Yatırım ve Proje Finansmanında
Kaynak Kurumlar
Denizli
Nisan 2014
This document has been prepared by PFS Finance (USA), LLC for information purposes only. This document is an indicative summary and may be amended, superseded, or replaced by
subsequent summaries.
PFS Finance (USA), LLC
Kuruluş: 2010
Merkez
PFS Finance (USA), LLC
1050 Connecticut Avenue, NW
Suite 1000
Washington, DC 20036
Phone: +1.202.772.4283
Fax: +1.202.772.3101
Gelişmekte olan ülkeler ve yeni yükselen piyasalara orta ve uzun
vadeli yatırım kredileri ve borçlanma enstrumanları marifetiyle
ABD mali piyasalarından kaynak tesisi
Türkiye
Istanbul, 2000
Kredi Enstrumanlari
Ticaret Finansmanı
Proje Finansmanı
Yapılandırılmış Finansman
ABD Borç Piyasaları
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
Sektör Kapsamı
Birleşme & Satınalma
Yapılandırma
Finansal Garantiler
Sağlık Hizmetleri
Imalat Sanayi
Enerji & Doğal Kaynaklar
Confidential Presentation
Ticaret Finansmanı: US Exim
Export – Import Bank
of the United States
ABD kamu kuruluşu; ExportImport Bank of The United States
(“US Exim”), Amerikan mal ve
hizmetlerinin ihracatına destek
- ABD menseli yatırım mal ve hizmeti alıcılarına dönük orta ve
uzun vadeli yatırım kredileri
- Kredi büyüklüğünde bir sınırlama bulunmuyor, tipik kredi
aralığı US$1,000,000 ila US$20,000,000
- 3 yıl ile 20 yıl arasında değişen vadeler
“Başlangıç
Noktası”
Kullanılan Enstrumanlar
-
5 yıl
Kredi sigortaları
Garantiler
Doğrudan krediler
Proje finansmanı
Confidential Presentation
7 yıl
10 yıl
15 yıl
Tipik kredi
Medikal
Ekipman
Faydaları
- Direkt kredi; ek kaynak
- Cazip finansman alternatifi
- Esneklik
Kredi Vadesi
-
Petrokimyasal
Ekipman
Yenilenebilir Enerji,
Temiz Teknolojiler
Krediye konu ekipman üzerine işletme rehni konmaktadır
Kredi itfası “kredi başlangıç noktasından” 6 ay sonra başlamaktadır
Üç veya altışar aylık taksitler halinde geri ödenmektedir
Krediye Konu Mal ve Hizmetler
- US Exim finansmanı kapsamında ABD’den kısıtlı mallar hariç her tür yatırım malı ve hizmetin ithalatı
mümkündür
- Sektörlere bazı örnekler:
•
•
•
•
•
•
•
•
Enerji üretim ve dağıtım
Atık bertaraf, geri kazanım ve temiz teknolojiler
Sondaj, maden işleme ve proses teknolojileri
Bina (üretim tesisi, hastane, otel, alışveriş merkezleri, vb.) elektrik, elektromekaniği
Medikal ekipman (MRI, X-Ray, Ultrasound, vb.);
Baskı ve ambalaj
Makina ve inşaat ekipmanı (tezgah, kule, vinç, vb.)
Diğer sabit kıymetler
- Krediye konu mal ve hizmetler ABD’de üretilmeli, ABDden sevk edilmelidir
- Üçüncü ülke girdileri yabancı menşe sınırını aşmamalıdır
- Finanse edilebilir mal/hizmet tutarı:
• Toplam kontrat tutarının: 85%
• Toplam ABD menşeinin: 100%
Confidential Presentation
Genel Yapı
Mali Kriterler
(!)
- Aynı iş alanında asgari 3 yıl
faaliyet
- Son 2 mali yılda pozitif Faaliyet
Karı ve Net Kar
- Son mali yılda pozitif Nakit Akımı
- FAVOK/Borc Servisi > 1.5x
- Toplam Borc / Ozkaynak <
1.75x
- Toplam Kredi Tutarı / Ozkaynak
< 0.4x
Borç geri ödeme yeterliligi net olarak tespit
edilebilmesi kaydıyla, bazı kriterlerin
sapması halinde de işlem dikkate
alınabilmektedir.
(!)
