ANALYZOVAŤ
ZACIELIŤ
OSLOVIŤ
PREVERIŤ
UDRŽAŤ ZÍSKANÉ
Top Rating®
MEDZINÁRODNE UZNÁVANÉ
HODNOTENIE FIRIEM.
Ukážte svoju príslušnosť k elitnej skupine českých a slovenských
firiem - toto ocenenie môžu získať iba 2% tých najkvalitnejších
firiem, ktoré spĺňajú prísne certifikačné kritériá.
ČO JE TOP RATING?
Hodnotenie podľa metodiky Dun
& Bradstreet zvyšuje prestíž firmy
na podnikateľskom trhu nielen v
Slovenskej republike. Oceňuje jej
stabilitu, solventnosť a dôveryhodnosť
a vydáva odporučenie, že obchod s
touto spoločnosťou je na minimálnej
úrovni rizika.
“Dlhodobo stabilná
firma“
Ocenenie môžu získať firmy, ktoré
získali hodnotenie rizikového faktoru
D&B Ratingu najvyššej možnej hodnoty
„1“ a udržali si ho nepretržite po dobu
minimálne 12 mesiacov.
D&B RATING
Niekoľko rokov je D&B Rating uznávaný
ako popredný prediktívny ukazovateľ
odhadu rizík firiem po celom svete a ich
možného bankrotu s výhľadom na 12
mesiacov. Táto jedinečná schopnosť
D&B ratingu chráni pred potenciálnymi
problémami s peňažnými tokmi a
dáva veľkú možnosť upraviť firmám
obchodné podmienky pre svojich
zákazníkov a strategických dodávateľov
tak, aby včas predišli značným
finančným stratám.
Samotný D&B Rating sa skladá z dvoch
častí - finančnej sily, vypočítanej z
vlastného kapitálu, alebo základného
imania a z rizikového faktoru, ktorý
naznačuje pravdepodobnosť úspechu
obchodnej transakcie vzhľadom
k veľkosti rizika možného bankrotu
subjektu.
D&B Rating je v databáze D&B denne
aktualizovaný na základe množstva
starostlivo získavaných informácií, ktoré
sú spracované na základe D&B procesu
DUNSRight™.
ČO FIRMA ZÍSKA
Tlačený certifikát
Obdržíte zarámovaný certifikát
preukazujúci získanie hodnotenia
k príslušnému dátumu, vhodný k
umiestneniu na viditeľnom mieste v
priestoroch spoločnosti.
S ocenením Top Rating® už
nemusíte všetkým súčasným
ani potenciálnym obchodným
partnerom
dokazovať
svoju
solventnosť. Denne aktualizované
aktívne logo na vašich webových
stránkach vydáva odporučenie,
že obchod s vašou spoločnosťou
je na minimálnej úrovni rizika.
Certifikát
potom
potvrdzuje
stabilitu hodnotenia za uplynulý
rok.
KONTAKT
Aktívne logo pre web
Vďaka aktívnemu logu umiestnenému na
vašich webových stránkach nemusí firma
všetkým súčasným ani potenciálnym
obchodným partnerom preukazovať
svoju solventnosť. Aktívne logo si
každý deň stiahne z databázy Bisnode
aktualizované informácie s dátumom,
IČO a názvom vašej spoločnosti a
potvrdí vašu stabilitu a dôveryhodnosť.
SILNÉ ZÁZEMIE
Dun & Bradstreet je svetovou jednotkou
v oblasti poskytovania kreditných
a marketingových informácií o
podnikateľských subjektoch, ktoré už od
roku 1841 pomáhajú našim zákazníkom
„rozhodovať s istotou“. Databáza D&B,
je najväčšou svojho druhu na svete,
obsahuje záznamy o viac ako 220
miliónov firiem z celého sveta.
Viac informácií nájdete na www.bisnode.sk
Bisnode Slovensko, s.r.o.
AM. R. Štefánika 379/19
911 60 Trenčín
T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
[email protected]
Wwww.bisnode.sk
ANALYZOVAŤ
ZACIELIŤ
OSLOVIŤ
PREVERIŤ
UDRŽAŤ ZÍSKANÉ
Top Rating®
MEDZINÁRODNE UZNÁVANÉ
HODNOTENIE FIRIEM.
Ocenenie Top Rating ®
Náhľad tlačeného certifikátu
Ocenenie Top Rating ®
Ukážka loga určeného
pre použitie na webových
stránkach
Viac informácií nájdete na www.bisnode.sk
Download

TOP RATING® | Produktový list