OBSAH
POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY
TROUBA INTEGRAL
84
TROUBA INTEGRAL TT
85
TROUBA INTEGRAL PH1
86
TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ
87
SPOJE
SPOJ STANDARD
88
SPOJ I.M. (INTERMATERIAL)
89
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ǹ
DALŠÍ
ZÁMKOVÉ SPOJE
SPOJ STANDARD Vi
90
SPOJ STANDARD V+i
91
SPOJ INTEGRAL Ve
92
SPOJ INTEGRAL PAMLOCK
93
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
OBSAH
TVAROVKY PRO GRAVITAČNÍ SÍTĚ
OTOČNÁ ODBOČKA NA KRUHOVÝ VÝŘEZ
94
OTOČNÁ ODBOČKA NA PRAVOÚHLÝ VÝŘEZ
95
ODBOČKA 90° – KRUHOVÝ VÝŘEZ
96
SEDLOVÁ ODBOČKA 90°
97
SEDLOVÁ ŠIKMÁ ODBOČKA 67° 30’
98
SEDLOVÁ KOLMÁ ODBOČKA 90° – PRAVOÚHLÝ VÝŘEZ
99
ODBOČKY JEDNODUCHÉ
– SE DVĚMA HRDLY A ODBOČKOU
S HLADKÝM KONCEM
100
– SE TŘEMI HLADKÝMI KONCI
100
– SE TŘEMI HRDLY POD 45°/ 67° 30’
101
JEDNOHRDLOVÁ KOLENA 45°, 22,5°, 11,25°
102
HRDLOVÁ KOLENA 45°, 22,5°, 11,25°
103
NAVRTÁVKA INTEGRAL PRO BETONOVÉ STOKY
104
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
OBSAH
TVAROVKY PRO VÝTLAKY
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
105
HRDLOVÁ KOLENA 90°, 45°, 22,5°, 11,25°
106
HRDLOVÁ REDUKCE
107
HRDLOVÁ TVAROVKA S HRDLOVOU ODBOČKOU
108
PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HLADKÝM KONCEM
109
HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU
110
HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOU
112
PLNÁ PŘÍRUBA
113
VSTUPNÍ KUSY PRO GRAVITAČNÍ SÍTĚ
ŠACHTOVÁ PŘECHODKA SE SPOJEM I.M. (INTERMATERIAL)
114
ŠACHTOVÁ PŘECHODKA SE SPOJEM STANDARD
115
REVIZNÍ VÍKO
116
ČISTICÍ KUSY
117
REVIZNÍ KUS BEZ PLOMBY DN 250
118
MONOLITICKÝ KUS DN 250
119
VÍKA DN 250
120
ROZPÍNACÍ ZÁTKA S ODVZDUŠNĚNÍM
121
REVIZNÍ KUS S PLOMBOU DN 250
122
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
OBSAH
VSTUPNÍ KUSY PRO GRAVITAČNÍ SÍTĚ (POKRAČOVÁNÍ)
PŘIPOJKOVÝ KUS PŘÍMÝ DN 300
123
PŘIPOJKOVÝ KUS ODKALOVACÍ DN 300
124
ČISTICÍ T KUS DN 400
125
REVIZNÍ A ČISTICÍ T KUS DN 400
126
PŘÍPOJKOVÝ KUS DN 400
128
PŘÍPOJKOVÝ KUS PRO STOKY DN 400
129
SVAŘOVANÁ ODBOČKA
130
VSTUPNÍ ŠACHTA Z LITINY
131
SPOJKY
VNĚJŠÍ PROFILY BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH TRUB
132
SPOJKA GGS
133
SPOJKA INTEGRAL
134
SPOJKA REDUKOVANÁ ASYMETRICKÁ
135
SPOJKA INTERMATERIAL
136
SPOJKA PRO SPOJENÍ PVC – LITINA
137
REDUKOVANÁ SPOJKA
140
SPOJKA FLEX-SEAL
141
OPRAVNÉ A MONTÁŽNÍ PROSTŘEDKY
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
142
KONEC
OBSAH
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ARMATURY PRO GRAVITAČNÍ SÍTĚ
KANÁLOVÁ STĚNOVÁ ŠOUPATA
ŽABÍ KLAPKA
144
150
ARMATURY PRO VÝTLAKY
ŠOUPĚ EURO 20 PRO KANALIZACE
160
NOŽOVÉ ŠOUPĚ
164
ZPĚTNÁ KLAPKA PRO KANALIZACE
170
VZDUŠNÍKY PRO KANALIZACE
178
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Potrubí pro gravitaci a výtlaky
Trouba INTEGRAL
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
POUŽITÍ
Trouby jsou určeny k dopravě
splaškových vod (pH 4 až 12):
– pro gravitační sítě,
– pro výtlačné sítě.
Viz kapitola ZÁKLADNÍ
VLASTNOSTI SYSTÉMU
INTEGRAL.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
∅ DI
SPOJ
Automatický násuvný spoj
STANDARD, nitrilový těsnicí
kroužek.
Možnost uzamknutí (viz zámkové
spoje).
POZNÁMKY
Referenční číslo je pro soubor
trouba + automatický spoj
s nitrilovým kroužkem „HR“
(= vysoká odolnost).
Tloušťka litinové stěny trouby
garantuje vlastnosti požadované
normou ČSN EN 598 (pevnost,
tlak…).
Viz kapitola Mechanická odolnost.
*DN není v normě ČSN EN 598.
84
L
∅ DE
P
∅B
– vnitřní povrch těla: odstředivě
nanášená vystýlka z hlinitanového
cementu (bílé barvy),
– vnitřní povrch hrdel: červený
epoxidový nátěr,
– vnější povrch: zinek+červený
epoxidový nátěr,
– vnější povrch hladkého konce:
zesílený epoxidový nátěr.
DN
80*
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 400
1 500
1 600
1 800
2 000
Průměrná
užitná
délka
L
m
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8,27
8,26
8,19
8,18
8,18
8,17
8,13
Tělo
Hrdlo
Průměrná hmotnost
Reference
DE
AS 08 A8 RDA
AS 10 A8 RDA
AS 12 A8 RDA
AS 15 A8 RDA
AS 20 A8 RDA
AS 25 A8 RDA
AS 30 A8 RDA
AS 35 A8 RDA
AS 40 A8 RDA
AS 45 A8 RDA
AS 50 A8 RDA
AS 60 A8 RDA
AS 70 A7 TDA
AS 80 A7 TDA
AS 90 A7 TDA
AT 10 A7 TDA
AT 11 A6 VDA
AT 12 A6 VDA
AT 14 A6 VDA
AT 15 A6 VDA
AT 16 A6 VDA
AT 18 A6 VDA
AT 20 A6 VDA
mm
98
118
144
170
222
274
326
378
429
480
532
635
738
842
945
1 048
1 151
1 255
1 462
1 565
1 668
1 875
2 082
DI
P
B
mm
101
121
147
173
225
277
329
381
432
483
535
638
741
845
948
1 051
1 154
1 258
1 465
1 568
1 671
1 878
2 085
mm
92
94
97
98
104
104
105
108
110
113
115
120
145
145
145
155
160
165
245
265
265
275
290
mm
147
168
195
243
296
353
410
465
517
575
630
739
863
974
1 082
1 191
1 300
1 412
1 592
1 710
1 816
2 032
2 265
jedné
trouby metrická
kg
kg
78,9
13,2
96,2
16,0
118,7
19,8
141,5
23,6
187,2
31,2
243,8
40,6
305,0
50,8
398,2
66,4
468,8
78,1
554,4
92,4
638,5
106,4
827,5
137,9
1 387,9
198,3
1 699,2
242,7
2 031,6
290,2
2 398,9
342,7
3 587,2
433,7
4 119,5
498,7
5 559,8
678,8
6 254,5
774,0
6 962,3
851,1
8 464,4 1 036,0
10 099,3 1 242,2
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Potrubí pro gravitaci a výtlaky
Trouba INTEGRAL TT
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Kanalizační trouba určená pro
ukládání do extrémně korozivního
prostředí.
∅ DE
∅ DI
∅B
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
P
DN
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 400
1 500
1 600
1 800
2 000
INTEGRAL TT
Reference
Trouba + spoj
AS 15 A8 RP
AS 20 A8 RP
AS 25 A8 RP
AS 30 A8 RP
AS 35 A8 RP
AS 40 A8 RP
AS 45 A8 RP
AS 50 A8 RP
AS 60 A8 RP
AS 70 A7 TP
AS 80 A7 TP
AS 90 A7 TP
AT 10 A7 TP
Konzultujte
AT 12 A6 VP
AT 14 A6 VP
Konzultujte
AT 16 A6 VP
AT 18 A6 VP
AT 20 A6 VP
L
Průměrná
užitná
délka
L
Tělo
DE
max
DI
P
m
mm
mm
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8,27
8,26
8,19
8,18
8,18
8,17
8,13
172
224
275
327
379
430
481
533
636
740
844
947
1 050
1 153
1 257
1 464
1 567
1 670
1 877
2 084
173
225
276
328
380
431
482
534
637
741
845
948
1 051
1 154
1 258
1 465
1 568
1 671
1 878
2 085
Hrdlo
Průměrná hmotnost
B
jedné
trouby
metrická
mm
mm
kg
kg
100
106
106
107
110
112
115
117
122
147
147
147
157
162
167
245
265
265
275
290
242
295
352
409
464
516
574
629
739
863
974
1 082
1 191
1 300
1 412
1 592
1 710
1 816
2 032
2 253
141,5
23,6
187,2
31,2
243,8
40,6
305,0
50,8
398,2
66,4
468,8
78,1
554,4
92,4
638,5 106,4
827,5 137,9
1 387,9 198,3
1 699,2 242,7
2 031,6 290,2
2 398,9 342,7
3 587,2 512,5
4 119,5 498,7
5 559,8 678,9
6 254,5 764,6
6 962,3 851,1
8 464,4 1 036,0
10 099,3 1 242,2
– vnitřní povrch těla: odstředivě
nanášená vystýlka z hlinitanového
cementu,
– vnitřní povrch hrdla: červený
epoxidový nátěr,
– vnější povrch: polyuretan (PUX),
– vnější povrch hladkého konce:
zesílený epoxidový nátěr.
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
SPOJ
Automatický násuvný spoj
STANDARD, nitrilový těsnicí
kroužek.
Možnost uzamknutí
(viz zámkové spoje).
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POZNÁMKY
Korozní průzkum půdy určí typ
vhodné vnější ochrany trouby.
Konzultujte s techniky výrobce.
Tloušťka litinové stěny trouby
garantuje vlastnosti požadované
normou ČSN EN 598 (pevnost,
tlak…).
Viz kapitola Mechanická odolnost.
V případě krácení trub na stavbě
– viz Montážní postupy výrobce.
I
TISK
KONEC
85
Potrubí pro gravitaci a výtlaky
Trouba INTEGRAL PH 1
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
P
DN 1 400 až 2 000
POZNÁMKY
Použití pro gravitaci a výtlaky.
K použití pro odvedení průmyslových odpadních vod je nutný chemický rozbor. Konzultujte.
Tloušťka litinové stěny trouby
garantuje vlastnosti požadované
normou ČSN EN 598 (pevnost,
tlak…).
Viz kapitola Mechanická odolnost.
86
L
P
SPOJ
Automatický násuvný spoj
STANDARD,
nitrilový těsnicí kroužek.
∅B
∅ DI
DN 80 až 1 200
DN
INTEGRAL
PH1
Reference
Trouba + spoj
m
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1500
1600
1800
2000
AS 08 B8 RD A
AS 10 B8 RD A
AS 12 B8 RD A
AS 15 B8 RD A
AS 20 B8 RD A
AS 25 B8 RD A
AS 30 B8 RD A
AS 35 B8 RD A
AS 40 B8 RD A
AS 45 B8 RD A
AS 50 B8 RD A
AS 60 B8 RD A
AS 70 B7 TD A
AS 80 B7 TD A
AS 90 B7 TD A
AT 10 B7 TD A
AT 11 B6 VD A
AT 12 B6 VD A
AT 14 B6 VD A
AT 15 B6 VD A
AT 16 B6 VD A
AT 18 B6 VD A
AT 20 B6 VD A
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
∅ DE
– vnitřní povrch těla: polyuretan
pískové barvy,
– vnější povrch: zinek + červený
epoxidový nátěr,
– vnitřní povrch hrdla a vnější povrch hladkého konce: epoxidový
nátěr.
∅B
∅ DI
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
∅ DE
Kanalizační trouba přednostně
určená k dopravě splaškových vod
se silnou agresivitou (malé pH)
a splašků náchylných na septické
fermentace.
L
Průměrná
hmotnost
jedné
metrická
trouby
Průměrná
užitná
délka
L
Tělo
DE
DI
P
B
m
mm
mm
mm
mm
kg
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8,26
8,19
8,18
8,18
8,17
8,13
99
119
145
171
223
275
327
379
430
481
533
636
739
843
946
1 049
1 152
1 256
1 463
1 566
1 669
1 876
2 083
99
119
145
171
223
275
327
379
430
481
533
636
739
843
946
1 049
1 152
1 256
1 463
1 566
1 669
1 876
2 083
92
94
97
100
106
106
107
110
112
115
117
122
147
147
147
157
162
167
245
265
265
275
290
168
188
215
242
295
352
409
464
516
574
629
739
863
974
1 082
1 191
1 300
1 412
1 592
1 710
1 816
2 032
2 253
69,0
83,8
103,2
122,8
162,4
212,8
267,8
331,1
392,3
468,5
542,9
712,9
1 201,2
1 485,7
1 791,4
2 132,1
3 254,9
3 757,2
4 882,5
5 529,8
6 204,9
7 612,8
9 157,4
Hrdlo
kg
11,5
14,0
17,2
20,5
27,1
35,5
44,6
55,2
65,4
78,1
90,5
118,8
171,6
212,2
255,9
304,6
393,6
454,9
596,2
676,0
758,5
931,8
1 126,4
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Potrubí pro gravitaci a výtlaky
Trouba INTEGRAL tepelně izolovaná
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Trouba s tepelnou izolací určená
k odvádění splaškových vod mimo
výkop (ochrana proti zamrznutí na
mostech atd.)
P
– vnitřní povrch: odstředivě nanesená vystýlka z hlinitanového
cementu,
– vnější povrch: polyuretanová
pěna nastříkaná mezi litinu
a vrchní vrstvu z PEHD.
∅ DR
∅B
∅ DI
∅ DE
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
L
DN
Reference
Průměrná
délka
DE
DI
DR
P
B
jedné
trouby
metrická
m
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
Tělo
Hrdlo
SPOJ
Automatický násuvný spoj
STANDARD, nitrilový těsnicí
kroužek.
150
AS 15 A8 RC A
6
171
171
250
100
242
170,2 28,4
200
AS 20 A8 RC A
6
223
223
315
106
295
231,5 38,6
250
AS 25 A8 RC A
6
275
275
400
106
352
317,5 52,9
300
AS 30 A8 RC A
6
327
327
450
107
409
393,3 65,6
POZNÁMKY
350
AS 35 A8 RC A
6
379
379
500
110
464
502,8 83,8
400
AS 40 A8 RC A
6
430
430
560
112
516
598,8 99,8
Pro tuto řadu izolovaných trub jsou
dodávána kolena s tepelnou izolací.
Konzultujte větší DN.
450
AS 45 A8 RC A
6
481
481
630
115
574
718,9 119,8
500
AS 50 A8 RC A
6
533
533
670
117
629
814,7 135,8
600
AS 60 A8 RC A
6
636
636
800
122
739
1081,4 180,2
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
Spojka
Průměrná
užitná
délka
L
9
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
87
Spoje
Spoj STANDARD
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Pro gravitační a výtlačné sítě.
Tento spoj mají:
• trouby:
– INTEGRAL
– INTEGRAL TT
– INTEGRAL izolované trouby
– INTEGRAL PH 1,
• tvarovky pro výtlaky,
• šachtové přechodky.
POZNÁMKY
Těsnicí kroužek
DN
Těsnicí kroužek je nitrilový,
označený dvěma žlutými pruhy.
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 400
1 500
1 600
1 800
2 000
88
∅B
Viz kapitola Základní vlastnosti
systému INTEGRAL.
DE
DI
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
∅ DI
∅ DE
P
9
P
B
mm
mm
mm
mm
98
118
144
170
222
274
326
378
429
480
532
635
738
842
945
1 048
1 151
1 255
1 462
1 565
1 668
1 875
2 082
101
121
147
173
225
277
329
381
432
483
535
638
742
846
948
1 051
1 154
1 258
1 465
1 565
1 671
1 878
2 085
90
92
95
98
104
104
105
108
110
113
115
120
145
145
145
155
160
165
245
265
265
275
290
168
189
216
243
296
353
410
465
517
575
630
739
863
974
1 082
1 191
1 300
1 412
1 592
1 710
1 816
2 032
2 253
Reference
Hmotnost
AS 08 J 0R
AS 10 J 0R
AS 12 J 0R
AS 15 J 0R
AS 20 J 0R
AS 25 J 0R
AS 30 J 0R
AS 35 J 0R
AS 40 J 0R
AS 45 J 0R
AS 50 J 0R
AS 60 J 0R
AS 70 J 0R
AS 80 J 0R
AS 90 J 0R
AT 10 J 0R
AT 11 J 0R
AT 12 J 0R
AT 14 J 0R
AT 15 J 0R
AT 16 J 0R
AT 18 J 0R
AT 20 J 0R
0,150
0,200
0,240
0,290
0,380
0,500
0,710
0,900
1,100
1,320
1,540
2,160
2,870
3,670
4,610
5,590
7,680
9,230
15,500
19,800
21,000
27,700
34,700
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
kg
I
TISK
KONEC
Spoje
Spoj I.M. (Intermaterial)
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
– Na tvarovkách určených pro gravitační kanalizační sítě.
– Tento spoj je určen pro menší
zatížení.
– Tímto spojem jsou vybaveny
určené typy tvarovek.
P
DE
POZNÁMKY
Těsnicí kroužek
DN
DI
P
B
Min
Max
Reference
mm
mm
mm
mm
mm
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
∅ DI
∅B
∅ DE
Viz kapitola Základní vlastnosti
systému INTEGRAL.
9
Hmotnost
kg
125
140
145,5
145,5
95
187
AS 12 J0E
0,200
150
165
171,5
171,5
98
213
AS 15 J0E
0,240
200
217
223,5
223,5
104
267
AS 20 J0E
0,370
250
271
275
275
104
316
AS 25 J0E
0,260
300
323,9
327
327
105
381
AS 30 J0E
0,750
400
426,5
430
430
110
495
AS 40 J0E
0,800
Těsnicí kroužek tohoto spoje už
svým tvarem udává, že je určen
pouze do hrdel z I.M. tvárné litiny.
– Kroužek je z nitrilu.
– Je označen jedním žlutým
pruhem.
– Poznávací znak: kroužek má na
rubu otevřené dutiny.
Spojení s jinými materiály
– viz Spojky Intermaterial.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
89
Zámkové spoje
Spoj STANDARD Vi
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Tento spoj s vlisovanými kovovými
ozuby do elastomeru se používá na
troubách a tvarovkách INTEGRAL
pro kanalizační výtlaky.
POZNÁMKY
P
Těsnicí kroužek
DN
DE
DI
P
B
Reference
90
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
∅ DE
∅B
∅ DI
– Elastomerový kroužek EPDM.
– Provozní tlak podle normy
ČSN EN 598.
9
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
80
98
101
90
168
RA 08 J0V
0,200
100
118
121
92
189
RA 10 J0V
0,260
125
144
147
95
216
RA 12 J0V
0,330
150
170
173
98
243
RA 15 J0V
0,430
200
222
225
104
296
RA 20 J0V
0,600
250
274
277
104
353
RA 25 J0V
0,860
300
326
329
105
410
RA 30 J0V
1,310
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
kg
I
TISK
KONEC
Zámkové spoje
Spoj STANDARD V + i
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Pro trouby a tvarovky na výtlacích.
Spoj má dva kroužky, jeden plní
funkci těsnicí, druhý je zámkový.
øE
ø DI
ø DE
POZNÁMKY
Šroub
DN
DE
DI
E
mm
mm
mm
350
378
381
570
400
429
432
450
480
500
600
Počet
– Elastomerový kroužek EPDM.
– Provozní tlak podle normy
ČSN EN 598.
mm
Zámková Zámkový
příruba
kroužek
Těsnicí
kroužek
Jednoho
šroubu
kg
Reference
kg
kg
kg
8
28,500
1,400
0,900
TY 35 J1 BD A
618
10
37,700
1,700
1,100
TY 40 J1 BD A
483
671
14
41
1,800
1,320
532
535
734
16
57
2,540
1,540
TY 50 J1 BD A
635
638
840
20
67,200
3
2,160
TY 60 J1 BD A
D7
27 x 102
0,790
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
Hmotnosti
Průměr
Délka
9
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
TY 45 J1 BD A
I
TISK
KONEC
91
Zámkové spoje
Spoj INTEGRAL Ve
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
∅E
∅ DE
Spoj se požívá na troubách
INTEGRAL v případě ukládání
do nestabilních půd a na výtlacích.
Viz kapitolu Základní vlastnosti
systému INTEGRAL.
Trouba musí mít návarek na hladkém
konci.
∅ DI
POUŽITÍ
P
POZNÁMKY
Rozměry klíčů pro utažení matek
šroubů:
– matka 22: klíč 30
– matka 27: klíč 36.
Utahovací moment: 10m/daN.
*Reference obsahuje celý komplet
zámkového spoje včetně nitrilového
těsnicího kroužku.
92
Šrouby a matky
DN
DE
DI
P
E
Počet
n
Průměr
délka
mm
Příslušenství zámku
Reference (*)
Nitrilový
Hmotnosti
kroužek
příruba kroužek šrouby
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
150
170
173
98
311
6
200
222
225
104
364
8
250
274
277
104
457
6
TY25J0BHA 0,500
300
326
329
105
516
8
350
378
381
108
570
8
400
429
432
110
618
10
450
480
483
113
671
500
532
535
115
600
635
638
700
738
800
900
kg
kg
kg
kg
TY15J0BHA 0,290
7,5
0,9
2,1
TY20J0BHA 0,380
9,5
1,5
2,8
21
2,8
4,5
TY30J0BHA 0,710
28
3,7
6
TY35J0BHA 0,900
28,5
4,5
6
TY40J0BHA 1,100
36
4,5
7,5
14
TY45J0BHA 1,320
41
5,5
10,5
734
16
TY50J0BHA 1,540
58
6,7
12
120
840
20
TY60J0BHA 2,160
63,5
9,6
19
742
145
958
24
TY70J0BHA 2,870
109
14,6
22
842
845
145
1 069
30
TY80J0BDA 3,670
115
11,2
27,6
945
948
145
1 178
30
TY90J0BDA 4,610
150
13,6
27,6
1 000
1 048
1 051
155
1 286
30
YT10J0BDA 5,590
192
15,3
27,6
1 200
1 255
1 258
165
1 517
40
YT12J0BDA 9,230
210
21,0
36,8
D2
22 x 70
D7
27 x 102
27 x 123
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Zámkové spoje
Spoj INTEGRAL PAMLOCK
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
∅B
∅ DE
Tento zámkový spoj je určen pro
velké profily potrubí.
Zámek zachycuje velké axiální síly.
Trouba musí mít návarek na hladkém konci.
– Spoj nemá šrouby.
Viz kapitolu Základní vlastnosti
systému INTEGRAL.
– Reference obsahuje celý komplet
zámkového spoje.
P
B
ZAČÁTEK
Nitrilový
kroužek
Reference
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
DN 2000 konzultujte.
Příslušenství zámku
DE
ÚVOD
P
POZNÁMKY
DN
9
Přítlačná
vložka
Broky
Zámkový
kroužek
kg
kg
kg
mm
mm
mm
kg
1 400
1 462
300
1 620
15,5
ST 14 J0 AV
71
15
46
1 600
1 668
325
1 868
21
ST 16 J0 AV
81
15
45
1 800
1 875
350
2 075
27,7
Konzultujte
92
15
54
I
TISK
KONEC
93
Tvarovky pro gravitační sítě
Otočná odbočka na kruhový výřez
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
K provedení odbočky současně
s novou stokou nebo k osazení na
stávající stoku.
Možnost otočení o 360°
s vychýlením 45°.
Kruhový výřez se provede
vyvrtáním.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
;
;;;;;;
; ;
; ;
VYCHÝLENÍ: 45°
Dn
Vnitřní a vnější: červený práškový
epoxid.
POZNÁMKY
Tyto tvarovky se dodávají:
– se spoji Intermaterial s nitrilovým
kroužkem,
– šrouby: 4 šrouby litinové,
2 šrouby nerezové,
– šablona pro vyvrtání a osazení.
Profily klíčů pro utažení matek:
– pro připevnění na troubu: klíč č. 17,
– pro seřízení: klíč č. 30.
Pro DN 125 a 150: otvor ∅ 172 mm.
Pro DN 200: otvor ∅ 232 mm.
Pro vývrt použít vhodnou frézu.
Viz Montážní postupy výrobce.
94
ROTACE: 360°
DN
Stoka
DN
Odbočka
dn
mm
mm
250 a 300
125
250 a 300
Dn odbočky
Reference
min
max
Hmotnost
mm
mm
kg
AS 25 E6 FR
140
147,2
19
150
AS 25 E6 GR
165
171,7
21
350 až 600
125
AS 40 E6 FR
140
147,2
19
350 až 600
150
AS 40 E6 GR
165
171,7
21
400
200
AS 40 E6 JR
217
223,7
29
450 až 600
200
AS 50 E6 JR
217
223,7
29
700 až 1 200
125
Konzultujte
–
–
–
700 až 1 200
150
AS 70 E6 GR
165
171,7
21
700 až 800
200
AS 70 E6 JR
217
223,7
29
900 až 1 200
200
AS 90 E6 JR
217
223,7
29
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Tvarovky pro gravitační sítě
Otočná odbočka na pravoúhlý výřez
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
K provedení odbočky současně
s novou stokou nebo k osazení na
stávající stoku.
Možnost otočení o 360°
s vychýlením 45°.
Pravoúhlý výřez na stoce se provede
kotoučovou pilou.
Viz Montážní postupy výrobce.
;;
;
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
VYCHÝLENÍ: 45°
Dn
ROTACE: 360°
DN
Odbočka
dn
mm
mm
200
125
200
Reference
min
max
Hmotnost
mm
mm
kg
AS 20 E6 FK
140
147,2
20,3
150
AS 20 E6 GK
165
171,7
22,4
250
125
AS 25 E6 FK
140
147,2
21,8
250
150
AS 25 E6 GK
165
171,7
23,3
300
125
AS 30 E6 FK
140
147,2
22
300
150
AS 30 E6 GK
165
171,7
23,9
300
200
AS 30 E6 JK
217
223,7
29,1
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
POZNÁMKY
Dn odbočky
Stoka
DN
Vnitřní a vnější: červený práškový
epoxid.
Třmen: černý nátěr.
9
Tyto tvarovky se dodávají:
– se spoji Intermaterial s nitrilovým
kroužkem,
– litinové šrouby.
Klíč k utažení matek: č. 30.
Šablona k vyznačení výřezu je
dodávána s tvarovkou.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
95
Tvarovky pro gravitační sítě
Odbočka 90° – kruhový výřez
POUŽITÍ
H
K provedení odbočky současně
s novou stokou nebo k osazení na
stávající stoku.
Kruhový výřez na stoce se provede
vyvrtáním.
Pro DN 150: otvor ∅ 172mm.
Pro DN 200: otvor ∅ 232 mm.
Viz Montážní postupy výrobce.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější: červený práškový
epoxid.
96
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DN
POZNÁMKY
Tyto tvarovky jsou dodávány s:
– těsnicím kroužkem z nitrilu
– šrouby.
Připojení odbočky viz kapitola
Spojky (Intermaterial).
Pro utažení matek šroubů: klíč č. 17.
q
∅ de
Stoka
DN
Odbočka
dn
Reference
de
H
Hmotnost
mm
mm
kg
250
150
AS 25 E5 GD
170
132
5,9
300
150
AS 30 E5 GD
170
132
5,9
350 a 400
150
AS 35 E5 GD
170
132
5,9
450 až 600
150
AS 45 E5 GD
170
132
5,9
700 až 1200
150
AS 70 E5 GD
170
132
5,9
1400 až 2000
150
AT 14 E5 GD
170
132
5,9
300
200
AS 30 E5 JD
222
126
12,9
350
200
AS 35 E5 JD
222
126
12,5
400
200
AS 40 E5 JD
222
126
12
450 až 600
200
AS 45 E5 JD
222
126
11,1
700 až 800
200
AS 70 E5 JD
222
126
10,5
900 až 1200
200
AS 90 E5 JD
222
126
10
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Tvarovky pro gravitační sítě
Sedlová odbočka 90° (2 třmeny)
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
K provedení odbočky současně
s novou stokou nebo k osazení na
stávající stoku.
Odbočka se osazuje ve směru osy
trouby.
Pravoúhlý výřez se provádí na stoce
pomocí kotoučové pily.
Viz Montážní postupy výrobce.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
dn
POZNÁMKY
L
Tyto tvarovky jsou dodávány s:
– těsnicím nitrilovým kroužkem
– dvěma třmeny
– čtyřmi šrouby.
Hrdlo je se spojem STANDARD.
Pro zvláštní případy je možné dodat
další třmen. Konzultujte.
DN
Stoka
DN
Odbočka
dn
H
L
P
Reference
kompletní tvarovky
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
kg
400
300
278
400
105
AS 40 F0 LT
42
500
300
329
400
105
AS 50 F0 LT
44
600
300
381
400
105
AS 60 F0 LT
47
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
H
P
Sedlo: vnitřní a vnější povrch
červený práškový epoxid.
Třmeny a šrouby: černý nátěr.
9
Klíč k utažení matek:
– DN 400 až 600 klíč č. 27
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
97
Tvarovky pro gravitační sítě
Sedlová šikmá odbočka 67°30’ (2 třmeny)
POUŽITÍ
e
∅d
H
K provedení odbočky současně
s novou stokou nebo na stávající
stoku.
Odbočka se osazuje ve směru osy
trouby.
Pravoúhlý výřez se provádí na stoce
pomocí kotoučové pily.
Viz Montážní postupy výrobce.
Sedlo: vnitřní a vnější povrch
červený práškový epoxid.
Třmeny a šrouby: černý nátěr.
DN
Tělo
DN
400
500
600
98
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
POZNÁMKY
Klíč k utažení matek:
– DN 400 až 600 klíč č. 27.
