Business Info
čtvrtletní inzertní noviny podniků, služeb a soukromých podnikatelů
číslo 01 – leden 2011
Pf 2011
KONTAKTY:
Sídlo:
Ocelářská 35 /1354
190 00 Praha 9
tel.: 284 080 230
Management:
Palackého 440
511 01 Turnov
tel.: 481 361 111
ZÁSTUPCE:
Petr Misík
ředitel, prokurista
komerční spisovny
tel.: 284 080 230
mobil: 605 243 823
Lukáš Janda, DiS.
ředitel obchodu
a marketingu
tel.: 481 361 233
mobil: 605 243 812
ročník I
ARIES DATA a.s.
komerční spisovna
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1185, IČ 259 70 593, je držitelem certifikátu ČSN EN
ISO 9001:2001 a má osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu
opravňující společnost přístupu k informacím stupně utajení „vyhrazené“.
Hlavní náplní její činnosti je poskytování komplexních spisových
a skartačních služeb. V prostorách spisovny je nyní uloženo více než 600
společností (z nejvýznamnějších např. GE Money Bank, a. s., Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Středočeská a Severočeská plynárenská, Česká
spořitelna, Incheba Praha spol. s r. o.). Celková kapacita spisovny je
cca 220 km písemností.
V listopadu 2010 byla slavnostně otevřena pobočka komerční spisovny
v Olomouci-Nemilanech, která slouží jako samostatné středisko pro
oblast Moravy a Slezka s kapacitou cca 65 km. Tímto se společnost
ARIES DATA a.s. stává jednou z největších spisoven v ČR.
Nárůst kapacity
archivních
prostor komerční
komerční spisovny
ARIES ARIES
DATA DATA
Nárůst kapacity
archivních
prostor
spisovny
1996 Spisovna Přepeře
1996 Přepeře
1998 přístavba Přep.
1998 Přistavba ve spisovně Přepeře
PROVOZOVNY:
Spisovna Přepeře
Přepeře u Turnova 225, 512 61 Přepeře
tel.: 481 321 155
email: [email protected]
Spisovna Neveklovice
20032003
Neveklovice
2005 Spisovna Žďárek
2005 Žďárek
2009 Spisovna Příšovice
2009 Příšovice
2010 Spisovna Olomouc
2010 Olomouc
0
20 000
Nárůst kapacity
Spisovna Neveklovice
Neveklovice čp. 50
294 13 Mohelnice n. Jizerou
tel.: 326 780 295
email: [email protected]
Spisovna Žďárek
Žďárek čp. 10,
463 42 Hodkovice n. Mohelkou
tel.: 485 109 135
Spisovna Příšovice
hala VPG, 463 46 Příšovice
tel.: 603 500 978
Spisovna Olomouc - Nemilany
VGP Park Dolní Novosadská 90
779 00 Olomouc
tel.: 605 243 850
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
220 000
bm
Portfolio služeb
• komplexní spisové a skartační služby poskytované v souladu s platnou
legislativou
• profesionální systém skladování
• zavedení zásad spisové a skartační služby
• odvoz písemností vlastními dodávkovými vozidly
• roztřídění a evidence písemností
• archivace písemností v optimálních podmínkách
• vedení a založení podnikových spisoven s poradenstvím
• zpracování skartačních plánů a řádů
• komunikace s příslušnými archivy
• odborná skartace dle normy DIN 32 757 – převoz v uzamykatelných
kontejnerech
• standardní vyhledávání do 48 hodin
• návrh nejvhodnějšího způsobu převodu dokumentů do elek. podoby
www.ariesdata.cz•www.aries-archiv.cz
Prezentace firem
AD ACTA SR s.r.o.
ARIES DATA a.s., komerční spisovna
spolupracuje od r. 2009 se spisovnou
na Slovensku AD ACTA SR s.r.o.,
jejímž jednatelem je Ing. Vážny. Společnost AD ACTA SR s.r.o. je zakládajícím členem Asociácie správcov
registratúry, držitelem certifikátu
ISO 9001:2000. V rámci Slovenské
republiky má síť odborně školených
pracovníků, kteří úzce spolupracují
se státními archivy. Společnost nabízí
odvoz, evidenci, uspořádání, úschovu
a péči o dokumenty v souladu s legislativou platnou pro oblast archivnictví.
