PROGRAM
XVII. postgraduální kurz epileptologie
„Dny Jiřího Dolanského“
4. - 5. října 2013
Kongresové centrum Floret, Průhonice u Prahy
Pořadatelé:
Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii TN
a
Česká liga proti epilepsii ČLS JEP
Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii TN
a
Česká liga proti epilepsii ČLS JEP,
pořádají
XVII. postgraduální kurz epileptologie
„Dny Jiřího Dolanského“
ve dnech 4. - 5. října 2013
v Kongresovém centru Floret, Průhonice u Prahy
Témata postgraduálního kurzu:
Akutní epileptologie
Zánět a epilepsie
Očkování, cestování a epilepsie
MUDr. Jan Hadač, Ph.D.
Centrum pro epileptologii
a epileptochirurgii TN prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Česká liga proti epilepsii
ČLS JEP
Informace organizátora
Informace organizátora
ANTHONY Production s.r.o.
Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1
Tel./fax: 224 109 370
e-mail: [email protected]
Registrační poplatek na místě v den konání akce činí 2.500 Kč/osoba,
platba u registrace.
Ubytování účastníků viz přehled hotelů.
Případné storno objednaného ubytování jde na vrub účastníka.
Žádáme všechny účastníky, aby se ubytovali nejpozději do 15.00 hodin příslušného dne,
pokoj při odjezdu je nutné opustit do 10.00 hodin.
Přehled hotelů:
Hotel Floret
Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice, tel.: 296 528 400
ParkHotel
Uhříněvská 12, 252 43 Průhonice, tel.: 267 750 405
Hotel Tulipán
Tulipánová 142, 252 43 Průhonice, tel.: 267 750 345
Hotel Magnolia
Květnové náměstí 53, 252 43 Průhonice, tel.: 267 750 351
Penzion U Bezoušků (Coloseum)
Květnové náměstí 5, 252 43 Průhonice, tel.: 267 750 551
3
Pátek 4. 10. 201 3
08.00-19.00
Registrace účastníků – vstupní vestibul
Doprovodná výstava – vstupní vestibul, Malý sál
10.00-11.40
Význam imunitních dějů v patofyziologii epilepsie
Předsedající: M. Brázdil, P. Jiruška, P. Mareš
1. Úloha poškození hemato – encefalické bariéry v patofyziologii epilepsie.
J. Otáhal
2.Význam aktivace mikroglie a zánětlivých procesů v epileptogenezi.