OBSAH
L
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Tyto tvarovky jsou dodávány s:
– těsnicím nitrilovým kroužkem,
– dvěma třmeny,
– čtyřmi šrouby.
Připojení odbočky viz kapitola
Spojky (Intermaterial).
Pro zvláštní případy je možné dodat
další třmen. Konzultujte.
q
Odbočka
dn
Reference
L
H
de
Hmotnost
mm
mm
mm
kg
150
AS 40 E4 GT
400
487
170
32
200
AS 40 E4 JT
400
502
222
34,5
250
AS 40 E4 KT
400
525
274
32
150
AS 50 E4 GT
400
542
170
32
200
AS 50 E4 JT
400
557
222
34
250
AS 50 E4 KT
400
581
274
36
150
AS 60 E4 GT
400
597
170
36
200
AS 60 E4 JT
400
612
222
37
250
AS 60 E4 KT
400
639
274
39
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Tvarovky pro gravitační sítě
Sedlová kolmá odbočka 90° – pravoúhlý výřez
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
∅ de
I
K provedení odbočky současně
s novou stokou nebo na stávající
stoku DN 700 až 1200.
Pravoúhlý výřez se provádí na stoce
pomocí kotoučové pily.
Viz Montážní postupy výrobce.
Rozměry pro výřez jsou vyznačeny
na tvarovce.
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
L
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
– Sedlo a odbočka: vnější a vnitřní
povrch červeným práškovým
epoxidem.
– Šrouby: černý nátěr.
ǹ
Ǻ
POZNÁMKY
Tyto tvarovky jsou dodávány s:
– 1 sedlem
– 1 odbočkou
– 1 kroužkem z nitrilu
– 4 litinovými šrouby.
Připojení odbočky viz kapitola
Spojky (Intermaterial).
DN
Stoka
DN
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Rozměry klíče pro utažení matek: č. 27.
Odbočka
dn
Reference
L
l
de
Hmotnost
mm
mm
mm
kg
150
AS 70 E2 GD
270
120
170
19,2
200
AS 70 E2 JD
250
120
222
19,1
I
TISK
KONEC
700 až 1 200
99
Tvarovky pro gravitační sítě
Odbočky jednoduché
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Tvarovky se dvěma hrdly se přednostně osazují zárověň se stokou.
Tvarovky s hladkými konci se
přednostně používají k provedení
odbočky na stávajících sítích.
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Se třemi hladkými konci 67°30’.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější: červený práškový
epoxid.
ǹ
Ǻ
Se dvěma hrdly a odbočkou
s hladkým koncem 67°30’ – 90°.
POZNÁMKY
Tyto tvarovky jsou dodávány se
dvěma kroužky I. M. pro hrdla.
DN
150
200
250
300
150
200
250
300
200
100
dn
L
mm
125
125
150
125
150
200
125
150
200
250
493
568
568
579
579
579
687
687
687
687
125
125
150
125
150
200
125
150
200
250
493
560
560
579
579
579
687
687
687
687
150
450
L1
mm
H
de
Reference
mm
mm
SE TŘEMI HLADKÝMI KONCI 67°30’
267
150
144
AG 15 E0 FD
320
190
144
AG 20 E0 FD
320
190
170
AG 20 E0 GD
369
252
144
AS 25 E0 FD
369
252
170
AS 25 E0 GD
369
252
222
AS 25 E0 JD
467
290
144
AS 30 E0 FD
467
290
170
AS 30 E0 GD
467
290
222
AS 30 E0 JD
467
275
274
AS 30 E0 KD
SE DVĚMA HRDLY A HLADKÝM KONCEM 67°30’
267
150
144
AG 15 E1 FD
320
190
144
AG 20 E1 FD
320
190
170
AG 20 E1 GD
369
252
144
AS 25 E1 FN
369
252
170
AS 25 E1 GN
369
252
222
AS 25 E1 JN
467
290
144
AS 30 E1 FN
467
290
170
AS 30 E1 GN
467
290
222
AS 30 E1 JN
467
275
274
AS 30 E1 KN
SE DVĚMA HRDLY A HLADKÝM KONCEM 90°
210
113
170
AG 20 T1 GD
Hmotnost
kg
17,4
25,8
26,2
43
43,
44,5
62
62
63
64
16,5
25,3
25,8
56
57
58
78,5
78,5
79,5
80,5
25,8
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Tvarovky pro gravitační sítě
Odbočky se třemi hrdly
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Tvarovky se třemi hrdly se přednostně osazují zároveň se stokou.
Hrdla mají spoje I. M.
(Intermaterial).
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější: červený práškový
epoxid.
Tyto tvarovky jsou dodávány
s těsnicími kroužky do hrdel.
dn
L
mm
L1
mm
150
300
150
150
200
150
200
150
200
556
570
610
612
612
612
612
330
330
370
380
380
380
380
200
150
560
320
200
250
H
mm
Pod 45°
280
316
310
320
345
350
380
Pod 67°30’
190
Reference
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
15
20
20
25
25
30
30
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
GD
GD
JD
GD
JD
GD
JD
AG 20 E2 GD
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
POZNÁMKY
DN
9
Hmotnost
kg
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
22,6
27,8
30,7
31,3
34,4
38
41
DALŠÍ
TISK
KONEC
26
101
Tvarovky pro gravitační sítě
Jednohrdlová kolena 45° – 22,5° – 11,25°
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
L1
Ke změně směru.
Se spojem I. M.
Vnitřní a vnější: červený práškový
epoxid.
Tyto tvarovky jsou dodávány
s těsnicím kroužkem do hrdla
a jsou určeny pouze k připojení
na tvárnou litinu.
ÚVOD
ZAČÁTEK
L1
45
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
POZNÁMKY
9
ǹ
Ǻ
DN
Reference
125
150
200
250
300
AG 12 C1 BD
AG 15 C1 BD
AG 20 C1 BD
AG 25 C1 BD
AG 30 C1 BD
125
150
200
250
300
AG 12 C1 DD
AG 15 C1 DD
AG 20 C1 DD
AG 25 C1 DD
AG 30 C1 DD
125
150
200
250
300
AG 12 C1 ED
AG 15 C1 ED
AG 20 C1 ED
AG 25 C1 ED
AG 30 C1 ED
DALŠÍ
ZPĚT
L1
mm
Hmotnost
Kg
+
ZVĚTŠIT
130
139
151
180
201
5,2
6,4
8,9
15,3
20,9
-
ZMENŠIT
130
139
151
150
160
4,6
5,7
7,7
13,2
17,5
111
119
124
130
135
4,3
5,3
7,1
11,7
15,3
Kolena 45°
Kolena 22,5°
I
TISK
Kolena 11,25°
102
KONEC
Tvarovky pro gravitační sítě
Hrdlová kolena 45° – 22,5° – 11,25°
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Ke změně směru.
Se spojem I. M.
t
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější: červený práškový
epoxid.
Rozsah použití
Reference
mm
R
min
max
mm
mm
t
Hmotnost
mm
mm
kg
Kolena 45°
125
AS 12 C3 BD
140
147,2
158
83,5
9,7
150
AS 15 C3 BD
165
172,2
177
92,5
12,2
200
AS 20 C3 BD
217
225,2
193
100
18,2
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
R
DN
9
POZNÁMKY
Tyto tvarovky jsou dodávány
s těsnicím kroužkem do hrdla
a jsou určeny pouze k připojení
na tvárnou litinu.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Kolena 22,5°
125
AS 12 C3 DD
140
147,2
100
38
7,2
150
AS 15 C3 DD
165
172,2
115
42
9,1
200
AS 20 C3 DD
217
225,2
155
51
13,7
I
TISK
Kolena 11,25°
125
AS 12 C3 ED
140
147,2
274
45
7,5
150
AS 15 C3 ED
165
172,2
274
46
9,3
200
AS 20 C3 ED
217
225,2
324
52
13,3
KONEC
103
Tvarovky pro gravitační sítě
Navrtávka INTEGRAL pro betonové stoky
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Pro připojení kanalizační odbočky
na stávající betonovou stoku.
;;
;;
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
∅C
SPOJ
– Ze strany betonové stoky –
FORSHEDA 910 typ 15682-01
a 15683-06.
– Ze strany INTEGRAL – spoj
I. M. s nitrilovým kroužkem.
POZNÁMKY
Použít frézu na beton:
– otvor ∅ 195 pro DN 150,
– otvor ∅ 246 pro DN 200.
Minimální Odbočka
tloušťka
dn
mm
Rozsah použití
A
B
C
min
max
mm
mm
mm
mm
mm
mm
150
173
90
195
165
171,5
Reference
ZAČÁTEK
kg
AS 15 E5 GD
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Hmotnost
I
TISK
6,5
KONEC
60
200
104
ÚVOD
ǹ
Ǻ
B
A
Červený práškový epoxid.
;;
;;
9
186
90
246
217
223,5
AS 20 E5 JD
9,4
TVAROVKY
PRO VÝTLAKY
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
SE SPOJEM STANDARD
PRO TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ SÍTĚ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Strany 105 – 113
105
Tvarovky pro výtlaky
Hrdlová kolena
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Změna směru
90° – 45° – 22,5° – 11,25°.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
t
t
R
Červený práškový epoxid.
45°
11°15’ (1/32)
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1 000
106
Reference
AS 08 C5 EN
AS 10 C5 EN
AS 12 C5 EN
AS 15 C5 EN
AS 20 C5 EN
AS 25 C5 EN
AS 30 C5 EN
AS 35 C5 EN
AS 40 C5 EN
AS 45 C5 EN
AS 50 C5 EN
AS 60 C5 EN
AS 70 C5 EN
AS 80 C5 EN
AS 90 C5 EN
AT 10 C5 EN
R
t
22°30’ (1/16)
Hmotnost
Reference
R
45° (1/8)
t Hmotnost
mm mm kg
mm mm kg
233 40
228 40
274 45
274 46
324 52
238 45
264 50
290 53
316 58
391 68
417 71
588 92
533 87
624 90
705 102
837 117
75
87
100
115
155
191
226
266
326
361
402
522
615
711
827
917
5,3 AS 08 C5 DN
6,4 AS 10 C5 DN
8 AS 12 C5 DN
11,1 AS 15 C5 DN
16,6 AS 20 C5 DN
29 AS 25 C5 DN
37,5 AS 30 C5 DN
54 AS 35 C5 DN
65 AS 40 C5 DN
80 AS 45 C5 DN
100 AS 50 C5 DN
136 AS 60 C5 DN
197 AS 70 C5 DN
257 AS 80 C5 DN
333 AS 90 C5 DN
418 AT 10 C5 DN
32
35
38
42
51
60
69
78
92
101
110
138
157
170
197
217
5
6,2
7,6
10,8
17,1
30,5
40
58
71
90
111
158
232
307
407
517
Reference
AS 08 C5 BN
AS 10 C5 BN
AS 12 C5 BN
AS 15 C5 BN
AS 20 C5 BN
AS 25 C5 BN
AS 30 C5 BN
AS 35 C5 BN
AS 40 C5 BN
AS 45 C5 BN
AS 50 C5 BN
AS 60 C5 BN
AS 70 C5 BN
AS 80 C5 BN
AS 90 C5 BN
AT 10 C5 BN
R
SPOJ
90° (1/4)
t
Hmotnost
mm mm
kg
95 56
115 65
158 83
177 92
193 100
297 145
346 167
346 168
392 189
452 216
501 237
595 280
725 335
809 364
894 403
976 439
5,7
7,3
9,7
13,7
21
39
53,5
73,5
91
115
149
216
312
419
553
706
Reference
R
t
Hmotnost
mm mm kg
AS 08 C5 AN
AS 10 C5 AN
AS 12 C5 AN
AS 15 C5 AN
AS 20 C5 AN
AS 25 C5 AN
AS 30 C5 AN
74 91
87 105
115 133
133 152
160 200
240 262
290 314
7,9
10,4
14
18,7
30
50,6
74,2
Automatický STANDARD
s nitrilovým těsnicím kroužkem.
Možnost uzamčení.
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POZNÁMKY
– Kolena jsou dodávána s těsnicími
kroužky.
– Odolnost na tlak
viz kapitolu Základní vlastnosti
systému INTEGRAL.
DN 1000 – 2000 konzultujte.
I
TISK
KONEC
Tvarovky pro výtlaky
Hrdlová redukce
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Změna profilu.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Červený práškový epoxid.
SPOJ
DN
dn
L/mm
Reference
Hmotnost/kg
100
80
104
AS 10 V0 DN
7,5
125
100
105
AS 12 V0 EN
9,4
150
100
130
AS 15 V0 EN
11,1
200
150
125
AS 20 V0 GN
16,7
250
200
125
AS 25 V0 J N
25,3
300
200
225
AS 30 V0 J N
35,7
300
250
125
AS 30 V0 KN
35,9
350
300
190
AS 35 V0 LN
53
400
300
265
AS 40 V0 LN
60
500
400
260
AS 50 V0 NN
86
600
500
260
AS 60 V0 QN
120
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
Rozměry
9
Automatický STANDARD
s nitrilovým těsnicím kroužkem.
Možnost uzamčení.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POZNÁMKY
Redukce jsou dodávány včetně
těsnicích kroužků.
I
TISK
KONEC
107
Tvarovky pro výtlaky
Hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou (B)
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Připojení.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Červený práškový epoxid.
H1
H
L1
SPOJ
DN
dn
80
80
80
100
80
100
125
100
125
150
100
125
150
200
100
150
200
250
100
150
200
250
300
100
125
150
POZNÁMKY
– Tvarovky jsou dodávány včetně
těsnicích kroužků.
– Odolnost na tlak
viz kapitola Základní vlastnosti
systému INTEGRAL.
200
250
300
108
Reference
AS 08
AS 10
AS 10
AS 12
AS 12
AS 12
AS 15
AS 15
AS 15
AS 20
AS 20
AS 20
AS 20
AS 25
AS 25
AS 25
AS 25
AS 30
AS 30
AS 30
AS 30
AS 30
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
T0
DN
DN
EN
DN
EN
FN
EN
FN
GN
EN
FN
GN
JN
EN
GN
JN
KN
EN
GN
JN
KN
LN
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
Automatický STANDARD
s nitrilovým těsnicím kroužkem.
Možnost uzamčení STANDARD Vi.
9
L
mm
L1
mm
H
mm
H1
mm
Hmotnost
kg
183
185
210
165
190
267
190
220
305
195
220
250
360
234
251
344
404
237
347
347
467
467
353
361
386
347
372
449
378
408
493
395
420
450
560
461
461
554
614
567
567
567
687
687
91
105
105
121
125
133
140
143
152
170
173
177
180
183
164
168
202
213
194
198
207
233
252
275
279
306
312
324
341
347
359
399
406
413
421
425
428
437
476
480
486
496
510
542
9,4
11,1
12,3
12,5
13,8
16,8
17,2
18,9
23,5
24
26
28,5
36
41,3
44,6
53
63,6
56
66,3
68,4
83,4
89,9
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Tvarovky pro výtlaky
Přírubová tvarovka s hladkým koncem (F)
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Ke spojení přírubových kusů s hrdly
systému INTEGRAL.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Červený práškový epoxid.
