Telefonní seznam
Nemocnice Žatec o.p.s.
Struktura nového provolbového čísla:
414 110 XXX
pobočka
pracoviště
jméno
Spojovatelka
111
vrátnice, spojovatelka
Ředitelství
114
115
116
667
118
123
119
741
121
122
117
120
124
Ing.Čestmír Novák
Štěpánka Šilhanová
Pavel Koutenský
Ing. Blanka Henrychová
Stanislava Rodová
Alena Danková
Jana Machovcová
Jiřina Blailová
Krista Vykouková
Jana Klímová
Eva Linhartová
FAX
ředitel
asistentka ředitele
technik
hlavní ekonom
pokladna
referent majetku/regulační poplatky
referent pro pojišťovny
personální oddělení
mzdová účtárna
finanční účtárna
finanční účtárna
správce IT
fax - asistentka
HTS / DZS
146
148
152
153
154
155
156
157
158
159
160
180
603 156 135
František Hynek + údržba
Eva Žáčková
Jaroslav Bukovský
p.Počtová
Jana Chloubová
p.Kočinová
p.Bukovský x řidiči
603 156 135
164
740
dílna HTS
sklad
provozní polikliniky
třídírna prádla
kuchyň
vedoucí stravovacího úseku
jídelna
jídelna-sklad
šijovna
pomocnice / úklid
Zasedací místnost poliklinika
vedoucí dopravy - dispečink
mobil dispečink
LSPP - Dětská pohot. Poliklinika
LSPP - Dospělá pohot. Poliklinika
Dobrovolnická služba Levandule
220
Hrádková Radka
dobrovolnická služba Levandule
Chirurgické oddělení
200
211
202
203
221
204
205
206
207
208
209
210
201
212
213
214
215
216
217
218
219
255
MUDr Jiří Němec
MUDr Martin Kolář
Růžena Srbová
sestry chirurgie/M.Vaňková
administrativní pracovnice
Zdeňka Pechová
lékaři chirurgie
sestry chir.JIP
p.Fungáčová
lékaři chirurgie
CT a RDG
chirurgická JIP
primář chir.
zástupce primáře
vrchní sestra chir.
staniční sestra/ordinace chir.
převazovna/sestry chirurgie
vrchchní sestra - op. sály
lékaři chirurgie
sestry JIP
zřízenci chir.
chir. ambulance nemocnice
chir. ambulance poliklinika
chir. ambulance pol. -sádrovna
lékaři chirurgie
operační sál břišní
operační sál břišní - kuchyňka
operační sál kostní
CT a RTG na chirurgii
endoskopie
rozvodna chir. - sklep
zasedací místnost chirurgie
oper.sál STERILKA
pokoj lékařů
ARO
250
251
252
253
254
MUDr.Karel Hošťálek
MUDr Lochovský, MUDr.Wohlgemuth
MUDr Urbanová
lékaři služba
primář ARO
lékařský pokoj GYN
sestry ARO/ vrchní ARO
zástupce primaře
lékařský pokoj ARO
Gynekologicko - porodnické oddělení
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
MUDr Jaroslav Těšina
Bc.Dagmar Kučerová
MUDr David Ježek
MUDr Sága
primář gyn.-por. odd.
vrchní sestra gyn.-por. odd.
sesterna gyn.
sesterna por.
ambulance gyn.-por. odd.
porodní sál
sekční sál
nadstandartní pokoj gyn.-por. odd.
šatna SZŠ personálu
zástupce primaře gyn.-por.odd.
lékařský pokoj gyn.-por. odd. - muži
por. příjem/UZ
zákrokový sál
Interní oddělení
350
351
352
353
354
355
357
358
359
361
MUDr Jiří Král
MUDr Jiřina Koutná
Janka Janíčková
s.Jursová
lékaři
sestry INT
MUDr Řenč
primář int.odd
zástupce primáře int. odd.
vrchní sestra int. odd.
lékaři ambulance
sestra ambulance
staniční sestra/dokumentační prac.
lékařský pokoj
vyšetřovna odd.
ordinace Interna
lékařský pokoj
Lékárna
600
602
PharmDr. Vlastimil Novák
lékárna
lékárna
Následná péče
400
401
402
403
404
408
405
406
407
409
410
MUDr Jan Červinka
MUDr Alena Nikitinová
Lenka Němcová
muži
vyšetřovna
ženy
primář np.