Confidential Presentation
Gerekli Belgeler
- Sirket profili, ticaret sicil ve faaliyetlere ilişkin özet bilgiler
- Son 3 mali yılı kapsayan bağımsız denetim raporu ve son
dönemi kapsayan geçici mali tablolar
- Proforma fatura veya sevk/ödeme şartlarını içeren satınalma
sözleşmesi
- Banka referansı
- Ticari referans
- Dun&Bradstreet veya benzeri bir kuruluştan alınan
firma/kredi istihbarat raporu
Ornek Islem – 5 yıl Vadeli Yatırım Kredisi
Ekipman kontrat tutarı
(-) Ithalatçı tarafından yatırılan peşinat (15%)
(=) Finanse edilebilir ekipman tutarı
(+) Türkiye için US Exim sigorta primi (5.39%)
(=) Toplam Kredi Tutarı
$5,000,000
$750,000
$4,250,000
$229,075
$4,479,075
US Exim sigorta primi 100% oranında finanse edilebilmektedir.
Ornek sigorta primi iyi ve orta derece kredi sınıflandırmasını temsil eden CC2 kredi
derecesine sahip borçlu içindir. Prim tutarı başvuru sonrasında US Exim tarafından
belirlenmektedir.
Proje Finansmanı: OPIC
Overseas Private
Investment
Corporation
Enterprise
Development Network
ABD kamu kuruluşu; Overseas
Private Investment Corporation
(OPIC), Amerikan özel sektörünün
yurtdışı projelerine destek
Kullanılan Enstrumanlar
-
Confidential Presentation
 Sabit Kıymetler: arsa, bina, makine ve ekipman
 Diğer Maliyetler: mühendislik ve tasarım, lisans, hukuk, hizmetler ve
finansman maliyetleri
- Proje kredisi; Toplam Proje Tutarının azami %75’ine kadar tesis
edilebilmektedir
- Geri ödemesiz dönem tanımlanabilmektedir
- Üç veya altışar aylık taksitler halinde geri ödenebilmektedir
“Başlangıç
Noktası”
Kredi Vadesi
2 yıl
Doğrudan krediler
Kredi garantileri
Politik risk sigortası
Özel sermaye yatırım fonları
Yerli/
Yabancı
< 75%
- US$100,000’den US$250 milyon’a kadar doğrudan kredi tesisi
- “Toplam Proje Tutarı” baz alınabilmektedir
ABD
> 25%
5 yıl
7 yıl
10 yıl
Geri Ödemesiz
Dönem
OPIC, projelerin ABD özel sektörü ile bağlantılı olmasını aramaktadır.
Bağlantı, ABD’li sponsorun proje şirketinde asgari %25 hissedar olması, veya proje şirketi
ile uzun vadeli sözleşme taşıması (EPC, işletim veya işbirliği gibi), veya bunların herhangi
bir kombinasyonu ile sağlanabilmektedir.
Genel Yapı
Gerekli Belgeler
- Sirket profili, ticaret sicil ve
faaliyetlere ilişkin özet bilgiler
- Proje sponsorlarının son 3 mali
yılı kapsayan bağımsız denetim
raporu ve son dönemi kapsayan
geçici mali tabloları
- Proje fizibilitesi/faaliyet planı
- Proje mali projeksiyonu
- Pazar araştırması
- Teknik değerlendirme raporları
- Çevresel etki ve değerlendirme
raporu
Teminat Yapısı
Işletme
ve
Menkul
Rehinleri
Gerekli
görülebilecek
diğer tür
teminatlar
Hisse
Rehni
OPIC
Ana
Kreditör
Sigorta
Temliki
Borç
Servis ve
Diğer
Rezerv
Hesaplar
Değerlendirme Kriterleri
-
Ekonomik etki
Çevresel etki
Işçi ve işveren hakları
Etik politikaları
Düzenli aralıklarla temin edilen rapor ve tesis
ziyaretleri vasıtasıyla yakın takip
Confidential Presentation
Gelir
Temliki
Proje
Tamamlama
Taahhudu
Export Import Bank of the United States
811 Vermont Avenue, NW
Washington, DC, 20571
www.exim.gov
Overseas Private Investment Corporation
1100 New York Avenue, NW
Washington, DC, 20527
www.opic.gov
PFS Finance (USA), LLC
1050 Connecticut Avenue, NW
Suite 1000
Washington, DC, 20036
Phone: +1.202.772.4283
Fax: +1.202.772.3101
www.pfsfinance.com
Overseas Offices:
PFS Finance Turkey
Atasehir Residence B41
34758 Atasehir
Istanbul Turkey
Phone: +90.212.629.0001
Fax: +90.212.629.0004
Confidential – Not for Publication or Distribution
Download

Sunum 3 - Denizli Sanayi Odası