Společnosti ARIES DATA a.s., AD
ACTA SR s.r.o., VDI META TRANS
a NPS s.r.o. vytvořily společnost AD
ACTA GROUP a.s., čímž by měla na
území Slovenské republiky vzniknout
spisovna s kapacitou řádově desítky
tisíc běžných metrů a se zaměřením
na státní správu a velké instituce.
KONTAKT:
AD ACTA, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky
kontaktní osoba: Ing. Soňa Bohušová
tel.: +421 046 54 612 66
fax: +421 046 54 600 14
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.adactasr.sk
Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky
předseda: Ing. Jozef Vážny
e-mail: [email protected]
[email protected]
Holičství a kadeřnictví
Palackého 440, Turnov • tel: 481 361 219
Alena Jílková tel: 721 658 650
Blanka Petrnoušková tel: 721 117 288
Nabízíme tyto služby:
pánské střihy • dětské střihy • dámské módní střihy • melíry
• americké barvení • trvalá ondulace • žehlení vlasů
Kosmetika Miss
Palackého 440, Turnov
Radka Vacková tel: 608 527 262
Poskytujeme tyto odborné služby:
• Ošetření pleti – čištění pleti, masáže obličeje a dekoltu,
masky a zábaly
• Přístrojový peeling a masáže
• Chemický peeling
• Trvalá na řasy + barvení
• Depilace obličeje a těla
• Líčení denní a na slavnostní příležitosti
• Permanentní make-up (líčení na 3-5 let)
• Ošetření rukou – manikúra, parafin, masáže
• Prodej profesionální kosmetiky ROSA GRAF a BIOKUR
Seminář
ČESKÁ ASOCIACE PŘEDARCHIVNÍ PÉČE
Sídlo: Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9, www.ceapp.cz
Kontakt: tel.: 481 361 111, e-mail: [email protected]
Vám nabízí seminář na téma:
Archivní a předarchivní
péče, spisová služba
Program:
8.30 – 9.00 • prezence účastníků školení
9.00 – 9.30
•zahájení
•organizační činnost veřejnoprávních
a soukromoprávních původců ve spisové službě
9.30 – 11.30
•přednášející J. Mládek, Státní oblastní archiv Praha
•platné právní normy pro výkon spisové služby
a předarchivní péče podle zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů
v platném znění. Vyhláška č. 191/2009 Sb., o výkonu
spisové služby. Vybrané pasáže právních předpisů,
které se týkají spisové služby: z.č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, z.č. 496/2004 Sb., o elektronických
podatelnách, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým
se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném
znění.
•včetně diskuze
Seminář se bude konat:
27. 01., 24. 02., 24. 03., 28. 04., 26. 05.,
30. 06., 29. 09., 27. 10., 24. 11., 08. 12. 2011
08.30 – 16.00 hodin
Palackého 440, 511 01 Turnov
Účastníkům školení doporučujeme přečíst
komentované znění vyhlášky o spisové
službě číslo 191/2009 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby, které naleznete na
stránkách Ministerstva vnitra ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx.
Náklady spojené s uskutečněním semináře ve výši 960 Kč na jednoho
účastníka uhraďte na náš účet u České
spořitelny spořitelny v Turnově, číslo
účtu 2223525399/0800.
Asociace není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o zaplacení obdržíte při prezenci nebo vám bude zaslán poštou.
11.30 – 12.00 •zákon o účetnictví, daňové zákony, spisový a skartační
řád
12.00 – 13.00 •prohlídka prostorů spisoven v Přepeřích a v Příšovicích
•organizace a průběh spisové služby
13.00 – 14.15 •oběd …. v ceně školení
14.30 – 15.00 •regálové systémy v archivnictví
15.00 – 15.30 •elektronická evidence, skenování, software,
digitalizace, datové schránky
15.30 – 16.00 •skartační řízení, vyřazování písemností
Dotazy můžete posílat již předem na adresu:
[email protected]
Prezentace firem
VDI META TRANS
VÝROBNÍ DRUŽSTVO INVALIDŮ:
Prodej kancelářských papírnických
potřeb, hygienických prostředků
a ochranných pomůcek.
