ročník 11
SPOLEČNÍK
VE
SVĚTĚ
PODNIKÁNÍ
Měsíčník Hospodářské komory České republiky
www.komora.cz | Měsíčník Hospodářské komory České republiky | ročník 11 | cena 45 Kč
Téma
Doprava: rok plný zvratů
Rozhovor s prezidentem
Hospodářské komory
České republiky Petrem Kuželem
o úspěších i úkolech HK ČR
Miroslav Dvořák
www.komora.cz
generální ředitel Letiště Praha
o budoucím rozvoji letiště
01k_tit_dvorak.indd 1
17.5.2010 18:00:58
120 000 km
02k_renault.indd 2
13.5.2010 15:40:07
Editorial
Vážení
a milí čtenáři!
Vydání:
6/2010, číslo vyšlo 26. 5. 2010
příští číslo vyjde 28. 6. 2010
Pro Hospodářskou komoru ČR vydává:
C.O.T. media, s. r. o.
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 602 304
Fax: 221 602 266
www.cotmedia.cz
Šéfredaktorka:
Vlasta Holéciová
[email protected]
Telefon: 221 602 486
Redakce:
Kateřina Bártová
[email protected]
Telefon: 221 602 421
Foto na titulní straně:
Radovan Šubín
Layout: Lukáš Tingl
Grafická úprava a sazba:
Martina Rychtaříková, Jaroslav
Semerák, Eva Smrčková, Lukáš Tingl,
Margarita Pyrkova
Inzerce:
C.O.T. media, s. r. o.
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 602 153, 221 602 517
Fax: 221 602 266
www.cotmedia.cz
Distribuce:
Cortex, s. r. o.
Poděbradská 61a, 198 00 Praha 9
Telefon: 266 610 466
[email protected]
J
sme ve středu Evropy, jsme tranzitní zemí, kterou brázdí tisíce kamionů s druhořadými banány
z daleké Kostariky a levné cibule ze sousedního Polska. Znamená to pro nás výhodu? Dokázali
jsme po otevření našeho trhu této geografické exkluzivity dostatečně využít? Částečně ano, ale
stále tápeme. Jsme pomalí a nepružní. Od revoluce se v oblasti infrastruktury, minimálně silniční, tedy
té, která je nejvíc vidět, udělal kus práce. Na druhé straně si všichni uvědomujeme, že tempo výstavby
dálnic je stejné jako za dob socialismu. Jeden příklad za všechny. Evergreen v podobě dostavby dálnice
D11. Choulostivým tématem jsou také neprůhledná výběrová řízení v oblasti výstavby silnic a nepříliš
povedené projektování cest („fenoménem“ doby jsou v hlavách silničních projektantů nadjezdy). Nebudu ale jen naříkat. Efektivní je mýtné pro nákladní automobily. Řidiče amatéry čekají elektronické viněty.
I když opět si nemohu odpustit poznámku: nebýt zdlouhavých procesů, které oba projekty provázejí, už
dávno mohlo být X desítek nových kilometrů silnic. Platí přece základní pravidlo, které aplikují kdekoliv
v západní Evropě: chceš-li projet, zaplať.
A pak tady máme další exponované téma, a to dosavadní neutěšené směřování národního leteckého
dopravce. Dnes ČSA tvrdí, že nová obchodní strategie vyvede firmu z finančních turbulencí. Ukáže, jak
v budoucnu efektivně fungovat a zaujmout pevné místo na trhu leteckých společností. Generální ředitel
slibuje, že v roce 2012 budou aerolinky sebevědomou firmou, v jejímž zorném poli bude další expanze,
případně privatizace. V situaci, kdy se letecká doprava potýká s krizí, je velkou otázkou, zda se ozdravný
plán aerolinek podaří splnit do puntíku.
Nechci jen lkát, ale nemohu nezmínit páteř české veřejné dopravy: železnici. Opět společnost stoprocentně vlastněná státem, která se pro změnu potýká s nepříliš dobrým renomé v očích každodenních
uživatelů. Kvalita služeb je bídná, jízdné drahé, ruší se spoje. Ovšem i ČD se připravují na privatizaci.
Upřímně řečeno: kéž by. Z předchozích řádků vyplývá, že stát není příliš dobrý hospodář.
Víte, co? Raději už přestanu psát a doporučím vám nalistovat stranu 30, kde najdete optimističtější
pohled na tuzemské dé jedničky, dvojité zákruty a tříproudé spojky.
Přeji vám šťastné cesty!
Vlasta Holéciová,
šéfredaktorka
Marketing: Ivana Levčíková
[email protected]
Produkce: Lucie Jonáková,
Edita Svatošová
Korektury: Martina Čechová
Aktualizace členské základny HK ČR:
Jana Čitarská
Telefon: 266 721 435
Distribuce
»
»
více než 13 000 firem – členům Hospodářské komory ČR
jednotlivým kancelářím Hospodářské komory na různých stupních hierarchie a začleněným
živnostenským společenstvím
Uzávěrka příštího čísla: 24. 5. 2010
»
»
»
Náklad:
22 000 výtisků; vydavatel neručí
za obsah inzerátů
Cílem časopisu Komora.cz je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České
republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v Česku.
Registrace MK ČR:
E10663, ISSN 1802-1247
V.I.P. osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života
všem ambasádám ČR a Českým centrům v Evropě, vládním agenturám, státní správě
81 senátorům, 200 poslancům, primátorům, více než 6000 starostů
| www.komora.cz [3]
03k_edit.indd 3
17.5.2010 15:46:31
Obsah
Moje podnikání
Můj obor
Autoprůmysl
u nás drží evropské šrotovné
Hlavní motor české ekonomiky,
automobilový průmysl, se podle
posledních hospodářských výsledků
začíná probouzet z letargie. Nejsilnější
tuzemští výrobci osobních i lehkých
nákladních vozů vykazují k prvnímu
čtvrtletí nárůst jak v prodejích, tak
i v ziscích. Jsou tyto údaje pouze
dozvukem pobídkových akcí
na západoevropských trzích, nebo jde
skutečně o čísla, kterým můžeme věřit?
Můj svět
Můj styl
12
24
S generálním ředitelem Letiště
Praha o budoucím rozvoji letiště
10
Rozhovor s prezidentem
Hospodářské komory České
republiky Petrem Kuželem
o úspěších i úkolech HK ČR
Doprava letos: rok plný zvratů
30
42
Specializované veletrhy už
zamířily i za hranice Evropy
Výstavba nových úseků dálnic a jejich
ceny, zavedení elektronického mýta
pro osobní automobily nebo snaha
přesunout těžkou nákladní dopravu
na železnici. Nejen tato témata víří
emoce veřejných i odborných diskusí.
Není se čemu divit – hlavními
silničními tahy Česka ročně projede
více než šest milionů vozidel.
44
Téměř polovina firem (46 %) tvrdí, že
se jim v posledních šesti měsících
ztížil přístup k bankovním úvěrům.
Ukazují to výsledky březnového
průzkumu Hospodářské komory České
republiky. Na otázky odpovědělo přes
330 respondentů – od drobných
podnikatelů až po velké firmy. HK ČR
proto stejně jako loni zahájila dialog
s Českou bankovní asociací (ČBA).
Na téměř třech desítkách veletržních
akcí konaných na čtyřech
kontinentech se mohou do konce
letošního roku prezentovat české
firmy v rámci dotovaného projektu
specializovaných výstav a veletrhů
(SVV). Mezi cíli českých firem budou
například Alžírsko, Egypt, Čína či Indie.
Portugalskem
po stopách Vasco da Gamy
Objevovat Portugalsko je stejně
dobrodružné, jako bývaly námořní
výpravy slavného rodáka Vasco da
Gamy. Divoké jihozápadní pobřeží,
křivolaké uličky lisabonské čtvrti
Alfama, olivové háje v kraji Alentejo,
ale také slavné dlaždice azulejos
nebo kvalitní portské víno. Tím vším
tato země bezezbytku naplní vaše
cestovatelská očekávání.
Polovina firem hlásí zhoršení
přístupu k úvěrům
7 možností,
jak si zpříjemnit léto
60
64
[4] www.komora.cz |
04k_obsah.indd 4
18.5.2010 10:51:11
Kompletní komunikace
pro jakoukoliv firmu
Firemní pevné i mobilní
hlasové a datové služby
Více na t-mobile.cz/firmy
Vy rozumíte podnikání, my komunikaci.
05k_tmobile.indd 5
13.5.2010 15:31:58
[zprávy z komory a z domova]
krátce
Petr Kužel: Vyšší daně
neznamenají automaticky více
peněz pro státní kasu
Foto: HK ČR
Stát by neměl zvyšovat základní rámec daňového
zatížení. Po nerozumném zvednutí daní by řada
firem mohla z Česka odejít a státní pokladna by
vybrala na daních méně peněz. Upozornil na to
prezident Hospodářské komory České republiky
Petr Kužel. Podle jeho názoru krize ještě není
úplně zažehnána a její negativa podnikatelé stále
pociťují. „Například 46 procent firem tvrdí, že se
jim v posledních šesti měsících ztížil přístup k bankovním úvěrům. Pikantní přitom je, že tuzemským
bankám a spořitelnám loni navzdory ekonomické
krizi vzrostl souhrnný zisk o téměř třetinu na
60,2 miliardy korun.“ Přepis celého rozhovoru
najdete na www.komora.cz.
HK ČR podporuje elektronickou Důvěra v ekonomiku v dubnu
komunikaci v obchodních
vzrostla o 3,4 bodu
vztazích
Důvěra v tuzemVe dnech 15. a 16. dubna pořádal v hotelu Olympik národní orgán pro usnadňování procedur
obchodu FITPRO (Facilitation of International
Trade Procedures) při Hospodářské komoře České
republiky tradiční, již šestnácté sympozium EDI
(FACT) a EB – praxe elektronické výměny dat
v obchodních vztazích. Akce se zúčastnilo přes sto
odborníků z řad státní správy, vzdělávacích institucí, dále manažerů, informatiků a dalších představitelů managementu firem, kterým setkání poskytlo
informace potřebné pro strategické rozhodování
a plánování jejich další činnosti. V prvním tématu
náměstek ministra vnitra Jaroslav Chýlek využil
příležitosti seznámit širší odborné plénum se
stavem datových schránek a základních registrů
a plány do budoucna.
Petr Kužel: Na regulaci bank
by doplatili podnikatelé
Prezident Hospodářské komory České komory Petr
Kužel v rozhovoru pro Rádio Česko upozornil,
že začínající podnikatelé, kteří žádají o úvěr, mají
problém v tom, že nemají historii. HK ČR jim chce
pomoci právě při startu jejich firmy: „Budeme za ně
nějakým způsobem ne přímo ručit, ale budeme říkat:
Ano, my je známe, byť jenom krátce, ale dejte jim nějaké startovací peníze,“ řekl Petr Kužel. Přepis celého
rozhovoru najdete na www.komora.cz.
Pražská komora rozšiřuje
nabídku zážitkové turistiky
Novela o veřejných zakázkách
putuje zpět do sněmovny
Není snad jediná politická strana, která by neproklamovala, že boj s korupcí je nutný a potřebný.
Nicméně jak s tímto nešvarem bojovat, už je věc složitější. Když letos v březnu schválili poslanci novelu
zákona o veřejných zakázkách, uvítala to například
Hospodářská komora. Podle exministra průmyslu
a obchodu a občanského demokrata Martina Římana tato norma je sice posunem k lepší praxi, nicméně definitivně korupci neřeší. „Bude spousta těch,
kteří budou přemýšlet nad tím, jak normu obejít, a to
například i v neveřejné sféře,“ řekl Říman.
Hospodářská komora hlavního města Prahy
(HKP) rozšířila v pondělí 19. dubna svůj rezervační systém zážitkové turistiky o novou technickou památku: Muzeum
pražského vodárenství a úpravnu vody
Podolí. Po pražských
kolektorech jsou to
další technické památky, jejichž prohlídka
by mohla být zajímavá
pro návštěvníky hlavního
města i jeho obyvatele. „Společně s Magistrátem
hl. m. Prahy budeme vytipovávat nová místa
a postupně vytvoříme z adresy www.prahatechnicka.cz jakousi křižovatku nezvyklých, přesto však
velice zajímavých prohlídkových tras technických
památek,“ slíbil předseda představenstva HKP
Ing. Vladimír Srp.
skou ekonomiku se v dubnu
meziměsíčně zvýšila,
souhrnný ukazatel
důvěry ve srovnání s březnem
vzrostl o 3,4 bodu.
Ve srovnání s nízkou
hodnotou v dubnu
2009 je souhrnný
indikátor důvěry o 14 bodů vyšší. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila o 5,2 bodu. Indikátor
důvěry podnikatelů se v dubnu proti březnu zvýšil
o 2,9 bodu. Ve srovnání s nízkými hodnotami
v minulém roce je důvěra podnikatelů o 13,8 bodu
vyšší. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně
vzrostla v průmyslu, v obchodě i ve službách.
Ve stavebnictví se naopak snížila.
Zájem o krátkodobý pronájem
kanceláří roste, pomohla
sopka
Poptávka po službách krátkodobých pronájmů
plně vybavených kanceláří od začátku roku 2010
v Česku prudce stoupla. Nejúspěšnějším měsícem
byl duben, a to díky výbuchu islandské sopky, která
vulkanickým prachem omezila leteckou dopravu
a zkomplikovala pohyb manažerů po Evropě. Mezi
klienty poptávajícími tuto službu převažují zahraniční klienti, kteří v ČR stráví v průměru pouze
několik dní v měsíci nebo roce. Mezi zákazníky jich
je 70 %. Téměř 85 % poptávky po službě takzvaných hodinových kanceláří pak směřuje do Prahy,
o zbylých 15 % zahraničních klientů se dělí Brno
a Ostrava. Průměrná doba pronájmu kanceláře je
u těchto klientů tři dny v měsíci. Kancelář si lze však
pronajmout i na jednu hodinu, stejně tak i na celý
týden či měsíc.
Stavební výroba v ČR se
v únoru propadla o 23,6 %
Po lednovém poklesu o 25,6 % klesla tuzemská stavební výroba v únoru ve stálých cenách meziročně
o 23,6 %. Počet zahájených bytů se ve stejném období propadl o 33,2 %. „Propad stavební produkce
ovlivnily nepříznivé klimatické podmínky a úbytek
nových stavebních zakázek,“ uvedli statistici.
„Očekáváme, že se začátkem stavební sezony se bude
situace lepšit,“ řekl generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Miloslav Mašek.
[6] www.komora.cz |
06_07k_kratce_md.indd 6
17.5.2010 15:44:33
[zprávy z komory a z domova]
Stát pozastavil záruky
k úvěrům pro malé firmy
Živnostníky čeká zjednodušení
výpočtu daní a odvodů
Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR (MPO) pozastavil stát k 15. dubnu přijímání
žádostí o záruky, které poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)
k provozním úvěrům. Důvodem pozastavení je
na jedné straně velký zájem komerčních bank
o záruky na provozní úvěry a na druhé straně
nedostatek finančních prostředků ze strany
státu. Jde o část programu Zvýhodněná záruka.
V jeho rámci jsou státem poskytovány záruky,
které umožňují malým a středním podnikatelům získávat provozní úvěry u komerčních
bank. Přitom tato záruka byla státem zavedena
proto, aby překonala neochotu komerčních
bank poskytovat v období krize úvěry malým
a středním firmám.
Vláda schválila koncepci, která má vést ke zjednodušení výpočtu daní a odvodů nejen pro OSVČ,
ale pro všechny fyzické osoby. Lidé by tak za pár
let mohli místo tří různých „daňových přiznání“
vyplňovat jen jediné. Zjednodušil by se také výpočet, sjednotily termíny pro placení a zefektivnila
komunikace s úředníky. Ušetřit mají poplatníci
a především stát.
Služby v eurozóně rostly
nejrychleji za dva roky
Anketa o Absurditu roku
odstartovala už čtvrtý ročník
Anketa Absurdita roku, která má za cíl upozornit
na nejnesmyslnější administrativní povinnosti
a pomoci ulevit od byrokratické zátěže pro podnikatele, spustila letos svůj čtvrtý ročník. Záštitu
nad „antisoutěžemi“ převzala také Hospodářská
komora České republiky.
Zúčastnit se soutěží je jednoduché. Firmy
i živnostníci se mohou registrovat na webových
stránkách www.firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz do konce června. Krajská kola proběhnou v září a říjnu a vítězové budou vyhlášeni
začátkem prosince.
» Ministr financí Janota chce navrhnout
úspory ve státním rozpočtu pro letošní
rok, které udrží deficit veřejných financí
pod 5,3 % HDP.
» Letiště Praha a ČSA zaznamenaly kvůli
výpadku leteckého provozu následkem
prachu z islandské sopky ztráty
až 200 milionů korun.
» Výroba osobních a lehkých užitkových
Aktivita sektoru služeb v eurozóně v posledních
měsících rostla nejrychlejším tempem za více než
dva roky. Výzkumná společnost Markit uvedla, že
její index nákupních manažerů (PMI) pro tento
Viceprezident HK ČR František
Holec: OSVČ by měly mít svou
značku kvality
vozidel v Česku v 1. čtvrtletí stoupla
meziročně o 29,6 % na 265 985 aut.
Škoda zvýšila výrobu o 37,5 %.
» ČR získá z fondu EU pro období do roku
2013 o 237 milionů eur (6 miliard Kč)
víc, než se původně čekalo. Důvodem
je silnější růst v minulých letech.
» Škoda Auto prodala v 1. kvartálu
178 901 aut, o čtvrtinu více než loni.
Firmě stouply hlavně prodeje v Číně.
» Ústavní soud zrušil v dubnu výpočet
Foto: www.sxc.hu
Osoby samostatně
výdělečně by měly
dostávat značku kvality! Shodli se na tom
členové Hospodářské
komory České republiky, Rady kvality
a zástupci podnikatelů
na konferenci OSVČ
a kvalita. „Neznám
OSVČ, která vlastní
značku kvality,“
zahájil viceprezident téma kvality a jakosti služeb
poskytovaných podnikateli. „A přitom mnozí podnikatelé ji chtějí, aby dali najevo, že skutečně poctivě
pracují a odvádějí kvalitní práci.“
Telegraficky
sektor stoupl na 54,1 bodu z únorových 51,8 bodu.
Dostal se tak nejvýše od listopadu 2007. Index
služeb se již sedm měsíců drží nad klíčovou
padesátibodovou hranicí, která je předělem mezi
růstem a poklesem aktivity. „Podporuje to naděje,
že oživení eurozóny začíná mít širší základy, a naznačuje, že HDP eurozóny možná v prvním čtvrtletí
výrazně stoupl,“ uvedl analytik Howard Archer ze
společnosti IHS Global Insight.
Prezident HK ČR jednal
s náměstkem ministra financí
a ředitelem celní správy
Jedním z hlavních témat jednání prezidenta Hospodářské komory České republiky Petra Kužela a generálního ředitele Generálního ředitelství cel Pavla
Novotného bylo jednotné inkasní místo. Diskuse se
zúčastnil i náměstek ministra financí České republiky Peter Chrenko. Zástupci Hospodářské komory
ČR, Generálního ředitelství cel a Ministerstva
financí ČR se shodli na tom, že společným cílem je
nesnížit, ale naopak zvýšit obslužnost deklaranta
a aplikovat klientský přístup zahrnující flexibilitu
celní správy po celém území ČR.
důchodů, který byl méně výhodný pro
lidi s vysokými příjmy. Někteří senioři by
od 30. září 2011 mohli mít více peněz.
» Pracovníkům automobilky Hyundai
v Nošovicích se od dubna zvýšily
mzdy o 7 %.
» Maloobchodní tržby po 17 měsících
poklesu v březnu vzrostly. Bez
sezonního očištění stouply podle ČSÚ
meziročně o 3,9 %.
» Zahraniční obchod skončil v březnu
přebytkem 18,3 miliardy korun, což je
meziročně o 2,7 miliardy méně. Vývoz
podle ČSÚ vzrostl o 12,7 %.
» České stavebnictví v březnu meziročně
snížilo výkon o 18,3 %, v únoru byl
ale pokles silnější. V březnu také dále
klesala výstavba bytů.
» Tržby z přímého vývozu průmyslových
podniků v běžných cenách byly vyšší
o 6 %. Jejich podíl na celkových tržbách
průmyslových podniků činil 48,4 %.
» Hodnota nových zakázek ve vybraných
odvětvích meziročně vzrostla o 7,8 %,
z toho zakázek ze zahraničí o 9,9 %.
» Průměrný evidenční počet
zaměstnanců v průmyslových podnicích
s 50 a více pracovníky se v únoru
meziročně snížil o 11,3 %.
| www.komora.cz [7]
06_07k_kratce_md.indd 7
17.5.2010 15:48:09
Prezident Hospodářské komory ČR
Petr Kužel je autorem výroku, či
lépe řečeno charakteristiky, že „ocas
krize nad námi ještě mává“. Co tedy
dělat, abychom jí nasadili ohlávku
a odvedli ji do stáje? Co je potřeba
učinit, aby se česká ekonomika
z krize a jejích dozvuků dostala
co nejdříve a naplno se rozjela?
Co firmy potřebují k tomu, aby co
nejrychleji důsledky krize překonaly
a byly úspěšné jak na domácím, tak
zahraničním trhu? Co pro to dělá
a může dělat Hospodářská komora?
Tyto otázky určovaly i zaměření
rozhovoru s prezidentem HK ČR
Petrem Kuželem.
[ŠTEFAN WEBER, Oddělení komunikace a PR HK ČR]
Foto: archiv HK ČR
Cestu z krize vytyčuje ten,
kdo vytváří hodnoty
S prezidentem Hospodářské komory České republiky
Petrem Kuželem o úspěších i úkolech HK ČR
S
lova krize a pokrizové období se
stále ještě skloňují ve všech pádech
a není snad ekonomické téma, v němž
by se na ně nenarazilo. Začněme tedy
u Hospodářské komory: jak ona pocítila krizi?
Nesnížil se například kvůli krizi počet jejích
členů nebo nemusela utlumit některé své
projekty a plány?
Řekl bych, že tomu bylo skoro naopak. Právě
obtížnější situace nás nutila vyvinout větší úsilí,
přinesla více jednání s jednotlivými ministerstvy,
hejtmanstvími i vládou jako celkem, z našich
dlouhodobějších projektů neodpadl žádný,
naopak nové přibyly. Počet členů nepoklesl, takže
v současnosti má Komora přes 14 000 členů
od velkých firem až po MSP či OSVČ.
Také počet našich společenstev se zvýšil na 84.
Rovněž regionální komorové složky nadále působí ve více než sedmdesáti městech. A když hovořím o členech Komory, rád bych připomenul, že
zaměstnáváme přes 66 procent práceschopného
obyvatelstva a obdobným dílem – šedesáti pro-
centy – se podílíme na výkonu české ekonomiky.
Takže naše síla a význam jsou důležité a nenahraditelné.
Který nový projekt Komory přibyl?
Například Krizi navzdory. Je to projekt, který si
klade za cíl najít novodobé hrdiny, kteří v době
krize rozšířili či nějakým jiným způsobem zhodnotili svoji firmu. Jsou to příběhy podnikatelek
a podnikatelů, kteří ani v době krize neztratili víru
v úspěch a také ji dokázali naplnit.
[8] www.komora.cz |
08_10k_prezident.indd 8
17.5.2010 18:59:07
Moje podnikání [rozhovor]
Samotný podnikatelský příběh vás vedl
k novému projektu? Proč?
Pozitivní příklad je v době obtíží důležitý. Může
motivovat a inspirovat další k tomu, aby to nevzdávali a hledali cesty, jak z obtíží ven. Podle našeho
průzkumu zaměřeného na problémy spojené s hospodářskou krizí mělo jejich překonávání pro 64 %
firem také své pozitivní důsledky. Krize u nich
nastartovala ozdravné a očistné procesy a přinutila
je hledat nové a netradiční postupy. Proto jsme se
rozhodli takovéto firmy najít, ocenit a jejich úspěch
medializovat. Pro expertní záštitu jsme získali renomovanou auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers. Vyhlášení výsledků projektu se uskuteční
v červnu za účasti České televize.
Řekl jste, že období krize představovalo pro
Komoru nové nároky na její činnost, vyžadovalo
zvýšenou aktivitu při různých jednáních,
prosazování opatření na podporu podnikání
Byli jste úspěšní?
Úspěch je vždy relativní. S bankami vedeme
důležitou diskusi o poskytování úvěrů zdravým
firmám, úspěšně jsme prolobbovali peníze pro
ČMZRB na záruky ve výši 80 %. Úspěšně jsme například navrhli legislativní normu, aby podnikatelé
mohli dát do nákladů finance vynaložené na zřízení miniškolky. Hospodářská komora vykonává část
státní správy prostřednictvím služby CzechPoint,
díky níž lze bez čekání na jednom místě získat výpisy a dokumenty, které potřebují podnikatelé, ale
i občané. Jen v loňském roce jsme na CzechPointech obsloužili přes 110 000 klientů a vydali více
než 11 000 výpisů. Ve své činnosti úspěšně pokračují Informační místa pro podnikatele.
Podívejme se na některé ze jmenovaných
záležitostí podrobněji. Jak Komora ovlivňuje
vznik nových zákonů?
Hospodářská komora je jediným připomínkovým
místem národní legislativy za podnikatelskou
sféru. Úspěšnost našich „tuzemských“ připomínek,
tedy připomínek k české legislativě, se v loňském
roce zvýšila na 60 procent ve srovnání s 50 procenty v roce 2008. Úspěšnost komorových připomínek
k normám Evropské unie rovněž roste.
K nejcitlivějším otázkám asi patří daňová oblast.
Před několika měsíci Komora navrhla změnu při
platbě DPH tak, aby podnikatelé daň odvedli až
po zaplacení odběratelem. Byla úspěšná?
Podnikatelé odvádějí DPH z „virtuálních peněz“ –
z nedobytných pohledávek. Iniciativa Hospodářské
komory navrhuje zavést vracení DPH ne z virtuálních peněz, ale z prostředků zaplacených. Tento
návrh je však časově velice náročný a znamená
to změnu bruselské legislativy. Proto jsme začali
s tím, co můžeme udělat co nejdříve. Společně
s Ministerstvem financí ČR jsme připravili novelu
zákona o DPH, kde bude možnost vracení daně
z přidané hodnoty u „špatných“ pohledávek. V našem návrhu jde o to, že věřitel, jehož pohledávky
jsou řádně přihlášeny v insolvenčním řízení, by
mohl požadovat po státu nazpět již zaplacené DPH
u těchto pohledávek. Opatření tak má pomoci firmám, jejichž cash-flow snižuje nedobytné pohledávky za podniky v platební neschopnosti. Vláda
Jana Fischera zahrnula legislativní podobu tohoto
návrhu mezi svá doporučení pro příští kabinet.
V případě schválení by změna příslušného zákona
mohla nabýt účinnosti už v příštím roce. Tento náš
návrh v současné době začal prosazovat také v EU
předseda Evropské komise Barroso.
Vraťme se k dialogu s bankami, o němž jste
se zmínil. Právě to je v současnosti jeden
z velkých problémů, když se letos přístup
malých a středních podnikatelů k úvěrům,
kém zdraví svého dodavatele či odběratele. Je tedy
využíván rovněž v odběratelských vztazích. Kdo
se chce o tomto systému dovědět více, může se
podívat na webové stránky www.ratingmsp.cz.
Mohou tento komorový rating využívat i osoby
samostatně výdělečně činné?
Mohou, vždyť i mnohé z nich mají své dodavatele
a odběratele, a mohou tedy někdy mít potřebu
ověřit si jejich finanční zdraví.
Ale OSVČ nejsou skupinou, které by Komora
věnovala nějakou větší pozornost…
To je mylný dojem. Mezi členy Hospodářské
komory jsou i osoby samostatně výdělečně činné
a mnohé z nich využívají některé komorové
služby. V nedávných týdnech představenstvo HK
ČR ustavilo sekci pro OSVČ jako reakci na to, že
v posledních měsících mnoho lidí ztratilo práci
Nedopustíme zvýšení daňového zatížení podnikatelů
nikatelů
a navrhneme opatření ke snížení mzdových nákladů firem
fir
především provozním, zhoršil. Jakou pomoc
může Hospodářská komora poskytnout
podnikatelům žádajícím o úvěr? Má nějaký
výraznější vliv na chování bank?
Hospodářská komora nemůže bankám něco přikazovat, může jenom apelovat a jednat s nimi o zmírnění dnes přemrštěných požadavků. Při nedávném
jednání s prezidentem České bankovní asociace
Jiřím Kunertem se obě organizace (HK ČR a ČBA)
dohodly na navázání spolupráce v deseti klíčových
bodech. Ty se mimo jiné týkají problematiky
veřejných zakázek, vymahatelnosti práva, posilování finanční gramotnosti firem a také deklarují
společné úsilí o eliminaci negativních dopadů nové
evropské regulace bankovního sektoru, která hrozí
omezit banky v jejich distribuci kapitálových toků
a v důsledku toho může vést ke zhoršení situace
malých a středních firem a jejich přístupu k úvěrům. V dialogu s bankami také apelujeme na to,
aby více využívaly komorový systém Rating MSP.
Ratingový systém ale nevznikl výhradně pro
banky. Kdo všechno ho může využívat?
Komorový systém Rating MSP, tedy ratingu malých a středních podniků, využívají tisíce malých
a středních firem. Tento systém je využíván i při
rozhodování bankovních domů při poskytování
úvěrů. Je dobré, že o tento systém, který umožňuje
znát bance informace klienta on-line, je v době
snižování nákladů bank zájem. Ale chtěli bychom,
aby k němu banky přihlížely více. Rád bych v této
souvislosti podotkl, že komorový rating malých
a středních podniků využívají vedle bank sami
podnikatelé. Jednoduše se dozvědí o ekonomic-
a začalo samostatně podnikat. Začali podnikat,
pokud nechtěli skončit na úřadě práce. Aktivní
přístup je třeba ocenit a v začátcích pomoci.
Existují problémy, které jsou již dlouhodobé
a stále se je nedaří uspokojivě řešit. K nim
přibývají některé nové. Konkrétně mám
na mysli například vymahatelnost práva či
oblast energetiky. Jak se Hospodářská komora
jimi zabývá a zasazuje se o jejich řešení?
V právní oblasti je několik různých problémů.
Vymahatelnost práva je jedním z nich, i když asi
nejstarším. Změny jsou ale potřebné i v oblasti
práva duševního vlastnictví i spotřebitelského
práva. V oblasti vymahatelnosti práva podnikatele
nejvíc trápí druhotná platební neschopnost, opožďování plateb ze strany soukromých subjektů i státu a dlouhé a drahé soudní spory. Hospodářská
komora sleduje aktuální situaci kolem druhotné
platební neschopnosti a platební morálky odběratelů. Prosazujeme rychlé přijetí nové směrnice
o opožděných platbách, která bude zohledňovat
potřebu přísného přístupu vůči pozdě platícím orgánům veřejné moci, a podporujeme mimosoudní
způsoby řešení spotřebitelských sporů.
V oblasti práva duševního vlastnictví podporujeme
důslednou ochranu průmyslových práv v rámci Evropy proti firmám ze třetích zemí (například Číny)
a jsme pro rychlé zavedení evropského patentu. Úzce
při tom spolupracujeme s Úřadem průmyslového
vlastnictví a také s českými europoslanci a státní
správou na rychlém zavedení evropského patentu.
V oblasti spotřebitelských sporů podnikatele trápí
snaha Bruselu o nadměrnou ochranu spotřebitelů,
| www.komora.cz [9]
08_10k_prezident.indd 9
17.5.2010 18:14:20
Moje podnikání [rozhovor]
která podnikatelům způsobuje administrativní i finanční zátěž a komplikuje výkon podnikání a přináší
složité a drahé soudní spotřebitelské spory. V této
sféře se HK ČR aktivně zapojila do systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, perspektivně
přijetí nového zákona o mediaci v netrestních věcech
(s využitím dobrých zkušeností ze spotřebitelského
ADR) a poskytuje specializované spotřebitelské poradenství na kontaktních místech HK ČR.
Hovoříme-li o právní oblasti, jak HK ČR
ovlivňuje chod Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR?
Především můžeme mít vliv na chod a fungování Rozhodčího soudu, v žádném případě ne
na výsledky rozhodování, protože to je a musí být
záležitostí rozhodců. Hospodářská komora řešení
sporů v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu
podporuje, protože podnikatelům přináší řadu výhod – především rychlost rozhodování a rychlejší
vymahatelnost práva. Zde bych jen zdůraznil, aby
si podnikatelé uvědomovali důležitost správného
znění rozhodčí doložky ve smlouvách.
K současné činnosti Rozhodčího soudu podotknu, že končí funkční období předsednictva. RS
dlouhá léta vedl JUDr. Bohumil Klein, který se pro
další období rozhodl nekandidovat. V nedávných
týdnech bylo oběma komorami – hospodářskou
a agrární – zvoleno nové předsednictvo, které
zaručuje, že Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR si
udrží svoji kvalitu i vysokou mezinárodní prestiž.
Podívejme se na druhou zmiňovanou
problematickou oblast – na energetiku. Zabývá
se Komora i novým problémem s fotovoltaikou?
Podnikatele trápí především přemrštěné ceny
energií. Úspěšně jednáme s ERU a ČEZ o snížení
ceny elektrické energie. V poslední době vstoupila
do hry i fotovoltaika, tedy zelená energie, která díky
dlouhodobě státem garantovaným cenám bohužel
má za následek výrazný nárůst ceny. Pokud se
urychleně nenajde řešení, povede množství elektřiny z fotovoltaických elektráren k tomu, že od roku
2012 se ceny elektřiny pro podnikatele zvednou
o 28 %. Hospodářská komora vede zásadní diskuse,
jak tento problém řešit. Dobrou práci také v tomto
směru odvádí Energetická sekce HK ČR, která řeší
i další problémy v oblastech plynu, centrální zásobování teplem, projektu Zelená úsporám atd.
Jednou z tradičních oblastí, v níž je Komora
aktivní, je vzdělávání. Na co se (i v souvislosti
s požadavky a koncepcemi celoživotního
vzdělávání) soustřeďuje v poslední době
především a v čem je úspěšná?
V poslední době je to především podíl Hospodářské komory na tvorbě Národní soustavy povolání,
Národní soustavy kvalifikací, sektorových rad
a certifikací. Letos v únoru Hospodářská komora
České republiky vyhrála spolu se svými partnery
veřejné výběrové řízení na zapojení zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace Národní soustavy
kvalifikací (NSK). Praktickým výsledkem pětileté
zakázky bude vytvoření jedenácti set kvalifikací,
které nejvíce poptává pracovní trh. Konkrétně
bude nastaven systém standardizace, přezkušování
a certifikace nejžádanějších kvalifikací. V současné
době byla zahájena druhá etapa tvorby NSK, dojde
právě k rozšíření kvalifikací na kvalifikace vyšších
úrovní, což znamená, že k řemeslům přibudou
i oblasti, jako například finančnictví, technické
profese apod. Jde v ní také o zajištění mechanismu kvality ověřování zkoušek dílcích kvalifikací,
obsahuje také uživatelsky směrovanou inovaci in-
Projekty Ministerstva dopravy ČR
formačního systému. Nově bude vytvořen systém
propojující autorizované osoby a autorizující orgány. A v neposlední řadě je třeba zmínit i propagaci
systému k zaměstnavatelům a veřejnosti. Ale téma
národních soustav povolání a kvalifikací a s nimi
spojené certifikace a také autorizované osoby je tak
obšírné, že doporučuji seznámit se s ním na webových stránkách Hospodářské komory ČR nebo
na stránkách Národní soustavy kvalifikací.