Reference
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700*
800*
900*
1 000*
AS 08 N5 AN
AS 10 N5 AN
AS 12 N5 AN
AS 15 N5 AN
AS 20 N5 AN
AS 25 N5 AN
AS 30 N5 AN
AS 35 N5 AN
AS 40 N5 AN
AS 45 N5 AN
AS 50 N5 AN
AS 60 N5 AN
AS 70 M5 AN
AS 80 M5 AN
AS 90 M5 AN
AT 10 M5 AN
L
Hmotnost
včetně příruby
PN 10
mm
kg
350
350
350
400
400
400
450
450
480
500
520
560
600
600
600
600
7,9
9,6
12,5
17,1
24,5
34
47
58
70
86
104
144
189
239
287
354
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
DN
9
POZNÁMKY
– Příruba vrtaná na PN 10,
– Přírubové těsnění není v dodávce.
– Možnost uzamčení.
*Poznámka: pevné příruby
DN 1000 – 2000 konzultujte.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
109
Tvarovky pro výtlaky
Hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou (A)
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
– Připojení kalníků nebo vzdušníků
na trouby INTEGRAL.
– Připojení přírubových armatur na
síť INTEGRAL.
H
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Červený práškový epoxid.
Automatický STANDARD
s nitrilovým těsnicím kroužkem.
Možnost uzamčení.
POZNÁMKY
– Přírubové těsnění není v dodávce.
– Příruba vrtaná na PN 10.
– Tvarovka je dodávána s těsnicími
kroužky do hrdel.
– Pro jiné kombinace DN /dn
konzultujte.
110
L
H
Hmotnost
včetně příruby
PN10
mm
183
185
210
165
190
267
165
190
220
305
170
195
220
250
360
234
234
251
344
404
mm
165
177
180
195
200
200
210
215
210
220
240
245
240
245
260
250
270
280
290
300
kg
11,5
13,1
14,4
14,5
16,2
19,8
18,3
19,8
22,5
27,5
24
26,5
29
32,5
42
42,5
44,5
49,5
59,5
70,5
DN
Tělo
DN
Odbočka
dn
80
100
100
125
125
125
150
150
150
150
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
80
80
100
80
100
125
80
100
125
150
80
100
125
150
200
80
100
150
200
250
Reference
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
08
10
10
12
12
12
15
15
15
15
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
U0
DN
DN
EN
DN
EN
FN
DN
EN
FN
GN
DN
EN
FN
GN
JN
DN
EN
GN
JN
KN
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
SPOJ
9
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Tvarovky pro výtlaky
Hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou (A)
DN
tělo
DN
300
300
300
300
300
350
350
350
350
350
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
600
600
600
600
700
700
700
800
800
800
800
900
900
900
1000
1000
1000
1000
odbočka
dn
80
100
150
200
300
80
100
150
200
350
80
100
150
200
400
100
150
200
400
500
100
200
400
600
150
200
700
150
200
400
800
200
400
900
150
200
400
1000
Reference
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AT
AT
AT
AT
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
80
80
80
80
90
90
90
10
10
10
10
U0 DN
U0 EN
U0 GN
U0 JN
U0 LN
U0 DN
U0 EN
U0 GN
U0 JN
U0 MN
U0 DN
U0 EN
U0 GN
U0 JN
U0 NN
U0 EN
U0 GN
U0 JN
U0 NN
U0 QN
U0 EN
U0 JN
U0 NN
U0 RN
U0 EN
U0 JN
T0 SN
U0 GN
U0 JN
U0 NN
T0 TN
U0 JN
U0 NN
T0 UN
U0 GN
U0 JN
U0 NN
T0 VN
L
H
Hmotnost
včetně příruby
PN10
mm
mm
kg
237
237
347
347
467
195
195
315
315
485
195
195
315
315
545
210
325
325
555
675
335
335
565
795
365
365
915
361
361
581
1 021
375
595
1145
385
385
605
1265
298
300
310
320
340
310
330
340
350
380
340
360
370
380
420
420
430
440
480
500
500
500
540
580
520
525
600
580
585
615
675
645
675
750
705
705
735
825
53
54
67
71
96
72
73
87
91
131,1
80
83,5
100,2
105
162
119,5
133,2
147
215
264
185,5
192
277
373
262,2
265
491
332,2
335
430
663
420
532
867
447
510
639
1115
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
DN 1000 – 2000 konzultujte.
I
TISK
KONEC
111
Tvarovky pro výtlaky
Hrdlová tvarovka s přírubou
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Pro spojení přírubových kusů
s hladkými konci trub INTEGRAL.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Červený práškový epoxid.
L1
Automatický STANDARD
s nitrilovým těsnicím kroužkem.
Možnost uzamčení.
POZNÁMKY
– Přírubové těsnění není v dodávce.
– Příruba vrtaná na PN 10.
– Tvarovka je dodávána s těsnicím
kroužkem do hrdla.
DN 1000 – 2000 konzultujte.
*Poznámka: pevné příruby
112
DN
Reference
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700*
800*
900*
1 000*
AS 08 N1 AN
AS 10 N1 AN
AS 12 N1 AN
AS 15 N1 AN
AS 20 N1 AN
AS 25 N1 AN
AS 30 N1 AN
AS 35 N1 AN
AS 40 N1 AN
AS 45 N1 AN
AS 50 N1 AN
AS 60 N1 AN
AS 70 M9 AN
AS 80 M9 AN
AS 90 M9 AN
AT 10 M9 AN
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
SPOJ
9
L
L1
Hmotnost
včetně příruby
PN 10
mm
mm
kg
110
110
110
115
120
125
130
135
140
165
170
180
190
200
210
220
195
198
201
209
220
230
240
245
250
265
290
300
340
360
385
405
6,7
8,1
10,1
13,6
19,3
34,5
42
59
65
82
85
124
161
211
258
342
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Tvarovky pro výtlaky
Plná příruba (X)
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Uzávěr konce trouby s přírubou.
∅D
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
∅D
DN 100 až 250
Červený práškový epoxid.
Reference
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1 000
AS 10 Q1 AN
AS 12 Q1 AN
AS 15 Q1 AN
AS 20 Q1 AN
AS 25 Q1 AN
AS 30 Q1 AN
AS 35 Q1 AN
AS 40 Q1 AN
AS 45 Q1 AN
AS 50 Q1 AN
AS 60 Q1 AN
AS 70 Q1 AN
AS 80 Q1 AN
AS 90 Q1 AN
AT 10 Q1 AN
D
Hmotnost
mm
kg
220
250
285
340
400
455
505
565
615
670
780
895
1 015
1 115
1 230
4,3
5,6
7,2
11
16,9
26,5
32,5
45,5
–
70
106
153
214
–
367
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DN 300 až 1 000
DN
9
POZNÁMKY
Přírubové těsnění není v dodávce.
Příruba vrtaná na PN 10.
DN 1000 – 2000 konzultujte.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
113
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Šachtová přechodka se spojem I.M. (Intermaterial)
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Litinová tvarovka ke spojení stoky
s betonovou šachtou. Tato přechodka je určena pro prefabrikované
šachty.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
b
L
SPOJ
– I.M. s nitrilovým kroužkem,
– omezená únosnost spoje.
DN
Reference
D.I.
Rozsah použití
L
A
b
G
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
mm
kg
min
max
mm
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
∅G
∅ DI
∅A
Vnitřní povrch: červený práškový
epoxid.
Vnější povrch: bez nátěru kvůli
dobré přilnavosti k betonu šachty.
9
150
AS 15 M3 AD
165
171,7
100
252
72
154
4,6
200
AS 20 M3 AD
217
223,7
100
306
68
204
5,9
250
AS 25 M3 AD
271
275,2
110
351
82
255
7,8
300
AS 30 M3 AD
323
327,2
110
420
72
306
10,2
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POZNÁMKY
– Dodávka včetně těsnicího
kroužku.
I
TISK
KONEC
400
114
AS 40 M3 AD
425,8
430,2
110
518
72
406
12,8
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Šachtová přechodka se spojem STANDARD
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Litinová tvarovka ke spojení stoky
s betonovou šachtou.
Tato přechodka je určena pro šachty
prováděné jako monolit na stavbě.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
∅A
∅A
Vnitřní povrch: červený práškový
epoxid.
Vnější povrch: bez nátěru kvůli
dobré přilnavosti k betonu šachty.
L
Reference
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
AS 15 M3 AS
AS 20 M3 AS
AS 25 M3 AS
AS 30 M3 AS
AS 35 M3 AS
AS 40 M3 AS
AS 45 M3 AS
AS 50 M3 AD
AS 60 M3 AD
AS 70 M3 AD
AS 80 M3 AD
AS 90 M3 AD
AS 10 M3 AD
AT 12 M3 AD
AT 14 M3 AD
AT 16 M3 AD
AT 18 M3 AD
AT 20 M3 AD
L
A
Hmotnost
mm
mm
kg
100
100
110
110
110
110
110
110
120
160
160
175
185
390
280
300
320
340
256
309
362
417
473
525
579
632
738
845
950
1 055
1 160
1 530
1 755
1 975
2 195
2 425
5
6,4
8,6
10,4
13,1
14,7
25
21,4
26,7
37,1
53
63,2
73,5
421
385
477
612
980
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
DN
9
SPOJ
– STANDARD s nitrilovým
kroužkem.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POZNÁMKY
– Dodávka včetně těsnicího
kroužku.
I
TISK
KONEC
115
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Revizní víko
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Litinová tvarovka pro vstup do
potrubí:
– zaručuje naprostou nepropustnost,
– umožňuje vsunutí čisticích
a kontrolních zařízení.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Zesílená vrstva práškového epoxidu.
B
Materiál nitril.
Dodáváno s tvarovkou.
DN
Reference
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
TĚSNĚNÍ
9
L
B
Hmotnost
mm
mm
kg
250
AS 25 B7 AH
622
172
17
300
AS 30 B7 AH
662
212
20
400
AS 40 B7 AH
662
212
18
500
AS 50 B7 AH
662
212
17,8
600
AS 60 B7 AH
640
290
28,5
700
AS 70 B7 AH
640
290
29,5
800
AS 80 B7 AH
640
290
30
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POZNÁMKY
Odolnost: 2 bary.
Montáž:
Viz Montážní postupy výrobce.
116
I
TISK
KONEC
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Čisticí kusy, vstup 400 x 150 – 400 x 200
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Čisticí kus zaručuje nepropustnost
gravitačního potrubí při průchodu
šachtou.
Umožňuje vsunutí čisticích a kontrolních zařízení.
Může být použit i ve svislé poloze
(např. v domovní kanalizaci).
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
– Tělo a víko: vnitřní a vnější povrch: červený práškový epoxid.
– Šrouby: černý nátěr.
L1
H
∅ DE
AxB
h
DN
L
Reference
SPOJ
L2
DE
P
L
L1
L2
H
h
A
B
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Hmotnost
FGL
kg
150
AS15NOA
170
87
336
615
96
272
113
400
149
19
200
AS20NOA
222
88
338
632
107
339
155
400
199
28,5
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
V hrdle Intermaterial (s centrovacím
kroužkem).
P
9
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POZNÁMKY
Tyto kusy jsou dodávány s:
– těsnicím kroužkem,
– víkem,
– čtyřmi šrouby,
– těsněním víka.
Není určen směr osazení na potrubí.
I
TISK
KONEC
Klíč k utažení matek: č. 24.
117
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Revizní kus bez plomby DN 250
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
V místě připojení na veřejnou síť.
DN 250
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější povrch: červený
práškový epoxid.
H
de2
de1
h2
h1
SPOJ
– Horní část I.M. DN 250.
– Těsnicí nitrilový kroužek.
– Dodáváno jako komplet.
ZAČÁTEK
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
DN
POZNÁMKY
Tělo
DN
250
118
ÚVOD
ǹ
Ǻ
L
Spoj I.M. dovoluje zvýšení tvarovky
troubou INTEGRAL DN 250.
9
Odbočka
dn
150
Reference
AS 25 N 5 G
L
H
h1
h2
de1
de2
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
508
460
170
132
160
170
26,5
I
TISK
KONEC
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Monolitický kus DN 250
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Revizní kus jako litinový
monoblok H =1 m nebo 1,4 m.
DN 250
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Červený epoxidový nátěr.
ÚVOD
ZAČÁTEK
H
ǹ
Ǻ
de2
de1
h2
h1
9
L
POZNÁMKY
Tento kus může být doplněn rozpínací zátkou s plombou. Konzultujte.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
DN
Tělo
DN
Odbočka
dn
Reference
L
H
h1
h2
de1
de2
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
150
AS 25 N 3 G
508
1 000
170
132
160
170
52,1
150
AS 25 N 4 G
508
1 400
170
132
160
170
62,5
I
TISK
KONEC
250
119
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Víka DN 250
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
K uzavření horních částí odboček,
monobloků, kontrolních kusů.
Jsou možné dvě varianty:
– jen s okem – netěsněné
– rozpínací – těsněné
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
∅A
Obr. 1
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Červený epoxidový nátěr.
∅A
Obr. 2
POZNÁMKY
Verze s těsněním může být po
osazení zaplombována proti neoprávněnému vstupu. Na rámu je
proveden výřez 6 mm pro umístění
blokovacího čepu.
DN
Reference
A
Hmotnost
mm
kg
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Víko s okem – obr. 1
250
AS 25 B6 B
253
6,5
I
TISK
Těsněné víko s plombou – obr. 2
KONEC
250
120
AS 25 B6 D
253
11
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Rozpínací zátka s odvzdušněním
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Zátka se používá k uzavření revizních a přípojkových tvarovek na
gravitačních sítích:
– k provedení tlakových zkoušek,
– před napojením přípojek.
Odolnost na tlak:
– 0,3 bary (bez ukotvení)
– 2 bary (s ukotvením).
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější povrch: červený
epoxidový nátěr.
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
∅A
ROZSAH POUŽITÍ
– DN 125 pro DI od 121,5 do 131,6 včetně,
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
– DN 150 pro DI od 146,5 do 159 včetně,
– DN 200 pro DI od 195 do 213,2 včetně,
– DN 250 pro DI od 258,5 do 269,1 včetně,
– DN 300 pro DI od 308,5 do 320,1 včetně.
DN
Reference
A
Hmotnost
mm
kg
125
AS 12 B6 C
117
1,5
150
AS 15 B6 C
143
2
200
AS 20 B6 C
190
4
250
300
POZNÁMKY
– Vzdušník odvádí nahromaděný
vzduch v síti.
– Během testů nepropustnosti musí
být zátky ukotveny.
– Zátky mohou být osazeny i na
trouby INTEGRAL (s cementovou
vystýlkou) DN 125, 150 a 200.
I
KONEC
Konzultujte
AS 30 B6 C
302
TISK
9
121
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Revizní kus s plombou DN 250
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Revizní kus s plombou znemožňuje
připojení objektů na veřejnou síť
bez souhlasu provozovatele.
Zaplombování je buď ve víku nebo
přímo na uzavírací přepážce. Odstraněním přepážky provozovatel
přípojku zprovozní.
DN 250
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější povrch: červený
práškový epoxid.
H
L
POZNÁMKY
ZAČÁTEK
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
h2
h1
de2
de1
H
DN 250
• Spoj horní odbočky je určen k připojení na potrubí DN 100 a 110
mm včetně.
• Základní verze obsahuje:
– redukovanou spojku,
– rozpínací zátku s plombou,
– vyjímatelnou uzavírací přepážku,
– DN 250 spoj I.M.
ÚVOD
ǹ
Ǻ
h2
h1
– DN 250: I.M.
– Horní odbočka: redukovaná
spojka 150/100.