SÍDLO:
A. Staška 1292/32, 140 00 Praha 4
IČ 264 99 169
DIČ: CZ26499169
Společnost ARIES DATA a.s. a VDI
META TRANS – výrobní družstvo
invalidů úzce spolupracují v oblasti
velkokapacitní digitalizace dokumentů.
KANCELÁŘ:
Kopaninská 207
252 27 Ořech
tel.: 257 224 130
fax: 257 224 294
web: www.metatrans.cz
e-mail: [email protected]
CALL CENTRUM ARIES – APP spol. s r.o.
Společnost ARIES – APP spol. s r.o.
se zabývá poskytováním služeb call
centra. Call centrum je v současné
době oblíbeným marketingovým nástrojem sloužícím pro získávání důležitých informací o trhu, zákaznících,
výrobcích, konkurenci apod.
Společnost ARIES – APP spol. s r.o. je
zapsána v obchodním rejstříku (Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 6332).
Nabídka našich služeb
• OSLOVOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH
ZÁKAZNÍKŮ – poskytneme aktuální informace o Vaší společnosti,
přiblížíme nové produkty či služby
• PRŮZKUMY TRHU – ANKETY
• OSLOVOVÁNÍ POTENCIONÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ – na
základě Vašeho požadavku zajistíme oslovení nových zákazníků,
čímž přispějeme k rozšíření povědomí o Vaší společnosti
• PRÁCE S DATABÁZEMI –
AKTUALIZACE KONTAKTŮ
• HROMADNÉ POZVÁNKY
• HROMADNÁ A ADRESNÁ
KORESPONDENCE – zajistíme
zpracování poštovní zásilky v libovolném množství
• TELEFONICKÉ UPOMÍNÁNÍ
POHLEDÁVEK – tato služba
může přispět ke zlepšení Vaší druhotné platební schopnosti
Routa soliter granat s.r.o.
Výroba šperků ve zlatě a stříbře, zpracování drahých kamenů.
Nádražní 572, 511 01 Turnov
• INFOLINKA – poskytneme Vašim zákazníkům podrobné informace o produktech, službách, akcích
apod.
KONTAKTY:
ARIES – APP spol. s r.o.
Palackého 440, 511 01 Turnov
IČ: 609 13 045
Lukáš Janda, DiS.
ředitel obchodu a marketingu
Palackého 440, 511 01 Turnov
tel: 481 361 233
e-mail: [email protected]
www.ariesapp.cz
Nadace
O NADACI AB
NADACE AB, IČ 260 06 154 byla založena Zakládací listinou
zřizovatelem: ARIES DATA a.s., IČ 259 70 593, k datu 12. 03.
2003. Tato skutečnost byla zapsána na základě Usnesení Krajského
soudu v Hradci Králové (ze dne 19. 02. 2004) ke dni 12. 03. 2004 do
nadačního rejstříku (vedený Krajským soudem v Hradci Králové),
oddíl N, vložka: 194.
NADACE AB nespecifikuje okruh osob – žadatelů, kterým bude
udělen nadační příspěvek, klade důraz na účel jednotlivých projektů
žadatelů. NADACE AB žadatelům v případě schválení jejich projektu
či záměru využití nadačního příspěvku poskytuje příspěvek ve formě
finanční i věcné (dle žádosti žadatele).
