SYNVENTIVE-Anz-180x240-CZ.qxd
13.08.2013
13:46 Uhr
Seite 1
č. 8 – září 2013
Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastremwww.svetplastu.eu
H
O
T
R
U
N
N
E
R
T
E
C
H
N
O
L
O
G
Prosteˇ super!
Y
ˇ ˇ nablízku.
Po celém svete
ˇ
´ vtoku
Císlo
jedna v technologii horkych
pro automobilovy´ prumysl s vlastním
´ tymem
´
odbornym
po celém svete.
ˇ ˇ
Stabilize your process
2
MSV 2013
MSV 2013
3
Lehké a stabilní
Více než 1600 různých CFRP
klipů pro Airbus 350
Nejen v leteckém průmyslu je dnes snižování hmotnosti z důvodu stále se zvyšujícího tlaku na úspory paliva
ústředním tématem. S cílem vyrábět letadla lehčí se v posledních letech stále více vsází na plasty vyztužené uhlíkovými vlákny (CFRP). Takže trup nového Airbusu A350
XWB je vyroben výhradně z uhlíkových kompozitů CFRP.
K připojení vnějšího pláště ke kostře a nosníkům se používají tzv. klipy. Tradičně jsou sice z hliníku, ale v případě
tohoto projektu jsou tyto klipy vyráběny z CFRP organodesek. Plně automatizované výrobní zařízení, včetně
nástrojů na výrobu komplexních, strukturně zatížených
CFRP komponentů, bylo vyvinuté společností FRIMO a dodáváno zákazníkům společnosti Premium Aerotec.
kus je robotem přeložen během 5 vteřin s rozpínacím rámem
a uložen do lisu ke konečné konsolidaci - byl skutečně výzvou.
Vzhledem k rozmanitosti různých geometrií klipu vzniklo více než
1 600 nástrojů, které jsou vyměňovány plně automatickým systémem pro výměnu nástrojů. Tato výměna nástrojů je integrována do BDE odběratele tak, aby byly kromě kontroly správnosti
odpovídajícím způsobem nastaveny také parametry strojů.
V oblasti komplexních výrobních zařízení mezitím společnost
FRIMO na trhu zavedla téměř všechny známé výrobní koncepty a několika způsoby realizovala: stacionární zařízení s jednoduchými, několikanásobnými nebo „shuttle“ nosiči nástrojů
převážně na elektrický pohon v různých geometriích a kinematikách a zařízení kruhového stolu pro kontinuální či cyklový provoz
ve volně stojících nebo podepřených sériích.
Pro společnost Premium Aerotec bylo důležité, že byla společnost
FRIMO schopna z jednoho zdroje dodávat celou technologii rozpínacích rámů, roboty, lisy, pracovní nástroje a výměnu pracovních
nástrojů s jasně definovanými místy řezu. Se zařízením od společnosti FRIMO lze vyrobit tisíce klipů různých geometrií v nejkratším cyklu bez řasení a bez pórů, v nejvyšší kvalitě a reprodukovatelnosti.
S tímto typem zařízení odpadají všechny dosud běžné problémy
při výrobě polštářů sedadel týkající se opotřebení řetězu, stanice
napínání řetězu, prodlužování řetězu. S konceptem společnosti
FRIMO je možné zcela vynechat řetězy s mnoha články, které
musí být nataženy a které podléhají opotřebení.
S PURe Floor lze individuálně poháněné nosiče nástrojů rychle
ručně vyměnit pouze nasazením a vysazením do, popř. z vodící
dráhy a zpravidla odsunout na podlahu haly. Kromě toho může
být v případě potřeby realizována plně automatická výměna nástrojů, a to bez výrobních ztrát ekonomicky a technicky účelně,
což u zařízení s řetězovou, oválovou dopravou nebo kulatým
stolem běžných na trhu není možné z důvodu permanentní konstantní rychlosti všech nástrojů v každé fázi výroby.
PURe Floor – a všechno sedí
Komplexní výrobní zařízení
s modulární architekturou
S výrobními zařízeními může společnost FRIMO dodávat také
k tomu nastavenou míchací a dávkovací techniku. Také zde jde
společnost FRIMO zcela novou cestou a dodává všechny dávkovací stroje z absolutně standardizovaně postavených modulárních systémů. Díky tomu je možné nakonfigurovat každý
technologicky jednoduchý či složitý dávkovací stroj. Každý stroj
je postaven zcela soběstačně s elektronickým řízením na základně. Při uspořádání komponent byl kladen zvláštní důraz na uživatelsky příjemnou obsluhu a údržbu. Mezitím bylo úspěšně
a s dobrou pověstí nasazeno asi sto strojů naší řady PURe Mix,
a to především v automobilovém průmyslu a u proslulých OEM
a u jejich dodavatelů. V současné době se vyvíjí dávkovací
technologie pro nejmenší dávkovací výkon a také pro abrazivní
a korozivní materiály.
Od roku 2006 vyvíjí a vyrábí společnost FRIMO dávkovací zařízení a míchací hlavy na výrobu dílů z polyuretanu
a působí jako integrovaný dodavatel komplexních výrobních zařízení pro průmysl zpracování polyuretanu. Tyto
výrobky jsou navrženy tak, aby zákazníkovi při použití,
např. při výrobě polštářů sedadel, nabídly technologické
a ekonomické výhody.
Zařízení a forma pro termoplastické kompozity
„Samostatně stabilní“ klipy jsou v podstatě ploché prvky různých
geometrií ze tří navzájem kolmých ploch, které vzájemně spojují
vnější plášť, kostru a nosníky.
Jako výchozí materiál slouží organodesky z uhlíkové tkaniny
s termoplastickou matricí. V závislosti na požadavcích na zatížení
se polotovary používají s různým počtem vrstev, jakož i s materiály matrice polyfenylen sulfidem (PPS) nebo polyéteréterketonem (PEEK).
FRIMO PURe Floor – výrobní linka s nosičem forem
pro výrobu automobilových sedáků
Kromě toho společnost FRIMO uvedla na trh dva slibné systémy
mobilních zařízení v různých velikostech s individuálně poháněnými nosiči nástrojů nebo s elektricky poháněnými, kloubově
spojenými svazky (vlaky) nosičů nástrojů. Tyto nadzemní, popř.
pozemní dopravní systémy označené PURe Track, popř. PURe
Floor jsou absolutně flexibilní a modulární a mohou nabídnout
různé výhody, např.: plně automatická přeměna výroby bez ztráty či snížení výroby a čištění nástrojů po jednotlivých výrobních
cyklech mimo výrobu. Koleje mohou sledovat výrobní logistiku
nebo postavení hal „lineárně, konvexně nebo konkávně“, procesní kroky mohou být vypracovány paralelně, nosiče nástrojů lze
obsluhovat na obou stranách atd.
Automatizovaná výroba Organodesek
Předfrézované kusy polotovaru se vkládají do rozpínacích rámů
speciálním skládacím mechanismem a robotem do infračerveného ohřevu. Po požadované době ohřevu při vhodné teplotě,
v závislosti na materiálu matrice a počtu vrstev, musí být předlisek přesunut z pece do lisu. Tento složitý úkol - přičemž ohřívaný
4
FRIMO PURe Track – nadhlavní dopravník s nosičem forem používaný
pro zadní pěnění automobilových koberců
MSV 2013
Zejména slibný výrobní koncept pro výrobu polštářů sedadel
nabízí společnost FRIMO u systému pozemního dopravníku PURe
Floor, s nosičem nástrojů, stejně jako u PURe Track, a to při provozu jednotlivě nebo v kloubovém spojení do „vlaku“. Dopředný
tah probíhá tvarově na geometricky vysoce přizpůsobitelné a cca
40 cm vysoké jednokolejnicové dráze za nosičem nástrojů. Nosič
nástrojů může sám pojíždět přímo na stvrzené podlaze haly.
Takové zařízení na výrobu polštářů sedadel v automobilovém
průmyslu byly již realizovány, v jednom případě také s funkcemi
dle specifikace zákazníka tak, aby byla délka dráhy již vyrobena
pro dohodnutou konečnou výstavbu, ale teprve postupně vybavena jednotlivě poháněnými vlaky nosičů nástrojů.
MSV 2013
Dynamicky
a s vášní.
S inovativní technologií FRIMO stavíte na 50
letech zkušeností ve výrobních řešeních pro
výrobu plastových dílů.
Orientovaná na budoucnost a v optimálním
souladu s Vaším projektem. Spolehněte se na
znalosti technologického specialisty.
Zpracování PUR
FRIMO PURe Mix – 2-komponentní pěnící stroj
s modulárním konceptem
Flexibilní obrábění
Vysekávání
Lisování / Tvarování
5
Zlepšujeme
otěruvzdornost
plastů
Navštivte nás na veletrhu K-Messe Düsseldorf
ve dnech 16–23. října 2013, Hala 8a, stánek D47
Firma COMPUPLAST s.r.o. Zlín navrhuje, vyrábí a dodává nástroje (vytlačovací hlavy
a kalibry), zařízení a linky na vytlačování plastů již od roku 1991 (www.compuplast.cz).
Veškeré konstrukční práce jsou prováděny ve 3D grafickém prostředí SolidEdge ST5,
což zejména při komunikaci se zákazníkem
zlepšuje představivost dané problematiky
a zároveň se dá předejít již v rámci návrhu
možným nedorozuměním.
Průměrně dodává firma COMPUPLAST svým zákazníkům
50 – 60 vytlačovacích nástrojů ročně. Jedná se o nástroje na profily nejrůznějších tvarů a rozměrů zejména z PVC, ale také ABS, HDPE, PP, PC, mPVC. Kromě
nástrojů dodává firma také vytlačovací linky na profily a menší trubky, linky na výrobu plošných útvarů
(desky, fólie).
Plastové výrobky musí dnes splňovat vyšší požadavky. Obzvláště standardní plasty dosahují
velmi rychle své hranice teplotní odolnosti.
Na přelomu ledna a února 2012 získala firma
COMPUPLAST s.r.o. výhradní zastoupení thajské firmy
Labtech Engineering Co., Ltd. (www.labtechengineering.com)
pro Českou a Slovenskou republiku. Labtech je výrobce
laboratorních zařízení v oblasti vytlačování a vyfukování plastů. Firmu založil v roce 1983 Švéd Peter Jurgensen v thajském Bangkoku a do dnešního dne je jejím
presidentem a vlastníkem. V oblasti laboratorních
zařízení pro plastikářský průmysl je druhou největší firmou na světě. Tím, že vlastníkem je Evropan a firmu vedou zkušení evropští manažeři, je produkce
firmy postavena na základech vysoké kvality, spolehlivosti a bezpečnosti svých produktů, které splňují přísné
evropské bezpečnostní normy a směrnice.
Produkty firmy Labtech jsou vhodné jak pro laboratorní
účely univerzit, vysokých a střední škol tak i pro laboratorní, výzkumné, ale i provozní účely plastikářských zpracovatelských firem. Na všechny výrobky se vztahuje dvouletá záruka včetně CE prohlášení o shodě.
Cenově výhodnou alternativou k drahým vysoce odolným výkonnostním plastům je radiační
síťování. Spolehněte se na technologii, na kterou již dlouhé roky vsází elektrotechnický
a automobilový průmysl.
Otěruvzdorný: Radiační síťování optimalizuje otěruvzdornost a chemickou odolnost
standardních plastů. Odolný proti opotřebení: Radiačně zesíťované plastové výrobky
jsou mnohem více zatížitelné nežli nezesíťované, což výrazně prodlužuje jejich životnost.
Teplotně odolný: BGS učiní Vaše plastové výrobky zatížitelné až do teploty 350° C.
BGS – Váš specialista na radiační síťování
www.bgs.eu
Zastoupení v ČR/SK: Ing. Michal Daněk
Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62
Mobil: + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510
E-Mail: [email protected], www.bgs.eu
6
MSV 2013
Anzeige_abriebfest_Tschechien_2013.indd 1
MSV 2013
05.02.2013 11:19:32
7
PC/ABS FR,
PA + PPS FR
PC/ABS FR, PA + PPS FR
PC/ABS FR, PA + PPS FR
Vampalloy
®
PC FR Vampcarb
PC FR BASF
PC FR BASF
BASF ®
PSU FR Vampsulf®
PSU FR
PSU FR
®
® A,
Ultramid A, B, C, T, S Balance
Ultramid A, B,PA66,
C, T, 6,
S Balance
Ultramid
6/66, 6/6T,
6.10
B, C, T, S BalancePA66, 6, 6/66, 6/6T, 6.10PA66, 6, 6/66, 6/6T, 6.10
PPS FR Vampson®®
PPS FR
PPS FR
®
® E
6/66 Extrusion
PA6, 66, 6/66 ExtrusionPA6, 66, 6/66 Extrusion
Ultramid ®E
Ultramid E PA6, 66, Ultramid
PPEm FRVamporan
PPEm FR
PPEm FR
PBT, PBTUltradur
Blends ®
PBT, PBT Blends
PBT, PBT Blends
Ultradur®
Ultradur®
POM
POM
POM
Ultraform®
Ultraform®
Ultraform®
n chemical
EASTMAn
chemical
® Ultrason
® E,
® Ultrason
® S, Ultrason
PES, PSU,
S, PPSU
Ultrason
P
PES,® PSU,
P
PPSU
PES, PSU, PPSU
Ultrason® E, Ultrason® S, Ultrason® P Ultrason® E, Ultrason
Copolyester
Durastar®
Copolyester
Copolyester
Copolyester-Blend
Copolyester-Blend
Eastalloy®
Styrolution
StyrolutionCopolyester-Blend
Styrolution
® novinkách, ALTECH NEXT
Po Eastar
jarních
PP (alternativa pro
Copolyester
Copolyester
Copolyester ®
®
®
Luran
Luran
SAN, AMSAN
Luran
SAN, AMSAN
SAN, AMSAN
aplikace
a nízko viskozním
TPE ALFATER,
Copolyester
Copolyester
Copolyester
Tritan®®z PA6 GF30)
® S/C
® S, Luran
® S/CASA/PC
S,
Luran
ASA,
ASA, ASA/PC
ASA, ASA/PC
Luran
Luran
Luran® S, Luran® S/C
máme
od léta
rozšířenou
nabídku
o tyto
distribuční
no®
Copolyester
Copolyester
Copolyester
Provista ® 1)
® 1)
Heat, HealthcareABS
etc.)Specialities (High Heat,
ABS Specialities
Healthcare (High
etc.) Heat, Healthcare etc.)
Novodur
Novodur® 1) ABS Specialities
Novodur(High
vinky:
®
Copolyester
Copolyester
Copolyester
Aspira ® 2)
S
ASA/PA ® N2), S
ABS/PA, ASA/PA
ABS/PA, ASA/PA
Terblend N , S
Terblend® N2), ABS/PA,
Terblend
MABS Terlux®
MABS
MABS
Terlux®
Terlux®
dvancedSolvay
Polymers
Advanced
Polymers
®
®
SBS
SBS
SBS
Styroflex
Styroflex
Styroflex®
®
PPA
Amodel
PPA
PPA
SBS
SBS
SBS
Styrolux®
Styrolux®
Styrolux®
®
LCP
LCP
Xydar
SMMA / NAS
MBS / ZYLAR®
SMMA / MBS
SMMA / MBS
NAS / ZYLAR®
NAS / ZYLAR®LCP
®
PEEK
PEEK Terluran®
PEEK
KetaSpire
ABS Standard
ABS Standard
ABS Standard
Terluran®
Terluran®
®
PAEK AvaSpire
PAEK Styrolution PSPAEK
3)
GPPS, HIPS
GPPS, HIPS
GPPS, HIPS
Styrolution PS3)
Styrolution PS3)
ALBIS PLASTIC zvyšuje
kvalitu i objem nabídky
Romira
Bayer MaterialScience
Bayer MaterialScience
Bayer MaterialScience
®
PPE, PS
+
Luranyl
PPE PPA
+ PPE
PPE,
PPE
® - polyphthalamidPPE, PS Makrolon
®
®
Amodel
Makrolon
PC PS +Makrolon
®
®
®
PC/ABS Bayblend
Bayblend
Je Bayblend
materiál vhodný do extrémních teplot,
agresivního
® PC/PBT Makroblend®
Ampacet
Makroblend
Makroblend
prostředí
a to ®vše při zachování konstatních
mechanic®
Portfolio
Black-Masterbatch
Masterbatch
Portfolio
Black-Masterbatch
Black-Masterbatch
kých
vlastností
dílu.
PC-HT Apec®
Apec
Apec®
®
®
White-Masterbatch
White-Masterbatch
White-Masterbatch
TPU
Desmopan
Desmopan
Desmopan®
Additive-Masterbatch
Additive-Masterbatch Additive-Masterbatch
Color-Masterbatch
Color-Masterbatch
Color-Masterbatch
lyondellBasell
lyondellBasell
lyondellBasell
PC
PC/ABS
PC/PBT
PC-HT
TPU
PC
PC/ABS
PC/PBT
PC-HT
TPU
Moplen®
PP (Homo,
Moplen
Heco,® Raco)
PP (Homo, Heco, Raco)PP (Homo, Heco, Raco)
®
®
PE-LD, PE-MD,
PE-HD
PE-LD, PE-MD, PE-HD PE-LD, PE-MD, PE-HD
Lupolen
Lupolen
®®fibres
® fibres
® fibres
Lignin with
Arboform
natural
Lignin with
natural
Lignin
natural
PE-HD,with
PP
PE-HD, PP
PE-HD, PP
Hostalen
Hostalen
Hostalen
® natural
®
® impact
Biopolymers
with
additives
Biopolymers
natural
Biopolymers
additives
with
natural
additives
®
PP (Heco,
Raco)
resistant
PP (Heco, Raco) impactPP
resistant
(Heco, Raco) impact resistant
Clyrell
Clyrellwith
Clyrell
Arboblend
and natural
fibres
and natural
fibres
and
natural
fibres
®
®
® Raco) high stiffness PP (Homo, Copo, Raco)PP
PP
(Homo,
Copo,
high
(Homo,
stiffness
Copo, Raco) high stiffness
Adstif
Adstif
Adstif
®
Xydar
LCP
– liquid
crystalmaterials
polymer
Arbofill
Combination
of plastic
and natural
Combination of ®plasticCombination
and natural materials
of plastic and natural materials
PE Copolymer
PE Copolymer
PE Copolymer
Lucalen®
Lucalen
Lucalen®
Xydar
LCP je
sklem či minerálem Stretchene
plněný polymer
®
®
PP (Raco)Stretchene®
PP (Raco)
PP (Raco)
Stretchene
s vynikajícími
tokovými vlastnostmi.
l
uTEKSol
®
PE, PP for
Healthcare
PE, PP for Healthcare PE, PP for Healthcare
Purell®
Purell®
Purell
BIOMASTER – antibakteriální oditiva od firmy
LURANYL – PPE + HIPS nebo PA
®TEcH
cH
TPS LzeVAMP
Solplast
TPS výrobků,
TPS
ho vstřikovat
i do tenkostěnných
má mimoHostacom
Hostacom
PP Compound
Hostacom
PP Compound
PP Compound
ADDMASTER z Británie
®
®, Softel® PP
®, Adsyl
®PP Compound
Je®,HIFAX,
materál
pro ®díly
vodoměrů,
plynoměrů,
díly
pevnost
extrémních
teplot
okolo 300
st.®
PP FR řádnou
Vamplen
FR HIFAX,
PP
FR
Adsyl
PP
,C.
Adsyl
Compound
Softel/®Adflex
PPvhodný
Catalloy
, Softel
/ PP Catalloy
PP Compound / PP Catalloy
HIFAX,
Adflex®i , za Adflex
®
Pro výrobky z hygienicky citlivé oblasti máme nabídku
čerpadel,
vodovodních
armatur
a cívek.
Doposud
byl
pro
Xydar
jeFRpřirozeně nehořlavý, propustný
pro FR
mikrovlny
ToRAY
PA6 FR,
PA66
PA6 FR, Toppyl
PA66
PA6
FR, PA66
FR
Vampamid
Toppyl
Compounded
Toppyl
Polyolefins
Compounded Polyolefins
Compounded Polyolefins
®
BIOMASTER ve formě masterbatche nebo přímo hotového
tyto
výrobky
nejvíce
používán
materiál
PPO.
a odolný
většině
chemikálií.
®
PBT
FR, PBT
+ PC FR
PBT
FR, Koattro
PBT
+ PC FR PBT
FR, PBT
+ Polyolefins
PC FR
Vampter
Koattro
Compounded
Koattro
Compounded Polyolefins
Compounded Polyolefins
Branched
TORELINA
PPS
Branched
PPS
Branched
PPS
kompoundu. Obě varianty splňují zákonné předpisy pro
®
PS FR Vampstyr
PS FR
PS FRZ chemického hlediska je PPO – polyphenylenoxid shodný
biocidní výrobky (ohlašovací povinnost, atd.). Biomaster
®
s PPE
– polyphenylenether.
Luranyl je směs uvedeného
ABS FR Vampsab
ABS FR MBA Polymers
ABS FR
MBA Polymers
MBA
Polymers
®
PPE
a PA+nebo
HIPS, s cílem získat vyšší rázovou houPC/ABS FR,
PAConsumer
+ PPS FR Recycling ABS,PC/ABS
FR, PA
+ PPS FR
PC/ABS
PPS
FR
Vampalloy
Post
PS, PP Post
Consumer
ABS,
Recycling
PS,FR,
Post
PPPA
ABS,
Consumer
PS, PP
Recycling ABS,ABS,
PS, PP
PS, PP
ABS, PS, PP
®TM
TM PC FRževnatost.
TM
PC FR Vampcarb
PC
FR
ABS,
PS,
PP
ABS,
PS,
PP
ABS,
PS, PP
EvoSource
EvoSource
EvoSource
PSU FR Vampsulf®
PSU FR
PSU FR
PPS FR Vampson®
PPS FR
PPS FR
našim elastomerům, přibývá nově i první
Alphagary
AlphagaryPPEmK mnoha
Alphagary
®
PPEm
FR
PPEm
FR
FR
Vamporan
zástupce
skupiny
Ether – Ester od firmy SIPOL.
g:
s licence
For all
licence
products
compounder.
compounding:
marked
with
For
all
ALBIS
products
PLASTIC
marked
is
licence
with
compounder.
ALBIS
PLASTIC
is
licence
compounder.
Evoprene®
Evoprene®
TPS
Evoprene®
TPS
TPS
Řada SPIRE – špičkové inženýrské plasty na bázi PAEK
n chemical
EASTMAn chemical
a PEEK
SIPol®
SIPol
SIPol
Copolyester
Durastar
Copolyester
Copolyester
AvaSpire je® řada nových materiálů na bázi PAEK – po®
®
Copolyester-Blend
Copolyester-Blend
Copolyester-Blend
Eastalloy
Sipolprene
Sipolprene
TPE-E / COPE
Sipolprene®
TPE-E / COPE
TPE-E / COPE
lyaryletherketon
– nabízející skvělý poměr
výkon / cena.
®
Copolyester
Copolyester
Copolyester
Eastar
Řady AV 600 a AV 700 v určitých aplikacích umožnují
®
Copolyester
Tritansrovnatelnou
výrobu
vlastnostni Copolyester
s PEEK materiálem, Copolyester
ale
®
Copolyester
Copolyester
Copolyester
Provista
s ca. o 30 % nižší cenou.
Výrobce
se specializuje
jen na polymeraci
co-polyesterů
licence compounding:
For all products marked with
licence
ALBIS
compounding:
PLASTIC isFor
licence
alllicence
products
compounder.
compounding:
marked with ForALBIS
all products
PLASTIC
marked
is licence
withcompounder.
ALBIS PLASTIC is licence compounder.
Copolyester
Copolyester
Copolyester
Aspira®
a co-polyamidů.
o
potírá bakterie kmenů MRSA, listeria, E. coli, salmonely,
legionely a pseudomonas. Více než 99 % ní účinnost je
ověřena dle norem ISO na porozních (norma 20742/2007)
i neporozních materiálech (22196/2011)
K MESSE – světový veletrh
V polovině října proběhne v Düsseldorfu tradiční plastikářský
veletrh K MEESE. ALBIS PLASTIC, spolu s dceřinnou společností KRAHN, nesmí na této akci
chybět. Naši zázazníci jsou srdečně zváni k prohlídce našeho
stánku s novinkami ve vývoji
vlastních materiálů a s novými
aplikacemi u našich zákazníků,
zpracovatelů plastů. Na stánku
bude v prvním týdnu výstavy
přítomen kolega pan Ladislav
Libřický, který se vás rád ujme.
Moplen®
TEcnARo
Lupolen®
ALBIS PLASTIC otevřel nový výrobní závod v Číně.
V polovině srpna byl v Changshu /čangšu/, nedaleko Šanghaje, otevřen čtvrtý výrobní závod na světě. Zhruba 200
pozvaných hostů a hamburgské vedení ALBIS PLASTIC
provedli úvodní slavnost dle místních zvyků – např. malování očí na lví figury, je symbolem odvahy lva a přináší
štestí a úspěch podniku. Kompoundace je plně vybavena špičkovou evropskou technologií, vedoucí úlohy jsou
rovněž v rukou zkušených odborníků z Evropy. To proto, aby již od začátku si byli všichni OEM zákazníci jisti
shodnou kvalitou, se kterou dosud pracovali z evropských
kompaundací. Kapacita závodu je 10 000 tun/ rok a bude
primárně vyrábět technické kompoundy pro asijský trh.
Materiály Sipolprene tvoří tuhé polyesterové bloky a flexibilní polyetherové úseky. Výborná flexibilita, odolnost
® HH, Terluran® HD, Lustran
® and
® nejvyšší
® HH,
® HD,
® and®Novodur
®
® HD, Lustran® and Novodur®
®
PEEK
– polyetherether
PEEK
– splňuje
Merging
the brands
Terluran
1) Merging
Novodur
the brands
Terluran
1) Merging
Terluran
the
brands
Lustran
Terluran
HH, Terluran
PPA1) KetaSpire
Amodel
PPA
PPA
vysokým
teplotám
(od –
50 do +
150 st. C), dobrá cheprůmyslové
nároky
prakticky
v libovolném
odvětví.
Me®
®
®
®
®
®
®
LCP 2) Merging
LCP2) Merging the brands TriaxLCP
Xydar
mická
odolnost,
rázová
houževnatost jsou tythe brands Triax and Terblend N
Merging N
the
brands Triax vysoká
and2)Terblend
and Terblend
N
chanika PEEK
jako náhradu kovů pické vlastnosti Sipolprene. Pevnost a tvrdost Shore
® umožňuje jeho použití
PEEK
PEEK
PEEK
KetaSpire
®
® brands Polystyrol® and Empera®
3) v řadě
Merging
the
brands Polystyrol® and Empera®
3) Merging the brands Polystyrol
3)and
Merging
the
Empera
výrobků.
®
PAEK AvaSpire
PAEK
PAEK řadí Sipolprene mezi vulkanizovanou pryž a klasické
termoplasty, viz tabulka.
KetaSpire
–Advanced
top mezi semi
krystalickými plasty dneška
dvanced
Solvay
Polymers
Polymers
Romira
PPE, PS +
Luranyl
PPE ®
PPE, PS + PPE
PPE, PS + PPE
Tabulka pevnosti a tvrdosti Shore
Ampacet
Portfolio
Black-Masterbatch
Masterbatch Portfolio
8
White-Masterbatch
Additive-Masterbatch
Black-Masterbatch
Black-Masterbatch
White-Masterbatch White-Masterbatch
Additive-Masterbatch Additive-Masterbatch
MSV 2013
MSV 2013
9
Inovativní řešení s využitím laserového řezání
2013
ka
. října
7. - 11 eská republi
2
Č
ek č. 7
Brno 1, stán
hale G
sv
vte ná
Navšti
Laserové technologie nacházejí uplatnění v nejrůznějších průmyslových aplikacích včetně
zpracování a řezání plastů. Řezání laserem odbourává problémy klasického mechanického
opracování plastů, jako je změna barvy výrobku a vysoká prašnost ve výrobě, ale i přes
nesporné výhody není tato technologie v České republice a na Slovensku příliš rozšířená.
Zlepšete vaši produktivitu!
www.quick-mold-change.com
S rostoucími nároky na efektivitu výroby se však situace pomalu
mění – zvyšující se požadavky na kvalitu řezu a krátký výrobní cyklus narážejí na výrobní limity mechanických technologií a proto
se i u nás postupně zavádějí bezdotykové řezací linky, kde hraje
laser nezastupitelnou roli. Procesní hlava s laserovým zdrojem je
navíc velmi spolehlivá a bez servisu je schopna zajistit až sto tisíc
hodin nepřetržitého provozu.