– Nitrilový těsnicí kroužek.
de2
de1
SPOJ
9
L
DN
Tělo
DN
Revizní kus s plombou může být
dodán také bez rozpínací zátky
s plombou.
122
Odbočka
dn
Reference
L
H
h1
h2
de1
de2
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
150
AS 25 N 6 G
508
460
170
132
160
170
32
150
AS 25 N 7 G
508
460
170
132
160
170
21
250
I
TISK
KONEC
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Přípojkový kus přímý DN 300
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
V místě odbočky pro pozdější
připojení na veřejnou síť.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější povrch: červený
práškový epoxid.
ÚVOD
ZAČÁTEK
H
ǹ
Ǻ
h
H
h
L
9
L
SPOJ
– Vrchní: I.M. DN 300 a centrovací
kroužek pro PVC.
– Horní odbočka (z budovy) s redukovanou spojkou pro PVC ∅ 100.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
PŘÍPOJKOVÝ KUS PŘÍMÝ
DN
Tělo
DN
Odbočka
dn
Reference
L
H
h
de
Hmotnost
POZNÁMKY
mm
300
125
AG 30 N1 FD
300
150
AG 30 N1 GD
mm
mm
S OTOČNOU KONCOVKOU
760
370
65 až 25
760
370
65 až 15
mm
kg
144
50
170
55
Možnosti natočení otočné koncovky:
20° směrem dolů, doprava, doleva.
I
TISK
KONEC
PEVNÉ TVAROVKY
300
125
AG 30 N0 FD
760
370
65
144
42
300
150
AG 30 N0 GD
760
370
65
170
43
123
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Přípojkový kus odkalovací DN 300
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
V místě odbočky pro pozdější
připojení na veřejnou síť.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější povrch: červený
epoxidový nátěr.
H
h
H
h
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
L
9
SPOJ
– Vrchní: I.M. DN 300 a centrovací
kroužek pro PVC.
– Horní odbočka (z budovy) s redukovanou spojkou pro PVC ∅ 100.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
PŘÍPOJKOVÝ KUS ODKALOVACÍ
DN
POZNÁMKY
Tělo
DN
Odbočka
dn
Reference
Možnosti natočení otočné koncovky:
20° směrem dolů, doprava, doleva.
300
125
AG 30 N3 FD
300
150
AG 30 N3 GD
L
H
h
de
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
kg
S OTOČNOU KONCOVKOU
750
408
100 až 60
750
408
100 až 55
144
50
170
56
TISK
KONEC
PEVNÉ TVAROVKY
124
I
300
125
AG 30 N2 FD
585
408
95
144
42
300
150
AG 30 N2 GD
585
408
105
170
43
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Čisticí T kus DN 400
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Tyto T kusy osazené na gravitační
stoce umožňují vsunutí čisticího
a kontrolního zařízení.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější povrch: červený
práškový epoxid.
DN
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
SPOJE
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
H1
dn
H
– Zvýšená část: I.M. DN 400.
– Odbočky: I.M. odpovídajícího
DN. Pouze pro připojení na litinu.
DALŠÍ
L
L1
dn
Reference
H
H1
L
L1
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
kg
150
AS 15 T 3 GNE
413
120
501
675
50
200
AS 20 T 3 JNE
413
145
462
657
52
250
AS 25 T 3 KNE
470
177
518
674
60
300
AS 30 T 3 LNE
470
202
462
672
65
POZNÁMKY
Spoje I.M jsou součástí dodávky.
Zvýšení tvarovky:
Použít sek trouby INTEGRAL
nebo jiný vhodný materiál s DE
425,8 min. a 432,8 max.
Připojení viz Montážní postupy
výrobce.
I
TISK
KONEC
125
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Revizní a čisticí T kus DN 400
POUŽITÍ
OBSAH
p
KONTAKTY
DN
H1
dn
H
Tyto kusy zaručují nepropustnost
gravitačního potrubí při průchodu
šachtou.
Umožňuje vsunutí čisticího a kontrolního zařízení.
q
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
L
L1
Jsou doplněna víkem s klapkou,
závažím a zařízením k odvodnění
šachty.
Umožňují provádět zkoušku nepropustnosti celé sítě.
DN
H1
dn
H
ǹ
Ǻ
L1
L
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější povrch: červený
práškový epoxid.
POZNÁMKY
Jsou dodávány s příslušenstvím
jako komplet.
Připojení viz kapitola SPOJE.
Revizní kusy
dn
H
H1
H2
L
L1
s víkem
bez závaží
Reference
s víkem
a závažím
Hmotnost
Reference
kg
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
mm
kg
150
413
120
660
501
675
AS15T3GNF
66
AS15T3GNG
74,5
200
413
145
660
462
657
AS20T3JNF
67,5
AS20T3JNG
76,5
470
177
720
518
674
AS25T3KNF
75
AS25T3KNG
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
250
DALŠÍ
TISK
84,5
KONEC
300
126
470
202
720
462
672
AS30T3LNF
79,5
AS30T3LNG
89,5
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Víka revizních a čisticích T kusů
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
127
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Přípojkový kus DN 400
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
– V místě odbočky pro pozdější
připojení na veřejnou síť.
– Umožňuje boční připojení pomocí
adaptérů.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
DN 400
I3
I3
SPOJ
– Vrchní: I.M. DN 400.
– Nitrilový těsnicí kroužek.
de3
de3
I1
I2
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
de2
30
1°
h
H
de1
Vnitřní a vnější povrch: červený
epoxidový nátěr.
9
Čelní pohled
Přímý průchod
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Boční pohled se dvěma adaptéry
DN
POZNÁMKY
– Základní verze: přímý průchod.
– Pro boční připojení odmontovat
jednu nebo obě uzavírací víčka
a nahradit je adaptérem. Reference
AS15L2GA.
Reference
Tělo
400
Adaptér
pro
boční
připojení
128
l1
l2
l3
H
mm
mm
mm
mm
310
332
575
h
de1
de2
de3
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
kg
277
210
222
Odbočka
200
AS 40 N8 J
I
TISK
54
KONEC
150
AS 15 L2 GA
372
170
4
Vstupní kusy pro gravitační sítě
Přípojkový kus pro stoky DN 400
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
– V místě odbočky pro pozdější
připojení na veřejnou síť.
– Má pouze výtok DN 200.
– Přítok troubou shora.
Přípojkový kus
bez přepážky
(AS40NIJG)
DN 400
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější povrch: červený
epoxidový nátěr.
h
h
Přípojkový kus s přepážkou
(AS40NIJF)
I1
I1
SPOJ
– Vrchní: I.M. DN 400.
– Nitrilový těsnicí kroužek.
DN
Tělo
DN
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
H
H
de
de
DN 400
9
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POZNÁMKY
Odbočka
dn
Reference
l1
H
h
de
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
kg
200
AS 40 N1 JG
345
600
350
222
65
200
AS 40 N1 JF
345
600
350
222
81
Verzi se sifonem konzultujte.
I
TISK
KONEC
400
129
Vstupní kusy pro gravitační sítě a výtlaky
Svařovaná odbočka
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Tato odbočka slouží ke vsunutí
čisticích a kontrolních zařízení.
Připojení je možné buď spojem
STANDARD nebo spojkou.
Na objednávku je možné dodat
i s hrdlovou nebo přírubovou
odbočkou.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
dn
L1
DN
H
– Trouby: povrch INTEGRAL.
– Navařená odbočka: červený
epoxidový nátěr.
L
POZNÁMKY
Navaření odbočky se provádí v továrně na trouby INTEGRAL na
objednávku.
Při objednání je nutné udat rozměr
L1 a H.
Při větších DN konzultujte.
Přírubová odbočka musí být vždy
orientována nahoru.
Pružný spoj musí být vždy situován
v blízkosti svaru (rozměr H minimalizovat).
130
dn 400
Trouba
DN
dn 600
dn 800
dn 1 000
L
min
H
L
min
H
L
min
H
L
min
H
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
600
1 200
520
700
1 200
570
800
1 200
620
1 400
640
900
1 200
670
1 400
690
1 000
1 200
720
1 400
740
1 600
790
1 200
1 200
820
1 400
840
1 600
890
1 800
910
1 400
1 200
930
1 400
950
1 600
1 000
1 800
1 020
1 600
1 200
1 030
1 400
1 050
1 600
1 100
1 800
1 120
1 800
1 200
1 130
1 400
1 150
1 600
1 200
1 800
1 220
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Vstupní kusy pro gravitační sítě a výtlaky
Vstupní šachta z litiny
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Těsnicí víko
Redukční deska
tvárná litina
Tyto šachty jsou určeny pro zvláštní případy přípojení nebo k použití
v průmyslových zónách.
Manipulační oka
Hůl
(pro bezpečný
vstup na žebřík)
Cementový
povrch
Tělo z tvárné litiny
Žebřík
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
– Vnitřní povrch těla: cementová
malta
– Vnější povrch těla a ostatní kovové
prvky: černý bitumenový nátěr.
POZNÁMKY
Betonová kyneta
Přítok
Litinové dno
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
Odbočka
Odbočka
9
Šachty jsou vyráběny na objednávku
po předchozím ověření proveditelnosti.
Běžně jsou dodávány s betonovou
kynetou.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Kotvení
Průměr těla:
– 800
– 1000
– 1200
– 1400
– 1600.
I
TISK
KONEC
131
Spojky
Vnější profily běžně používaných trub
Litina GS (tvárná)
Litina SMU (domovní)
PVC
Kamenina
(typ F)
132
DN
DE
100
118
125
144
150
170
200
222
250
274
300
326
100
110
125
135
150
160
200
210
250
274
300
326
100 a 110
100 a 110
125
125
140
140
160
160
200
200
250
250
300
315
100
131
125
159
150
186
200
242
250
296
300
350
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Spojky pro litinové trouby
(pro gravitační sítě a výtlaky)
Spojka GGS
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Ke spojení dvou hladkých konců
z tvárné litiny INTEGRAL.
Tyto tvarovky se používají jako
montážní a přípojkové tvarovky ke
spojení litinových trub.
Mohou být použity na gravitačních
sítích a výtlacích.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
∅E
Tělo spojky a příruby: červený
práškový epoxid.
Reference
L
E
Hmotnost
mm
mm
kg
SPOJ
Dva těsnicí kroužky z nitrilu.
80
AS 08 J8 AN
127
213
4,9
100
AS 10 J8 AN
133
233
6,6
125
AS 12 J8 AN
140
259
8
150
AS 15 J8 AN
145
287
9,3
200
AS 20 J8 AN
153
342
12,8
250
AS 25 J8 AN
164
405
18,1
300
AS 30 J8 AN
170
459
22,2
350
AS 35 J8 AN
183
511
27,9
400
AS 40 J8 AN
185
564
33,4
450
AS 45 J8 AN
192
617
37,9
500
AS 50 J8 AN
193
671
45,6
600
AS 60 J8 AN
200
777
58,6
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
DN
9
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POZNÁMKY
Tvarovky jsou dodávány s:
– dvěma přírubami,
– dvěma těsnicími kroužky,
– litinovým tělem,
– šrouby,
– klíčem pro utažení šroubů: č. 27.
I
TISK
KONEC
*DN 700 až 2000 konzultujte.
133
Spojky pro litinové trouby
(pro gravitační sítě a výtlaky)
Spojka INTEGRAL
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
– Ke spojení dvou hladkých konců
z tvárné litiny INTEGRAL.
– Mohou být použity na gravitačních
sítích a výtlacích.
– Spojka vyžaduje správný úkos na
spojovaných koncích.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Červený práškový epoxid.
∅E
DN
Reference
Spojky jsou dodávány s těsnicími
nitrilovými kroužky TYTON.
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
POZNÁMKY
9
L
E
Hmotnost
mm
mm
kg
400
AS 40 M6 AD
210
480
32
500
AS 50 M6 AD
225
590
45
AS 60 M6 AD
250
695
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
600
DALŠÍ
TISK
56
KONEC
700
134
AS 70 M6 AD
305
810
97
Spojky pro různé materiály
(pro gravitační sítě)
Spojka redukovaná asymetrická
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Ke spojení prvků nebo trub DN 150
s prvky DN 125 s dodržením plynulosti toku.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Červený práškový epoxid.
DN 150
DN 125
SPOJ
DN 150, DN 125: I.M. s těsnicím
kroužkem z nitrilu.
Reference
mm
125 x 150
AS 12 M7 GD
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
DN
9
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POZNÁMKY
Rozsah použití
DN 125
Rozsah použití
DN 150
min
max
min
max
mm
mm
mm
mm
mm
kg
140
148
165
170,2
186
4,7
L
Hmotnost
– Tato spojka se osazuje mezi hladké
konce trub DN 125 a 150.
– Spojka je dodávána včetně
těsnicího kroužku.
I
TISK
KONEC
135
Spojky pro různé materiály
(pro gravitační sítě)
Spojka INTERMATERIAL
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Tyto spojky jsou určeny ke spojení
hladkého konce Integral (do hrdla
označeného „coté fonte“) a hladkého
konce trouby nebo tvarovky z jiného
materiálu. Hrdlo spojky označené
„coté autres matériaux“ je vhodné
k napojení trub, které mají vnější
profil podle následující tabulky:
Jiné materiály
DN
INTEGRAL
DN
PVC
Rozsah
použití
150
160
158 až 173
200
200
208 až 226
250
250
271 až 281
300
315
315 až 335
Poznámka: Centrovací kroužek (bílý
nylon) se osazuje pro zlepšení nepropustnosti spoje jen na straně nelitinového
materiálu.
L
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Vnitřní a vnější povrch: červený
práškový epoxid.
POZNÁMKY
Tyto spojky se dodávají s:
– dvěma nitrilovými kroužky,
– jedním kroužkem centrovacím.
Montáž spojky viz
Montážní postupy výrobce.
136
DN
Reference
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
∅E
Tvárná litina
9
DE
Bez centr.
kroužku
DE
S centr.
kroužkem
L
E
Hmotnost
max
max
mm
mm
kg
150
AS 15 M1 AA
171,5
173
218
213
7,2
200
AS 20 M1 AA
223,5
226
240
267
11,7
250
AS 25 M1 AA
275
281
230
316
12,2
300
AS 30 M1 AA
327
335
277
382
19,8
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Spojky pro různé materiály
(pro gravitační sítě)
Spojovací nástavce PVC: hrdlo – hladký konec –
dvě hrdla
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Tyto nástavce se používají ke spojení konců INTEGRAL s potrubím
PVC prostřednictvím:
– spojky I.M. pro DE 160 až 400.
DN 125 – DN 150
POZNÁMKY
Reference
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
Vnější ∅ PVC
DE litina
DE litina
Vnější ∅ PVC
Nástavce DE 400 se vkládají do
hrdel revizních a čisticích kusů
DN 400.
DE
PVC
ÚVOD
DN 200 – 250 – 400
DN
DN
litiny
9
DE
L2
L1
L
Hmotnost
mm
mm
mm
mm
kg
125
125
AM 12 R1 FP
144,7
108
120
364
0,650
150
160
AM 16 R1 GP
169,7
114
160
370
1,100
200
200
AS 20 L1 J
217
180
180
370
1,6
250
250
AS 25 L1 K
276
200
180
395
2,1
Nástavce s hrdly a hladkými konci
jsou dodávány s těsnicími kroužky.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
400
400
AS 40 L1 N
431
250
180
445
7,8
137
Spojky pro různé materiály
(pro gravitační sítě)
Spojka pro spojení hrdlo – hladký konec: PVC – litina
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Určená ke spojení litiny s PVC
s dodržením plynulosti toku vody.
