Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Program DofE
Mezinárodní expediční školení programu DofE v Litvě
Baví Vás program DofE? Chcete se stát (externím) hodnotitelem zlatých expedic programu? Rádi
byste se stali školitelem expedičního školení? Tak neváhejte a přihlaste se na 4denní mezinárodní
školení hodnotitelů a školitelů programu DofE pořádané v Litvě v březnu 2015. Podrobnější informace
naleznete v přiložených informačních materiálech v angličtině.
Kdy a kde: 15. – 20. března 2015, Litva (Bebrūsų dvaras)
Pro koho je školení určeno:




Zájemci o roli školitele a hodnotitele expedic programu DofE (i stávající školitelé a hodnotitelé)
Zájemci o roli školitele na expedičních školeních pořádaných národní kanceláří programu
Zájemci o roli (externího) hodnotitele zlatých expedic
Zájemci o roli vedoucího českého týmu na mezinárodní expedici v Litvě (červenec 2015)
Podmínky účasti:




věk min. 18 let
angličtina na komunikativní úrovni
absolvent základního školení programu DofE (ve výjimečných případech lze řešit individuálně)
základní zkušenost a zájem o outdoorové aktivity
Finanční podmínky:


zpáteční letenka je hrazena organizátorem školení (do výše 275 EUR)
účastnický poplatek (včetně ubytování a stravy) činí 175 EUR (4900 Kč), národní kancelář nabízí jeho
úhradu zájemcům, kteří splní následující podmínky:
Profil zájemce o školení
Podmínky pro zájemce o úhradu školení
Pro zájemce, kteří by chtěli do budoucna
vykonávat roli (externího) hodnotitele zlatých
expedic a stát se členem panelu hodnotitelů
zlatých expedic
Zhodnocení 3 zlatých expedic během 3 let*
Pro zájemce, kteří by do budoucna chtěli
vykonávat roli školitele expedičního školení
Realizace 2 expedičních školení nebo asistence
na 3 expedičních školeních pořádaných národní
kanceláří během 3 let*
Pro zájemce o roli vedoucího české výpravy na
mezinárodní expedici v Litvě 2015 (viz doplňující
informace níže)
Nábor 6 účastníků do expedičního týmu,
koordinace týmu, příprava a výcvik týmu, 2
cvičné expedice, plánovací návštěva v Litvě,
zodpovědnost za hladký průběh expedice v Litvě,
podání zprávy národní kanceláři
* Je možná i kombinace školení a hodnocení zlatých expedic (po dohodě)
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 606 045 160 | E-mail: [email protected] | Web: www.DofE.cz | IČO:29143462
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Program DofE
Jak se přihlásit:
Do 31. ledna 2015 napište e-mail asistence programu Ivetě Šplíchalové ([email protected]), ve kterém
uveďte Vaši motivaci a zároveň, zda v budoucnu máte zájem o vykonávání role expedičního školitele či
externího hodnotitele zlatých expedic, a zda byste využili nabídky na uhrazení účastnického poplatku národní
kanceláří. Nezapomeňte také uvést, zda máte zájem stát se vedoucím českého týmu mezinárodní expedice,
která se bude konat v Litvě v červenci 2015.
S případnými dotazy se obracejte na Elišku Zelendovou na adrese [email protected] či telefonním čísle
+420 606 045 161.
Vyhlášení výsledků:
Do čtvrtka 6. 2. 2015 se ozveme vybraným zájemcům a pošleme jim odkaz na oficiální registraci do projektu.
Doplňující informace:
Účastník tohoto školení se zároveň může přihlásit na roli vedoucího českého týmu na navazující mezinárodní
expedici v Litvě, která se bude konat 1. - 10. července 2015. Tato expedice je pro vedoucího českého týmu
zdarma (včetně letenky). Pro vedoucího je též povinné účastnit se plánovací návštěvy v Litvě (spolu s 1
účastníkem), která se uskuteční 14. – 17. června 2015. Více informací o této expedici a roli vedoucího českého
týmu naleznete v anglicky psaných informačních materiálech, které přikládáme.
Přiložené materiály:
Další informace najdete ve dvou přiložených souborech:


Podrobné informace o školení v Litvě 2015
Podrobné informace o mezinárodní expedici v Litvě
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 606 045 160 | E-mail: [email protected] | Web: www.DofE.cz | IČO:29143462
Download

v tomto souboru - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu