Nemocnice Na Františku
Ředitelství
Sekretariát ředitele
222 801 331 (311)
Tiskový mluvčí nemocnice
222 801 333
Právní oddělení
222 801 305 (307)
Ekonomický úsek
Vedoucí ekon. úseku
222 801 381
Účetní odd.
222 801 200
Personální a mzdové odd.
222 801 370
Fakturace
222 801 209
Pokladna, OTE
222 801 280
Vedoucí odd. zdrav. pojišťoven
222 801 333
Odd. zdravotních pojišťoven
222 801 268 (357)
Úsek hlavní sestry
Hlavní sestra
222 801 284
Sociální pracovnice
222 801 250
Dietní sestry
222 801 308
Vrchní sestra operačních sálů
222 801 378
Stravovací odd.
222 801 308
Technicko-provozní úsek
Vedoucí tech.-prov. úseku
222 801 399
Přijímací kancelář, spisovna, podatelna
222 801 315
Recepce
222 801 111 (211)
Vrátnice ulice Dušní (vjezd)
222 801 358
Oddělení MTZ, zdravotní technika
222 801 371
IT oddělení
222 801 318 (219)
ARO
Vedoucí lékař
222 801 222
Centrální ambulance chirurgických oborů
Vedoucí lékař
222 801 327
Ambulance - příjem
222 801 343
Proktologická ambulance, poradny
222 801 337
Sesterna
222 801 206
Urologická ambulance
222 801 394
Centrální ambulance interních oborů
Vedoucí lékař
222 801 334 (352)
Ambulance - příjem
222 801 276
Lékaři
222 801 334
Vyšetřovna
222 801 340
Gastroenterologická ambulance
Vedoucí lékař
222 801 291
GEP - poradna
222 801 238
Sesterna, vyšetřovna
222 801 345
Chirurgické oddělení
Sekretariát
222 801 237
Vrchní sestra
222 801 271
JIP - sesterna
222 801 229
Operační sál - staniční sestra
222 801 252
Sesterna - stanice A
222 801 266
Sesterna - stanice B
222 801 256
Klinická farmacie
223 801 134
Interní oddělení
Sekretariát
222 801 255
Vrchní sestra
222 801 255
Diabetologická poradna
222 801 392
ECHO
222 801 239
EKG, endokrinologie, externí konsiliáři
222 801 376
Kardiologická poradna
222 801 214
Sesterna - JIP
222 801 374
Sesterna - stanice A
222 801 231
Sesterna - stanice B
222 801 228
Sesterna - stanice C
222 801 316
Lékárna a prodej zdrav. potřeb
Vedoucí
222 801 302 (328)
Výdejna léků - LÉKÁRNA
222 801 397
Ústavní lékárna - sklad zdrav. materiálu
222 801 350
Neurologické oddělení
Sekretariát
222 801 366
Vrchní sestra
222 801 366
Ambulance, epileptologie
222 801 277
Ambulance bolesti (objednání EMG)
222 801 213
EEG
222 801 295
EMG
222 801 254
SONO karotid
222 801 218
Psycholog
222 801 377
Sesterna
222 801 226
Oddělení dlouhodobě nemocných
Vrchní sestra
222 801 289
Sesterna
222 801 220
Ortopedie
Vrchní sestra
222 801 363
Sesterna
222 801 251
Staniční sestra
222 801 124
Sesterna
222 801 248
RDG
Příjem
222 801 259
Vedoucí laborant
222 801 270
CT
222 801 223
I. pracoviště - skiaskopie
222 801 210
II. pracoviště - snímkovna
222 801 212
Sonografie
222 801 247
Rehabilitace
Vedoucí fyzioterapeut
222 801 232 (285)
Elektroléčba
222 801 283
Download

telefonním seznamu - Nemocnice Na Františku