Vysoce přesné řezání laserem v automobilovém průmyslu
Kompletní řešení rychlé výměny forem od jednoho dodavatele
Vkládání forem
Stoly pro výměnu forem a vozíky
umožňují bezpečný a rychlý
převoz forem a jejích výměnu
v lisu.
- statické stoly
- vozíky pohybující
se po kolejích
- pohyblivé vozíky
Napojení energií
Najděte si správné řešení pro
napojení obvodů na formě:
-
chlazení
ohřev
hydraulika
tahače jader
sekvenční vstřikování
Upínání forem
Upněte a uvolněte formu během
několika vteřin.Kompletní řada
řešení upínání nabízí:
- manuální bajonetový systém
- hydraulický upínací systém
- magnetický upínací systém
Manipulace & proces
Zautomatizujte manipulaci s
výrobky a dodatečné procesy
se Stäubli robotovými systémy:
- výměnné systémy uchopovačů
- 4 a 6 osé roboty
Také na K veletrhu v Düsseldorfu (Německo) - hala 11, stánek č. 11
Díky mnoha výhodám řezání laserem představuje tento proces
dělení za tepla schůdné řešení pro řadu aplikací v automobilovém
průmyslu. Je skutečně
první volbou pro bezdotykové a zároveň vysoce přesné řezání celé
škály materiálů, kde
je tím hlavním kritériem mini-mální použití
síly. Přední dodavatelé
a výrobci v automotive na celém světě se
stále více přiklánějí
k robo-tovému řezání
laserem, jenž předčí
klasické systémy řezání laserem díky vyšší
flexibilitě a v mnoha
případech i díky větší
Laserové řezání pomocí robota
výkonnosti.
10
Zkrátka nepřijdou ani zájemci o tyto technologie v České republice
a na Slovensku. Společnost LAO – průmyslové systémy ve spolupráci s firmou TMT s.r.o., Chrudim vyvinula novou technologickou
buňku Multicell pro řezání plastů postavenou na robotovém systému Stäubli, která je určena pro implementaci do výroby nejen
plastových, ale i kovových komponent.
Řezání laserem v kombinaci s roboty Stäubli se Hyundai osvědčilo. Robot díky přesnosti sledování trasy a minimálnímu tepelnému příkonu dosahuje vynikajícího slícování součástí a splňuje tak
náročné normy jakosti tohoto výrobce. Jeho výkonnost v oblasti rychlosti a flexibility navíc zajišťuje rychlé procesy se zárukou
efektivnosti a úspornosti, dokonce i když výrobní závod zpracovává širokou paletu modelů.
Hlavními přednostmi laserové technologické buňky Multicell jsou
její spolehlivost, ekonomický provoz, bezprašnost a bezkontaktnost výroby. Limitujícím faktorem řezání již není rychlost samotného ořezu, ale doba chladnutí plastů. Navíc lze laserem dosáhnout mnohem přesnějšího řezu než při mechanickém zpracování
a odpadají potřeba ručního dočištění výrobku, náklady na servis
mechanických nožů a hrozba poškození struktury materiálu. Při
řezání nedochází k barevné změně výrobku, snižuje se prašnost
provozu a naopak se zvyšuje rychlost a přesnost řezu.
Hybridní svařovací systém instalovaný v závodě LPKF v Erlangenu
otevírá nové možnosti konstrukce předních a zadních světel aut.
Operace řídí přesný robot Stäubli TX90L. Laserové obvodové svařování je ideální pro spojování současné generace pouzder světel
z ABS nebo ze směsi ABS/PC s průhlednými čočkami z PMMA. Pomocí laserového paprsku lze dosáhnout vysoce kvalitních 3D svarů
při poměrně nízkém současném mechanickém namáhání obrobku.
MSV 2013
Revoluce v ořezávání plastových výlisků
Nejspíše nepřekvapí, že oblíbenou volbou jsou roboty Stäubli.
Zvláště šestiosé roboty řady TX a RX se pro tento vysoce přesný
proces hodí, a to díky vynikající přesnosti a věrnému sledování trasy. Například korejská automobilka Hyundai používá roboty
Stäubli k laserovému řezání středových sloupků, tento úkon zde
provádějí velké šestiosé roboty typu RX160.
Laserový hybridní svařovací systém na přední
a zadní světla automobilů
Stäubli Systems s.r.o. - Pardubice - Tel.: +420 466 616 125 - mail: [email protected]
Plně
automatizovaná
jednotka
TwinWeld3D
v závodě LPKF znamená revoluci ve svařování
plastů. Přednostmi tohoto inovativního procesu jsou kratší zpracování,
dra-maticky
snížené náklady na nástroje a materiály, dokonalý vzhled a nová
konstrukční
svoboda.
Operace uvnitř klimatizované hybridní svařovací jednotky s otočným
stolem řídí robot Stäubli
TX90L. Na obrobku se
setkává laserový paprsek a halogenové světlo,
obojí naváděné přesně
polo-hovaným ramenem
robota. Zatímco robot
sleduje obrysy obrobku,
vestavěný pneuma-ticky odpružený přítlačný válec zajišťuje zcela Hybridní svařování
přesné lícované uložení
dvojice spojovaných plastových dílů s přesahem – výsledkem je
přesný a úzký svar bez jakéhokoliv pnutí.
MSV 2013
Stäubli Systems, s.r.o.
Jan Woff
Manažer prodeje
Telefon: +420 466 616 125
[email protected]
www.staubli.cz
11
ODHAD VÝROBNÍCH NÁKLADŮ FOREM
PRO VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ
1. ÚVOD STANOVENÍ CENY VSTŘIKOVACÍ FORMY
Ve výrobním řetězci výstřiků z termoplastů desing výstřiku,
výběr materiálu výstřiku, konstrukce výstřiku, výroba výstřiku
jednou z technologií Rapid Prototyping, konstrukce vstřikovací
formy, simulační výpočty, výroba vstřikovací formy, výroba prvních vzorků na vstřikovacím stroji s využitím potřebných periferních zařízení, optimalizace technologických parametrů vstřikování, kontrola jakosti výstřiků, expedice výstřiků k zákazníkovi-je
konstrukce a výroba vstřikovací formy jedním z nejdůležitějších
a nejdražších článků, ne-li nejdůležitější a nejdražší článek.
Při obrovské různorodosti tvarových a funkčních požadavků kladených na výstřiky je stejně jako tyto i forma pro jejich výrobu
originálem.
Z toho vyplývají i výrazné problémy při stanovení výrobních
nákladů vstřikovacích forem.
1.1 PROBLÉMY PŘI STANOVENÍ CENY FORMY
- definice poptávkového zadání jeden z hlavních problémů, čím
je zadání přesnější a postihující požadavky na formu kladené,
tím je i výsledek -vyrobená forma- kvalitnější
- zadavatel obvykle nemá nebo nemá přesnou představu
o možné konstrukci formy, o konkrétních nákladech
s výrobou formy spojených
- formu tedy poptá u několika potencionálních tuzemských
výrobců, respektive do výběrového řízení zařadí v rámci mezinárodní konkurence výrobce jak z Evropy, nejčastěji z Portugalska, Španělska nebo Itálie, tak i z Asie, obvykle z Číny nebo
Jižní Koreje
- výsledkem poptávkového řízení může být a obvykle bývá, že
nabízená cena formy, při stejném zadání technických podmínek formy všem zúčastněným potencionálním dodavatelům,
se může lišit i více než o 100 %
- problém poptávkového řízení je mimo jiné v tom, že poptávané firmy musí stanovit cenu formy již v rané fázi projektu
a to obvykle bez znalosti detailní konstrukce formy a výrobních
technologií pro její výrobu
- při hodnocení poptávek je nutno rozlišovat cenu formy a cenu
projektu, cena formy je pouze součástí ceny projektu, do
projektu se obvykle zahrnuje design a konstrukce výstřiku,
zkoušky výstřiku, systém výroby prvních výstřiků, atd.
- dalším problematickým bodem je i dohoda na tzv. životnosti
formy, přičemž do tohoto pojmu si obě strany mohou vnést
každá svoji představu, jedná se o smluvní dohodu
- je nutno určit zda údržba formy, reaktivní (reaguje na okamžitý stav formy), preventivní a prediktivní (např.pravidelná
obnova desénu, některých kritických tvarových částí formy,
atd.), je součástí její ceny nebo se uvede jako zvláštní položka, obvykle v procentech ceny formy
- z teorie her je znám anglický pojem „win-win“, tímto pojmem „vyhrát-vyhrát“ se popisují takové hry, z nichž mají oba
účastníci prospěch a v budoucnu by tato strategie mohla vést
ke stabilní kooperaci
- opakem je systém „win-lose“, kdy vyhrává jeden účastník a to
proto, že porazil druhého účastníka hry
- je zřejmé, že strategie win-lose nejsou zrovna nejpěknější, ale
přesto převládají
- převedeme-li výše uvedené herní teorie do praktického života
a naše tématu, je možno konstatovat, že takovou kooperativní
hrou je vztah zadavatel výroby formy a výrobce formy
- ani jeden nemůže profitovat z likvidace druhého, ale přesto je
v jejich vztahu prostor, kde se hraje podle pravidla win-lose
- existuje totiž minimální cena za níž je výrobce formu ochoten
nabídnout a maximální cena, kterou je zadavatel výroby ochoten a schopen přijmout
- mezi těmito uvedenými limity se v rámci konkurenčního boje
nelítostně bojuje o každou korunu, zisk zadavatele formy je
ztrátou výrobce formy a naopak
1.2 ZPŮSOBY STANOVENÍ VÝROBNÍ CENY
VSTŘIKOVACÍCH FOREM
- využití zkušeností a odborných znalostí, včetně podobnosti
s dříve realizovanými obchodními případy, formami, tento způsob je nejčastější a provádí se odhadem v cca 75 % poptávek
- využití komerčně dostupných expertních systémů, například:
- CalCard-www.semaco.cz
- CalcMaster-www.calcmaster.cz
- expertní programy pracují a cenu formy zpřesňují na základě
expertních údajů, tj.stejně jako v prvém případě využívají
odborné znalosti a zkušenosti
- oba přístupy pro stanovení výrobní ceny formy-expertní
programy a na základě zkušeností a podobností-vycházejí
z tvarů, rozměrů a jejich tolerancí výstřiku a určené násobnosti formy-výkres výstřiku, 3D model výstřiku, převod geometrie
dílu do formy-způsob zaformování, dělící roviny, čelisti, jádra,
šikmé tvarové vyhazovače, žebra, úkosy, jakost povrchu, typ
vtokového rozvodu, atd.
- další vrstvu údajů tvoří určení jakosti a tepelného zpracování
materiálů formy, způsobů a druhů jeho opracování, obrábění
třískové, elektroerozivní, do kalených materiálů, použité typy
obráběcích strojů a nástrojů, např. tříosé a pětiosé obráběcí
frézky, strategie obráběcích postupů, atd.
- dále časové a hodinové sazby jednotlivých pracovních úkonů od počítačových analýz a programování obráběcích strojů
výroba elektrod a tvarových dílů forem, cen výrobních hodin
jednotlivých výrobních zařízení až po montážní a dokončovací práce, včetně odhadu cen za, obvykle externě, prováděné
desénování
- znalost cen nakupovaných ocelových a jiných polotovarů, cen
nakupovaných normálií, cen nakupovaných horkých systémů,
atd.
- expertní systémy mají určitou výhodu v tom, že umožňují v rámci svých přizpůsobovacích možností zachovat určité
firemní know-how vypracované jak v minulosti, tak i v současnosti zkušenými firemními pracovníky a přenést ho na další
méně zkušené techniky z nastupujících nových generací
2. KONSTRUKCE A VÝROBA VSTŘIKOVACÍ FORMY
Nejčastějším zadáním pro konstrukci vstřikovací formy je 3D
model výstřiku a 2D výkres definující tvarovou a rozměrovou
přesnost na výstřik kladenou, včetně materiálu výstřiku a případných zkoušek výstřiku.
Nezbytným a neopomenutelným předpokladem pro konstrukci
vstřikovací formy je skutečnost, že konstrukce výstřiku musí
splňovat všechna kritéria technologičnosti konstrukce výstřiků
z termoplastů.
Bez splnění kritérií technologičnosti konstrukce výstřiků je důvodný předpoklad vzniku problémů při oživování formy.
Dynamicky
a s vášní.
2.1 TECHNOLOGIČNOST KONSTRUKCE VÝSTŘIKŮ
Z TERMOPLASTŮ:
A. FUNKČNOST TVARU
- musí zajistit splnění všech hlavních funkcí výstřiku
- optimalizovaná volba materiálu výstřiku
- více než 50 základních druhů termoplastů ve více než
2 500 typech
- amorfní a částečně krystalické plasty
- polymerní směsi - blendy
- kompozitní materiály - plniva částicová, vyztužující, nanoplniva
- termoplastické elastomery
- aditivace - barvení, nehořlavost, UV odolnost, atd.
- databáze - materiálové listy
- pevnostní výpočty
- chování plastů v závislosti na čase a teplotě
- viskozně - elastické chování termoplastů
- tok za studena - creep
- tvarová a rozměrová přesnost
- smrštění, dosmrštění, jejich anizotropie, teplotní roztažnost,
navlhavost, tok za studena
- rozměrová přesnost - třídy přesnosti ISO IT 10 až 14,
rozměrově přesné výstřiky 9 až 10
- deformace - není změna objemu
B. TECHNOLOGIČNOST TVARU
- technologičnost tvaru musí zajistit
- plnění tvarové dutiny formy konstantní rychlostí čela
taveniny a to ve všech průřezech
S inovativní technologií FRIMO stavíte na 50
letech zkušeností ve výrobních řešeních pro
výrobu plastových dílů.
Orientovaná na budoucnost a v optimálním
souladu s Vaším projektem. Spolehněte se na
znalosti technologického specialisty.
Zpracování PUR
Vakuové tvarování
Flexibilní obrábění
Kašírování
Vysekávání
Lemování
Lisování / Tvarování
Spojování / Lepení
FRIMO Group GmbH | Tel.: +49 (0) 5404 886 - 0 | [email protected]
www.frimo.com
Pokračování na str. 26
12
MSV 2013
MSV 2013
13
Wittmann Battenfeld CZ slaví 10 let
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. oslaví v závěru letošního roku již 10-té výročí
svého působení na trhu v České a Slovenské republice.
Čas letí jako voda a tak mi dovolte malé ohlédnutí za uplynulými 10-ti lety činnosti naší firmy. Výrobky značky WITTMANN jsou na trhu v České a Slovenské republice známy již od 90-tých let minulého století a vstřikovací stroje
BATTENFELD již od sedmdesátých let minulého století.
Velký rozvoj plastikářských technologií po sametové revoluci na trhu v ČR a SR měl za následek zvýšený zájem zahraničních firem uplatňovat své výrobky ve zvýšené
míře i na našich trzích. Tento zájem se promítl i ve skupině
WITTMANN, kdy na podzim roku 2003 byla založena firma
Wittmann CZ spol. s r.o. jako 100 % dcera rakouského výrobce Wittmann Kunststoffgeräte GmbH, se sídlem ve Vídni. Jejím úkolem bylo zkvalitnění dosavadních nabízených
služeb, jako je prodejní činnost, poradenství, záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů pro zákazníky
v České a Slovenské republice.
Firma zahájila svoji činnost v pronajatých prostorách v královském městě Písku a díky stávajícím zákazníkům a konjunktuře ekonomiky byl rozvoj firmy od začátku poměrně
dynamický a velmi rychle si získala silnou pozici na trhu.
S odstupem času na tyto „pionýrské začátky“ velmi rád
vzpomínám. Firma od počátku své činnosti nabízela ucelený systém periferních zařízení značky WITTMANN. Firmě
se dařilo a tak koncem roku 2007 bylo díky stále většímu
rozvoji firmy rozhodnuto o výstavbě vlastního nového sídla
v Malých Nepodřicích u Písku.
Následující rok 2008 byl plný nových událostí, které pro
další rozvoj firmy přinesly řadu změn. Začátkem roku firma WITTMANN převzala výrobce vstřikovacích lisů firmu
BATTENFELD a zkompletovala tak svůj výrobní program
na ucelenou paletu strojů a periferií v oblasti vstřikování
plastů. Plánovaný rychlý rozvoj v této oblasti však byl zpomalen rozsáhlou celosvětovou recesí, která začala ve druhé polovině roku 2008.
I v těchto nelehkých podmínkách však pokračovaly přípravy na zahájení stavby nového sídla a firma se zároveň musela personálně rozšířit o pracovníky nové sekce BATTENFELD. I přesto v létě 2009, v době nejhlubší ekonomické
recese byla stavba zahájena a i přes nelehké období byla
koncem roku 2010 dokončena.
Jsem potěšen, že se nám dosavadní dílo daří. Všem našim
zákazníkům bych chtěl poděkovat za dlouhodobou spolupráci a popřát jim hodně úspěchů v dalším podnikání.
Velký dík rovněž patří všem mým spolupracovníkům, kteří
pro naše zákazníky denně zajišťují služby na profesionální
úrovni a pevně věřím, že s našimi službami budou zákazníci i nadále spokojeni.
vstřikovacích strojů BATTENFELD již pod hlavičkou WITTMANN a novým možnostem tak naše firma zdvojnásobila
za poslední dva roky svůj obrat.
V souvislosti s blížícími se významnými veletrhy bych chtěl
všechny zákazníky pozvat na naše stánky na MSV 2013
v Brně a na veletrhu „K“ v německém Düsseldorfu.
Ing. Michal Slaba
ředitel společnosti
Skupina WITTMANN BATTENFELD jako jediná na světě
nabízí ucelený výrobní program periferií a strojů na
zpracování plastů:
•roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná
pracoviště, IML-systémy
•vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld
•lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu
granulátu
•temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry
•drtiče vtoků i dílů
Obr. 1 Sídlo Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.
v Malých Nepodřicích
Nové sídlo nám umožnilo realizovat další plánovanou
činnost, a to vznik vlastního konstrukčního oddělení jednoúčelových strojů a zařízení, které nám umožňuje jak
doplnění nabídky sériových robotů o uchopovače a jednoúčelová pracoviště ke vstřikovacím strojům, tak i obecnou
možnost konstrukce automatizovaných systémů pro ostatní odvětví průmyslu. V současnosti jsou v provozu již tři
konstrukční 3D-pracoviště s programem SolidEdge. Tato
zařízení doplňují standardní výrobní program periferních
zařízení. Na základě velké poptávky očekávám v následujících letech velký rozvoj tohoto oddělení.
Obr. 2 Příklady produktů konstrukčního oddělení
Obr. 3 Školení zákazníků ve firmě
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.
Malé Nepodřice 67, Dobev
CZ-39701 Písek
Tel: +420 384 972 165
Fax: +420 382 272 996
[email protected]
www.wittmann-group.cz
Počátkem roku 2011 se tak naše firma přestěhovala
do nové moderně a účelově zařízené budovy. Tento významný krok otevřel další možnosti pro rozšíření činností
a povýšil tak dosavadní úroveň kvality nabízených služeb
pro zákazníky z České a Slovenské republiky. Nová budova přesahující 1000 m² užitné plochy tak přinesla dostatek kancelářských prostor, sklad náhradních dílů, velkou
školicí místnost i halu pro předvádění strojů a zařízení,
servis, montáž uchopovačů i jednoúčelových zařízení. Tento krok byl velmi pozitivně vnímán i mezi našimi zákazníky.
Díky uvedení nových a velmi úspěšných modelových řad
14
Výrobní závody skupiny WITTMANN BATTENFELD jsou umístěny v Rakousku, Maďarsku, Francii, USA, Kanadě a Číně. Tato
celosvětová skupina dodává prostřednictvím svých dceřiných
společností a obchodních zastoupení výrobky do 60 zemí světa a objemem své produkce především v oblasti automatizace
vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu. V současné době pracují stroje a zařízení WITTMANN BATTENFELD ve více než 200 lisovnách plastů v České
a Slovenské republice. Uživatelé strojů jsou především výrobci technických plastových dílů orientovaní na automobilový
a elektrotechnický průmysl.
Navštivte nás na našich stáncích
na významných podzimních veletrzích
MSV Brno, 7. – 11.10 2013
hala G1 stánek č.41
K-Messe Düsseldorf
16. – 23.10.2013
hala 10 stánek č. A04
(WITTMANN)
hala 16 stánek č. D22
(WITTMANN BATTENFELD)
MSV 2013
MSV 2013
15
Jednička v rychlosti a pevnosti
na poli konstrukčních lepidel
ACRALOCK konstrukční lepidla vyráběná společností Engineered Bonding Solutions LLC jsou zdokonalená dvoukomponentní metakrylátová lepidla určená
pro chemické spojení většiny povrchů,
vytvářející pevné spoje a integrované
celky z oceli, hliníku, inženýrských plastů, moderních kompozitů a dalších materiálů.
Acralock konstrukční lepidla lepí širokou škálu materiálů vzájemně nebo jejich kombinace při minimální nebo žádné
předúpravě povrchu. Naše formulace,
které jsou v současné době v patentovém řízení, jsou určeny pro pevné a trvalé spoje s vysokou pevností ve smyku
a současně s vysokými hodnotami protažení. Tím se adheziva ACRALOCK stávají
nejlepší volbou pro aplikace, kde spoje
musí odolávat drsným povětrnostním
podmínkám, vibracím a rázům. Rychlé
EMS-GRIVORY
Přední výrobce polyamidů výjimečných vlastností
vytvrzování těchto lepidel za normální teploty podstatně zkracuje montážní
časy a zvyšuje produktivitu.
Matrix Automotive je výhradním
distributorem lepidel Acralock
pro Českou a Slovenskou
republiku. Nabízíme
vám plnou technickou
podporu
a naše dlouholeté zkušenosti
v oboru průmyslového
lepení
a tmelení.
Přijměte pozvání 7.-11.10.2013 na náš stánek číslo 96, pavilon V na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
Acralock konstrukční lepidla lepí:
• Polyestery
• Akryláty
• poly DCPD (Telene)
• Hliník
• Polyesterové gelcoaty
• ABS
• SMC/BMC
• Nerez ocel
• Topcoaty
• PVC/FPVC/CPVC
• PU- RIM
• Uhlíkovou ocel
• Vinylestery
• Styrenové polymery
• PA – RIM
• Potažené kovy
• Epoxidy
• PET
• Nylon
• Za horka galvanizovanou ocel
• Polyuretany
• PMMA
• Pryže
• Galvanizované kovy
• Elastomery
• Polykarbonát
• Dřevo
• Keramiku
Polyamidy jako řešení náhrad kovů
Rapidní růst cen kovů v poslední dekádě urychlil vývoj jejich náhrad plastovými materiály. EMS-GRIVORY je
v této oblasti aktivní již déle než 40 let, na českém a slovenském trhu již přes 20 let.
Pro tradiční kovové aplikace vyžadující tuhost, pevnost a houževnatost má EMS-GRIVORY široké portfolio
produktů, které nemají jen mechanické vlastnosti kovových materiálů, ale vynikají i vysokou chemickou a
tepelnou odolností, vlastnostmi, které zpravidla nebývají s plasty spojovány. Výsledkem dalšího pokroku jsou
zlepšené únavové vlastnosti a rozměrová stálost.
Řada materiálů EMS-GRIVORY má výhodu dobré korozní odolnosti a tyto materiály mají výrazně nižší
hmotnost než jejich kovové protějšky. Obzvlášť atraktivní pro naše zákazníky je eliminace dodatečných operací
opracování a povrchových úprav přinášející časové i nákladové úspory. Moderní průmysl vyžaduje flexibilitu
designu výrobků a jejich lepší funkčnost. Naši zákazníci oceňují kvalitu našich materiálů, služeb a odbornou
podporu při řešení technických úloh.
Váš inovativní vývojový partner
Zastoupení a distribuce pro ČR a SR:
CZFP s.r.o., Pod štěpem 27, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel: +420 2726 52 841
[email protected]
www.emschem.cz
FPSK s.r.o., Nerudova 9, 821 04 Bratislava
Tel: +421 252 92 60 11
[email protected]
www.fpsk.sk
16
MSV 2013
MSV 2013
17
Optimalizace logistických řešení – Taylor Made Solution
Společnost Gebrüder Weiss patří ve světovém měřítku k předním přepravním a logistickým společnostem s více než 5 250 zaměstnanci, 162 vlastními firemními pobočkami a ročním obratem
přesahující miliardu EUR. Koncern se sídlem v Rakouském Lauterachu zastřešuje nejen své hlavní činnosti, mezi které patří logistika a přeprava (pozemní, letecká, námořní), ale i řadu vysoce
specializovaných oborových řešení a dceřiných podniků. Mezi nejznámější patří x|vise (logistické
poradenství), tectraxx (oborový specialista pro high-tech podniky), inet-logistics (softwarová
řešení managementu přepravy TMS), Railcargo (železniční přeprava) a balíková služba.
V České republice provozuje Gebrüder Weiss celkem 7 poboček se sídlem v Jenči u Prahy. Počet zaměstnanců přesahuje 300. V loňském roce společnost přepravila zhruba milion zásilek a logistické operace provozovala na celkem 47 600 m2.
Základem všech služeb společnosti je tzv.„Taylor Made Solution“ neboli řešení šité každému zákazníkovi na míru. Mezi základní služby
poskytované v České republice jsou logistika a logistická řešení, silniční přepravy a to jak v segmentu B2B tak i B2C, námořní a letecké
přepravy a samozřejmostí jsou i celní služby.
Na podzim loňského roku společnost dostavěla nové sídlo v Jenči u Prahy v dopravně výhodné lokalitě mezinárodního letiště s napojením na hlavní silniční tepny. Na vlastním pozemku o rozloze 75 000 m2 vyrostla skladová a crossdocková hala o velikosti 10 000 m2 se
62 rampami a přes 3 000 m2 kancelářských prostor. Terminál je vybaven moderními technologiemi.
Součástí budovy je i logistická hala určená ke skladování nebezpečných látek. Kapacita haly pro skladování ADR zboží je přes 2000 m2.
Budova je koncipována pro skladování všech druhů nebezpečného zboží vyjma výbušnin a radioaktivních látek.
Sklad je rozčleněn na jednotlivé skladové sekce. Každá z těchto sekcí je „podsklepena“ nezbytnými záchytnými vanami pro zachycení
tekoucích látek v případě havárie. Podlaha je tvořena z extrémně odolného a hustého betonu. Jednotlivé sekce jsou na míru vybaveny
regálovým systémem z certifikovaného materiálu odolného vůči tekoucím či padajícím materiálům.
Dále je sklad vybaven ventilačním systémem a samočinným hasícím systémem s inertním plynem. Hermeticky uzavíratelné dveře
zabraňují případnému rozlití látek do ostatních sekcí, či případnému rozšíření požáru.
Celková výše investice přesáhla v první fázi částku 15 milionů EUR. Obrovskou výhodou nového sídla společnosti je nejen vynikající
technické a technologické zázemí, ale i možnost na vlastním pozemku kdykoli rozšířit budovu o další haly až do velikosti 25.000 m2.
Posilováním v oblasti logistických řešení a distribuční logistiky potvrzuje společnost Gebrüder Weiss dlouhodobě pozitivní vývoj v této
oblasti. Od roku 2009 pravidelně získává Česká republika jedno z nejvyšších koncernových ocenění „Challenger“ v rámci vnitrostátní
distribuce. Těmito jednotlivými kroky se společnosti nejen daří plnit dva strategické pilíře, a to udržitelný rozvoj a dokonalý servis, ale
v dlouhodobém měřítku sleduje cíl: Být nelepším poskytovatelem logistických řešení ve střední a východní Evropě.
Konstrukční plasty?
V tom se RadiciGroup vyzná!
Ing. Jan Kodada
Obchodní ředitel logistické společnosti Gebrüder Weiss
ADV 371/2013 CZ
Artwork: MoltiMedia.it
Co mají společného automobilový, elektrotechnický a spotřební sektor?
Polyamidy a polyestery od RadiciGroup.
Naše výrobní jednotky v Evropě, Asii, Severní i Jižní Americe nabízejí produkty se stále se
zlepšujícími mechanickými a tepelnými vlastnostmi, to díky našemu důrazu na výzkum a vývoj.
Objevujeme budoucnost i vašeho odvětví.
Kombinace bez hranic.
Cílená optimalizace.
Jsou toky vašeho zboží přehledné a přepravní časy krátké? Je možné redukovat
vaše skladové zásoby a snížit procesní a fixní náklady? V síti nákupu, výroby,
skladování a distribuce přepravujeme společně s Vámi lidi, zboží a data k
jasnému cíli: učinit z Vaší logistiky skutečnou konkurenční výhodu – po celém
světě. Protože každé logistické řešení je individuální, stejně jako naši zákazníci.