Doposud jsme hovořili o tom, co Hospodářská
komora v uplynulém období dělala, v čem
byla úspěšná, na jaké problémy se zaměřuje.
Jaké má ale plány do budoucna, co ji čeká
v nejbližším období?
Nebudu hovořit o projektech a službách, které pokračují a které jsou všeobecně známé, ale zmíním se
o aktuálních prioritách. Čeká nás navázání dialogu
s novou či staronovou politickou a vládní reprezentací vzešlou z voleb. Díky nedávno pořádaným
kulatým stolům jsme podrobili jednotlivé volební
programy našemu drobnohledu, a tak jsme na tato
jednání připraveni. Do jednání s novou vládou –
a to ať již na půdě tripartity či při dvoustranných
jednáních – máme jasné priority: Nedopustit
zvýšení daňového zatížení podnikatelů, kterým by
některé politické síly chtěly řešit růst státního zadlužení, budeme navrhovat opatření, která povedou
ke snížení mzdových nákladů firem v zájmu udržení
jejich konkurenceschopnosti. Zvýšenou pozornost
budeme věnovat i oblasti energetiky a řešení problémů, o nichž jsme již v rozhovoru mluvili. Vedle
toho samozřejmě bude pokračovat naše dlouholeté
úsilí o zlepšení podnikatelského prostředí v České
republice, o zlepšení vymahatelnosti práva atd. To
všechno jsou témata, jimiž se nesporně bude zabývat Sněm Hospodářské komory ČR. «
[advertorial]
financované z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu
Ministerstvo dopravy realizuje v období 11/2009 – 5/2010 projekty financované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, schválené v rámci
prioritní osy 4.4a Veřejná správa a veřejné služby. Jedná se o projekty přispívající k naplnění cílů Smart Administration – Efektivní veřejná správa
a přátelské veřejné služby. Analýzy a studie poslouží jako podklad pro
realizaci projektů v rámci Integrovaného operačního programu.
Analýza a studie proveditelnosti rozvoje IS Digitální
tachograf
• celkové náklady projektu: 2 306 736,00 Kč (SF 1 960 725,60 Kč, SR ČR
346 010,40 Kč)
Analýza zrealizovaná v rámci projektu poslouží ke zmapování potřeb pro
rozvoj funkčnosti informačního systému Digitální tachograf, a to jak z pohledu Smart Administration, tak i z pohledu samotného zlepšení systému.
Analýza a studie proveditelnosti sjednocení systémů
dopravně-správních agend
• celkové náklady projektu: 2 306 736,00 Kč (SF 1 960 725,60 Kč, SR ČR
346 010,40 Kč)
Projekt poslouží ke zmapování výchozího stavu systémů dopravně-správních
agend, který nevyhovuje potřebám MD ČR a neumožňuje efektivní a kvalitní
výkon veřejné správy v této oblasti, a k navržení cílového konceptu řešení
zahrnujícího vytvoření jednotného komunikačního prostředí a optimalizaci
podpory a rozvoje dopravně-správních agend jako celku.
[MD ČR]
[10] www.komora.cz |
08_10k_prezident.indd 10
17.5.2010 18:14:27
/07‰#.8Ă"%:
45:-07&-&("/$&
"TJ OFKPÍFL¡WBOÙKĉ­ QSFNJ©SPV SPLV CZMPQăFETUBWFO­[CSVTVOPW©ăBEZ
+JĜĉFTU¡HFOFSBDFTFIPEM¡VTBEJUOBUSđOV
OFKMFQĉ­DI B OFKTQPSUPWOÙKĉ­DI NBOBĜFS
TL½DITFEBOđOBUSIV1PNPDJNVWUPNN¡
IMBWO­ EFTJHO©S "ESJBO WBO )PPZEPOL LUFS½
PQÙU WTBEJM OB WSTUWFO© QMPDIZ QPEPCO©
UÙN V #.8 ăBEZ &MFHBOUOÙ QđTPC­D­ W½
SB[O© MJOJF IBSNPOJF B WZW¡ĜFOPTU QSPCPV[­
WLBĜE©NOBQÙU­TUFKOÙKBLPQSPU¡IM¡QăFEO­
LBQPUBVLS½WBK­D­OFWZÍFSQBUFMO½W½LPO
*OPWBUJWO­QSWLZKTPVW½TMFELFNEMPVIPMFU©IP
W½WPKF#.8ăBEZUBLVSÍVKFOPW©NÙă­ULP
WFTW©LBUFHPSJJ
0 LPNGPSU CF[QFÍOPTU J [¡CBWV QPT¡ELZ
TF QPTUBSBK­ BTJTUFOÍO­ TZTU©NZ W ÍFMF T BV
UPNBUJDL½NQBSLPWBD­NBTJTUFOUFNBLUJWO­N
ă­[FO­NTOBU¡ÍFD­[BEO­O¡QSBWPVWBSPW¡O­N
PQPVĉUÙO­ K­[EO­IP QSVIV OPÍO­IP WJEÙO­
OFCP BLUV¡MO­ [PCSB[FO­ MJNJUV SZDIMPTUJ
OB)FBEVQEJTQMFK
%­LZ OPW½N UFDIOPMPHJ­N [WZĉVK­D­ W½LPO KF
SBEPTU[K­[EZVNPDOÙOBOJĜĉ­TQPUăFCPVQBMJWB
B FNJT­ ; ĉJSPL© QBMFUZ CFO[­OPW½DI B EJF
TFMPW½DINPUPSđPW½LPOVBĜLXL
TUPK­[B[N­OLVOPWÙQăFQSBDPWBO½EWPVMJUSPW½
ÍUZăW¡MFD E T W½LPOFN LX L
T LSPVU­D­N NPNFOUFN /N B LPNCJOP
WBOPV TQPUăFCPV M LN /PW© #.8
ăBEZTFOBUSIVPCKFWJMPWCăF[OVUPIPUPSPLV
[BDFOVMFIDFQăFWZĉVK­D­KFEFONJMJPOLPSVO
7­DFJOGPSNBD­OBXXXSFOPDBSDPN
#.89
XXXSFOPDBSDPN
3"%045;+;%:%Ø-#.8Ă"%:941",&5&.$0.'035
1ă­LMBEWP[VT$PNGPSUQBLFUFN#.89TESJWFEQđWPEO­DFOB,ÍWÍ%1)[W½IPEOÙO¡DFOB,ÍWÍ%1)
#BM­ÍFL$PNGPSUQBLFU.VMUJGVOLÍO­TQPSUPWO­LPĜFO½WPMBOUWZIă­WBO¡TFEBEMBQăFEO­MPLFUO­PQÙSLBQPTVWO¡
WZTPLPUMBL©PTUăJLPWBÍFTWÙUMPNFUđLPOUSPMBQBSLPWBD­W[E¡MFOPTUJ1%$
W[BEVEFĉčPW½TFO[PSBBVUPNBUJDL¡BLUJWBDF
TWÙUMPNFUđQăJTO­ĜFO©WJEJUFMOPTUJ#JYFOPOPW©TWÙUMPNFUZBVUPNBUJDL¡LMJNBUJ[BDFS¡EJP#.81SPGFTTJPOBM
/BC­ELBQMBU­QSPQăFEW¡EÙD­WP[Z#.8ăBEZ9#BM­ÍFLTFSWJTO­DITMVĜFCOBLNOFCPMFU[EBSNBOBWĉFDIOZWP[Z
3"%045+&7Ĉ,0.'035"#&;1&̍;3&/0$"36
/BC­ELBTLMBEPW½DIWP[đOBXXXSFOPDBSDPNCNX
,PNCJOPWBO¡TQPUăFCBQBMJWBBFNJTF$0#.89MLNHLN
11k_BMW.indd 11
3BEPTU[K­[EZ
3FOPDBS1SBIB
,0/(3&407‰$&/536.
1SBIB1BOLS¡D
5FM
0OEăFKĈJOEFM¡ă
1BWFM4WPCPEB
FNBJMCNXQSBIB!SFOPDBSD[
0UFWăFOP1P1¡
3FOPDBS#SOP
Ă­QTL¡$
#SOP4MBUJOB
UFM
5PN¡ĉ)¡KFL
1BWFM#MBIB
FNBJMCNXCSOP!SFOPDBSD[
0UFWăFOPEO­WU½EOV
17.5.2010 15:56:06
Moje podnikání [téma]
Foto: josemoraes/istockphoto.com
Autoprůmysl
u nás drží evropské šrotovné
Hlavní motor české ekonomiky, automobilový průmysl, se podle posledních hospodářských výsledků začíná
probouzet z letargie. Nejsilnější tuzemští výrobci osobních i lehkých nákladních vozů vykazují k prvnímu čtvrtletí
nárůst jak v prodejích, tak i v ziscích. Jsou tyto údaje pouze dozvukem pobídkových akcí na západoevropských
trzích, nebo jde skutečně o čísla, kterým můžeme věřit?
P
odle Českého statistického úřadu vzrostla
v březnu 2010 celková průmyslová produkce
v Česku meziročně o 10,2 procenta. Největší
zásluhu na tomto stavu mají podle statistik právě
výrobci motorových vozidel. Přestože dramatický
pokles prodejů osobních automobilů v uplynulém
roce naznačoval pro automobilky po celé Evropě
spíš katastrofický scénář, aktuální ukazatele hovoří
o opaku – počty nově registrovaných vozidel
napříč Evropou rostou. Hlavní podíl na tomto
optimistickém vývoji mají převážně nejrůznější
pobídkové akce na podporu prodeje osobních aut,
jež byly zavedeny ve čtrnácti zemích disponujících
největšími trhy a kupní silou v Evropě.
„Pokud informace o oživení automobilového trhu
vychází z auditovaných čísel, pak bych se nebál
růstu věřit,“ ubezpečuje Milan Bláha, partner
poradenské společnosti KPMG Česká republika,
a dodává: „Pobídkové akce samozřejmě hodně
pomáhají realizovat prodeje, proto se také vymyslely,
a není to žádné zkreslování skutečnosti. Stále běžící
a v některých zemích dobíhající šrotovné pomáhá
dosáhnout velkého objemu prodejů, a tudíž se
automobilkám daří dosáhnout růstu zisku. Západní
Evropa zažívá mírné oživení. Z tohoto důvodu můžeme termíny růst a zisk v souvislosti s uplynulým
čtvrtletím bez ostychu používat.“
Na druhou stranu je nutné připomenout, že úspěch
našeho automobilového průmyslu spočívá zejména
v peněženkách západoevropských spotřebitelů. Co
do objemu prodejů osobních vozů přinesl začátek
letošního roku potěšující výsledky hlavně v Itálii,
Francii, Velké Británii a Španělsku. Naopak v Německu, které společně s výše jmenovanými státy
představuje pro české výrobce nejvýznamnějšího
odběratele, tržby z prodejů nových aut od začátku
roku mírně klesaly. Důvodem bylo také zastavení
šrotovacích prémií.
„Prognózy pro další prodej nových automobilů
zůstávají i přes tyto výsledky velmi nejisté,“ říká šéf
konzultační a analytické agentury JATO Dynamics
David Di Girolamo. „Ačkoli v meziročním srovnání jsou údaje reflektující objem prodejů v Evropě
velmi potěšující, neměli bychom se nechat těmito
pozitivními výsledky jen tak ukonejšit,“ upozorňuje.
Osobní auta tahounem ekonomiky
V prvním čtvrtletí letošního roku bylo podle
výsledků tuzemských závodů vyrobeno 267 040
vozidel. To v porovnání se stejným obdobím předešlého roku představuje třetinový nárůst pro-
[12] www.komora.cz |
12_15k_auto.indd 12
14.5.2010 14:21:29
¡ªªÜêyl~vyrꖭ•­’­±êrdŒWBŽ’™„ꧪ±ê¦¡¢êªªêi•‘’
{ˆ­®êФ¢ªê¥¤¡ê¦££ê¦£¤±êm„›®êФ¢ªê¥¤¡ê¦££ê¦£¥±
t’…Œ®êФ¢ªê§£§ê¡¨©ê§¥¤±êФ¢ªê§£¦ê¤§£ê§¤ª
ššš­•ˆš’•Ž­†±êŒ‘‰’Í•ˆš’•Ž­†
u„…B‡Ž„ꎒ‘—•’‘B†‹ê–˜Wˆ…®
êêꖓˆ†Œ5‘B†‹ê?dŒ‡ˆ
얏ˆ‡’™5‘Bꇒ‡„™„—ˆS±ê‡BSꓒꕈŽ„„†B†‹ê
êêê„ꎒ‘—•’„ê‘5“•„™‘U†‹ê’“„—dˆ‘Bê˜ê‘’™U†‹ê
êêꇒ‡5™ˆŽ
쑈5™Œ–5ê™U–—˜“‘Bꎒ‘—•’„ê“dŒê‘5…?‹˜ê
êêꑒ™U†‹ê“•’ˆŽ—S
쑈5™Œ–5ꡪªÜꎒ‘—•’„ê“’ê5Ž„‘Œ†ŽU†‹ê
êêꕈŽ„„†B†‹êÂjzs¡±êjzs¢Ã
쎒‘—•’„ê™U•’…ŽSê„ê™U•’…‘B‹’ê“•’†ˆ–˜
êêê˜ê‡’‡„™„—ˆS
을…ˆ“ˆ:ˆ‘BꙖ—˜“‘B†‹±êˆŒ’“ˆ•„:‘B†‹
êêê„ê™U–—˜“‘B†‹êŽ’‘—•’
을Ž5Ž’™>ê?dˆ‘Bꑄê¢kê„ê£kꖗ•’B†‹
ì—dB‡?‘Bê‡BS
안š’•Ž
wyvklq®
았:‘Bê?dŒ‡„±êŽ„Œ…•œêŽ„–Œ†Ž>êŒê–“ˆ†Œ5‘Bê
êêꐌŽ•’–Ž’“œ±ê“•’‰Œ“•’ˆŽ—’•œê
êêê„ꎄˆ•’™>ꖜ–—>œ
ì“dB–—•’ˆê“•’ê?dˆ‘Bꇕ–‘’–—Œ±ê¢kê„ê£kꖗ•’ˆê
zs|%i€®
섎•ˆ‡Œ—’™„‘5ꎄŒ…•„:‘Bꏄ…’•„—’dê
쒓•„™œê
Podle nařízení EHK 48 a 104 směrnice EU 76/756 musí být od 10. 10. 2011 všechna
vozidla v příslušných kategoriích vybavena nápadným, reflexním, obrysovým
značením. Jsme připraveni vám navrhnout výhodné, postupné vybavení vašich
vozidel materiálem, který splňuje homologační podmínky zmiňované směrnice EU.
tivní
k
a
r
e
int
vality
k
í
n
e
škol
u’™Œ‘Ž„·
을…ˆ“ˆ:ˆ‘B꒓—Œ†ŽU†‹êŽ’‘—•’ê“’’†Bê
üê
üê
üê
üê
üê
üê
üê
쁄ŒO—?‘Bꖜ–—>˜ê„ê“•’†ˆ–˜
ìyˆ„ê¨k
ìxyxw
ì¥z
ìp‘—ˆ•‘Bꄘ‡Œ—œ
ìw¾mtlh
ìwdˆ‹ˆ‡’™>êOŽ’ˆ‘BêÀꁄ™ˆ‡ˆ‘BꓒW„‡„™ŽSꎙ„Œ—œê™ê“•„›Œ
ü ê ì5Ž„‡‘BêOŽ’ˆ‘Bê™ê’…„–—Œê„Ž’–—Œ
}B†ˆêŒ‘‰’•„†Bê‘„ê ššš­•ˆš’•Ž­†
uˆ’‡ˆ•‘?OBꗈ†‹‘’’ŠŒˆê—ˆ–—’™5‘Bꑈ—?–‘’–—B®ê
wdB–—•’ˆêq~mꓕ’ê—ˆ–—’™5‘Bꑈ—?–‘’–—B
z꒖™?‡:ˆ‘UŒê“’–—˜“œê—ˆ–—’™5‘Bꑈ—?–‘’–—Bꓕ’Ꝏ’˜Oˆ‘Bê
—?–‘’–—Œê™ê–>•Œ’™>ê™U•’…?
{tê{ˆ†‹‘ŒŽê–­•­’­±êrdŒWBŽ’™„ꧪ±ê¦¡¢êªªêi•‘’±ê
{ˆ­®êФ¢ªê¥¤¡ê¦££ê§¢¥±êm„›®êФ¢ªê¥¤¡ê¦££ê§¢¤±ê
Œ‘‰’Í—¾—ˆ†‹‘ŒŽ­†±êššš­—¾—ˆ†‹‘ŒŽ­†
My vám s tím pomůžeme.
3M tým Traffic Safety Systems - TSS
www.3M.cz | tel.: 261 380 111
| www.komora.cz [13]
13k_3M_rework.indd 13
13.5.2010 15:11:39
Moje podnikání [téma]
Nejprodávanější
vozy v Evropě
v prosinci 2009
1.
Volkswagen Golf
38 394, +9,4 %
2.
Ford Fiesta
34 222, +43,2 %
3.
Peugeot
207 27 432, +15,5 %
4.
Renault Clio
27 145, +57,4 %
5.
Volkswagen Polo
24 452, +19,7 %
6.
Opel/Vauxhall Corsa
24 012, -9,4 %
7.
Ford Focus
22 044, +8,5 %
8.
Fiat Panda
21 695, +50,9 %
9.
Fiat Punto
21 595, +34,9 %
10.
Opel/Vauxhall Astra
20 892, -1,1 %
Zdroj: ACEA – European Automobile
Manufacturers’ Association
Nejprodávanější vozy
v Evropě v posledním
desetiletí
2009 Volkswagen Golf
2008 Volkswagen Golf
2007 Peugeot 207
2006 Opel/Vauxhall Astra
2005 Opel/Vauxhall Astra
2004 Volkswagen Golf
2003 Peugeot 206
2002 Peugeot 206
2001 Volkswagen Golf
2000 Volkswagen Golf
Zdroj: ACEA – European Automobile
Manufacturers’ Association
Foto: sxc.hu
[
Ačkoli Česká republika je státem s nejvyšším množstvím vyrobených automobilů v regionu střední a východní Evropy,
míra vlastnictví motorových vozidel v tuzemsku dosahuje sotva k 80 procentům úrovně Británie nebo Německa.
dukce, přičemž nejmarkantněji k tomuto číslu přispěla
výroba osobních automobilů a malých užitkových
vozů. „Nárůst je dán hlavně zvýšením produkce u všech
výrobců osobních automobilů, jako jsou ŠKODA Auto,
TPCA Czech a Hyundai Motor Manufacturing Czech
Nošovice. Nutno však doplnit, že v prvním čtvrtletí roku
2009 byla výroba ve společnosti ŠKODA Auto výrazně
ovlivněna nižší poptávkou a omezením výroby a ve firmě HMMC Nošovice docházelo k postupnému náběhu
výroby,“ komentuje stávající situaci ředitel Sdružení
automobilového průmyslu Antonín Šípek.
Mladoboleslavská Škoda Auto dodala zákazníkům
v prvním čtvrtletí letošního roku 178 900 vozů, což
je o čtvrtinu více než ve srovnatelném období roku
2009. Reinhard Fleger, člen představenstva Škoda
Auto odpovědný za oblast prodeje a marketingu,
k tomu říká: „Na prodejních výsledcích je znát, že se
trhy západní Evropy vzpamatovávají z ekonomické
recese. Výjimkou je Německo, kde proti loňsku došlo
v prvním čtvrtletí k poklesu automobilového trhu téměř
o čtvrtinu. Pokud jde o dodávky zákazníkům, profitujeme z vývoje Číny, trhu, který se dynamicky rozvíjí.
Potěšitelné jsou i prodeje v České republice. Podíl
na domácím trhu tak dosáhl 33,5 %. Navzdory nadále
panující nejistotě na světových trzích očekáváme i pro
zbytek roku nárůst počtu dodávek oproti roku 2009.“
Ačkoli kondici tuzemského automobilového průmyslu
ovlivňuje řada faktorů, zejména vývoj poptávky po našich autech a dílech v zahraničí, růst prodejů v Asii,
Indii či Americe většina našich výrobců a dodavatelů
významně nepocítí. Například mezi nejvýznamnější trhy
kolínské automobilky TPCA Czech dlouhodobě patří
Francie, Německo, Velká Británie, Itálie a Nizozemsko,
kam putuje více než osmdesát procent celkové produkce
závodu. „Vyrábíme malé, hospodárné vozy s nízkými
emisemi a to byl typ vozů, které se v loňském roce prodávaly. Mimo jiné i díky podporám v různých zemích EU,“
doplňuje mluvčí TPCA Czech Radek Kňava.
V nošovické automobilce Hyundai vyrobili v loňském
roce o pětadvacet procent aut méně, než management
firmy původně plánoval. „V letošním roce jsme ale
mírně optimističtí. Za první čtvrtletí 2010 jsme vyrobili
o 110 procent aut více než začátkem loňského roku. Chceme posílit svou pozici na českém trhu, protože Hyundai i30
je výrobkem českých rukou v českém závodě v České
republice. Chceme proniknout zejména na firemní trhy,
mimo jiné s využitím skutečnosti, že vůz Hyundai i30 byl
v loňském roce oceněn jako Firemní vůz roku v kategorii
referentských vozidel,“ uvádí generální manažer PR
Hyundai Motor Manufacturing Czech Petr Vaněk.
Podle marketingového manažera společnosti Avia
Michala Bačkovského trh s nákladními vozidly stále
klesá. „Jeho oživení očekáváme až na přelomu roku.
I přes tyto nepříznivé podmínky se Avii daří upevňovat
pozici jak na domácích trzích, o čemž svědčí 23% tržní
podíl v České republice v segmentu 6 – 12 t, tak především expandovat na nové trhy a zajistit si tak dostatečný
odbyt pro své produkty,“ uvádí Bačkovský, jehož závod
tradičně vyváží na Slovensko, do Británie a Irska,
Maďarska či Rumunska. Zavedení například šrotovací
prémie pro vozy od 6 do 12 tun by podle Bačkovského
trhu v tomto segmentu nijak nepomohlo, ale pouze by
stávající problémy oddálilo.
Šest statečných „šrotuje“ dál
Evropská asociace automobilových výrobců (ACEA)
zveřejnila začátkem dubna informaci o aktuálních
opatřeních motivujících k obnově vozového parku
v Evropě pro rok 2010. Motivační opatření má pro rok
2010 zavedeno pouze šest členských zemí Evropské unie
– Francie, Španělsko, Rumunsko, Portugalsko, Irsko
a Lucembursko. Velká Británie a Nizozemsko ukončily
pobídkový systém ke konci letošního března, naopak
mimo Evropu bylo šrotovné nově zavedeno v Rusku.
Ve všech zmíněných zemích musí žadatel o příspěvek
vyřadit z provozu a ekologicky zlikvidovat vozidlo
[14] www.komora.cz |
12_15k_auto.indd 14
14.5.2010 14:21:51
Moje podnikání [téma]
starší deseti let. V Portugalsku se navíc rozhodli
výrazně zvýhodnit likvidaci vozidla vyrobeného
před více než patnácti lety. Všechny uvedené státy
pochopitelně podporují nákup nových automobilů
přátelských k životnímu prostředí. Výše příspěvku
na nákup nového auta se nadále pohybuje v rozpětí od 500 eur do 2500 eur, přičemž každá země
má kromě výše bonusu na nákup nového vozu
nastaveny i další podmínky. Například ve Francii
se bude příspěvek ve výši 700 eur vyplácet pouze
do poloviny roku 2010, lidé, kteří nakoupí nový
automobil po tomto období, získají prémii 500
eur. Španělé se rozhodli podpořit rovněž nákupy
ojetých vozů. Jejich stáří však nesmí nepřesáhnout pět let s tím, že vyřazovaný automobil musí
být vyroben nejpozději v roce 1998. Nejštědřejší
příspěvek ve výši 2500 eur spotřebitelům poskytuje
Lucembursko.
[
Získání prémie je ovšem podmíněno ekologickou
šetrností vozu určenou maximálním množstvím emisí 120 g oxidu uhličitého na kilometr.
vadní praxe v evropských zemích prokázala fiskálně
neutrální vliv motivačních opatření na veřejné
finance,“ uzavírá Šípek.
Foto: Kateřina Bártová
Produkce automobilky Škoda Auto se těší velké oblibě také v zahraničí. Flotilu vozů tohoto výrobce vlastní
nejen policie v České republice, ale například také strážníci v Portugalsku.
267 040
osobních a nákladních vozů vyrobili čeští producenti
za první čtvrtletí letošního roku.
„Specialitou rumunského opatření, které evidentně
vypovídá o svérázné situaci na místním trhu, je
omezení na maximálně tři příspěvky pro jednoho
kupujícího,“ doplňuje Antonín Šípek ze Sdružení
automobilového průmyslu. „Některé země stanovily
také celkový limit počtu příspěvků. Španělsko jich
vyplatí nejvýše 200 tisíc, Rumunsko 60 tisíc. Dosa-
Pobídky z komerčního sektoru
Přestože šrotovné je podle oslovených zástupců tuzemských automobilek v České republice
uzavřenou záležitostí, jednotliví prodejci nebo
poskytovatelé leasingových služeb se snaží nákup
nových vozidel podpořit vlastními silami.
CSOBL_Autolease_188x63_Komora_cz.indd 1
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
12_15k_auto.indd 15
K 30. červnu 2010 končí možnost zkráceného
odpisu nových vozů za 24 měsíců a současně
zkrácená doba financování vozu leasingem na dva
roky. Podnikatelé mají poslední příležitost pořídit
si nový vůz s mimořádnými daňovými úsporami v období, kdy pořizovací ceny vozů poklesly
pod dlouhodobý průměr. Například společnost
ŠkoFIN nabízí možnost, jak navíc dosáhnout dalšího snížení investic do obnovy vozového parku,
prostřednictvím akčního způsobu financování se
zvýhodněným dotovaným úročením. Při nákupu
nového vozu do 30. června 2010 může soukromý podnikatel nebo firma podle novely zákona
o daních z příjmů uplatnit zkrácenou odpisovou
dobu jen 24 měsíců oproti standardnímu pětiletému odepisování. V prvním roce po převzetí
vozu je možné odepsat 60 procent z ceny vozu
a ve druhém roce 40 procent, a to jak v případě
leasingu, tak při volbě úvěru. Leasingovou smlouvu lze navíc do konce června tohoto roku uzavřít
minimálně na 24 měsíců oproti standardním
54 měsícům. «
[KATEŘINA BÁRTOVÁ]
6.5.2010 11:15:02
| www.komora.cz [15]
14.5.2010 14:45:58
Moje podnikání [advertorial]
MBtech Bohemia
v obraze
MBtech Bohemia, s. r. o., byla založena v Praze v roce 1996 pod názvem
Mercedes-Benz Engineering, s. r. o. (MBE). Jako dceřiná společnost
koncernu Daimler si rychle vybudovala kompetence poskytovatele služeb
v oblasti vývoje automobilů. V neposlední řadě i z tohoto důvodu je od roku
2002 zastřešena mezinárodně vedoucím poskytovatelem engineeringových
a konzultačních služeb, firmou MBtech Group.
do provozu jedno z největších
obráběcích center ve střední Evropě, je významným
bodem různorodost. Zde se
práce vývojových inženýrů
MBtech převádí na přání zákazníků do fáze prototypů –
např. pomocí prototypových
forem pro vstřikování plastů,
forem pro vytavitelné modely,
různých svařovacích, montážních a měřicích přípravků, ale
i výrobou prototypových dílů
a designových modelů.
Přitom každý zákazník
MBtech Bohemia těží také
z globální sítě kompetencí
MBtech Group. Podnik disponuje vedle hlavního sídla
[
Hartmut Tresp, jednatel
společnosti MBtech Group
v Sindelfingenu v Německu a dceřinou společností v Čechách také pobočkami ve dvou dalších
evropských zemích, jakož i v Severní Americe
a Asii. S celkem 2500 zaměstnanci vyprodukoval
v roce 2009 obrat ve výši 250 milionů eur. Svým
zákazníkům nabízí MBtech Group vývojové
a poradenské služby napříč celým hodnotovým
řetězcem v automobilovém průmyslu – a prosazuje pro ně s pomocí flexibilních týmů různých
oborů nejnovější technologická řešení úspěšných projektů. Pod značkou MBtech se všechny
služby a produkty člení do čtyř segmentů:
MBtech vehicle engineering, MBtech powertrain
solutions, MBtech electroincs solutions a MBtech consulting. „Touto cestou splňuje MBtech
Group spolu se všemi mezinárodními dceřinými
společnostmi požadavek na poskytování služeb,
skutečně Global Expertise in Automotive Solutions,“ objasňuje Hartmut Tresp. «
[MBtech]
M
Btech Bohemia kontinuálně roste: dnes
pracuje v celkem čtyřech technologických
centrech v pobočkách Praha, Plzeň a Mladá
Boleslav více než 230 zaměstnanců. Portfolio služeb
zahrnuje veškeré služby v oblasti vývoje automobilů
– od motorů a pohonů přes podvozky a karoserie
až po interiér a exteriér. K tomu se přidávají široké
kompetence v oblasti výpočtů, simulací a testování
a také kompetence v oblasti elektriky/elektroniky.
„Svým know-how a vysokou úrovní kvality je naše
dceřiná společnost MBtech Bohemia důležitým pilířem MBtech Group: Odtud se staráme o zákazníky
jak ve východní Evropě a v Německu, tak celosvětově
– jde jak o výrobce osobních a užitkových automobilů, tak o dodavatele pro automobilový průmysl,“
vysvětluje Hartmut Tresp, jednatel MBtech Group.
Také ve strojovém parku technologického
centra Plzeň, kde MBtech teprve nedávno uvedl
[16] www.komora.cz |
16k_lataupe.indd 16
17.5.2010 16:44:07
KRÁSA A ÚČELNOST SE
SPOJILY V JEDNO.
od
409 900 Kč
www.hyundai.cz
Říká se, že člověk se rozhoduje buď
racionálně, nebo na základě emocí.
Že jedna z těchto částí našeho já
musí mít vždy navrch. Ve společnosti
Hyundai však věříme, že dokážeme
stejnou měrou uspokojit obě. Tato
filozofie byla určující při vytváření
našeho nového modelu ix35. Vznikl
tak fascinující vůz, jenž v sobě zcela
novým způsobem propojuje krásu
s maximální účelností. Zkrátka
automobil bez kompromisů.
ZÁRUKA
ASISTENČNÍ SLUŽBA
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA
Kombinovaná spotřeba 5,5–8,2 l /100 km, emise CO2 147–195 g/km pro verze Hyundai ix35 2.0 CRDi a 2.0i.
17k_hyunday.indd 17
13.5.2010 15:50:40
Moje podnikání [rozhovor]
Chceme si udržet úroveň,
říká Libor Přerost, jeden z majitelů autorizovaného prodejce vozů značky Škoda.
Na trhu firma Přerost a Švorc není žádným nováčkem. Navzdory nelehkým
začátkům dnes společnost patří mezi špičku ve svém oboru.
Z
ajímá mne název vaší společnosti: kdo jej
vymyslel a zda má nějaký hlubší význam.
Nejste jediný, kdo mi tuto otázku klade, ale
název naší společnosti vznikl úplně jednoduše:
Před lety jsme se potkali s mým kamarádem a společníkem Honzou Švorcem v Československých
automobilových opravnách, kde jsme také prožili
rok 1989. Po „sametové revoluci“ jsme začali
přemýšlet o založení společné firmy, a co se názvu
týká, tak jsme jen jednoduše abecedně seřadili
naše příjmení: Přerost a Švorc.
Ve kterém roce jste tedy založili společnou
firmu s Janem Švorcem?
Společnou firmu jsme založili, jak jsem říkal,
v roce 1989. Bylo to volné Sdružení Libor Přerost
a Jan Švorc, ze kterého postupem času vznikla
společnost s ručením omezeným. Strategický byl
pro nás rok 1997, kdy jsme podepsali smlouvu se
Škodou Auto a zahájili prodej nových vozů a servisní činnost v Praze 6, Veleslavínské ulici.
Firma Přerost a Švorc AUTO byla založena
v roce 1997, dnes má 130 zaměstnanců.
Je autorizovaným prodejcem vozů
značky Škoda, autorizovaným servisním
partnerem pro vozy Škoda a Volkswagen,
společnost je certifikována ISO 9001:2000
a Ekologickou plaketou.
www.prerost-svorc.cz
te a na druhé už můžete začít znovu. Všechny
provozní haly postupně získaly nové střechy, okna,
zateplené omítky, vnitřní zařízení je obnovováno prakticky neustále, aby vyhovovalo vysokým
nárokům na autoopravárenství. Zdaleka se to
netýká jen nových podlahových krytin, ale hlavně
technického vybavení servisu. Mám na mysli moderní diagnostické přístroje a montážní přípravky,
bez kterých dnes již nelze servis vůbec provozovat.
Na druhou stranu jsme se za celá tato léta naučili,
jak firmu správně řídit, pracovat se zaměstnanci,
udržet jejich zájem a loajalitu, poskytnout jim
odborné i netechnické informace. Dnes víme, že
bez správně vyškolených a motivovaných kolegů,
kteří mají zájem něco dokázat, naučit se a vytvářet
kolem sebe dobrou atmosféru, by to asi nešlo.
Poznali jsme spoustu lidí, kteří jsou šikovní a moc
nám pomáhají, a také těch, kteří se jen tváří, že
chtějí, ale přitom to nemyslí upřímně.
V současné době zastupujete dvě značky,
co všechno můžete zákazníkům nabídnout?
Pro oblast servisu pracujeme se značkou Škoda
Auto od samého začátku, Volkswagen jsme přibrali
před čtyřmi lety. Zákazníci obou značek u nás
naleznou kompletní servisní nabídku: záruční
i pozáruční opravy, servisní prohlídky, diagnostiku, pneuservis, emisní středisko, klempířské
[Šťastnou cestu s novým vozem Škoda Yeti
Jaké byly vaše začátky,
vzpomínáte na to období rád?
Určitě ano, ačkoli všechny začátky mají i své problematické stránky. Potýkali jsme se nejen s legislativou, která se teprve vyvíjela, ale i se stavebními
úpravami celého areálu. Postupná modernizace
a zdokonalování vlastně trvají dodnes. Je to
nekončící koloběh, kdy na jedné straně skončí-
[18] www.komora.cz |
18_19k_prerost.indd 18
17.5.2010 16:01:13
Moje podnikání [rozhovor]
a lakýrnické práce, likvidaci pojistných událostí,
asistenční a nonstop odtahovou službu, autopůjčovnu, mytí vozidel a čištění interiérů, prodej
originálních dílů a příslušenství.
Dále zajišťujeme prodej nových vozů Škoda
a v areálu ve Veleslavínské ulici je také prodej
ojetých vozů. Ten byl úspěšně zařazen do systému
Škoda Plus a v loňském roce byl oceněn mezi
třemi nejlepšími v ČR.
[V cíli Pražské padesátky
Vaše společnost ale nepůsobí jen v Praze 6,
je to tak?