Hrdlo má spoj I.M. a je určeno pro
litinu, hladký konec je pro PVC.
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
D2
wavin
D1
D3
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
l
L
POZNÁMKY
DN
litina
DE
PVC
Spojky vyrábí firma WAVIN.
138
D1
D2
D3
L
l
mm
mm
mm
mm
mm
150
160
160
173
207
220
100
200
200
200
227
262
245
108
250
315
315
275
310
340
150
300
315
315
327
362
310
160
400
400
400
431
484
350
180
I
TISK
KONEC
Spojky pro různé materiály
(pro gravitační sítě)
Spojka pro spojení – dva hladké konce: PVC – litina
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Tyto litinové kusy se používají ke
spojení litiny INTEGRAL s potrubím PVC.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
napojení PVC
∅B
napojení tvárná litina
∅A
Vnitřní a vnější povrch: červený
práškový epoxid.
9
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POZNÁMKY
DN
Reference
Kus je se dvěma soustřednými
hladkými konci.
∅A
litina
mm
∅B
PVC
mm
L
K
Hmotnost
mm
mm
kg
125
AG 12 L1 FD
143
125
171
100
4,5
150
AG 15 L1 GD
170
160
171
100
5,8
200
AG 20 L1 JD
222
200
171
100
7,2
I
TISK
KONEC
139
Spojky pro různé materiály
(pro gravitační sítě)
Redukovaná spojka pro spojení s PVC
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
Tyto spojky se montují dovnitř
horních odboček revizních nebo
čisticích kusů.
Mohou být osazeny do všech
hladkých konců odboček tvarovek
INTEGRAL. Těsnění je z nitrilu.
DN odbočky
litinového
kusu
DN trouby
PVC
Rozsah
použití
PVC
125
100
100-112
150
100
100-112
150
125
120-130
200
160
158-173
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
POZNÁMKY
Tyto spojky mají membránu, která
slouží jako dočasná zátka, před
napojením trouby se gumová membrána vyřízne.
Mají-li být použity jako uzávěr při
vstupních zkouškách, je nutné je
pečlivě zarazit spolu s ploškou
lemující obvod.
Montuje se
do odbočky
Rozsah
přijatelných
profilů
mm
mm
125 x 100
122 až 127
100 až 112
AP 12 J 8E
0,200
150 x 100
147 až 153
100 až 112
AP 15 J 8E
0,500
150 x 125
147 až 153
120 až 130
AP 15 J 8F
0,500
200 x 150
195 až 203
158 až 173
AP 20 J 8E
0,650
Typ spojky
140
9
Reference
Hmotnost
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
kg
KONEC
Spojky pro různé materiály
(pro gravitační sítě)
Spojka FLEX – SEAL
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
– Ke spojení hladkých konců litiny
INTEGRAL s jinými materiály.
– Ke změně profilu při zaručené
nepropustnosti.
POZNÁMKY
Těsnění pro redukování
DN
INTEGRAL
100
125
150
200
250
300
Vyhovuje pro
PVC 100
PVC 100
S.M.U. 100
PVC 100
PVC 100
PVC 125
S.M.U. 125
Kamenina 100
Kamenina 125
PVC 125
PVC 140
PVC 160
S.M.U. 150
Kamenina 125
Kamenina 150
PVC 160
PVC 200
S.M.U. 200
Kamenina 150
Kamenina 200
PVC 200
PVC 250
Kamenina 200
Kamenina 250
PVC 250
PVC 315
Kamenina 250
Kamenina 300
INTEGRAL
Jiné materiály
Reference
–
ANO
CY 10 M0 BE
–
–
CY 10 M0 AH
–
ANO
–
–
ANO
–
ANO
ANO
CY 12 M0 BE
CY 12 M0 BH
CY 12 M0 BF
CY 12 M0 CF
CY 12 M0 DE
CY 12 M0 DF
CY 15 M0 BF
CY 15 M0 FF
–
–
CY 15 M0 EG
ANO
–
–
–
–
ANO
–
–
–
ANO
–
–
–
ANO
–
ANO
ANO
–
ANO
–
ANO
ANO
ANO
–
ANO
–
ANO
–
CY 15 M0 DG
CY 20 M0 BM
CY 20 M0 BJ
CY 20 M0 GJ
CY 20 M0 DG
CY 20 M0 DJ
CY 25 M0 BJ
CY 25 M0 BK
CY 25 M0 DJ
CY 25 M0 DK
CY 30 M0 BK
CY 30 M0 JL
CY 30 M0 DK
CY 30 M0 DL
–
–
–
Další varianty na základě
objednávky.
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
SPOJ: EPDM.
Objímka: nerez ocel.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
141
Opravné a montážní prostředky
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POUŽITÍ
– Mazací pasta pro spoje.
– Opravná souprava epoxidové pryskyřice k ochraně konců trub (po
zkrácení, odříznutí), a k ochraně jinak opracovaných míst (vyvrtání).
– Opravná cementová souprava
k eventuální opravě poškození
cementové vystýlky.
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
POZNÁMKY
Reference
Viz Montážní postupy výrobce.
Mazací pasta
Plechovka 0,8 kg
SD 99 JO SD
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Souprava k opravě epoxidového povrchu
Souprava 1 kg
AS 99 Z1 B
Souprava 3 kg
AS 99 Z1 A
Souprava 2 tuby
AS 99 Z1 D
142
TISK
KONEC
Souprava k opravě cementové vystýlky
Souprava 10 kg
I
AS 99 Z1 G
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
VISITAL
Vodotěsná betonová šachta
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
DN 1000
KONEC
Viz samostatná nabídka.
143
Armatury pro gravitační sítě
Kanálová stěnová šoupata
q
OBSAH
p
KONTAKTY
POPIS A SORTIMENT
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
UZÁVĚRY KRUHOVÉ
POUŽITÍ
• Kanálová šoupata jsou uzavírací
armatury určené pro osazení na
zařízeních o volné hladině.
• Nejčastěji se používají jako
uzávěry vody na rybnících,
kanálech, přehradách na čistících stanicích odpadních vod.
• Rozsah použití:
– na surové vody
– na splaškové vody
– na mořskou vodu.
SORTIMENT
Kanálová stěnová šoupata PAM
jsou ve dvou provedeních:
• Na kruhový otvor
DN 150 až 1200.
• Na čtvercový otvor
200 x 200 až 1200 x 1200.
144
UZÁVĚRY ČTVERCOVÉ
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Armatury pro gravitační sítě
Kanálová stěnová šoupata
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
VLASTNOSTI
Uzávěry do zdí se skládají
z následujících prvků:
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
• Tuhý rám.
• Talíř posunující se mezi dvěma
vodicími lištami.
• Neoprenové těsnění zajišťuje
nepropustnost na rovné stěně.
• Ovládací vřeteno (zavírání
ve směru hodinových ručiček –
FSH) se spojkou pro připojení
ovládacího mechanismu.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
• Vodicí pouzdro nezávislé na
rámu dovoluje rychlé oddělení
talíře a osové vyrovnání
mechanické sestavy.
I
• Materiály a jejich povrchy jsou
vhodné k použití i pro mořskou
vodu.
TISK
KONEC
• Montážní prvky: chemické
svorníky dodávané na
objednávku.
145
Armatury pro gravitační sítě
Kanálová stěnová šoupata
q
OBSAH
p
KONTAKTY
NEPROPUSTNOST
Talíř v zavřené poloze zajišťuje
nepropustnost uzávěru.
Přípustná výška vody, montáž
proti toku (horní) a po toku
(dolní), je 10 m vodního sloupce.
Přednostně se doporučuje, aby
tlak vody tlačil talíř do rámu
(montáž proti toku).
Nepropustnost je však zaručena
i když tlak vody má snahu vysunout talíř z rámu (montáž po
toku).
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
Průsak uzávěru udaný v normách BS 7775 nebo AWWA C 501 závisí na způsobu osazení .
Hodnoty průsaku jsou normalizovány až do výšky sloupce vody 6 m.
Typ montáže
Méně než 6 m sloupce vody
7 až 10 m sloupce vody
Proti toku
1,25 l/min.
1,6 l/min.
Po toku
2,5l/min.
3,3l/min.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Správné seřízení talíře v rámu je provedeno v továrně, seřízení celé soupravy uzávěru pomocí seřizovacích
šroubů se provede na místě.
I
TISK
KONEC
146
Armatury pro gravitační sítě
Kanálová stěnová šoupata
1
1 – Spojka čtyřhranná 28 mm
FGL 250 (epoxid)
2
MATERIÁLY
A POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
3 – Spojka
FGL 250 (epoxid)
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
4
4 – Ovládací šroub
Ocel typ Z7 CND 17.11.02
5 – Rám
FGL 250 (epoxid)
6 – Ovládací matka
Bronz typ CuSn10PbP
6
OBSAH
2 – Pouzdro
FGL 250 (epoxid)
3
5
q
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
7 – Těsnicí plochy
Bronz typ CuSn10PbP
7
8
8 – Talíř
FGL 250 (epoxid)
9
9 – Regulační patka
Ocel typ Z7 CND 17.11.02
10
10 – Těsnění
Neoprén
Referenční kusy:
1 – Čtyřhranná spojka 28 mm
2 – Pouzdro
3 – Spojka
5 – Rám
8 – Talíř
Jsou opatřeny epoxidovým
nátěrem 400 mikronů.
I
TISK
KONEC
147
Armatury pro gravitační sítě
Kanálová stěnová šoupata
A
B
p
KONTAKTY
Průtok
E
F
Dn
Počet
otáček
A
B
C
E
F
Hmotnost
(kg)
150
18
330
895
115
85
165
50
200
23
380
1020
115
85
165
57
250
28
430
1120
115
85
165
65
300
33
480
1220
115
85
165
76
350
38
530
1320
115
85
165
84
400
43
585
1420
115
85
165
97
500
53
730
1640
125
85
180
160
600
63
830
1880
130
85
180
200
700
75
1015
2110
160
115
235
345
800
85
1115
2330
160
135
235
440
900
95
1215
2530
160
135
235
450
1000
105
1350
2730
160
135
235
690
1100
115
1450
2920
170
135
235
800
1200
125
1550
3120
170
135
235
860
Rozměry v mm
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
Dn
148
OBSAH
C
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
KRUHOVÉHO
UZÁVĚRU
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
A HMOTNOSTI
q
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Armatury pro gravitační sítě
Kanálová stěnová šoupata
C
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
ČTVERCOVÉHO
UZÁVĚRU
A
B
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DxD
Průtok
q
E
F
DxD
Počet
otáček
A
B
C
E
F
Hmotnost
(kg)
200 x 200
23
390
1025
125
90
175
63
300 x 300
33
490
1225
125
90
175
88
400 x 400
43
660
1445
125
110
185
146
500 x 500
53
855
1690
160
135
210
260
600 x 600
63
955
1930
160
135
210
325
700 x 700
75
1045
2130
160
135
210
410
800 x 800
85
1145
2330
160
135
210
450
900 x 900
95
1245
2530
160
135
210
540
1000 x 1000
105
1350
2730
160
135
230
730
1100 x 1100
115
1450
2955
170
135
230
760
1200 x 1200
125
1550
3120
170
135
230
800
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
A HMOTNOSTI
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
Rozměry v mm
KONEC
149
Armatury pro gravitační sítě
Žabí klapka
HYDRAULICKÉ
CHARAKTERISTIKY
DN 80 AŽ 600
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Směr toku
POUŽITÍ
Žabí klapka slouží jako koncový
uzávěr výtokového potrubí.
Klapka
➝
ǹ
Ǻ
H
Odtok
MINIMÁLNÍ VÝŠKA VODY
PRO OTEVŘENÍ
➝
DN (mm)
80
100
150
200
250
300
250
400
450
500
600
H ± 10%
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
H v mm
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
150
Armatury pro gravitační sítě
Žabí klapka
HYDRAULICKÉ
CHARAKTERISTIKY
DN 700 AŽ 1200
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Směr toku
Klapka
➝
ǹ
Ǻ
H
Odtok
➝
DN
700
800
900
1000
1200
H ± 10%
110
120
130
140
160
MINIMÁLNÍ VÝŠKA VODY
PRO OTEVŘENÍ
H v mm
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
151
Armatury pro gravitační sítě
Žabí klapka
Přelivná hrana
Průtok
p
KONTAKTY
➝
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
➝
PŘÍKLADY VELIKOSTI PRŮSAKŮ V OPAČNÉM SMĚRU Q
NEPROPUSTNOST
V OPAČNÉM SMĚRU
9
Průsaky Q
h
Klapka
OBSAH
➝
HYDRAULICKÉ
CHARAKTERISTIKY
DN 80 AŽ 600
q
Q
h = 250 mm
h = 500 mm
DN = 80
0,4 l/h
0,3 l/h
DN = 150
0,25 l/h
0,2 l/h
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
152
Armatury pro gravitační sítě
Žabí klapka
➝
Přelivná hrana
HYDRAULICKÉ
CHARAKTERISTIKY
DN 700 AŽ 1200
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Průsaky Q
h
Klapka
Průtok
➝
ǹ
Ǻ
➝
PRŮSAKOVÉ MNOŽSTVÍ Q
NEPROPUSTNOST
V OPAČNÉM SMĚRU
Žabí klapka kruhová
DN
Průsaky při
h < 500 mm
(l/h)
700
45
800
50
900
55
1000
1200
60
70
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Žabí klapka čtvercová
DxD
700
800
900
1000
1200
Průsaky při
h < 500 mm
(l/h)
55
65
70
80
100
I
TISK
KONEC
153
Armatury pro gravitační sítě
Žabí klapka
MATERIÁLY
A POVRCHY
DN 80 AŽ 600
q
OBSAH
p
KONTAKTY
4
3
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
1
4
2
ǹ
Ǻ
1
Označení
Popis
Materiál
Povrch
1
Tělo a uzávěr
Litina GS
Epoxid tloušťky
300 mikronů
2
Sedlo dosedající
na rám a křídlo
Ferro-nikl
3
Táhla
4
Čepy
DN 80 až 250
Litina GS
DN 300 až 600
Ocel typ E24
Ocel typ
Z12 CND 19-11
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
154
Armatury pro gravitační sítě
Žabí klapka
8
6
MATERIÁLY
A POVRCHY
DN 700 AŽ 1200
7
4
2
3
5
Popis
Materiál
Povrch
1
Tělo klapky
Litina G.G. 25
2
Uzávěr
Litina G.G. 25
Epoxid tloušťky
400 mikronů nebo
polyuretan.
3
Těsnění uzávěru
Elastomer typu Neoprén
4
Páka
Ocel typ E 24-2
5
Těsnění těla klapky
Elastomer typu Neoprén
6
Čep
Nerezová ocel typ
Z 2 CND 17.12
7
Ložisko
Litina G.G. 25
8
Šrouby
Nerezová ocel typ A4
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
1
Označení
q
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Zinek
I
Epoxid tloušťky
400 mikronů nebo
polyuretan.
TISK
KONEC
155
Armatury pro gravitační sítě
Žabí klapka
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
A HMOTNOST
DN 80 AŽ 250
H1
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
H
DN
ǹ
Ǻ
L
D
DN
H
H1
D
L
Hmotnost
80
100
150
200
250
225
244
312
370
410
125
134
170
210
233
200
220
285
340
400
68
72
81
77
75
4
6
11
16
23
Rozměry v mm
Váha v kg
Umístění fixačních otvorů odpovídá částečně připojení ISO PN 16 v normě ISO 7005-2
(počet a rozměry šroubů).
