURA,
KTEROU NÁSLEDNĚ UHRADÍM
Ke každé zasílané objednávce účtujeme poštovné a balné do 5 kg 80,- Kč, od 5 do 10 kg
100,- Kč. Tuto částku můžete ušetřit, pokud si knihy vyzvednete osobně.
Všechny uvedené ceny jsou běžné ceny před slevou,
od celkové ceny Vaší objednávky Vám bude odečtena sleva 15 %.
Při objednávce nad 575,- Kč /reálně po slevě zaplatíte 500,- Kč/
poštovné a balné zdarma.
Přeji si obdržet knihy tímto způsobem:
VARIANTA A - VARIANTA B
/nehodící se škrtněte či vymažte/
Vaše jméno a příjmení:
e-mail:
telefon:
Pokud jste zvolili variantu B, napište prosím,
na kterou adresu mají být knihy a faktura doručeny:
Objednávky zasílejte e-mailem na adresu: [email protected]
nebo poštou na adresu:
Evangelická církev metodistická
Ječná 19
120 00 Praha 2
Při zaslání objednávky poštou stačí vyplnit a vytisknout tuto poslední stranu katalogu
a listy katalogu s příslušnými žádanými publikacemi.
Pokud máte zájem o doručení objednaných knih do Vánoc, objednávku zasílejte
prosím co nejdříve, nejpozději pak do 10. prosince 2013. U pozdějších objednávek
již vánoční termín nemůžeme zaručit a zásilka může být doručena až v novém roce.
8
Download

PDF verze - ECM Mikulov - Evangelická církev metodistická