Dodatkový provozní návod
1777.801/2-64
Rozšíření pro Multitec – provozní předpis 1777.8/.
Uvedení do provozu čerpadel s grafitovou provazcovou ucpávkou
Nedodržení tohoto návodu může vést k ohrožení osob jakož i ke škodám na čerpadle.
Personál, který provádí popsané práce, musí mít odpovídají kvalifikaci a musí být
seznámen s obsahem tohoto návodu.
Všeobecně
Tento dodatkový provozní předpis platí pro provazcovou ucpávku z čistého grafitu (99,9 % uhlíku).
Pro dosažení dlouhé životnosti a co největšímu šetření ochranných ploch hřídele, spojené s
maximální dobou bez údržby, je třeba dbát následujících pravidel pro montáž a uvedení do provozu.
Montáž:
1. Odstranit staré ucpávkové kroužky a pečlivě vyčistit ucpávkový prostor a rovněž ochranné
pouzdro hřídele.
Poškozené díly jsou vyměněny.
2. Řezané konce jsou přesazeny o 90 °.
3. Ucpávkové kroužky jeden za druhým rukou zatlačit.
4. Ucpávkové brýle namontovat kolmo a soustředně.
Šestihranné matice na ucpávkových brýlích lehce utáhnout rukou.
Uvedení do provozu
Všeobecné pokyny
Všechny seřizovací a údržbářské práce jsou prováděny pouze při stojícím čerpadle.
Usazení ucpávkových brýlí vždy vyrovnat soustředně a kolmo.
Postup najíždění
Musí být zajištěno, aby byl průsak mezi pouzdrem hřídele a ucpávkovými kroužky a ne
mezi ucpávkovými kroužky a ucpávkovým tělesem. Průsak má činit minimálně 1 litr za
minutu.
1. Čerpadlo naplnit a kontrolovat průsak. V klidovém stavu má již existovat průsak.
2. Pro zkrácení procesu záběhu, hřídel cca 30 krát protočit rukou až dojde k citelnému snížení
třecího odporu ucpávky.
3. Čerpadlo 4 až 5 krát cca 5 sekund najíždět a kontrolovat průsak.
4. Čerpadlo zapnout a dbát na dostatečný průsak také během provozu.
Při ztrátě průsaku ihned čerpadlo odstavit a proces najíždění opakovat.
5. Za klidu je nastavena vlivem ochlazení větší vůle mezi ochranným pouzdrem hřídele a
provazcovou ucpávkou. Tím podmíněný větší průsak nesmí být redukován.
Údržba
Je-li po delší provozní době průsak příliš vysoký, tak se rovnoměrně dotáhnou šestihranné matice
vždy o 1/6 otáčky při stojícím čerpadle. Následně se kontroluje průsak a při ztrátě průsaku ihned
čerpadlo odstavit, ucpávkové brýle úplně povolit a proces najíždění opakovat.
Použití provazcové ucpávky je doporučeno pouze za následujích předpokladů:
– konstantní nátokový tlak (povoleno +/- 2,5 baru)
– konstantní teplota (povoleno +/- 10 °)
– konstantní otáčky (povoleno +/- 4 %)
– konstantní způsoby provozu (žádný nepravidelný provoz)
– čistá kapalina
– provoz s dostatečným průsakem
Má-li být čerpadlo provozováno s proměnlivými otáčkami a/nebo proměnlivým nátokovým tlakem,
musí být zajištěn dostatečný průsak ucpávky při všech provozních podmínkách zejména při
nejnižších otáčkách a/nebo nejnižším nátokovém tlaku.
KSB pumpy a armatury s r.o., koncern
Klíčova 2300/6 • 149 00 Praha 4 - Chodov • tel. 241 090 211, 241 480 129, 241 482 310 • fax: 241 480 123
Třída Svobody 39 • 772 00 OLOMOUC • tel. 585 208 510, 585 208 511 • fax: 585 208 519
Bohumínská 61 • 710 00 OSTRAVA 2 • tel. + fax 596 241 979 • mobil 602 784 316
Žižkova 2042/24 • 301 00 PLZEŇ • tel. + fax: 377 329 992 • mobil 603 216 655
Zimní 97 • 460 15 LIBEREC • tel. + fax 482 750 127 • mobil 602 482 569
Kroftova 45 • 616 00 BRNO • tel.+ fax: 541 244 117 • mobil 602 618 688
Raisova 1004 • 386 01 Strakonice • tel.+ fax 383 390 366 • www.ksbpumpy.cz
Download

grafitová ucpávka pro Multitec