V Praze 6 je sídlo firmy a hlavní provozovna, ale
naleznete nás také v Praze 5-Nových Butovicích,
kde je autorizovaný servis a prodej nových vozů
značky Škoda. V Praze 7-Holešovicích v ulici
Za Elektrárnou máme emisní středisko, myčku
a servis vybavený pro přípravu vozidel na STK,
která je v našem přímém sousedství.
Je nutné mít okolo sebe správně vyškolené
a motivované kolegy, kteří mají zájem něco dokázat.
A-třídy pražské soutěže nedaří. Zato nám víc
radosti dělá naše mládež.
Jakým vozem nyní jezdíte?
V současné době používám vůz Škoda Superb, je
to opravdu moc a moc povedené auto. Vyhovuje
mi při dlouhých cestách do zahraničí i na víkendové cesty. Vnitřní prostor umožňuje maximální
míru pohodlí. Do zavazadlového prostoru uložíte
výbavu na lyže, na kola a jedete. Navíc je Škoda
Superb povedený po stránce designové, na silnici
vás zaujme a vidím to i u našich zákazníků, kteří
vůz obdivují, a hlavně v něm také chtějí jezdit,
a to je pro nás velmi dobře. Mimo to přichází
Škoda Auto s faceliftem vozů Fabia a Roomster
a brzy bude představen nový vůz Fabia RS, už se
těším na svezení.
Tady opravdu sám mohu posoudit, jakými mílovými kroky se značka Škoda posunula od dob našich
začátků, tedy od roku 1997. Zařadila se mezi
opravdové „velké“ automobilky se širokou škálou
modelových řad, výbavou, kvalitou a nabídkou
akčních modelů.
Bez čeho nebo bez koho si své podnikání
nedovedete představit?
Určitě je to Honza Švorc, který je ve firmě také
denně, bez mé rodiny, která je téměř celá zapojena
do fungování společnosti a mám v ní velkou
oporu, a určitě nesmím zapomenout na všechny
spolupracovníky, kteří s námi začínali a stále ještě
ve firmě působí. Rád se setkávám s lidmi, kteří
jsou pozitivně naladěni, mají optimistický přístup
ke svému životu i k práci, kterou vykonávají.
S lidmi, kteří mají chuť odvádět dobrý výkon a nemračí se na příchozí zákazníky – to je asi nejhorší,
co může ve firmě být, neochotný a negativistický
personál, z toho mám občas noční můry.
V úplných začátcích jsem si myslel, že nejhorší je
firmu dostat na nějakou úroveň. Ale pravda je ta, že
nejhorší je úroveň si udržet. A tady musím přiznat,
že nejtěžší je práce s lidmi, která se mi ne vždy daří.
Povězte, jaké další úspěchy vás potkaly?
Naše firma získala ocenění od firmy
CZECH TOP 100 – Symbol úspěšných, kterého si
[RENÉ BÁRTEK]
nesmírně vážím. «
[Libor Přerost (zcela vpravo) při předávání cen CZECH TOP 100
Vaše pracovní nasazení musí být opravdu
vysoké. Kolik času trávíte ve firmě a jak
relaxujete?
Ve firmě trávím prakticky veškerý čas, ráno
kolem 8. hodiny přijíždím, během dopoledne
mám sjednané pracovní schůzky, mezi které
operativně zařazuji i řešení problémů, které se při
dennodenním provozu vyskytnou. K jednáním se
snažím využít i dobu oběda, večer odjíždím často
až po 19. hodině. Samozřejmě nejen prací živ je
člověk, a tak i já se snažím v každé volné chvíli
relaxovat. Ať již v zimním období v posilovně
nebo v létě, kdy rád jezdím na kole. Bydlím
na okraji Prahy, a mám tedy dobrý přístup
k cyklostezkám. Mezi mé sportovní aktivity patří
i běžky, oblíbené trasy máme na Šumavě, odkud
pocházím. Také se věnuji předsednictví ve fotbalovém klubu TJ Sokol Nebušice, kde se nám,
musím sportovně přiznat, v posledním ročníku
| www.komora.cz [19]
18_19k_prerost.indd 19
17.5.2010 15:52:51
Moje podnikání [trendy v automobilovém průmyslu]
Píše se rok 1968, z výrobní linky
vyjíždí první model s označením XJ1.
Revoluční vůz s nízkou sportovně
tvarovanou karoserií a širokou maskou
chladiče si získal srdce mnoha majitelů
a automobilových nadšenců. Důležitým
bodem v historii značky Jaguar
bylo představení dvanáctiválcového
velkosériově vyráběného motoru pro
Jaguar XJ12 v roce 1972. Představení
nástupce modelu XJ v roce 1986
přineslo mnoho inovací, co však
postrádalo, byla nová krev v žilách.
Usedlý design nahradil zcela nový
model Jaguar XJ pro rok 2010.
N
ový model upustil od tradovaného retrodesignu, který si udržel dlouhých patnáct
let. Tvar karoserie a stylistická řešení jsou
odvozena od modelu XF a C-XF. Co si však nové XJ
ponechalo, je kolmá příď a široká maska chladiče,
která nese jasný odkaz na XJ 1, série z roku 1968.
Aerodynamická silueta karoserie se součinitelem
odporu 0,29 je inspirovaná modelem kupé XK.
Prodloužená verze má o 125 mm delší rozvor oproti
standardní. Vůz se již v základní výbavě dodává
s panoramatickým střešním oknem a ztmavenými
zadními sloupky. Britský design dále rozvíjejí zadní
svisle orientovaná světla. Interiér si ponechal své
typické čisté hladké plochy a oblé tvary. Elegantním
prvkem je souvislý dřevěný pás, který se nese po celou délku čelního skla až do výplní dveří.
Další inovací použitou poprvé u vozů Jaguar je
osmipalcová dotyková obrazovka s technologií
Dual-View. Tato technologie poskytuje možnost
sledovat na jedné obrazovce dva různé obrazy,
podle toho, kde sedíte. Spolujezdec může sledovat DVD film, televizi nebo se procházet v playlistu svého iPodu, zatímco řidič sleduje navigaci.
Tato obrazovka je navíc propojena s USB, aux-in
a pevným diskem s kapacitou 30 GB. Vše je
doplněno 1200W audiosystém Bowers & Wilkins
s 15kanálovým zesilovačem. Je to pravděpodobně nejdokonalejší audiosystém všech dob, který
kdy byl použit v sériovém voze. Tento systém
používá technologie Audyssey MultEQ XT
a Dolby Pro Logic IIx s DTS dekodérem 7.1 surround, který podporuje celkem 20 reproduktorů.
Možností jsou také dvě osmipalcové obrazovky
pro zadní pasažéry.
S novým XJ jsme se již měli možnost seznámit
na jeho předpremiéře v Brně na Vídeňské ulici
v showroomu House of England – autorizovaného
prodejce a servisu Jaguar a Land Rover v ČR, kde
také během května proběhlo oficiální uvedení
nového XJ na český trh. «
[RENÉ BÁRTEK]
Pákový volič převodovky nahradil zcela nový
inovativní kruhový výsuvný ovladač Jaguar Drive
Selector. Přístrojová deska v sobě ukrývá HD displej s úhlopříčkou 12,3 palce. Ten dokáže v základním nastavení zobrazovat otáčkoměr, rychloměr
a palivoměr s teploměrem rozdělené do tří kruhů.
Za jízdy se však tento displej intuitivně přepíná
do právě používaných sekcí, jako jsou například
nabídka rozhlasových stanic při ladění rádia nebo
zobrazování zvoleného převodového režimu.
[20] www.komora.cz |
20k_neuba2.indd 20
17.5.2010 19:18:01
21k_komban.indd
21 210x297.indd 1
KB
EUPoint Energie21
17.5.2010
2.3.1015:50:15
15:34
Moje podnikání [jak to vidí]
Inovativní firmy
vyjdou z krize posíleny
Z projevů finanční krize a ekonomické deprese
lze udělat dílčí závěry. Světová ekonomika je sice
rozkolísaná a potrvá zřejmě ještě určitou dobu, než
dojde k rovnovážnému stavu, nejde ale o selhání
tržního systému. Krize a deprese jsou běžným projevem
fungování tržní ekonomiky.
K
rize a deprese odhalily ještě jeden globální
problém, a to sice zadluženost jednotlivých
národních ekonomik. Je to problém Řecka,
ale i Maďarska, Islandu a řady dalších zemí,
dokonce i těch nejvyspělejších, USA nevyjímaje. Jde o dlouhodobé žití na dluh. Tento způsob
financování státních výdajů však nelze protahovat
donekonečna.
Prohlubování státního dluhu je stále zřetelněji vážným problémem i České republiky. Mluví se o něm
a hledají se cesty, jak z této nebezpečné spirály
ven. Samozřejmě že nejsprávnější cesta je prostá
redukce rozpočtových výdajů, ale zdá se, že i např.
současné úvahy o termínu přijetí společné měny
euro jsou dobrým a pomocným nástrojem pro
krocení aktuálního vývoje českého státního dluhu.
Na co by se měli v recesi
soustředit podnikatelé
» přístup k objektivním aktuálním
ekonomickým informacím
» prevence rizik
» revize vlastních pohledávek a závazků
» omezení nákladů na minimum
» zaměření se na jádro podnikání
Recese je i šance
Krize a hospodářská recese s sebou nesou řadu
všeobecně známých problémů, ale na druhé
straně přinášejí mnohdy zajímavé příležitosti
a podnikatelské výzvy. Odkrývají nedostatky,
vytvářejí nové příležitosti, ruší a mění některé
staré zvyklosti, uvolňují a přeskupují dosud
potlačovanou energii, boří zavedené metody.
Pro připravené podnikatele a firmy existuje
a bude existovat možnost získat levněji než
[
Obchodní radové podléhají velvyslancům
a mnohdy plní spíše diplomatické úkoly
na úkor těch obchodně-ekonomických.
To by se mělo změnit.
Foto: Yuri Arcurs/istockphoto.com
kdy jindy majetek a technologie krachujících
firem. Za podstatně příznivějších podmínek
bude možno získat schopné lidi na trhu práce,
ke slovu přicházejí nové podnikatelské „nápady“.
Půjde bezesporu o firmy, které jsou dlouhodobě
zaměřené na inovace.
Současná úřednická vláda odvádí při stabilizaci
ekonomiky velmi dobrou práci. Jedním z příkladů
je relativně vyvážený rozpočet na rok 2010 a také
velice racionální dohoda na úrovni tripartity
o tzv. 38 krátkodobých opatřeních pro východiska
z krize a řešení jejich důsledků. Velmi důležitým
„hráčem“ při realizaci uvedených tripartitních,
a tím v podstatě i vládních opatření se stalo
ministerstvo průmyslu a obchodu. Je tomu tak
i proto, že opatření směřují jak do průmyslu,
tak do podpory a tvorby co nejracionálnějšího
podnikatelského prostředí, ale i do podpory
exportu.
Jedním z důležitých nástrojů je funkční
proexportní politika. Nepůjde jen o vytipování
prioritních teritorií českého vývozu. Půjde
především o to nabídnout českým vývozcům
takové služby v ČR, ale i přímo na místě
v zahraničí. Za zmínku stojí také postavení
obchodních radů na řadě zastupitelských úřadů.
Obchodní radové podle dílčích, spíše důvěrných
informací stále nemají postavení, které by
bylo dostatečně nezávislé a funkční. V rámci
české organizace diplomacie podléhají resortu
zahraničních věcí a tím zcela velvyslancům
– mnohdy plní spíše diplomatické úkoly na úkor
těch obchodně-ekonomických. I to by se mělo
změnit.
Je také dobře, že v posledních vládních opatřeních
je posilována úloha České exportní banky (ČEB)
a Exportní garanční a pojišťovací společnosti
(EGAP). Tyto instituce mají obrovský potenciál
pro podporu českého vývozu a české kapitálové
podpory v zahraničí. Na jejich produktech se
postupně daří propojovat tuzemskou výrobu
s budoucím vývozem.
Čekání na reformu státní správy
V souvislosti s protikrizovými opatřeními se
často zmiňuje nutnost redukce státní správy.
Česká republika je jedinou zemí EU, která dosud
nerealizovala reformu státní správy. Stále platí
tzv. kompetenční zákon z roku 1969! Přitom
výsledkem reformy mohou být i značné úspory
ve výdajích státního rozpočtu.
Ekonomové očekávali již v tomto období
náznaky ekonomického oživení. Nezbývá než
doufat, že jde pouze o určité časové zpomalení
ekonomického oživení. Pokud se negativní
tendence potvrdí, znamenalo by to v českých
podmínkách pokračovat ještě přísněji než doposud
v šetření státních prostředků, redukci státní
správy a asi i v postupných zásazích do doposud
nedotknutelných mandatorních výdajů.
Vedle nezbytnosti reformy sociálního
a zdravotního systému spolu s důsledným
sledováním výdajové stránky státního rozpočtu
považuji za nejdůležitější prioritu posílení
konkurenceschopnosti české ekonomiky. A to
především podporou exportu, zkvalitněním
podnikatelského a investičního prostředí
a podporou vědy, výzkumu a inovací. «
Doc. Ing. Václav
Petříček, CSc.
Předseda
představenstva
Komory pro
hospodářské styky
se SNS
[22] www.komora.cz |
22k_petricek.indd 22
13.5.2010 15:48:50
Dosažení vysokých cílů
s informačním systémem Money S5
S5 je nejrychlejší a nejvýkonnější ERP podnikový informační systém z řady Money. MS SQL Server 2005/2008, špičkové
technologie, maximální zabezpečení dat, dokonalé uživatelské prostředí a nadstandardní otevřenost zaručují okamžitý přístup
ke klíčovým informacím a jejich rychlé zpracování. Mezi zákazníky je oblíbený zejména díky velkému rozsahu funkcí a rychlé
implementaci. Vítěz Microsoft Awards 2007 a držitel řady titulů IT Produkt roku.
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Rostislavovo náměstí 12, 612 00 Brno
tel.: 549 522 511, e-mail: [email protected]
www.money.cz
S.A.P. - Konzultační centrum Money
Koněvova 90, 130 00 Praha 3
mob.: 603 154 306, e-mail: [email protected]
www.moneyhelp.cz
www.money.cz
www.money.cz
www.money.cz
23k_sap.indd 23
13.5.2010 14:30:59
M
ohl byste na úvod našeho rozhovoru říci,
jaké jsou hlavní důvody nutnosti postavit
na ruzyňském letišti novou ranvej?
Ty důvody jsou zřejmé. Žádný moderní stát se
v současnosti bez letecké dopravy neobejde. Lidé
stále více cestují a turistický průmysl je významným
zdrojem financí i pracovních příležitostí. To, že bude
zájem o leteckou dopravu v České republice nadstandardní, potvrzují všechny prognózy renomovaných
světových organizací, jako je IATA, EUROCONTROL
nebo ICAO. Letecká doprava se neobejde bez letišť
s dostatečnou kapacitou. Už dnes pracuje Letiště Praha
na hranici svých kapacit. V provozních špičkách je
kapacita současného dráhového systému vyčerpána
a letadla musejí často čekat na přistání i na odlet. Proto
musí letiště v tuto chvíli využívat vedlejší dráhu, jejíž
provoz zatěžuje hlukem desítky tisíc obyvatel Prahy
a okolí. Za současných podmínek jsou kvůli zajištění plynulosti provozu letadla při odletu odkláněna
od standardních letových tratí, a dostávají se tak někdy
i do míst, kde se normálně nevyskytují.
Kdy plánujete začít s výstavbou?
Je nejvyšší čas stavbu realizovat, abychom zajistili udržitelný rozvoj Letiště Praha. Pokud vše půjde podle našich
představ, mohli bychom začít stavět v roce 2012. S uvedením dráhy do provozu počítáme v roce 2014. Určitě
si umíte představit, jak náročné je takto zásadní stavbu
prosadit a absolvovat veškeré administrativní procedury,
ale jsem pevně přesvědčen, že paralelní dráha stát bude.
Foto: archiv Letiště Praha
Rozhovor s generálním
ředitelem Letiště Praha
o budoucím rozvoji letiště
Od 90. let zaznamenává Letiště Praha výrazný nárůst v počtu
odbavených cestujících a letů. Proto chce letiště zvýšit svou dráhovou
kapacitu. O nové dráze a dalších plánech Českých aerolinií jsme si
povídali s Miroslavem Dvořákem, generálním ředitelem Letiště Praha
a prezidentem Českých aerolinií.
[RENÉ BÁRTEK]
Bude vůbec dráha do budoucna potřeba, když se
plánuje rozvoj letiště ve Vodochodech?
V blízkosti Prahy není žádné jiné letiště, které by nabídlo potřebnou infrastrukturu a dlouhodobě pokrylo
kapacitní potřeby leteckého provozu. Platí to o vojenském letišti ve Kbelích stejně jako o uvažovaném letišti
ve Vodochodech. I po sečtení maximální kapacity
současného dráhového systému Letiště Praha s plány
letiště Vodochody nedosáhneme kapacity, kterou bude
Praha a Česká republika potřebovat v roce 2020.
Co přinese paralelní dráha z ekonomického
hlediska?
Letiště je důležitým dopravním uzlem a má pozitivní
vliv na příliv zahraničních investic a příjmy z cestovního ruchu. Zastavení jeho rozvoje by se tak negativně
projevilo jak na ekonomické situaci České republiky,
tak na příjmech státního rozpočtu. Z pohledu přínosů
pro českou ekonomiku v současné době v České
republice neexistuje koncentrovanější investice, než je
naše vzletová a přistávací paralelní dráha. Podle studie
renomovaných analytiků se HDP Prahy od počátku
stavby do roku 2020 zvýší o 71 miliard korun, středních
Čech pak o 15,56 miliardy. Pokud jde o výnos z daní,
pak v celém období 2012 až 2020 vzroste výnos sdílených daní o 74 milionů korun s perspektivou dalšího
růstu. Postavení nové dráhy bude mít vliv i na veřejné
finance. Podle analýzy by v roce 2020 měl být defi-
[24] www.komora.cz |
24_25k_dvorak.indd 24
17.5.2010 17:57:38
Moje podnikání [rozhovor]
Miroslav Dvořák
Vystudoval Provozně-ekonomickou
fakultu České zemědělské univerzity
se specializací obchod, finance
a obchodní právo. Jeho profesní kariéra
začala v ČSOB, kde pracoval jako
zástupce ředitele odboru správy aktiv
(1992 – 1997). V letech 1997 – 2001 byl
ředitelem a předsedou představenstva
společnosti Patria Asset Management.
Od roku 2002 působil jako vrchní ředitel
ČSOB. M. Dvořák absolvoval řadu
zahraničních stáží, např. u společností
Vontobel Asset Management v Curychu,
Kredietbank SA Luxembourgeoise
v Lucemburku či Kredietbank v Ženevě.
Od roku 2007 je generálním ředitelem
Letiště Praha a od roku 2008, kdy se
tato firma transformovala do akciové
společnosti, i jejím předsedou
představenstva, od loňského října je také
prezidentem a předsedou představenstva
Českých aerolinií. «
cit státního rozpočtu nižší o 14,5 miliardy. Tyto
výsledky jsou zejména v současné situaci, kdy jsme
svědky propadu ekonomiky, více než povzbudivé.
Další pozitivum paralelní dráhy, na které bych rád
upozornil, je i rozšíření počtu pracovních míst. Jistě
nebude nikdo zpochybňovat fakt, že Letiště Praha
je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku.
Na jeho území je v současné době zaměstnáno přes
sedmnáct a půl tisíce lidí. Díky paralelní dráze, tedy
její stavbě a posléze provozování, bude Letiště Praha
generovat dalších zhruba sedmnáct tisíc pracovních
míst, a to opravdu není zanedbatelné číslo.
Kolik bude výstavba paralelní dráhy stát?
Pokud jde o finance, náklady na stavbu odhadujeme
na částku mezi sedmi a devíti miliardami korun.
Jak bude celý projekt financován?
Výstavba paralelní dráhy bude financována pomocí vlastních zdrojů a úvěrů. Daňové poplatníky
bude určitě zajímat i skutečnost, že státní rozpočet
tímto projektem zatížen nebude.
Nemohu se nezeptat na negativa nové
paralelní dráhy pro obyvatele okolních obcí.
Nezvýší se intenzita přeletů nad Prahou a s tím
spojený hluk?
Nárůst provozu na pražském letišti povede také
ke zvýšení intenzity letů, to je jasné. Nicméně
nepůjde o důsledek výstavby paralelní dráhy, ale
rozvoje letecké dopravy obecně. Paralelní dráha
umožní přesun těchto přeletů nad méně obydlená
území, což uleví desítkám tisíc obyvatel v hustě
obydlených oblastech pod osou současné vedlejší
dráhy, která bude využívána pouze ve výjimečných
případech. Dále se hluková zátěž sníží v obcích,
které jsou nejvíce zasažené provozem hlavní dráhy.
Zde dojde ke snížení hluku díky přesunu přistání
na novou dráhu.
Budou obyvatelé postižených obcí nějak
kompenzováni?
Jen za posledních 12 let jsme na výměnu oken
a balkonových dveří v obcích a městských částech
zařazených do ochranného hlukového pásma
vynaložili přes 600 milionů korun a každoročně
investujeme nemalé částky. S obcemi dotčenými
leteckým provozem dlouhodobě spolupracujeme.
Kromě jiného jim nabízíme dva dotační programy,
ze kterých mohou čerpat příspěvky na zlepšení
životního prostředí a rozvoj občanské společnosti.
Co by se stalo, kdyby paralelní dráha nebyla
postavena?
Já nemám rád slova jako kdyby. Já i moji kolegové budeme dělat vše pro to, aby paralelní dráha
na letišti stála. Pokud by i přesto k výstavbě
paralelní dráhy nedošlo, ohrozilo by to další
rozvoj letecké dopravy nejen v Praze, ale v celé
České republice. Negativní dopady by se projevily
nejen na cestovním ruchu, atraktivitě země pro
zahraniční investory a příjmech do státního
rozpočtu, ale také na míře zaměstnanosti v Praze
a Středočeském kraji. V zájmu uspokojení
poptávky po letecké dopravě by navíc letiště bylo
nuceno intenzivněji využívat současnou vedlejší
[
S uvedením paralelní dráhy do provozu
Letiště Praha počítá v roce 2014.
V rámci obou programů jsme už rozdali více než
145 mil. korun.
Jaké jsou vaše vztahy s okolními obcemi?
Pravidelně se setkáváme nejen se zástupci těchto
obcí a městských částí, ale i se samotnými občany,
abychom je informovali o aktuálním rozvoji letiště
a odpovídali na jejich četné dotazy. Každoročně
pořádáme tzv. road shows se zastávkami v jednotlivých obcích, při kterých se naši odborníci
spolupracující na projektu paralelní dráhy snaží
zprostředkovat zájemcům veškeré dostupné
informace. Kromě toho pravidelně distribuujeme
občanům do schránek časopis SPOLU, který je
dalším významným komunikačním kanálem mezi
Letištěm Praha a jeho sousedy.
Ukazuje se, že intenzivní komunikace, a to nejen
směrem k nejbližšímu okolí letiště, se nám vyplácí.
Z nedávného průzkumu agentury Factum Invenio
vyplynulo, že více než 80 procent občanů České
republiky považuje realizaci nové paralelní dráhy
za potřebnou.
V jakém stadiu je projekt paralelní dráhy v tuto
chvíli?
Právě probíhá proces schvalování dokumentace
o dopadech na životní prostředí – tzv. EIA, jejíž
schválení nás posune dál. Ta byla předána na Ministerstvo životního prostředí ČR a v současnosti
je na ní zpracováván posudek.
dráhu, která hlukem zatěžuje hustě obydlené
části Prahy s desítkami tisíc obyvatel, a to si
přece nikdo nepřeje. Nutnost rozvoje letiště
budu jménem Letiště Praha a Českých aerolinií
prezentovat i na blížící se mezinárodní konferenci
o významu letecké dopravy pro ekonomiku ČR,
která se koná v polovině června za účasti mnoha
odborníků z oboru, politiků a zástupců místních
správ a samospráv.
Od října loňského roku působíte i na postu
prezidenta a předsedy představenstva
Českých aerolinií. Jakým způsobem se
projevuje personální propojení mezi letištěm
a aerolinkami?
V podstatě se toto propojení vůbec neprojevuje. Obě společnosti jsou dva oddělené subjekty
s vlastním managementem a právní subjektivitou,
takže v této oblasti k žádné změně nedošlo.
Jaké jsou vyhlídky Českých aerolinií v tuto
chvíli? Jaká je čeká budoucnost?
V tuto chvíli mají aerolinie schválený restrukturalizační plán na následující tři roky, kdy dojde
k úplnému ozdravení společnosti. Jde o rozsáhlý soubor opatření, která mají být realizována
do roku 2012. Jejich cílem je reálná přeměna
společnosti na skutečně stabilní komerční subjekt.
Nosným konceptem je důraz na hlavní předmět
podnikání a změna modelu dopravní sítě. «
| www.komora.cz [25]
24_25k_dvorak.indd 25
17.5.2010 17:58:01
Moje podnikání [informační systémy]
CzechPOINT
Foto: apostol8/istockphoto.com
Dokumenty pro podnikání
na jednom místě
P
rojekt CzechPOINT existuje již několik
let, opravdu je určen jen pro občany,
jak se všude píše?
Projekt CzechPOINT, na kterém spolupracujeme
s Ministerstvem vnitra ČR, není určen pouze pro
občany, ale pro všechny, kteří přicházejí do styku s výkonem veřejné správy, tedy i pro širokou
podnikatelskou veřejnost. Řada služeb, které
CzechPOINT nabízí, je dokonce primárně určena
přímo jen pro podnikatele. Díky celkovému počtu
více než pěti a půl tisíce míst, kde lze o služby
CzechPOINTu žádat, mají tuto službu opravdu
na dosah ruky.
Na kolika kontaktních místech Hospodářské
komory tyto služby poskytujete?
Hospodářská komora v současné době provozuje
služby CzechPOINTu na padesáti z téměř osmdesáti kontaktních míst po celé České republice.
Klienti (ať podnikatelé či široká veřejnost) je
mohou najít v sídlech okresních či krajských hospodářských komor. Naším dlouhodobým cílem je
zavést tyto služby postupně na všechna kontaktní
místa tak, aby tyto služby byly pro podnikatele co
nejdostupnější ve spojitosti s dalšími službami,
které Hospodářská komora podnikatelům přináší.
Kompletní seznam míst lze najít na našich webových stránkách www.komora.cz.
Jaké služby v rámci projektu CzechPOINT
podnikatelům nabízíte?
CzechPOINT dnes nabízí celkem třináct různých
služeb, z toho sedm je určeno přímo podnikatelům. Především se jedná o vydávání různých
výpisů z registrů státu, např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů,
ale i z katastru nemovitostí či výpisy ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Rovněž přijímáme
O službách e-Governmentu se dnes mluví prakticky úplně všude.
Nejviditelnějším projevem elektronizace veřejné správy je bezesporu
projekt CzechPOINT, do kterého je zapojena i Hospodářská komora České
republiky a který v současné době představuje jeden z nosných pilířů
veřejné správy při komunikaci s občany. Jak je tento projekt užitečný pro
podnikatele, jsme se zeptali projektového manažera hospodářské komory
Tomáše Macnara.
podání podle živnostenského zákona. S nástupem
datových schránek poskytujeme podnikatelům,
ale i široké veřejnosti poradenství a servis spojený
s agendou datových schránek včetně provádění
autorizované konverze dokumentů, a to jak
z listinné podoby do elektronické, tak naopak.
Kontaktní místa se však neomezují jen na poskytování služeb spojených s pouze s projektem
CzechPOINT.
Podnikatelé tedy mohou na vašich kontaktních
místech využít i další služby?
Ano. Velice žádanou službou je také ověřování
listin a podpisů. Dříve si bylo možné nechat
ověřit listiny nebo podpisy jen na matričních
úřadech či u notářů. Ale od poloviny minulého
roku, kdy vstoupila v účinnost novela zákona
o ověřování, lze tuto službu získat i na kontaktních místech Hospodářské komory, která
poskytují služby CzechPOINT, a ač to není
přímo služba poskytovaná v rámci projektu
CzechPOINT, je podnikatelskou veřejností velice
hojně využívána.
Co podnikatelé na těchto službách
nejvíce oceňují?
Podnikatelé především oceňují to, že řadu agend
souvisejících s jejich podnikáním lze výše popsanými službami obsloužit bez čekání a přímo
na jednom místě. To znamená, že když potřebují
například výpis z obchodního rejstříku, jsme
schopni jim ho ihned vydat, zároveň z něho v případě potřeby vytvořit ověřenou kopii, nebo když
potřebují provést ověření podpisu na smlouvě
a k tomu ještě vydat výpis z katastru nemovitostí,
opět vše dostanou přímo u nás a nemusí ztrácet
svůj drahocenný čas běháním po dalších úřadech.
V tomto směru je projekt CzechPOINT naprosto
neocenitelný. V řadě případů jsme schopni podnikatelům poskytnout k výše zmíněným službám
i nadstandardní servis. U široké veřejnosti je to
obdobné.
Zmínil jste nadstandardní servis
– co jste tím měl na mysli?
Především naši členové, ale i ostatní podnikatelé,
kteří naše kontaktní místa navštěvují za účelem
vydávání ověřených výpisů velice často, oceňují,
že jsme jim po dohodě schopni výpisy připravit
takříkajíc dopředu – následně si je přijdou jen
vyzvednout a uhradit. V řadě případů jim to
výrazně šetří jejich čas a naše nižší nastavená cena
za vydané výpisy i jejich peněženku.
Naplňuje provoz CzechPOINTu vaše očekávání?
Zavedení projektu CzechPOINT na kontaktní
místa Hospodářské komory jednoznačně ukazuje, že se jednalo o správný krok. I když počet
našich kanceláří je v porovnání s celkovým
počtem CzechPOINTů relativně malý, desetitisíce vydaných výpisů a oblíbenost této služby
u podnikatelů nám to jen potvrzuje. Do budoucna se předpokládá, že se služby CzechPOINTu
dále rozšíří a projekt CzechPOINT bude dále
nabývat na své důležitosti. «
[MERCEDES WIMMEROVÁ,
Oddělení komunikace a PR HK ČR]
Tomáš Macnar
projektový manažer
HK ČR
[26] www.komora.cz |
26k_datovky.indd 26
17.5.2010 16:02:00
legis
lativa
Katalogové podvody
Senát schválil návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu
zákona je reakce na stále se zvyšující počet
obětí tzv. katalogových podvodů. Katalogové
firmy využívají velmi pečlivě připravených
lstivých praktik zaměřených primárně
na uvádění subjektů v omyl tím, že dochází
k nezamýšleným registracím v katalozích
za velmi vysoké ceny. Plnění požadované za tuto
registraci katalogová firma důsledně vymáhá.
Návrh zákona směřuje k zákazu nepoctivých
katalogových firem, které používají výhradně
nekalé obchodní praktiky, úprava by tedy měla
vést k eliminaci takových subjektů. Hospodářská
komora České republiky tento návrh vítá,
protože již několikrát o tomto problému
informovala podnikatelskou veřejnost.
Omezuje současná
ekonomická situace Vaše
podnikání ?
Zpráva o plnění plánu
snižování administrativní
zátěže podnikatelů
Limitují Vás nedobytné
pohledávky u Vašich
odběratelů ?
Vláda schválila na svém jednání zprávu
o plnění plánu snižování administrativní
zátěže podnikatelů do roku 2010. Materiál je
rozdělen do tří bloků. Dva hlavní bloky obsahují
odečet stavu plnění plánu k 31. 12. 2009
pro jednotlivé resorty a úřady státní správy.
Obsahem posledního bloku je porovnání
a komentář ve vztahu k urychlení plnění plánu
a stanovenému cíli snížit zátěž do roku 2010
o 20 %. Hospodářská komora České republiky
ve svých připomínkách navrhovala spolupráci
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR při
zapojení či vyhodnocení plánu snižování
administrativní zátěže. Připomínka byla ze
strany předkladatele akceptována.
Administrativní zátěž
podnikatelů
Banky Vám odmítají
poskytnout úvěr ?
Poskytneme
Vám provozní
financování formou
factoringu již od
500.000,– Kč !
Jsme specialisté na
financování malých a středně
velkých firem.
Kontaktujte nás bezplatně
na 800 111 008 nebo na
www.bibbyfinancialservices.cz
Senát schválil vládní návrh zákona, kterým
se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich
aplikace a ke snížení administrativní zátěže
podnikatelů.
Ekoaudit
Spotřebitelský úvěr
V meziresortním připomínkovém řízení
byl ukončen materiál s názvem Opatření
k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje
podnikání v eliminaci nadbytečných
požadavků environmentální legislativy.
Cílem materiálu je eliminace požadavků
environmentálních právních předpisů v ČR,
které jsou v některých případech přísnější
než v dalších státech Evropské unie či jdou
svými požadavky nad rámec legislativy
Evropských společenství, čímž negativně
ovlivňují konkurenceschopnost českých
podnikatelů. Ministerstvo průmyslu
a obchodu chce výše uvedeným
materiálem zajistit srovnatelné
podmínky konkurenceschopnosti
podnikatelů ve všech členských
státech EU. Hospodářská
komora České republiky tento
krok kvituje, protože tímto
uvedeným materiálem bude
dosaženo pozitivních
dopadů na podnikatelské
prostředí.
Senát schválil návrh zákona o spotřebitelském
úvěru a o změně některých zákonů. Nová
právní úprava přináší výčet informací, které má
spotřebitel obdržet před uzavřením smlouvy,
i o smlouvě samotné. Další novou úpravou je
poskytnutí práva spotřebitele na odstoupení
od úvěrové smlouvy do 14 kalendářních dnů
od jejího uzavření.
[LUCIE PLACHÁ, Oddělení legislativy HK ČR]
© Christopher Meder - Fotolia.com
Bibby Financial Services, a.s.
[email protected]financialservices.cz
www.bibbyfinancialservices.cz
| www.komora.cz [27]
BIBBY 60x264 20100218.indd 2
27k_legis1.indd 27
18.02.2010 16:14:10
17.5.2010 15:57:24
Moje podnikání [informace z komorové sítě]
Vizitky komor a společenstev
[IVANA HOLASOVÁ,
Oddělení vnitrokomorové komunikace HK ČR]
Ivan Indráček
předseda představenstva
Riedlova 919
468 61 Desná III
tel.: 483 384 999
e-mail: [email protected]
S jakými problémy se nejvíce
potýkají podnikatelé ve vašem
oboru?
Největším problémem oboru jsou
daňové úniky. V posledním roce
se situace na trhu natolik zhoršila,
že nezdaněné zboží lze považovat
za standard. Kdo alespoň zčásti
nepracuje s tímto zbožím, má minimální šanci přežít.
Jaká navrhujete řešení?
K daňovým únikům – v posledních
měsících se na úrovni ministerstev
podařilo připravit několik legislativních návrhů, které mohou trh proti
daňovým únikům lépe ochránit. Jde
o systémové změny ve výběru daně
z přidané hodnoty, o určitou formu
autoregulace velkoobchodního trhu
a některá další opatření.
Co se vašemu společenstvu
v poslední době daří?
Díky snaze omezit daňové úniky se
nám podařilo navázat velmi dobrou
spolupráci s některými úřady státní
správy.
Kde má naopak rezervy?