H. Kubová
3.Autoimunitní epilepsie: nový pohled do mechanizmů vzniku epilepsie
a záchvatů. D. Krýsl
11.50-12.30
Satelitní sympozium UCB
Epilepsie – žena tří tváří. K. Brožová, J. Zárubová, H. Vacovská
12.30-14.00
Oběd, sponzor UCB
14.00-15.45
Zánět a epilepsie
Předsedající: P. Marusič, J. Hadač
1. Limbické encefalitidy. R. Kubal
2. Limbická encefalitida – kazuistika. T. Procházka
3. Limbická encefalitida – kazuistika. Z. Vojtěch.
4.Neurologické, neuroimunologické a epileptochirurgické aspekty
Rasmussenovy encefalitidy. P. Kršek, Z. Libá
5. NORSE – kazuistika. I. Marečková
15.45-16.00
Epistop. J. Zárubová
16.00-16.30
Občerstvení
16.30-17.30
Vakcinace a cestování
Předsedající: R. Kuba, P. Kršek
1. Očkování – pohled dětského neurologa. M. Ryzí
2. Očkování neurologicky nemocných pacientů. J. Škovránková
3. Cestování a očkování u dospělých. J. Zárubová
17.30-18.10
Satelitní sympozium EISAI
Inovace a reflexe
Předsedající: H. Ošlejšková
1.Zonisamid v léčbě parciálních záchvatů u dětí z pohledu registrační studie
i praktické zkušenosti. M. Ryzí
2.Péče o pacienta s epilepsií – ohlédnutí do budoucnosti. J. Zárubová
18.10-18.30
Plenární zasedání ČLPE
18.30-19.30
Večeře, sponzor Eisai
20.00-23.30
Číše vína, sponzor Desitin Pharma
4
Sobo t a 5. 10. 201 3
08.30-13.30
Registrace účastníků – vstupní vestibul
Doprovodná výstava – vstupní vestibul, Malý sál
09.00-09.40
Satelitní sympozium Desitin
Syndrom Dravetové: diferenciální diagnostika a moderní terapie
1. Syndrom Dravetové: diferenciální diagnostika. V. Komárek
2. Syndrom Dravetové: moderní terapie. K. Štěrbová
3. Panelová diskuse.
09.40-11.15
Status epilepticus I. blok
Předsedající: K. Brožová, Z. Vojtěch
1. Úvod - update patofyziologie a terminologie. M. Brázdil
2. Status epilepticus - specifika u dětí. V. Komárek
3. Hrozící status epilepticus. M. Tomášek
4. Rozvinutý status epilepticus. P. Marusič
5. Specifika léčby epileptického statu u dětí. V. Sebroňová
11.15-11.45
Občerstvení
11.45-13.15
Status epilepticus II. blok
Předsedající: V.Sebroňová, J. Zárubová
1. Refrakterní a superrefrakterní status epilepticus. H. Vacovská
2.Superrefrakterní status epilepticus u dětí, život zachraňující
epileptochirurgie – možnosti. P. Kršek
3. Postanoxický status epillepticus. Z. Vojtěch
4. EEG u konvulzivního státu – řízení terapie. T. Procházka
5. Nekonvulzivní status epilepticus. T. Nežádal
6. EEG u nekonvulzivního epileptického státu. T. Procházka
13.15-14.30
Oběd
5
Děku jeme všem s ponzorům
Generální sponzor
XVII. postgraduálního kurzu epileptologie
„Dny Jiřího Dolanského“
UCB
Sponzoři
Desitin Pharma
Eisai
6
Doprovodná výs t ava farmacie a   zdravo tnické techniky
Abbott Laboratories s.r.o.
Hadovka Office Park
Evropská 2591/33d
160 00 Praha 6
tel.: +420 267 292 111
e-mail: [email protected]
Alien technik s.r.o.
Velký Dřevíč 91
549 34 Hronov
tel.: +420 491 481 298
e-mail: [email protected]
ARDEZ Pharma, spol. s r.o.
Popovova 948/1
143 00 Praha 4
tel.: +420 220 400 391
e-mail: [email protected]
CARDION s.r.o.
Rybnická 136
636 00 Brno
tel.: +420 547 241 313
e-mail: [email protected]
Desitin Pharma spol. s r.o.
Opletalova 25
110 00 Praha 1
tel.: +420 222 245 375
e-mail: [email protected]
7
Doprovodná výs t ava farmacie a   zdravo tnické techniky
Eisai GesmbH organizační složka
Holušická 2253/1
148 00 Praha 4
tel.: +420 242 485 839
e-mail: [email protected]
Občanské sdružení EpiStop
MUDr. Jana Zárubová
Fakultní Thomayerova nemocnice
140 59 Praha 4
e-mail: [email protected]
www.epistop.cz
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
tel.: +420 222 001 111
e-mail: [email protected]
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
City Tower
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
tel.: +420 227 629 576
e-mail: [email protected]
Mylan Pharmaceuticals s.r.o.
Průběžná 1108/77
100 00 Praha 10
tel.: +420 274 770 201
e-mail: [email protected]
8
Doprovodná výs t ava farmacie a   zdravo tnické techniky
Pfizer, spol. s r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha 5
tel.: +420 283 004 111
e-mail: [email protected]
Společnost ”E”
Czech Epilepsy Association, o.s
Liškova 959/3
142 00 Praha 4
tel.: +420 241 722 136
e-mail: [email protected]
UCB s.r.o.
Palác Karlín
Thámova 11 - 13
186 00 Praha 8
tel.: +420 271 773 411
e-mail: [email protected]
unimedis, s.r.o.
Točitá 411/42
140 00 Praha 4
tel.: +420 244 471 299
e-mail: [email protected]
www.unimedis.cz
WALTER Graphtek CZ, s.r.o.
Sedlec 40
P.O. Box 7
250 65 pošta Líbeznice
tel.: +420 284 890 568
e-mail: [email protected]
9
Poznámky
10
Download

PROGRAM - Desitin