PLÁN ČINNOSTI NADACE
Dovolujeme si upozornit na akce v prvním pololetí roku 2011:
LEDEN • dne 24. 01. 2011 proběhne od 16.00 hodin beseda
s doc. PhDr. Janem Klímou na téma „Historie a politologie
Jižní Ameriky – Brazílie“
ÚNOR • dne 14. 02. 2011 od 16.00 hodin proběhne beseda pana
Ladislava Šourka k vydání jeho knihy „Za tajemstvími kraje
pod Kozákovem“
BŘEZEN • dne 21. 03. 2011 od 16.00 hodin proběhne beseda pana
Ladislava Šourka k vydání jeho knihy „Za tajemstvími
kraje kolem Jizery“
KVĚTEN • připravujeme besedu s Oskarem Krejčím na téma
„Geopolitologie“
KONTAKT:
Ing. Alexander Beran
předseda správní rady
Palackého 440
511 01 Turnov
tel.: 481 361 201
mobil: 737 291 737
e-mail: [email protected]
ČERVEN • připravujeme besedu s Miloslavem Stinglem
CELKOVÁ VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ
Nadace AB přispěla v období 2004 – 2009 žadatelům celkovou částkou
124 022 Kč, zaměřila se především na podporu projektů mateřských,
základních a středních škol.
Prezentace firem
BRENT, s.r.o.
Sídlo:
Podkovářská 933/1
190 00 Praha 9
Zapsaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 145264.
IČ 613 28 791
DIČ: CZ61328791
SPOLEČNOST BRENT, s.r.o.
Společnost Brent, s.r.o. se zabývá správou nemovitostí, realitní činností
a ubytovacími službami. Provozuje penzion Betula ve Fučíkově ulici 1259.
Dále vlastní nemovitost v Palackého ulici čp. 440 a nemovitost na Kotlerově nábřeží č. p. 1379. V těchto objektech nabízí pronájem bytových i nebytových prostor.
Penzion Betula
Jednatelka společnosti
Eva Beranová
tel.: 481 361 238
KONTAKT:
Fučíkova 1259, 511 01 Turnov
Miloslava Bártová
tel.: 481 324 809
mobil: 605 949 525
Fučíkova ul. č.1259, 511 01 Turnov
Informace o penzionu
Penzion Betula se nachází v turisticky atraktivní oblasti Českého ráje,
v jeho historickém a kulturním centru – Turnově. V okolí se nalézá velké
množství přírodních zajímavostí (skalní města, jeskyně, rybníky, lesy)
a historických památek (hrady, zámky, lidová architektura). Je tu velké
množství značených turistických tras pro pěší turistiku i pro cykloturistiku.
Výlety: Trosky, hrady Kost, Valdštejn a zámky Hrubá Skála, Hrubý
Rohozec, Sychrov.
http://ubytovani.kamsi.cz/cesky-raj/penzion-betula/detail/295
Penzion nabízí ubytování v nově zrekonstruované budově asi 1 km od centra
města. Návštěvníkům poskytuje ubytování v pokojích s celkovou kapacitou
20 lůžek včetně přistýlek (v jednom 1-lůžkovém, dvou 2-lůžkových, jednom
3-lůžkovém a v jednom 4-lůžkovém pokoji) s vlastním sociálním zařízením,
TV + SAT, společnými vybavenými kuchyňkami na každém patře. Penzion
disponuje jedním samostatným apartmánem s vlastní kuchyňkou, sociálním
zařízením, TV + SAT. Ve 3-lůžkovém pokoji je možnost ubytování pro
invalidní osoby. V areálu objektu se nachází parkoviště a úschovna kol.
CENÍK UBYTOVÁNÍ (po celý rok)
1 den ........................ 450 Kč (L)
350 Kč (P)
1 týden .................. 2 200 Kč (L)
1 700 Kč (P)
1 měsíc ................. 5 000 Kč (L) 3 000 Kč (P)
minibyt 1 ....................................7 200 Kč (měsíc)
minibyt 2 ....................................7 700 Kč (měsíc)
(L) cena za jedno lůžko
(P) cena za přistýlku
8 a více nocí
individuální sleva
Inzertní noviny Business Info – vychází 4x ročně; vydává ARIES DATA a.s., Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9
Redakce: Palackého 440, 511 01 Turnov • Tisk: Tiskárna Zaplatílek, Vesec 66, 511 01 Turnov • Za správnost údajů zodpovídá zadavatel
reklamy • Rozšiřováno zdarma vlastní distribuční sítí • evidenční číslo: MK ČR E 14676
Download

Pf 2011 - Webnode