Vyzkoušejte si sami, že koncern GW znamená pohyb: gw-moves.com
Telefonní číslo oddělení služeb zákazníkům: +420.224.726.222
18
RADILON®
PA6, PA6.6, PA6.10
RADITER®
PBT
RADIFLAM®
PA6, PA6.6 a PBT s retardéry hoření
HERAFLEX®
TPEs
HERAFORM®
POM
HERAMID®
PA6 a PA6.6 zelené produkty
Hala G1 Stánek 038
www.radicigroup.com/plastics
www.gw-world.cz
MSV 2013
MSV 2013
19
PLASTOVÉ DÍLY OD SKICI AŽ PO PROTOTYPOVOU VÝROBU
Komplexní zakázky v oblasti zpracování plastů patří do
širokého spektra kompetencí MBtech Bohemia. Společnost
disponuje dlouholetými zkušenostmi, špičkovými odborníky a moderním strojovým vybavením, díky kterým
nabízí při vývoji a výrobě plastových komponent značné
finanční úspory ve prospěch zákazníka.
Vedle dodávky jednoduchých dílů dodává společnost MBtech
Bohemia také komplikované plastové celky a řeší i nestandardní zakázky - vše dle rozměrové a tvarové přesnosti specifikované zákazníkem, a s maximální profesionalitou: „Výrobě plastových dílů se věnujeme od
roku 2006, kdy bylo založeno Technologické
centrum v Plzni. Zákazníkům jsme už dodali stovky vstřikovacích forem, a stali jsme se
partnerem pro nejkomplexnější projekty. Za
dobu působnosti v této oblasti jsme si vytvořili
i síť spolupracujících firem, které doplňují naše
technologické možnosti,” říká Václav Khin, vedoucí obchodu a marketingu MBtech Bohemia.
„Úzká spolupráce se zákazníkem v průběhu
zakázky je pro nás samozřejmostí.”
PRÁCE S PLASTOVÝM DÍLEM U NÁS ZAČÍNÁ
JIŽ NA PAPÍŘE
Každý projekt začínáme odsouhlasením konceptu, návrhem harmonogramu prací a zpracováním cenové nabídky. Od první skici pokračuje
návrh plastového dílu přes konstrukci, podpořenou výpočty a simulacemi: „Například v rámci simulace mold flow získáváme informace o zdroji a lokaci případného problému, takže můžeme
konstrukci dílu optimalizovat již v průběhu vývojového procesu,”
vysvětluje vedoucí Technologického centra MBtech Bohemia
v Plzni Rudolf Vohnout. Vývoj plastového dílu dále pokračuje
konstrukcí nástroje a jeho výrobou: „Jako materiál používáme
nejkvalitnější slitiny hliníku. Jednak splňují vysoké požadavky na
výslednou kvalitu plastového výlisku, a za druhé umožňují zkracovat časy obrábění, takže jsme schopni zákazníkovi nabídnout
tu nejlepší cenu,“ upřesňuje odborník, a připomíná, že z jedné
hliníkové formy MBtech Bohemia dodává až pět tisíc kusů plastových dílů. Po sestavení formy probíhá ovzorkování na vlastním vstřikovacím lisu a měření jednotlivých komponent: „Máme
zaveden propracovaný systém kontroly kvality, abychom našim
zákazníkům dodávali pouze kvalitní proměřené díly. Pokud plastový díl nesplňuje požadavky zákazníka, provádíme korekci.
PROFIL SPOLEČNOSTI MBTECH BOHEMIA
MBtech Bohemia, člen skupiny MBtech, byla založena v
roce 1996 v Praze jako dceřiná společnost firmy Daimler.
V loňském roce převzal 65% podíl společnosti MBtech koncern AKKA Technologies, Daimler si ponechal 35 procent.
Tímto spojením vznikl významný evropský poskytovatel
vývojových a poradenských služeb s rozsáhlým portfoliem činností zastřešující automobilový průmysl, letectví a
železniční dopravu.
MBtech Bohemia na pobočkách v Praze, v Plzni a v Mladé
Boleslavi zaměstnává více než 380 odborníků a své zákazníky podporuje od prvních skic, přes koncepty, konstrukci,
výpočty a testování až po prototypovou výrobu.
20
Až poté následuje dodávka objednaného dílu,“ dodává Rudolf
Vohnout. Všechny tyto kompetence MBtech Bohemia poskytuje
pod jednou střechou.
PRO KAŽDÝ DÍL LZE POUŽÍT RŮZNÉ TECHNOLOGIE
„Pro optimalizaci výrobního procesu, k dosažení co možná
nejkratších dodacích termínů, a především konkurence schopných cen využíváme celou řadu prostředků,“ konstatuje vedoucí
Technologického centra. Za všechny uvádí systém výměnných
univerzálních rámů, vysokootáčková
vřetena, a samozřejmě prvotřídní
obráběcí nástroje. V rámci komplexních projektů využívá společnost
MBtech Bohemia i dodatečné technologie, jako je svařování plastových
dílů, kašírování, chromování, lakování,
lepení plastových dílů, či obstřikování
tkanin a kovových komponentů plastem: „Například při výrobě přírub pro
nádržové čerpadlové moduly jsme
aplikovali technologii insert moulding,“ uvádí Rudolf Vohnout. Nedílnou součástí projektů je podle jeho
slov detekce potenciálních kolizí:
„Naše programové pracoviště nabízí
nejmodernější vizualizaci obráběcího
procesu, včetně plné kontroly kolizí
pro všechny pohyblivé komponenty. Díky novému simulátoru
a dlouholetým zkušenostem dokážou naši programátoři zajistit
sto procentní bezpečnost a spolehlivost jednotlivých operací.
Výsledkem je optimalizace obráběcího procesu a maximální
produktivita v průběhu celého projektu.“
KAM MÍŘÍ PLASTOVÉ DÍLY ZE SPOLEČNOSTI MBTECH
BOHEMIA?
Prototypové formy a plastové díly vyrábí MBtech Bohemia
především pro oblast automobilového průmyslu. Jedná se o
díly z oblasti interiéru a exteriéru vozu, jako například obložení
dveří, střední konzoly, přístrojové desky, případně obložení zadních částí vozů, nárazníky, blatníky i třeba světlomety. Další oblastí jsou díly, které slouží k vedení a zakrytí kabelových svazků,
technické díly v motorovém prostoru, a podobně. Společnost
však proniká i do oblastí obecného strojírenství, sanitární, medicínské a zemědělské techniky i do leteckého průmyslu.
Vývoj produktů,
optimalizace procesů,
kvalifikace lidí.
STROJOVÝ PARK
Obráběcí centra:
Forest Line LINEAR MINUMAC - 5ti osé frézování
DMG DMU 125P - 5ti osé frézování
DMG DMC 80T - 5ti osé frézování
DMG DMC 63V - 3osé frézování
DMG DMC 60T - 3 osé frézování
TOS WHN 13CNC - 5 osé frézování
Elektrická vysokootáčková vřetena
Rychloupínací systém podle nulového bodu
To je jádrem našich služeb. Naši zákazníci z celého
světa každý den profitují z odborných znalostí našich
zaměstnánců a kompetencí v rámci skupiny AKKA.
www.mbtech-bohemia.cz
[email protected]
OSTATNÍ VYBAVENÍ
3D měřící stroj Zett Mess
Vstřikovací stroj KraussMaffei Thermoplast KM4202000CX
Stroj pro elektroerozivní obrábění Agie Integral Senk
MSV 2013
MSV 2013
21
VELOX CMS s.r.o., distributor zaměřený na chemické
speciality, má nově v nabídce materiály POM, PBT
a PPS od spol. POLYPLASTICS Co., Ltd.
Naše mateřská společnost VELOX GmbH (Hamburg), jejíž
jsme součástí, oznámila uzavření strategické spolupráce se
spol. POLYPLASTICS Co., Ltd. se záměrem poskytnout v tomto
společném projektu obchodní a technickou podporu a servis.
Toto spolu s rozmanitým výrobním programem spol. Polyplastics umožní zvýšit nabídku a obchodní aktivity obou partnerů
na evropském trhu.
Díky tomuto partnerství VELOX zařadí vybrané osvědčené
produkty z výrobního sortimentu spol. Polyplastics do svého
portfolia. Jde o materiály DURACON® (POM), DURANEX® (PBT)
a DURAFIDE® (PPS), které se osvědčily na trhu v Japonsku
a Asii, kde jsou s nimi velmi dobré a dlouholeté zkušenosti
obzvláště v automobilovém průmyslu. Tento krok umožní spol.
VELOX lépe vyhovět požadavkům svých zákazníků a přispět
k rozšíření řady inženýrských plastů na trhu. Cílem spol. VELOX je zavedení uvedených materiálů na trhy v Evropě, Velké
Británii a Turecku.
DURACON® (POM, polyoxymetylen, kopolymer acetalu) je
univerzální inženýrský plast, který se výrazně uplatňuje ve výrobě různých mechanických komponentů, jako např. dílů pro
převodové páky a různá kluzná ložiska a součástek pro automobilový průmysl ( různé díly pro palivové systémy a nádrže
s výbornou odolností vůči automobilovým palivům).
DURANEX® (PBT, polybutylen tereftalát) může být modifikován a vyráběn v různých provedením dle požadavků. Vyznačuje se vysokou spolehlivostí založenou na kombinaci teplotní
odolnosti a výborných elektrických vlastností. Hlavní aplikací
je výroba autokonektorů , senzorů a elektronických součástek
pro automobilový průmysl.
DURAFIDE® (PPS, polyfenylensulfid) je novým typem PPS,
který má nezesíťovanou lineární strukturu. Vykazuje vynikající teplotní odolnost, samozhášivost a výbornou odolnost vůči
chemikáliím. Obsahuje velmi málo iontových nečistot a vyznačuje se vynikající pájitelností. Nachází uplatnění především při
výrobě zdokonalených elektronických součástek, komponentů pro automobilový průmysl, vybavení pro chemické provozy
a zařízení pro dodávky horké vody.
VELOX CMS s.r.o. samozřejmě dále pokračuje mimo jiné
v distribuci a dodávkách čistícího granulátu ASACLEAN, kde
nabízíme široké spektrum typů dle používaných materiálů
a technologií zpracování.
Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem na našem i zahraničním trhu jsme schopni poskytnout kompletní technický servis a doporučit čištění na míru s přihlédnutím k Vašim
požadavkům. Samozřejmostí jsou potravinářské atesty pro
vybrané typy.
Společnost VELOX CMS s.r.o. nabízí na českém a slovenském
Spo
trhu širokou řadu specialit pro průmysl plastů:
PLASTY:
Obchodní název:
ASAFLEX®
ASAFLEX
®
DURACON®
DURACON
®
DURANEX®
DURANEX®
DURAFIDE®
DURAFIDE
®
TUFTEC
TUFTEC®
®
SKYGREEN®
SKYGREEN
®
OXPEKK®
OXPEKK®
TOPAS ®
SUMIKASUPER®
SUMIKASUPER
®
BAREX®
BAREX
®
ESTANE
ESTANE®
®
THERMEDICSTM
ADITIVA:
Obchodní název:
Charakteristika:
Charakteristika:
SB (styrene butadiene)BONDYRAM
BONDYRAM®
®
modifikátor a kompatibilizátor
POM
BONDYRAM TL®
TL®
Tie-layer
PBT
STRUKTOL®
STRUKTOL
®
procesní aditivum
PPS
Q Cell
Cell®
®, Sphericell
Sphericell®
®
SEBS, SBBS
Spheriglass®
Spheriglass
®
duté a plné mikrokuličky - plnivo
PET-G
PHOSLITE®
PHOSLITE
®, MELAGARD
MELAGARD®
®
PEKK
MASTERET®
MASTERET
®
retardéry hoření
COC
JJAZZ ®
bezhalogenové retardéry hoření
LCP
AvanSTATIC®
AvanSTATIC
®
antistatická aditiva
AMAB
IONPURE®
IONPURE
®
antimikrobiální aditivum
TPU
PANEX®
PANEX®
uhlíková vlákna
TPU medical
GRAPHISTRENGHT®
GRAPHISTRENGHT
® uhlíkatá nanovlákna
Kontakt:
22
VELOX CMS s.r.o., Bělohorská 39,16900 Praha 6
tel: +420 233 311 736
736, fax: +420 233 324 538
MSV 2013
MSV 2013
23
Výhodná náhrada kovů novými
částečně aromatickými polyamidy
Když se člověk začne zajímat o náhradu
kovů pomocí moderních řešení z plastů, snadno se může v širokém spektru
možností ztratit. Těžké a drahé kovy se
stále používají ve sportovním vybavení,
u domácích spotřebičů, nábytku, a dokonce i v systémech termálních separátorů a konstrukce solárních modulů. Je
ale velmi obtížné nahradit kov plastem,
když standardní plasty dosáhnou svých
technických mezí. Ve snaze vyplnit tuto
mezeru rozšířila nyní společnost BASF
své portfolio Ultramid® a u příležitosti
veletrhu plastů K 2013 zavádí dva nové
materiály. Ultramid D3EG10 FC Aqua®
a Ultramid D3EG12 HMG jsou dva materiály vhodné k náhradě kovů v řadě
různých i vysoce specializovaných oblastí použití.
Vyváženost ceny a parametrů
Díky své dobré chemické odolnosti a odolnosti hydrolýze je Ultramid
D3EG10 FC Aqua zvláště vhodný pro
součásti ve styku s pitnou vodou. Tento
materiál má všechna běžná schválení
pro aplikace s pitnou vodou. Dále je tu
Ultramid D3EG12 HMG, což je polyamid
významný svým vysokým modulem
pružnosti více než 20 000 MPa. Tento
produkt je vhodný k náhradě kovových
dílů litých pod tlakem, protože i přes
svůj obzvlášť vysoký obsah skleněných
vláken (okolo 60 procent) má tento materiál velmi dobrou kvalitu povrchu.
Oba tyto částečně aromatické polyamidy jsou velmi tuhé, jeví dobrou odolnost proti tečení (creep) a v porovnání
se standardními polyamidy v zásadě
nereagují na vlhkost. Proto jsou tyto
dva produkty vhodné k cenově výhodnému nahrazení kovových součástí téměř ve všech oblastech.
Pro pitnou vodu – vodoměry a další
Materiálem
Ultramid
D3EG10
FC
Aqua společnost BASF rozšiřuje svou
řadu produktů vyvinutých pro kontakt s pitnou vodou. Mezi speciální požadavky kladené na součásti
v kontaktu s pitnou vodou patří velmi nízké migrační hodnoty, vysoká
24
úroveň chuťové neutrálnosti a nutnost,
aby dlouhodobý kontakt s plastem
nezpůsoboval rychlejší růst řas. Tyto
plasty z produktové řady Aqua jsou rovněž schváleny pro kontakt s potravinami
(FC).
Zajímavým příkladem aplikace materiálů Aqua jsou tělesa vodoměrů. Konvenční mosazná tělesa mají vysoký obsah drahé mědi a až tři procenta olova
pro usnadnění zpracování. Bezolovnaté
materiály nyní nabývají na významu,
protože se limitní hodnota olova v pitné vodě v prosinci 2013 ve členských
státech Evropské unie sníží z 0,025
mg/l na 0,01 mg/l. Nejen díky své pevnosti a tuhosti je tak materiál Ultramid
D3EG10 FC Aqua vhodný pro podobné
aplikace. Tento polyamid dále jeví sníženou absorpci vody i vysokou tvrdost,
takže vydrží i dynamická zatížení toho
typu, který se projevuje kupříkladu při
náhlém uzavření směšovacích kohoutků
s jednou pákou.
Flexibilnější než litý kov
Materiály označované za náhradu kovů se
nejprve vyhodnocují z hlediska mechanických vlastností. Porovnávají se s tlakově litým zinkem a tlakově litým hliníkem. Mimořádné mechanické vlastnosti
Ultramid D3EG12 HMG jsou vyjádřeny právě příponou HMG, což znamená
„high modulus grade” a zdůrazňuje vysoký modul pružnosti. Pozoruhodnou
charakteristikou polyamidu je to, že si
na jedné straně trvale zachovává svůj
vysoký modul pružnosti v provozním
i suchém stavu, zatímco na druhé straně díky snížené absorpci vlhkosti jeho
pevnost v tahu při provozu klesá v porovnání se suchým stavem jen mírně.
KUKA uvádí na český trh nejrychlejší robot
ve své třídě. Kombinuje dlouhý dosah
s unikátní nosností 10 kg a to vše při velmi
malých vnějších rozměrech.
Přijďte se i Vy podívat na tento nový robot
na MSV 2013 v Brně, pavilon G1, stánek 032.
Ekonomicky díky designu s plasty
a testování součástí
Plastové součásti musí být v zásadě navrženy zcela nezávisle na svých
předchůdcích a často je ekonomicky výhodné začít co nejdříve pracovat
s odpovídajícími simulačními programy,
nejlépe hned při počátečním vývoji součásti a s využitím know-how v oblasti
plastů. Experti společnosti BASF mohou předat zákazníkům své zkušenosti s materiály a procesy tak, aby došlo
k maximalizaci technického-ekonomického potenciálu nasazení plastů v určité aplikaci.
Automatizace bude snadná
V jednotlivých případech nabízí společnost BASF možnost komponenty
testovat. Kupříkladu vodní laboratoř
společnosti BASF má možnost testovat dlouhodobou odolnost vodoměrů,
potrubních armatur a dalších součástí,
které jsou v kontaktu s vodou, včetně
chlorované, to vše za různých teplot,
tlaků, hodnot pH a průtoků i po tisíce hodin. Lze provádět i rázové tlakové testy a další specifické zákaznické
zkoušky.
KUKA CEE GmbH
organizační složka
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
www.kuka.cz, [email protected]
Celkově lze říci, že tyto nové materiály společně se znalostmi chování produktů v reálných scénářích
a s nejnovějšími výpočetními nástroji otevírají zajímavé perspektivy v oblasti vývoje komponent.
MSV 2013
MSV 2013
25
Pokračování ze str. 12
- přepnutí vstřikovacího tlaku na dotlak bez tlakových špiček
a propadů
- v plnící fázi musí zajisti optimalizaci vzhledových požadavků
- v dotlakové fázi dosažení tvarů, rozměrů a hmotnosti
- doba ochlazování - optimalizace z pohledu kvalitativních
požadavků a požadavků na ekonomii výroby
- technologičnost tvaru - průběh dělící roviny, tl.stěn a přechod
mezi nimi, zaoblení, hrany, rohy, žebra, nálitky, okraje
výstřiků, otvory, spoje pružným zaskočením, závity, nápisy,
loga, deseny, úkosy, zástřiky, atd.
- počítačová simulace - analýza plnění, dotlakové fáze, chlazení,
smrštění, deformace, rozložení plniva, studené spoje, atd.
C. VÝTVARNĚ-ESTETICKÉ ŘEŠENÍ
- musí být v souladu s funkcí výstřiku, s prostředím v němž
bude provozován, s materiálem a s výrobní technologií
- spolupráce zadavatele, designéra, konstruktéra formy, technologa vstřikování
- rychlá výroba prototypů až po výrobu prototypových forem
Rapid Prototyping and Manufacturing, Rapid Tooling
KRAIBURG TPE na K 2013
Neomezená svoboda v designu a funkčnosti
KRAIBURG TPE, oprávněný lídr v termoplastických elastomerech, představí úspěšný design a funkční aplikace
svých materiálů na K 2013, mezinárodním obchodním
veletrhu pro plasty a kaučuky od 16. do 23. října v Düsseldorfu. Na stánku C-58-1 v hale 6 představí specialista
na TPE expertům aplikace pro automobilové, průmyslové,
spotřební a medicínské odvětví.
Waldkraiburg, červenec 2013. Jsou potěšením jak pro oči,
tak na dotyk. Jsou odolné proti mnoha různým látkám a mají
odlišnou tvrdost.Skvěle přiléhají na termoplasty a vynikají svými
vlastnostmi pro těsnící, tlumící a protiskluzové aplikace. Navíc
jsou ideálními materiály pro všechny typy zpracování používaných u plastů. Krátce; termoplastické elastomery (TPE) jsou
nepostradatelné v mnoha sektorech. TPE směsi specialisty KRAIBURG TPE jsou používány v mnoha rozdílných aplikacích – např.
jako logo na bloku motoru, rukojetích nářadí amadlech vysoušečů vlasů, nebo jako těsnění infuzí. Excelentní vlastnosti a vysoká kvalita směsí KRAIBURG TPE přináší neomezené možnosti
v designu a funkčnosti.
Na stánku C-58-1 společnosti KRAIBURG TPE v hale 6, najdou
návštěvníci následující typy příkladů uplatnění: automobilové,
průmyslové, spotřební a medicinální. Na základě zajímavých
aplikací z těchto odvětví, bude pověřený tým specialistů na TPE
informovat návštěvníky o celém produktovém portfoliu zákaznicky orientovaných TPE materiálů. Kromě svých celosvětových
aktivit, představí KRAIBURG TPE také další kroky, které je třeba
podniknout v souvislosti s rozšiřováním mezinárodní sítě a centrály v Německu.
Globální dárek – produkty, z nichž budou zákazníci nadšeni
D. EKONOMIČNOST TVARU
- závisí zejména na tvarové složitosti výstřiku
- cenu nejvíce ovlivňuje
- technologičnost konstrukce, zejména tl. stěn výstřiku,
požadavky na mechanické vlastnosti dílu, konstrukce
temperačního systému formy
- forma - provozní spolehlivost, automatizovaná výroba,
typ formy a způsob její výroby
2.2 KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍ FORMY:
- 3D model výstřiku
- závěry vyplývající ze simulačních analýz
- materiál výstřiku - jeho smrštění, koeficient lineární teplotní
roztažnosti
- kvalitativní požadavky na výstřik kladené, zejména rozměrová
a tvarová přesnost
- výroba - počet kusů za rok, požadavek na životnost a garance
- násobnost formy
- způsob zaformování - průběh dělících rovin
Pokračování na str. 33
Od posledního veletrhu K v roce 2010 společnost pokračovala nejen ve vývoji a inovacích v produktové nabídce, ale také
zvýšila své zaměření na globální růst arozvoj výrobních a nových
obchodních poboček, zejména pak na rostoucích trzích v Asii,
Tichomoří a Jižní Americe.
Společnost dodává materiály svým zákazníkům na Asijském trhu
prostřednictvím rozsáhlé prodejní sítě. Péče o zákazníky vČíně
je zajištěna díky pobočkám v Hongkongu, Šanghaji a Wuhanu.
KRAIBURG TPE je zastoupen také na trhu v Indii, Vietnamu,
Thajsku a Tchai-wanu s několika obchodními pobočkami. Vedle
výrobních závodů v Německu a USApatří do skupiny také výroba
v Malajsii. Rozsáhlé zastoupení na asijském trhu umožnuje rychlou a flexibilnípodporu místních zákazníků.
Z výrobní pobočky v Duluthu, Georgii (USA) rozvíjí KRAIBURG
TPE své aktivity a expanzi v obchodní síti také na latinskoamerickém trhu. Logistické služby, jako je doprava a skladování jsou
průběžně optimalizovány s cílem dodávat produkty zákazníkům
zejména v Mexiku a Jižní Americe s ještě větší rychlostí a spolehlivostí.
Výrobní a skladovací kapacity ve výrobním závodě v Německém Waldkraiburgu jsou aktuálně také rozšiřovány.
Prvotřídní kvalita – celosvětově
Přísné evropské standardy na bezpečnost produktu a kvalitu
jsou aplikovány celosvětově ve všech pobočkách KRAIBURG TPE.
Tyto standardy jsou zajištěny týmy expertů, kteří se specializují
na požadavky zákazníků ze čtyř segmentů trhu: automobilového, průmyslového, spotřebního a medicinálního odvětví. Tým
vysoce kvalifikovaných procesních inženýrů pracuje na důsledné
kvalitě a součinnosti také mezi výrobními závody. Zákazníci proto mohou těžit z dlouholetého know-how, stejně jako z produktů
a služeb nejvyšší kvality.
KRAIBURG TPE APP – vždy aktuální
KRAIBURG TPE APP představuje užitečného pomocníka na veletrhu: návštěvníci na veletrhu K najdou všechny nejnovější informace ohledně KRAIBURG TPE na verzích iPad, iPhone a na zařízeních s OS Android TM.
O společnosti KRAIBURG TPE
KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) vyrábí termoplastické
elastomery na základě HSBC (hydrogenované blokové kopolymery styrenu) a uvádí je na trh po celém světě. Pod obchodní značkou THERMOLAST® nabízí společnost široké spektrum
standardizovaných směsí pro širokou škálu aplikací. Díky vysoce
odolným materiálům HIPEX® otevírá KRAIBURG TPE svět pryže
pro všechny společnosti zpracovávající termoplasty.Nové materiály COPEC® a For-Tec E®přináší nové rozměry, s ohledem na dotyk, přilnavost a odolnost pro spotřební elektronické výrobky.
KRAIBURG TPE má výrobní závody v Německu, USA a Malajsii.
Prodejní sít zahrnuje Francii, Itálii, Polsko, Španělsko, Čínu, Indii,
Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam, Brazílii a Mexiko. V dalších zemích
je KRAIBURG TPE reprezentován svými distributory.
26
MSV 2013
MSV 2013
27
Novinka ABB
robot IRB 1600 s nosností 10 kg
Rozvoj nové generace robotů ABB pokračuje vylepšením
robota IRB 1600Společnost ABB neustále vyvíjí nové produkty
a reaguje tím na stále náročnější požadavky zákazníků
ve výrobním procesu plastových dílů.
Společnost ABB Robotics uvedla na trh nový vylepšený průmyslový robot IRB1600. Oproti předchozí variantě disponuje robot
nosností až 10 kg, což je velmi výhodné při aplikacích v plastikářském průmyslu, jako např. obsluha vstřikovacích lisů s následnými operacemi. Není nutno použít dražšího robota s vyšší nosností
a tím jsou sníženy prvotní náklady na pořízení robotizovaného
pracoviště. Robot standardně disponuje ABB technologiemi QuickMove a TrueMove druhé generace, které zaručují bezkonkurenční přesnost jeho trajektorie a výrazně zkracují čas aplikačního
cyklu. Standardní krytí robotu je ve třídě IP 54, k dispozici jsou
však i verze pro nejtěžší provozy Foundry Plus a Foundry Prime
s krytím IP 67. Samozřejmostí je softwarová nástavba RobotWare
kátní program, který umožňuje přenášet 2/29/2012
reálná data z počítačeAM
11:21:29
do kontroléru robotu a naopak, což dovoluje provádět změny
v produkci off-line bez zastavení výrobního procesu a tím snížit
čas instalace nebo čas nezbytný pro začlenění změn. Dynamický
model robotů ABB optimalizuje přesnost trajektorie robotu, jeho
akceleraci a rychlost a tím zkracuje čas na programování a též
zlepšuje výrobní čas cyklu.
Nízká spotřeba
Robot IRB 1600 se oproti konkurentům vyznačuje také velmi nízkou spotřebou elektrické energie, což je také velmi důležitý faktor
v celkových nákladech na robotizované pracoviště a jeho provoz.
Snadné programování – snadná obsluha
Programová nástavba robotů ABB – RobotWare Plastics Mould je
uživatelsky příjemný interface navržený pro aplikace v plastikářském průmyslu, hlavně obsluhy vstřikovacích lisů. Zde se plně
projevují výhody tohoto programu, mezi které patří předdefinované volby pro tyto aplikace, jednoduchost programování bez
znalosti standardního programovacího jazyka a snadné nastavení
a diagnostika pracoviště. S barevným dotykovým panelem FlexPendant je programování velmi snadné a to i díky jednoduchým
ikonám, pomocí kterých se provádí.
Robot IRB 1600
10 kg robot s nejvyšším výkonem
PlasticMould, grafické intuitivní prostředí pro Vaše operátory,
umožňující také přímě propojení robotu se vstřikovacím lisem
na základě rozhraní Euromap 67. Robot může být též vybaven
funkcí EPS, což je elektronické monitorování jednotlivých os pro
nastavení bezpečnosti pracoviště. Standardní možnosti připojení externích zařízení k robotu jsou například sběrnice PROFINET,
EtherNet/IP a nebo DeviceNet.
Dvě nové základní varianty
Robot IRB 1600 je nyní nabízen ve dvou základních provedeních.
