2013
CERTIFIKÁT
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti
Svadobná horúčka, s.r.o.
IČO 46492941
patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti
v Slovenskej republike.
Spoločnost" splnila najprísnejšie kritériá spoľahtivosti a stability na trhu, a preto patrí do
exkluzívnej skupiny 5,4 % slovenských firiem, ktoré môžu použlvať certifikáciu AA ako symbol
vysokého ratingového hodnotenia.
e
• Bisnode
•
Milan Seliak
Country Manager Bisnode
Bisnode Slovensko.
s.r.o .•
M.R.Štefánika
379/19,911 60 Trenčín
Partner:
B
S/ovenSká
obchodná
a priemyselná
komora
Mediálny partner:
Im) HOSPODÁRSKE
_NOVINY
• +421 327462640
• [email protected]
• www.bisnode.sk
Download

• Bisnode - Svadobná horúčka