Máme problém se získáváním
nových členů. Reakce námi oslovených potenciálních členů by se dala
shrnout do těchto dvou postojů:
V „ROH“ už jsem byl před dvaceti
lety, žádná asociace mne nezajímá,
vystačím si sám; anebo: to je dobře,
že něco děláte, vy to ale zvládnete i beze mne, tedy i bez mých
příspěvků.
Co nového připravujete?
Netrpělivě očekáváme rozhodnutí
o přidělení dotace na náš vzdělávací
projekt pro zaměstnance čerpacích
stanic našich členů.
Spolupracujete se zahraničím?
Jakým způsobem?
SČS se v roce 2002 stalo jako
první asociace ze zemí z bývalého
východního bloku členem evropské
asociace nezávislých olejářů (UPEI).
UPEI monitoruje činnost evropských institucí, pomáhá národním
asociacím, pokud je potřeba,
na evropské úrovni řešit národní
témata, ovlivňuje přípravu nových
direktiv, jako dobrý znalec místních
trhů poskytuje konzultace Evropské
komisi…
Jmenujte stručně největší výhody
vyplývající ze členství ve vašem
společenstvu.
Naši členové mají možnost účastnit
se činnosti tematicky zaměřených
pracovních skupin – přesně těch,
jejichž náplň je jakkoli zajímá – a tím
spolurozhodovat o výstupech SČS
ke státní správě a médiím. Zároveň
mají přísun tuzemských i zahraničních tematických informací, které se
jich bezprostředně týkají. «
Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje
Foto: archiv
Foto: archiv
Společenství
čerpacích stanic ČR
Roman Sodomka
ředitel
Karla IV. 42
530 02 Pardubice
tel.: 466 658 002
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.khkpce.cz
S jakými problémy se nejvíce
potýkají podnikatelé ve vašem
regionu?
Tyto problémy jsou obdobné jako
v celé ČR – nedostatek zakázek,
obtížná dostupnost bankovních
úvěrů, druhotná platební neschopnost, stoupající ceny energií, vysoká
administrativní zátěž. Přes výše uvedené problémy se některým firmám
z Pardubického kraje daří získávat
zakázky v cizině a exportovat tam své
výrobky.
Jaká navrhujete řešení?
Popsané problémy lze řešit především na celostátní úrovni, ať už se
jedná o vrcholové představitele HK
ČR nebo vládu a parlament (dostupnost bankovních úvěrů, administrativní zátěž, zisk dodavatelů energií).
Co se vaší komoře
v poslední době daří?
Začali jsme realizovat projekt, jehož
cílem je zvýšit zájem žáků druhého
stupně základních škol o technické
vzdělávání. Ve spolupráci s minis-
terstvem zahraničních věcí jsme
v závěru loňského roku zorganizovali
podnikatelskou misi naší krajské
komory do Srbska. Uzavřeli jsme
s mobilním operátorem T-Mobile
rámcovou smlouvu, podle které naši
členové z řad malých a středních
podnikatelů mohou získat velice zajímavé tarify a ušetřit tak své režijní
náklady.
Kde má naopak rezervy?
Rezervy máme v marketingových
aktivitách nabízejících služby a tím
i v budování prestiže naší komory
a v získávání nových členů.
Spolupracujete se zahraničím?
Jakým způsobem?
Ve vztahu k zahraničí se především
snažíme pomáhat našim členům při
získávání nových zakázek. Kromě již
zmíněného Srbska jsme v loňském
roce navázali kontakty, které budou
podporovat zájmy našich členských
firem v ruské gubernii Sankt Petěrburg. Jsme v kontaktu s obchodními
atašé australského, švédského a srbského velvyslanectví.
Jmenujte stručně největší výhody
vyplývající ze členství ve vaší
komoře.
Členství v HK ČR prostřednictvím
naší komory je stále více chápáno
jako prestižní záležitost. V některých
výběrových řízeních již někteří zadavatelé požadují jako jeden z dokumentů doklad o komorovém členství.
Naše krajská komora hájí zájmy
podnikatelů ve vztahu ke krajské samosprávě a městským samosprávám.
Konkrétní „hmatatelnou“ výhodou
je již zmiňovaná možnost našich
členů přistoupit k rámcové smlouvě
s T-Mobilem a dosáhnout snížení
režijních nákladů. «
[28] www.komora.cz |
28k_vizit.indd 28
17.5.2010 15:59:56
Moje podnikání [názory]
Samospráva a podnikatelé
Podporujeme problémové kraje, říká Radko Martínek,
hejtman Pardubického kraje
Co by mělo být cílem takové spolupráce?
Krajské hospodářské komoře dáváme každoročně
400 tisíc korun. Komora z finančního příspěvku
hradí náklady spojené s činností informačních
míst pro podnikatele, a to v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Cíl je zřejmý – ekonomický rozvoj Pardubického kraje. Přestože jsou
možnosti kraje omezené, přispíváme na zainvestování průmyslových zón. Od roku 2004 jsme takto
podpořili jejich vznik částkou osm milionů korun.
Kde vidíte největší rezervy?
Více bychom potřebovali podpořit spolupráci
našich odborných škol s konkrétními firmami,
ale také společné projekty a konference. Výměny
zkušeností není nikdy dost.
Jaké novinky ve vzájemné spolupráci
připravujete?
V současné době aktualizujeme publikaci nazvanou Investiční příležitosti Pardubického kraje,
která obsahuje v několika cizojazyčných verzích
podrobný popis průmyslových zón v našem kraji.
Koncem letošního dubna jsme na zastupitelstvu
také schválili granty kraje na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji za tři
miliony korun jak pro podnikatele, tak i pro
obce. Podporujeme také problémové regiony, a to
prostřednictvím dotací, které dáváme obcím. Ty je
zpětně využijí například na rekonstrukci prostor
pro podnikání. «
[RENÉ BÁRTEK]
Slovo z komory
Krajská samospráva je náš klíčový partner
J
iž od vzniku kraje se stala naše krajská hospodářská komora – tehdy ještě v podobě sdružení
okresních hospodářských komor všech čtyř
okresů – aktivním partnerem krajské samosprávy
a započala tak existence naší vzájemné spolupráce.
V minulých letech se tak krajská samospráva stala
jedním z našich klíčových partnerů především
v oblasti podpory drobného a středního podnikání,
kde je partnerem při provozu informačních míst
pro podnikatele a dále v oblasti podpory školství
oborů technických a služeb. Spolupráci za uplynulá
léta lze hodnotit pozitivně. Snahou je vzájemně se
informovat a podporovat v činnostech směřujících
k rozvoji podnikatelsko-ekonomického, kulturního
i sportovního prostředí našeho kraje.
V současné době v rámci spolupráce s krajskou
samosprávou jsou hlavními cíli spolupráce
v oblasti podpory středního školství, kde jsme
Foto: archiv
J
ak hodnotíte spolupráci vašeho regionu
s podnikatelskou sférou?
Pardubický kraj podporuje podnikání jak formou přímou, tak nepřímou. Podnikatelé dostávají
peníze přímo prostřednictvím evropských fondů.
Nepřímou podporou máme na mysli různé veletrhy, kde propagujeme území kraje jako dobré místo
pro podnikání. Snažíme se také iniciovat vznik
a fungování klastrů a zapojit podnikatele do čerpání strukturálních fondů.
uspěli a v současné době již realizujeme projekt
Volba povolání v Pardubickém kraji, a dále účast
na projektech, které podporují jak formou přímé
podpory (spoluúčast na grantech, projektech
jiných subjektů v rámci kraje), tak i nepřímé
podpory (veletrhy, zahraniční mise) podnikání
v Pardubickém kraji. Současně prostřednictvím
zástupce v krajské tripartitě, zástupců ve výborech
a komisích krajského zastupitelstva se snažíme
předávat informace od podnikatelů ke zlepšení
stavu v kraji – v oblastech infrastruktury, zdravotnictví, školství, cestovního ruchu, průmyslových
zón a následně spolupracovat na zpracovávaných
návrzích k řešení této problematiky, na činnosti
v jednotlivých projektech. V rámci jednotlivých
obcí je spolupráce především při realizaci rozvojových projektů obcí, podpory podnikání v problematických mikroregionech.
Naše aktivita v oblasti „vnitrokomorové“ činnosti je nyní především soustředěna na organizaci
sněmu HK ČR, jehož jsme spolupořadatelem.
Bude se konat ve velmi příjemném prostředí
rekreačního centra na přehradě Seč – v nově
vybudovaném Kongresovém centru Jezerka. To
bude při této příležitosti slavnostně uvedeno
do provozu. Snažíme se pomáhat našim členům
v navazování kontaktů se zahraničními partnery,
podílíme se spolu s krajským úřadem na organizaci obchodních misí, které navštěvují náš kraj.
Dále je naší snahou stále, a to i v době ekonomického poklesu, zabezpečovat servis pro
všechny podnikatelské subjekty v Pardubickém
kraji, a to především v oblastech předávání
informací, seminářů a servisu a v neposlední
řadě hájit zájmy podnikatelů ve vztahu ke krajské i městským samosprávám. «
Miloš Huryta
Foto: archiv
předseda
představenstva, Krajská
hospodářská komora
Pardubického kraje
| www.komora.cz [29]
29k_hejt.indd 29
13.5.2010 15:18:00
Moje podnikání [doprava]
Doprava letos:
Foto: bernake/istockphoto.com
rok plný zvratů
Výstavba nových úseků dálnic a jejich ceny, zavedení elektronického mýta
pro osobní automobily nebo snaha přesunout těžkou nákladní dopravu
na železnici. Nejen tato témata víří emoce veřejných i odborných diskusí.
Není se čemu divit – hlavními silničními tahy Česka ročně projede více než
šest milionů vozidel.
J
ednou ze zásadních změn, kterou zákonodárci
od ledna příštího roku pro tuzemské řidiče
chystají, je návrh zavést namísto klasických
silničních známek elektronické viněty pro všechny
automobily v kategorii do 3,5 tuny. Poslanecká
sněmovna totiž v březnu zamítla novelu zákona
o provozu na pozemních komunikacích požadující, aby v souvislosti se zpoplatněním hlavních
silničních tahů zůstal zachován stávající status quo.
Poslanci tak nereagovali na námitky jednoho
z předkladatelů novely, místopředsedy sněmovního kontrolního výboru Libora Ježka (ODS), jenž
považuje elektronické viněty za nevýhodné. Podle
Ježka navíc chybí koncepce telematiky v silniční
dopravě. Proti vinětám stojí například i argumenty,
že zavedení elektronických vinět přijde státní kasu
podstatně dráž než emise současných papírových
kuponů – v řeči čísel bychom se pohybovali okolo
1,6 miliardy korun za viněty oproti stávajícím
300 milionům korun za emisi dálničních známek.
Ministerstvo dopravy navíc vzneslo námitku, že
přenositelnost elektronických vinět by mohla znamenat až dvoumiliardový propad zisku z mýtného
ročně. Na zavedení elektronického mýtného pro
osobní automobily již reagují některé společnosti,
které chtějí svým motorizovaným klientům budoucí systém platby mýtného co nejvíce usnadnit.
Například společnost Diners Club vydává kartu
Diners Club Road Account, kterou využívá
více než 1500 subjektů a jež je v současné době
využitelná pro úhradu mýta v ČR, Rakousku
a na Slovensku. Momentálně se připravují i možnosti úhrady mýta v dalších zemích.
„Karta Diners Club Road Account je určena pro
každý subjekt, na který se vztahuje povinnost platit
mýtné. Mezi našimi klienty jsou velké společnosti,
které mají desítky až stovky vozidel, ale i malé
společnosti či OSVČ s jedním či dvěma vozidly.
Významnou část naší klientely tvoří i subjekty
vlastněné státem, kraji či obcemi. Výhodou našeho
produktu je dlouhá doba splatnosti a nízké náklady,
které činí pouze 75 korun měsíčně,“ uvádí marketing manažer společnosti Diners Club Miloslav
Bouček.
Kolik stojí kilometr?
V současné době se v ČR pracuje na zhruba padesáti kilometrech nových dálnic. Staví se dálnice D3
v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí, nový úsek D1
mezi Kroměříží a Říkovicemi a budoucí součást
Intenzita dopravy v ČR
Míra dopravy se na celostátní úrovni
měří v pravidelných pětiletých cyklech,
další celorepublikové šetření se chystá
na letošní rok. Podle posledních
informací Ředitelství silnic a dálnic ČR,
které měření dopravní zátěže tuzemských
komunikací provádí, prošla největší
„zátěžovou zkouškou“ v roce 2008
dálnice D1, kdy po ní v úseku prvních
kilometrů z Prahy projelo zhruba 98 000
vozidel denně. Rekordmanem mezi
tuzemskými dopravními tepnami je
stále Městský okruh v Praze, po kterém
v pracovní dny projíždělo až 138 000
vozidel za den. Naopak nejméně
vytíženým úsekem v dálniční síti je
dálnice D1 v Ostravě s intenzitou 5000
aut denně.
Zdroj: ŘSD ČR
[30] www.komora.cz |
30-33k_doprava.indd 30
14.5.2010 14:39:17
Moje podnikání [doprava]
D1 mezi Bohumínem a hranicí s Polskem, která
řidiče dále dovede až do polských Katovic.
Ačkoli se v médiích často hovoří o tom, že kilometr českých dálnic je v porovnání se zahraniční
výstavbou neúměrně drahý, je třeba upozornit
na fakt, že vydělit cenu délkou stavby rozhodně
nestačí. Jak upozorňuje mluvčí Ředitelství silnic
a dálnic Martina Vápeníková, je potřeba brát
v potaz například to, zda komunikace vede obydleným územím nebo kolik se na ní staví tunelů či
mostů. „V mezinárodním měřítku je třeba sledovat,
zdali tamní investor rovněž platí přivaděče, všechny
křižovatky, protihlukové stěny, přeložky sítí, vykupuje pozemky či rekonstruuje komunikace v okolí
nebo to cena neobsahuje. Mnohdy v zahraničí tyto
položky nejsou do celkové ceny počítány, protože je
platí kraj či jiný subjekt,“ doplňuje Vápeníková.
Svou roli hraje také výše zdanění, cena materiálů
v konkrétní zemi atd. Rovněž ve srovnání v rámci
jednoho státu jsou mezi různými dálnicemi velké
rozdíly, například kilometr městského průtahu
Ostravou dálnice D47 stojí 953 milionů korun
a výstavba jednoho kilometru sousední rychlostní
silnice R48, která povede volnou krajinou, přijde
zhruba na 238 milionů korun. Vždy je proto třeba
studovat detailní důvody cenové náročnosti se
znalostí konkrétní stavby. „Rovněž častý argument
levnější pracovní síly je mylný, protože náklady
na pracovní sílu činí pouze zhruba devět procent
z celku, takže hlavní podíl v nákladech na stavbu
dálnice jsou materiál a energie,“ upřesňuje Vápeníková. Cena výstavby tuzemských dálnic je proto
srovnatelná se situací na sousedním Slovensku,
kde je výstavba dokonce o něco nákladnější, v Německu nebo Slovinsku.
Čtvrtina nákladní dopravy na železnici
Plnohodnotným konkurentem mezinárodní
dálniční sítě se má stát také evropská železniční síť.
Dlouhodobým záměrem Evropské komise je snaha
přesunout až 20 procent nákladní dopravy ze silnic
na železnici, zejména při transportu na střední
a dlouhé vzdálenosti. Proto jsou podporovány železniční projekty, které mají tomuto cíli napomoci.
V roce 2005 bylo v Bruselu podepsáno memorandum o rozšíření evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS (European Train Control
System) na šesti mezinárodních koridorech.
Českou republikou prochází koridor E (Drážďany
– Praha – Bratislava / Vídeň – Budapešť), který byl
v roce 2008 prodloužen z Budapešti přes Bukurešť
až do Konstance.
Dálnice ve výstavbě
» D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí,
délka 23 km
» D1 Kroměříž-východ – Říkovice,
délka 11,3 km
» D47 Bohumín – státní hranice ČR
a Polska, délka 6,77 km
» D8 Lovosice – Řehlovice,
délka 16,413 km
Zdroj: ŘSD ČR
V období 2005 až 2009 byl mapován skutečný stav
podmínek a rozvojových záměrů. Na úrovni ministrů dopravy byla podepsána předběžná smlouva, ve které se zúčastněné státy zavázaly k podpoře
projektu, poté byl zpracován společný dokument.
Ten se stal podkladem pro národní žádosti o spolufinancování rozvoje ETCS z evropského fondu
TEN-T pro podporu a urychlení rozvoje systému
ETCS. Důležitým krokem bude propojit koridor E
s koridorem F na německém území, tím bude
www.eurovia.cz
Na společné cestě
Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, je již řadu let
jedničkou v oboru dopravního stavitelství. Staví na svých bohatých, více
než padesátiletých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí
a výkonnosti regionálních závodů a dceřiných společností na území
České republiky a Slovenska.
eurovia_132_inzerce_komora.indd 1
30-33k_doprava.indd 31
21.4.2010 16:00:10
| www.komora.cz
[31]
17.5.2010 16:07:24
Moje podnikání [doprava]
Finannce vy
Finance
vynaložené na výstavbu nových dálnic
jsou srovnatelné se sousedními státy.
v Česku js
dokončena spojnice severoevropských přístavů
s Černým mořem.
V období 2010 až 2015 bude zapotřebí deklarované záměry koordinovaně realizovat tak, aby
vznikl souvislý, skutečně interoperabilní koridor,
nikoliv pouze několik izolovaných národních
úseků vybavených ETCS bez vzájemné návaznosti
a neschopných součinnosti. Jednání bylo završeno
podpisem společné deklarace, jímž signatáři vyjádřili podporu výstavby ETCS na koridoru E.
S tím souvisí také záměr Asociace podniků
českého železničního průmyslu (ACRI) výrazně
zkvalitnit vozidlový park osobní železniční dopravy. Na českých kolejích jezdí vlaky v průměru staré
20 až 25 let, což má za následek vysoké provozní
náklady a nízkou konkurenceschopnost železniční
dopravy. „Další investice do tohoto sektoru budou
mít multiplikační efekt na domácí ekonomický rozvoj. Zcela konkrétně: přinesou pozitivní vliv na zaměstnanost, zajistí kvalitní dopravní obslužnost
a vyšší kvalitu cestování, zvýší exportní výkonnost
podniků,“ říká výkonná ředitelka Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) Marie
Alžběta Vopálenská.
[
Nyní se v Česku pracuje na padesáti
kilometrech nových dálnic.
Foto: ŘSD ČR
ČSA v zisku
[
[advertorial]
Hustota provozu na tuzemských komunikacích každoročně roste. Podle posledních měření projede dálnicí
D1 v nejvytíženějším úseku kolem 98 000 vozidel za den.
Absolvent s rozhledem
a zkušenostmi?
Ideální pracovník
Práce je málo, přesto firmy s technickým
zaměřením hledají marně schopné zaměstnance.
Na druhou stranu je na trhu práce řada vyučených
řemeslníků, kteří marně hledají uplatnění. Chybějí
jim vhodné a dostatečné praktické dovednosti. Najít
řešení tohoto začarovaného kruhu se již druhým
rokem snaží projekt VÝUKA – KOMUNIKACE –
PRAXE (CZ.1.07/1.1.13/11.0002) neboli VÝKOP.
Realizační tým Asistenčního centra, a. s.,
společně s odbornými pedagogy ze středních škol
Ústeckého kraje a profesními odborníky z firem
pracuje na návrhu konceptu, jak řešit realizaci
praktické výuky. Potřeba řešení vyplynula ze
Situační studie o trhu práce v ÚK i z osobních
jednání. Zájem o výstupy projektu zatím vyjádřilo
více než 200 firem a přes 30 středních škol.
Výsledky jsou patrné ještě před ukončením
projektu. Profesní odborníci si během vzdělávacího
programu osvojovali praktiky, jak nejlépe mladým
předávat zkušenosti, žáci dostávají časopisy VÝKOP.
Vláda České republiky nedávno schválila
restrukturalizační plán Českých aerolinií,
který komplexně řeší fungování společnosti
v horizontu nadcházejících tří let. Jde o rozsáhlý soubor opatření, jejichž cílem je reálná
přeměna společnosti na skutečně stabilní
komerční subjekt. Nosným konceptem je důraz
na hlavní předmět podnikání a změna modelu
dopravní sítě. „Stanoviska vlády České republiky
si v Českých aeroliniích velice ceníme. Dokládá pochopení aktuální situace této společnosti
v kontextu širších souvislostí, a především jejího
budoucího potenciálu. Dnešní usnesení vnímáme
jako podporu směru, kterým se České aerolinie
od října 2009 postupně ubírají, i jako potvrzení
již započatých restrukturalizačních kroků,“ uvádí
předseda představenstva a prezident Českých
Další významnou pomůckou jsou Technologické
profily firem zaměřené na informace o trhu
práce v ÚK. Školením prošli i zástupci škol. Řešili
například, jak motivovat žáky k účasti na praxích,
jak komunikovat s firmami a jak nejlépe systém
praktické výuky nastavit. V rámci projektu vznikl
web www.projektvykop.cz, jehož součástí je Burza
praxí s nabídkami a poptávkami žáků i odborných
firem. Na těchto stránkách je ke stažení i důležitý
výstup projektu – Metodická příručka pro realizaci
praktického vyučování žáků SŠ u zaměstnavatelů.
[ASISTENČNÍ CENTRUM, a. s., Most]
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
[32] www.komora.cz |
30-33k_doprava.indd 32
17.5.2010 16:07:40
Moje podnikání [doprava]
sítě a letadlového parku, řízením tržeb a řadou
úsporných opatření, jakož i prostřednictvím finanční
restrukturalizace k pokrytí ztrát minulých období,“
řekl Miroslav Dvořák.
Restrukturalizační plán potvrzuje směřování
k holdingovému uspořádání společnosti. Mateřská
společnost České aerolinie se bude stále více
zaměřovat především na svůj hlavní předmět
ppodnikání, kterým
ý je
j pravidelná
p
p p
letecká přeprava.
Prostřednictvím dceřiných společností pak bude
provozovat a nabízet specializované služby v dalších oblastech. «
[KATEŘINA BÁRTOVÁ]
aerolinií Miroslav Dvořák a doplňuje: „Modely
finančních prognóz naznačují, že navrhovaná
opatření v souhrnu reálně povedou k obnovení
Foto: ČSA
Foto: urbancon/istockphoto.com
stability společnosti a její dlouhodobé životaschopnosti. Pokud nenastane nepředvídatelná
událost, přepokládáme, že v roce 2012 se můžeme
těšit na ziskové České aerolinie.“
Restrukturalizační plán Českých aerolinií
představuje rozsáhlý soubor opatření, která mají
být postupně realizována až do roku 2012. „Plán
je výsledkem pevného odhodlání postavit firmu
y Dílčích kroků jje celá řada, navana vlastní nohy.
zují jeden na druhý, vzájemně
se propojují. Souhrnně jde
o racionalizaci aktivit společnosti formou nastavení
odpovídající dopravní
[
Mezinárodní letecká organizace Official Airline Guide (OAG) loni vyhlásila České aerolinie nejlepší
leteckou společností se sídlem ve střední a východní Evropě. ČSA, které ročně přepraví kolem pěti milionů
cestujících, získaly v této kategorii „Oscara leteckého průmyslu“ již pošesté.
5 Tomáše Brabence
otázek pro
Jak dlouho podnikáte?
Podnikat jsem začal již v průběhu studií na Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve znaleckém
ústavu Appraisal services jsem od jeho založení,
což budou čtyři roky.
Tomáš Brabenec
je jednatelem společnosti Appraisal services
– Znalecký ústav, s. r. o.
Co vám podnikání přináší?
Především svobodu v rozhodování a příjemné zadostiučinění v případech, kdy na naše
služby dostávám od klientů pozitivní zpětnou
vazbu. Řídit společnost se čtyřiceti zaměstnanci
a dohlížet na chod našich zahraničních poboček
v Bratislavě, Kyjevě a Nikósii je činnost, která mě
svým způsobem motivuje k další práci a rozvíjení
nových obchodních aktivit.
Foto: archiv
Jaké bylo nejlepší období ve vašem podnikání?
Přestože se říká, že začátky bývají krušné, nejraději vzpomínám právě na ně. Měl jsem možnost
se hned na začátku potkat s mnoha profesionály,
kteří se stali součástí našeho týmu a mají velkou
zásluhu na tom, jaké si naše společnost získala
renomé a reference. Nyní náš znalecký ústav
vstupuje do další fáze svého růstu, kdy se stáváme členy celosvětové poradenské sítě BDO.
Ptáme se podnikatelů
Společnost je znaleckým ústavem s širokým rozsahem oprávnění
v oboru ekonomika. Zaměřuje se na znalecké posudky
pro potřeby komplexního ocenění podniku, stanovení ceny
obvyklé při obchodování mezi jednotlivými složkami koncernů,
oceňování nehmotného majetku firem, stanovení hodnoty akcií
při squeeze-outech, ocenění nemovitostí či developerských
projektů. Je jediným znaleckým ústavem v ČR s oprávněním
oceňovat vědu a výzkum nebo ekologické škody. Appraisal
services působí také na Slovensku, Kypru a Ukrajině. V letošním
roce se stala členem mezinárodní poradenské skupiny BDO.
Co do podnikání v žádném případě nepatří?
Neprofesionální přístup, sebestředné a přehnané
emoce a v případě znalecké profese bych zmínil také
neodbornost a povrchnost při poskytování služeb.
Co byste rád v podnikání do budoucna dokázal?
Appraisal services vstupují do další etapy svého
rozvoje, která přinese nové kontakty a prohlou-
bení vztahů se stávajícími klienty. Vždy se
snažím, aby společnost neustrnula na jednom
místě a posouvala se dál jak rozsahem služeb,
tak i kvalitou znaleckých posudků. Stejně tak
se snažíme, abychom byli klientům nablízku
i v zemích mimo Českou republiku, proto doufám, že se nám podaří rozšířit naše služby ještě
do dalších zemí. «
| www.komora.cz [33]
30-33k_doprava.indd 33
17.5.2010 16:07:51
Moje podnikání [téma]
Právo a doprava
P
řemýšlel jsem, jak téma pojednat v tomto rozsahu, zda něco
od aut, lodí, vlaků nebo letadel,
či naopak podívat se na problematiku dopravy optikou veřejného práva,
a zjistil jsem, že ani právní okénko
velikosti výkladní skříně by nezahrnulo jedno ucelené pojednání. Nakonec tedy zvítězil malý exkurz do světa právní úpravy, pod podstatným
jménem „doprava“ a mimo suchá
fakta představuji některé unikátní
právní předpisy v tomto oboru lidské
činnosti. Z podstaty dopravy je zřejmé, že překračuje hranice, jede, létá,
plave napříč státy, a je tak logické, že
i z pohledu práva je to pole vskutku
univerzální. Začneme předpisy mezinárodního práva, kterými je Česká
republika vázána, tedy různými mezinárodními smlouvami a úmluvami
apod. – dnes jich je platných v našem
právním řádu 282! Tou nejstarší je
zákon č. 131/1919 Sb., o organizaci
plavby mezi Bratislavou a Bajou,
a tou nejmladší je pak učinění české
výhrady k Úmluvě o mezinárodní
železniční přepravě, publikované pod
č. 43/2010 Sb. m. s. V tomto souboru
jistě stojí za povšimnutí z. č. 44/1938
Sb. o přepravě mrtvol. Jasný důkaz
toho, že právo s člověkem zůstává
i na jeho poslední cestě. Koho láká
moře, může se začíst např. do Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti
lidského života na moři či do Úmluvy o mezinárodních pravidlech
pro zabránění srážkám na moři.
Kdo si rád hraje na vojáky, může si
nastudovat Dohodu o právní úpravě
podmínek tranzitu vojsk NATO.
V České republice existuje 453 právních předpisů, které regulují dopravu
obecně. Za povšimnutí stojí nejstarší
platný právní předpis, a sice nařízení
ministra vnitra č. 220/1908 Sb., úrazové pojišťování podniku o ručení
za škody z provozování automobilů –
dědeček dnešního povinného ručení,
a to z doby, kdy potkat v monarchii
automobil byla vzácnost! Doklad
o snaze šetřit můžeme nalézt
i v roce 1947, kdy byla publikována
2. směrnice k vyhlášce o hospodaření
s pryžovými obručemi. V historii
nalezneme i ekologické snahy, např.
v r. 1950 byl vydán zákon o používání generátoru na dřevoplyn.
Nebudu zde rozebírat notoricky
známé zákony, ale myslím, že právě
poukázání na zvláštnosti v souboru
právních předpisů snad oživí jinak
vážné téma. Abych uspokojil i lokální
patrioty, připomínám z. č. 168/2001
Sb., o dálničním obchvatu Plzně.
Zkrátka na poli právní úpravy dopravy si přijde každý na své. Na konci
mého exkurzu do práva dopravy se
ale vraťme do každodennosti, která
sama o sobě prakticky každému
z nás přináší uzavírání smlouvy
o přepravě, aniž si to uvědomujeme.
Fakt, že většina z nás dojíždí do práce
hromadnou dopravou, způsobuje, že
smlouva o přepravě, která se realizuje
zakoupením jízdenky a uskutečněním jízdy, bude nejčastější formou
smlouvy, spolu se smlouvou kupní,
kterou si kupujeme každý den potraviny. Každý tak realizujeme minimálně jeden závazný právní úkon denně,
aniž o tom přemýšlíme. Pokud jste
příspěvek dočetli až sem, pak vám
patří dík a doufám, že jsem alespoň
trochu pobavil, což ve světě paragrafů nebývá na denním pořádku! «
Michal Kroft
advokát, managing
partner NWD Legal
[email protected]
Ovládáme to
Dokumentový outsourcing s přidanou hodnotou
CENTRÁLNÍ REPROGRAFIE
KREATIVITA DTP
PORADENSTVÍ
TISKOVÉ SLUŽBY
PODATELNA A DISTRIBUCE
BILLING A DIRECT MAIL
DIGITALIZACE
VYTĚŽOVÁNÍ DAT
ARCHIVACE
LIDSKÉ ZDROJE
Business Services
www.oce.cz/sluzby
[34] www.komora.cz |
34k_kroft.indd 34
17.5.2010 18:34:45
Moje podnikání [doprava]
Omládne náš přestárlý
vozový park?
Foto: archiv
N
ejvyšší průměrné stáří – 31,88 roku – je
u motocyklů, kterých bylo v Centrálním registru vozidel evidováno celkem 903 346 ks.
I přes poměrně velké prodeje nových motocyklů
v uplynulých letech je průměrné stáří motorek
na delší čas zakonzervováno, k jejich vyřazování
dochází velmi pomalu. Značný počet starých
motocyklů zřejmě již fyzicky neexistuje.
Vysoké stáří zaznamenáváme u traktorů
(151 352 ks) – průměrné stáří 28,84 roku rovněž
svědčí o nedostatečné obměně parku v této kategorii vozidel.
Ani situace v kategorii nákladních vozidel není příznivá. Průměrné stáří vozidel o hmotnosti 3,5 až 12 t
(94 650 ks) činilo 18,69 roku, u nákladních vozů nad
12 t celkové hmotnosti (99 492 ks) pak 13,38 roku.
V této kategorii došlo v uplynulých 15 letech
k dílčímu zlepšení vlivem obměny vozového parku
u dopravců. Jednalo se především o nákupy nových
tahačů návěsů pro mezinárodní dopravu.
Obdobná situace byla i v kategorii malých užitkových vozidel (registrováno celkem 490 778 ks), kde
průměrné stáří činí pouze 7,89 roku. U této kategorie došlo k nákupnímu „boomu“ již krátce po roce
1989. Ten byl umocněn zhruba od roku 2004,
Nebezpečnost starších aut
V roce 2009 bylo při nehodách
v osobních automobilech usmrceno
559 osob. Ve vozidlech starších než
10 let došlo k zabití 356 osob. Podíl
usmrcených ve starších vozech tak
přesáhl 63 %. Průměrné stáří osobních
automobilů se v Česku dlouhodobě
pohybuje těsně pod hranicí 14 let.
K poslednímu dni roku 2009 bylo v České republice registrováno celkem
6 194 613 motorových vozidel, jejichž průměrné stáří činilo 16,29 roku.
V jednotlivých kategoriích vozidel jsou však poměry různé, což je dáno
mimo jiné i historickým vývojem motorizace na území ČR.
od kdy byly v této kategorii nově registrovány (z důvodu možnosti odpočtu DPH) de facto přestavěné
osobní automobily (tzv. vozy s mřížkou). Tento stav
skončil až v dubnu 2009, kdy byl zákonem umožněn
odpočet DPH i pro osobní automobily.
16 let
je průměrné stáří
motorových vozidel v ČR.
Poměrně alarmující je však průměrné stáří vozidel
sloužících pro hromadnou a individuální dopravu
osob. U autobusů (v ČR evidováno 19 943 ks) činilo
14,19 roku a u osobních automobilů (4 435 052 ks)
se dlouhodobě pohybuje těsně pod hranicí 14 let.
Systémová opatření chybějí
Za dobu existence České republiky však nebyla
přijata žádná opatření k podpoře obnovy vozového
parku. Navíc byly realizovány masové dovozy
ojetých vozidel (zejména osobních), což způsobilo
konzervaci průměrného stáří osobních automobilů na výše uvedené hodnotě. Je přitom teoreticky i prakticky prokázáno, že stará vozidla mají
negativní dopady na ekologii a bezpečnost. Osobní
automobily starší 15 let, kterých je v ČR zhruba
30 % ze všech registrovaných, vypustí do ovzduší
při mnohem nižším ročním proběhu kilometrů
několikanásobně vyšší množství nebezpečných
emisí (zejména HC – uhlovodíky – a NOx – oxidy
dusíku) než ostatní vozidla. V roce 2009 bylo při
nehodách v osobních automobilech usmrce-
no 559 osob. Při zhruba třetinovém proběhu
kilometrů došlo ve vozidlech starších než 10 let
k usmrcení 356 osob, podíl usmrcených ve starších
vozidlech tedy přesáhl 63 %!
Inspirace Evropou
V řadě zemí EU byly a jsou používány různé
motivační nástroje sloužící k podpoře nákupu
hospodárných a bezpečných automobilů – tím
nemám na mysli tzv. šrotovné. Nějaká systémová
forma podpory však ze 27 zemí EU nebyla dosud
zavedena pouze v České republice, Slovensku,
Lotyšsku, Estonsku a Slovinsku. Nástroje podpory
ve zbývajících 22 zemích EU jsou různé. Často
používaným nástrojem je zejména systém „malus
– bonus“ (z vybraného malusu při nákupu méně
hospodárných vozidel se přispívá na nákup vozidel
ekologických), dále je to silniční daň, registrační
a přeregistrační poplatky, omezení vjezdů do center měst apod.). Kritéria pro nastavení systému
podpory jsou většinou kombinací řady ukazatelů,
jako je např. objem a výkon motoru, emise HC,
NOx a CO2, stáří vozidla, váha vozidla apod.).
Neméně důležitá je samozřejmě národní legislativa
pro schvalování vozidel do provozu a důsledná
kontrola vozidel v provozu (např. periodicita technických kontrol a měření emisí).