Krátká verze s dosahem 1,2 m s nosností 6 kg nebo 10 kg a dlouhá
verze s dosahem 1,45 m a nosností 6 nebo 10 kg.
Univerzální montáž
IRB 1600 umožňuje velmi širokou škálu montáže a tím maximální
využití dosahu robotu v různých aplikacích. Od základní instalace
na podlahu přes montáž na zeď až po umístění robotu obráceně
(„hlavou“ dolů). K dispozici je též montáž pod určitým úhlem k základně. To vše činí z IRB 1600 opravdového „univerzála“ pro velmi
širokou škálu aplikací. Unikátní je pracovní rozsah pod základnu
robotu, který činí až 0,72 m. Tento faktor je předurčuje také pro
umístění na stroji (tzv. shelf), což přináší úsporu místa při instalaci robotu.
lKompaktní design u verze 1,2 m
lKompaktní design řídicího systému (možnost volby)
lVelmi vysoká přesnost a rychlost
Robot Studio
lUnikátní nosnost až 10 kg
Standardem je též
podpora v off-line
programování
robotů ABB (program
RobotStudio).
Ten
je určen pro optimalizaci
layoutu
robotizovaného pracoviště a stanovení
časů cyklu výrobních
operací – to vše již
ve fázi návrhu. Robot Studio je uni-
lUniverzální montáž a výborný dosah
28
U výkonu jde často o kompromis, volíte optimalizaci rychlosti, nebo přesnosti.
S robotem IRB 1600 od f irmy ABB si nemusíte vybírat. Časy cyklu robota
jsou kratší, tvoří někdy i polovinu časů jiných robotů, což vám dovoluje zvýšit
výrobní kapacitu. Přičemž systémy QuickMove a TrueMove stlačují spotřebu energie
níže. Mezitím se budete těšit z kvality obrobku, kterou může nabídnout jen robot
od firmy ABB.
Využití pro aplikace: Obloukové svařování, montáž, tlakové lití, plastikářské stříkolisy,
obsluha strojů, manipulace s materiálem, balení.
Pro více informací navštivte naše stránky: www.abb.cz/robots
IRB 1600/10- shrnutí
lMožnost off-line programování (RobotStudio)
lSnadné programování (RWPM)
lNízká spotřeba
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 – Praha 4, Česká republika
Tel.: 731 552 214
[email protected]
www.abb.cz/robots
MSV 2013
ABB s.r.o.
Tel. +420 234 322 206
Fax. +420 234 322 351
E-mail: [email protected]
A4.indd 1
MSV 2013
9/2/2013 1:44:31 PM
29
Snadná a rychlá analýza
vzorků polymerů
Úvod
Moderní život je plný nepřeberného množství polymerních látek, jejichž oblast použití je velmi rozsáhlá. Výroba polymerů
je jedním z nejvýznamnějších sektorů
chemického průmyslu a s tím je spojena
i nutná analýza surovin, aditiv, samozhášecích hmot a produktů. Jednou z nejrychlejších a nejpřesnějších metod pro vstupní
kontrolu surovin a hotových polymerů je
infračervená spektroskopie s Fourierovou
transformací (FTIR). FTIR spektroskopie
poskytuje informace o identitě příchozích
surovin, možných kontaminacích a jakosti produktů a může také určit neznámé
vzorky. Během několika sekund lze zaznamenat vysoce kvalitní IR spektra; obvykle není nutná příprava vzorků a ušetří
se i náklady na drahý spotřební materiál.
Během pouhé minuty FTIR spektroskopie umožňuje určit vstupní surovinu nebo
ověřit, že daný produkt odpovídá specifikaci. Stejně snadné je určení neznámého
polymeru pomocí knihovny polymerů.
Přístrojové vybavení
Velmi kompaktní FTIR spektrometr ALPHA
využívající moderní a pohodlnou metodu
ATR, je robustní a cenově dostupný systém, který se velmi snadno obsluhuje.
Jeho ergonomický upínací mechanizmus
ovládaný jedním prstem umožňuje velice
snadnou prezentaci pevných vzorků. Aby
byl uživateli umožněn ničím nerušený přístup k měřící oblasti, přítlačný aplikátor
lze otočit o 360°. Diamant ATR je značně
robustní, chemicky netečný, a proto ideální materiál pro analýzu široké množiny
vzorků (částečně vhodný i pro měření
značně pohlcujících tmavých vzorků).
Spektrometr ALPHA poskytuje spolehlivé a reprodukovatelné údaje. Nepřetržitá
on-line diagnostika spektrometru pomocí
technologie PerformanceGuard™ zobrazuje stav přístroje v reálném čase. Stav
přístroje (OQ/PQ) se ověřuje pomocí plně
automatizovaných testovacích rutin s cílem zajistit permanentní činnost přístroje
v rámci specifikace. Samotný měřicí proces je velmi komfortní díky speciálně navrženému softwarovému průvodci, který
uživatele vede postupem analýzy.
Kombinace kompaktního a robustního
FTIR spektrometru ALPHA se specializovaným softwarovým průvodcem, funkce aplikace OPUS pro rychlé porovnání
s uloženými spektry a komplexní knihovna spekter tvoří spolehlivý a uživatelsky
přívětivý systém pro analýzu polymerů.
Uživatelsky definované metody pro rychlé
porovnání se snadno nastavují, dokonce
jen pomocí jednoho referenčního spektra.
Spektrometr ALPHA-P s ATR modulem.
Proto je tato funkce ideálním nástrojem
pro kontrolu surovin a zabezpečování jakosti výrobků. V případě vyhledání spektra v knihovně polymerů je určení vzorku
neznámého polymeru záležitostí několika
sekund.
FTIR spektrometr ALPHA s diamantovým
ATR modulem nabízí rychlou a spolehlivou
měřicí metodu.
Bližší informace na www.biopro.cz
Simulační software Cadmould® 3D-F
pro analýzu
plastových
p
ý
dílů,, vstřikovacích forem a technologie
g vstřikování.
Cadmould® 3D-F zajistí vyšší kvalitu vstřikovaných plastových dílů, podpoří obchodní
úspěch, urychlí dobu vývoje a přispěje k ekonomickým úsporám.
Čím je Cadmould® 3D
3D-F
F zajímavý pro uživatele?
✔ Software byl vyvinut německou firmou Simcon. Je zaručena snadná
a vstřícná komunikace mezi výrobcem, zastoupením i uživateli.
✔ Cadmould® 3D-F počítá rychle a přesně!
✔ Software je uživatelsky jednoduchý a přehledný
přehledný.
✔ Obsahuje snadno editovatelné databanky plastů, kovových
materiálů a temperačních medií.
✔ Možnost simulační analýzy různých vstřikovacích technologií, včetně 2K, zastříkávání zálisků,
kaskádového vstřikování a vstřikování do pootevřené formy.
✔ VARIMOS® virtuální a reálná optimalizace vstřikovacích forem a technologie vstřikování. Zcela nový
postup pro dosažení požadované kvality a udržení výroby dílů ve stanoveném technologickém okně –
minimalizace zmetkovitosti. Virtuální část optimalizace je založena na výpočtovém jádru Cadmould® 3D-F.
Nadšení pro přinášení nejlepších řešení
Zastoupení
p
pro
p ČR: Plasty
y Gabriel s.r.o., www. cadmould.cz, [email protected]
g
@
Styrénové plasty naleznete všude kolem nás - od hraček až po automobily.
Firma Styrolution se zaměřuje výhradně na styrénové plasty a naším cílem
je být a zůstat číslem jedna v našem oboru. Nabízíme nejširší sortiment
styrénových komodit a speciálních typů výrobků na trhu. Mezi ně
patří: styrén monomer, polystyrén, akrylonitril-butadien-styrén,
styrén-butadienové blokové kopolymery, jiné kopolymery na bázi
styrénu a kopolymerní směsi.
Styrolution Group GmbH
Erlenstrasse 2-6
60325 Frankfurt, Germany
Phone+49 69 509550 1200
Fax +49 69 509550 1248
[email protected]
www.styrolution.com
Rozumíme potřebám našich zákazníků a pomáháme jim být úspěšnými.
Toto uskutečňujeme jejich podporou tak, že vyrábíme cenově dostupné
produkty, které dělají věci více praktickými, krásnějšími nebo
bezpečnějšími – jinými slovy, výrobky, které zlepšují kvalitu života lidí.
30
MSV 2013
MSV 2013
31
PřEEEů
ž ::U &ž ZU X
Z U X (& 9 O U R8
žž::U
::U
&ž
&žZU
ZU
XXZU X
ž ::U
&ž
žžUUSS
T TRR
žžZ Zú ž
úž
ž
ž
::U
&ž
&ž
ZU
XXX
žž::U
::U
&ž
&ž
ZU
ZU
XZU
XZU
ž::U
::U
&ž
98
98
98
žž::U
::U
žž::U
&ž
&žZU
&ž
ZU
XZU
XZUXX
::U
&ž
99UUZ Z88žžRR
úž
úž
ž ::U
&ž ZU
X ZU X
ž ::U
&ž
&b9b &b9b
((
88YYPPT T
9OX(E
9OX(E
fE
fE
Zú+S
Zú+S
@Ež:TúON
@Ež:TúON
9UZ8žRúž
9UZ8žRúž
9UZ8žRúž
9žTT(Rú(Ef
9žTT(Rú(Ef
SS
Zúz9žTT(Rú(S
Zúz9žTT(Rú(S
9OX(E
9OX(E
fE
fE
Zú+S
Zú+S
ZU X &OZ+
: Z (: F R(PU 9 Z ú :
íčíííí
SS
Zúz9žTT(R
Zúz9žTT(R
YY
SS
Zúz9žTT(R
Zúz9žTT(R
YY
(8YPT
žUSTRžZúž
(8YPT
SZúz9žTT(RY
9OX(EfEZú+S
ž ::U &ž
XT
ZUZU
X 9ž
úN +U ST Rúž Z
SZúz9žTT(R
Y
:Z(:FE(PU9Zú:
9OX(EfEZú+S
9OX(E
9OX(E
fE
fE
Zú+S
Zú+S
ZUX(&9OUR8
ZUX(&9OUR8
ZUX(&9OUR8
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbaccumaluxbcom
wwwbluxbat bcom
wwwbluxmoldbcom
VýrobníEfirmaEž::U&žZUXE&b9bPsbrbobEvE&ladéE9oleslaviEbylaEzaloženaEvroceE)11ýEjakoEdceřEčE
ž::U&[email protected]
přEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEůmyslbE:EEEEEEbEJEěEEEť
E)yydEEěEůbEčnostEvyužíváEmaximálněEEůEEEEřEů
takPEEčEEčnéEpožadavkyEzákazníkůbEEEEEEEE
EEb
SpolečnostEž::U&žZUXE8roupPEjejížEjeEž::U&žZUXE&b9bEčlenemPEEEPEEEEE
nástrojeEsEpoužitímEmoderníEtechnologieb
+EEEEčEEEEEEEEEEPEEE
rozšiřEEEEEEEřEEEEůb
[email protected]
b
n
b
-
[email protected]
b
www.arburg.cz
wwwbaccumaluxbcom
a
a
Pokračování ze str. 26
- typ formy - dvou desková, třídesková, čelisťová s mechanickým pohonem, s horkým vtokovým rozvodem, s kaskádovým
rozvodem taveniny, s hydraulickými tahači jader, s vytáčecími
závitovými jádry, atd.
- výběr dodavatelů normálií, případně horkých rozvodů
- znalost výrobních technologií příslušné nástrojárny
- vlastní konstrukční práce - 3D, 2D
íí
úEEEEE
ž::U&žZEbabPEž::U&žZUX
úN+USTRúžZEbabPEž::U&žZE&OZ+
T(:FNOZO8EbabPEž::U&žZE&b9bEbrbob
Ež::U&žZE98EEEE
knowzEEEEb
Ež::U&žZE8EE
EEEEPEE
EEZúPEEE
batteriesPEEEEEEE
Eb
í
EEE
wwwbaccumaluxbcom
32
0yyyEVEE
)VEEť
)0EřEů
(Eí6E
(E6yyEE%
VE(EáyyEE+E
(Eí6yEE%E
(Eí6yEEFZE
(Eí6yEEFZEE&
VE(E6yyEEFZE
(E0yyEEFZ
(E6yyEE%EE&
(E6yyEEFZEE&
VE(E6yyEEFZ
VE(E2yyEE+E
V6yyEEEE
EEE
žE&b9bEbrbob
NádražníEíVy
&E9EV1íy)
telbšEjkáVy-EíV0E2VyEV))
emailšEbsmekalova7accumaluxbcom
MSV 2013
2.3 VÝROBA VSTŘIKOVACÍ FORMY:
- kontrola konstrukční dokumentace formy
- úplnost a funkčnost
- z pohledu vyrobitelnosti
- rozpiska dílů formy - nákup normálií, včetně případných horkých
systémů, nákup polotovarů
- tvorba obráběcích programů
- výroba tvarových částí a detailů třískovým obráběním
- výroba elektrod-uhlíkové, Cu - třískovým obráběním
- výroba tvarových částí a detailů elektroerozivními
metodami hloubení, drátové řezání – výroba rámu formy
- výroba tvarových dílů formy
- vtokový rozvod
- tepelné zpracování, povlakování
- výroba vyhazovacího systému formy
- temperační a chladící systém
- lícování tvarových dílů formy
- montáž formy
- zkoušení formy
- vyhodnocení poznatků ze zkoušení a korekce formy
- zkoušení formy
- odsouhlasení funkčnosti formy, včetně jakosti výstřiků,
kromě jakosti povrchu vzhledových povrchů
- tvorba jakosti povrchu - leštění technické, leštění optické,
resonování, atd.
- konečné zkoušení formy a předání formy odběrateli
k výrobě prvních výstřiků a k tvorbě dokumentace PPAP
MSV 2013
2.4 OBVYKLÁ ROZPĚTÍ TUZEMSKÝCH HODINOVÝCH CEN
PRACÍ PŘI VÝROBĚ VSTŘIKOVACÍ FORMY
- CAD příprava výroby-programování 250,- až 500,-Kč/h
- tepelné zpracování 300,- až 600,- Kč/h
- práce obsluhy obráběcího stroje 200,- až 350,-Kč/h
- práce obráběcího stroje-frézování tříosé 150,- až 350,- Kč/h
- frézování pětiosé 400,- až 800,- Kč/h
- elektroerozivní hloubení 350,- až 850,- Kč/h
- řezání drátkem 350,- až 550,- Kč/h
- leštění 600,- až 850,-Kč/h
- ruční práce - lícování, konečná montáž formy 250,- až 450,- Kč/h
- měření - nástrojárna 350,- až 950,- Kč/h
- konstrukce 250,- až 450,- Kč/h
- technologie 250,- až 350,- Kč/h
- režijní náklady až 35 %
- zisk cca 10 %
2.5 ROZSAH VÝROBNÍCH HODIN PŘI VÝROBĚ
VSTŘIKOVACÍ FORMY
- obrábění - frézování, elektroeroze desítky až stovky hodin
- tepelné zpracování desítky hodin
- desénování hodiny až desítky hodin
- programování desítky až jednotky stovek hodin
- technologie, konstrukce, měření desítky až jednotky
stovek hodin
- ruční práce, leštění desítky až stovky hodin
3. POZNÁMKY K PROBLAMATICE ODHADU VÝROBNÍ
CENY VSTŘIKOVACÍ FORMY
- materiály forem - obecně lze říci, že se prakticky celosvětově
používají obdobné materiály se srovnatelnými cenami
- rámy forem - nelegovaná uhlíková ocel (0,45 % C) 1.1730
Pokračování na str. 44
33
Nový mistr rychlosti
Sérií KR AGILUS společnost KUKA rozšiřuje
možnosti v oblasti malé robotiky
KUKA Roboter v roce 2012 představila serii robotů
Agilus, která se stala hned po svém uvedení na trh
jedním z nejprodávanějších typů robotů v ČR
a SR. Nyní se tato serie rozrůstá o typ KR
10 R1100, který má ambice být králem
třídy menších robotů napříč všemi
výrobci.
Svět robotických aplikací se neustále vyvíjí a KUKA Roboter, jako jeden z hlavních
lídrů inovace v oboru robotiky a automatizace výrobních procesů, opět přichází na trh
s novinkou. V oblasti menších robotů se nabídka na trhu omezovala na roboty s maximální nosností 6kg. Nicméně s rozvojem
pracovních buněk s vyšší mírou integrace a potřebou zvýšení hustoty ostatních periferií bylo
zřejmé, že zejména pro účely manipulací s díly
a montáže výrobků, se nabídka na trhu často
rozcházela s požadavky zákazníků. Nosnost
6 kg již nestačila a navíc bylo potřeba obsluhovat více periferií, tedy pracovat s větším
dosahem. KUKA Roboter tedy přichází s robotem KUKA KR 10 R1100 Agilus, který díky své
unikátní konstrukci nabízí řešení.
Základem konstrukce robotu je tuhý litinový skelet, do kterého je integrována
komunikace včetně 100Mbit EtherNet, tří
5/2 cestných ventilů na stlačený vzduch,
přímé vzduchové vedení, šest digitálních
vstupů a 2 výstupy. Vše je ve výsledku velice kompaktní a robot se tak dokáže velmi
obratně pohybovat i ve stísněných prostorech
a přitom využívat možnosti montáže v jakékoli
poloze.
Robot je řízen moderním řídicím systémem KUKA KR C4 v provedení compact. To si ponechává plnou funkčnost a výkon původního většího provedení. Otevřená architektura, řízení externích
os, flexibilita, rozšířitelnost, vysoký výpočetní výkon, optimální řízení spotřeby elektrické
energie,
bezúdržbové
provedení, ale navíc
přidává i opravdu
minimální rozměry.
Díky tomu je zbytečné používat mechanická řešení limitace pohybů robotu a tím se tak otevírají nové, cenové
výhodné možnosti uspořádání pracovních
buněk.
Tento typ robotu se dá velmi
dobře využít i jako obsluha menších vstřikovacích lisů. Díky svému dosahu a zároveň rychlosti jej
lze využít nejen na vyjímání dílů
z formy, ale také pro inserting,
kontroly celistvostí, odstraňování vtoků, nanášení datametrixů či
jiných identifikačních kódů, zakládání do měřících stanic, opracování,
montáž nebo ukládání výlisků do přepravních obalů.
Společnost KUKA Roboter je největším dodavatelem průmyslových robotů v České a Slovenské
republice. Nabízí kompletní řadu průmyslových robotů a robotizovaných systémů. Základními oblastmi jsou
vývoj, výroba, prodej a implementace průmyslových
robotů, řídicích systémů, software a lineárních jednotek. Společnost KUKA má v současné době více než
2000 zaměstnanců. Mimo mateřské společnosti sídlící
v Německu má pobočky ve více než 25 zemích umístěných v nejvýznamnějších trzích v Evropě, Americe
a Asii.
Zastoupení pro ČR a SR sídlí v Praze, odkud nabízíme
veškeré služby, tedy včetně servisu, náhradních dílů
a školení pro uživatele průmyslových robotů KUKA.
Radek Velebil
Senior Sales Engineer
KUKA CEE GmbH
organizační složka
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9
[email protected]
www.kuka.cz
U menších
robotů
se
často předpokládá spolupráce robotu přímo s člověkem. Proto byl robot
vybaven jako jediný ve své třídě i systémem
KUKA
Safe.Operation,
který významně zjednodušuje a zároveň
zlepšuje řízení bezpečnosti pracoviště.
Softwarové a hardwarové komponenty
systému SafeOperation neustále kontrolují rychlosti jednotlivých os a to včetně
vyhodnocování jejich pracovních prostorů.
34
MSV 2013
MSV 2013
35
36
MSV 2013
MSV 2013
37
Navštivte nás na
MSV Brno 2013
v pavilonu G1 stánek 83
Firma Azurr-technology je nástupcem
společnosti známé 20 let jako Dynisco,
s.r.o. jenž byla dceřinou společností Dynisco europe. V roce 2009 byla
firma z interních důvodů přejmenovaná. Firma Azurr-technology Vám nabízí výrobky a příslušenství přístrojové
techniky pro chemický a plastikářský
průmysl předního světového výrobce
Dynisco.
V závěru roku 2012 byla na trh uvedena nová řada tlakových snímačů VERTEX, které nejsou plněny rtuťovým
médiem tudíž kompletní řada VERTEX
je zdravotně nezávadná a tím použitelná i pro potravinářské a farmaceutické potřeby. Jejich konstrukce je
odolnější i v provedení s flexibilní kapilárou, díky tomu ji nelze přelomit či
jinak mechanicky poškodit. Odolnější
je i měřící membrána, díky které je
životnost snímače nesrovnatelně delší
včetně 4 leté záruky.
Další novinkou je řada Guardian, které mají v sobě zabudovanou funkci
STOP, která chrání stroj před poškozením. Snímače řady Guardian mají
vlastní certifikaci na základě zkoušek
od uznávané agentury EXIDA. Tyto
snímače absolvovaly rozsáhle zátěžové testy a analýzy FMEDA (analýza
poruchových stavů) kde každý snímač splňuje výkonnostní úroveň „C“,
jenž je definovana nejnovější směrnicí
o strojních zařízeních EN ISO 13849-1
a výkonostní úrovně „D“.
Neméně důležitou novinkou jsou cenově výhodnější snímače s delší životností řady ECHO, které mají již
ve standardní výbavě ošetřený povrch
membrány povlakem TITANU. Výhodou této úpravy je dosažení lepší přesnosti měření jenž je lepší než 0,5 % při
tlakovém rozsahu do 700 bar MAX.
38
Dynisco nabízí mimo výše uvedenou
měřící a regulační techniku celou škálu laboratorních přístrojů mimo jiné
přístroje pro měření indexu toku taveniny, kapilární reometr a viskozimetry
a mnoho dalších.
Navštivte Mitsubishi na
veletrhu MSV v Brně
Naše společnost Azurr-technology
není pouze exkluzivním zastoupcem
firmy Dynisco, ale také máme oficiální
zastoupení pro firmu Nordson XALOY,
která nabízí příslušenství pro vstřikovací a vytlačovací stroje jako jsou:
šneky, válce, zubová čerpadla a filtračních systémů tavenin od ručních
modelů až po plně automatické modely výměny sít pro vytlačovací linky.
vrátí v podobě úspor materiálu, energie a zvýšeného výkonu.
Rádi bychom Vám krátce představili
i „Čistící pece – Jet cleaners“, které
jsou určeny k čištění kovových dílů
(sít, části hlav, trysek, části šněků)
od polymeru na principu Pyrolýzy
(vysoká teplota + vakuum). Firma
Nordson Xaloy vyrábí tyto pece v několika velikostech. V České Republice
máme své referenční pracoviště, kde
se s tímto můžete přímo seznámit.
Dávkovací zubová čerpadla pro polymery. Jedná se o technologický
doplněk pro extrudery jako takové –
použití je široké, finálními produkty
mohou být folie, desky, trubky, ploché
folie, profily atd.
Tato čerpadla, jak sám název říká –
dávkovací – naprosto přesně a spolehlivě dávkují materiál, který je vytlačován šnekem do hlavy extruderu.
Tato čerpadla se montují právě mezi
šnek a hlavu tzn. za filtr. Smyslem
takovéto aplikace je naprosté odstranění pulsací, rovnoměrné dávkování
– čili přesná síla stěny vytlačovaného produktu a to se týká i folií. S tím
úzce souvísí úspora materiálů, úspora
energie, zvýší se výkon tzn. kg/h. Jelikož má čerpadlo svůj vlastní pohon,
je zatížení vlastního extruderu podstatně nižší a nedochází k tak velkému opotřebení. V dnešní velmi složité
době jsou tato čerpadla stále více žádána, jelikož je prokázáno, že náklady
na pořízení se v poměrně krátké době
Srdečně vás zveme k návštěvě stánku Mitsubishi na
Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se bude
konat ve dnech 7-11.10. 2013 na Výstavišti Brno.
Naši expozici najdete
v hale P, stánek 143
Firma Nordson XALOY, vyrábí šneky
a komory od r. 1982 jak pro vstřikovací linky, tak i pro Extruderní linky,
velmi oblíbené jsou především pro
svou životnost u všech druhů materiálů a velkých úspěchů dosahují i u materiálů s velkým podílem abrasivních
přísad a to až do 60 %.
Tel.: 00420 571 647 228
Fax: 00420 571 647 224
www.mitsubishi-automation-cz.com
e-mail: [email protected]
www.azurr-tech.cz
MSV 2013
MSV 2013
39
Novinky v sortimentu společnosti
Normalizované díly
do vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů
Společnost CUMSA, která je výrobcem vysoce sofistikovaných řešení
systémů normalizovaných dílů pro vstřikovací formy, jako jsou pružné a
rychloupínací vyhazovače, vyhazovací mechanismy, prvky chlazení, značky
a datumovky, počitadla zdvihů, mechanická řešení bočního pohybu (klínové
jednotky) a další.
Výroba kruhových, standardních, blokových i speciálních hydraulických
válců.
Možnost dodávky hydraulických válců dle požadavků zákazníka.
Dne 1.11 2012 bylo založeno GIMATIC Spa (Itálie),
přímé zastoupení pro Českou Republiku a Slovensko a tímto přebírá veškerou aktivitu
spojenou s produkty Gimatic, společnost Gimatic Czech republic s.r.o.
Malý hydraulický systém
Výkonná technologie uzavírání jehel
v omezeném zástavbovém prostoru
Firma PSG je dodavatelem kompletních systémů horkých vtoků.
Na jednom místě nabízí vše, co je třeba k sestavení funkčního systému, od
trysek - mikro až maxi, přes rozvodné desky, regulátory teploty, chladiče,
řídící systémy a topné elementy. Firma nabízí kompletní návrh, sestavení a
dodávku jak standardních systémů, tak i individuálních systémů dle přání
zákazníka.
Firma SCHUMAG je výrobcem standardních, plochých a trubkových
vyhazovačů dle norem DIN ISO 6751, DIN ISO 8694, DIN ISO 8693, DIN ISO
8405, DIN 1530. Vyhazovače jsou dodávány v provedení kaleném a
nitridovaném. Druhým nosným programem firmy je výroba vodících prvků
do forem - pouzder, sloupků a kolíků.
EICHLER COMPANY s.r.o.
Zastoupení pro Slovenskou republiku
Sídlo společnosti
Na Prutech 1063/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 5
Tel: +420 566 629 357, Fax: +420 566 624 323
Email: [email protected]
www.eichlercompany.cz
Okta, s.r.o.
Ul. slovenských partizánov 1129/49
01701 Považská Bystrica
Tel/Fax: +421 42 432 99 03
Email: [email protected]
Výhradní zastoupení firem pro ČR a SR:
Toto nové zastoupení poskytuje technické poradenství,
školení, prezentace, projektuje a staví EOAT – End of Arm
Tooling – odebírací hlavy a provádí veškerou obchodní
činnost a další věci s tím spojené.
Dále se plně věnuje všem čtyřem divizím:
Čas jsou peníze, to každý z nás ví
a proto se snažíme z důvodu
úspory času a tudíž i peněž, při výměně
uchopovací
hlavy,
Plastics
(komponenty pro odebírací hlavy robotů v plastikářském průmyslu)
Handling
(komponenty pro manipulaci v průmyslové automatizaci)
MSV 2013
Sensors
(snímače)
MSV Brno
07.-11.10.2013
Hala G1, stánek 46
Mechatronics
(manipulační jednotky na elektropohon)
První z novinek v našem sortimentu jsou odpružené
držáky s objímkou VSD a VMK,
které můžete použít pro
upevnění kleští, přísavek,
prstů
a jiných částí
uchopovače.
K-Messe
16.-23.10.2013
Hala 1, stánek B09
Vám nabídnout široké spektrum rychlovýměnných systémů. Tuto
řadu jsme rozšířili o dvanácti portový QC200-A pro stranu robota
a i QC200-B pro stranu chapadla.
Také o sérii QCX, u které lze vypnut jak
přívod vzduchu tak i vakuua před
odepnutím od robota.
Online katalog zboží na adrese www.eichlercompany.cz
s Direct-Flo™ + HEM
Také bychom Vám rádi představili rozšíření sortimentu
kleští PB o kleště s PU polštářky PB-0170, které zabraňují poškození odebíraného
materiálu a také o inovativní kleště se sensorem přítomnosti materiálu v provedení s čelistmi hliník / ocel
PB-0180 nebo s ocelovými
čelistmi PB-0181. Robustnější kleště s PU polštářky
naleznete také v řadě kleští
DD a to DD20-16P a se snímání ON/OFF DD20-16PS.