22˚30'
156
q
DN
Šroub
80
45˚
Šroub
M16
200
M16
100
M16
250
M20
150
M16
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
DN
DALŠÍ
TISK
KONEC
Armatury pro gravitační sítě
Žabí klapka
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
A HMOTNOST
DN 300 AŽ 600
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
H1
H
DN
ǹ
Ǻ
L
DN
H
H1
L
Hmotnost
300
350
400
450
500
600
470
550
621
695
758
867
280
321
331
375
400
447
83
94
95
100
103
110
25
33
44
53
62
78
Rozměry v mm
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Váha v kg
Umístění fixačních otvorů odpovídá částečně připojení ISO PN 16 v normě ISO 7005-2
(počet a rozměry šroubů).
45˚
DN
Šroub
300
33˚45'
I
DN
Šroub
M20
350
M20
450
M20
400
M20
500
M20
600
M24
TISK
KONEC
157
Armatury pro gravitační sítě
Žabí klapka
ROZMĚRY
A HMOTNOST
DN 700 AŽ 1200
V
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
D
H
DN
ǹ
Ǻ
DN
H
V
D
Hmotnost
700
1070
940
920
150
800
1170
1040
1020
190
900
1270
1140
1120
210
1000
1420
1230
1250
260
1200
1650
1430
1470
330
Rozměry v mm
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
Váha v kg
KONEC
158
Armatury pro gravitační sítě
Žabí klapka
G
OSAZOVACÍ ROZMĚRY
DN 700 AŽ 1200
F
q
OBSAH
p
KONTAKTY
E
B
A
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
L
N
M
K
Q
ǹ
Ǻ
d2
F
P
DN
A
B
Q
E
F
G
P
K
L
M
N
d2
700
175
100
500
270
630
900
1000
445
430
315
315
9 x ∆19
800
185
100
550
270
700
1000
1100
495
480
350
350
9 x ∆19
900
185
100
600
270
770
1100
1200
545
530
385
385
9 x ∆19
1000
185
100
650
290
840
1190
1300
595
575
420
420
9 x ∆19
1200
210
100
750
290
980
1390
1500
695
675
490
490
9 x ∆19
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
Rozměry v mm
Umístění upevňovacích otvorů neodpovídá žádné normě.
KONEC
159
Armatury pro výtlaky
Šoupě EURO 20 pro kanalizace
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
Použití
Šoupě je určeno pro splaškové
a předčištěné odpadní vody.
Konstrukčně se jedná o typ
EURO 23 (krátká verze)
vodovodního šoupátka s tím, že
povrchové ochrany jsou odlišné
(viz kapitola „Materiály
a povrchy").
160
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
Upozornění
Jako uzávěr na potrubí vedoucí
málo nebo vůbec nepředčištěné
vody je nutné použít nožové
šoupě!
DALŠÍ
TISK
KONEC
Armatury pro výtlaky
Šoupě EURO 20 pro kanalizace
SOULAD S NORMAMI
SOULAD S NORMAMI
A ZNAČENÍ
Zkoušky v továrně:
• ISO 5208
• NFE 29311
Rozměry přírubových šoupat:
• NF EN 558
• ISO 5752 série 14 pro typ 23
Vrtání připojovacích přírub:
• NF EN 1092-2
• ISO 7005-2
• DIN 2501
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
Šoupě se osazuje do šachet (mimo výkop) tak, že zavírá ve směru hodinových ručiček.
ZNAČENÍ
Na těle šoupěte:
• jmenovitý průměr v mm (DN),
• jmenovitý tlak v barech (PN).
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Štítek průměru 50 mm nalepený na těle šoupěte.
I
Na identifikačním štítku:
• reference armatury,
• směr zavírání (ve směru hodinových ručiček – FSH) – jmenovitý průměr (DN) – vrtání přírub,
• rok a měsíc výroby – číslo série.
Písmeno T znamená, že armatura splňuje hydraulické požadavky.
TISK
KONEC
161
Armatury pro výtlaky
Šoupě EURO 20 pro kanalizace
MATERIÁLY
A POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
6
2
1
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
2
1
7
4
3
5
ǹ
Ǻ
162
Označení
Popis
Materiál
Povrchová úprava
1
Tělo a víko
Tvárná litina
Práškový epoxid modré barvy
prům. tl. 250 mikronů.
2
Matice a třmen
Tvárná litina
Termoplastická pryskyřice
modré barvy
3
Srdce
Tvárná litina
Povlak z nitrilu
4
Ovládací vřeteno
Ocel typ Z20C13
5
Ovládací matice
Slitina typ Cu Zn 39
6
Pouzdro
Bronz typ Cu Sn 7
7
Těsnění tělo – víko
Nitril
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Armatury pro výtlaky
Šoupě EURO 20 pro kanalizace
PŘIPOJOVACÍ
ROZMĚRY
A HMOTNOST
S
K x K1
H1
D
DN
L
H1
H
K x K1
D
a
SxS
Počet otáček
pro zavření
Hmotnost
40
140
227
333
95 x 144
150
19
15,2
12,5
9,5
50
150
222
335
95 x 144
165
19
15,2
12,5
10,5
65
170
266
386
105 x 171
185
19
18,5
13
14
80
ISO
180
289
417
114 x 192
200
19
18,5
17
18
100
PN10
190
336
480
126 x 213
225
19
20,6
21
23
125
200
376
533
138 x 254
250
19
20,6
25
29,5
150
210
421
595
154 x 294
285
19
20,6
30
40
200
230
510
737
183 x 372
340
20
25,7
33
65
250
250
618
873
250 x 450
400
22
25,7
41,5
95
300
270
696
978
273 x 525
455
24,5
25,7
50
Rozměry v mm
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
L
Příruby
OBSAH
H
a
DN
q
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
130
Hmotnost v kg
163
Armatury pro výtlaky
Nožové šoupě
NOŽOVÉ ŠOUPĚ
DN 50 AŽ 400
POUŽITÍ
Nožové šoupě je uzávěr určený
pro potrubí vedoucí odpadní
vody. Talíř je obdélníkový, zkosený, posouvá se uvnitř těla šoupěte přes kruhový otvor. Systém
těsnění je navržen pro dopravu
odpadních vod a je patentově
chráněn.
Šoupě je možné použít pro dopravu nečištěných splaškových vod,
kalu, vody s usazeninami, na čistírnách odpadních vod a na kanalizačních výtlačných řadech.
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DN (mm)
PN (bar)
Vrtání přírub
50 – 150
10
ISO PN 10 – 16
200
10
ISO PN 10
250 – 300
6
ISO PN 10
350 – 400
4
ISO PN 10
164
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
SORTIMENT
Nožové šoupě se dodává od DN
50 až DN 400 a osazuje se mezi
příruby.
DALŠÍ
TISK
KONEC
Armatury pro výtlaky
Nožové šoupě
SOULAD S NORMAMI
NOŽOVÉ ŠOUPĚ
DN 50 AŽ 400
V ROZMĚRECH
q
OBSAH
p
KONTAKTY
Vzdálenost mezi přírubami
odpovídá normám.
• ISO 5752
• NF E 29305-1
• DIN 3202
9
ÚVOD
Vrtámí přírub je ve shodě
s normami.
• ISO 7005 PN 10 -16
• NF E 29206
• DIN 2532
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
Ovládací vřeteno nosné části
vyhovuje předpisům pro
bezpečnost práce při manipulaci.
SHODA S OHLEDEM NA FUNKČNOST
• Zkouška nepropustnosti každého kusu u výrobce se provádí na 1,1 násobek provozního tlaku (PN) podle
norem
• ISO 5208
• NF E 29311
• DIN 3230 část 3.
ZNAČENÍ
Značení je provedeno na těle šoupěte v továrně. Údaj PN 10 nebo PN 16 se vztahuje k vrtání přírub, údaj
PB 4 nebo PB 6 odpovídá provoznímu tlaku 4 nebo 6 barů. Na štítku PAM S.A. je vyznačen typ, číslo série,
DN a PN.
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Šoupě může být dodáno s koncovými vypínači.
DALŠÍ
TISK
KONEC
165
Armatury pro výtlaky
Nožové šoupě
NOŽOVÉ ŠOUPĚ
DN 50 AŽ 400
q
OBSAH
p
KONTAKTY
Ruční kolo
Ovládací
vřeteno
Horní nosná
konstrukce
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Ovládací
matka
Tělo
Příčné
těsnění
ǹ
Ǻ
Talíř
Obvodové
těsnění
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
NÁZVOSLOVÍ A POVRCH
Popis
Materiál
Povrchová úprava
Popis
Materiál
Povrchová úprava
Tělo
Litina Ft 25
Práškový epoxid černé barvy
prům. tloušťka 175 µm
Talíř
Ocel Typ Z7CN18.09
Nerez
Horní příčné těsnění
Nitril
–
Obvodové těsnění
Nitril
–
Horní nosná konstrukce
Ocelový plech
Práškový epoxid červené barvy
prům. tloušťka 75 µm
Ovládací vřeteno
Ocel Typ Z13CF17
Nerez
Ovládací matka
Bronz
–
Ruční kolo
166
Práškový epoxid černé barvy
min. tloušťka 75 µm
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Armatury pro výtlaky
Nožové šoupě
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
PODROBNOSTI
• Horní příčné těsnění je umístěno
po obou stranách talíře. Je provedeno ze dvou poloprofilů
tvaru rtů stlačených obložením.
Obložení je upevněno dvěma
pevnostními šrouby. Těsnění
zabraňuje průsakům kapaliny
podél talíře a zaručuje dlouhou
životnost šoupěte.
NOŽOVÉ ŠOUPĚ
DN 50 AŽ 400
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
HORNÍ PŘÍČNÉ TĚSNĚNÍ
• Obvodové těsnění je tórické.
Zaručuje stejnoměrné vedení
a utěsnění talíře bez tvrdého
dosedání.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
• Talíř má zkosený tvar.
OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ
• Tělo šoupěte má tvar řešený
s «proplachovacími kouty», což
umožňuje samočištění a zabraňuje usazování nečistot na vodicím zařízení.
• Tvar šoupěte umožňuje plynulý
průchod potrubím jakéhokoliv
čisticího zařízení a snižuje na
minimum ztráty v potrubí.
I
TISK
KONEC
PROPLACHOVACÍ KOUTY
167
Armatury pro výtlaky
Nožové šoupě
NOŽOVÉ ŠOUPĚ
DN 50 AŽ 400
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
A HMOTNOST
168
Upevňovací prvky
Hmotnost
Počet
Hloubka
(kg)
závit. otvorů T (mm) ∅ šroubu
DN
(mm)
D
(mm)
K
(mm)
BL
(mm)
H
(mm)
DH
(mm)
50
165
125
43
328
150
4
4
17
M16
7
65
185
145
46
340
150
4
4
17
M16
7,5
80
200
160
46
358
200
8
4
17
M16
9,5
100
220
180
52
411
200
8
4
20
M16
11,5
125
250
210
56
452
200
8
4
22
M16
14
150
285
240
56
526
300
8
4
21
M20
22
200
340
295
60
606
300
8
4
23
M20
29
250
395
350
68
696
300
12
6
19
M20
40
300
445
400
78
792
400
12
6
23
M20
65
350
505
460
78
905
400
16
8
20
M20
89
400
565
515
102
987
400
16
6
28
M24
115
Počet
šroubů
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Armatury pro výtlaky
Nožové šoupě
NOŽOVÉ ŠOUPĚ
DN 50 AŽ 400
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
• Montáž: nastavit zkosenou část talíře proti toku kapaliny.
• Šoupě osadit mezi příruby, použít montážní vložku typu PF a přírubové těsnění.
OSAZENÍ,
UVEDENÍ DO PROVOZU,
ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ:
Při montáži je nezbytné přesně dodržet hloubku T osazení šroubů,
aby neblokovaly pohyb talíře.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
• Během provozu je možné dotlačit horní příčné těsnění pomocí bočních šroubů.
I
TISK
KONEC
169
Armatury pro výtlaky
Zpětná klapka pro kanalizace
DN 50 až 600
PN 10 a PN 6
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
SORTIMENT
DN
(mm)
PN
(bar)
50 – 300
10
350 – 600
6
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Zpětné klapky jsou k dispozici od DN 50 do DN 600 pro vrtání přírub PN 10 podle ISO normy.
POUŽITÍ
Tato zpětná klapka se srdcovým
uzávěrem je určena k osazení na
čistírnách odpadních vod a na
výtlačných potrubích splaškových vod. Je charakteristická
svým vychýleným sedlem, umožňuje plynulý průchod kapaliny.
Precizní tvar uzávěru zaručuje
nepropustnost i při slabém protitlaku a přítomnosti pevných látek.
170
I
TISK
KONEC
Armatury pro výtlaky
Zpětná klapka pro kanalizace
DN 50 až 600
PN 10 a PN 6
G
OBSAH
p
KONTAKTY
D
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
F
E
q
50 až 300
ǹ
Ǻ
A
DN
mm
A
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
Hmotnost
kg
50
200
65
142
120
65
10
65
240
75
156
130
76
14
80
260
80
175
140
82
17,5
100
300
80
216
160
83
24
125
350
85
248
180
85,5
37,5
150
400
85
276
192
91,5
49
200
500
100
360
223
103,5
88
250
600
250
430
280
158
134
300
700
270
486
315
172
206
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
A HMOTNOST
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
DN ≤ 300
I
TISK
KONEC
171
Armatury pro výtlaky
Zpětná klapka pro kanalizace
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
DN
B
C
DN 50 až 600
PN 10 a PN 6
q
350 až 600
ǹ
Ǻ
A
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
A HMOTNOST
DALŠÍ
ZPĚT
DN
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Hmotnost
kg
+
ZVĚTŠIT
350
800
603
350
313
-
ZMENŠIT
400
900
683
400
275
500
1100
805
470
380
DN > 300
I
600
1300
920
530
TISK
495
KONEC
172
Armatury pro výtlaky
Zpětná klapka pro kanalizace
DN 50 až 600
PN 10 a PN 6
NÁZVOSLOVÍ A POVRCHY
Popis
Materiál
Tělo DN 50 – 300
Litina FT 25
Tělo DN 350 – 600
Svařovaná ocel E24
Uzávěr
Kovové jádro potažené butylem
Těsnění víka
Butyl
Šrouby
Pozinkovaná ocel
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
NÁZVOSLOVÍ
q
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
POVRCHY
DN
Typ
Způsob provedení
Tloušťka
50 – 300
Základní epoxidový nátěr
Namáčení do barvy
100 µm
I
TISK
+ krycí nátěr, zelená barva
KONEC
350 – 600
Epoxidový nátěr zelené barvy
Nástřik pistolí
300 µm
173
Armatury pro výtlaky
Zpětná klapka pro kanalizace
DN 50 až 600
PN 10 a PN 6
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
PODROBNOSTI
q
NEPROPUSTNOST TĚLO – UZÁVĚR:
– Uzávěr má kulovitý tvar, který zaručuje nepropustnost při dosednutí do lůžka.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
KONSTRUKČNÍ ROZDÍLY VZHLEDEM K DN:
– Kromě materiálu a způsobu uzavírání těla klapky je odlišný i způsob upevnění uzávěru:
• pro DN 50 – 300 je uzávěr sevřen mezi tělo a víko,
• pro DN 350 – 600 je uzávěr upevněn šroubem a odlévanou závitovou tyčí.