zástupce primáře np.
vrchní sestra np.
administrativní pracovnice
ordinace/sestry - muži
vyšetřovna
ordinace/sestry - ženy
zřízenci
staniční sestra/fyzioterapeutky
ergoterapie
lékaři
Dětské oddělení
450
451
452
453
454
455
456
457
459
460
731
MUDr Zdeňka Zasadilová
Dagmar Zemanová
lékaři
Mgr.Kellnerová
MUDr Václav Marek
primář dět. odd.
vrchní sestra dět. odd.
ambulance dět. odd.
sestra - velké děti
novorozenecké oddělení
lékařský pokoj dět. odd.
sestra - kojenci/malé děti
kardiologie
škola
nefrologie/neurologie
lékařský pokoj 2
OKBH
500
501
502
503
504
505
506
507
Ing.Petr Novák
Soňa Novosádová
primář OKB
biochemické výsledky
vrchní laborantka
hematologie, koagulace
pohotovost/denní místnost
příjem materiálu
transfůzní laboratoř
odběry krve
TOC - Transfuzní odběrové centrum
510
511
512
evidence
evidence
lékař TOC
odběrový sál
MUDr Renata Petříčková
primář RTG
kartotéka RTG
vedoucí laborant
CT a RDG chirurgie
RDG
550
551
552
215
Soňa Svobodová
CT a RDG na chirurgii
Rehabilitace
650
651
652
cvičebna
vedoucí oddělení rehabilitace
evidence
Praktičtí lékaři - soukr.
691
692
693
694
695
696
697
698
MUDr Kroftová
MUDr Kroftová
MUDr Beneš
MUDr Beneš
MUDr Blumentritová
MUDr Blumentritová
lékař
sestra
lékař
sestra
lékař
sestra
Zubní oddělení - soukr.
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
MUDr Fencková
MUDr Paymová
MUDr Najmanová
MUDr Mazurová
MUDr Hönelová/MUDr Hönel
MUDr Mašková
MUDr Palánová
MUDr Barták
p.Onucová
Medika - agent. domácí péče
zubní I.
zubní II.
zubní III.
zubní IV.
zubní V.
zubní VI.
zubní VII.
denní místnost zubařů
zubní
zubní laboratoř
Dětské oddělení - soukr.
716
717
718
719
720
MUDr Reitspiesová
MUDr Fajfrová
MUDr Johnová
MUDr Babincová
MUDr Chaloupková
dětský obvod II.
dětský obvod IV.
dětský obvod V.
dětský obvod VI.
dětský obvod VII.
Ostatní specialisté - soukr.
665
666
744
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
682
683
684
685
686
687
688
739
712
728
729
689
MUDr Berán
MUDr Berán
MUDr Šizling
MUDr Řezáčová
MUDr Pletichová
MUDr Karpowicz
MUDr Němečková
MUDr Němečková
MUDr Henrychová
MUDr Henrychová
MUDr Korf
MUDr Korf
MUDr Stanislav Richter
MUDr Richter
MUDr Hlavatá
MUDr Hlavatá
MUDr Šnoflák
MUDr Šnoflák
MUDr Eslerová
MUDr Molcarová
MUDr Molcarová
Mgr. Heidenreichová
MUDr Balatka
MUDr Pavuk
MUDr Zimola
MUDr Zimola
p.Kódlová
ortopedie-rehabilitace
ortopedie-rehabilitace - sestra
ortopedie
DIA/interní ambulance
neurologie
neurologie
kožní
kožní - sestra
psychiatrie
psychiatrie
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance - sestra
chir. Ambulance
chir. Ambulance - endoskopie
ORL
audiometrie
oční
oční - sestra
cévní
diabetologie
diabetologie - sestra
logopedie
kardiologie dětská
gyn.-por. Ambulance
gyn. amb.
gyn. amb. - sestra
Česká Lékařská Komora
p.Hlaváčová
p.Kellner
p.Dufek
kadeřnictví
tetovací studio
prodejna textilu
eskortní místnost - Nové Sedlo
oční optika
kadeřnictví
Ostatní
732
733
734
735
737
738
p.Wied
p.Švehlová
Download

Telefonní seznam Nemocnice Žatec ops