V případě že potřebuje z nějakého důvodu pneumaticky ovládat
zvih přísavek tak Vám můžeme nabídnout další z novinek a to
pneumatický válec s dvěmi pístnicemi OFB, které zabraňuji pootočení, tento válec se nabízí s velkou škálou příslušenství v mnoha
průměrech s různými zdvihy, je dodáván také s možností přímého
jednoduchého připojení na profil.
Všechny výše uvedené novinky Vám představíme na MSV
2013 v Brně nebo zapůjčíme k vyzkoušení při osobním setkání, které si můžete sjednat s našimi obchodními zástupci, kteří jsou k dispozici pro celou Českou a Slovenskou Republiku
Rádi bychom Vás pozvali při příležitost MSV 2013
do pavilonu G1 na náš stánek č. 48
Produkty pro uchycení výlisků jsme rozšířili o řadu jednočinných miniválců OFC, ke kterým nabízíme širokou řadu příslušenství, které
lze namontovat na pístní tyč dle potřeb zákazníka a zvolené aplikace.
40
MSV 2013
MSV 2013
41
Strojírenský veletrh o klíčových
tématech průmyslu
8.–10. 10. 2013, www.bvv.cz/eurotrans
Od 7. do 11. října 2013 se na brněnském výstavišti uskuteční
již 55. mezinárodní strojírenský veletrh. Pořadatelé očekávají
1500 vystavujících firem ze všech klíčových průmyslových oborů
od výroby obráběcích strojů až po elektrotechniku a automatizaci.
Opět vysoká zahraniční účast
Stejně jako v minulých letech, i letos se přibližně třetina vystavovatelů hlásí ze zahraničí, především pak z Německa, Slovenska, Turecka a Itálie. Turecko jako partnerská země ročníku bude
zastoupeno přibližně padesáti firmami, což otevírá řadu příležitostí k navázání kontaktů na tomto dynamicky se rozvíjejícím
trhu. Dále se do Brna vracejí firmy z Velké Británie a Španělska
včetně obchodní komory a mezi nová teritoria patří také Dánsko.
Vedle tradičně se účastnících zahraničních firem se představí
také zcela noví vystavovatelé mj. z Polska, Německa, Rakouska,
Itálie nebo Rumunska.
Tradičně silně je obsazený obor zpracování plastů, kde nebudou
chybět ani ty největší firmy oboru – prezentovat se bude například Arburg, Engel, Wittmann, Kuboušek, Radka či Mapro.
Zcela nově je koncipována prezentace dopravních a logistických
oborů. Letos se sice nekoná se veletrh Transport a Logistika, ale
jeho obsah v rámci strojírenského veletrhu zůstává. Zatímco
vnitropodniková logistika, tj. intralogistika je jedním z oborů MSV, logistické a dopravní služby přešly pod nový veletrh
EUROTRANS. Do intralogistiky spadají především obory skladování, manipulace a vnitropodnikové dopravy, které na veletrhu
Transport a Logistika patřily k nejpočetněji zastoupeným. První
ročník veletrhu EUROTRANS proběhne souběžně s MSV, ale pouze ve třech dnech od úterý 8. října do čtvrtka 10. října. Jeho
dějištěm bude pavilon G2, kde se uskuteční také konferenční
program. EUROTRANS navazuje především na veletrh AUTOTEC,
jeho hlavní náplň bude tvořit autoservisní technika.
Podpora výzkumu, inovací a technické vzdělávání
Atraktivní a vyhledávanou součástí MSV se během několika let
stal projekt Transfer technologií a inovací, který se svým
charakterem vymyká nabídce komerčních expozic. Prezentace
výzkumných aktivit vysokých škol je příležitostí k ukázkám zajímavých projektů i jejich konkrétních výstupů a umožňuje navázat přímé kontakty s průmyslovými podniky, které se zajímají
o spolupráci ve vědecko-výzkumné oblasti. Technické univerzity
a jejich výzkumná centra dostanou prostor v pavilonu A1.
Tradicí se stal také JobFair MSV, který je v současnosti největší
soustředěnou nabídkou pracovních příležitostí ve strojírenství,
energetice a dalších příbuzných technických oborech v České
republice. Smyslem projektu je zprostředkovat kontakty mezi
zaměstnavateli v průmyslu a uchazeči o zaměstnání včetně studentů, kteří hledají například stáž v technickém oboru. JobFair
MSV 2013 se uskuteční ve čtvrtek 10. října a mezi vystavovateli
budou firmy jako Aero Vodochody, UNEX, ABB, Česká zbrojovka
a další.
Aktuální téma technického vzdělávání řeší nejen otázku nedostatku pracovníků v technických profesích a nedostatku zájemců o studium na technických školách, ale také problém úrovně
absolventů těchto škol. Také proto se na MSV opět uskuteční
Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů, která se na minulých ročnících setkala s velmi
příznivým ohlasem. Výukové centrum organizuje Svaz strojírenské technologie a mladí soutěžící vypracují přímo na místě
v časovém limitu program podle zadaného výkresu. Ty nejlep-
MSV 2013
42
MSV 2013
ší výsledky jejich práce se rovnou uplatní
na vystaveným strojích
a výherci si odvezou obrobek vyrobený dle vlastního programu. I letos bude k vidění automatická balicí linka
Packaging Live. Provoz balicí linky bude rozdělen na dvě samostatná automatická pracoviště, propojená manuálním úsekem.
První z pracovišť je plně automatizované, představí se v něm
v sekci balení skládačka i zavíračka kartonů doplněná o manipulačního robota a značící techniologie. Na tento úsek naváže manuální část - ruční sponkování kartonů, ruční vkládání krabiček
do velkých krabic a instalace vzduchových i papírových výplní
na dopravníku. Od potisku krabic, přes RFID identifikaci, lepení krabic, jejich značení, ukládání na paletu až po ovinování se
bude opět jednat o úsek řízený paletizačním robotem. Pro diváky
jsou opět připraveny ceny a soutěže. Mezi hlavní partnery projektu patří Viking Mašek, Gaben, VŠB, ARC-Robotics, ONDRÁŠEK
Inkjet System, Servisbal Obaly, Technology Morava, GE Money
Bank a Kuda Packaging.
Svareno ultrazvukovou
svarovací technologíí
Herrmann ultrazvuk.
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/msv
Hala G1
Stánek 002
rotrans
, www.bvv.cz/eu
8.–10. 10. 2013
MSV 2013
a.s.
Veletrhy Brno,
Výstaviště 1
647 00 Brno
152 926
Tel.: +420 541
153 044
Fax: +420 541
[email protected]
sv
www.bvv.cz/m
Atraktivní doprovodný program
Stěžejní událostí doprovodného programu se stane tradiční setkání představitelů vlády a podnikatelské sféry na Sněmu Svazu
průmyslu a dopravy ČR.
Významná část doprovodného programu se zaměří na rozvoj
ekonomické spolupráce s Tureckem jako partnerskou zemí MSV
2013. Mj. se chystá seminář na téma spolupráce na třetích trzích a konference o technologické spolupráce v oborech doprava,
energetika a průmyslová automatizace.
Tradiční součástí MSV budou další akce na podporu zahraničně-obchodní spolupráce a českého exportu jako Business den Ruské federace a Business den Běloruska. Opět se uskuteční také
b2fair setkání Kontakt – Kontrakt organizovaný RHK Brno.
Mezinárodní strojírenský veletrh byl po většinu své historie veletrhem československým a u příležitosti letošního 55. ročníku
chtějí pořadatelé podtrhnout právě tyto společné kořeny, které
do značné míry přetrvávají dodnes. Vedle významných tuzemských a zahraničních hostů přislíbil účast na oficiálním zahájení
MSV Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař
odpovědný za průmysl a podnikání.
Adamov
Kuřim
Brno
Rosice
D1
D1
Modřice
Šlapanice
D2
Letiště
8.–10. 10. 2013, www.bvv.cz/eurotrans
Pri ultrazvukovém svarování vsadˇte na
zkušenosti technologického lídra. Vítejte
v technologickém centru v Brne.
Poradíme Vám se všemi dotazy týkající se ultrazvukové
svarovací technologie. Profitujte z praktických svarovacích
testu, poradenství v oblasti návarových hran stejne jako
nastavení strojních parametru a perfektního servisu.
Herrmann ultrazvuk s.r.o.,
Technologické centrum Brno
Areal Slatina, Turanka 115, 627 00 Brno
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/msv
Pohořelice
Vaše kontaktní osoba v míste:
Morava & Slovensko: Jirí Musil
[email protected]
Cechy: Michal Budelovský
[email protected]
www.herrmannultrazvuk.com
MSV 2013
HUG_AZ_Automotive_190x270_tschech_modifiziert_RZ.indd 1
MSV 2013
06.08.12 09:32
43
s:
u
t
i
Vis RNO
B
MSV .10.201135
1
h
7.-1 G1, Boot
Hall
distribuce a aplikace:
We close
the loop.
SYSTÉMY A KOMPONENTY PRO AUTOMATIZACI
tel: 485 151 447
e-mail: [email protected]
www.exactec.com
The specialists in
plastic recycling systems.
INDEXÉRY
- pohony pro otočné stoly
- krokovací převodovky
- taktovací dopravníky
- servo indexéry
Choose the Number One.
UPÍNACÍ SYSTÉMY
- ruční pákové upínky
- pneumatické upínače
- otočné upínače
- pneumatické uchopovače
- výklopné upínky
Pokračování ze str. 33
- tvarové díly forem vysoce legovaná chromová ocel 1.2379, cementační ocel 1.2162, legovaná ocel pro kalení 45 až 55 HRC
1.2343, legovaná ocel s vysokou leštitelností 1.2767,
chrommolybdenová ocel pro použití v přírodním stavu
33 HRC 1.2312, apod.
- porovnání cen - před opracovaný hranol s přídavkem na další
obrábění o rozměrech 404 x 304 x 1 025 mm:
- 1.2343 124,- EUR/ks
- 1.2379 124,- EUR/ks
- 1.2767 124,- EUR/ks
- 1.2162 100,- EUR/ks
- 1.2312 85,-EUR/ks
- 1.1730 61,- EUR/ks
- cena materiálu na rámy forem je o cca 60 % levnější než cena
materiálů pro tvarové díly forem
- cena materiálu v přírodním stavu je o cca 25 až 40 % levnější
než standardní materiály používané pro výrobu tvarových částí
vstřikovacích forem
- cena obráběcí hodiny - čas potřebný na obrobení konkrétního
dílu z určeného materiálu o dané jakosti je opět celosvětově
jednotný, rozhodující je cena obráběcí hodiny, do ceny hodiny
vstupuje pořizovací cena obráběcího stroje, náklady na nástroje a měřidla, cena programátorských prací, cena operátora,
režijní náklady, atd.
- cenu obrobku výrazně ovlivňuje strategie a optimalizace
technologie obrábění a to jak v oblasti CAM programování, tak
i vlastní výroby, rozsah frézovacích prací a elektroerozivního
obrábění, použití tříosého nebo pětiosého obrábění, atd.
- vliv počtu výstřiků na cenu formy, cena formy rozpuštěná
do ceny výstřiku je výrazně závislá na počtu kusů výstřiků
plánovaných na její rozpuštění, příklad: forma pro výrobu krabičky o rozměrech78x78x35 mm, objem vstřikované taveniny
24 ccm:
- 300 000 ks výstřiků - cena formy je v ceně výstřiku cca 23 %
- 1 000 000 ks výstřiků - podíl ceny formy v ceně dílu klesne
na cca 8 %
44
- vliv technologičnosti konstrukce výstřiku tloušťka stěny a optimalizace technologických parametrů teplota vyhození výstřiku
z formy, respektive délka výrobního cyklu na cenu výstřiku
Tl.stěny
mm
Teplota vyhození
°C
Doba cyklu
s
Cena výstřiku
EUR/ks
2,8
65
25
0,0860
2,0
65
17
0,0785
2,8
90
18
0,0830
2,0
90
13
0,0748
UCHOPOVAČE
- paralelní uchopovače
- klešťové a úhlové typy
- elektrické uchopovače
- kyvné a lineární moduly
- odstřihovací kleště
EFEKTORY
- trubkový systém CPI
- efektory Lightweight
- stavebnice SpiderGrip
- stavebnice Bodybuilder
- vakuová technika, přísavky
- tool changery
- vztah mezi konstrukcí formy a její cenou, příklad:čtyřnásobná
vstřikovací forma pro výrobu již zmíněné krabičky o rozměrech
78x78x35 mm, studený vtokový rozvod, plánovaná životnost
1 milion zdvihů, tj, 4 000 000 ks výstřiků krabičky, maximální
roční odběr 500 000 ks-proto násobnost n=4
A.
konstrukce formy klade důraz na tuhost formy-životnost bez
výrazného nároku na nutnost oprav, velikost rámu formy
346x346x412 mm, vzdálenost mezi tvary 50 mm, hmotnost
formy cca 350 kg, tvarové díly - legovaná ocel
- cena formy - 21 000,-EUR
- cena výstřiku - 0,0890 EUR/ks
B.
standardní konstrukce formy, rám 296x296x346 mm, vzdálenost
mezi tvary 30 mm, hmotnost formy cca 300 kg, tvarové díly
legovaná ocel
- cena formy - 18 600,-EUR
- cena výstřiku - 0,0872,- EUR/ks
Pokračování na str. 69
MSV 2013
www.destaco.com
MSV 2013
www.exactec.com
45
Partner pro technické aplikace
Vysoceúnosné kuličkové šrouby produkce
KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. pro vstřikolisy
Na základě výstupů z projektu programu OPPI Impuls, jehož cílem byl
výzkum a vývoj kuličkového šroubu
s vysokou únosností, začala naše společnost vyrábět a dodávat tyto šrouby
také výrobcům vstřikovacích lisů pro
termoplasty.
Kuličkový šroub s vysokou únosností je ekologicky šetrný výrobek, nahrazující v řadě
případů silový prvek aplikovaný u hydraulických pístových aktuátorů či lisů a extruderů. K dosažení vysoké únosnosti maticové
jednotky, kterou charakterizuje až dvojnásobek únosnosti standardních kuličkových
šroubů, je především využito optimalizova-
ného poměru rádiusu profilu závitu k rádiusu nosných kuliček zvětšených průměrů.
Kuličkové šrouby používané v lisech na termoplasty jsou charakteristické krátkým hřídelem a mohutnou maticí. Profil kuličkového
závitu je obvykle zhotoven pro větší kuličky,
než by odpovídalo standardním kuličkovým
šroubům, a musí mít parametry předurčující
jeho vysokou únosnost.
Pro zhotovení tohoto profilu ve velkých maticích byl strojní park firmy rozšířen o robustní multifunkční CNC brusku na velké
matice a o zkušební zařízení pro testování těchto specifických kuličkových šroubů.
Zkušební zařízení vzniklo za spolupráce
s RCMT při ČVUT Praha a je svou koncepcí a funkcemi zcela unikátní. Umožňuje
bezobslužně testovat kuličkové šrouby až
do jmenovitého průměru 160 mm při axiálním zatížení až 500 kN.
K pořízení výše uvedených investic byl
využit program se státní podporou
OOPI Inovace 2012.
INCOE – technologie horkých vtoků:
základ pro inovační procesy a stabilní
výrobu v oblasti vstřikování plastů
Technologie vstřikování plastů již pronikla do vývoje a výroby
dílů a zařízení téměř ve všech oblastech každodenního života.
Důležitým předpokladem pro tento vývoj je neustálé zvyšování
efektivnosti a hospodárnosti výrobních postupů s novými materiály, novými technologiemi a procesy, u kterých vstřikovací
systém hraje klíčovou roli. Horký vtok vlastně tvoří propojení
mezi strojem a formou, a proto jeho konstrukce a design výrazně ovlivňují účinnost celého vstřikovacího procesu a výsledně
i kvalitu výrobků.
Výrobce horkých vtoků INCOE® International Europe, Rödermark (nedaleko Frankfurtu v Německu), vidí sám sebe jako
technologického partnera svých zákazníků, kteří se zaměřují
na vstřikování plastů nebo na výrobu nástrojů. A to především
z toho důvodu, že technologie horkých vtoků zlepšuje efektivnost použitých výrobních metod.
Jde o to, plnit co nejlépe potřeby zákazníkův celém řetězci výrobců dílů, tedy od dodavatelů plastických hmot až po OEM, a to
nejen u zpracování nového projektu, ale i pro každodenní provoz. Cílem není jen držet krok s tempem technologického vývoje, ale být naopak podle možností vždy o krok napřed. INCOE®
za účelem splnění tohoto cíle sází nejen na důsledné provádění optimalizace výrobku, ale rovněž na vývoj nových produktů,
které zvyšují spolehlivost procesu. Potřeba zákazníka je ovšem
vždy hlavním cílem našeho inovačního snažení.
Optimalizace dílů
nOchrana
konstrukčních částí proti
opotřebení abrazí
– Duální topné
prvky pro bezpečnější
výrobu
krytování a pohybu Vašich strojů.
KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
Blanenská 1277
664 34 Kuřim
Tel.: +420 517 321 312
Fax: +420 517 321 090
Tel.: +420 541 102 500
Fax: + 420 541 103 634
E-mail: [email protected]
www.hestego.cz
E-mail: [email protected]
www.ks-kurim.cz
Novinka: prostorově úsporný systém uzavírání jehel
Pokud je v nástroji nedostatek místa, není možné použít standardní ovládací válce. Nový HEM-hydraulický válec je malý, ale
i výkonný, a proto poskytuje prostor pro použití nejen v mnohočetných formách, ale i v jiných aplikacích, kde jsou
jednotlivé vtoky navrženy blízko sebe.
nTwinHeater
Společně poskytujeme komplexní řešení
HESTEGO a.s.
Na Nouzce 470/7
682 01 Vyškov
Výkonná technologie uzavírání jehel v omezeném zástavbovém prostoru:
nový hydraulický válec HEM
nOptimalizace
vstřikovacího systému pro
rychlou změny barvy
Novinka: kaskáda
bez vad povrchu
vstřikovaného dílu
Se světovou novinkou
SoftGate® se podařilo
INCOE® zlepšit kvalitu výlisků zejména u sekvenčního vstřikování. Regulace zdvihu jehly pro hydraulicky uzavírané systémy
umožňuje kontrolovat dobu otevírání jehly trysky, takže můžete
plně eliminovat problémy se studenými spoji a s defekty na povrchu dílů po tlakových rázech v dutině.
Optimalizace podpory
Ve 3D CAD katalogu na Internetu si
může každý svůj vstřikovací systém
kompletně nakonfigurovat včetně kabelového kanálu a poté si ho může stáhnout
ve 32 různých formátech. Toto využití
našeho
konstrukčního
softwaru
na webových stránkách umožňuje
konstruktérovi formy zrychlit jeho
práci na konstrukci nástroje.
Ing. Jaroslav Staněk
Sales Manager Europe
Mobile: +420 603 325 025
E-mail: [email protected]
Příklady společného vývoje s uživateli systémů (z leva): přímý nástřik na dekorační fólii, vstřikování výstužných žeber
na odlehčený profil výztuhy, dvou komponentní vstřikování, dvou komponentní díl s nástřikem na fólii
VYSOCEÚNOSNÉ ŠROUBY OPTIMALIZOVANÉ
PRO STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ
46
MSV 2013
MSV 2013
47
Energy efficienty modernizace vstřikolisů
s KePlast Retrofit od KEBA AG
Komplexní rekonstrukce strojů pro zpracování plastů s úsporou
až 30 % provozních nákladů na energie!
KePlast Retrofit nabízí příležitost k inovaci vstřikolisů na platformě komplexního řešení od renomovaného dodavatele
technologií řízení a vizualizací v plastikářském průmyslu. Mechanická část
strojů má ve srovnání s částí elektrickou,
nebo elektronickou, mnohem delší životnost. KePlast Retrofit přináší modernizaci vstřikolisů na současnou technologickou úroveň za bezkonkurenční cenu.
Snížení investičních nákladů
Zatímco řídící elektronika a proces vstřikování se bouřlivě vyvíjejí a mění, vysoce kvalitní
mechanika vydrží pracovat beze změn po celá
desetiletí. Z této podstaty vychází koncept
KePlast Retrofit, který doplní mechanické
části stroje o nejmodernější řídící jednotku
a programovací a ovládací panel (HMI). Samozřejmostí je i dodávka optimalizačního SW,
který je spolu s HW vyvíjen společností KEBA
AG v rakouském Linci. Zákazník za poměrně
nízkých nákladů získává stroj nejmodernější
koncepce s jednoduchou obsluhou a vyšší pro-
Stav před rekonstrukcí...
duktivitou a nižšími nároky na údržbu. Face lift
strojů se provádí formou rekonstrukce, a to
buď s využitím vlastních servisních organizací
nebo prostřednictvím české dceřinné společnosti KESAT, a.s.
Rychle a jednoduše
Rozhodnutí o modernizaci obvykle předchází
požadavek na vyšší efektivitu výroby. Obvykle
se uvažuje o zvýšení výkonu vstřikolisu za stejných nákladů na výrobu, o snížení spotřeby
energií, nebo kombinace obou těchto úkolů.
Neméně důležitým prvkem je porozumnění si
obsluhy s ovládáním stroje, což přináší zkrácení prostojů mezi pracovními cykly a eliminaci zbytečných odstávek. Začínáme výběrem
KePlast SpeedPump
Kompaktní servo čerpadlo
jako energy-efficienty inovace
pro IMM
Degradace plastů vlivem simulovaného slunečního záření
Snadné uvedení do provozu se servisem
Vzdálená správa
Použití komunikačních rozhraní CANopen
a EtherCAT je předpokladem pro uživatelsky
vstřícné a rychlé uvedení KePlast SpeedPump
pohonné jednotky do provozu. Všechny nastavení a kastomizace lze provádět také přímo
na stroji a operátorském panelu KePlast bez
potřeby zvláštních SW či HW nástrojů. Data
poskytovaná z KePlast SpeedPump systému
jsou stále archivována pro potřeby kontroly či
dalšího zpracování. Hydraulický pohon je pak
vždy optimálně nastaven za využití automatické detekce provozních dat.
přístroj pro zrychlené testy degradace
UV složkou slunečního záření
...a po rekonstrukci
widgetů, prostřednictvím kterých bude operátor vstřikolis obsluhovat. Samotné HMI rohraní může být v provedení dotykové obrazovky nebo monitoru s klávesnicí. V uživatelsky
vstřícném prostředí Keplast AppCo se pak
k jednotlivým symbolům přidělí jejich funkce.
Pro vysokou míru kastomizace, kdy zákazník
vyžaduje zapracování nestandardních pracovních operací, nebo si to vyžaduje atypičnost
stroje, je k dispozici tým vývojových inženýrů.
Nejnovější technologie pro vyšší efektivitu
Nejnovější technologie, výkonné procesory řídících jednotek a prvotřídní výkonnost i v těch
nejnáročnějších aplikacích, to je automatizace
KEBA AG. Intuitivní ovládání kláves tlačítek
nebo dotykových obrazovek zefektivňuje práci
operátora a zvyšuje účinnost provádění jednotlivých pracovních úloh. Mimo nástroje pro
řízení technologie procesů výroby obsahuje
software KePlast EasyNet také funkce pro dokumentaci kvality výrobního procesu a ukládání dat spojených s monitoringem stroje.
xenonové zkušební komory pro
testy v celém slunečním spektru
KePlast SpeedPump
Zvýšení produktivity výroby a vyšší účinnost za pomoci Integrovaného monitoringu
teploty a spotřeby elektrické energie
Teplota pohonu servo čerpadla je sledována
a zaznamenávána aplikací KePlast control.
Délky jednotlivých cyklů jsou optimalizovány
a výkon vstřikolisu se tak blíží maximu. Integrované měření výkonu předává průběžně
údaje o spotřebě el. energie do KePlast control
pro další analýzy a zpracování. Tyto monitorovací funkce jsou zakomponovány I v KePlast
Easy Net – řídícím software, jenž umožňuje
pohodlně sledovat a řídit Spotřebu energie celého stroje.
KESAT, a.s.
Jiráskova 65
586 01 Jihlava
Ing. Pavel Herman
Tel.: +420 567 310 009
e-mail: [email protected]
http://www.keba.cz
nastavitelná intenzita záření, regulace teploty a relativní vlhkosti, možnost simulace deště, kondenzační prostředí
LABIMEX CZ s.r.o., Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4
[email protected], [email protected]
+420 241 740 120, +420 602 366 407
www.labimexcz.cz
Weathering testy s důvěrou.
www.q-lab.com
Profil firmy:
Firma INVERA s. r. o., Rakovník vznikla v roce 1992 jako plně soukromá firma a od
svého počátku se specializuje na oblast vstřikovacích strojů na plasty a gumy. Tím
firma navazuje na více jak 80letou tradici výroby vstřikovacích lisů v České Republice. Základním cílem firmy INVERA s. r. o. je nabídnout zákazníkovi kvalitní produkt
na vysoké technické úrovni za přijatelných cenových podmínek ve srovnání se zahraniční konkurencí. Základním mottem je kvalita a podpora zákazníka. I z tohoto
důvodu se firma rozhodla k certifikaci ISO 9001: 2000 v roce 2003.
Český výrobce strojů
a zařízení pro vstřikování
termoplastů a gumy
VÝROBNÍ PROGRAM:
Vstřikovací stroje na plasty:
nová řada vstřikovacích strojů INTEC D se servopohony
plně elektrické vstřikovací stroje TOSHIBA MACHINE
vertikální vstřikovací stroje s označením INTEC Vertical
modernizované vstřikovací stroje
Od nejstaršího k novějšímu!
Vstřikovací stroje na gumu:
horizontální a vertikální vstřikovací stroje na gumu
vulkanizační stroje
Nové vstřikovací stroje na plasty INTEC D se servopohony
modernizované vstřikovací stroje
speciální stroje na zpracování gumy
KePlast Retrofit
Omlazovací kůra pro vstřikolisy
• Významné snížení spotřeby el. energie
Stroje na silikon:
• Zvýšení produktivity a kvality výrobku
vstřikovací stroje na zpracování tuhého a tekutého silikonu
• Uživatelsky vstřícné operátorské rozhraní
Univerzální hydraulické lisy:
nové a modernizované hydraulické lisy
Jednoúčelové, zakázkové a speciální stroje
Plně elektrické stroje TOSHIBA MACHINE
Hydraulické lisy
Roboty, manipulátory pro oblast zpracování plastů
Technologie pro oblast vstřikování plastů dusíkem
MSV Brno 2013
KEBA v expozici Austria, hala V, stánek 99
INVERA s.r.o.®
S. K. Neumanna 2476
269 01 Rakovník, Czech Republic
http://www.invera.cz
e-mail: [email protected]
KEBA AG, Gewerbepark Urfahr, A-4041 Linz, Phone: +43 732 7090-0
Fax: +43 732 730910, [email protected], www.keba.com
48
MSV 2013
MSV 2013
Manipulátory a roboty
Tel.:
00420 313 515911
Tel./Fax: 00420 313 512430
IČO: 47535920
DIČ: CZ47535920
49
55. mezinárodní
strojírenský
veletrh
MSV 2013
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika
Turecko – partnerská země
MSV 2013
MSV 2013
ou veletrhu,
v
tě
š
v
á
n
u
o
v
s
e před
Zaregistrujte s
ww.bvv.cz/msv
w
!
e
eníz
ušetříte čas i p
7.–11. 10. 2013
Br n o – V ýstavi ště, www.b vv.c z / m sv
Záštita
Svaz průmyslu
a dopravy ČR
50
MSV 2013
MSV 2013
Hospodářská
komora ČR
Ministerstvo průmyslu
a obchodu
Mezinárodní dopravní veletrh
8.–10. 10. 2013, www.bvv.cz/eurotrans
Brno – Výstaviště, pavilon G2
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/msv
51
RadiciGroup na MSV 2013: speciality v popředí zájmu
Laserové svařování plastů
Speciality budou hlavním tématem u RadiciGroupPlastics během MSV. RadiciGroupPlastics
je jeden z nejkvalifikovanějších dodavatelů konstrukčních plastů, jako jsou polyamidy
(Radilon® - Radiflam®), PBT (Raditer®), TPE (Heraflex®) a POM (Heraform®).
Lintech – již 20 let Váš kompetentní partner
v oblasti laserové technologie
Dva typy „high-tech” termoplastů budou uvedeny na český trh: speciální polymery pro náhradu kovů a termosetů
(Radilon® S URV a Radilon® A RV500RW)
a vysoce tepelně odolné plasty (Radilon®
A HHR – High Heat Resistant). Zmíněné řady materiálů byly vyvinuty tak,
aby splňovaly rostoucí požadavky trhu
po “high-tech” produktech: stále specializovanější a vyladěnější produkty šité
na míru potřebám zákazníků.
