NÁVOD K OBSLUZE
Nadzemní hydrant tuhý
s jedním uzávěrem
typ 8855
EuroArmatúry s.r.o.
Víťazná 394/44
958 01 Partizánské
Slovensko
EuroArmatúry s.r.o.
organizační složka
Nad Safinou II 347
252 42 Vestec
Bankovní spojení: ČSOB Praha
č. účtu: 237865045/0300
IČO: 24688487
DIČ: CZ 24688487
tel., fax: +420 261 264 330
e-mail: [email protected]
www.euroarmatury.eu
1 Technický popis
1.1 Název a funkce
Nadzemní hydrant tuhý s jedním uzávěrem typ 8855 určený pro surovou a pitnou vodu
dle EN 1074-6 s přírubovým připojením a dvěma výstupy B. Instalují se ve vertikální poloze
na vodorovné podzemní potrubí pomocí přírubového spoje.
1.2 Charakteristika
Nadzemní hydrant tuhý s jedním uzávěrem typ 8855 je určený pro pitnou a surovou vodu
teploty +1 až +50°C při provozním tlaku PN 16.
-
dimenze DN 80 mm
maximální rychlost proudění kapaliny 4 m/s
Nadzemní hydrant, katalogové číslo 8855
s jednoduchým uzávěrem, povrchová úprava EKB, nerez, tuhý
materiálové provedení GGG40, nerez
DN
100/1250
100/1500
80/1250
průtok m3/h
200
200
140
2 Konstrukce
2.1 Popis konstrukce
Nadzemní hydrant je instalován ve vertikální poloze na vodorovné podzemní potrubí,
ze kterého je čerpána voda pro požární, nebo jiné účely skrze hlavu hydrantu, která je
vybavena připojením pro požární hadice. Ve spodní části hydrantu je uzávěr umožňující jeho
odvodnění. Hydrant se na vodorovné potrubí připojí pomocí příruby přes patní koleno.
Doporučujeme před patní koleno předřadit uzavírací šoupě dlouhé stavební délky F5. Směr
otáčení při uzavírání hydrantu je ve směru otáčení hodinových ručiček. Po uzavření hydrantu
se hydrant automaticky odvodní přes uzávěr v dolní části.
Na obrázku na následující straně je uvedeno schéma hydrantu.
EuroArmatúry s.r.o.
Víťazná 394/44
958 01 Partizánské
Slovensko
EuroArmatúry s.r.o.
organizační složka
Nad Safinou II 347
252 42 Vestec
Bankovní spojení: ČSOB Praha
č. účtu: 237865045/0300
IČO: 24688487
DIČ: CZ 24688487
tel., fax: +420 261 264 330
e-mail: [email protected]
www.euroarmatury.eu
Schéma nadzemního hydrantu tuhého s jedním uzávěrem typ 8855
ZAVŘENO
OTEVŘENO
Způsob otevírání a zavírání hydrantu typ 8855:
 Otevírání: otevření šoupěte a následně hydrantu
 Zavírání: uzavření hydrantu a následně šoupěte
Při otevírání/zavírání používat pouze hydrantový klíč a provádět přiměřenou silou!
V rámci údržby doporučujeme 2x ročně protočit.
EuroArmatúry s.r.o.
Víťazná 394/44
958 01 Partizánské
Slovensko
EuroArmatúry s.r.o.
organizační složka
Nad Safinou II 347
252 42 Vestec
Bankovní spojení: ČSOB Praha
č. účtu: 237865045/0300
IČO: 24688487
DIČ: CZ 24688487
tel., fax: +420 261 264 330
e-mail: [email protected]
www.euroarmatury.eu
2.2 Rozměry a materiál hydrantu
EuroArmatúry s.r.o.
Víťazná 394/44
958 01 Partizánské
Slovensko
EuroArmatúry s.r.o.
organizační složka
Nad Safinou II 347
252 42 Vestec
Bankovní spojení: ČSOB Praha
č. účtu: 237865045/0300
IČO: 24688487
DIČ: CZ 24688487
tel., fax: +420 261 264 330
e-mail: [email protected]
www.euroarmatury.eu
Materiálové provedení jednotlivých částí dle obrázku výše:
1 – litina EN-GJL-250
EN-GJS-400-15
2 – litina EN-GJL-250
EN-GJS-400-15
3 – litina EN-GJS-400-15
ocel R35
nerezová ocel X5CrNi18-10
4 – litina EN-GJL-250
5 – litina EN-GJS-400-15
pryž EPDM
6 – litina EN-GJL-250
7 – nerezová ocel X20Cr13
8 – nerezová ocel X5CrNi18-10
ocel R45
9-10 – hliník AlSi
11-12 – pryž EPDM
13 – mosaz
14 – mosaz
15 – pryž EPDM
16 – ocel St3S/Zn5
nerezová ocel A2
17 – ocel St3S/Zn5
nerezová ocel A2
18 – mosaz
2.3 Označení
Hydranty jsou označeny následovně:
- Jmenovitý průměr
- Jmenovitý tlak
- Materiál
- Značka výrobce
- Směr proudění
3 Zabezpečení, skladování a doprava
Povrch hydrantu je chráněn epoxidovým nátěrem, který byl testován na styk s pitnou vodou.
Dále je hydrant opatřen antikorozním nátěrem tloušťky min. 250 μm, ochrana proti UV
záření. Šrouby spojující vnější části hydrantu, pokud nejsou z nerezové oceli, by měly být
chráněny proti korozi.
Hydranty musí být skladovány v krytých prostorách (nevystavovat klimatickým podmínkám).
Dopravovány smí být pouze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravou nesmí dojít
k jejich poškození!
EuroArmatúry s.r.o.
Víťazná 394/44
958 01 Partizánské
Slovensko
EuroArmatúry s.r.o.
organizační složka
Nad Safinou II 347
252 42 Vestec
Bankovní spojení: ČSOB Praha
č. účtu: 237865045/0300
IČO: 24688487
DIČ: CZ 24688487
tel., fax: +420 261 264 330
e-mail: [email protected]
www.euroarmatury.eu
4 Montáž a instalace
4.1 Pokyny k instalaci
Nadzemní hydrant tuhý s jedním uzávěrem typ 8855 je instalován na podzemní vodorovné
potrubí ve svislé poloze pomocí přírubového spoje na patkové koleno. Při montáži nesmí dojít
k ohýbání a tahovým napětím, které by mohly způsobit nevratné poškození. Kolem
odvodňovacího ventilu v dolní části doporučujeme provést obsyp štěrkopískem, aby nedošlo
k jeho ucpání a byla 100% zajištěna jeho odvodňovací funkce. Hydranty smí instalovat
a provádět údržbu na nich pouze odborná firma. Veškeré neoprávněné práce související
s demontáží jakýchkoli prvků hydrantu vedou k zániku jejich spolehlivosti, a tudíž jsou
důvodem ke ztrátě záruky.
4.2 Montáž
Bezpodmínečně nutné je dodržení technického předpisu. Vyžádejte si parametry dopravované
kapaliny a potrubí, na které bude hydrant připojen. Veškeré změny provozních podmínek
konzultujte s dodavatelem.
4.3 Provoz
Nadzemní hydrant typ 8855 je určen pro odběr vody pro požární účely, proplach vodovodní
sítě, nouzové zásobení a případně k odvzdušnění vodovodní sítě. Instalace je také závislá
na místních klimatických a geologických podmínkách. Nedodržení správného užívání
a údržby může vést k poškození, za které dodavatel neručí a nenese za něj žádnou
zodpovědnost. V rámci údržby doporučujeme hydrant 2x ročně protočit a propláchnout.
4.4 Ustanovení BOZP
Platí obecné zásady a doporučení, nesprávné užití je zakázáno.
5 Záruka
Podmínky záruky a záruční doba na funkci hydrantu jsou stanoveny dodavatelem na 10 let
od doby prodeje hydrantu s výjimkou běžného opotřebení, poškození třetí osobou,
neodbornou montáží a manipulací, nedostatečnou údržbou a živelnou pohromu.
EuroArmatúry s.r.o.
Víťazná 394/44
958 01 Partizánské
Slovensko
EuroArmatúry s.r.o.
organizační složka
Nad Safinou II 347
252 42 Vestec
Bankovní spojení: ČSOB Praha
č. účtu: 237865045/0300
IČO: 24688487
DIČ: CZ 24688487
tel., fax: +420 261 264 330
e-mail: [email protected]
www.euroarmatury.eu
Download

NÁVOD K OBSLUZE - Euroarmatury.eu