Cílem všech používaných nástrojů je snížit zátěž
na životní prostředí vlivem provozu vozidel,
zvýšit bezpečnost přepravovaných osob a přispět
k hospodárnému provozu automobilového parku
v dané zemi. Doufám, že po letech přešlapování
bude v brzké době i v České republice přijat systémový program obnovy vozového parku, ve kterém
budou využity všechny pozitivní zkušenosti ze
zahraničí. «
[ANTONÍN ŠÍPEK, člen představenstva HK ČR,
ředitel Sdružení automobilového průmyslu,
člen Rady vlády pro BESIP]
| www.komora.cz [35]
35k_1export1.indd 35
17.5.2010 16:19:28
Moje podnikání [sociální zabezpečení]
Evropa novelizovala
systém sociálního zabezpečení
První květen přináší novinky v koordinaci sociálního zabezpečení v rámci EU. Děje se tak po osmatřiceti
letech a změny se dotknou každého, kdo migruje do jiných členských států za prací. O problematice jsme
hovořili s partnerkou společnosti BDO Tax Danou Trezziovou.
J
akých oblastí
se koordinace
evropského sociálního
zabezpečení konkrétně
dotkne?
Koordinace sociálního
zabezpečení neznamená
harmonizaci systémů sociálního zabezpečení, každý stát
si nadále ponechává systém
vlastní. Evropské sociální zabezpečení má širší
rozsah, vztahuje se nejen
na „klasické“ sociální dávky,
jako je starobní důchod,
mateřská nebo podpora
Foto: BDO Tax
v nezaměstnanosti, ale také
na dávky zdravotní péče
a dávky, které souvisejí například s pracovními
úrazy. Koordinační pravidla respektují zvláštnosti
vnitrostátních právních předpisů a týkají se pouze
koordinace jejich použití pro migrující osoby. Cílem koordinace sociálního zabezpečení je zabránit
ztrátě práv a výhod migrujících osob, osob na nich
závislých nebo pozůstalých. Nové nařízení se vztahuje pouze na státní příslušníky všech členských
zemí, včetně důchodců, nezaměstnaných, rentiérů
či rodinných příslušníků.
Přináší podnikatelům nebo jejich
zaměstnancům, kteří migrují za prací do jiných
členských států EU, nový systém nějaké
výhody, které předešlý systém neumožňoval?
Nařízení z roku 1972, které bylo právě nahrazeno, prošlo řadou změn a úprav v průběhu své
existence a řada nejasností byla vyřešena desítkami
judikátů Evropského soudního dvora, které bylo
třeba vložit do evropské legislativní úpravy. Vývoj
praxe přinesl i řadu změn – bylo třeba zohlednit
třeba registrované partnerství, stejné výhody pro
otce i matky v rámci dávek v mateřství. Bylo třeba
rovněž nahradit existující smlouvy o sociálním
zabezpečení uzavřené mezi
jednotlivými členskými
státy, které zůstávají v platnosti. Významně novým
prvkem je implementace
rozšířené administrativní
spolupráce mezi příslušnými úřady členských zemí,
včetně úpravy elektronické
výměny a sdílení informací,
doručování, mezinárodního vymáhání pohledávek
apod. Pro úplnost je třeba
dodat, že nařízení z roku
1971 nepřestává platit,
ale je i nadále a dočasně
používáno ve vztahu k osobám ze třetích států, tedy
Švýcarům, Norům, Lichtenštejncům a Islanďanům.
předpisům země, ve které vykonávají činnost.
Příslušnost k právním předpisům nezaopatřených
rodinných příslušníků je odvozena od živitele
rodiny. Příslušnost ekonomicky neaktivních osob
je nově určena základním principem „lex loci
domicilii“, tj. principem legislativy místa bydliště.
Z těchto pravidel však existuje několik výjimek,
které jejich aplikaci komplikují. Migrující fyzická
osoba či zaměstnavatel by tedy pro správné určení
příslušnosti měli znát i možnost aplikace těchto
výjimek, z nichž některé se uplatňují automaticky.
Osoba například podléhá právním předpisům
vysílajícího státu maximálně 24 měsíců, pokud je
to však v jejím zájmu, může požádat o možnost
setrvání v „domovském“ systému. Specifická
pravidla se také vztahují na zaměstnance či OSVČ,
kteří vykonávají činnost ve dvou či více členských
zemích nebo dochází k souběhu samostatně výdělečné a závislé činnosti ve dvou či více státech.
Jaká nejdůležitější pravidla musejí migranti
a jejich zaměstnavatele znát?
Migrující fyzická osoba či její zaměstnavatel by měli
znát základní pravidla koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU. Ta souvisejí s volným pohybem
osob a mají přispívat ke zlepšení podmínek zaměstnávání v EU. Migrující osoba či zaměstnavatel by si
měli být vědomi uplatňování základních principů,
jako je rovnost zacházení, příslušnost k právním
předpisům jednoho státu, možnost vývozu dávek
do zahraničí a sčítání dob pojištění, a měli by umět
správně určit příslušnost fyzické osoby k právním
předpisům. Migrující osoba má zaručena stejná
práva a povinnosti jako občané daného státu.
Pokud dojde k špatnému určení systému, hrozí
nějaké sankce?
Zodpovědnost za správné určení legislativy veřejnoprávního pojištění je plně na fyzické osobě nebo
jejím zaměstnavateli. Pokud se zjistí, že pojištěnec
měl již nějakou dobu podléhat právním předpisům
státu B a platil pojistné a pobíral dávky ve státě A,
je třeba to ihned řešit s příslušnými institucemi
obou států. Instituce státu A vrátí neoprávněně
přijaté pojistné. Instituce státu B nárokuje nezaplacené pojistné včetně penále za pozdní odvod
pojistného. Instituce státu A přeúčtuje náklady
na poskytnuté dávky instituci státu B a případně
nárokuje náklady na pojištěnce, které uhradila nad
výši dávek poskytovanou státem B. Jelikož sociální
systémy různých zemí poskytují různé dávky
v různé výši, může dojít k situaci, že neoprávněně
poskytnuté dávky či dávky v neoprávněné výši jsou
na pojištěnci vymáhány formou žádosti o náhradu
škody. Vzniklou situaci je možné řešit v krajních
případech i žádostí o výjimku ze zákonného určení
[KATEŘINA BÁRTOVÁ]
příslušné legislativy. «
Jaký princip určí, do jakého systému sociálního
zabezpečení dotyčný patří?
Osoba vždy podléhá právním předpisům pouze
jednoho členského státu, tím pádem také odvádí
příspěvek na veřejnoprávní pojištění pouze
do jednoho systému. Ekonomicky aktivní osoby
využívají princip „lex loci laboris“ a podléhají
[36] www.komora.cz |
36_37k_trez.indd 36
13.5.2010 16:19:29
Příslušnost k právním předpisům
Zdroj: BDO Tax
Nařízení 1408/71
Nařízení 883/2004
Zaměstnanci a OSVČ vykonávající činnost v jednom členském státě
členský stát, ve kterém je práce vykonávána
(bez ohledu na bydliště)
beze změny
Vyslaný zaměstnanec a vyslaná OSVČ
domovské země po dobu max. 12 měsíců
(možnost prodloužení o dalších 12 měsíců)
domovské země po dobu max. 24 měsíců (bez možnosti
prodloužení) u OSVČ požadavek na provozování „podobné“
činnosti v zemi vyslání
Závislá činnost ve dvou či více členských státech
země bydliště
země bydliště, pouze pokud je tam vykonávána podstatná část
činnosti (tj. alespoň 25 % pracovní doby a/nebo odměny; pokud
méně než 25 % činnosti, země sídla zaměstnavatele, pokud je
zaměstnavatel z EU)
závislá činnost částečně vykonávána v zemi bydliště
země sídla zaměstnavatele
beze změny
závislá činnost není vykonávána v zemi bydliště
země bydliště
beze změny
více zaměstnavatelů v několika členských státech
země výkonu závislé činnosti
beze změny
souběh závislé činnosti a OSVČ
výjimka: účast v systému sociálního zabezpečení v zemi, kde
je vykonávána závislá činnost, a v zemi, kde vykonává SVČ
(případy zmíněné v Příloze VII)
již žádné výjimky
OSVČ ve dvou či více členských státech
SVČ částečně vykonávána v zemi bydliště
země bydliště
země bydliště, pouze pokud je tam vykonávána podstatná část
činnosti (tj. alespoň 25 % obratu, pracovního času, množství
služeb a/nebo příjmu; pokud méně než 25 % SVČ, země,
ve které má „střed zájmů“)
SVČ není vykonávána v zemi bydliště
země výkonu hlavní činnosti
země, ve které má „střed zájmů“ (zejména členský stát,
ve kterém má pevné a stálé místo výkonu SVČ nebo ve kterém
z charakteru činnosti nebo z doby trvání činnosti vyplývá jeho
umístění nebo ČS, ve kterém je většina služeb dodávána)
Závislá činnost v mezinárodní dopravě
ve dvou či více členských státech
země bydliště, pokud je tam závislá činnost zásadně
vykonávána
země bydliště, pouze pokud je tam vykonávána podstatná část
činnosti (tj. alespoň 25 % pracovní doby a/nebo odměny; pokud
méně než 25 % činnosti, země sídla zaměstnavatele, pokud je
zaměstnavatel z EU)
závislá činnost vykonávána v zemi bydliště
závislá činnost není vykonávána v zemi bydliště
země sídla zaměstnavatele
beze změny
Obecná výjimka
na základě dohody členských států může být udělena výjimka,
pokud je v zájmu osoby / skupiny osob (použití této výjimky by
podle obvyklé správní praxe nemělo přesáhnout dobu 5 let)
beze změny
'$ ('
!#%"+('"#
%#"&'%(('*'#),-!
#'+$%#%!( &#(
"*"#&'($") &'"-!$" #),
"$" #),*'#),#!-
+#!"#)'&#'!$%#%!(
1 "&$#%!.
0&""%##)&+**$#'*#/
0"#)"+%(+&$ ")%0$#%"&"#%!
"&'&
0##%"$#!#")&'#%-!
Rozvoj ve všech oblastech
Infolinka MMR
(PO, ST do 17h, PÁ do 13h):
+420 224 861 282 (138)
2"#%!)
'"%&$#%"&,"#%!
"
&'&"'"###"!
"####
!
| www.komora.cz [37]
36_37k_trez.indd 37
13.5.2010 16:19:41
Moje podnikání [vzdělávání]
Česká komora
detektivních služeb
Foto: Thomas Troj/istockphoto.com
prosazuje odbornou
způsobilost
Česká komora detektivních služeb (ČKDS) je autorizované
živnostenské společenstvo Hospodářské komory České
republiky. Reprezentuje služby soukromých detektivů včetně
nestátního detektivního zpravodajství. V současné době má
přibližně 220 členů a další soukromí detektivové a detektivní
kanceláře o členství v ČKDS žádají.
R
ostoucí zájem o členství je výsledkem toho,
že ČKDS pro své členy dělá maximum.
ČKDS je členem Evropského sdružení
soukromých detektivů IKD (International Kommission der Detektiv Verband) a mezinárodního
sdružení bezpečnostních služeb na bázi V4 +
Ukrajina – ESBOC (European Security Branch
Organizations Club) a její české sekce.
Od samého vzniku prosazuje ČKDS vysokou
odbornou způsobilost svých členů. Proto se také
aktivně přihlásila ke zvyšování odborné způsobilosti v souladu s novelou živnostenského zákona
č. 274/2008 Sb. a zákonem o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání – MŠMT ČR, zákon
č. 179/2006 Sb. Má velmi dobrou základnu fundovaných odborníků pro realizaci rekvalifikačních
kurzů a složení příslušných zkoušek. ČKDS se
podílela také na přípravě akreditovaných činností
strážný a detektiv koncipient a v tomto směru
realizuje jak kurzy, tak přezkušování. V rámci
autorizované osoby HK ČR a má dostatečný počet
autorizovaných zástupců jak pro modul strážný,
tak detektiv koncipient.
Jaký kurz si zvolit
Česká komora detektivních služeb připravila projekt a získala dotaci Evropského sociálního fondu
v ČR a pro své mimopražské členy vede kurzy
i zkoušky zdarma. Bohužel zadání projektu tyto
zkoušky a kurzy neumožňuje pražským členům
ČKDS.
V rámci zmíněného projektu a z něho plynoucí
dotace realizuje komora pilotní projekt na moduly
detektivní inspektor, detektiv specialista (bodyguard, sledovatel a zpravodajec) a manažer bezpečnostních služeb. O již schválené moduly strážný
a detektiv koncipient je velký zájem a vzhledem
k počtům účastníků, které musely být uvedeny
již v projektu, nemůže kurzy a přezkušování pro
všechny členy zajistit komora zdarma.
Česká komora svými autorizovanými zástupci
zajišťuje i rekvalifikační kurzy a zkoušky v již
schválených modulech, ale také v modulech
pilotního projektu na komerční bázi. Pro tyto
kurzy a přezkušování má ČKDS dostatečnou
kapacitu. Kurzy a zkoušky je schopna svými
autorizovanými zástupci zajistit v místech podle
požadavků účastníků. Při počtu 20 účastníků
a více v jednotlivém kurzu lze poskytnout množstevní slevy. ČKDS připravuje moduly detektiv
zpravodajec, detektiv bodyguard a sledovatel
i modul manažer bezpečnostní služby jako
autorizované standardy schválené ministerstvem
školství a ministerstvem vnitra a se zakončením
státní zkouškou obdobně jako u modulu detektiv
koncipient a strážný.
Detektiv znalý svého oboru
Současně chce ČKDS připravit a realizovat jako
pilotní projekt moduly detektivní technik, kde se
vyučuje množství odborné látky z kriminalistiky.
Pilotní projekt by měl obsahovat i modul detek-
tiv vyšetřovatel s vědomostmi z oboru trestního,
občanského, rodinného a obchodního práva. Tento
modul rovněž nabídne znalosti z oboru psychologie,
kriminologie a kriminalistiky, což přispěje ke zvýšení odborností soukromé detektivní činnosti.
ČKDS se domnívá, že pro vydání detektivní
koncese nelze uznávat zkoušky pro profesi detektiv
koncipient nebo strážný. Tento postup přijalo
ministerstvo průmyslu a obchodu a dokládá neznalost náplně tohoto druhu služeb. Jedná se totiž
o nejnižší pozice v sektoru soukromé bezpečnosti.
Pozice detektiv koncipient je Národním katalogem
povolání určena pro začínající pracovníky detektivních služeb.
Snaha ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení
novely živnostenského zákona č. 274/2008 Sb.
ČKDS mrzí. Byl by to krok zpět. Specifické služby
soukromých detektivů vyžadují specifickou úpravu. Týká se to nejen detektivní služby, ale celého
sektoru soukromé bezpečnosti. Proto také Česká
komora detektivních služeb a další sdružení usilují
o přípravu a přijetí speciálního zákona o těchto
službách a o jejich vyjmutí z působnosti živnostenského zákona. Přispěje to ke zvýšení odborné
i zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti a spolehlivosti jak provozovatelů, tak zaměstnanců těchto
služeb. Tím samozřejmě i ke zvyšování kvality
poskytování těchto služeb. «
[FRANTIŠEK BRABEC, čestný prezident ČKDS
a autorizovaný zástupce autorizované osoby HK ČR]
[38] www.komora.cz |
38k_vzdelani.indd 38
17.5.2010 16:20:22
Moje podnikání [poradna]
Komora radí
podnikatelům
Obraťte se s dotazy
na kontaktní místa HK ČR
Téměř 100 kontaktních míst Hospodářské komory rozmístěných
po celé republice zodpovědělo od roku 2004 do současnosti více
než 65 tisíc podnikatelských dotazů. Rychle a bezplatně. Zeptejte
se i vy. Kontakty a další informace najdete na www.komora.cz
po kliknutí na lištu „Pomáháme vašemu podnikání“.
Jaké jsou možnosti dotací na veletrhy v České republice, popř.
i v členských zemích EU?
Dotace na účast na veletrzích je možné získat v zásadě dvojím způsobem,
v obou případech z Operačního programu Podnikání a inovace, z financí
programu Marketing, 2. výzva.
1. Podat přímo žádost o dotaci v tomto programu běžným způsobem (přímo u CzechInvestu), hlavní parametry jsou tyto:
• Žadatel musí mít minimálně dvouletou historii.
• Žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní
činnost spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha.
• Minimální výše požadované částky je 0,3 mil. Kč, maximálně však 50 %
způsobilých výdajů.
• Příjem žádostí probíhá od 1. března 2010 do 30. června 2010.
Více informací, včetně plného textu výzvy a pokynů pro žadatele
naleznete na: www.czechinvest.org/marketing-vyzva-ii.
2. Prostřednictvím společného projektu Hospodářské komory ČR
a CzechInvestu pro zajišťování účasti malých a středních firem na
zahraničních veletrzích
Hlavní rozdíly oproti předešlému způsobu:
• Podpora je poskytována do max. výše 120 000 Kč bez DPH, až do výše 100 %
způsobilých výdajů.
• Nezískáváte nejen finanční pomoc, ale i technické a administrativní zázemí.
Cílem tohoto projektu je posílení konkurenceschopnosti českých průmyslových firem na zahraničních trzích. Je zaměřen na oborovou prezentaci
prostřednictvím společné účasti profesních organizací a individuálních podniků, zejména malých a středních, na vybraných specializovaných veletrzích
a výstavách v zahraničí. České firmy a oborové asociace mohou získat dotaci
ve výši až 120 tisíc korun na přímé náklady spojené s veletržní expozicí.
Hospodářská komora navíc vystavovatelům zajistí marketingovou a komunikační podporu v místě konání veletrhu a komplexně vyřídí potřebnou
administrativu spojenou s účastí na výstavní akci a žádostí o dotaci. Díky
své celorepublikové působnosti bude HK ČR poskytovat zájemcům také
poradenství a konzultace při přípravě, realizaci a vyhodnocování efektivity
účasti na veletrhu.
Seznam podporovaných veletrhů pro rok 2010, často kladené otázky
a přehled všech podmínek nutných pro získání podpory naleznete na adrese
www.komora.cz/veletrhy
Kontaktní tel. číslo 266 721 300, 266 721 300, e-mail: [email protected]
[VOJTĚCH SEDLÁČEK, HK ČR]
Pokud si zřídím webové stránky zprostředkující eskortní služby, jaké
podmínky je třeba splnit? Tzn. řádně odvádět daně a zda existuje nějaká
speciální živnost, kterou si musím zařídit. Zkrátka tak, aby to bylo
všechno po právní stránce legální.
Předem bych vás chtěl upozornit, že ačkoli prostituce samotná a veřejné nabízení sexuálních služeb nejsou sice stávající právní úpravou výslovně povoleny
ani zakázány, osoby, které sexuální služby organizují, k jejich provozování
opatřují jiné osoby a z této činnosti kořistí, naplňují skutkovou podstatu § 204
trestního zákona („kuplířství“).
Zjednodušený výklad legislativní úpravy této oblasti můžete najít např. na:
www.mvcr.cz/clanek/prostituce-prostitucni-scena.aspx
www.mvcr.cz/clanek/prostituce-a-obecne-zavazne-vyhlasky-obci.aspx
www.icm.cz/prostituce-legislativa
Z uvedeného důvodu vám mohu jen těžko poradit, jak vaši činnost legalizovat.
Zde jsou vybraná základní pravidla pro internetové stránky s erotickým obsahem:
(převzato částečně z pravidel pro erotické odkazy katalogu seznam.cz)
Stránky nesmějí porušovat platné zákony ČR.
Na stránkách nesmí být umístěn žádný soubor ani programový kód, který by
jakýmkoliv způsobem poškozoval počítač uživatele, prohlížeč nebo data uživatele. Stránka ani kód umístěný na stránce nesmějí využívat počítač uživatele
k vlastní duplikaci či dalšímu šíření. Každý web, který cokoli prodává, ať už
se jedná o galerie, videa, DVD nebo fetišistické zaměření (prodej použitého
prádla atd.), musí mít na stránkách IČ a obchodní podmínky včetně kontaktu.
Před vstupem na stránky mající erotický obsah bývají uživatelé často upozorněni, např. takto:
Upozornění před vstupem na stránky:
Vstupujete na stránky, které obsahují erotický a sexuálně zaměřený materiál.
Přečtete si proto pečlivě podmínky vstupu a následně přijměte zmíněné podmínky či je zamítněte a odejděte z těchto stránek.
Zdroje: www.mvcr.cz, www.icm.cz, www.seznam.cz «
[JIŘÍ BÁBEK, HK ČR]
| www.komora.cz [39]
39k_poradna1.indd 39
13.5.2010 14:33:08
Moje podnikání [finance]
Boris Kyselý: Českým exportérům
se otevřou další možnosti financování
Česká exportní banka má coby specializovaná státní instituce pro podporu
vývozu jediné poslání – pomáhat rozvoji tuzemského exportu. „Předností
našich úvěrů je získání financí v okamžiku, kdy podnik dodávku vyveze.
Vývozce tak nečeká na lhůtu splatnosti faktur, takže není ohrožena
kontinuita výroby,“ říká ředitel pro strategii České exportní banky a člen její
dozorčí rady Boris Kyselý.
F
inancuje Česká exportní banka jen
projekty velkých podniků, nebo podporuje
také vývoz malých a středních firem?
Česká exportní banka byla vždy vnímána jako
finanční instituce podporující velké obchody.
Obchody s velkým objemem financování, dlouhou dobou splatnosti a do teritorií s vyšší mírou
rizika jsou naší doménou. Krátké vývozní obchody s menším objemem financují spíše komerční
banky, které své klienty dobře znají a zajišťují
jim i další finanční a bankovní služby. Naše
banka vykrývá tu oblast, která je pro komerční
banky obtížněji financovatelná. Protože jsme
povinni řídit se konsenzem OECD, nemůžeme
v rámci podpořeného financování poskytovat
úvěry s dobou splatnosti kratší než dva roky.
Ovšem i takový úvěr dokážeme klientovi zajistit,
ale ne se státní podporou. V posledních dvou
letech doznal klientský profil banky určitého
posunu. Obsluhujeme všechny kategorie klientů.
V souvislosti s bankovní krizí a určitým útlumem
financování od komerčních bank jsme významně
rozšířili i pomoc malým a středním podnikům.
Od loňského roku jsme zavedli specializované
programy na jejich podporu. Formou úvěrového
financování, ale i tím, že poskytujeme finanční
prostředky faktoringovým společnostem na odkup vývozních pohledávek. Spoluprací s tímto
sektorem se snažíme kompenzovat absenci
vlastní pobočkové sítě, protože to pro malé
a střední podniky představuje komplikaci při
styku s bankou.
Do kterých zemí vaši klienti nejčastěji
směřují?
Za dobu své historie obsloužila ČEB úvěry do více
než padesáti zemí a všech kontinentů s výjimkou Austrálie. Jdeme tam, kam jdou naši klienti.
V současné době indikujeme největší poptávku
po podpořeném financování exportu do zemí Svazu nezávislých států, samozřejmě včetně samotné
Ruské federace.
Produkty, které ČEB nabízí
» Podpořené financování – střednědobé
a dlouhodobé financování a poskytování
vývozních úvěrů, úvěrů na financování
výroby pro vývoz, úvěrů na investice
a na projektové financování
» Úvěr na financování vývozu (vývozní,
exportní) – umožňuje českému
vývozci profinancovat pohledávky vůči
zahraničnímu kupujícímu (dovozci)
» Úvěr na financování výroby pro vývoz
(předexportní úvěr) – financování
nákupu surovin, materiálů,
komponentů a služeb k výrobě
předmětu vývozu
» Projektové financování – financování
rozsáhlých projektů (technologické celky,
vývoz celých podniků). Dlouhodobý úvěr,
splácení probíhá zcela nebo převážně
z výnosů podpořeného projektu
» Úvěr na investice v zahraničí
» Dodavatelský úvěr – dlužníkem je
český exportér
» Odběratelský úvěr – dlužníkem je
zahraniční odběratel či jeho banka
» Odkupy pohledávek
» Bankovní záruky – záruka za nabídku,
za dobré provedení smlouvy o vývozu,
za vrácení akontace, za uvolnění
zádržného
» Refinanční úvěry pro banky
Foto: ČEB
Jste při uzavírání nových smluv přísnější?
Naše podmínky finanční krize nijak neovlivnila. Protože se naše banka vždy řídila zásadami
obezřetnosti, nemáme potřebu pravidla úvěrování
zpřísňovat. V souvislosti s krizí se ekonomická
situace řady firem zhoršila, tím pádem teď někteří
na naše úvěry nedosáhnou. Není to ovšem proto,
že bychom zpřísnili podmínky úvěrování.
Mění se objem vývozů tuzemského zboží?
V současné době je rozhodně těžší vyvážet. Poklesl
jak export do zemí EU, kam směřuje zhruba 85 procent českého exportu, tak i mimo Evropu. Přesto
poptávka po podpořeném financování výrazně
narůstá. ČEB působí anticyklicky. S omezováním úvěrů komerčních bank poptávka po našich
službách vzrostla. Jestliže se objem rozpracovaných
žádostí o úvěry před začátkem krize dlouhodobě
pohyboval kolem padesáti miliard korun, v loňském
prvním pololetí vzrostl na 75 miliard a pak se ustálil
na zhruba sedmdesáti miliardách. ČEB tak tlumí
dopady hospodářské recese na české exportéry.
Právě jste se vrátil z jednání valné hromady.
Přineslo její zasedání dobré zprávy?
Valná hromada schválila navýšení kapitálu ČEB ze
stávajících 2,95 miliardy korun na čtyři miliardy
korun. Navýšení kapitálu zvýší limit finančních
prostředků na klienta, a zejména velkým exportérům se otevře další prostor pro finanční pomoc.
Vzrostou limity pro tzv. ekonomicky spjaté skupiny. Je to dobrá zpráva i pro malé a střední podniky,
protože přibydou prostředky pro financování jejich
vývozních aktivit. Zvýší se rámce na získávání finančních zdrojů banky emisemi dluhopisů. Již loni
stát zvedl své záruky za zdroje ČEB a legislativní
změny zase umožnily podporovat i export výsledků vědy a výzkumu. Pomoc vlády a státu směrem
k exportérům v současném ekonomicky komplikovaném období vnímáme jako významnou a velmi
účinnou. «
[KATEŘINA BÁRTOVÁ]
[40] www.komora.cz |
40k_exportni.indd 40
14.5.2010 14:52:32
41k_tempus.indd 41
13.5.2010 15:34:00
Moje podnikání [advertorial]
AIG EUROPE
mění název na
CHARTIS EUROPE
Nový název Chartis přejímají postupně od července loňského roku všechny
neživotní pojišťovny podnikající v rámci skupiny AIG. Cílem změn je
urychlení integrace všech neživotních pojišťoven po celém světě a posílení
jejich uspořádání. Prvního září loňského roku byl jmenován generálním
ředitelem Chartis Europe S. A., pobočky pro Českou republiku, Paride Della
Rosa. Do této funkce přešel z pozice viceprezidenta společnosti neživotní
části pojišťovny pro region jihovýchodní Asie a Číny.
J
e společnost Chartis Europe nástupcem
společnosti AIG Europe?
Dovolte, abych to vysvětlil hned na začátku:
Chartis Inc., se sídlem v New Yorku, sdružuje naše
společnosti nabízející neživotní pojištění a všeobecné pojištění majetku po celém světě. Cílem
přijetí nového názvu je připravit naši organizaci
na nezávislost naší obchodní činnosti do budoucna – s naší vlastní značkou, zkušeným řídicím
týmem a skupinou společností s dobrou kapitalizací a specializací.
Chartis Europe S.A. je nový název společnosti
AIG Europe S.A. Na českém trhu působíme
od roku 1992 a trvale poskytujeme spotřebitelům
i firemním klientům právě ty odborné znalosti,
kapacity a služby v oblasti pojištění při likvidaci
pojistných událostí, díky nimž naše společnost
získala své renomé.
Jakým způsobem byste chtěl rozšířit povědomí
o společnosti Chartis a jejím rozvoji?
V České republice a po celém světě aktivně komunikujeme mnoha různými kanály naši novou
značku klientům a partnerům pro distribuci. Jsme
ve stálém kontaktu s našimi makléři a průběžně
jim dodáváme informace o tom, co naše značka
představuje. Naše klienty také kontaktujeme přímo
a informujeme je o změně našeho názvu a o tom,
že se Chartis nadále zaměřuje na pomoc klientům
při řízení komplexních rizik.
Od našich počátků v Šanghaji před 90 lety Chartis
trvale plní potřeby v oblasti pojištění více než
40 milionů soukromých a obchodních klientů
ve více než 160 zemích a jurisdikcích se stejnou
pojišťovací kapacitou, finanční silou, s inovačními produkty a likvidací pojistných událostí
na té nejvyšší úrovni. Naše schopnost poskytovat
klientům služby na globální úrovni, a přitom se
znalostí místních podmínek je vlastně naší hlavní
předností a tím, co nás po celou dobu naší dlouhé
historie odlišuje od ostatních.
Fungování pojišťovny Chartis
v roce 2009
» celosvětově přes 40 miliard dolarů
hrubého pojistného
» provozní příjem 699 milionů dolarů
» celosvětově konsolidovaný zákonný
přebytek v prosinci 2009 ve výši
přibližně 38 miliard dolarů, což
představuje 6% nárůst v porovnání
s rokem 2008
» celosvětově konsolidovaný hotovostní
tok z provozní činnosti v roce 2009
dosáhl výše 3,1 miliardy dolarů
» v roce 2009 zaplatila společnost
Chartis každý pracovní den v průměru
75 milionů dolarů na likvidaci
pojistných událostí
Jak vidíte český pojišťovací trh (konkurence
na něm, nabídka produktů, ceny pojištění atd.)?
Měl jsem příležitost pracovat na pojistných trzích
v Severní a Latinské Americe a Asii. Na základě
svých zkušeností mohu říct, že český trh je plný
života a příležitostí. Na jedné straně jsou zde
povědomí o potřebě pojištění a penetrace trhu –
měřeno průměrným počtem produktů na domác-
[
Paride Della Rosa, generální ředitel CHARTIS
EUROPE S.A., pobočky pro Českou republiku
nost nebo obchodní společnost – v porovnání
s jinými trhy stále ještě nízké. Na straně druhé,
když se podíváme na relativní počet pojišťoven
na trhu, nabídek produktů a především na cenu,
je český trh stejně konkurenční jako většina rozvinutých trhů na celém světě. I přes panující tvrdou
konkurenci si však myslím, že zde pořád existuje
poměrně velký nevyužitý trh ve spotřebitelském
i středním segmentu trhu.
Zažil jste v České republice nějaké příjemné
překvapení, ať již profesní nebo soukromé?
Určitě ano. Než jsem přijal tento nový úkol, nikdy
jsem v České republice nebyl. Přestože jsem ještě
před příjezdem do Prahy o vaší zemi a lidech slyšel
mnoho dobrého, byli jsme s rodinou příjemně
překvapeni vaší bohatou historií, rozmanitostí
architektury a malebnými zákoutími v Praze.
Převážná většina lidí, s nimiž jsme se setkali, byla
velmi vstřícná a srdečná.
Na druhé straně bych řekl, že mě poněkud zklamala celková úroveň služeb a péče o zákazníky. Ale
dívám se na to jako na příležitost pro malé i velké
firmy, jak se mohou odlišit od konkurence. Dám
vám jeden příklad: Ve společnosti Chartis neustále
sledujeme spokojenost zákazníků mezi klienty,
kteří u nás uplatňují škodní událost. Používáme
metodiku zvanou Net Promoter Score, která hodnotí míru pravděpodobnosti, s jakou pojištěnec
na základě svých zkušeností doporučí naši společnost svému rodinnému příslušníkovi, příteli nebo
kolegovi v práci. Za posledních devět měsíců byl
podíl podpůrců (tedy lidí, kteří by Chartis doporučili) mezi našimi klienty z řad spotřebitelů i firem
v jednotlivých kvartálech 86,0 %, 86,3 % a 89,7 %.
Zbytek tvoří „pasivní klienti“ (lidé, kteří nemají
[42] www.komora.cz |
42_43k_chartis.indd 42
13.5.2010 16:15:57
Moje podnikání [advertorial]
jasný názor) a „kritici“ (lidé, kteří by společnost
nedoporučili). Podíl kritiků v posledním čtvrtletí
představoval pouhých 2,6 %. I přes tyto vynikající
výsledky naše oddělení likvidace pojistných událostí, které se neustále snaží o zlepšování našich
služeb, kontaktuje každého kritika, abychom mohli
osobní zkušenosti těchto lidí probrat a dál se
zdokonalovat.
Jaké typy produktů nabízí pojištění Chartis
na českém trhu?
Nabízíme širokou škálu spotřebitelských a komerčních produktů:
» skupinové a individuální cestovní pojištění
a úrazové pojištění, které nabízíme společnostem jako zaměstnanecké výhody a jednotlivcům prostřednictvím přímého marketingu
a sponzorských databází
» pojištění majetku nabízené na bázi konkrétně
stanovených pojistných událostí (požár, živelní
pohromy, krádež atd.) nebo jako All Risks
(pojištění proti všem nebezpečím)
» pojištění nákladu (tzv. cargo): velmi široké
a transparentní krytí na základě námi upřednostňované anglické pojišťovací praxe
» pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škody způsobené výrobkem a dále
produkty, které jsou na českém trhu unikátní
– pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu
a pojištění odpovědnosti za ekologickou újmu
a škody na životním prostředí. Ve všech těchto
oblastech nabízíme inovativní řešení širokému
spektru klientů z výrobní i nevýrobní sféry,
s možností kvalitního pojistného krytí pro
jakýkoliv územní rozsah a jurisdikci
» pojištění profesní zodpovědnosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků: je k dispozici pro
komerční a finanční instituce všech velikostí
a pro široké spektrum profesí – od právníků
přes účetní až po mediální společnosti
» pojištění letectví a leteckého průmyslu: řešení
pro letiště, aerolinie, soukromá trysková letadla,
výrobce letadel, pozemní personál atd.
Tento přehled není vyčerpávající, a navíc připravujeme nové a velmi zajímavé produkty, které se brzy
objeví na trhu.
Co prozradíte o nových produktech, například
pojištění v případě trestného činu, ekologické
pojištění apod.? Bude o ně ze strany českých
makléřů zájem?
V Chartis máme inovaci takříkajíc zakódovanou
v DNA. Těšíme se pověsti první společnosti, která
na trh uvádí nové produkty a služby s přidanou
hodnotou. Byli jsme například první společností,
která na český trh uvedla pojištění odpovědnosti
ředitelů a vedoucích pracovníků. Společně s našimi
obchodními partnery jsme investovali čas a peníze
Nový název má připravit naši společnost
na nezávislost v obchodní činnosti.
do budování povědomí o rizicích a výhodách tohoto
produktu. Investice se vyplatila a dnes jsme v tomto
druhu pojištění jednoznačnými lídry na trhu.
Shodou okolností jsem delší dobu pracoval v oblasti
průmyslového pojištění (pojištění odpovědnosti řídících pracovníků / profesní odpovědnosti a pojištění
v případě trestného činu). Měl jsem příležitost pracovat s těmito produkty na vyspělých i nově vznikajících trzích a jsem pevně přesvědčen o tom, že také
v České republice existuje zatím nevyužitá poptávka
po těchto a dalších specializovaných produktech.
Samozřejmě nejde o pokrok, kterého bychom mohli
dosáhnout ze dne na den. Klienti mají přirozenou
rezistenci vůči produktům, které vnímají jako postradatelné, a v ekonomicky těžkých dobách to platí
dvojnásob. Vyžádá si to čas a trpělivost.