Vysoce plněné konstrukční plasty na bázi
PA6 s vysokou tekutostí z produktové řady RADILON® S URV jsou k dispozici ve verzích s 50 % a 60 % plniva.
RADILON® A RV500RW materiál na bázi
PA66 s 50 % skelného vlákna – s mechanickými vlastnostmi o 20 % převyšující
standardní materiály s podobným obsahem plniva – nabízí zvýšenou mechanickou odolnost a protažení při přetržení
i v případě přítomnosti studených spojů
a vyšší houževnatost jak v suchu, tak
i za vlhka. Tyto materiály jsou ideální pro
strukturní díly, u kterých je požadována
vysoká tuhost, mechanická odolnost ale
i excelentní vzhled. Jako příklad můžou
sloužit součásti kancelářských křesel.
Dalšími aplikacemi jsou úchyty motoru,
ochranné kryty a kryty čerpadel.
Z vysoce tepelně odolných produktů
bude zaměřena pozornost na RADILON®
A HHR (HIGH HEAT RESISTANT) konstrukční plasty na bázi PA66 s výjimečnou odolností proti stárnutí v horkém
vzduchu. Tyto vysoce výkonné produkty
mohou být použity v aplikacích s pracovní teplotou až 210 °C. Hlavní aplikace
jsou: trasy mezichlazení, sání turba, rezonátory, části elektromotorů a sací potrubí pracující s teplotami vyššími než
180 °C.
Navíc se RadiciGroupPlastics chystá
uvést na trh materiály na bázi PA6
a PA66 plněné dlouhými vlákny, ideální pro náročné aplikace, kde požadované hodnoty houževnatosti, creepové
odolnosti a odolnosti vůči stárnutí jsou
tak vysoké, že nemohou být dosaženy
tradičními konstrukčními plasty.
Kryt motoru pro GM vyroben z materiálu
RADILON® A HHR s retardérem hoření.
Ing. Zdeňka Votrubcová
tel. +420 315 684 495
[email protected]
elastomerů) je nutno užít tepla a tlaku
působícího na svařované části po jistou
MSV 2013
Ing. Jiří Krutina,
Lintech, spol. s r.o.
Výjimečné postavení má však princip
transparentního svařování, které lze
u kovů přirovnat ke svařování přeplátováním se zásadními odlišnostmi. Zde
je využito transparentnosti vrchního
Laserové svařování plastů
Laserové svařování plastů je inovativní postup pro realizaci vysokých procesních rychlostí a kvalit svaru. Tento proces je rychlý, bez produkce odpadu a je velmi
přesný. Technologie svařování materiálů laserem je vhodná tam, kde je nutné zrealizovat velmi náročné precizní svary z hlediska kvalitativního a z hlediska sériové
a hromadné výroby při požadavku automatizace tohoto procesu. Výsledkem je hermeticky nepropustný dokonalý svar. Oproti obvyklým metodám svařování umožňuje
jakostní spojení materiálů s minimální degradací jejich vlastností. Laserové svařování plastů znamená pro zpracovaný díl malou termickou a mechanickou zátěž.
Hlavní výhody:
Aplikace
n vysoká kvalita svaru a vyšší hloubka
n široké možnosti svařování plastových součástí
a polotvarů
n tělesa elektroniky s vysoce citlivými komponenty
n pouzdra konektorů, čidla a obaly
n olejové nádržky automobilů
n kombinace z prostupných a absorpčních
termoplastů (např. zadní vícebarevné světlomety
automobilů z PMMA/ABS, automobilové
armatury z PC/ABS, tělesa čerpadel, nárazníky,
elektronické řídící systémy)
průvaru než u ultrazvukového svařování
n vysoká produktivita
technologického procesu
n bezkontaktní metoda svařování
n lehce dosažitelný úzký a hluboký svar
u širokého spektra materiálů
n velmi flexibilní
n lokální svařování i na těžko dostupných
místech
n malé a dobře lokalizované tepelné
zatížení
n snadnější možnost automatizace
n možnost zpracování 3D obrysu
n svařovací linka nemusí být vidět
n výsledek je odolný proti opotřebení
15 nových velikostí forem u Meusburgera
Principy laserového svařování plastů
lze rozdělit do dvou základních skupin,
a to na svařování natupo a svařování
transmitivní, přičemž existuje i rozděle-
Technologie laserového svařování plastů
dokáže přesvědčit svými přednostmi –
jedná se o velice přesnou, rychlou a dobře kontrolovatelnou metodu vytvářející
jen velmi malé mechanické a termické
napětí v materiálu bez vzniku deformací geometrie svařovaných částí. Navíc je
nutné si uvědomit, že proces je zatížen
minimálními provozními náklady a má
zanedbatelný vliv na okolní prostředí,
protože není doprovázen vznikem jakýchkoli škodlivých částic, plynů či hluku. Svařovací rychlosti mohou dosahovat
až 25m/min, přičemž mezi systémy využitelné pro tyto aplikace může zařadit
diodové, vláknové či krystalové lasery
do výkonů 300W.
ní svařovacích metod dle způsobu řízení
dráhy svařovacího paprsku (svařování
konturové, simultánní, kvazisimultální,
aj.). Princip svařování natupo u plastů
je podobný jako u kovů, kde se vytváří
průvar mezi dvěma vedle sebe těsně přiloženými díly.
Součástky elektromotoru vyrobené z materiálu
RADILON® A HHR
Meusburgerští zákazníci mohou v budoucnu těžit
z ještě většího výběru rozměrů forem. S celkem
15-ti novými velikostmi do 996 1196 rozšiřuje firma svůj produktový program na celkových 113
velikostí forem. Rozšíření se týká jak vrtaných
F - desek, tak i nevrtaných P - desek. K novým
vodícím průměrům o velikosti 66 mm jsou samozřejmě k dostání též odpovídající E - díly.
nutnou dobu. Zatímco teplo je dodáváno prostřednictvím laserového paprsku,
tlak je zabezpečen pomocí zakládacího
přípravku, jehož konstrukce závisí
na geometrii svařovaných částí.
Svařování plastů má několik opodstatnění. Vytvoření dílu z jediného kusu plastu je mnohdy technologicky nemožné,
skládání dílčích celků může usnadňovat
montáž výsledného dílu, v neposlední
řadě pak lze získávat spojení materiálů
s rozdílnými vlastnostmi. Pro svaření termoplastů (či některých termoplastických
www.radicigroup.com/plastics
zastoupení pro ČR a Slovensko
15 nových velikostí forem
u Meusburgera
52
O tom, že si laserová technologie získává
stále větší zastoupení v průmyslu, není
pochyb. Lasery jsou vhodnými nástroji pro značení, řezání, svařování a další
speciální aplikace, jejichž rozsah ční nad
možnosti tohoto článku. Zaměříme-li se
blíže na oblast svařování, kromě kovových materiálů se začínají lasery ve větším měřítku uplatňovat i pro svařování
jiných materiálů, a to materiálů plastových.
dílu, zatímco spodní díl laserové záření naopak absorbuje. Světlo pak prochází vrchním dílem, zahřívá díl spodní
a vzniklé teplo taví stykovou oblast obou
dílů, což v kombinaci s působeným tlakem zaručuje takový průnik materiálů,
aby bylo dosaženo požadované pevnosti
svaru.
MSV 2013
Analýza sváru termovizní kamerou
Transmisivní (propustné) laserové svařování
Lintech, spol. s r. o.
Chrastavice 3
344 01 Domažlice
Tel.: +420 379 410 201
www.lintech.cz
53
LEPší nEž oRigináL
Aditiva pro recyklaci
Dr. Christian Lach, Marketing/Product Management Plastic Additives Europe, BASF Schweiz AG, Basel
není to tak dávno, kdy většina plastových výrobků končila svůj životní cyklus na skládkách. Dnes již
všichni vědí, že tento odpad je cenným zdrojem energie a surovin a většina plastového odpadu může být
opětovně použita.
Firma BASF si je vědoma rostoucího významu recyklace pro společnost a prostřednictvím svých
recyklačních aditiv přináší nová řešení při využití recyklovaných materiálů. Aditiva BASF neumožňují
jen prostou recyklaci, ale dokáží vylepšit vlastnosti recyklovaných polymerů na úroveň vyšší, než měl
původní panenský polymer. Klíčovým slovem je proto vylepšení vlastností polymerů při recyklaci a to je
také odpověď BASF na zvyšující se nároky na množství a kvalitu recyklovaných materiálů.
Aditiva pro stabilizaci recyklovaných polymerů
Mechanická recyklace je víc, než jen sběr a přetavení polymeru.
Recyklovaný polymer se většinou výrazně liší od původního materiálu. Jedním z mnoha důvodů je teplotní namáhání polymerů
během přepracování a opakovaném použití polymerů, čímž
dochází ke spotřebování teplotních stabilizátorů obsažených
v původním polymeru. Z tohoto důvodu jsou recyklované
polymery obvykle méně odolné vůči teplotnímu namáhání při
zpracování v porovnání s čistými polymery.
Tento problém má však řešení ve formě nových stabilizátorů.
I když má každá tuna recyklovaného polymeru svou vlastní
historii, využila firma BASF svých rozsáhlých znalostí zpracování a recyklace polymerních materiálů a vyvinula optimální
polyfunkční aditiva určená pro různé oblasti finálního použití recyklovaných polymerů. Díky těmto aditivům je dokonce možné
použít recyklované materiály i pro výrobky přicházející do styku
s potravinami a pro jiné náročné aplikace.
Degradace během zpracování a přepracování
Polymerní řetězce recyklovaných plastů jsou vystaveny
náročným podmínkám nejen při recyklaci, ale rovněž již během
předchozího originálního zpracování, což vede ke zmenšení
průměrné molekulové hmotnosti polymeru. Navíc jsou polymery
vystaveny dalším vlivům během jejich „aktivního života”, jako je
například UV záření, kontakt s chemikáliemi, hydrolýza, teplotní
namáhání a další. Nicméně i přes všechny tyto faktory je možno
dosáhnout stavu, kdy recyklované polymery budou schopny
dosáhnout minimálně stejných vlastností jako čistý panenský
polymer.
Vysoce kvalitní PET díky Joncrylu ADR
Speciálním případem je polyetylentereftalát, PET. Právě jeho
recyklovatelnost je hlavní výhodou oproti ostatním transparentním plastům. Je všeobecně známo, že po celém světě jsou PET
láhve sbírány, drceny, čištěny a granulovány ve velkém měřítku.
Získané granuláty jsou většinou minimálně kontaminovány jinými typy polymerů. Z tohoto důvodu má mechanická recyklace
PET materiálů větší smysl v porovnání s ostatními polymery,
kde homogenita polymeru může být dosažena s daleko větším
úsilím a náklady. Nicméně i v případě recyklovaného PET
bylo jeho použití dlouhá léta omezeno na jednodušší aplikace
typu výroby technických vláken. Použití recyklovaných PET
polymerů v „high-tech” obalových materiálech bylo omezeno
z důvodu ztráty části fyzikálních vlastností recyklátu vinou zkracování polymerních řetězců. Výsledkem bylo omezení využití recyklovaných PET polymerů na jednoduché výrobky nižší kvality.
Nicméně problém se ztrátou fyzikálních vlastností je dnes možné
vyřešit použitím funkčních aditiv od BASF, jako je například
54
Joncryl ADR. Jedná se o regenerátory polymerních řetězců,
což jsou molekuly, které se naváží na konce přerušených
polymerních řetězců. Působí tedy jako lepidlo, které slepí
přetržené řetězce do původního tvaru a tak je opraví na molekulární úrovni.
Tímto procesem dojde k obnovení původní struktury a fyzikálních vlastností. Navíc nově vytvořené molekulární řetězce mohou být v závislosti na množství použitého aditiva i delší než
u původního panenského polymeru. Díky tomu může být takto
regenerovaný materiál použit nejen na výrobu PET lahví, ale
i na výrobu fólií pro tepelné tvarování obalů, jako jsou například
kelímky pro potravinářský průmysl.
Navíc Joncryl ADR může vybavit recyklovaný polyester novými vylepšenými vlastnostmi. Polymerní řetězce prodloužené
těmito aditivy s množstvím reaktivních míst mohou spojit fragmenty polyesteru do vysoce rozvětvených polymerů s vysokou
molekulární hmotností, které je nemožné získat při konvenční
polykondenzační výrobě panenského polyesteru. Tyto polymery
mají výrazně vylepšené fyzikální vlastnosti. Díky Joncrylu ADR
dosahuje recyklovaný PET například vyšší pevnosti v tahu oproti panenskému polymeru a umožňuje jeho použití pro výrobu
obalových pásků nebo vysoce pevných vláken.
Petra 7030 kombinuje vysokou pevnost a tuhost s velmi dobrou
rozměrovou stabilitou a vysokou teplotní odolností. Díky
dobrým tokovým vlastnostem mají finální výlisky vysoce kvalitní
povrchovou úpravu i bez použití nátěrových hmot. Petra 7030
byla již použita výrobcem nábytku firmou Emeco na výrobu židle
s názvem 111 Navy Chair a tato byla představena na designové
soutěži během severoamerického plastikářského veletrhu NPE
2012. Jelikož se jedná o výrobek z recyklovaných PET lahví, je
výsledný produkt nejlepším příkladem toho, že dobře zvládnutá
recyklace může přinést i výrazně vyšší kvalitu oproti původnímu
použití recyklovaného polymeru.
nárůst recyklace plastů v Evropě
Firma BASF je připravena se aktivně podílet na trhu
s recyklovanými plasty prostřednictvím svých inovativních
řešení pro průmysl zpracování plastů. V roce 2011 bylo dle
PlasticsEurope jen v Evropě vyhozeno do odpadu o 2,4%
více plastů než o rok dříve, celkem 25,1 milionu tun. Z tohoto
množství bylo téměř 60% předmětem recyklace a zbývajících
40% (10 miliónů tun) bylo uloženo na skládky. Ale již brzy bude
toto „pohřbívání” cenných surovin zastaveno, jelikož v březnu
2013 rozhodla Evropská komise o zákazu skládkování plastů
od roku 2020.
Procesní aditiva irgatec
BASF v současnosti rozšiřuje i možnosti kontroly viskozity
polyolefinických recyklátů díky použití procesního aditiva Irgatec.
Viskozita polypropylenových recyklátů se může podstatně lišit
a to mimo jiné hlavně vlivem přítomnosti jiných polymerů. Pro
úpravu tokových vlastností při reakčním vstřikování jsou tradičně
používány peroxidy, ale jejich použití je technologicky poměrně
obtížné. Použití Irgatecu je výrazně bezpečnější a jednodušší
díky tomu, že je založen na jiném chemickém principu.
BASF Plastic Additives
BASF je jeden z největších výrobců, dodavatelů a vývojových
partnerů plastikářského průmyslu v oblasti aditiv a pigmentů.
zejména pak světelných stabilizátorů, antioxidantů a procesních
stabilizátorů, organických a anorganických pigmentů, efektních
pigmentů, barviv a dalších aditiv.
Více informací o aditivech BASF: www.plasticadditives.basf.com
Navštivte BASF na veletrhu K 2013 v Düsseldorfu v hale č. 5,
stánek C21/D21
distributor pigmentů a aditiv BASF
Zvýšení odolnosti polymerů
proti stárnutí a povětrnostním vlivům
Nicméně Joncryl ADR je pouze jedním z mnoha aditiv firmy
BASF pro recyklaci. Aditiva Recyclostab® vylepšují procesní
stabilitu a odolnost proti stárnutí u polyolefinů a tím umožňují
například recyklaci LDPE fólií a pouzder automobilových baterií.
Aditiva Recycloblend® jsou používána pro recyklaci PP/EPDM
nárazníků, jejichž velikost a snadnost demontáže z nich dělají
další dobrý zdroj materiálu pro recyklaci. Aditiva Recyclossorb®
jsou používána pro recyklaci plastových přepravek z HDPE.
Zvyšují povětrnostní odolnost polyolefinů a umožňují použití
recyklovaných polymerů pro výrobu zboží pro venkovní použití.
Navíc BASF, s ohledem na dlouholeté znalosti v oblasti formulace a zpracování plastů, nabízí mimo standardních aditiv
i specifická řešení pro konkrétní zákazníky optimalizovaná
dle požadavků zpracování a finálního použití recyklovaných
polymerů. Tato zákaznická řešení jsou většinou velmi jednoduchá z pohledu zpracovatelského, což je důležitým hlediskem
při posouzení možností zpracování recyklovaných polymerů
zejména u malých a středních firem.
Petra 7030 – Recyklace v USA
Pouze na americkém trhu BASF nabízí materiál Petra® 7030,
speciální nízkoviskózní PET pro vstřikování s obsahem 30%
skleněných vláken vyrobený z recyklovaného polymeru.
MSV 2013
www.pigmentum.cz
MSV 2013
55
INOVACE V PŘESNÉ ROBOTICE
NOVÉ TYPY INOVOVANÝCH, RYCHLEJŠÍCH
A PRECIZNĚJŠÍCH ROBOTŮ EPSON
Na veletrhu Automatica v Mnichově byly představeny nové typy průmyslových robotů
.
V tomto článku bychom Vám rádi představili základní parametry a přednosti těchto robotů.
V kategorii 4-osých robotů se jedná o novou variantu robotu
SCARA SPIDER – RS4 s dosahem 550 mm a maximální nosností
4 Kg. Díky speciální kinematické struktuře bez mrtvého prostoru je
maximalizován využitelný prostor a robot dosahuje velké dynamiky
pohybů při zachování vysoké přesnosti polohování (opakovatelná
přesnost ± 0,015 mm).
vodorovný
dosah
975 mm a opakovatelnou
přesnost
±
0,03 mm.
Maximální
nosnost obou typů robotů je 5 Kg (7 Kg při
vertikálním
zatížení
zápěstí).
Pro řízení je možné
použít jak základní
typ řídicího systému RC180, tak i velmi robustního řízení
na bázi průmyslového
počítače RC620. RC620
umožňuje současně řídit
více robotů (20 řízených os),
zpracovávat signály ze 152
vstupů a 144 výstupů, obsluhovat 48 souběžně probíhajících procesů, Conveyor
Tracking, zpracování obrazu až ze 16 kamer, a to vše
v jednom programovacím
software
RC+.
Nehrajte si.
Vyhrávejte.
t
t
t
t
t
t
t
HORKÉ TRYSKY
HYDRAULICKÉ VÁLCE
VYHAZOVAČE
DATUMOVKY
CHLADÍCÍ PRVKY
EXPERTNÍ SYSTÉM CalcMaster
...
Čas cyklu:
Speciální kinematická struktura umožňuje zkrátit dráhy robotu a tím výrazně redukovat čas cyklu
Pracovní plocha:
Vepsaný čtverec v pracovním
dosahu robotu RS4 má roz777 mm, což zejména
měr
při paletizaci dovoluje využít
výrazně větších transportních
paletek
□
Pro simulaci
pohybů robotů a stanovení času cyklu je k dispozici
simulační nadstavba, která je integrována
RC+.
do programovacího software
Tento program je ZDARMA!
Pracovní prostor:
Integrace SPIDER robotu
v montážních buňkách umožňuje efektivně využít celý
pracovní prostor.
Šestiosé roboty ProSix S5
a S5L jsou nové modely
v produktové řadě robotů
. Optimalizovaná konstrukce robotů společně s výkonnými servy a revolučním
Smart Motion řízením umožňuje dosahování vysokých
rychlostí, velké opakovatelné
přesnosti polohování a velmi malých vibrací zejména při malých rychlostech. Dosah robotu
S5 je 786 mm a opakovatelná přesnost ± 0,02 mm. Robot S5L má
56
Firma
, která má výhradní zastoupení robotů
pro Českou republiku, Vám rada poskytne podrobnější informace včetně technické podpory pro integraci robotů
,
případně dodání celé robotizace „na klíč“.
664 31 Lelekovice 103
Tel.: 541 232 288
Fax: 541 232 711
www.jansvoboda.cz
E-mail: [email protected]
www.opticontrol.cz
MSV 2013
JAN SVOBODA, s.r.o | Březinova 25, Brno 616 00
tel: +420 549 243 939 | tel/fax: +420 549 243 917
MSV 2013
57
Modula: inovativní technologie sušení
Piovan zvítězila u vedoucího výrobce
automobilů a obdržela patent
Hlavní předpoklady u společnosti BMW,
potřebné pro výběr systému přípravy
plastového granulátu zahrnující nasávání, sušení a míchání, jsou evidentní charakteristika energetické efektivity, snadnost obsluhy, stabilita úrovně produkce,
ekologická kompatibilita a udržitelnost.
zařízení, Modula od společnosti Piovan
byla vyhodnocena BMW jako nejlepší řešení, pro její nejvíce efektivní chod, spotřebu a využití energie, auto adaptabilitu
a konstatní provozní podmínky.
Pro nový výrobní program, který pro
první fázi zahrnuje instalaci šesti linek,
BMW potvrdilo řešení Modula
jako “výběr”.
Modula je inovativní autoadaptivní a energeticky
efektivní
sušící sys-
K o n krétně pro jeden z něměckých výrobních závodů s produkcí
velmi inovativních BMW i3 a BMW i8,
v počátečním stádiu projektu, BMW specifikovalo všem potenciálním dodavatelům, že jakýkoliv nezbytný proces pro
nasávání, sušení a míchání pro použití
různých polymerů, musí být energeticky
efektivní a kontinuálně udržitelný. Deklarované výstupy pak budou testovány
a porovnány, vyhodnoceny a následně
stanoveny výsledky dle výkonu.
tém
pracující
společně s více sušícími násypkami, který Piovan uvedl na trh koncem roku 2010.
V současnosti Piovan obdržel specifický
patent v certifikaci inovativnosti řešení
Modula.
Dvě sady Modula dodané do BMW, byly
konfigurovány také jako podpora dalšího
rozvoje do dvanácti výrobních linek.
Materiály používány BMW jsou zejména
mixy na bázi polypropylenu nebo polykarbonátu, jako PP/EPDM a PC/SAN.
Plastové díly jsou vstřikovány a ihned
dopraveny na lakovací linky, velmi citlivou fázi výrobního procesu, kde nejsou
dovoleny částice silikonu.
Jednou z velice ceněných vlastností
koncepce Modula je absence silikonových částic, či dílů v systému, což ji činí
plně vhodnou pro aplikace podobné jako
v BMW.
sušících násypek, každá jednotlivá
násypka pro svůj typ materiálu, skrze
potrubní systém.
Samozřejmě, že každá násypka potřebuje specifické podmínky pro optimální
výkon (průtok suchého vzduchu, teplota a tlak) v závislosti od charakteristiky typu materiálu, požadované vstupní
a konečné hodnoty vlhkosti, hodinové
spotřeby materiálu a rozměru granulí.
Bezpečné parametry jsou systematicky
upravovány a sušící systém je nevyhnutelně navržen na nejvíce kritické procesní parametry, jako je maximální spotřeba
materialu, maximální teplota a nejvyšší
průtok suchého vzduchu.
Tento základní standardní model, jde
proti všem principům energetické efektivity a v podstatě není schopen snížit,
nebo optimalizovat provozní náklady.
V BMW se dvěma systémy Modula dodanými společností Piovan, automaticky
upravují a řídí všechny provozní parametry pro každou individuální násypku,
a proto používají pouze nezbytně nutné
množství potřebné energie. Je to možné
díky specifickému řídícímu software, které propojuje nastavení každé násypky
s daty snímanými senzory instalovanými
v systému.
V podstatě to znamená, že díky patentovanému meřícímu zařízení průtoku vzduchu Piovan, umístěnému na přívodní
vzduchové linii každé násypky, můžeme
upravit a řídít okamžitě a individuálně
násypku vedle násypky.
Navíc, celkový průtok vzduchu je modulován automaticky a effektivně skrze centrální sušící jednotku, vybavenou vzduchovou pumpou třídy IE3, což
umožňuje optimální procesní podmínky.
Modula je dnes dostupná pro střední
a vyšší kapacity applikací (zpracování 200 až 2000 kg/h granulátu) a zajistí úsporu energie až 50 % s ohledem
k běžným centrálním systémům sušení
odpovídající kapacity. Modula je připravena pro aplikaci s Winfactory.
Mimo systém Modula, byl do BMW také
dodán Varyo auto-adaptivní podtlakový
nasávací systém, MDW gravimetrické
dávkovače a supervizní software Winfactory, vše produkty společnosti Piovan.
Dodané sady Modula jsou obě v konfiguraci s generátorem suchého vzduchu
a sedmi sušícími násypkami s objemy
od 600 do 1000 litrů.
Důvodem pro sušení hygroskopických
plastů je redukce obsahu vlhkosti na požadovanou úroveň. Tato operace je obecně prováděna cirkulací horkého suchého
vzduchu uvnitř sušící násypky.
Po skončení testovacího období v délce
6-ti měsíců, kterého se účastnilo pět
hlavních možných dodavatelů tohoto
58
V případě aplikace, která zahrnuje sušení mnoha různých materiálů, je
centrální jednotka používána pro generování suchého vzduchu, který je následně distribuován do série jednotlivých
Piovan Central Europe GmbH
(Piovan Czech Republic s.r.o.)
Pavel Polomský
[email protected]
[email protected]
www.piovan.com
MSV 2013
MSV 2013
59
Inteligentní řešení horkých vtoků vhodná pro každou aplikaci
Smart Hot Runner Solutions to Suit Each Application
Mastip přináší řešení, to znamená, že každý z našich systémů je
vyráběn na zakázku přesně podle vašich požadavků. Naši technici
budou s vámi spolupracovat na posouzení potřeby vašeho projektu a
zajistí, aby bylo dosaženo správného řešení pro vaši aplikaci.
Mastip supplies solutions; this means each of our systems is custom
made to meet your exact requirements. Our engineers will work with
you to assess the need of your project ensuring the right solution is
achieved for your application.
Přinášíme řešení na širokém poli trhu, a to v oblasti lékařství, optiky,
obalové techniky, výroby uzávěrů, elektrotechnické, strojírenské,
průmyslové, domácích spotřebičů a automobilových součástek.
We produce solutions across many markets, including medical,
optical, packaging, caps and closures, electrical, engineering,
industrial, appliances and automotive components.
Naše týmy posuzují každou aplikaci, aby zajistili použití správné
konfigurace trysek, konstrukci rozvodných bloků a součástky odolné
proti opotřebení k dosažení kvality dílů, jejich životnosti a dlouhodobé
spolehlivosti.
Mastip má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování řešení pro horkou
polovinu, etážovou formu, vícemateriálové a vícebarevné aplikace.
Mastip je schopen přezkoumat a doporučit správné řešení pro vaše
jedinečné požadavky, od jednoduchých vícedutinových plastových
obalů po technicky vyspělé komponenty, jako jsou strukturální a strojní
součástky pro automobilový průmysl.
Řešení uzavíratelných trysek společnosti Mastip byla vyvinuta
pro aplikace vyžadující vysoce kvalitní estetický vzhled výlisků,
vysoké vstřikovací rychlosti a nízké vstřikovací tlaky. Uzavíratelnost
rozvodných bloků lze ovládat nezávisle k umožnění sekvenčního plnění
vašeho výlisku.
Jelikož je každý systém navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám,
řešení rozvodných bloků a trysek lze opatřit tak, aby splňovaly veškeré
nároky na vzhled formy.
Our solutions teams assess each application to ensure the
correct nozzle configuration, manifold design and wear resistant
components are utilized to achieve part quality, repeatability and long
term reliability.
Mastip has extensive experience in supplying solutions for hot half,
stack mould, multi material and multi colour applications. From simple
high cavitation plastic packaging to technically advanced components
such as structural and engineering parts for the automotive industry
Mastip is willing to review and recommend the correct solution for
your unique requirements.
Mastip’s Valve Gate solutions have been developed for applications
demanding a high cosmetic gate finish, high injection speeds and
low injection pressures. Manifold valve gates can be actuated
independently to allow sequential filling of your moulded part.
As each system is designed to meet your needs, a manifold and nozzle
solution can be supplied to meet any challenging mould design.
www.mastip.com
L4
Váš partner v systému
horkých vtoků
L
L
L
L
L4
L4
L4
L5
Ød2
Your Hot Runner Partner in Technical Moulding Solutions
MJ Trysek - MJ Nozzle
MX Trysek - MX Nozzle
BX Trysek - BX Nozzle
SX Trysek - SX Nozzle
Tryska MJ je ideální pro zpracování
malých částí nebo tam, kde je
prostor minimální. Tryska navržená
pro konfiguraci horké poloviny s
více dutinami má optimalizovaný
termočlánek a umísťování topného
tělesa k zajištění přesné regulace
teploty a profilu. Malé pouzdro
ústí vtoku dovoluje vstřikování do
vyhrazených prostor a zároveň
umožňuje kvalitní chlazení prostoru
ústí vtoku, a tak poskytuje lepší kvalitu
dílů a kratší dobu cyklů.
Tryska MX je určena pro použití v
systémech horké poloviny s mnoha
dutinami, včetně dutin malých
rozměrů. Tím, že MX tryska poskytuje
vynikající tepelnou konzistenci, je
schopna zpracovat širokou škálu
plastů, od snadných etylenů až po
náročné technické pryskyřice.
Tryska BX je určena k řešení
všeobecných účelů pro aplikace s
nízkých až středním počtem dutin,
které nevyžadují konstrukci horké
poloviny. Shodné konfigurace pro hrot,
matici a ústí vtoku s řadou X (stejně
jako trysky MX a SX) zajišťují, že tryska
BX provádí tvarování i za náročných
podmínek. Dostupnost v široké paletě
velikostí a délek činí tyto trysky velmi
univerzálními produkty pro širokou
škálu aplikací.
Tryska SX je speciálně určena pro
aplikace samostatnými tryskami. Dvě
nezávisle řízené oblasti pro topná
tělesa poskytují rovnoměrné rozdělení
teploty po celé délce trysky, čímž činí
trysku ideální pro zpracování technicky
náročné a na teplotu citlivé pryskyřice.
The MJ nozzle is ideal for the
processing of small parts or where
space is minimal. Designed for multi
cavity hot half configurations the
nozzle has optimised thermocouple
and heater positioning to ensure
precise temperature control and
profile. The small gate pocket allows
injection into restricted areas while
enabling superior cooling of the gate
area, thus providing improved part
quality and cycle times.
The MX nozzle is designed for use
in high cavitation hot half systems
including those requiring close cavity
pitching. By providing excellent
thermal consistency the MX nozzle
is able to process a wide range of
plastics, from the easy ethylene’s to
tough engineering resins.
The BX nozzle is designed to provide
a general purpose solution for low
to medium cavitation applications,
not requiring hot half construction.
Sharing the X range tip, nut and gate
configurations ensures the BX nozzle
performs under demanding moulding
conditions. Available in a large variety
of sizes and lengths makes this nozzle
a very versatile product for a wide
range of applications.
The SX nozzle is specifically designed
for all single nozzle applications.
The two independently controlled
heater zones provide uniform
temperature distribution along the
length of the nozzle, making it ideal to
process demanding engineering and
temperature sensitive resins.
Mastip is a leading designer and manufacturer of innovative
hot runner solutions to the plastics industry worldwide. Our
comprehensive product range includes complete Hot Half or
manifold only solutions in thermal and valve gate configurations to
satisfy the most demanding applications.
Ať už je váš produkt z oblasti strojírenství, optiky, obalové techniky, nebo
se jedná o elektrotechnickou, spotřební, lékařskou či automobilovou
součástku, Mastip nabízí široký sortiment a zkušenosti s aplikacemi
náročných technických pryskyřic.
Whether your product is engineering, optical, packaging, electrical,
consumer, medical or automotive components Mastip has the product
range and applications experience for demanding engineering resins.
S podporou naší globální sítě dílů a technické podpory, jsme tady,
abychom Vás podpořili od prvních dotazů až po post-prodejní servis
všech systémů společnosti Mastip po celém světě.
Kontaktujte nás ještě dnes pro řešení navržené speciálně pro
Vaši aplikaci.
Backed by our global parts and technical support network, we are
there to support you from initial enquiries through to post-sales
service for all Mastip’s systems across the globe.
Contact us today for a solution designed specifically for your application.
Contact Us
smart hot runner solutions
60
Mastip je předním konstruktérem a výrobcem moderních řešení
systémů horkých vtoků v průmyslu plastů po celém světě. Náš
rozsáhlý sortiment zahrnuje řešení kompletní horké poloviny či pouze
rozvodných bloků pro konfigurace tepelných regulátorů a ústí vtoku k
uspokojení i těch nejnáročnějších aplikací.
MSV 2013
[email protected] | www.mastip.com
Navštivte nás na veletrhu MSV v Brně. (Výstava VMM)
Visit us at MSV, Brno. (VMM Stand)
MSV 2013
smart hot runner solutions
61
Linde_Inzerce Svet plastu_07_03_12 v 2:190x170
9.3.2012
14:31
Stránka 1
Aplikace PRESUS™ N10
Snižuje náklady ve zpracování plastů
Vstřik plastů s dusíkem je dnes již běžně používanou technologií, zvláště v automobilovém průmyslu. Zpracovatelé
plastů hledají pod tlakem konkurence
způsoby, jak snižovat výrobní náklady.
Aplikační řešení společnosti Linde Gas
Předně má menší hmotnost, avšak nikoliv na úkor pevnostních parametrů. Tím
technologie GIM uživateli umožňuje dosáhnout též pozoruhodného snížení spotřeby plastu. Nezanedbatelnou předností
je rovněž kratší doba výrobního cyklu,
která
umožňuje
rychlejší
ochlazení zpracovávaného
plastu. Výrobek má
díky technologii GIM
přesnější
rozměry
a v místě nahromadění materiálu nevznikají vtaženiny.
Čistý dusík zabraňuje oxidaci plastu a účinně chrání
systém vstřikování
před
kontaminací
oxidovanými uhlovodíky z mazacích
hmot strojů a roztaveného plastu. Tím
se značně snižují
náklady na údržbu
Kryogenní zásobník na dusík s vysokotlakým odpařovačem
a opravy vstřikovacív lisovně plastů Mürdter Dvořák
ho zařízení. Doposud
jim v tom vycházejí vstříc. Jedním z nich největším problémem technologie GIM
je PRESUS™ N10. To bylo instalováno byla ekonomická komprese plynného
v lisovně plastů Mürdter Dvořák spol. dusíku s vysokým stupněm čistoty. Tato
s r.o. v Olšanech u Prostějova. Použití operace vyžaduje velké množství energie
dusíku při vstřikování plastů má za cíl a vysoké náklady na údržbu kompresozlepšit ekonomiku výroby a zvýšit kvalitu ru. Navíc kompresory s mazáním znečisplastových výrobků. Výsledným řešením ťují dusík a tím snižují kvalitu výrobků
aplikace dusíku je řada výhod, především i provozní spolehlivost. Vhodný systém
zkrácení doby cyklu a rozměrová stabilita zásobování vysokotlakým dusíkem vývýrobků. Při využívání technologie GIM znamně redukuje náklady spojené s pro(Gas Injection Molding, tj. vstřik plastů cesem GIM. Systém PRESUS™ N10,
s plynem) se dusík pod vysokým tlakem vyvinutý společností Linde Gas, předvstřikuje do roztavené hmoty polymeru, stavuje zajímavou alternativu k trakterou vypuzuje z jádra dílu a tlačí ji proti dičnímu systému zásobování. Systém
povrchu formy. Po ztuhnutí hmoty se plyn komprimuje kapalný dusík až do tlaku
uvolní z dutiny formy. Tímto způsobem 325 bar. Kapalný dusík se poté odpařuje
vznikne plastový díl, jenž se v porovná- ve vysokotlakém vzduchovém výměníní s produkty vyrobenými jinými tech- ku. Nízkoenergetická komprese kapaliny
nologiemi vyznačuje řadou předností. a odpaření tak poskytuje dusík bez oleje,
Pilz Czech s.r.o.
otevření pobočky nadnárodní společnosti
což umožňuje dosažení vysoké kvality
plastových výrobků. Instalace aplikačního řešení PRESUS™ N10 zákazníkovi
umožňuje snížit provozní náklady o více
než polovinu a pro tlak vstřiku do 325
bar provozovat současně více vstřikolisů bez instalace pomocných kompresorů
s celkovým výkonem 100 Nm3/h. Aplikace technických plynů společnosti Linde
Gas tak významně přispívají k zavádění
CRYOCLEAN®-snow
Automatizovaný proces čištění povrchu plastů
před lakováním účinkem oxidu uhličitého.
Technologie CRYOCLEAN®-snow je vysoce spolehlivý proces automatizovaného čištění bez vlivu lidského
faktoru.
Aplikační zařízení PRESUS™ N10
pro kompresi dusíku v technologii
GIM (Gas Injection Molding)
technologických inovací ve zpracování
plastů, pomáhají zvyšovat produktivitu
a snižovat náklady.
Více informací o technologii
PRESUS™ N10 získáte na e-mailové
adrese [email protected]
nebo na telefonu 731 608 722
Společnost Pilz GmbH je rodinnou společností,
která oslavila v letošním roce 65 let své existence. V celém světě zaměstnává více jak 1700
lidí a v současné době má 31 poboček. Jako
svou jubilejní 30. pobočku otevřela společnost
Pilz GmbH svou pobočku v České republice,
která bude zastřešovat aktivity firmy v České
a Slovenské republice. Pilz je společnost, jejíž
jméno je v celém světě synonymem pro bezpečnost člověka, stroje a životního prostředí
v oblasti průmyslové automatizace ve všech
průmyslových odvětvích. Toto synonymum naplňuje jak svými výrobky, tak kompletní inženýrskou podporou v oblasti bezpečnosti strojů
a zařízení. Dosažení stejného renomé na Českém a Slovenském trhu, bude hlavním cílem
společnosti Pilz Czech. Sídlo společnosti pro
Čechy a Slovensko je umístěno v Praze.
Michal Nevěřil
[email protected]
62
MSV 2013
3 zvyšuje kvalitu lakovaných dílů
3 bez teplotních a mechanických vlivů na čištěný materiál
3 bez dodatečných úprav
3 zvyšuje povrchovou energii a zlepšuje přilnavost barev
3 odstraňuje použití organických rozpouštědel z procesu
3 snižuje investiční a provozní náklady
Pro vstřikování plastů s dusíkem, vytlačování, vypěňování a vyfukování nabízí společnost Linde Gas
svoje know-how a specifické portfolio produktů a služeb:
3 komplexní zásobování technickými plyny
3 vysokotlaké zásobovací, měřicí a dávkovací systémy
3 chladicí technologie a patentovaná řešení
3 čištění forem
3 provozní testy a údržba instalovaných zařízení
Linde Gas – ideas become solutions.
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
www.linde-gas.cz
Ing. Ondřej
Kocurek,
722,
e-mail:
[email protected]
Josef Borek,
tel.:tel.:
731731
608608
784,
e-mail:
[email protected]
MSV 2013
63
Online
sledOvání fOrem,
střihacích a tvářecích nástrOjů
www.MachineLOG.IT|www.servisniknihy.cz
Na tyto a mnohé další otázky přináší odpověď patentovaný systém firmy MachineLOG IT, který řeší komplexní
znalostní databázi problematiky provozu a údržby pro formy na plasty a lehké kovy, střihací a tvářecí nástroje.
Základ systému je šifrovaná databáze s odstupňovanými přístupovými právy, která jednoduše umožňuje
sledování pohybu nástrojů a jejich aktuálního stavu. Pro
využití systému stačí chytrý telefon nebo tablet s datovým
připojením pomocí WiFi nebo 3G. Jednoduchost uživatelské obsluhy umožňuje rychlé vkládání informací včetně
obrazové dokumentace stavu nástroje s možností vkládat
grafické poznámky. Systém MachineLOG IT přináší exaktní
odpovědi na otázky, jako například kde se forma aktuálně
nachází, při jakých parametrech je provozována a jestli
jsou výrobky při daném stavu technologických parametrů
v rozsahu výrobní tolerance.
Další významný přínos systému je v oblasti zachování
know-how technologických pracovníků. V dnešní hektické
době nestačí pouze problémy vyřešit. Je nutná jejich prevence za pomoci sofistikovaných databázových nástrojů, které
umožňují rychlou archivaci korekčních faktorů, které byly
aplikovány, a jejich přínos pro řešení stavu výroby. Udržování
a sdílení znalostí technických pracovníků je stále důležitější
i z hlediska dalšího rozvoje firmy a rychlosti řešení požadavků korekcí neshodných výrobků, zvláště v korelaci s nutnou
a stále více zdůrazňovanou zastupitelností pracovníků.
Jednoduchý systém zadávání předurčuje tento systém
také k optimalizaci a urychlení komunikace mezi lisovnou
a nástrojárnou, a to díky exaktnímu systému, který plně
vyhovuje ISO normám kvality výroby při udržení minimálních časových požadavků při vkládání informací.
64
• Víte, co se aktuálně děje
s Vaším nástrojem?
• Máte komplet podklady na
jednom místě k použití?
• Jaké jsou aktuální funkční
technologické parametry?
• Jaký je počet zdvihů?
• Kontrola komplexnosti
preventivní údržby?
• Jak řešíte neshodné výrobky
z nástroje?
• Lze toto řešení urychlit?
• Jak Vaše firma řeší zachování
znalostní databáze
svých pracovníků a jejich
zastupitelnost?
Nenapodobovat,
být v čele!
Tomáš Baťa
Základní body,
které řeší MachineLOG IT
s nadstavbou FORMY:
Kde a v jakém stavu se formy aktuálně nachází?
•Komplexní online sledování formy,
parametrů a výlisků bez zátěže na
výrobní pracovníky.
•Zajišťuje, aby know-how špičkových
technických pracovníků zůstalo ve
firmě i po jejich odchodu.
•Zjednodušuje a urychluje komunikaci
o problematice neshodných výrobků.
Jsou výkresy a schémata aktuální?
•Urychluje servisní reakci celého
řetězce dodavatelů.
Vývoj, výroba, realizace jednoúčelových strojů a zařízení z Al profilů MiniTec.
Scara, šestiosé roboty a kamerové systémy EPSON.
www.opticontrol.cz, [email protected]
•Umožňuje sledovat provádění pravidelných předepsaných údržbových
postupů a jejich komplexnost.
Velmi významnou roli pak databáze technických znalostí
hraje při přípravě nových pracovníků a dalším vzdělávání
stávajících zaměstnanců. Udržet know-how firmy a jednoduše jej sdílet i mezi jednotlivými pobočkami je věc, kterou
v dnešní době hledá a ocení každý pracovník HR oddělení.
Systém MachineLOG IT s nadstavbou „Formy“ umožňuje
nejen sledování výrobních postupů a technologických parametrů, ale také umožňuje sledovat formy a nástroje při
jejich pravidelné preventivní údržbě a v případě nehody
také při opravách.
motivační otázky:
•Zjednodušuje problematiku
transferu forem.
•Urychluje problematiku zajišťování
náhradních dílů.
Byly všechny preventivní testy a údržba provedeny?
MSV 2013
Inzerce Kovoinzert duben 2007_osvit.indd 1
MSV 2013
16.4.2007 12:19:27
65
Polypropylen – že se nedá slepit ?
Se součástmi vyrobenými z polypropylenu se setkáváme na každém kroku. Často je potřebujeme spojit s jinou součástí nebo je opravit. Vžitým názorem je, že se
polypropylen obtížně lepí. V dalším textu představíme
několik řešení od společnosti Henkel.
Polypropylen je termoplastický polymer a patří mezi
polyolefiny. Poprvé byl polymerován v roce 1954
a uveden na trh v roce 1957. K jeho významným
vlastnostem patří výborná chemická odolnost, nízká
hustota, odolnost únavě a dobrá barvitelnost. Po naplnění vhodným plnivem (např. skleněné vlákno nebo
EPDM) vykazuje dobrou houževnatost. Je dobře recyklovatelný. Pro jeho velké rozšíření hraje nejdůležitější roli jeho nízká výrobní cena.
Ročně se na světě vyrobí několik desítek milionů tun
polypropylenu a spotřebuje na produkci obalů, lan,
textilu, nádrží a potrubí, folií, součástek domácích
spotřebičů a zejména součástí automobilů.
Díly z polypropylenu se často spojují svářením, pokud
je však potřeba spojit dva různé materiály, je výhodné použít lepení. Všechny polyolefíny patří mezi tzv.
obtížně lepitelné plasty (dále PTFE, silikony a další).
Jednou možností, jak tuto okolnost změnit, je fyzikální úprava povrchu (zvýšení povrchového napětí), a to
plamenem či koronárním nebo plazmovým výbojem.
Po takové úpravě je možné lepit polypropylen běžnými postupy, vyžaduje to však značnou investici do
zařízení.
Druhou cestou, jak lepit polyolefiny, je použití speciálních lepidel nebo lepicích postupů. Společnost
Henkel nabízí ve svém rozsáhlém portfoliu zejména
následující možnosti:
Kyanoakrylátové lepidlo a primer. Rozšířenou metodou lepení nejen polypropylenu, ale i ostatních obtížně lepitelných materiálů je použití primeru v kombinaci se vteřinovým lepidlem. Speciální primer se
nanese před lepením na povrch plastu a tím se zvýší
jeho povrchové napětí na úroveň kompatibilní s kyanoakrylátem. Společnost Henkel nabízí několik takových primerů.
Pro profesionální použití slouží Loctite 770, který je
vhodný pouze pro obtížně lepitelné materiály a na
ostatních plastech může způsobit snížení adheze.
zkušební podmínky automobilového průmyslu. Spoje
jsou dlouhodobě odolné proti působení vlhkosti a teplotě do 100°C. Pro potřeby malých aplikací se lepidlo
dodává v balení 50 ml se statickým mixerem a je tak
využitelné i při menších sériích dílů a v oblasti údržby
a oprav. Hlavní výhodou tohoto lepidla je schopnost
vytvářet houževnaté a odolné spoje polyolefinů s jinými materiály bez nutnosti předchozí úpravy povrchu
plastu. Proces lepení je možné automatizovat.
Kontrolu nanesení umožňuje jeho fluorescence pod
UV zářením. Tento produkt vykazuje maximální zvýšení adheze, je výborný na polyolefínech a silikonu,
má uspokojivé výsledky dokonce i na PTFE.
Univerzální použití má produkt Loctite 7239, ten je
možno bez obav aplikovat na všechny plasty bez
znalosti, o jaký materiál se jedná. Hlavní těžiště jeho
použití je tedy při opravách, pokud není jistota, jaký
materiál se vlastně lepí. Speciálně pro výrobu zdravotnických pomůcek, kde se stále více nahrazuje PVC
polyolefiny, byl vyvinut primer Loctite 7701 schválený
podle ISO 10933 pro účely krátkodobé implantace.
Pro lepení primerem připraveného povrchu jsou nejvíce vhodná lepidla Loctite 406 nebo Loctite 401. Po
nedávné významné inovaci je teplotní odolnost těchto produktů 120°C. V případě potřeby vyplnit spáry až
do 5 mm je možné použít také unikátní dvousložkové
lepidlo Loctite 3090.
Lepení polypropylenu kombinací primeru a kyanoakrylátu je jednoduché, rychlé a pevné a s ohledem na
charakter lepidla je vhodné zejména pro lepení malých dílů ve všech oblastech výroby i údržby.
Polyuretanové lepidlo a primer. Potřeba lepit větší díly, zejména v oblasti autoopravárenství, vedla již
před mnoha lety společnost Henkel k vývoji a zavedení primeru Terokal 150. Tento ředidlový produkt po
zaschnutí vytváří film s dobrou adhezí k většině plastů včetně polyamidů a houževnatého polypropylenu.
Takto upravený podklad je možné lepit a lakovat.
Pracovní postup spočívá v úpravě tvaru slepu (drážka tvaru V), zdrsnění, očištění a nanesení primeru.
Po jeho zaschnutí (15 – 30 minut) se díly lepí speciálním dvousložkovým PUR lepidlem Terokal 9225
nebo rychle tvrdnoucím Terokal 9225SF. Lepidlo je
tixotropní, vyplňuje i velké spáry a vytvrzuje za cca
10 resp. 2 minuty. Pro dosažení vyšší pevnosti a houževnatosti se spoj vyztužuje skelnou tkaninou nebo
kovovými výztuhami. Líc dílu se přebrousí a nalakuje
opět s pomocí produktu Terokal 150. Výsledkem je
opravený povrch se vzhledem nového.
Primárně je tato metoda určena pro opravy plastových součástí vozidel, jako jsou nárazníky automobilů, kapotáže motocyklů a další. Je však možné takto
opravit i rozměrné plastové krycí panely zemědělských nebo stavebních strojů a pochopitelně i další
rozměrné polypropylenové díly v oblasti průmyslu
jako jsou násypky, zásobníky, potrubí, skříně apod.
Při kvalitním provedení a vyztužení slepeného spoje
jsou díly dokonale pevné a houževnaté.
Lepidlo na polyolefiny. Na požadavek trhu lepit
polyolefiny, zejména polypropylen, v jednom kroku bez úpravy povrchu reagovala společnost Henkel vývojem speciálního dvousložkového lepidla
Loctite 3038. Tento produkt na bázi akrylátů obsahuje speciální aktivní složky, které upraví během tuhnutí
lepidla povrch lepeného dílu a i na obtížně lepitelném
povrchu vytvoří podmínky pro dobrou adhezi lepidla.
Loctite 3038 se používá zejména při výrobě konstrukčních součástí pro automobily, pro lepení spojů plast / plast a hlavně plast / kov. Splňuje náročné
Tavné lepidlo. Další, často opomíjenou možností,
jak lepit polypropylen, je použití speciálních tavných
lepidel (hot-melt) na bázi polyolefinů. Tyto produkty mají překvapivě dobrou adhezi a při namáhání je
pevnost spoje omezena spíše kohezí lepidla. Z portfolia společnosti Henkel se pro lepení polypropylenu
často používají produkty Technomelt aS 5355 nebo
Technomelt aS 5375. K ověřeným aplikacím patří lepení separačních desek v olověných akumulátorech
nebo lepení filtračního media na polypropylénová
čela filtru.
Velkou výhodou lepení tavným lepidlem je jednoduchý technologický proces s jednosložkovým lepidlem
a zejména téměř okamžitá fixace spoje. Ke zpracování lepidla je však bezpodmínečně nutné zařízení pro
tavení a nanášení produktu.
Jak vyplývá z výše uvedeného, lepení polypropylénu
patří mezi použitelné technologie spojování, umožňuje zjednodušení konstrukce nebo spojení různých
materiálů a tím i efektivní cestu k dalším úsporám výrobních nákladů plastových součástí.
Více informací o produktech na www.loctite.cz
Rychle a spolehlivě,
tak fungují vteřinová lepidla Loctite®
Ino
va
Ce
O
vůč dOln !
i te é
až plOt
ě
dO
120
Loctite® 3090
• Pro vyplnění velkých spár
°C!
Loctite® 401, 406, 454
• S teplotní odolností od -40 °C až do 120 °C
Více informací o vteřinových lepidlech Loctite® naleznete na: www.loctite-instantadhesives.com
Henkel ČR spol. s r.o., General Industry, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, www.loctite.cz, [email protected]
66Řízení a údržba - CA_09_2013_Loctite_190x270mm.indd 1
MSV
2013
5.9.2013
20:44:41
MSV
Řízení2013
a údržba - CA_09_2013_Loctite_190x270mm.indd
2
5.9.2013 20:44:48 67
Automatizační a manipulační technologie
používané při zpracování plastů
„Přesně tak jsem si to představoval.“ To byla slova ing. Mathiase
Göldnera, manažera industrializace a plánování výroby firmy
Weidmann Plastics Technology AG sídlící ve Švýcarsku, když uviděl 3D návrh montáže klipů pro díl z výrobního sortimentu určeného pro významného jihoněmeckého výrobce automobilů. Pan
Göldner díky svým dlouholetým zkušenostem rozhodující měrou
přispěl k realizaci základní myšlenky a ve spolupráci s konstrukčním a projekčním oddělením společnosti HAHN Automation vyvinul výrobní technologii.
Koncepce firmy Weidmann spočívá v tom, že plastové díly v celosvětovém měřítku vyrábějí buď ve vlastních závodech nebo
ve spolupráci s výrobci plastových dílů. Montážní buňky, určené
do pracovní oblasti kolem vstřikovacích lisů, byly při realizaci tohoto projektu poskytnuty přímo těmto subdodavatelům. V prvním
projektu se jednalo o poloautomatické pracoviště zalisování klipů
současně s kompletací horního a dolního dílu, pomocí výměnných
nástrojů určených pro jednotlivé varianty finálního výrobku. Příprava projektu a jeho realizace byly prováděny ve spolupráci se
společností HAHN Automation, sídlící v Reinheimu.
Pokračování ze str. 44
C.
Visions become real.
Montážní a kontrolní pracoviště MasterCell
Další projekt realizovaný oběma podniky využívá pracoviště MasterCell vyvinuté společností HAHN Automation, které umožňuje
široké spektrum využití. Koncepce MasterCell může být použita
jak pro automatizované jednotlivé pracoviště s manuálním zakládáním a vykládáním, tak i v kombinaci s technologicky náročnými
automatickými provozy. Pro maximální flexibilitu je každá buňka
MasterCell vybavena vlastním řízením a obslužným pultem.
%
Až 40 ká
ic
t
e
energ ra!
o
úsp
Mezi klíčové vlastnosti patří: standardizovaný stavebnicový princip, standardizované schéma ovládání, jednoduchá manipulace
a obsluha, ergonomické uspořádání, vysoká kvalita, vysoká disponibilita, krátké dodací lhůty, velká úspornost, pružný stupeň
automatizace, či design na přání zákazníka.
V tomto případě se jedná o automatizaci následujícího procesního postupu: Lineární robot odebírá hotové díly ze vstřikovacího
lisu a odkládá je do určeného pracovního prostoru v MasterCell
buňce. Šestiosý robot KUKA KR 6 Agilus, pak odebírá klipy, které
jsou roztříděny na vibračním dopravníku, a připevňuje je do různých otvorů na finálním dílu, který je následně odebrán a odložen
na dopravníkový pás. Postup montáže klipů je přitom samozřejmě
kontrolován a sledován soustavou vzájemně sladěných senzorů.
Toto pracoviště bylo instalováno rovněž v České republice.
Temperační a chladící systémy
vč. pulsní temperace
akce
iální osti
c
e
p
S
ežit
u příl Brno
MSV 13!
20
konstrukce s cílem minimalizace ceny formy, rám
246x246x364 mm, vzdálenost mezi tvary 20 mm, hmotnost
formy cca 260 kg, tvarové díly i rám formy ocel uhlíková
1.1730
- cena formy - 16 000,- EUR
- cena výstřiku - 0,0865,- EUR/ks
- do cen výstřiků je rozpuštěna i cena forem, rozdíl mezi
cenou výstřiku pro konstrukci A a C je 0, 0025 EUR,
tj. cca 7 haléřů
- otázkou je zda se jedná o úsporu lze důvodně a ze zkušenosti předpokládat, že náklady na údržbu a opravy formy
podle konstrukce C budou výrazně vyšší než pro A i B
náklady na reaktivní údržbu oproti preventivní údržbě jsou
až 10x větší
4. ZÁVĚR
- Výhradní postavení ve vztahu ke konečné kvalitě výstřiku
má jeho konstrukce a z ní vyplývající konstrukce vstřikovací
formy
- Pokud je konstrukce výstřiku chybná, tj.neodpovídá zásadám technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů
nebo je chybná konstrukce formy například malá tuhost,
nevhodný vyhazovací systém, nevhodný způsob plnění tvarové dutiny polymerní taveninou, špatně navržený temperační systém, nedokonalé odvzdušnění, atd. sebelepší vstřikovací granulát nebo vstřikovací stroj a periferní zařízení
k němu příslušející, respektive nastavení optimalizovaných
technologických parametrů vstřikování závadu způsobující
výrobu nekvalitních výstřiků těžko odstraní
CENA FORMY SE ZJISTÍ AŽ V OKAMŽIKU
KDY JDE FORMA DO ŠROTU
Odnímače vtoků, lineární roboty, integrace
průmyslových robotů
Vždy je nutno sledovat a vyhodnocovat jako celek
všechny životnostní etapy formy. Bohužel v mnoha
případech se tomu ve firmách nikdo nevěnuje a jedno
oddělení nakoupí levnou formu a je tedy kladně hodnoceno a další oddělení téže firmy na levné formě prodělává a jejich hodnocení je tedy negativní.
Obrázek 2: Vizualizace automatizační buňky MasterCell
Další společné projekty, které využívají srovnatelné automatizační pracoviště, budou realizovány v montážních závodech v USA,
Jihoafrické republice, Číně, Španělsku a Německu. Přitom bude
využita globální organizační struktura skupiny HAHN, která bude
poskytovat servisní zajištění i pro společnost Weidmann.
Nezbytná je tedy spolupráce všech, na daném projektu,
zainteresovaných pracovníků a jejich práci vyhodnocovat jako práci celku skládající se z jednotlivých etap.
