Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Česká republika
Materiály poskytované národní kanceláří
Zdarma při podpisu licenční dohody
 Certifikát místního centra DofE – zarámovaný, vhodný k umístění kdekoli v interiéru
organizace, doklad o oprávněnosti poskytování programu DofE
 Plaketa DofE – k umístění ke vstupu do organizace poskytující program DofE pro její snadné
rozpoznání
 Vlajka DofE – 1 ks zdarma, další lze zakoupit dle ceníku níže
 Příručka pro vedoucí programu DofE – každé místní centrum má nárok na 2 výtisky zdarma,
další je možné zakoupit dle ceníku níže
Zdarma na vyžádání:
 Letáky různých typů a cílových skupin – hlavním letákem je „harmonika“ – podrobné
informace o programu zaměřené na mladé lidi, dále „áčko“ zaměřené na dospělé,
„pohlednice“ (posledních pár desítek kusů) jednotlivých oblastí programu pro mladé lidi
 Plakát – vhodný pro získávání účastníků programu do již fungující či zapojující se instituce, do
pravého dolního rohu třeba ručně uvést jméno a kontakt osoby, na kterou se mají zájemci
obracet
Ke koupi:
Co
Cena
Účastnická knížka česká
100 Kč
Účastnická knížka anglická
200 Kč
Handbook for Award Leaders (anglicky)
250 Kč
Příručka pro vedoucí programu DofE (česky)
100 Kč
Expedition Guide (anglicky)
600 Kč
Odznáček pro podporovatele programu DofE
40 Kč
Vlajka DofE
250 Kč
Tričko DofE
250 Kč
Při posílání poštou bude připočteno poštovné dle váhy balíku, viz ceník České pošty zde:
http://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/doporuceny-balicek
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 606 045 160 | E-mail: [email protected] | Web: www.dofe.cz | IČO:29143462
Download

Materiály poskytované národní kanceláří