Pokud jde o realizaci obchodu prostřednictvím
nových produktů, makléři stejně jako pojišťovny
stojí před zásadním rozhodnutím: buď jen sledovat
situaci a vinit z chabých výsledků krizi nebo
konkurenci, nebo investovat do propagace nových
produktů a služeb uváděných na trh. Abych to shrnul, jsem přesvědčen, že makléři mají zásadní vliv
makléři. Jak všichni víme, pracujeme v oblasti,
která stojí na kvalitě vztahů. Jsem moc rád, že se
mohu spolehnout na zkušený, konsolidovaný tým
pracovníků, kteří tyto vztahy budují více než 18 let,
což je doba naší působnosti na českém trhu. Na základě svých zkušeností jsem přesvědčen o tom,
že makléři si váží práce upisovatelů, kteří jsou
odborníky ve svých odvětvích, rozumějí rizikům
a společně s makléřem umějí připravit nejlepší
řešení, které splní očekávání jejich klientů.
Vím, že nemáte křišťálovou kouli, přesto se
moje poslední otázka týká celosvětového
problému: máme už finanční krizi ve světě
(Evropě, České republice) za sebou?
Věštit opravdu neumím. Je to velmi složitá otázka,
s níž se potýkají i experti na tuto problematiku.
Můj skromný názor je ten, že nejhorší část krize
snad už máme za sebou. Vlády a regulátoři po celém světě jsou nesmírně aktivní a ve své snaze
stabilizovat ekonomiku jsou úspěšní. Nicméně
pozornost se teď přesunula k nezávislé fiskální
krizi a krizi zadluženosti, která může mít zničující
[Tým pojišťovny CHARTIS EUROPE, S.A., pobočky pro Českou republiku
na vytváření poptávky po úzce specializovaných
produktech. Makléři, kteří hledí do budoucna a již
dnes investují čas a peníze, aby se vyzbrojili solidní
znalostí rizikových faktorů a dobře připravili své
pojistky i přesvědčivé příklady škodních událostí,
budou mít v době, kdy klienti budou přístupnější
novým řešením pro převod rizik, velký náskok.
Jak se vám spolupracuje s českými
pojišťovacími makléři?
Řekl bych, že velmi dobře. Základem naší obchodní činnosti jsou v podstatě mezinárodní a místní
následky pro určité země i pro budoucí platnost
mezinárodních obchodních dohod.
Jsem ale ve své podstatě optimista, a dokud se
budou ekonomická aktivita a průmyslová produkce dále zvyšovat, pak věřím, že se obnoví důvěra
spotřebitelů – a ta podpoří zdravý koloběh spotřebitelských výdajů a investic ve firmách. A nakonec,
ať žijete v Indonésii, Mexiku nebo České republice,
všichni získáme větší makroekonomickou stabilitu
a budeme se moci zaměřit na prosperitu své obchodní činnosti. «
[TEXT A FOTO: RENÉ BÁRTEK]
| www.komora.cz [43]
42_43k_chartis.indd 43
13.5.2010 16:17:31
Moje podnikání [analýza HK ČR]
Polovina firem hlásí zhoršení přístupu k úvěrům
Téměř polovina firem (46 %) tvrdí, že se jim v posledních šesti měsících ztížil přístup k bankovním úvěrům.
Ukazují to výsledky březnového průzkumu Hospodářské komory České republiky. Na otázky odpovědělo přes 330
respondentů – od drobných podnikatelů až po velké firmy. HK ČR proto stejně jako loni zahájila dialog s Českou
bankovní asociací (ČBA).
Ztížil se vám v posledním roce přístup
k úvěrům?
11 %
16 %
27 %
46 %
Podle typu úvěru
ano 46 %
ne 27 %
je to stejné 16 %
nevím 11 %
Zhoršený přístup k provozním úvěrům nahlásilo
48 % firem a k investičním půjčkám 45 % podniků.
Zdražení provozního úvěru zaznamenalo 27 %
respondentů a kontokorentního úvěru 24 %
odpovídajících.
Uvažujete o tom, že byste změnili
banku?
56 %
„V
červnu 2009 v tomto smyslu odpovědělo
55 % firem. To jen potvrzuje názor podnikatelů, že se situace dále zhoršuje, i když
o něco mírnějším tempem než loni,“ komentoval data
prezident HK ČR Petr Kužel. „Proto jsme opět zahájili dialog s představiteli významných bank,“ dodal.
Zlepšení přístupu k úvěrům v uplynulém půlroce
naopak pocítilo 27 % firem. Podle 16 % se situace
nezměnila. Zbylých 11 % respondentů zaškrtlo
odpověď „nevím“.
44 %
Na otázku „Je vůbec vaše banka ochotna poskytovat investiční úvěry?“ odpovědělo 44 % firem
„ano“, 25 % podniků „ne“, 10 % „je to stejné“
a 21 % „nevím“.
Změnily se podmínky i nároky
Negativní změnu podmínek u existujících úvěrů
(obecně, bez rozdělení podle druhů půjček)
v posledních třech měsících evidovalo 29 % firem.
Podle 53 % se podmínky nezměnily. Zlepšení
avizuje pouhých 5 % firem.
Větší nároky na vyřízení půjčky registruje 62 %
podniků. Čtvrtina firem uvádí, že „ne“ nebo že
vyšší náročnost nepocítily. Zbytek neví.
Tlak na náročnější zajištění úvěru oproti minulosti vnímá 56 % respondentů. Že jejich banka
nároky nezesiluje či jsou stejné, uvedla zhruba
třetina respondentů. Zbylá část firem odpověděla,
že neví.
Tlak banky na předčasné splácení úvěru kvůli
zhoršování finančních ukazatelů klienta pocítilo
19 % respondentů. Odpověď „ne“ uvedlo 41 %
procent firem a „nepocítil jsem to“ 28 % podniků.
Zbytek sdělil „nevím“.
Vyšší spoluúčast při získávání nových investičních
úvěrů vyžadují banky podle zkušeností 33 % firem.
Zápornou odpověď uvedlo 14 % společností. Tlak
na vyšší účast nepocítilo 17 % podniků. Zbytek
sdělil „nevím“.
Výměna banky
Změnu banky v předchozích 12 měsících nahlásilo 8 % firem. Nejfrekventovanější příčinou
byly drahé služby – tím svůj odchod zdůvodnilo
30 % respondentů z těch, kteří nahlásili změnu
ano 44 %
ne 56 %
Změnila vám banka v posledních třech
měsících podmínky u existujícího
úvěru?
13 %
53 %
ano, k lepšímu 5 %
ano, k horšímu 29 %
je to stejné 53 %
nevím 13 %
5%
29 %
[
Hospodářská komora České republiky v rámci své dlouhodobé snahy zlepšit přístup firem k bankovním
úvěrům zahájila v dubnu, stejně jako v minulém roce, pracovní dialog s Českou bankovní asociací.
Delegaci podnikatelů vedl prezident HK ČR Petr Kužel (3. zleva), reprezentaci bankéřů naproti sedící
prezident ČBA Jiří Kunert.
[44] www.komora.cz |
44_45k_anal.indd 44
13.5.2010 15:06:17
Moje podnikání [analýzy]
Desatero, které dohodla
Hospodářská komora
s bankovní asociací
bankovní instituce. Zastavení úvěrování zmínilo
15 % podniků.
O vystřídání bankovní instituce uvažuje 44 %
podniků; 56 % podnikatelských subjektů tento
krok zatím nemá v plánu. Hlavním důvodem
pro případnou výměnu bankovního domu jsou
drahé služby – uvádí to 46 % firem z těch, kteří
o přerušení spolupráce s bankou přemýšlejí.
Další frekventovanou příčinou je zastavení
úvěrování (20 %).
Využívání služeb jen jedné banky nahlásilo 32 %
respondentů březnového průzkumu HK ČR.
Dvě banky mělo 46 % podniků. Klientů se třemi
bankami bylo 17 % procent a se čtyřmi a více
bankami 5 %. «
Hospodářská komora České republiky se
v dubnu domluvila s Českou bankovní
asociací na navázání spolupráce v níže
uvedených klíčových bodech. Dialog
s ČBA zahájila Hospodářská komora
v rámci své dlouhodobé snahy zlepšit
přístup firem k bankovním úvěrům.
1. společný postup při novele zákona
o zadávání veřejných zakázek –
tj. potřeba rychlejšího smluvního
plnění a zavedení lhůty splatnosti
2. společné prosazování zavedení
směrnice o opožděných platbách
(tato směrnice je ve druhém čtení
v Evropském parlamentu)
3. vytváření tlaku na podstatné zlepšení
vymahatelnosti práva a prediktabilitu
rozhodování soudů jako nezbytné
podmínky pro rozvoj podnikání
a zlepšení možností firem vyrovnat se
s dopady hospodářské krize
4. rozšíření poskytování záruk ČMZRB
podnikatelům v následujícím období
5. významné posílení pojistné kapacity
EGAP k podpoření exportu
6. dokončení diskuse nad aktuálními
možnostmi Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky
a podpora snah státu o rekodifikaci
rozhodčího řízení
7. posilování finanční gramotnosti firem
vedoucí ke zlepšení dialogu s jejich
bankami
8. společné úsilí o eliminaci negativních
dopadů nové evropské regulace
bankovního sektoru, která hrozí
omezit banky v jejich distribuci
kapitálových toků a v důsledku toho
může vést ke zhoršení situace malých
a středních firem a jejich přístupu
k úvěrům
9. prosazování kroků k zavedení účinné
regulace nebankovních poskytovatelů
úvěrů a sjednocení dohledu nad
finančním trhem
10. nastavení podmínek spolupráce
k lepšímu využívání programu Zelená
úsporám
[
Skoro polovina českých firem, které se zúčastnily
průzkumu HK ČR, uvažuje o tom, že změní banku.
Důvodem jsou drahé služby.
Většina podniků je proti „vratkám“
pojistného i daňové amnestii
Téměř dvě třetiny firem (62 %) by nepožádaly stát o vrácení pojistného
za první pololetí 2007, i kdyby se nakonec ukázalo, že platba opravdu
nebyla kvůli chybě v příslušném zákoně povinná. Více než třetina podniků
(38 %) by o vratku zažádala. Vyplývá to z dalšího výzkumu HK ČR, který se
realizoval na přelomu března a dubna. Zúčastnilo se ho 558 respondentů.
P
růzkum se dále zajímal o názor firem na předběžný návrh ministerstva financí vylepšit špatný stav státního rozpočtu zavedením daňové
amnestie. Ta měla umožnit zpětné zaplacení daní,
ovšem včetně sankce. Přiznání k neplacení daní je
v současné době trestným činem.
Souhlasíte s předběžným návrhem
ministerstva financí vylepšit špatný stav
státního rozpočtu zavedením daňové
amnestie?
8%
51 %
Téměř 60 % respondentů s daňovou amnestií
nesouhlasí. Podle více než poloviny podniků by
zvýhodnila nepoctivce. Třetina firem je pro jednorázovou amnestii, desetina pro trvalou amnestii.
Koncem března nakonec ministr financí Eduard Janota rozhodl, že jeho úřad letos amnestii
nevyhlásí a ministerstvo tak neumožní neplatičům
daní vyhnout se trestnímu stíhání po přiznání se
a doplacení dlužných daní. Nicméně od příštího
roku bude možné podle nového daňového řádu
přiznat daňový únik sahající až 10 let do minulosti
při zaručení beztrestnosti. «
31 %
10 %
Ano, souhlasím s jednorázovou amnestií 31 %
Ano, souhlasím s tím, aby se amnestie stala
trvalou součástí daňových zákonů 10 %
Ne, nesouhlasím – zvýhodnilo by to
nepoctivce na úkor poctivých plátců 51 %
Ne, nesouhlasím z jiných důvodů 8 %
[ŠTEFAN WEBER, Oddělení komunikace a PR HK ČR]
| www.komora.cz [45]
44_45k_anal.indd 45
13.5.2010 15:09:39
Moje podnikání [trendy v managementu]
Lean
management v údržbě
Očekáváním manažerů je bezproblémová výroba. Prostoje a přerušování výroby stojí hodně peněz – snižují
produktivitu a odrážejí se negativně ve struktuře nákladů a v ceně výrobků. V tvrdém konkurenčním boji s sebou
nese každé přerušení výroby velká rizika. Nejde přitom jen o čas, ale každé zastavení chodu přináší i množství
neshodných výrobků po novém rozjezdu. Nedostatečný servis může také ovlivnit to, zda zařízení pracuje na plný
výkon nebo třeba jen na 40 % svého výkonu.
[46] www.komora.cz |
46_49k_lean.indd 46
13.5.2010 16:04:11
Moje podnikání [trendy v managementu]
mu pracovníkovi údržby při jeho vyslovení vstávají
vlasy hrůzou na hlavě. Vždyť je to proti zdravému
selskému rozumu! Nulová doba údržby? To přece
není možné! Toho nelze dosáhnout!
Člověk, který takto uvažuje, má samozřejmě pravdu, pokud rozumíme „nulovou dobou údržby“ to,
že už se nebude provádět žádná údržba. Ale „nulová doba údržby“ neznamená, že se na strojích
a zařízeních nebude provádět žádná údržba. Spíše
vnímejme tuto myšlenku jako cíl. To znamená: Už
nebudeme ztrácet produktivní čas na úkor údržby.
Takto se stává požadavek nulové doby údržby
proveditelným cílem, který se podniku vyplatí.
Foto: dejan750/istockphoto.com
Nulová doba údržby – prostřednictvím
systému lean údržby přináší podnikům
hodnotu
A
by všechno fungovalo jako po másle, za to
zodpovídá údržba. Její úkol je jasný: je vyžadována vysoká celková účinnost zařízení
(ukazatel OEE) při nízkých provozních nákladech.
Zapojování údržby do každodenních procesů
ve výrobě je provázeno ve většině organizací stále
nemalými problémy. Odvěký požadavek výroby,
aby doba údržby byla „nulová“, se na různých
poradách stále opakuje.
Nulová doba údržby – tento požadavek nejenže zní
jako provokace, ale provokací skutečně je. Každé-
„Nulová doba údržby“ je podobným heslem jako
„nulová doba přípravy výroby“. O oba tyto cíle usilují s velkým nasazením mnohé podniky. Oba cíle
stanovují směr pro rozvoj podnikových výrobních
systémů a obou je možno dosáhnout, pokud jim
dobře rozumíme a řešíme je pomocí správných metod. Z tohoto hlediska představuje myšlenka „nulové doby údržby“ odstraňování těch druhů plýtvání,
které jsou spojeny s údržbářskými činnostmi.
Údržba sama o sobě není činností přidávající
hodnotu. Vytváří ale podmínky pro zabezpečení
stability procesů, čímž přispívá k vytváření hodnoty, a proto je pro výrobu i služby nutná. Neměla by
procesům vytvářejícím hodnotu překážet – proto
je požadavek zajištění nulové doby údržby oprávněný. Protože výrobní systém je jádrem vytváření hodnoty, musí být optimalizován takovým
způsobem, aby vyráběl hodnotu bez zbytečného
plýtvání.
Mnoho oddělení údržby stále nechápe svou
činnost z takového hlediska, kdy by měla odstraňovat plýtvání. Také zaměření se na tok hodnoty
v procesech, které provádí systém štíhlé údržby, je
nový. Systém štíhlé údržby vytváří nutné rozšíření,
které slouží celému výrobnímu systému při jeho
orientaci na zákazníka – to znamená, aby systém
vytvářel hodnoty bez plýtvání.
Při tom jsou sledovány tři základní cíle:
» „Nulová doba údržby“ pro zvýšení produktivních časů v hodnototvorných procesech a pro
odstranění ztrátových časů.
» Odstranění plýtvání v systému údržby a tím
zvýšení hospodárnosti.
» Podpora toku hodnoty prostřednictvím zajištění stability a kvality procesů.
Pro dosažení těchto cílů využívá systém štíhlé údržby metody a nástroje štíhlého managementu a dále
pak metody celkové produktivní údržby (TPM =
Total Productive Maintenance) a údržby orientované
na spolehlivost (RCM = Reliability Centered Maintenance). Kromě toho se používají i další nástroje,
které se osvědčily v praxi při zefektivňování procesů.
5
principů
štíhlého myšlení
» Orientace na zákazníka
» Identifikace toku hodnoty a jeho
zlepšování
» Vytvoření plynulých
a nepřerušovaných procesů
» Vytvoření systémů řízených potřebou
(princip tahu)
» Neustálé úsilí o dokonalost
Štíhlá údržba není úplně novou koncepcí, ale
řekněme, že jde o nový pohled na věc. Nazíráme
na údržbu z perspektivy štíhlého (lean) managementu a využíváme při tom osvědčené metody.
Cílem přitom je dosažení nulové doby údržby
a rozvíjení efektivního systému štíhlé údržby.
Pokud někde věnují údržbě všech zařízení pozornost na základě stejných principů, ale nebudou
při tom sledovat otázku tvorby hodnoty, budou
mít sice zařízení udržovaná na dobré úrovni, ale
mnohdy může jít o zařízení, která pouze nepatrně
přispívají podniku k vytváření hodnoty pro
zákazníky. V takovém případě půjde o plýtvání
zdroji, které by mohly být lépe využity na jiných
místech. Je dobré si uvědomit, že lepším přístupem
je situace, kdy pojímáme celou výrobu jako systém
a optimalizujeme tento systém jako celek. Pouze
v takovém případě se mohou dostavit skutečně
dlouhodobě udržitelné úspěchy štíhlé údržby.
Centrem pozornosti štíhlé údržby je tok hodnoty.
Ten zahrnuje všechny procesy, které jsou nutné pro
vytváření hodnoty pro zákazníka. Na něj by měl
být orientován celý systém. Tím myslíme všechny
výrobní procesy i všechny podpůrné procesy,
mezi něž patří také údržba. Údržbu chápeme jako
činnost, která slouží k tomu, aby zákazník (v tomto
případě výroba) mohl vyrábět stabilně, bez nepřijatelné variability a s požadovanou kvalitou.
Oddělení údržby mají bohužel ve většině podniků
pověst něčeho, co zvyšuje náklady a není produktivní. V hospodářsky slabších letech podniky dokonce
přistupují ke snižování rozpočtu na údržbu nebo hledají úsporu v tom, že údržbu převedou na dodavatelské firmy. Pohled zaměřený na tok hodnoty ve výrobě
se snaží zcela změnit dosavadní pověst údržby. Štíhlý
management si klade následující otázky:
» Co může údržba přinést toku hodnoty?
» Jak ho může podporovat?
Z tohoto úhlu pohledu nabízí údržba podpůrnou,
absolutně nezbytnou a neodmyslitelnou funkci. Předpokladem je, aby byla údržby chápána
jako služba, jejímž smyslem je zajištění stability
procesu, úsilí o to, aby se neplýtvalo produktivním
| www.komora.cz [47]
46_49k_lean.indd 47
17.5.2010 16:25:10
Moje podnikání [trendy v managementu]
časem a doba údržby byla nulová na zařízeních
představujících úzká místa v procesech, a pouze
takové úkony, které jsou nezbytně nutné.
Jelikož se v dnešní době měří chyby v procesech
ukazatelem ppm (part per milion = na milion
příležitostí) a spolehlivost, přesnost, flexibilita
a kvalita výrobků se staly samozřejmostí, musí se
i údržba soustředit na to, aby vyplňovala potřeby
toku hodnoty a přinášela tak svůj užitek celému
výrobnímu systému. To je budoucí role údržby.
Foto: RainerPlendl/istockphoto.com
Nástroje pro štíhlou údržbu
7
druhů
plýtvání
Defekty – v údržbě je můžeme rozpoznat
tehdy, když oprava, seřízení nebo preventivní
údržba nebyly provedeny napoprvé správně.
Pracovníci údržby se pak musí opakovaně
vracet a zasahovat. Pro odstranění tohoto
druhu plýtvání je velice důležitá schopnost
rychlé identifikace problému, zkušenost
a dobré nástroje pro analýzu zařízení. Stejně
tak je velice důležité dostatečné školení
zaměstnanců – jak těch, kteří provádějí
údržbu, tak těch, kteří obsluhují dané
zařízení.
Nadprodukce a zbytečné zásahy – řada
činností v podnicích nepřispívá k přidávání
hodnoty výrobku nebo službě. To se může
týkat i aktivit v oblasti údržby. Některé
činnosti zde mohou být prováděny častěji,
než je nutno. Může jít například o zbytečnou
výměnu strojních dílů, i když to není potřeba,
nebo zbytečně časté kontroly na zařízení.
Čekání – stává se, že celá linka nebo dílna
nepracuje, dokud údržbáři nepřijdou nebo
nedokončí svůj zásah. V jiném případě
nemohou údržbáři pracovat, dokud
neseženou správné nářadí nebo příslušnou
dokumentaci k zařízení. Občas údržbáři
nemohou najít nářadí nebo náhradní díly
ve své dílně nebo skladu a výroba kvůli
tomu stojí. Takováto čekání se dají odstranit
například lepší koordinací aktivit údržby
a výroby. Všechny potřebné díly, nářadí
a dokumenty můžeme umístit blízko
pracoviště, na němž mají být využity. I údržba
může aplikovat ve svých dílnách systém 5S
a mít tak standardizovaný pořádek, v němž
všechno najde do 30 sekund.
Zbytečná doprava – může jít o zbytečnou
přepravu nářadí a přípravků, které potřebují
údržbáři. Pro minimalizaci tohoto plýtvání
by mělo být uloženo nářadí a náhradní díly
v blízkosti strojů, na nichž budou využity,
případně se vyplatí pořídit dodatečné sady
nářadí. I když jsou s tím spojeny náklady,
zpravidla bývají významně nižší než ztráty
z toho, že se nevyrábí.
Nepřiměřené nasazení technologie nebo
nepřiměřený pracovní postup – to má pak
za následek, že údržba není provedena
správně nebo v dostatečné kvalitě a pak
je potřeba údržbáře zavolat rychle znovu
k zásahu. Tento druh plýtvání se dá
odstranit stanovením správné koncepce
pro údržbu se správnými opatřeními pro
jednotlivá zařízení.
Zásoby – i v oddělení údržby by měla být jen
nutná množství zásob materiálů a nářadí,
aby nezabírala zbytečné skladové prostory
a nevázala nadbytečné náklady. Pokud jsou
nedodělané resty příliš veliké, dochází k tomu,
že údržbáři pomaleji reagují na požadavky
výroby a tím vznikají neočekávané výpadky.
Zbytečné pohyby – způsobují, že zaměstnanci
musí při své práci chodit zbytečně tam
a zpátky po provozu. Příčinou bývá často
nářadí, které je uloženo v opačném koutě
dílny, dokumenty nebo pracovní postupy,
které je potřeba teprve najít, díly, které
se musí nejdříve smontovat, špatně
koordinované činnosti několika lidí. Zbytečné
pohyby mohou mít příčinu i v používání
méně vhodných druhů nářadí, kdy údržbář
využívá například ruční klíč nebo šroubovák,
zatímco by mohl používat elektrické nebo
pneumatické nářadí. Tento druh plýtvání
se dá odstranit pomocí dobré přípravy
a plánování zásahu.
Systém štíhlé údržby je koncepce, která byla
vyvinuta na základě dlouhodobých zkušeností
v údržbě a na základě mnoha moderních nástrojů
a přístupů k údržbě.
V žádném případě si systém štíhlé údržby neklade
za cíl nahradit dosavadní strategie a metody.
Jde spíše o postup, s jehož pomocí mohou být
dosavadní metody nasazeny cíleněji a přiměřeně
požadavkům provozu.
V rámci systému štíhlé údržby počítejte s tím, že
budete i nadále používat metody a nástroje, které
jste používali dříve, a k nim se pravděpodobně
naučíte některé nové.
Do sady nástrojů pro štíhlou údržbu zahrnujeme
především následující nástroje:
1. TPM – Total Productive Maintenance – celková produktivní údržba
2. RCM – Reliability Centered Maintenance –
údržba orientovaná na spolehlivost
3. Metoda minimalizace časů při odstranění
poruch
4. 5S – systém efektivního hospodaření na pracovišti
5. VSM – Value stream map – mapování toku
hodnoty
6. Analýza struktury činností
7. FMEA – analýza možnosti vzniku vad a jejich
následků
8. Ishikawův diagram příčin a následků
9. Systém neustálého zlepšování (KAIZEN)
10. Zlepšovací projekty v údržbě podle metodiky
DMAIC (zkratka projektových fází: definování,
měření, analýza, Imrove/zlepšování, control/
řízení)
11. Zvyšování OEE – Overall Equipment Effectivnes – celková účinnost zařízení
Některé z těchto nástrojů jsou již v českých podnicích využívány od dob rozmachu systému řízení
kvality podle ISO 9000. Některé podniky k nim
musely přistoupit pod tlakem zákazníků z automobilového nebo elektrotechnického průmyslu
a podniky usilující o zavádění štíhlé výroby tyto
metody znají také.
Pro odstraňování různých forem plýtvání využívá
systém štíhlé údržby jak analýzu toku hodnoty
na příslušných výrobních zařízeních s jejich specifickými požadavky, tak analýzu vlastních postupů
[48] www.komora.cz |
46_49k_lean.indd 48
17.5.2010 18:33:13
Moje podnikání [trendy v managementu]
[
Údržba má zajistit, aby výrobní systém efektivně fungoval, což pro ni znamená podporovat tok hodnoty
a nebýt příčinou jeho přerušování.
používaných v údržbě. Vzniká procesně orientovaná
organizace, v níž je údržba organicky začleněna
do výrobního systému. Pouze procesně zaměřená
údržba, ve které je jen několik málo procesních
kroků směrem k výrobě, může optimálně splňovat
vysoké nároky neustálé připravenosti pro zajištění
chodu výroby. Stále znovu se totiž ve výrobních
provozech stává, že údržbové činnosti, které byly
plánovány na průběh týdne, musí být z důvodu
nepředvídaných událostí provedeny už v pondělí.
Údržba pak musí rychle reagovat, aby dostala potřebné kapacity a kvalifikované odborníky co možná
[
Praktický tip
Je dobré si před zavedením systému štíhlé údržby
uvědomit, jaké je vlastně v podniku klima
a jak velký může být odpor zaměstnanců. Je
málo pravděpodobné, že by se tento systém dal
uplatňovat v podniku, který neprošel v předcházejících letech úspěšně zaváděním štíhlé výroby
a štíhlého myšlení v oblasti administrativy a služeb. Pokud váš podnik připomíná průmyslový
skanzen, začněte nejdříve měnit přístup vedení
podniku a získávejte pro nové myšlenky střední
manažery.
Štíhlá údržba není novou koncepcí,
ale jde o nový pohled na věc. Cílem je
dosažení nulové doby údržby a rozvíjení
efektivního systému.
nejrychleji na místo, kde jsou potřeba. Provozní
situace tak dostává oddělení údržby do nepříjemné
situace, kdy musí častěji reagovat na nenadálé situace namísto toho, aby jednalo preventivně. Z tohoto
důvodu je pochopitelné přání nastolit ideální údržbu, při níž bude provoz pod kontrolou.
Se systémem štíhlé údržby se mohou podniky
tomuto ideálu přiblížit. Tím nechci vyloučit, že
do budoucna nebudou nastávat nepředvídatelné
situace. Ty mohou nastat vždy. Pracovníci údržby
však mohou v novém systému lépe vyhodnotit,
o jaký druh poruchy jde, a pomocí konkrétního
plánu opatření, který budou mít k dispozici, dokážou aplikovat efektivní opatření.
Pokud však máte lidi přístupné změnám, nezapomínejte zapojovat do zavádění systému štíhlé
údržby od počátku i zaměstnance. Z jejich zkušeností a nápadů můžete dobře profitovat. Usilujte
při jejich zapojení o to, aby systém akceptovali se
všemi jeho opatřeními a změnami, které přinese.
Zaměstnanci, kteří se mohou spolupodílet na zavádění systému štíhlé údržby, bývají lépe motivováni, protože si uvědomují, že kromě svých svalů
mohou uplatňovat i svůj mozek, a zároveň pociťují
větší zodpovědnost za svou práci a za úkoly, které
provádějí.
[PhDr. VLADIMÍR HŘEBÍČEK,
senior konzultant SC&C Partner]
V současné době se rapidně zvyšuje poptávka
po kvalitních obchodních zástupcích.
Firmy v době ekonomické recese zeštíhlují
své náklady, méně efektivní zaměstnance
propouštějí a více investují do posílení
odbytu. Setkáváme se i se snahou převést
zaměstnance z jiného druhu práce
na obchodní činnost. Ale obchodníkem
nemůže být každý! Uvědomili jsme si
tento prostý fakt, a proto pracujeme se
specializovanou 3d diagnostiku zaměřenou
přímo na pozici obchodního zástupce. Tímto
nástrojem odhalíme potenciál pracovníka daný
jeho genovou výbavou. V profilu vytvořeném
touto metodou dokonce nalezneme informace
o tom, jaké motivační prostředky daná osoba
uznává a preferuje či jak vnitřně prožívá
běžné pracovní stereotypy obchodnické
práce, jako je třeba neustálé řízení auta. Profil
také odhalí, jak se bude kandidát chovat
u zákazníka, jak se staví k reportování, jaké
styly jednání mu jsou vlastní a jak efektivně
pracuje. Neméně potřebnou složkou profilu,
kterou diagnostika ozřejmí, jsou další rozvojové
potřeby a možnosti posuzovaného.
Zásadní je vybírat obchodníka podle
obchodních cílů, které by měl plnit. Je
přece rozdíl, pokud potřebujete získat
nové zákazníky, prorazit na trh nebo udržet
stávající klientelu. I obchodníky lze totiž
dělit na zcela odlišné typy. Rozlišujeme
dva základní – lovce či akvizitory, a farmáře
neboli udržovače vztahů. Jejich role se
v podstatě doplňují. Farmář miluje lidi.
Pomalu zjišťuje potřeby klienta a buduje
dlouhodobý vztah. Těší ho společný úspěch.
Lehce se ztotožní s vlastnostmi produktu
a vkládá do obchodního jednání emoce.
Ze své podstaty budou mít tito lidé dobré
výsledky tam, kde jde o opakovaný styk
s týmž zákazníkem, například ve službách.
Lovec nebude dlouhodobě udržovat vztahy,
zato bude jednoduše získávat nové klienty. Je
zaměřen na výkon. Jeho cílem je triumfovat
a uzavřít obchod. A jak je to ve vašem týmu?
Honíte se po lesích, nebo sázíte a zaléváte?
A máte výsledky?
«
Petr Pavlík
poradenská
a konzultační
společnost Human’s
Development
Foto: Human's Development
Foto: lagereek/istockphoto.com
Lovec,
nebo farmář?
| www.komora.cz [49]
46_49k_lean.indd 49
17.5.2010 16:25:38
Můj svět [zprávy ze zahraničí]
krátce
Foto: sxc.hu
Světová banka chce posílit
postavení Číny
Čína se ve vlivu na banku dostala na třetí pozici
za USA a Japonsko a v dělení moci ve Světové
bance dostala přednost před velkými evropskými
ekonomikami. Její hlasovací práva budou vyšší než
hlasy Německa, Francie a Británie.
Prezident banky Robert Zoellick uvedl, že nový
způsob rozdělení hlasů není dokonalý, umožňuje
ale 186 členským státům zapojit se.
Podle českého zástupce u Světové banky Pavla
Frelicha se celkem kapitál banky může navýšit
až na 86 miliard. Část se týká změny hlasovacích
práv, na nichž se ČR nepodílí.
Z EU přijde dalších
6 miliard korun
Zakázky slovenského průmyslu
stouply o třetinu
Nové zakázky slovenských průmyslových podniků
v únoru meziročně stouply o 32,3 procenta
a v běžných cenách dosáhly 2,56 miliardy eur
(64 miliard Kč). Růst tak vykazují již čtyři měsíce
za sebou. V meziměsíčním srovnání se nové
objednávky v únoru po zohlednění sezonních
vlivů zvýšily o 5,8 procenta poté, co v lednu klesly
o 4,2 procenta. Slovenský průmysl v loňském roce
zasáhla světová hospodářská krize. Řada podniků
kvůli nedostatku zakázek omezila výrobu a přikročila ke snižování počtu zaměstnanců.
Lepší vyhlídky pro německou
ekonomiku
om
c
o.
ot
ph
ck
to
/is
om
vc
go
ar
:t
to
Fo
Evropská komise vycházela při výpočtu celkového
objemu strukturálních fondů pro jednotlivé členy
sedmadvacítky také z míry hospodářského růstu.
Při výpočtech pro Českou republiku použila odhady, které se nakonec od skutečného růstu v letech
2007 až 2009 lišily o 7,5 procenta.
Daný obnos získá ČR jako kompenzaci za podhodnocené odhady, které učinila Evropská komise při
stanovení alokace pro Česko. Dodatečně získané
finance ministerstvo rovnoměrně rozdělí do let
2011 až 2013. Vláda má za úkol v nejbližší době
rozhodnout o rozdělení těchto prostředků mezi
jednotlivé operační programy.
Přední ekonomické instituty zlepšily odhad
letošního růstu německého hrubého domácího produktu na 1,5 procenta z 1,2 procenta
předpokládaných v říjnu. V příštím roce by měla
německá ekonomika podle společné prognózy
institutů stoupnout o 1,4 procenta.
Instituty rovněž snížily odhad průměrné nezaměstnanosti v Německu pro letošní rok na 8,1
procenta z dříve předpokládaných 9,4 procenta.
Napřesrok by pak měla míra nezaměstnanosti
klesnout na 7,9 procenta. Německo má největší
ekonomiku v Evropě, na které je mimo jiné závislá řada firem z České republiky. V polovině roku
2008 se propadlo do hospodářské recese, v které
setrvalo celý další rok. K růstu se ekonomika
vrátila až loni ve druhém čtvrtletí. Proces hospodářského oživení v Německu se však v závěru
loňského roku zastavil. Hrubý domácí produkt
nevykázal ve čtvrtém čtvrtletí žádnou změnu
oproti předchozím třem měsícům, v nichž stoupl
o 0,7 procenta.
Čína zrychlila růst
na 12 procent
Čínská ekonomika rostla v prvním čtvrtletí velmi
rychlým tempem 11,9 procenta, nejrychleji od roku
2007. Hrubý domácí produkt zrychlil expanzi
z meziročního tempa 10,7 procenta v předešlém
čtvrtletí a proti prvním třem měsícům loňského
roku byl jeho růst téměř dvojnásobný. Nové údaje
čínského statistického úřadu naznačují, že Peking
má prostor k tomu, aby umožnil zhodnocení měny,
jak to po něm požadují Spojené státy a další.
„Jestliže nedochází k dramatickému propadu
vnější poptávky, je důležité, aby vláda přistoupila
k přitvrzení měnové politiky rozhodněji než dosud,
aby zabránila přehřívání,“ uvedli ekonomové banky
Goldman Sachs Yu Son a Helen Qiao.
Inflace v Číně je podle dalších dnešních údajů zatím
pod kontrolou.
Foto: sxc.hu
Pro exportéry je
nejatraktivnější EU
Nejatraktivnější exportní destinací tuzemských
firem zůstává podle
společného průzkumu
HSBC a Hospodářské
komory České republiky Evropská unie,
kterou upřednostňuje
45 procent dotázaných.