K tomu samozřejmě musí přistupovat i kvalifikace
a znalosti jednotlivých pracovníků.
Skupina HAHN Automation
Založení:
1. června 1992 v Rheinböllenu, Německu
Obrázek 1. Koncept nástroje pro montáž klipů
Společnost HAHN přitom mohla využít svých dlouholetých zkušeností, ale i vhodné podnikové organizační struktury. Základní koncepce byla připravena konstrukčním týmem v dceřiném podniku
ve Švýcarsku. Základem je buňka s ocelovou konstrukcí, která
se již mnohokrát osvědčila u řady aplikací použitých pro projekty
v mateřském závodě HAHN Automation, ve městě Rheinböllen.
Zde byly také vyrobeny všechny potřebné součástky, které pak
byly v závodě ve městě Reinheim sestaveny montážním týmem.
Vlastní montáž klipů bude prováděna u dodavatele firmy Weidmann, umístěného v České republice. HAHN tedy využil své mezinárodní struktury, a česká dceřiná společnost skupiny HAHN Automation si vzala na starost kompletaci jednotlivých nástrojů pro
další varianty finálních dílů a také instalaci a oživení montážní
buňky. Zároveň její servisní tým bude poskytovat servisní a poprodejní podporu pro tohoto dodavatele společnosti Weidmann.
68
Domnívám se, že v tomto konstatování je ukryta celá
škála možných úspor, ale i ztrát a to jak při výrobě
formy, tak i při jejím provozu.
Silné stránky:
automatizace montážních a kontrolních procesů, vývoj
a sériová výroba lineárních robotů, chladících a temperačních
zařízení pro plastikářský a gumárenský průmysl
Automatizace montážních a kontrolních
procesů
Do skupiny integrovány:
REMAK Maschinenbau GmbH a Geiger Handling Systems AG
MSV 2
Výrobní závody:
Německo (Rheinböllen a Reinheim), Švýcarsko, USA,
Česká republika
013
Regionální centra:
Turecko, Singapur, Čína, Kostarika
Navšti
v
7. - 11 te nás ve d
nech
.1
na MS 0.2013
Vv B
rn
Pavilo
n G1, ě
stáne
k 044
Poznámka: některá v článku uváděná čísla vycházejí z výpočtů expertního programu CalcMaster, Ing. Jan Svoboda, ml.,
fa Jan Svoboda, s.r.o., Brno.
Lubomír Zeman
Plast Form Service, s.r.o., Praha
Zaměstnanci:
cca 420 celosvětově
HAHN Automation, s.r.o.
Klostermannova 1000, 250 82 Úvaly
tel. +420 281 012 572 | [email protected]
www.hahnautomation.com
MSV 2013
www.hahnautomation.com
HAHN Automation, s.r.o. , Klostermannova 1000, 250 82 Úvaly
tel: +420 281 012 572 email: [email protected]
MSV 2013
PLASTY ZE VŠECH STRAN
69
PLASTR – Plastikářský klastr z.s.p.o.
V období konání MSV uzavírá PLASTR 7. rok svého fungování
a existence. Zájmové sdružení se ve svých aktivitách zaměřuje
na následující oblasti podpory firem a VaV institucí:
n Rozvoj
plastikářského průmyslu v regionu
n Využívání
n Zvyšování
výsledků výzkumu a vývoje u členů sdružení
a udržování kvalifikace pracovních sil členů klastru
n Podpora
inovačních aktivit svých členů - stimulovat tak jejich
ekonomický růst a posílit jejich konkurenceschopnost
Spolupráce PLASTRu:
Technologie a klíčové trhy členů PLASTRu:
Technologie:
n vstřikování
n vytlačování
n vyfukování
PŘESNOST RYCHLOST SPOLEHLIVOST
n vakuové tváření
n výroba forem
n dokončovací operace
AUTOMATIZOVANÉ
A ROBOTIZOVANÉ LINKY
n výroba granulátů
n plastisolů, tmelů
n barvicích koncentrátů
n samolepicích materiálů
Hlavní trhy – průmysl:
n automobilový
n elektrotechnický
n obalový
n spotřební
n potravinářský
Spolupráce PLASTRu:
n zdravotnický
n chemický
n reklamní, polygrafický
n kosmetický, farmaceutický
n stavebnictví
n zemědělství
n telekomunikace
n recyklace plastových odpadů
Odborné poradenství:
n pro vstřikování plastů
n pro vytlačování plastů
n patentová a známková kancelář
Povrchové úpravy plastových výrobků
Materiálový výzkum
Projekt se zabývá povrchovými úpravami technických dílů
z plastů nízkoteplotní plasmou za atmosférického tlaku. Výzkum je zaměřen na zlepšení adheze a odolnosti proti oděru
nánosů na technických dílech vyráběných diskontinuálně.
Cílem je reagovat na stále výraznější podíl zpracovávaných
speciálně sestavovaných směsí plastů a kompozitů oproti masově zpracovávaným komoditním plastům. Řešení se rozpadá
do dvou kategorií:
n Nové suroviny (nové polymery a aditiva, nanoplniva,
biopolymery apod.)
n Optimalizace polymerních směsí.
Plastr navíc zajišťuje průběžné, více méně operativní, hodnocení zpracovatelských vlastností nových surovin i testování a modelování zpracovatelských nástrojů (formy, extruzní
hlavy a hubice). Tyto činnosti jsou realizovány s Technologickou fakultou UTB a jejím Ústavem výrobního inženýrství
a Centrem polymerních materiálů.
Plastikářský klastr, z.s.p.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
Ing. Jaroslav Toufar
ředitel klastru
70
VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ
PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU
Tel: + 420 281 940 727
Fax: +420 281 940 726
E-mail: [email protected]
www.tiessepraha.cz
Tel.: +420 774 505 345
E-mail: [email protected]
www.plastr.cz
MSV 2013
MSV 2013
71
Obsluha vstřikovacích lisů roboty YASKAWA MOTOMAN
Mobilní souřadnicový měřicí stroj
na bázi fotogrammetrie
Měření pomocí fotoaparátu
Základem tohoto měřicího přístroje je kvalitní digitální fotoaparát, který přitom pracuje s vysokou přesností. Tím je zajištění
kvality levné a snadno dostupné.
Zajištění kvality hraje dnes pro každý výrobní podnik důležitou roli. Aby si zachovaly
konkurenceschopnost, využívá dnes mnoho podniků ve výrobě optické 3D kontrolní
a měřicí prostředky. Optický souřadnicový
měřicí přístroj DPA Inspect je přitom obzvlášť užitečný: Není totiž zkonstruován jen
k tomu, aby měřil díly jako jiné standardní
měřicí stroje, ale jako jediný mobilní souřadnicový měřicí přístroj se dá navíc propojit se všemi běžnými 3D skenery a inspekčními softwary. Uživatel obdrží komplexní
Optický měřicí systém DPA Inspect pracuje
s digitálním fotoaparátem s vysokým rozlišením, který slouží jako snímací senzor. Je díky
tomu velmi mobilní.
řešení pro své měřicí úkoly a nemusí zápasit
s několika oddělenými řešeními.
Ačkoliv měřicí systém dosahuje vysokou
přesnost (až 2 µm + 5µm/m RMS), je také
v porovnání s konvenční souřadnicovou
měřicí technikou velmi levný. DPA Inspect
pracuje s digitálním fotoaparátem o vysokém rozlišení, který využívá jako snímací
senzor. To přináší uživateli dvě obrovské
výhody: Zaprvé lze přenosným systémem
měřit objekty na libovolném místě. Zadruhé
je schopen díky úplné mobilitě vyhodnotit
dílce o velikostech od několika centimetrů
až do několika metrů. Vysoce výkonná varianta pracuje s digitální zrcadlovkou Nikon
D3x s rozlišením 24,5 megapixelů.
Funkce a práce s přístrojem
Jako snímací senzor je použit digitální
fotoaparát s vysokým rozlišením. Potřebné referenční body se vyznačí pomocí různých adaptérů a samolepících
fotogrammetrických značek. Uživatel
nafotí snímky přípravku z různých
úhlů pohledu. Velikost měřených dílců
může být od několika málo centimetrů
až po několik metrů. Následné vyhodnocení v režimu online nebo offline.
Automaticky jsou spočítány 3D
souřadnice snímaných bodů.
Pomocí digitálního fotoaparátu se měřený
objekt nejprve nasnímá z různých směrů tak, aby se nasnímaly všechny jeho
72
důležité části. Následně potom
(režim offline) nebo v průběhu
(režim online) vyhodnocovací počítač zpracovává digitálně pořízené snímky
a automaticky počítá 3D souřadnice měřených referenčních bodů.
Při vývoji produktů se často kvůli digitalizaci modelů pro další CAD zpracování využívá proužkový 3D skener používající senzor
s bílým světlem. Rovněž se dají skenery použít k rekonstrukci nástrojů nebo k vyhodnocení skutečných rozměrů po schválení
nástroje. Ale i v oblasti zajištění kvality plní
tyto skenery rozličné měřicí úlohy. Kombinace těchto skenerů s fotogrammetrií firmy
Aicon se vyplatí především tehdy, když jsou
požadovány velmi vysoké přesnosti nebo se
má měřit povrch velkých objektů.
Pokud byly dříve problémy s plynulým spojováním jednotlivých naskenovaných snímků v místě překrytí, tak nyní nabízí vítanou
pomoc DPA Inspect. Na snímaném dílci se
rozmístí indexační značky (samolepící nebo
magnetické) sloužící jako referenční body.
Tyto se nasnímají pomocí přístroje DPA
Inspect a následně použijí jako referenční
mrak bodů pro 3D skenování. Měřicí systém pak určí polohu každého snímku v 3D
souřadném systému a poskytne tak vysoce
přesné prostorové umístění snímku. Výsledná kvalita skenování měřeného povrchu
se tak díky celkově vyšší přesnosti snímání
indexačních značek značně zlepší.
V principu se může fotogrammetrie firmy Aicon používat společně s každým libovolným 3D skenerem využívající bílého
světla, jako jsou například skenery od výrobců Steinbichler, Cognitens, Creaform
nebo Vialux.
DPA Inspect se však dá použít i samostatně
na měřicí úkoly, když se má stanovit poloha objektů v prostoru. V tomto případě se
označí geometrie a body, které jsou rozhodující pro kontrolu pomocí značek a adaptérů. Obrysové hrany, vyseknuté otvory a jiné
se dají změřit bez signalizačních značek.
Speciálně pro kontrolu přípravků se nabízí použití kostkových adaptérů, pomocí nichž se dají snímat vyrovnávací prvky
s vysokou přesností. Pro změření dosedacích ploch se používají tak zvané kódované
značky k označení rovin. Po této přípravě
stačí, aby uživatel již jen vyfotografoval
měřený objekt z různých směrů digitálním
fotoaparátem.
Měřicí systém přichází k objektu,
ne opačně
Společnost Alstom Transport v Salzgitteru
používá měřicí systém DPA Inspect, aby
při výrobě pláště hnacích jednotek vlaků
dosahoval vysokou přesnost při spojování.
Tak porovnává Alstom skutečný obrys horní klapky v přední části hnací jednotky se
skutečným obrysem předního skla, které se
do ní má namontovat. Tímto způsobem je
již před montáží dílů zajištěna přesnost rozměrů štěrbin a lepených míst.
Aby se vyhledaly případné zdroje chyb, porovnávají se naměřená data s nominálními
CAD daty. Nepřesnosti v této oblasti jsou
možné, protože výroba přední klapky probíhá ručně. Alstom rovněž měří pomocí DPA
Inspect i nástroje a kontrolní etalony, které
podnik používá k výrobě bočního dílu hnací jednotky. Díky porovnání s nominálními
CAD daty tak výroba rychle dostává přesné
informace o potřebných korekcích.
Teprve použití DPA Inspect umožnilo vyřešit výše popsané měřicí úlohy. Olaf Duden,
manager kvality u firmy Alstom, vysvětluje: „Neexistuje žádná alternativa k DPA
Inspect. Naše konstrukční prvky a nástroje jsou mimořádně nepohyblivé. Protože si
nemůžeme pořídit pro každý jednotlivý díl
samostatný měřicí systém, musí měřicí systém k objektu a ne opačně.“
Výhody mobilního přístroje
DPA Inspect
Systém je použitelný jako samostatné
řešení nebo společně s 3D skenerem
používajícím senzor s bílým světlem.
Je možno ho kombinovat se všemi
běžnými povrchovými měřicími
systémy a inspekčními softwary.
Velmi levné řešení s vysokou přesností.
Měření objektů přímo na místě.
Levné komplexní řešení namísto několika
nerealizovatelných samostatných řešení.
DPA Inspect se standardně dodává s nezávislým softwarem Aicon 3D Studio. Tím
je již systém vybaven pro mnoho měřicích
úkolů. Kromě toho jsou dostupné i doplňkové moduly do různých inspekčních softwarů, jako jsou PolyWorks/Inspektor, Geomagic nebo Rapidform, takže se nasnímaná 3D
data systémem DPA Inspect přímo načtou
do stávajícího měřicího softwaru a zde se
například vyhodnotí CAD porovnáním.
Obsluha strojů a zařízení byla výhradně lidskou doménou, jednodušší manipulační práce byly prováděny pomocí standardních tříosých manipulátorů. S rozšířením
komplexnosti výrobků a následných operací s čerstvými výlisky jsou však vyžadována manipulační zařízení,
která by obstála i v náročnějších pohybech a komplexních úkonech 24 hodin 7 dní v týdnu. Vedení společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Jičín
se rozhodlo vyřešit tlak na vyšší produktivitu integrací
robotů YASKAWA MOTOMAN k vstřikovacím lisům.
Kompletní díl pro součástky v automobilu se vyrábí a kompletuje na pracovištích společnosti Continental Automotive Czech
Republic s.r.o. v Jičíně, které jsou obsluhovány roboty YASKAWA. První z pracovišť realizované společností MMT s.r.o. integruje robot HP20D s řídicím systémem DX100 obsluhující vstřikovací lis Krauss
Maffei se čtyřkavitovou formou. Pomocí univerzálního
pracovního nástroje robot uchopuje
každý díl dvěmi
savkami, přičemž
je nástroj navržen
tak, aby při změně
formy mohl odebírat všechny čtyři
výrobky ve variantě levý nebo pravý díl. Po odebrání
dílů z formy jsou
Navštivte
výrobky položeny
po dvou do chladicí desky, přičemž
komunikace mezi
robotem a lisem
umožňuje vyřazení
zmetků, které jsou
lisem vyhodnoceny podle vstřikovacích parametrů.
Nejchladnější díly
jsou po čtyřech
robotem umístěny
do prostoru popisovacího laseru, který obdobně jako lis dokáže identifikovat vlastní zmetky a informaci předat k robotu pro
vyřazení dílů. Po odebrání výrobků z prostoru laseru jsou díly
po jednom vkládány do blisteru na výstupní paletu.
V průběhu celého pracovního cyklu stroje dochází k automatické výměně zakládacích blisterů, které do systému vstupují
ve štosech. Výstupní skladba palet umožňuje dochlazení hotových dílů. V průběhu cyklu má navíc obsluha možnost požádat
o kontrolní kus, který robot vydá po operaci popisu laserem
na skluz k obsluze.
Roboty umožňují zvýšit produktivitu výroby a nahradit obsluhu při dlouhodobých stereotypních operacích v provozech se
sériovou výrobou. Kromě obsluhy vstřikovacích lisů lze integrovat roboty k obráběcím CNC centrům, plničkám a baličkám
výrobků, pro paletizační účely nebo pro obloukové a bodové
svařování.
Ing. Martina Mironovová
YASKAWA Czech s.r.o.
nás!
A1
pavilon
9
stánek 2
BUILT TO PERFORM IN YOUR INDUSTRY
Velký objekt: I ten – jako zde zobrazený
plášť hnací jednotky vlaku – se dá bez problémů změřit pomocí mobilního přístroje
DPA Inspect.
Dovolujeme si Vás pozvat do naší expozice na
Přitom uživatel pracuje v softwarovém prostředí, na které je zvyklý a jednoduše z něj
spouští komponentu DPA Inspect.
Čistý čas měření u DPA Inspect je stále
stejný. To se dlouhodobě vyplatí, protože se
dají jednotlivé měřicí úkoly lépe kalkulovat.
Tak se z DPA Inspect stává téměř univerzální řešení problémů při každodenní práci
s měřicí technikou.
Mezinárodní
strojírenský veletrh Brno
7. – 11. 10. 2013, pavilon A1, stánek 29
Jutta Thiel
www.aicon.de
MSV 2013
YASKAWA Czech s.r.o. | West Business Center Chrášťany | 252 19 Rudná u Prahy
Tel.: +420 257 941 718 | Email: [email protected]
MSV 2013
www.yaskawa.eu.com
73
Führungselemente / Guide elements
Führungselemente
/ Eléments /deGuide
guidage
elements / Elémentswww.strack.de
de guidage
www.strack.de
1
1
Kugelumlaufbuchsen
Kugelumlaufbuchsen
Re-circulating ball
Re-circulating
bushes
ball
Roulement
bushes à billes
Roulement
linéaire à billes linéaire
L
L
+0
+0
L2 - 0,2 L1 - 0,5
+0
L2 - 0,2
d2 g6
d2 k6
d2 g6
+0
K - 0,1
d1
+0,1
- 0,1
d3
d2 f7
d1
d2 f7
d3
+0,1
- 0,1
+0
K - 0,1
prvky
patří
také
pouzdro
s L„nekonečným“
Firma STRACK neustále rozšiřuje svou širokou nabídku vodících prv- Mat.:Mezi
1.7131 /nové
60 ± 2HRC
Mat.: 1.7131
± 2HRCvodící
d1 / 60
L
d1 d2
d3
d2 L1 zdvid3 L2
2.0598
2.0598
SNsamomazných
1782SNhem.
1782-Díky bronzovému
labyrintu je zaručena vysoká životnost
ků. Vedle tradičních kuličkových a kluzných vedení,
< 180 °C
< 180 °C
10 také
20 pouzdro
21 24 s osazením
20 9
24 12
pro
bronzových grafitových a bronzových teflonových elementů nabízí- a teplotní odolnost 10do 180C. 21Nově je
umístění přímo do vyhazovacího
me také samomazné prvky ze sintrované oceli (pouzdra i lišty).
12
30 paketu.
12 24
30 28
24 8
28 22
SN 1782-d1-L
SN 1782-d1-L
16
30
16 28
30 32
28 8
32 22
35 32
28 9
32 26
K
9 4
12
4
8 6
22
6
8 6
22
6
9 6
26
6
20 32
35 36
32 9
36 26
9 6
26
6
44
20 32
44 36
32 9
36 35
9 6
35
6
25
35
25 40
35 45
40 9
45 26
9 6
26
6
25
45
25 40
45 45
40 10
45 35
10 6
35
6
25
55
25 40
55 45
40 10
45 45
10 6
45
6
25
65
25 40
65 45
40 10
45 55
10 6
55
6
32
57
32 50
57 56
50 12
56 45
12 8
45
8
75
32 50
75 56
50 12
56 63
12 8
63
8
40
57
40 60
57 66
60 12
66 45
Také tradiční nabídka koncových spínačů STRACK se doplňuje
40
75
40 60
75 66
60 12
66 63
a zdokonaluje, například o vizuální indikaci sepnutí spínače pomocí
dvoubarevné LED diody. Pravoúhlé centrovací elementy STRACK,
známé pod označením Z 50, se již dodávají výlučně s vrstvou DLC
(označení Z 51), při zachování ceny a zástavbových rozměrů.
12 8
45
8
12 8
63
8
d h3
35
d2 H7
Z 4310
32
+0,03
d +0,01
SN 1782
d2 H7
+0,03
d +0,01
-0,02
16 28
L2
20
Z 4310
d -0,03
d2 H7
d2 H7
d -0,03
-0,02
Nabídka příslušenství STRACK se dále rozrůstá o specializované
díly, jako jsou elektrické a hydraulické vytáčecí závitové jednotky,
plynové pružiny, pneumatická rychlospojka vyhazovací tyče, kolapsující jádra pro odformování vnitřních tvarů (závitů, zápichů apod.).
35
L1 K
20
d h3
SN 1782
16
d2 k6
+0
L1 - 0,5
Tip pro konstrukci: dvojstupňový Klinkenzug STRACK Z4-19
Dvoustupňový klinkenzug STRACK Z 4.
Výhoda: pomocí normalizovaných dílů můžete vytvořit vice dělících rovin.
Asi znáte problem, kdy je vyžadována třetí dělicí rovina vstřikovacích forem,
například v 3-deskových formách nebo pro uvolnění šíbrů, a začíná časově
náročné hledání normalizovaných dílů.
Klinkenzugy Z 4-19 v uvedeném speciálním provedení jsou právě určeny
pro vytvoření dalších dělících rovin a to díky jejich promyšlené konstrukci. Dvoustupňové klinkenzugy jsou k dispozici v provedení s prodlevou
(Z 4-18) nebo bez prodlevy (Z 4-19). Například výše vyobrazené provedení bez prodlevy znamená, že v první fázi se dělicí rovina otevře o určený zdvih S1 a následně dochází k otevření druhé dělící roviny
S2. Nakonec následuje hlavní dělící rovina S3.
Klinkenzug vždy po otevření zajistí desky v jejich koncových polohách.
Naši techničtí specialisté jsou připraveni nalézt a navrhnout individuální
STRACK NORMA GmbH & Co. STRACK
KG • Tel.:
NORMA
+49GmbH
(0) 23&51
Co./KG
87 01• 0Tel.:
• +49
Fax:(0)
+4923(0)5123
/ 875101/ 87
0 01-100
• Fax: +49 (0)D23
3002
51 / 04.2013
87 01-100
řešení časování otevírání formy podle Vašich konkrétních požadavků.
74
MSV 2013
D 3002 04.2013
2.1.84A
Bližší informace: Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2013,
pavilon
G1, stánek č. 90.
2.1.84A
MSV 2013
75
ROBOTY KAWASAKI – RYCHLOST A VÝKON!
Bezpochyby nejvýraznějším trendem moderní doby
v oblasti automatizace je zvyšování výkonu dostupných technologií. Výrazným hráčem na trhu automatizačních technologií je v tomto ohledu japonský
kolos, firma KAWASAKI, která disponuje vlastním
vývojovým oddělení se zaměřením na zdokonalování nabízených průmyslových robotů.
V současné době nabízí firma KAWASAKI dva
modely
antropomorfních
robotů
s označením
YF03N (s nosností v zápěstí 3kg a pracovním dosahem
o průměru 1.300mm a 500mm do hloubky) a YF02N
(s nosností v zápěstí 1kg pracovním dosahem o průměru
600mm a 200mm do hloubky) s možností využití jako samostatný robot nebo jako součást kompletní linky s aplikací moderních systému interface jako např. PROFINET.
PLASTY ZE VŠECH STRAN
Jednoznačným průlomem posledních let, je vývoj a uvedení do provozu nové série antropomorfních robotů, kteří
s opakovatelností 0,10 mm dokážou vyvinout rychlost jednotlivých os od 1090° do 1714° za vteřinu.
Okamžitě, po uvedení na trh, si tento typ průmyslových
robotů našel své sektory využití jako např. potravinářský
průmysl, lékárenský průmysl, kosmetický průmysl a v silném
zastoupení
i montážní linky,
ve kterých se velmi osvědčila vysoká
rychlost a přesnost
antropomorfních
robotů, ale i jejich
energetická nenáročnost.
Zdokonalujícím
prvkem
antropomorfních robotů je
jejich začleňování do výrobních linek společně se sofistikovaným vizualizačním systémem. Díky využití vizualizační technologie lze
i rozšířit rozsah činností robotů z pouhé
manipulace na třídění na základě rozměrové
kontroly,
třídění na základě
typového
členění
dílců a další...
76
Během letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se koná v termínu 7. – 11.10.2013,
budou mít návštěvníci možnost seznámit s již citovaným
antropomorfním robotem KAWASAKI s modelovým
označením YF03N a to na stánku firmy TIESSE PRAHA
v pavilonu „V“ stánek č. 140, kde bude možné si prohlédnout aktivní expozici z oblasti manipulace s využitím
kamerového systému.
Právě firma TIESSE PRAHA od roku 1992 působí na českém a slovenském trhu jako výhradní zastoupení hlavního
evropského integrátora robotů KAWASAKI, firmy TIESSE
ROBOT a díky svému zázemí a spoluprací s firmou TIESSE
ROBOT a KAWASAKI nabízí zákazníkům kompletní služby
a dodávky automatizovaných a robotizovaných pracovišť
na klíč na základě konkrétního zadání.
Po více než dvacetileté období činnosti si firma TIESSE
PRAHA vybudovala široké spektrum zákazníků v různých
oborech strojírenství a dnes svým zákazníků nabízí nejen
obchodní a poradenské služby, ale i technickou podporu
k dodaným zařízením formou záručního a pozáručního servisu, včetně dodávek náhradních dílů.
TIESSE PRAHA
Za Černým mostem 3/362
198 00 Praha
Tel:. +420 281940727
Fax: +420 281940726
E-mail: [email protected]
www.tiessepraha.cz
MSV 2013
Stánek Světa plastů najdete v pavilonu G1, pod číslem 73
Zastavte se a naplánujte si spolupráci na rok 2014
Konference PLASTKO Zlín – duben 2014
Veletrh PLASTEX-MSV Brno – září 2014
Kontakt–domluva schůzky na telefonu 606 715 510, [email protected]
Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č. 8 – září 2013, místo vydávání: Kolín.
Vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493, ISSN 1804-9311
MSV 2013
77
Measure what you see.
NEJLEPŠÍ ZÁKAZNÍCI
NEJLEPŠÍ MATERIÁLY
Někdy ani být nejlepší nestačí. A tak se snažíme ještě víc.
spectro-guide
Profesionální spektrofotometr
s LED svetelným zdrojem a
integrovaným leskomerem.
Resinex, nejlepší distributor technických a speciálních plastů v Evropě.
NEJLEPŠÍ TECHNICKÁ PODPORA
Dva prístroje
v jednom!
ˇ
“Potrebujete merit barevný odstín a lesk soucasne?
Chcete ušetrit cas? S novým prístrojem spectro-guide
je to snadné. Na jakémkoliv typu povrchu dosáhnete
rychle kvalitních výsledku merení.”
NEJLEPŠÍ LOGISTIKA
NEJLEPŠÍ LIDÉ
PA6 PA66 PA6/66 POM ABS PC/ABS PA/ABS PC ASA SAN PVDF PBT
PPS PET LCP PCT PMMA LFT COMPOUND TPE-S TPE-V TPE-E TPE-A
TPU PA11 PA12 PA10.10 PA 10.12 PA6.10 PA 6.12 PLA PP COMPOUNDS
www.byk.com/instruments
BYK-Gardner GmbH · P.O. Box 970 · 82534 Geretsried · Lausitzer Strasse 8 · 82538 Geretsried · Germany
Tel +420 775 791 055
[email protected]
WWW.RESINEX.CZ
78AZ_spectro_guide_tschechisch_DIN_A4.indd
1
06.03.132013
10:31
MSV
MSV 2013
79
v
ap ždy
lik do
ac sta
ww i a tek
w. we info
e b r
on ng ov ma
e é cí
lin
e o l-k
-o mik díky
d
n
1.
r
zá line o s mo
ří 2
.co tr bil
01
m án ní
3
ce
ENGEL @ K 2013
ntnost
borná kompete
od
á
ed
hl
se
e
kd
veletrhu
tam,
ENGEL je vždy
. října na světovém
23
do
.
16
d
O
.
astů
jů pro
ce lk em 25 st ro
při vstřikování pl
e
em
uj
av
st
Vy
.
í
ld or fu
řešení, speciáln
K 20 13 v D üs se
uální systémová
vid
di
in
ku
li
eán
át
st
a
ed
N
Hl
je.
budoucnost.
ovace: najdete
bo převratné in
ne
e
go EN G EL u
gi
lo
lo
te
no
ví
je
ch
te
ta m , kd e ob
e
ud
vš
A
.
15
EN G EL v ha le
rů.
ha našich partne
některého z mno
Navštivte nás!
o
MSV 2013 Brn
7. - 11. října
035
hala G1, stánek
orf
K 2013 Düsseld
16.- 23. října
2/C58
hala 15, stánky B4
ENGEL CZ s. r. o. | Baarova 18 | 140 00 Praha 4 - Michle | tel: +420 211 04 2900
fax: +420 211 04 2929 | e-mail: [email protected] | www.engelglobal.com
be the first.
Download

Proste super! ˇ