XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO IMUNOLOGICKÉ DNY
Pod záštitou
České společnosti alergologie
a klinické imunologie ČLS JEP
Rožnov pod Radhoštěm
23.-24. května 2014
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
www.bos-congress.cz/roznov2014
XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY
23. - 24. května 2014, Rožnov pod Radhoštěm
Vážení a milí kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na již XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ
DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 23.-24. května 2014
v Hotelu Relax.
Hlavním tématem letošního setkání budou kapitoly z imunopatologie.
MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava
MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická
klinika FN Brno
TERMÍN KONÁNÍ
23.-24. května 2014 (pátek-sobota) od 15.00 hodin
registrace 13.00 – 15.00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ SYMPOZIA
Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm
POD ZÁŠTITOU
České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ
MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava
MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno
SEKRETARIÁT SYMPOZIA – informace a korespondence
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 531 098 / +420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
E-mail: [email protected]
www.bos-congress.cz
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
IČ: 64049876 DIČ: CZ64049876
Přihlášky on-line, informace a program na internetových stránkách:
www.bos-congress.cz/roznov2014
KREDITNÍ BODY
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve
spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným
počtem kreditů.
XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY
23. - 24. května 2014, Rožnov pod Radhoštěm
ODBORNÝ PROGRAM
Místo konání:
Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm
23. 5. 2014
Pátek
13:00 - 15:00 hodin
15:00 - 16:40 hodin
Registrace, prohlídka výstavy firem
Odborný program
Nádorová imunita - Vakcíny založené na dendritických buňkách
pro protinádorovou imunoterapii, klinické studie
prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
Ústav imunologie 2. LF UK v Praze, FN Motol, Praha
+ 10 min diskuze
30 min.
Revmatologie - Laboratorní vyšetření v revmatologii
MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Revmatologický ústav, Praha
+ 10 min diskuze
20 min.
Revmatologie - Doporučené postupy pro diagnostiku a terapii SLE
MUDr. Dana Tegzová
Revmatologický ústav, Praha
+ 10 min diskuze
20 min.
16:40 - 17:00
Přestávka
17:00 - 18:00
Odborný program
Revmatologie - ANCA asociované vaskulitidy – současná terapie
a Národní klinický registr
MUDr. Zdeňka Hrušková, Ph.D.
Klinika nefrologie VFN v Praze a 1. LF UK v Praze
+ 10 min diskuze
Dermatologie - Imunopatologická autoagresivní onemocnění
s kožními projevy
MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Dermatovenerologická klinika FN Brno, LF MU, Brno
+ 10 min diskuze
18:00 - 18:05
Konec odborného programu
19:00 - 00:00
Večeře a společenský program ve skanzenu
24. 5. 2014
Sobota
08:00 - 09:30
Odborný program
20 min.
20 min.
Stomatologie - Imunologicky mediovaná onemocnění dutiny ústní
RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.
Ústav klinické a experimentální stomatologie VFN v Praze a 1. LF UK v Praze
+ 10 min diskuze
20 min.
Stomatologie - Dentální materiály a imunitní systém
prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.
Ústav klinické a experimentální stomatologie VFN v Praze a 1. LF UK v Praze
+ 10 min diskuze
20 min.
XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY
23. - 24. května 2014, Rožnov pod Radhoštěm
Polyglandulární autoimunitní syndromy
prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha
+ 10 min diskuze
20 min.
09:30 - 10:00
Přestávka + vystěhování z pokojů
10:00 - 12:00
Odborný program
Gastroenterologie - Idiopatické střevní záněty- problémy imunogenicity
antiTNF terapie
20 min.
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
Centrum pro nespecifické střevní záněty, Interní gastroenterologická klinika FN Brno,
LF MU, Brno
+ 10 min diskuze
Gastroenterologie - Imunologický profil u pacientů s idiopatickými
střevními záněty
MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.
Alergologie, Interní gastroenterologická klinika FN Brno, LF MU, Brno
+ 10 min diskuze
Oftalmologie - Uveitidy a systémové choroby
doc. MUDr. Eva Říhová, CSc.
Oční klinika 1.LF UK v Praze a VFN v Praze
+ 10 min diskuze
20 min.
Pneumologie - Idiopatická plicní fibróza (IPF)- nový přístup
v diagnostice a léčbě. Registry IPF a centra diagnostiky a léčby
intersticiálních plicních procesů.
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika, 1. LF UK v Praze, Thomayerova nemocnice, Praha
+ 10 min diskuze
12:00 - 12:05
20 min.
20 min.
Závěr sympozia
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI, INFORMACE
ON-LINE PŘIHLÁŠKU K ÚČASTI ZAŠLETE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 15. 5. 2014.
Přihlášky on-line, informace a program na internetových stránkách:
www.bos-congress.cz/roznov2014
Zpětně Vám potvrdíme přijetí Vaší přihlášky.
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Registrační poplatek
Úhrada do 30. 4. 2014
350 Kč
Úhrada od 1. 5. 2014
450 Kč
Součástí registračního poplatku je vstup na odborný program, sborník přednášek, materiály
sympozia, občerstvení o přestávkách, objednané služby – společenský večer
a oběd. Materiály a vstupenky obdržíte u registrace.
XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY
23. - 24. května 2014, Rožnov pod Radhoštěm
STRAVOVÁNÍ
Oběd dne 24. 5. 2014
Registrovaný účastník
0 Kč
Doprovodná osoba přednášejícího
150 Kč
Vámi objednaný oběd vyznačte v přihlášce. Nebude-li objednán, účastníkům na něj
nevzniká nárok.
O přestávce odborného programu bude podávána káva a malé občerstvení.
UBYTOVÁNÍ
Hotel Relax, Lesní 1689, Rožnov pod Radhoštěm
dvoulůžkový pokoj/ 1lůžko/ 1noc
500 Kč
Ubytování je včetně snídaně formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, TV, telefonem a připojením k internetu.
Požadujete-li ubytování, vyplňte prosím Váš požadavek dle pokynů viz Přihlášky k účasti.
SPOLEČENSKÝ VEČER
23. května 2014 od 19.00 hodin - Skanzen Rožnov pod Radhoštěm
Společenský večer bude tradičně s večeří a hudbou k poslechu a tanci.
Registrovaný účastník
0 Kč
Doprovodná osoba přednášejícího
300 Kč
Objednávku účasti na společenském večeru vyznačte v přihlášce. Nebude-li
objednán, účastníkům na něj
nevzniká nárok.
ÚHRADA POPLATKU
Úhradu proveďte ve prospěch účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1002040764/2700
IČ: 64049876
konstantní symbol: 0308
DIČ: CZ64049876
variabilní symbol: 201407
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení.
Cena ubytování je uvedena včetně DPH 15 %, ostatní poplatky jsou včetně DPH 21%.
Daňový doklad bude předán v den konání sympozia.
Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace.
STORNO POPLATKY
•
•
•
Ubytování - storno po termínu 24. 3. 2014 do 4. 5. 2014 – 30%
Ubytování - storno po termínu 5. 5. 2014 do 18. 5. 2014 – 60%
Ubytování - storno po termínu 19. 5. 2014 – 100%
• Registrační poplatek – storno po termínu 15. 5. 2014 – 100%
Vrácení poplatků před termínem storna - administrativní poplatek 100,- Kč Vám bude
odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.
Storno musí být nahlášeno písemně (e-mailem, faxem) sekretariátu sympozia, zpětně Vám
přijetí storna potvrdíme.
Download

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO