BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY
VE VESTCI
Příloha č. 2 Výzvy
VZ 26
Základní technické zadání
Základní informace:
•
Celková cena musí zahrnovat výrobu, dodávku, montáž a vyčistění po montáži v místě plnění.
•
Volba profilů, příslušenství a kotvení musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály
používané na mobiliář musí být v 1. jakosti.
•
Požadovaná barva kancelářského nábytku, kromě sedacího nábytku, je požadovaná ve světlých
odstínech.
•
Čalounění židlí je požadováno v tmavších odstínech, preference je ladění do odstínů modré.
•
Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném výzkumném ústavu, případně posouzení
soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající
příslušné legislativě BOZP (Zákon 309/2006 Sb. a Nařízení vlády 101/2005 Sb.) a dále normám EN,
Bifma, BS, NEN, DIN a ČSN např:
-
ČSN EN 1335-1; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 1. Rozměrystanovení rozměrů
ČSN EN 1335-2; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 2. Bezpečnostní
požadavky
ČSN EN 1335-3; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 3. Metody zkoušení
ČSN EN 527-1; Kancelářský nábytek-pracovní stoly; Část 1. rozměry
ČSN EN 527-2; Kancelářský nábytek-pracovní stoly a desky; Část 2. Mechanické
bezpečnostní požadavky
ČSN EN 14073-2; Kancelářský nábytek-úložný nábytek; Část 2. Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 15338+A1; Nábytkové kování; pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich
komponent 2010
ČSN EN 15706; Kování pro nábytek; Pevnost a odolnost kování u posuvných dveří
ČSN 91 0001; Dřevěný nábytek; Technické požadavky
ČSN 91 0015; Nábytek. Čalouněný nábytek; Základní ustanovení
ČSN 91 0030; Nábytek. Kovový nábytek; Základní ustanovení
ČSN 91 0100; Nábytek; Bezpečnostní požadavky
ČSN 91 0401; Nábytek. Skříňový nábytek; Technické požadavky
ČSN 91 0412; Úložný nábytek; Technické požadavky
ČSN 91 0453; Nábytek. Skříňový nábytek kancelářský; Základní rozměry
ČSN 91 0630; Nábytek. Pracovní sedadla; Rozměry.
ČSN 91 0820; Nábytek. Jídelní stoly; Rozměry
DIN 4550
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Útvar BIOCEV
Nad Safinou II 366, Vestec, 252 42
tel: +420 226 201 526 | mobil: +420 774 798 126-7
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
1/5
BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY
VE VESTCI
-
-
odolnost proti ohni EN 1021-1:2006 (cigareta), EN 1021-2:006 (zápalka), BS 7176:2007
(nízká úroveň nebezpečí)
limity pro uvolňování formaldehydu - únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi
dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:
 hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m3 vzduchu, za
podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku
formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN
ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek
ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, resp.
 střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m2.h, stanovenou metodou plynové analýzy
podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik
formaldehydu metodou plynové analýzy.
Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.
Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu
zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon
o obecné bezpečnosti výrobků). Tuto skutečnost uchazeč doloží prohlášením o shodě dle
Zákona č. 22/1997 Sb., resp. Zákona č. 102/2001 Sb.
•
Na veškeré nábytkové kování se požaduje záruka min. 24 měsíců.
•
Dveře skříní a čela šuplíků budou osazeny jednotnými kovovými úchytkami, skříně a kontejnery
jsou požadovány jako uzamykatelné.
•
Termín dodání je požadován na místo určení nejpozději do 30. 4. 2013.
•
Servis během pronájmu:
o Po obdržení oznámení o závadě na pronajatém nábytku je pronajímatel povinen se
dostavit na místo do 5ti pracovních dnů. Pokud půjde o výrobní vadu, pronajímatel vadu
odstraní na místě, pokud to půjde. Pokud bude nutné část nábytku odvézt, je
pronajímatel povinen během odstraňování poskytnout náhradní kus nábytku ve
srovnatelné kvalitě ve formě bezplatné výměny. Tato oprava proběhne do 2 týdnů.
Pokud bude nutné výrobek vyměnit za nový je pronajímatel povinen ho dodat do 4
týdnů.
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ ZP– popis doporučených vlastností
-
Obecný popis:
-
Popis:
Pracovní židle otočná, výškově stavitelná s konstrukcí odděleného sedáku a opěrky zad, na
kolečkách. Synchronní mechanika s plynulým nastavením protitlaku. Židle musí poskytovat
ergonomický pohyb a tak podporovat nutné, časté změny pozice sedícího uživatele. Je požadováno
jednoduché a intuitivní ovládání. Celkové provedení židle musí splňovat nároky na snadnou údržbu
a servis.
-
Opěrka zad:
o
nastavitelná bederní opěrka
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Útvar BIOCEV
Nad Safinou II 366, Vestec, 252 42
tel: +420 226 201 526 | mobil: +420 774 798 126-7
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
2/5
BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY
VE VESTCI
-
o
ergonomicky tvarovaná, aby na žádném místě nevznikaly tlakové body
o
potah:
-
-
dostatečně prodyšný

odolnost proti ohni EN 1021-1:2006 (cigareta), EN 1021-2:006 (zápalka), BS
7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
Područky
o
-

nastavitelné područky do výšky, šířky
Mechanismus:
o
synchroní s blokací v přední poloze
o
kovový
o
součástí celkového designu židle a pohledový
o
snadno přístupný a viditelný
o
možnost nastavení protitlaku zádové opěry
Sedák:
o
nastavitelná výška sedáku
o
tvořen polyamidovou skořepinou čalouněnou polyuretanovou pěnou bez obsahu CFS, která
umožňuje přesné dotvarování dle tvaru těla a optimální rozložení hmotnosti
o
nemá obvodový rám,
o
možnost předního sklonu sedáku
o
odpružený dosed
Podnož:
o
pětiramenný kříž bez viditelných svárů
o
kolečka na měkkou podlahu o průměru min. 5cm
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Útvar BIOCEV
Nad Safinou II 366, Vestec, 252 42
tel: +420 226 201 526 | mobil: +420 774 798 126-7
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
3/5
BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY
VE VESTCI
Obrázek: Kancelářská židle ZP
ŽIDLE KONFERENČNÍ ZK – popis doporučených vlastností
-
Konstrukce:
o
kovová z vysoce kvalitní oceli
o
trubky bez viditelných svárů
o
Varianty:
o

var. A – čtyřramenný kříž, kluzáky

var. B - na lyžině (pérová podnož)
Stohovatelnost – není nutná
-
Područky plastové
-
Sedák:
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Útvar BIOCEV
Nad Safinou II 366, Vestec, 252 42
tel: +420 226 201 526 | mobil: +420 774 798 126-7
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
4/5
BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY
VE VESTCI
o
-
čalounění je provedeno z tvarovaná polyuretanové pěny bez obsahu CFS, která umožňuje
přesné dotvarování dle tvaru těla a optimální rozložení hmotnosti
Přibližné designové schéma:
Obrázek: židle konferenční ZK
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Útvar BIOCEV
Nad Safinou II 366, Vestec, 252 42
tel: +420 226 201 526 | mobil: +420 774 798 126-7
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
5/5
Download

Příloha č. 2 - Technické řešení nábytku - základní zadání