„Téměř jedna pětina
Foto: archiv
dotázaných uvedla jako
nové exportní teritorium
země bývalého Sovětského svazu, více než 10 procent Asii,“ uvedl ředitel exportních finančních
služeb HSBC Tomáš Nymburský.
Jako nejdůležitější nástroj úspěšné expanze na zahraniční trhy označily firmy v průzkumu účast
na veletrzích a kontraktačních výstavách.
„Čtvrtina českých exportérů zřetelně upřednostňuje výstavy před jinými formami podpory, jako
je využití specializovaných obchodních společností
nebo obchodních misí do zahraničí,“ uvedl tajemník
[50] www.komora.cz |
50-51k_kratceZ.indd 50
13.5.2010 14:37:42
Můj svět [zprávy ze zahraničí]
Hospodářské komory ČR Ing. Radek Pažout.
Komora firmám nabízí účast na projektu, který
podporuje účast na veletrzích. V nabídce naleznou
exportéři přibližně 100 veletrhů, kterých se mohou
účastnit s přímou podporou Hospodářské komory.
Více o veletrzích čtěte na straně 53.
Šance
pro české podniky v Libyi
Prezident obchodní komory Ihmid Abdulhadji Ali
v dubnu opět vyjádřil zájem o spolupráci s českými
firmami. Představitelé Hospodářské komory ČR
jednali se zástupci obchodní komory v jižní Libyi už
v listopadu loňského roku.
Česká strana by měla možnost zjistit podmínky pro
podnikání v místě a libyjská strana by mohla během
jednání „tváří v tvář“ s českými firmami získat potřebné informace. Případná schůzka by mohla otevřít
oči místním (libyjským) obchodníkům, aby věděli,
do nákupu jakých technologií by měli investovat.
Za jeden z nejvýznamnějších typů podnikání považuje Ihmid Abdulhadji Ali rozvoj turistického ruchu
vzhledem k řadě unikátních historických a prehistorických památek v regionu jižní Libye.
ských politik, zhodnotila nejprve Evropská komise.
Rada nyní na její doporučení vydala k jednotlivým
programům, tedy i ke Konvergenčnímu programu
České republiky, své stanovisko.
» Agentura Standard & Poor's snížila
Budou EU vládnout
„euroúředníci“?
rating Řecka na stupeň BB+. V zemích
eura dosud nevídaná věc.
Rozhodovací proces lze v EU přirovnat k ledovci. Viditelná část tohoto procesu je asi 50 směrnic a nařízení přijatých každý rok spolurozhodovací procedurou
Evropského parlamentu a Rady. Neviditelnou část
procesu tvoří na 2500 prováděcích opatření přijatých
speciální procedurou nazývanou komitologie.
Tato procedura umožňuje Komisi přijímat prováděcí
předpisy s omezenou kontrolou ze strany členských států i Evropského parlamentu. Nyní se mají
s Lisabonskou smlouvou pravidla komitologie znovu
změnit a zajistit Komisi téměř absolutní kontrolu.
Není to trochu nebezpečné, aby byl vládcem unie
malý „euroúředník“, a ne premiér předsednické
země, předseda Komise Barroso nebo předseda
Evropské rady Van Rompuy?
Foto: sxc.hu
programům a programům stability členských zemí
EU. Tyto programy jsou střednědobými plány rozpočtového hospodaření, které vedou členské země
k dlouhodobě udržitelným veřejným financím, uvádí ve své tiskové zprávě server mfcr.cz. Pravidelné
aktualizace programů členských států, předkládané
v rámci procesu evropského mnohostranného
rozpočtového dohledu a koordinace hospodář-
» Rozpočtový deficit eurozóny loni vzrostl
na 6,3 % HDP ze 2 % v roce 2008.
» Světová ekonomika v letošním roce
poroste podle MMF o 4,2 % po loňském
propadu o 0,6 %.
» Čínská ekonomika rostla v 1. čtvrtletí
překvapivě rychlým tempem 11,9 %,
nejrychleji od roku 2007.
» Německá vláda schválila návrh zákona
na pomoc zadluženému Řecku.
Podle DPA souhlasila s podílem
na mezinárodních úvěrech ve výši
22,4 miliardy Eur.
» Za celé první čtvrtletí se spotřebitelské
ceny v Číně zvýšily meziročně o 2,2 %
a v samotném březnu inflace klesla
na 2,4 % z únorových 2,7 %.
» Rakouská bankovní skupina Erste
Ministři a guvernéři
centrálních bank EU jednali
v Madridu
Na jednání Rady ministrů hospodářství a financí
(The Economic and Financial Affairs Council –
ECOFIN) se 16. dubna 2010 v Madridu setkali
ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí
Evropské unie. Českou delegaci vedl náměstek
ministra financí Tomáš Zídek.
Ministři financí měli na programu projednání
a schválení stanovisek Rady EU ke konvergenčním
Telegraficky
Group Bank zvýšila ve čtvrtletí čistý zisk
o 10 % na 255,2 milionu eur (zhruba
6,5 miliardy Kč).
» Ekonomika v USA v 1. čtvrtletí
Foto: sxc.hu
za podpory výdajů spotřebitelů vzrostla
o 3,2 %, o něco méně, než se čekalo.
Ve 4. čtvrtletí HDP stoupl o 5,6 %.
Jednotný vnitřní trh EU vybízí
k podnikání
» Mezinárodní ratingová agentura Moody
Počet zájemců o podnikání v zahraničí se rychle
zvyšuje. Zhruba 180 podnikatelů měsíčně se
obrací na Jednotné kontaktní místo (JKM), která
zřídilo od letošního ledna Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Většina zájemců se dotazuje právě
na podmínky založení firmy v zemích, jako je
Rakousko nebo Německo.
Občany zajímají podmínky podnikání v sousedních státech – na Slovensku, v Rakousku
a Německu, kde chtějí provozovat hlavně řemeslné
živnosti. Podnikatelé mohou k získání informací
využít služby kontaktních míst Hospodářské komory České republiky, kterou tvoří 97 provozoven
okresních, regionálních a krajských hospodářských
komor a živnostenských společenstev vybavených pro kontakt s klienty a poskytujících služby
v 76 městech po celé České republice.
» Řecko se s EU a Mezinárodním měnovým
[MERCEDES WIMMEROVÁ, Oddělení komunikace
a PR HK ČR]
snížila hodnocení devíti řeckých
bankovních domů, bankovní systém je
ohrožen dluhovou krizí země.
fondem dohodlo na mnohamiliardové
finanční pomoci výměnou za úsporná
opatření, řekl řecký premiér.
» Ministři financí eurozóny schválili
3. května v Bruselu finanční pomoc
Řecku ve výši 110 miliard eur pro
silně zadlužené Řecko výměnou
za úsporná opatření.
» Americké aerolinie Continental a United
Airlines se spojí. Po výměně akcií
za 3,2 miliardy USD vznikne světově
největší letecká společnost.
» Náklady na likvidaci škod po úniku
ropy v Mexickém zálivu mohou
překročit 14 miliard dolarů.
Na společnost BP zřejmě připadne
více než polovina.
| www.komora.cz [51]
50-51k_kratceZ.indd 51
17.5.2010 16:27:53
Můj svět [veletrhy]
Specializované veletrhy
už zamířily i za hranice Evropy
Na téměř třech desítkách veletržních akcí konaných na čtyřech kontinentech se mohou do konce
letošního roku prezentovat české firmy v rámci dotovaného projektu specializovaných výstav a veletrhů
(SVV). Mezi cíli českých firem budou například Alžírsko, Egypt, Čína či Indie.
O
d února, kdy projekt odstartoval, se uskutečnilo již téměř dvacet účastí českých firem pod
záštitou CzechTrade a specializovaných veletrhů v Evropě, USA i v oblasti jihovýchodní Asie.
„Počet zúčastněných firem za březen a duben
výrazně překročil dvě stovky. Vzhledem k velkému
zájmu o další akce očekáváme, že plánovaný počet
1400 účastí v rámci stovky zahraničních veletrhů
během tří let trvání projektu SVV bude pravdě-
Foto: Archiv
s veletržní expozicí. Dotaci přitom může obdržet
opakovaně. Limitem je čerpání podpory v rámci
tzv. de minimis, tj. 200 tisíc eur během tří let. Další
formou podpory pro české vystavovatele je realizace komunikačních aktivit v teritoriu veletrhu
a celková koordinace a administrace související
s žádostmi o dotaci poskytovaná bezplatně ze strany HK ČR. Celý projekt je financován z prostředků
Operačního programu Podnikání a inovace.
Foto: Archiv
Již 37. ročníku veletrhu lovectví a střeleckého sportu IWA & OutdoorClasics 2010 pořádaného
12. – 15. 3. 2010 se zúčastnilo 1141 vystavovatelů z 55 zemí světa. Z nich 29 bylo z České republiky.
V rámci projektu, který realizuje HK ČR ve spolupráci s nositelem projektu, agenturou CzechTrade
a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, může
vystavovatel získat finanční podporu až do výše
120 tisíc korun bez DPH na přímé náklady spojené
Foto: Archiv
Zájemci o účast v projektu SVV by měli
věnovat pozornost podmínkám pro
získání podpory. Jedná se zejména
o sídlo firmy či její provozovny mimo
území hl. m. Prahy a začlenění aktivit
firmy do podporovaných ekonomických
činností podle klasifikace CZ-NACE. Další
informace na mailu [email protected],
telefonním čísle +420 266 721 300 či
na www.komora.cz/veletrhy.
pagační zajištění ze strany Komory i CzechTrade.
To potvrzuje i ředitel Czech ICT Aliance Michal
Zálešák, který vedl účast skupiny českých firem
na veletrhu CeBIT v Hannoveru: „Hospodářská
komora a CzechTrade nám metodicky a organizačně
významně pomohly. I díky nim byla letošní účast
na CeBITu úspěšná.“
[
podobně překročen,“ říká tajemník Hospodářské
komory České republiky Radek Pažout.
Doporučení
pro žadatele o dotace
Kladné reference
Ohlasy českých podniků na dosud realizované
veletrhy jsou velmi pozitivní. Kladně je hodnoceno
zejména získávání nových obchodních partnerů,
zviditelnění firmy na zahraničních trzích a kvalitní
organizace českých účastí. Dalším plusem pro české vystavovatele je komunikační, realizační a pro-
„Vstřícnost pracovníků Komory i CzechTradu
k jednotlivým vystavovatelům byla úžasná, jejich
odbornost vysoká,“ pochvaluje si šéf společné české
účasti na loveckém a střeleckém veletrhu v Norimberku a předseda Asociace výrobců a prodejců
zbraní a střeliva Rudolf Fulín. «
[LUCIE MARKOVÁ, ŠTEFAN WEBER, HK ČR]
[
Pětadvacátý ročník veletrhu výpočetní techniky
a spotřební elektroniky CeBIT Hannover konaný
2. – 6. 3. 2010 proběhl za účasti 4150 firem.
Z toho 13 vystavovatelů přijelo z Česka.
[52] www.komora.cz |
52_53k_veletrh2.indd 52
17.5.2010 16:29:59
Můj svět [veletrhy]
Průzkum HK ČR:
Veletrhy jsou nejdůležitějším
nástrojem pro vývozní expanzi
Účast na veletrzích, kontraktačních výstavách a prezentačních dnech je podle
25 % českých firem nejdůležitějším nástrojem pro úspěšnou expanzi do exportních
destinací. Vyplývá to z dubnového průzkumu Hospodářské komory České
republiky a bankovní skupiny HSBC. Zúčastnilo se ho přes 400 respondentů,
od malých firem až po velké podniky nad 250 zaměstnanců.
Změnili jste v poslední době
exportní destinace?
Pokud ano, kam nově exportujete?
Ano – 16 %
Ne – 63 %
Je podle vás vhodné, aby se na podpoře
českých exportérů podílely kromě vládních
organizací také nevládní subjekty?
Latinská Amerika – 12 %
Ano – 75 %
Asie – 12 %
Ne – 25 %
země SNS – 19 %
Neexportuji – 21 %
Jiné – 57 %
Německo – 19 %
Jak hodnotíte podporu a vstřícnost vašich
bankovních partnerů při řešení vašich
exportních případů (známky jako ve škole)?
Která exportní destinace
je podle vás pro české
exportéry nejatraktivnější?
Evropská unie obecně
– 45 %
Balkánské země – 2 %
Země býv. Sovětského
svazu, SNS – 19 %
Vynikající – 1 %
Velmi dobrá – 15 %
Blízký a Střední východ
– 3%
Dobrá – 43 %
Asie – 4 %
Dostatečná – 25 %
USA – 2 %
Nedostatečná – 16 %
Jižní Amerika – 1 %
Ostatní – 5 %
„Č
tvrtina českých exportérů zřetelně upřednostňuje výstavy před jinými formami
prezentace, jako je využití specializovaných obchodních společností nebo mediální komunikace,“ komentoval výsledky šetření tajemník HK
ČR Radek Pažout.
vývozu zásadně nezměnilo. „Téměř jedna pětina
dotázaných uvedla jako nové exportní teritorium
země bývalého Sovětského svazu, více než 10 procent
Asii,“ uvedl ředitel exportních finančních služeb
HSBC Tomáš Nymburský. Nad 10 % se rovněž
dostala Jižní Amerika.
Nejatraktivnější exportní destinací je Evropská
unie, kterou upřednostňuje 45 % dotázaných.
Na dalších dvou místech žebříčku se umístily
země bývalého Sovětského svazu a Německo. Obě
oblasti označilo za nejatraktivnější destinaci shodně 19 procent firem. Exportní orientaci upravilo
v poslední době 16 % firem, 63 % podniků teritoria
Mezi nejvýznamnější náklady, které musely snížit
v souvislosti s hospodářským poklesem ve druhé
polovině roku 2009, firmy nejčastěji uvedly variabilní složku mzdy (21 %) a zamýšlené investice (20 %).
Až na třetím místě zmínily náklady na marketing
a propagaci (13 %). «
Pořádný sešup
černou sjezdovkou
Představte si následující scénář: právě
jste se nastěhovali do nového působiště,
abyste začali pracovat v novém zaměstnání,
ve vzrušující nové zemi se zcela odlišnou
kulturou. Na počátku může být vzrušení, pak
následuje urputná práce a nakonec deprese
z fatálního konce. Tento úvod se dá přirovnat
k podnikání našich handicapovaných
občanů, kteří ani nepřekročí hranice svého
regionu, a přesto si připadají, že ve své
vlastní zemi pracují pro cizince. Narážejí
na kulturní a myšlenkové rozdíly, ba někdy
i na závist, že jsou i přes svůj handicap
úspěšní a spokojení. Tyto myšlenky se mi
honí hlavou, když sedím před svým klientem
ze sektoru chráněných dílen a tiše pozoruji,
jak zkoumá pro něj graficky odvážné návrhy
firemního profilu. Jako jedni z mála se takoví
podnikatelé snaží vydobýt své místo na slunci
a jasně sdělit, o čem jejich podnikání je.
Posuďte sami – podnikatel sám mnohdy
neví, jak vyjádřit svou identitu. Říkám jim:
„Být decentní znamená zapadnout do šedi
všedních dnů a nechat na sebe sedat prach.
Je potřeba se striktně vyčlenit a konečně
identifikovat. Je důležité říci, my nelepíme
krabičky, my poskytujeme služby s vysokou
přidanou hodnotou‘.“ Naše schůzka končí
rozhodnutím, že se nezařadí do řady. Jsem
potěšena jejich odvahou, která se rovná
sjezdu z černé sjezdovky po probdělé
silvestrovské noci. Na těchto případech
je možné dokázat, jak malé marketingové
a komunikační kroky pomáhají dobré věci
a z malé chráněné dílny se stává hodnotný
obchodní partner. Čím mě ještě tento klient
potěšil? Svou pokorou a skromným: „Děkuji,
ono to opravdu funguje.“ V tomto případě se
vyplatilo úsloví „poslouchat se sluší“. Jsem
ráda, že mi lidé naslouchají, ne poslouchají.
V konečné fázi je rozhodnutí, zda být jiný
nebo součástí stáda, pouze na vás. Zastavme
se v koloběhu rychlých dní a s pokorou
posuďme, jak nasloucháme, a zda cesty,
které volíme skutečně, vedou do vysněného
„Říma“. Jaká je vaše identita? Je jasná,
vstřícná, výstižná?
«
Monika Urbanová
majitelka poradenské
společnosti Pentacle
Consulting
[ZDROJ: HK ČR, HSBC]
| www.komora.cz [53]
52_53k_veletrh2.indd 53
17.5.2010 16:30:54
Můj svět [přeshraniční spolupráce]
Zajímá nás, jak Německo vzdělává řemeslníky
Okresní hospodářská komora (OHK) Most a Řemeslná komora Chemnitz
(HWK Chemnitz) podepsaly koncem dubna dohodu o spolupráci. Zeptali
jsme se proto předsedy OHK Most a člena představenstva HK ČR Rudolfa
Junga na podrobnosti a význam dohody.
P
ane předsedo, jaký je důvod uzavření
dohody o spolupráci a proč ji považujete
za tak důležitou?
Než odpovím, dovolím si jen krátce popsat
organizační stav věcí. To, že v SRN je povinné
členství v komoře, snad ví každý. Ale že v Německu působí vedle sebe dvě rovnocenné komory, už
každý neví. Jednak jsou to známé a v řadě případů
s našimi komorami úzce spolupracující průmyslové a obchodní komory (IHK) a vedle nich se
specifickým posláním řemeslné komory (HWK).
Obě komory bez vzájemné řevnivosti spolupracují
a v podnikatelském prostoru se vzájemně doplňují.
Jen pro připomenutí: v HK ČR jsou obě činnosti
spojeny v jednu komoru.
[
Zleva hlavní jednatel HWK Chemnitz Frederik
Karsten, prezident německé komory Dietmar
Mothes a předseda OHK Most Rudolf Jung
OHK Most jako řada jiných regionálních komor
dává přeshraniční spolupráci regionů velkou
důležitost a od samého počátku své existence má uzavřené smlouvy o spolupráci s IHK
Halle-Dessau a později i s IHK Chemnitz.
Hovořit o vzájemné prospěšnosti snad není třeba.
Můžete tedy nyní uvést onen stěžejní účel
zmíněné dohody s HWK?
Každý český podnikatel v poslední době pociťuje
citelný nedostatek řemeslníků znalých svého řemesla, ochotných pracovat a hrdých na své řemeslo – což je bohužel v drtivé většině případů iluze.
S uvedeným stavem je snad spokojeno jen naše
ministerstvo školství a pár politiků a naše již zoufalé volání po nápravě naráží na bariéry nezájmu
cokoliv řešit anebo politicky zodpovědní vymýšlejí
stále nové a nové metody, jak docílit světovosti
ve vzdělanosti národa. Nemoudré a diletantské
bylo podle mého přesvědčení rozhodnutí o zrušení
pojmu učiliště, což dříve zcela jasně identifikovalo
instituci, ale i frekventanta a absolventa. Nahrazení
pojmem středních škol a to vše vyšperkováno udělením maturitního vysvědčení jako státního dokladu k „nicrukounedělání“ má a bude mít nepříjemné
dopady pro zajištění kvalifikované pracovní síly
v potřebném rozsahu profesních znalostí a řemeslné zručnosti. Tento stav byl hlavním důvodem,
proč jsme se rozhodli, že se pokusíme o spolupráci
a poznání osvědčeného způsobu přípravy řemeslníků v SRN, kde řemeslná komora hraje rozhodující
roli. Snad dokážeme vyargumentovat, že řemesla
jsou tématem komory a ne státu.
Mluvíte-li o hlavním důvodu,
jaké jsou ty ostatní?
Velkým tématem jsou také technické normy pro
jednotlivé profese. I zde jsme se domluvili na kontaktech a slaďování stanovisek v duchu rozpačitého
faktu – Evropa cizeluje legislativu a Asie vesele vyrábí – a nejen to, úspěšně u nás i prodává. Je s tím
také nutné něco dělat a podnikatelé o tom jistě vědí
své. Zde předpokládáme úzkou součinnost s naší
centrálou a ne náhodou převzal záštitu nad touto
spoluprací viceprezident František Holec.
V čem tedy vidíte lepší systém řemeslného
vzdělávání v SRN?
Víte, my jsme se upnuli k fenoménu vzdělanosti
bohužel z opačného konce. Jakousi politickou
objednávkou se naše společnost vrhla do honby
za tituly a doklady o vzdělanosti a jaksi nám
utekl ten obsah. O konečném výsledku v podnikatelském časopise netřeba moc mluvit. Ale
německý výsledek je například takový: Každý
potenciální německý učeň musí mít smluvně
svého budoucího zaměstnavatele, který zajišťuje
jeho praktickou výuku ve svém slušně vybaveném zařízení. Pro malé podniky tuto praktickou
část výuky zajišťuje ve svých zařízeních právě
řemeslná komora. Teoretickou výuku zajišťuje
stát a právě v kombinaci obojího je zajištěno, že
se obsahově vyučuje to, co je potřeba, a v počtu, který je zaměstnatelný. A mimochodem se
Handwerkskammer (HWK)
Chemnitz
» vznikla v roce 2003
» eviduje asi 24 500 členů
» členství je povinné
» pobočky má ve městech Zwickau,
Plauen, Aue, Annaberg-Buchholz,
Döbeln a Freiberg
» provozuje vlastní vzdělávací zařízení
pro praktickou výuku řemeslníků
» poskytuje právní poradenství:
- poradenství v oblasti životního
prostředí
- vzdělávací poradenství
- rekvalifikační poradenství
- poradenství v oblasti vnějších
ekonomických vztahů
také otevírají obory, které jsou zapotřebí. Tento
systém je duální. A všichni podnikatelé do nej
povinně přispívají, a mj. generuje řadu praktických „fíglů“, které jsou k okoukání – a to je
také to naše očekávání. Mě například fascinovala
prohlídka haly plné písku, kde si v režii stavebních
oborů děti z posledních tříd základního vzdělávacího cyklu „hrají“ na zedníka, dlaždiče a obkladače
pravidelně asi dvě hodiny týdně. A třeba také
v hale automechaniků k výuce daný poslední model terénního mercedesu vonící novotou.
Co je podle vás ještě důležité zmínit na závěr
rozhovoru?
Víte, je dobré, že se komora vzdělaností intenzivně
zabývá a postupně se snaží probojovávat min. v řemeslných oborech svůj více než logický vliv. Ono
je sice hezké, že se lídři dvou nejsilnějších stran
v televizní besedě trumfují, kdo má tentokrát lepší
výsledky v matematice, ale pokud např. toto nebude jedním z parametrů vzdělanosti a hodnocení
na školách všech stupňů, pak půjde naše technická
vzdělanost a hlavně uplatnitelnost tzv. do kytek.
Ostatně těmto problémům jsme se dost podrobně
věnovali v našem regionálním časopisu TEMA.
Velmi bych si přál, abychom se pokorně vrátili
k filozofii učedníků, tovaryšů a mistrů. Mimochodem kvalifikaci mistra v jednotlivých oborech lze
získat jedině u řemeslné komory.
Nezkrácenou verzi rozhovoru naleznete
na www.komora.cz «
[RED]
[54] www.komora.cz |
54k_export.indd 54
17.5.2010 18:31:44
Můj svět [evropská unie a podnikání]
Novinky
z EU
Distribuce zboží a služeb
má nová pravidla
Dne 20. dubna 2010 přijala Evropská komise úpravu pravidel týkajících se distribuce zboží a služeb
na evropském trhu, která berou v potaz rozšíření
prodeje on-line. Cílem je zvýšit konkurenci a zároveň snížit ceny. Nová pravidla upraví stávající
nařízení o blokové výjimce pro vertikální omezení
(VRBER), které je platné již 10 let. Nadále si však
výrobce bude moci zvolit systém distribuce. Jedna
firma nebude moci mít více než 30procentní podíl
na trhu a zakázány budou také některé praktiky,
jako například stanovování fixních cen nebo další
opatření, která by bránila rozvoji jednotného
evropského trhu. Novinkou je to, že 30procentní
podíl na trhu nesmějí mít ani distributoři a prodejci zboží a služeb, což by mělo pomoci prosadit
se zejména malým a středním podnikům. Nová
pravidla nabudou platnosti v červnu tohoto roku
na dobu 12 let.
Foto: sxc.hu
výzvy je vyčleněno 35 milionů eur, přičemž jeden
projekt může obdržet finanční obnos odpovídající až 50 procentům celkových nákladů. Největší
šanci na úspěch mají projekty, jejichž produkty
jsou v rámci účinnosti zdrojů nejméně náročné
na spotřebu surovin. Na rámcový program CIP je
v období 2008 až 2013 vyčleněno 200 milionů eur.
Termín pro podání žádostí je 9. září 2010.
Foto: archiv
Zákonná platební lhůta
je 30 dní, maximálně 60 dní
Dne 28. dubna hlasoval Výbor pro vnitřní trh
a spotřebitele Evropského parlamentu o zprávě
Barbary Weilerové. Výsledkem je zákonná 30denní
platební lhůta pro platby ze strany veřejných orgánů a 60 dnů ve výjimečných případech. Weilerová
však také navrhla maximální platební lhůtu pro
podnikatele ve výši 60 dnů. Sankce pro veřejné orgány ve výši 5 % zcela vypadla. U náhrad za výdaje
navrhuje fixní částku 40 eur pro jakékoliv zpoždění
a jakoukoliv částku. Rovněž navrhla vyšší úroky
v případě prodlení o dva procentní body.
EU odstoupila od návrhu
na zřízení centrální platformy
aukčního prodeje emisních
povolenek
Foto: sxc.hu
Pro ekoinovace vyčlenila EU
35 milionů eur
Evropská komise vyhlásila 13. března 2010 výzvu
v rámci programu Konkurenceschopnost a inovace
(CIP), která se zaměřuje na oblast podnikání
v ekoinovacích. Výzva je rozdělena do čtyř kategorií, jimiž jsou recyklace materiálů, udržitelné
stavitelství, oblast potravin a nápojů a zelené podnikání. Výzva je určena zejména malým a středním
podnikům, které poskytují služby nebo vyrábějí
výrobky z jedné z uvedených kategorií. V rámci
spotřebitelských práv. Cílem je zajistit dostatečnou
ochranu práv spotřebitelů včetně větší informovanosti, ale zároveň nezatížit podnikatele. Současná
úprava je v unii příliš roztříštěná a způsobuje značné bariéry, jako je např. právní nejistota. S úpravou se však mohou navýšit některé lhůty, jako je
záruční doba (např. z dvou na tři roky), na zpětné
zaslání výrobku atp. To s sebou bezpochyby
přinese další náklady pro podnikatele. Členové
uvedeného výboru se vyjádřili, že preferují tzv.
zacílenou plnou harmonizaci (limitována na specifické aspekty určitých smluv), s níž však zástupci
podnikatelské sféry nesouhlasí. Návrh poslanců je
příliš složitý, a naopak by na vnitřním trhu vytvořil
neprůhlednost a nové bariéry. Hospodářská komora se podnikatelů ptá od května do června, co si
o úpravě spotřebitelských práv myslí.
Na začátku dubna odstoupila Evropská komise
od návrhu na zřízení společné centrální platformy pro aukční prodej emisních povolenek oxidu
uhličitého, který měl začít platit od roku 2013.
Na naléhání Německa, Velké Británie, Španělska a Polska však bude tento návrh pozměněn.
Členským státům bude nově nabídnuta možnost
zažádat o to, aby byla prodloužena doba obchodování s emisemi na národní úrovni až do roku 2016.
I přesto je tento centralizovaný systém považován
za dobrý krok, který minimalizuje náklady na celý
proces obchodování s povolenkami.
Nová úprava spotřebitelských
práv nemá zatížit podnikatele
V polovině června bude Výbor pro vnitřní trh
Evropského parlamentu rozhodovat o nové úpravě
Do vašeho kalendáře
Evropský parlament podniků
se letos koná 14. října
Evropské sdružení obchodních a průmyslových
komor EUROCHAMBRES, jehož je Hospodářská
komora ČR členem, pořádá 14. října akci nazvanou Evropský parlament podniků. Podnikatelé
ze všech koutů Evropské unie usednou do křesel
europoslanců v budově Evropského parlamentu v Bruselu a budou hlasovat o projednávané
evropské legislativě. Počet podnikatelů odpovídá
počtu členů každé národní delegace v Evropském
parlamentu (tj. 22 za Českou republiku).
Pojeďte s námi
a ovlivněte evropskou
legislativu ve váš prospěch!
Přihlašování probíhá
od poloviny měsíce května.
Více informací na: [email protected]
[ALENA VLAČIHOVÁ, CEBRE – Česká podnikatelská
reprezentace při EU]
| www.komora.cz [55]
55k_novEU.indd 55
13.5.2010 14:30:12
Můj svět [jiná země, jiný mrav]
Kuba
obchodování v retro stylu
Dojednávání byznysu s kubánskými firmami ve vás může snadno vyvolat
pocit, že jste se vrátili v čase o několik desítek let nazpět. Export i import
zde totiž řídí podniky zahraničního obchodu, styl jednání s vysoce
postavenými úředníky nebo bankéři je diametrálně odlišný od setkání
s řadovými zástupci výrobních závodů. Vítejte na ostrově svobody!
K
ubánci jsou pověstní tím, že na své zahraniční partnery vyvíjejí při dojednávání obchodu
nátlak a pro svou stranu se vždy snaží získat
co nejlepší podmínky. Odvolávají se na těžkou
hospodářskou situaci po rozpadu RVHP, snaží se
vyvolat soucit a smlouvají o podmínkách obchodu
i ceně. Proto je lépe cenu nadsadit a stanovit si hranici ústupnosti. Náročné je jednání o platebních
podmínkách. Po rozpadu RVHP musela Kuba najít
pro své obchody nové partnery, především země
EU. Na kubánský trh přišly evropské firmy ve stejnou dobu, se stejně kvalitním zbožím a obdobnými cenami. Výhody však nabízely v platebních
podmínkách. Toho kubánské firmy začaly využívat
pozdními platbami a různými úvěry.
Na úvod si vyjasněte kompetence obou stran,
neboť partner se může později odvolávat na nesouhlasné stanovisko nadřízených či státních orgánů,
které obchod schvalují, a požadovat další a další
ústupky. Byrokracií se projednávání a schvalování
obchodů často protahuje.
Kubánci jsou hrdí a sebevědomí obchodníci.
Budou tvrdit, že konkurenční firmy jim nabízejí
stejný obchod za výhodnějších podmínek. Svá
tvrzení však většinou nejsou schopni doložit.
Obchod pod drobnohledem
V létě 2003 vydala centrální banka nařízení,
že tuzemské firmy nesmějí mít devizové účty,
a dostávají za devizy převoditelná pesa. Při nákupu
zahraničního zboží musí firma předložit žádost
na převod pes na devizy. K žádosti musí předložit podepsaný kontrakt s dodavatelem a fakturu
na dovážené zboží. Záleží jen na centrální bance,
zda firmě vyhoví. Banka také posuzuje, zda je dovoz tohoto zboží nutný. Supervize centrální banky
tak firmám znemožňuje rozhodovat i o zdánlivě
banálních podmínkách kupní smlouvy. V praxi se
stává, že se kubánský partner na tuto „kontrolu“
vymlouvá, aby dosáhl svých cílů.
Kontrakt musí být v písemné podobě i proto, že
ho vždy schvaluje několik institucí, což proces
prodlužuje. Při sjednávání platebních podmínek vyžadujte kvalitní zajištění platby. Kubánci
zřídka dodržují platební lhůty, i když nakonec se
zpožděním podmínky smlouvy dodrží. Může se
stát, že Kubánci s cílem udělat svému partnerovi
radost naslibují věci, které splnit nikdy nemohou.
Nedělají to se zlými úmysly, většinou do poslední
chvíle doufají, že se jim vše podaří splnit.
Jednání s obchodníky bývají zdlouhavá, pro Kubánce totiž čas nejsou peníze. Vděčným tématem
je rodina, na kterou je slušné se zeptat. I když
[56] www.komora.cz |
56-58k_kuba.indd 56
13.5.2010 16:07:21
Můj svět [jiná země, jiný mrav]
je připravena spolupracovat se zahraničními podnikateli, disponuje databází dovozních, vývozních
a výrobních podniků, poskytuje informace o výstavách v zemi i kubánské legislativě. Při výběrovém
řízení na státní zakázky se oslovují firmy, které již
na Kubu podobný sortiment dodávají. Přihlásit
do soutěže se však mohou i nové firmy.
Pro založení pobočky na Kubě je nutné, aby firma
měla ve své zemi minimálně pětiletou historii,
disponovala kapitálem ve výši 50 tisíc dolarů
a alespoň tři roky obchodovala s Kubou, přičemž
objem obchodů s kubánskými podniky musí přesáhnout 500 tisíc USD. Žádost o založení pobočky
pak zahraniční firma předkládá Státnímu rejstříku
poboček a představitelů zahraničních obchodních společností při Obchodní komoře Kubánské
republiky.
Nejvhodnějším jednacím jazykem na Kubě
je španělština. Anglicky se domluvíte pouze
ve velkých podnicích, na ministerstvech a v bankách. Kubánský partner znalost španělštiny ocení
a jednání se tím přesune do méně formální roviny.
Učebnicová znalost španělštiny neznamená,
že budete okamžitě všemu rozumět. Kubánská
výslovnost nepatří k nejsrozumitelnějším a bude
záležet i na partnerovi, jak srozumitelně se bude
snažit vyslovovat. Pokud španělštinu neovládáte, je
vhodné zabezpečit si tlumočníka.
Praktické rady a tipy
» Při cestách na Kubu je třeba mít
vízum. Na ostrově je přihlašovací
povinnost – ve vstupním formuláři
musíte vyplnit adresu pobytu.
V případě ubytování v hotelu plní tuto
povinnost hotel, v soukromí obvykle
ubytovatel. Při odjezdu je třeba zaplatit
letištní poplatek zhruba 25 CUC.
» Na Kubě se platí pouze kubánskými
pesos convertible (CUC), jejich
hodnota vůči dolaru je 1 : 1.
Směnárny vybírají poplatek
10 %, ovšem jen při směně USD.
Doporučuje se tedy vzít si například
euro. Nefungují zde kreditní karty
vydané americkými bankami v USA,
např. Citi Bank. Platit kartou Master
nebo Visa je možné v turistických
centrech.
» Kubánci mají velké problémy
s městskou dopravou. Autobusy
jezdí nepravidelně, jsou přeplněné
a je problém se do nich dostat. Pro
dálkové trasy se doporučuje využívat
autobusy Via Azul, které mají pevný
jízdní řád a jsou klimatizované. Cena
zapůjčení auta je asi 50 CUC na den.
Está por la calle
[
Práva a povinnosti obou stran stanovte hned
v úvodu jednání, vyhnete se pozdějšímu
dohadování o tom, kdo má jaké kompetence.
svého partnera ještě nezná a jednání je formální,
začne se kubánský partner na rodinu podrobně
vyptávat. Pokud se partneři znají, přechází jednání
až do familiárního tónu a stylu. Většina kubánských obchodníků vystupuje přátelsky a otevřeně
a po krátkém čase přecházejí na tykání. Rádi hovoří o své zemi, baseballu, hudbě a udělá jim radost,
když cizinci pochválí krásné pláže a moře, ženy
a kulturní památky. V žádném případě nerozebírejte politická témata, Fidela Castra, neptejte se
na politický názor vašeho partnera.
Obchodní komora – brána byznysu
K navázání kontaktu s kubánskou firmou není
nutný prostředník, i když osobní vztahy a správné
konexe jsou důležité. Partnera na Kubě je možné
najít s pomocí Kubánské obchodní komory, která
obchodníci mají oblíbené slovní spojení – está por
la calle („je na ulici“). Znamená to, že dotyčný,
kterého hledáte a se kterým jste si dohodl schůzku,
prostě není na pracovišti. Nakupuje, hlídá děti
nebo možná má jiné jednání. Tehdy si nemůžete
být jisti, zda se váš partner dostaví za hodinu, zítra
anebo nikdy. Také slovíčko „maňana“ je na Kubě
oblíbené. „Zítra“ ale může znamenat i pozítří,
někdy v budoucnu nebo nikdy. Ve firmách, které
mají zkušenosti s jednáním s cizinci, se však snaží
být dochvilní. Pokud se a host opozdí, není to
bráno jako společenský přestupek.
Pracovní doba je od 9.30 do 17.30 hodin. Od půl
jedné do půl druhé je přestávka na oběd. V sobotu
a v neděli se nepracuje. Pokud neplánujete svého
partnera pozvat na oběd, je lépe domluvit schůzku
až po druhé odpoledne.
» Doporučené je očkování proti
žloutence typu A a B. Lépe je
pít pouze balenou vodu a nejíst
zboží koupené na ulici. Cena jídla
v restauraci je kolem 6 USD.
» Kriminalita se v poslední době
zhoršuje. Roste počet okradených
turistů. Je třeba být pozorný a nenosit
u sebe větší obnos peněz a mít pouze
kopii pasu.
Foto: mjbs/istockphoto.com
Foto: peeterv/istockphoto.com
Termín schůzky je třeba dohodnout dopředu,
přesto nemáte záruku, že partner přijde. Kubánci
se se stanovenými termíny příliš netrápí, proto si
předem ověřte, zda se vůbec bude konat. Kubánští
| www.komora.cz [57]
56-58k_kuba.indd 57
13.5.2010 16:07:32
Můj svět [jiná země, jiný mrav]
Fo
to:
ba
ro
Foto: ernestosuarez/istockphoto.com
tockphoto.co
s/is
m
[
[
Ačkoli na veřejnosti platí oficiální zákaz kouření,
siesta s pravým kubánským doutníkem patří
ke každodennímu koloritu nejen místních obyvatel.
Vizitky obdržíte jen od pracovníků managementu,
ministerských úředníků nebo pracovníků podniků
zahraničního obchodu. Pro cizince jsou nejvhodnější vizitky ve španělštině. Akademické tituly se
na kubánských vizitkách uvádějí stejně jako funkce, faxy, telefony či e-mailové adresy. Komunikace
přes e-mail může být kvůli omezení některých
adres pouze na vnitrostátní použití problematická.
Ani telefonické spojení není vždy jednoduché.
Telefonní linky nejsou kvalitní. Dovoláte-li se
a dotyčný zrovna není v dosahu, zanechte vzkaz.
Přestože se váš kubánský partner většinou zpět
neozve, bude čekat, že tak učiníte vy.
Čas na Kubě neznamená peníze. Oblíbená průpovídka „maňana“ má hned několik významů
– zítra, za měsíc nebo také nikdy.
Na oblékání Kubánců má největší vliv tropické
podnebí. Z energetických důvodů bývá často
vypnutá klimatizace, používají ji jen v bankách,
velkých hotelech a státních úřadech. Tam se proto
setkáte s úředníky v klasických oblecích s kravatou. Na běžné jednání postačí košile s krátkým
rukávem s kravatou či bez ní. Zdejší muži mají
v oblibě jednobarevné košile zvané guayabera, které nahrazují oblek. Za nejslavnostnější se považuje
bílá guayabera s dlouhým rukávem s výšivkami.
V průběhu jednání se podává voda a káva. Pozvání
na oběd či večeři nelze očekávat, firmám na takové
pohoštění zpravidla chybějí finanční prostředky.
Rádi však přijmou pozvání zahraničních partnerů,
a pokud půjde o večeři, přijdou i s několika
rodinnými příslušníky. Pozvání domů nepřipadá
v úvahu. Pokud by snad náhodou došlo k pozvání
domů, očekává se, že host se bude finančně podílet
na pohoštění, tedy v podstatě ho zaplatí.
Pravidla stolování jsou volnější – jako celá kubánská etiketa. Typickými jídly jsou congrí, rýže
Kdo je tady ředitel?
V podnicích převládá hierarchická kultura práce.
Ředitel je jmenován komunistickou stranou, se
zaměstnanci má neformální vztah a oni ho bez
výhrad respektují.
Časté výpadky proudu znamenají konec pracovní
doby. Postoj k práci je „latinskoamerický“ – všechno má svůj čas. Mnoho Kubánců však pobývalo
v některé ze zemí RVHP, kde se přiučili ostřejšímu
pracovnímu tempu. Nikdy nevychvalují podnik,
ve kterém pracují.
Ženy na Kubě často vykonávají i těžkou fyzickou
práci, aby mužům pomohly zabezpečit početnou
rodinu. Zastávají i vyšší posty, manažerské pozice
v podnicích nebo v bankách.
Loajalitu k firmě na Kubě nelze srovnávat s loajalitou
ve vyspělých zemích. Po ukončení studia nastupují
absolventi do podniků, které jim určí státní orgány.
Nikdy svůj podnik nevychvalují. Zaměstnanci nejsou motivováni ani zvyšováním platu, ani kariérním
postupem. Nemění místo, protože jinde dostanou
Foto: woodstock/istockphoto.com
Vítej, soudruhu!
Ve služebním styku se oslovuje funkcí, akademické
tituly se nepoužívají. Výjimkou není oslovování
pouhým příjmením. Kubánci jsou neformální,
často se oslovují přezdívkami a pro své partnery
také nějaké najdou. Dalším možným oslovením je
„compaňero“ – soudruhu.
Kubánská kultura je velmi kontaktní. Vzdálenost mezi hovořícími lidmi je menší, partneři si
při představování podávají ruce, se známými se
objímají či poplácávají po rameni. Se známou ženou
si podají ruce a lehce se políbí na obě tváře. Během
jednání se často dotýkají, pokládají ruku na rameno
a chytají svého partnera za ruku a lehce ji tisknou,
aby upoutali pozornost. Pokud by se partner snažil
vyhýbat dotekům a zachovával si odstup, mohli by
to brát jako projev opovržení, nedostatek zájmu či
projev nadřazenosti. Kubánci jsou zvyklí si hledět
přímo očí, uhýbání pohledem značí neupřímnost.
[
Budovu ministerstva vnitra zdobí portrét revolucionáře Che Guevary. Kubánci se o poměrech ve své zemi
vyjadřují s obdivem, při konverzaci je však lepší se politickým tématům vyhnout.
s barevnými fazolemi a šunkou nebo moros y
cristanos, rýže s omáčkou z černých fazolí. V restauracích je možné doobjednat pečené žebírko
či smažené vepřové maso nakrájené na kousky
a salát. Kromě darů moře je zdejší specialitou krokodýlí maso. Káva se podává na závěr a znamená
ukončení setkání. Kuba je proslulá třtinovým
rumem, z něhož se míchají výborné koktejly.
Na veřejnosti dnes Kubánci kouřit nesmějí. Doutníky však ke Kubě patří a jsou známým exportním
artiklem.
stejné peníze i pracovní podmínky. Pracovní týden
má 40 hodin. Snahou Kubánců, kteří ovládají nějaký
cizí jazyk, je najít zaměstnání v turistickém sektoru,
aby mohli od cizinců dostávat spropitné, nebo
pracovat v podniku se zahraniční majetkovou účastí,
který vyplácí svým zaměstnancům kromě výplaty
v pesech i prémie v devizách. Během posledních let
se začínají na Kubě objevovat problémy s korupcí
i zpronevěra státního majetku. «
[SOŇA GULLOVÁ, autorka působí na VŠE Praha]
[58] www.komora.cz |
56-58k_kuba.indd 58
13.5.2010 16:07:40
Můj svět [zahraniční trhy]
Investujte u nás,
vyzvali podnikatelé z Konga
Jako země s liberální ekonomikou,
která respektuje lidská práva a chrání
zahraniční investice, se v půlce května
prezentovala na půdě Hospodářské
komory Republika Kongo.
Podnikatelský seminář se uskutečnil
v rámci akce Konžské hospodářské
dny v ČR, kterou organizovala HK ČR
ve spolupráci se Smíšenou obchodní
komorou ČR – subsaharská Afrika
a s Velvyslanectvím Republiky Kongo
v Berlíně.
Republika Kongo
Republika Kongo oslaví letos 15. srpna
50 let své nezávislosti. Má téměř čtyři
miliony obyvatel a rozlohu 342 tisíc
kilometrů čtverečních. Úředním
jazykem je francouzština, převládajícím
náboženstvím křesťanství. Země se také
sama označuje jako Kongo (Brazzaville)
či Kongo-Brazzaville, aby se jasněji
odlišila od doposud politicky nestabilní
Demokratické republiky Kongo
(hlavní město Kinshasa), která je s asi
66 miliony obyvatel třetí nejlidnatější
zemí Afriky. Kontakt pro další informace:
[email protected]
„Měli byste k nám jezdit, obchodovat s námi a investovat u nás, protože po skončení občanské války
v roce 1997 jsme nyní nejstabilnější zemí střední
Afriky,“ prohlásil chargé d’affaires konžského velvyslanectví v Německu Henri Dimi. „Máme ropu,
dřevo, zlato i diamanty. Navíc je v naší zemi více
než 75 % obyvatel gramotných,“ dodal.
Zástupce ředitele odboru mimoevropských zemí
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
Jaroslav Zeman zhruba padesátku českých a konžských podnikatelů a představitelů různých institucí
informoval, že vzájemný obchod dosáhl loni
3,5 milionu dolarů, což „není mnoho“. Největší
potenciál pro český export spatřuje ve strojírenství,
hi-tech technologiích pro modernizaci a ekologizaci konžského průmyslu, zemědělských strojích,
vybaveních nemocnic. Importovat bychom naopak
mohli kromě surovin především řemeslné výrobky. „Osobní kontakty hrají ve vzájemném byznysu
nenahraditelnou úlohu,“ zdůraznil Zeman.
Investiční možnosti
Didier Mavouenzela, prezident obchodní komory
v Pointe-Noire, což je největší konžský přístav
a s 600 tisíci obyvateli druhé nejvýznamnější město po milionové metropoli Brazzaville, připomněl,
že v Republice Kongo je osm milionů hektarů orné
půdy. Z toho je ale jen 10 procent využíváno. Země
těží ročně dva miliony kubíků dřeva a až 15 milionů tun ropy. To je v subsaharské Africe nejvíce
po Angole a Nigérii. „Dovážíme nyní od vás hlavně
textil a oděvy a vyvážíme především kávu, čaj
a dřevovýrobky. Ale to je málo, české firmy u nás
chybějí,“ apeloval Didier Mavouenzela. „Evropané
si často stěžují, že je u nás hodně Číňanů, ale vy jste
jim přenechali místo. Vypisujeme mnoho veřejných
Prezentace emirátu Ras Al Khaimah:
U nás nebudete platit korporátní daň
Žádné korporátní ani další příjmové daně, nulová kriminalita, snadné založení firmy. To jsou
ve stručnosti výhody podnikání v emirátu Ras Al
Khaimah. Vyplynulo to z květnového semináře
pořádaného Hospodářskou komorou České republiky, jehož tématem byly možnosti investování
Foto: HK ČR
[
Hlavní postavy semináře o podnikání v emirátu
Ras Al Khaimah. Zleva čestný viceprezident HK
ČR Josef Cílek, Dr. Theodor Strohal, Dita Břízová
(HK ČR) a Peter-Michael Schuster
Foto: HK ČR
[
Konžský chargé d’affaires Henri Dimi (druhý
zleva) na semináři prohlásil, že Republika Kongo
je nyní nejstabilnější zemí střední Afriky a vyplatí
se v ní investovat.
tendrů. Zúčastněte se jich. Když to neuděláte vy,
udělá to někdo jiný,“ vyzval české podnikatele prezident komory. „Díky nadstandardním obchodním
vztahům se Spojenými státy se můžete přes nás
dostat i na severoamerický trh,“ dodal.
„Velvyslanectví sice máme jen v Kinshase, ale
v Brazzaville připravujeme otevření honorárního
konzulátu,“ uvedla ředitelka odboru subsaharské
Afriky Blanka Fajkusová. „Dříve u nás byla na vysokých školách spousta studentů z Konga. Pro tuto
zemi také hodně znamená, že jsme v Evropské unii,“
vyzdvihla potenciální výhody vzájemné spolupráce obou států.
Republika Kongo je členem Hospodářského společenství středoafrických států ECCAS (francouzsky
CEEAC) a Středoafrické hospodářské a měnové
unie (CEMAC). Měnou je CFA frank. Dále Kongo
(Brazzaville) přistoupilo ke sdružení OHADA,
jeho členské země (15 afrických států) spolu harmonizují právo a pravidla pro podnikání.
[ŠTEFAN WEBBER, Oddělení komunikace a PR HK ČR]
a obchodování ve zmíněném teritoriu Spojených
arabských emirátů.
„Nejde jim o investiční celky, ale hlavně o spotřební
průmyslové zboží. Mají zájem o to, abychom u nich
vyráběli a od nich pak případně i vyváželi,“ řekl
čestný viceprezident HK ČR Josef Cílek. „Mají tam
minimálně úředníků, o všem rozhoduje šejk,“ dodal.
Hlavními přednášejícími byli Peter-Michael
Schuster (general manager RAK Offshore, RAK
Investment Authority) a Dr. Theodor Strohal
(senior partner, Strohal Legal Group, International
Legal Consultants UAE, Singapore, Vienna).
Kontakt pro další informace: [email protected]
| www.komora.cz [59]
59k_export2.indd 59
17.5.2010 16:36:01
Můj styl [cestování]
[KATEŘINA BÁRTOVÁ]
Portugalskem po stopách
Vasco da Gamy
Objevovat Portugalsko je stejně dobrodružné, jako bývaly námořní výpravy
slavného rodáka Vasco da Gamy. Divoké jihozápadní pobřeží, křivolaké uličky
lisabonské čtvrti Alfama, olivové háje v kraji Alentejo, ale také slavné dlaždice
azulejos nebo kvalitní portské víno. Tím vším tato země bezezbytku naplní vaše
cestovatelská očekávání.
J
ihozápadní pobřeží Portugalska se pyšní nádhernými přírodními scenériemi. Skalní
útvary a jeskyně v kombinaci s bělavým pískem jsou hlavní atrakcí pláží u městečka
Lagos v provincii Algarve. Pokud ale dáváte přednost osamělým plážím s divokým
atlantickým příbojem a takřka magickou atmosférou, vydejte se na průzkum přírodní rezervace Parque Natural da Costa Vincentina. Zastávkou při vaší cestě může být
nejjihozápadnější výběžek kontinentální Evropy – mys svatého Vincenta, který byl
v dávných dobách považován za konec světa.
[60] www.komora.cz |
60-62_portugal.indd 60
13.5.2010 15:55:16
Můj styl [cestování]
N
ávštěva lisabonského oceanária je
zážitkem jak pro děti, tak i pro dospělé.
Gigantické centrální akvárium o velikosti
olympijského bazénu vám umožní exkurzi
po flóře a fauně světového oceánu. Jednotlivé
vodní nádrže jsou od sebe odděleny neviditelnou akrylovou clonou, která vyvolává
dojem, že všichni obyvatelé sdílejí společný
prostor. V druhém největším oceanáriu
Evropy uvidíte na osm tisíc mořských ryb
a dalších živočichů. Hlubokomořské potápění se liší jen tím, že při něm nezůstanete suší.
Co jste možná nevěděli
» Portugalsko je největším výrobcem
korku. Z celosvětové produkce připadá
na Portugalsko zhruba 70 procent.
» Hudební žánr fado, který vznikl
v 19. století v chudých čtvrtích starého
Lisabonu, je chloubou portugalské
kultury. Nejznámější interpretkou
tklivých melodií se stala zpěvačka
Amália Rodrigues.
» Mořeplavec Vasco da Gama jako
první doplul z Evropy přímou cestou
do Indie a tím přivedl svou zemi
na počátek „zlatého věku“.
» Fotbal by se dal s jistou dávkou
nadsázky považovat za zdejší
náboženství. Ostatně stadion Benficy
Lisabon, Estádio da Luz, je mezi
fanoušky znám jako katedrála.
» Jedno z nejvýznamnějších poutních
míst křesťanského světa leží v kraji
Ribatejo. Fátima láká každoročně davy
kajícníků a poutníků.
V
Alenteju prý slunce září dvakrát tolik. Klenotem kraje je město Évora, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu UNESCO. O významu Évory v dobách římského impéria svědčí ruiny
Dianina chrámu, městské zdi, akvadukt nebo
zbytky termálních lázní. Seznámit se s městem
můžete v kočáru stylových drožkářů a pak vyrazit
na podrobnější průzkum po svých. Blízko Évory je
jeden z největších a nejpůsobivějších kamenných
kruhů na Pyrenejském poloostrově – Cromeleque
dos Almendres. V tiché korkovníkové plantáži
se v několika soustředěných kruzích rozprostírá
dvaadevadesát balvanů, které údajně sloužily jako
astronomická observatoř či k rituálům plodnosti.
| www.komora.cz [61]
60-62_portugal.indd 61
13.5.2010 15:55:33
Můj styl [cestování]
A
veiro si díky svým vodním kanálům vysloužilo
označení „portugalské Benátky“. Historické centrum města se dá obeplout na tradiční
motorové lodi moliceiro za necelou hodinu nebo
můžete město obdivovat kolmo, půjčení kola
je zdarma. V blízkosti města se odjakživa těžila
mořská sůl a některá solná pole jsou dnes jednou
z turistických zajímavostí. Každý den brzy zrána se
na zdejším tržišti draží čerstvé ryby a plody moře,
které rybáři pochytali předešlou noc. Za vidění
stojí rovněž pestrobarevné domky v přímořské
vesnici Costa Nova.
K
oláčky z listového těsta plněné vanilkovým krémem a posypané jemně mletou skořicí nabízejí
v lisabonské pekárně Antiga Confeitaria de Belém
už od roku 1837. Pravé pasteis de Belém, připravované podle tajného receptu z kláštera svatého Jeronýma, můžete ochutnat jedině tady. Ačkoli obvykle
bývá tato kavárna nabitá k prasknutí, trpělivost při
čekání na místo k sezení se rozhodně vyplatí.
Tradiční sladké pečivo můžete ochutnat také v nedaleké Sintře, kde vám tvarohová lahůdka zvaná
piriquita přijde po celodenní túře po zdejších
pamětihodnostech jistě vhod.
K
romě maurského vlivu a běloskvoucích fasád
vesnických domků je nejpůsobivějším výrazem
portugalské architektury tzv. manuelský styl. Zemětřesení v roce 1755 mnoho staveb postavených
v tomto duchu nevratně zničilo. Klášter svatého
Jeronýma v Belému skrývá hrobku největšího
rodáka historie, Vasco da Gamy, který z Orientu
přivážel nejedno vzácné koření a tím zajistil zemi
prosperitu a prestiž. Velkolepý klášter byl ostatně
postaven na oslavu jeho úspěchů. Další kláštery
vystavěné v manuelském duchu můžete navštívit
v městech Alcobaça nebo Batalha.
[62] www.komora.cz |
60-62_portugal.indd 62
18.5.2010 11:26:17
Můj styl [anketa]
Česko – to letí! Poleťte také!
V pátek 18. června 2010 uplyne šest tisíc dnů trvání České centrály cestovního ruchu – agentury CzechTourism. Během
dvoudenních oslav tohoto výročí představí CzechTourism ve Špindlerově Mlýně formou festivalu výsledky své sedmnáctileté
práce na poli propagace cestovního ruchu. Budou také předány ceny za nejzajímavější počiny v oblasti cestovního ruchu
České republiky. Nás zajímalo, jaká oblíbená místa mají čeští manažeři a manažerky. Zeptali jsme se jich, nechte se inspirovat!
1. Nejzajímavější turistická atrakce
2. Nejunikátnější turisticky přitažlivá stavba
České republiky
3. Nejvíce trendy místo
4. Nejromantičtější místo
5. Nejmagičtější místo
6. Znovuzrozený objekt
7. Znovu objevený turistický region
8. Nejoblíbenější webový portál v oblasti
cestovního ruchu
Blažena Polahárová, majitelka
realitní kanceláře Happy House
Rentals
Miroslav Šole, ředitel pro střední
a východní Evropu Compass
Group PLC
Marek Pohanka, obchodní
a marketingový ředitel
Měšťanského pivovaru Strakonice
Pavlína Marešová, partnerka
advokátní kanceláře Perthen,
Perthenová, Švadlena a partneři
1. Sedmihorky
2. Grandhotel Pupp v Karlových Varech
3. Karlštejn
4. Třeboň
5. Kladská u Mariánských Lázní
6. Hrad Zbiroh
7. Novohradské hory
8. internetové stránky o cestovním
ruchu nevyužívám
1. Kvůli krásné přírodě a klidu je to
Šumava
2. Karlův most
3. Zlatý anděl
4. Večerní procházka čerstvě zasněženou
Zlatou uličkou
5. Znojemské podzemí
6. Hoslovický mlýn
7. Prácheňsko
8. Nehledám na internetu, ale někdy nacházím vhodné tipy v pořadu Toulavá
kamera
1. Dětenice – Prohlídka pivovaru,
návštěva barokního zámku včetně
hřebčína a následně občerstvení
ve Středověké krčmě v Dětenicích
2. Pražský orloj
3. Smíchovská pláž v Praze – letní období
Lyžařský areál Lipno – zimní období
4. Zámek Častolovice
5. komplex Adršpašsko-teplických skal
6. NP Šumava
7. Krušné Hory, Sudety
8. Nejoblíbenější webový portál v oblasti
cestovního ruchu cestovani.idnes.cz
Open air festival Česká republika – to letí!
Sobota 19. června bude zcela věnována veřejnosti. Open air festivalem Česká republika – to letí! bude
kulminovat stejnojmenná kampaň agentury CzechTourism, která bude neotřelým způsobem působit
na Čechy. Smyslem bude upozornit na ideální trávení dovolené a prodloužených víkendů v České republice.
Festival proběhne v lyžařském areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně a CzechTourism na místě představí
široké veřejnosti národní marketingové nástroje a konkrétní aktivity sloužící k rozvoji domácího i příjezdového
cestovního ruchu.
1. Komplex Pražského hradu a pod ním
Malá Strana s Karlovým mostem;
mimo Prahu – Český ráj (Prachovské
skály, Hrubá skála, Valdštejn, Trosky)
– kombinace přírody, architektury,
historie, unikátních pískovcových
skalních útvarů – ideální jak pro procházky, tak jízdu na kole, horolezení
nebo houbaření
2. Katedrála svatého Víta, Obecní dům,
chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Karlštejn, vodní zámek Červená Lhota,
poutní kostel sv. J. Nepomuckého
na Zelené Hoře od arch. Santiniho
3. Praha s Karlovým mostem a Staroměstským náměstím, Karlovy Vary
s filmovým festivalem, vinné sklípky
na Moravě
4. Jezírko v Adršpašských skalách
na podzim a vedle Křížový vrch s dech
beroucím výhledem, Litomyšl, horské
městečko Štramberk v Beskydech,
Mikulov, Telč
5. Český Krumlov, Kostnice v Kutné
Hoře, jeskyně Moravského krasu
6. Po revoluci ožilo všechno. V posledním období v Praze ožila zoo, Sovovy
Mlýny a židovské synagogy a vodárenské věže od architekta Kotěry
7. Česká Kanada u Nové Bystřice, Česko-saské Švýcarsko, Podyjí
8. www.czechtourism.cz,
www.czecot.com
| www.komora.cz [63]
63k_czt.indd 63
17.5.2010 16:37:30
Můj styl [tipy]
S robotem na průzkumy
Zahrajte si na utajené průzkumníky neznámého
terénu pomocí inteligentní hračky Rovio. Robot,
který se stal takřka přes noc celosvětovým hitem,
se pohybuje prostorem díky speciálně navrženým
kolečkům a prostřednictvím zabudované webkamery
a wi-fi technologii snímá okolí a přenáší obraz přímo
na obrazovku vašeho počítače. Pro noční výpravy je
robot vybaven LED přisvícením, aby se ve tmě snáze
pohyboval. Bonbonkem pro perfekcionisty je možnost
dát svému robotu speciální tuning, čímž zvýšíte jeho
operační rádius.
možností,
jak si zpříjemnit léto
Palubní vstupenka ve vašem mobilu
Sladké lenošení
Na elektronickou letenku už si při cestování leckdo
zvykl. Některé letecké společnosti ale přicházejí
s další novinkou, a sice palubní vstupenkou ve vašem
mobilu. Odbavíte-li se přes mobilní telefon, PDA
nebo BlackBerry, přijde vám palubní vstupenka
prostřednictvím SMS či MMS. Při kontrole stačí jen
načíst čárový kód, který jste obdrželi, a můžete se vydat
na cestu.
Léto bez odpočinku si snad ani nelze představit. Slunné
odpoledne si můžete zpříjemnit třeba na designově
povedené sedací soupravě řady Merletto od společnosti
Egoé. Neotřelý výraz dává tomuto zahradnímu
nábytku kombinace perforovaného hliníkového plechu
a trubkové nosné konstrukce. Krajkový efekt této
řady dokáže ozvláštnit každý prostor a jistě bude vaší
zahradě slušet.
[64] www.komora.cz |
64_65k_tipy.indd 64
13.5.2010 14:59:54
Můj styl [tipy]
Rozmazlete svůj gauč
Potřebuje vaše ložnice nebo obývák
něco nového, ale nemůžete přijít
na to, co „to něco“ je? Nápovědu
naleznete v originálním pražském
obchodě Pillow Heaven, který
se specializuje pouze na prodej
dekorativních polštářů nizozemské
značky Dutch Decor. Dejte svému
domovu šmrnc a styl! Váš svět bude
hned barevnější.
Klub Bona
Zkušená lektorka pohybové, sociální,
rozumové a estetické výchovy, noví kamarádi
a dny plné her i učení – to je Klub Bona,
nově otevřená miniškolka pro děti přímo
v centru Prahy. Pokud se vám stejně jako
mnoha dalším rodičům nedaří nalézt místo
v nejbližší mateřince nebo zkrátka chcete
své drobečky svěřit do odborných rukou,
zatímco pracujete, navštivte webové stránky
www.klubbona.cz, kde se dozvíte více.
Bidet pro byt i chalupu
Dokonalá hygiena intimních partií
a vyhřívané toaletní sedátko i na vaší
chalupě? Že je to nemožné?
S elektronickou sprchovací toaletou
značky DIP je to reálné. Tento elektronický
bidet je nejen cenově dostupný, ale
také snadno přemístitelný, takže si jeho
výhod můžete užívat jak na sídlišti, tak
i na venkově. Více informací naleznete na
www.electronicbidets.cz.
Boty na dlouhé míle
Pro náruživé i příležitostné sportovce vyvinula společnost Vibram
speciální outdoorovou obuv FiveFingers. Přiléhavý materiál pevně
obepíná chodidlo a stimuluje svalstvo, čímž napomáhá udržet tělo
ve správné rovnováze a postavení. Časopis Time vybral Vibram
FiveFingers mezi nejlepší vynálezy roku 2007.
| www.komora.cz [65]
64_65k_tipy.indd 65
17.5.2010 16:39:24
Můj styl [bez přetvářky]
Foto: archiv
Společenská odpovědnost u nás
– sliby a realita
D
ost často kolem sebe slyším
různá synonyma nebo výklady
pojmů „udržitelný rozvoj“
a „společenská odpovědnost“. Mnohdy
se do toho vzletně zamotá i „etika“,
v byznysu často také „firemní kultura“.
Pracuji v bance a spolu s kolegy
přemýšlíme o tom, jak má odpovědná
firma vypadat, konat, jak být klientsky
a lidsky přívětivá, kulturní. Banky jsou
ostatně mnohdy terčem kritiky, že mají
např. vysoké poplatky, zisky, mzdy
apod., a tedy tím pádem mají mít vysokou odpovědnost za spoustu věcí. Dovolím si své vnímání filantropických
pojmů komentovat, protože naplňování těchto frází není jednoduché a bývá
drahé. Racionální přístup a rozumné
kompromisy zde nebývají časté; přesto
existují příklady špatné i dobré praxe
a vážím si lidí, úřadů i firem, kteří tato
slova nenechávají prázdná…
Psal jsem kdysi jednomu ministrovi
sociálních věcí materiál k debatě
o zdrojích pro reformu sociálních služeb. Byla taková sociálně vypjatá doba,
volby za rohem a bylo málo peněz pro
akreditované poskytovatele sociálních služeb. Stávkovali nevidomí,
vozíčkáři stavěli vozové hradby – a to
je v televizním primetimu hned a to se
s tím musí něco dělat. Stručně řečeno:
cena za sociální smír a evidentně
vyšší kvalitu života různě postižených
byla tehdy necelá jedna nadzvuková
stíhačka nebo dvě podzvukové. O těch
se shodou okolností tenkrát také
hlasovalo. Víme dnes, jak to dopadlo
Martin Kovář
– zřejmě společensky odpovědně –
protože máme stíhačky, byznys se
členy aliance. Co nám naopak chybí,
jsou ty slíbené offsety pro oblasti, kde
práce stále ubývá, a job pro spoustu
překvalifikovaných pilotů. Trochu se
usmívám. Teď, opět před volbami, je zase v médiích tolik empatie
a společenské odpovědnosti. Když
o těchto věcech mluví v televizi politik
libovolné partaje, vždycky následuje
slib. Většinou finančně náročný, ale
„ve středně- nebo dlouhodobém horizontu“ splnitelný – užitečný pro spoluobčany a přijatelný „napříč politickým
spektrem“. Jenom stěží přece někdo
může myslet vážně a společensky
odpovědně slib třináctého a víctého
důchodu ve 40% výši průměrné mzdy
v době, kdy je stát hrubě v červených
číslech, kdy dluh děsí absolutní výškou
i trendem a o penzijním fondu, který
měl být kdysi oddělen od rozpočtu, už
nikdo neví. Paradoxně je ale možné
stejným společensky odpovědným
přístupem vzápětí hlasovat pro zhotovitele dálnice, který dostane zhruba tři
čtvrtě miliardy za kilometr – byl tam
totiž členitý terén, mosty, tunely atp.
S těmi tunely vlastně pozor, rozumíte
– nomen omen. Ano, to jsem opravdu
viděl v televizi, možná že i vy. Poslední
dějství následovalo, byla to opravdu
největší sranda – pověstné porcování
medvěda. To je vlastně CSR, taková
Miroslav Šole
filantropie a udržitelný rozvoj voliče
z parlamentních lavic…
Často dnes také slyším, jak velké firmy,
nejvíce asi velké korporace se zahraničním akcionářem, bývají kárány, že
by měly být více odpovědné. Je to už
teď vlastně taková móda. Aby solidárně utrácely u nás doma v Česku, v místě, kde vydělávají na levnější pracovní
síle, než platí jejich „matky“ na západě.
Banka se potom např. stará o ekologickou stavbu svého sídla a kapličku přes
ulici, o finanční edukaci předluženého národa, několik neziskovek
až po podporu znevýhodněných,
osamělých nebo jiných slabších, majoritní společností léta vytěsňovaných.
Většinou si dobré manýry a firemní
kulturu přinesly tyto korporáty zvenku
s sebou. Kromě toho – a je nutné i toto
brát dnes za odpovědné a udržitelně
rozvíjené – dávají svým zaměstnancům pravidelně výplatu, ze superhrubé
mzdy platí daně a odvody a vůbec se
většinou starají o lidské zdroje. Všimli
jste si, že domácí podnikatelské vnímání i konání je většinou jiné? Takové
trochu napodobující „řecký vzor“
a největší dosavadní průšvih v EU.
Odpovědnost se smrskla mnohdy
na výplatu minimální mzdy, sezonní
práci, diskriminaci zahraničních
dělníků, zneužívání dotací úřadů práce
nebo fixlování ve vykazování práce
handicapovaných. Také se tomu pak
říká alokace zdrojů, OPEXu a daňová
optimalizace. Účetní, resp. daňový
poradce, možná i auditor to správně
pojmenuje. Filantropie a patriotismus
se pak v tomtéž případě projeví třeba
v podpoře místního fotbalového klubu
nebo v založení vlastního sportovního
oddílu, možná i v darování starého
hardwaru škole. Stejně „trendy“ je debata o asignovatelné dani. Nechci tím
říct, že je to symptomatické pro jedny
nebo druhé, zobecňování je cesta
do pekla a klobouk dolů před všemi,
kdo dělají dobré věci pro lidi kolem
sebe přirozeně. Píšu o tom s dávkou
ironie proto, že to kolem sebe vidím.
Možná mám tu výhodu, že se pohybuji
i v neziskovém sektoru, sportu a mezi
sociálně slabšími. O to víc si cením
jakéhokoliv společensky odpovědného
skutku a příkladu dobré praxe u firmy,
živnostníka nebo státního úředníka.
Problémem bývá pozitivní externí
komunikace této dobročinnosti. Ta je
obtížná, protože si tak samozřejmě kupujete – jestliže se vám daří – odpustky. Tak se nenechte odradit. «
[MARTIN KOVÁŘ]
» Tomáš Březina » Vladimír Kovář » Dana Bérová » Martin Kovář
Můj svět
Příští
ombudsman a ředitel
Rozvoje péče o klienta
ČSOB, někdejší
reprezentant ČR v plavání
na paralympijských hrách
Foto: Isifa/Ablestock
Jiná země, jiný mrav – Lotyšsko:
průmyslový a zemědělský stát,
jehož hlavní průmyslová odvětví
jsou strojírenství, elektrotechnika
a papírenský průmysl. Jak mohou
české firmy uspět na zdejším trhu,
čtěte v pravidelném seriálu.
Komora
Moje podnikání
Můj styl
Interview s novým generálním ředitelem firmy
Sodexo Christophem Aumüllerem, který je v čele
společnosti od března tohoto roku.
Adrenalin a odpočinek – to patří
k létu. Nechte se inspirovat našimi
tipy.
Foto: archiv
Foto: duncan1890/istockphoto.com
[66] www.komora.cz |
66k_kovar.indd 66
17.5.2010 16:40:13
V ŽIVOTĚ JDE O VÍC NEŽ O VOLVO. CHCETE
BEZPEČÍ, ALE TAKÉ DRAVOST. TOUŽÍTE PO
KRÁSE, KTERÁ SE UKRÝVÁ V DETAILECH
A PROJEVUJE V CELKU. VYŽADUJETE
PRAKTIČNOST, JEŽ SE SNOUBÍ S ELEGANCÍ.
A PROTO ŘÍDÍTE VOLVO XC60 R-DESIGN.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 5,9 – 10,7 l/100 km, 154 – 249 g/km.
volvocars.cz
67k_volvo.indd 67
13.5.2010 15:31:14
68k_diners.indd 68
A4_INZ_CSA_RA_GOLF.indd
3
13.5.2010
15:32:55
04.05.2010
13:04:43
Uhr
Download

Miroslav Dvořák - Hospodářská komora České republiky