I
TISK
KONEC
174
Armatury pro výtlaky
Zpětná klapka pro kanalizace
DN 50 až 600
PN 10 a PN 6
0,6 mCE
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
HYDRAULICKÉ
CHARAKTERISTIKY
Nepropustnost klapky je zaručena při minimálním tlaku 0,05 baru.
q
TLAKOVÉ ZTRÁTY
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
DN 200
0,5
DN 125
0,4
DN 100
0,3
DN 50
DN 65
DN 80
0,2
DN 150
DN 300
DN 250
0,1
2
m /h
0
5 5 7 8 9 10
v en m/s
1
20
2
30
3
1
4
2
1
40 50 60 70 80 90 100
300
200
400 500 600
800 1000
700 900 1400
I
5 DN 50
3
4
2
5 DN 65
3
1
4
2
5 DN 80
3
1
TISK
4 DN 100
2
3
1
4 DN 125
3 DN 150
2
1
2
1
3
2
1
4
KONEC
5 DN 200
3
2
4
3
5 6 DN 250
4 5 DN 300
175
Armatury pro výtlaky
Zpětná klapka pro kanalizace
DN 50 až 600
PN 10 a PN 6
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
SOULAD S NORMAMI
• Vzdálenost mezi přírubami
odpovídá normám:
ISO 5752
NF EN 558-1 Série 48
DIN 3202 F6
• Vrtání přírub je ve shodě
s normami:
DN 50-300
ISO 7005-2
DIN 2532
DN 350-600
ISO 7005-1
NF E 29203
DIN 2632
ZNAČENÍ
Značení ze slévárny na těle klapky udává typ, DN a PN.
Na štítku PAM S. A. je označen typ, číslo série, DN a PN.
OSAZENÍ,
UVEDENÍ DO PROVOZU
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Zpětná klapka může být osazena ve všech obvyklých polohách při dodržení směru montáže vyznačeného
šipkou na těle klapky. Pro odpadní vody silně znečištěné se však doporučuje osazení v horizontální poloze.
Předpokládá se připojení na přírubové kusy s těsněním.
I
TISK
KONEC
176
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
177
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
VZDUŠNÍKY PRO
MALÝ PRŮTOK
5 m3/h
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
POPIS A ROZSAH
POUŽITÍ
q
• Vzdušník chrání potrubí odváděním nahromaděného vzduchu v nejvyšších bodech za provozu kanalizačního
výtlaku.
• Použitím vzdušníku je pokládka potrubí ekonomická, protože potrubí může být ukládáno podle konfigurace
terénu (stejně jako vodovodní). Tím náklady na uložení nejsou navýšeny o položky spojené s velkou
hloubkou uložení (pažení výkopu, čerpání atd.), se kterými je nutné počítat při pokládce potrubí v jednotném
podélném spádu.
Vzdušník pro kanalizace na malý průtok (5 m3/h) je dodáván v DN 80.
Tento průtok je pro ∆P ≥ 1bar.
Maximální provozní tlak je 10 bar. Připojovací příruby jsou vrtané podle ISO PN 10/16.
Obchodní reference: CA 08 X9 KA.
Tělo vzdušníku je ze svařované oceli s povrchem 250 mikronů práškového epoxidu nanášeného za tepla,
pohyblivá část je celá z plastového materiálu, který je netečný na agresívní splaškové vody.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
178
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
VZDUŠNÍKY PRO
MALÝ PRŮTOK
5 m3/h
H
∅A
P
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
DN
A
H
D
P
Hmotnost
80
275
540
200
Odkalení
3/ palce
4
28
Rozměry v mm
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DN
∅D
q
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
A HMOTNOST
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Hmotnost v kg
I
TISK
KONEC
179
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
VZDUŠNÍKY PRO
MALÝ PRŮTOK
5 m3/h
4
3
5
2
6
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
7
1
8
ǹ
Ǻ
9
10
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
MATERIÁLY
A POVRCHOVÉ ÚPRAVY
180
Označení
Popis
Materiál
Povrch
1
Tělo
Ocel typ A40
Epoxid 250 mikronů
2
Těsnění
Polyuretan
3
Těsnění
Polyuretan
4
Odvzdušňovací ventil
Nerez typ 18/8
5
Víko
Ocel typ A40
6
Šrouby
Nerez
7
Vodicí pouzdro
PVC
8
Hřídel plováku
Polyetylén
9
Plovák
Polyetylén
10
Zátka odkalení
Pozinkovaná ocel
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Epoxid 250 mikronů
I
TISK
KONEC
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
VZDUŠNÍKY PRO
MALÝ PRŮTOK
5 m3/h
NA OBJEDNÁVKU je možné
dodat zpětnou klapku osazenou na
výstupu vzduchu pro případ, že
provozovatel nechce, aby dovnitř
vnikal vzduch (konzultujte).
ZNAČENÍ
VENTOUSE ASSAINISSEMENT
SIMPLE FONCTION
DN
PFA
80
10
CA08X9KA
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
HYDRAULICKÉ
CHARAKTERISTIKY
Vzdušník má na identifikačním štítku vyznačeny hydraulické charakteristiky a značku výrobce.
q
PETIT DEBIT
5 m3/h
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
N°
date
355
• Vzdušníková šachta musí mít odvětrání.
OSAZENÍ, UVEDENÍ DO
PROVOZU, ÚDRŽBA
I
TISK
• Kanalizační vzdušník se osazuje ve vertikální poloze na uzávěr, který umožní jeho čištění nebo kontrolu
za provozu potrubí.
• Odkalovací zařízení 3/4 palce umožňuje vypuštění a čištění vzdušníku.
KONEC
• Demontovatelná horní část umožňuje vyjmutí celé mobilní sestavy na místě bez použití dalšího nástroje
(v případě proplachu, údržby).
181
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
VZDUŠNÍKY PRO
VELKÝ PRŮTOK
430 m3/h
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
POPIS A ROZSAH
POUŽITÍ
q
• Vzdušník odvádí velké množství vzduchu při napouštění sítě a rovněž při vypouštění sítě.
• Použitím vzdušníku je pokládka potrubí ekonomická, protože potrubí může být ukládáno podle konfigurace
terénu (stejně jako vodovodní). Tím náklady na uložení nejsou navýšeny o položky spojené s velkou hloubkou
uložení (pažení výkopu, čerpání atd.), se kterými je nutné počítat při pokládce potrubí v jednotném
podélném spádu.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Vzdušník pro kanalizace na velký průtok (430 m3/h) je dodáván v DN 80.
Tento průtok je pro ∆P 1,5 až 2 m vodního sloupce.
Maximální provozní tlak je 10 barů. Vrtání připojovacích přírub podle ISO PN 10/16.
Obchodní reference: CA 08 X9 NA.
Tělo vzdušníku je ze svařované oceli s povrchovou úpravou 250 mikronů práškového epoxidu nanášeného
za tepla, pohyblivá část je celá z plastového materiálu, který je netečný na agresívní splaškové vody.
I
TISK
KONEC
182
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
VZDUŠNÍKY PRO
VELKÝ PRŮTOK
430 m3/h
d
H
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
∅A
P
ǹ
Ǻ
DN
∅D
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
DN
A
H
D
d
P
Hmotnost
80
275
600
200
1,5 palce
Odkalení
3/ palce
4
28
Rozměry v mm
q
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
A HMOTNOST
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Hmotnost v kg
I
TISK
KONEC
183
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
VZDUŠNÍKY PRO
VELKÝ PRŮTOK
430 m3/h
4
3
5
2
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
6
1
7
8
9
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
MATERIÁLY
A POVRCHOVÉ ÚPRAVY
184
ǹ
Ǻ
Označení
Popis
Materiál
Povrch
1
Tělo
Ocel typ A40
Epoxid 250 mikronů
2
Uzávěr velkého otvoru
PVC
3
Těsnění
Polyuretan
4
Výstupní koleno
Ocel
5
Šrouby
Nerez
6
Vodicí pouzdro
PVC
7
Hřídel plováku
Polyetylén
8
Plovák
Polyetylén
9
Zátka odkalení
Pozinkovaná ocel
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Epoxid 250 mikronů
I
TISK
KONEC
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
Tlak v m/sloupec vody
VZDUŠNÍKY PRO
VELKÝ PRŮTOK
430 m3/h
6
5
4
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
3
2
200
Přívod vzduchu
v l/s
150
100
1
1
100
2
150
200
Podtlak
v m/sloupec vody
HYDRAULICKÉ
CHARAKTERISTIKY
3
ǹ
Ǻ
4
5
6
Podtlak v m/sloupec vody
CHARAKTERISTICKÁ
KŘIVKA
PRŮTOK /TLAK (DN 80)
NA OBJEDNÁVKU je možné dodat ZPĚTNOU KLAPKU osazenou na výstupu vzduchu v případě, že
provozovatel nechce, aby dovnitř vnikal vzduch (konzultujte).
NA OBJEDNÁVKU je rovněž možné dodat ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
ke zmírnění účinků vodních rázů při napouštění potrubí a zastavení čerpadel tak, že automatické uzavření
regulační klapky a tím omezení vypouštění velkého objemu vzduchu je řízeno provozovatelem (konzultujte).
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
185
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
VZDUŠNÍKY PRO
VELKÝ PRŮTOK
430 m3/h
ZNAČENÍ
Vzdušník má na identifikačním
štítku vyznačeny hydraulické
charakteristiky a značku výrobce.
VENTOUSE ASSAINISSEMENT
SIMPLE FONCTION
DN
PFA
80
10
CA08X9NA
OSAZENÍ,
UVEDENÍ DO PROVOZU,
ÚDRŽBA
GRAND DEBIT
5 m3/h
N°
date
360
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
• Šachta musí mít ventilaci. Je možné připojit odvětrávací trubku na koleno vzdušníku a odvádět vzduch
nebo plyn mimo šachtu. Takto vystrojený vzdušník může být pak použit i v záplavové zóně (trubka není
součástí dodávky).
+
ZVĚTŠIT
• Kanalizační vzdušník se osazuje ve vertikální poloze na uzávěr, který umožní jeho čištění nebo kontrolu
za provozu potrubí.
-
ZMENŠIT
• Odkalovací zařízení 3/4 palce umožňuje vypuštění a čištění vzdušníku.
• Demontovatelná horní část umožňuje vyjmutí celé mobilní sestavy na místě bez použití dalšího nástroje
(v případě proplachu, údržby).
I
TISK
KONEC
186
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
187
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
KOMBINOVANÝ
VZDUŠNÍK PRO VELKÝ
A MALÝ PRŮTOK
430 a 5 m3/h
• Tento vzdušník umožní:
1. Ochranu potrubí odváděním nahromaděného vzduchu (odvzdušnění) v nejvyšších bodech za provozu sítě.
2. Odvod velkého množství vzduchu při napouštění potrubí a naopak přívod velkého množství vzduchu během
vypouštění sítě.
• Použitím vzdušníku je pokládka potrubí ekonomická, protože potrubí může být ukládáno podle konfigurace
terénu (stejně jako vodovodní). Tím náklady na uložení nejsou navýšeny o položky spojené s velkou
hloubkou uložení (pažení výkopu, čerpání atd.), se kterými je nutné počítat při pokládce potrubí v jednotném
podélném spádu.
Kombinovaný vzdušník pro kanalizace na velký a malý průtok se dodává v DN 80.
Velký průtok je 430 m3/h pro ∆P 1,5 až 2m vodního sloupce.
Malý průtok je 5 m3/h pro ∆P ≥ 1bar.
Maximální provozní tlak je 10 barů. Vrtání připojovacích přírub podle ISO PN 10/16.
Obchodní reference: CA 08 X9 RA.
Tělo vzdušníku je ze svařované oceli s povrchovou úpravou 250 mikronů práškového epoxidu nanášeného
za tepla, pohyblivá část je celá z plastového materiálu, který je netečný na agresívní splaškové vody.
188
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
POPIS A ROZSAH
POUŽITÍ
q
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
KOMBINOVANÝ
VZDUŠNÍK PRO VELKÝ
A MALÝ PRŮTOK
430 a 5 m3/h
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
FUNGOVÁNÍ VZDUŠNÍKU
3 funkce
ǹ
Ǻ
1
Napouštění potrubí.
Odvádění velkého množství
vzduchu.
2
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Odvzdušňování během provozu.
I
TISK
3
KONEC
Vypouštění potrubí.
Přívod velkého množství
vzduchu.
189
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
KOMBINOVANÝ
VZDUŠNÍK PRO VELKÝ
A MALÝ PRŮTOK
430 a 5 m3/h
d
H
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DN
∅D
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
DN
A
H
D
d
P
Hmotnost
80
275
600
200
1,5 palce
Odkalení
3/ palce
4
28
Rozměry v mm
OBSAH
∅A
P
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
A HMOTNOST
q
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Hmotnost v kg
I
TISK
KONEC
190
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
4
3
KOMBINOVANÝ
VZDUŠNÍK PRO VELKÝ
A MALÝ PRŮTOK
430 a 5 m3/h
5
2
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
6
1
7
8
ǹ
Ǻ
9
KONSTRUKČNÍ
CHARAKTERISTIKY
Označení
Popis
Materiál
Povrch
1
Tělo
Ocel typ A40
Epoxid 250 mikronů
2
Uzávěr velkého otvoru
PVC
3
Těsnění
Polyuretan
4
Výstupní koleno
Ocel
5
Šrouby
Nerez
6
Vodicí pouzdro
PVC
7
Hřídel plováku
Polyetylén
8
Plovák
Polyetylén
9
Zátka odkalení
Pozinkovaná ocel
MATERIÁLY
A POVRCHOVÉ ÚPRAVY
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Epoxid 250 mikronů
I
TISK
KONEC
191
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
q
OBSAH
p
KONTAKTY
Tlak v m/sloupec vody
KOMBINOVANÝ
VZDUŠNÍK PRO VELKÝ
A MALÝ PRŮTOK
430 a 5 m3/h
6
5
4
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
3
2
200
HYDRAULICKÉ
CHARAKTERISTIKY
Přívod vzduchu
v l/s
150
100
1
1
100
2
150
200
Podtlak
v m/sloupec vody
3
4
5
6
CHARAKTERISTICKÁ
KŘIVKA
PRŮTOK /TLAK (DN 80)
Podtlak v m/sloupec vody
NA OBJEDNÁVKU je možné dodat ZPĚTNOU KLAPKU osazenou na výstupu vzduchu v případě, že
provozovatel nechce, aby dovnitř vnikal vzduch (konzultujte).
NA OBJEDNÁVKU je rovněž možné dodat ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
ke zmírnění účinků vodních rázů při napouštění potrubí a zastavení čerpadel tak, že automatické uzavření
regulační klapky a tím omezení vypouštění velkého objemu vzduchu je řízeno provozovatelem (konzultujte).
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
192
Armatury pro výtlaky
Vzdušníky pro kanalizace
KOMBINOVANÝ
VZDUŠNÍK PRO VELKÝ
A MALÝ PRŮTOK
430 a 5 m3/h
VENTOUSE ASSAINISSEMENT
DOUBLE FONCTION GRAND + PETIT DEBIT
430 et 5 m3/h
DN
80
PFA
10
N°
date
CA08X9RA
ZNAČENÍ
Vzdušník má na identifikačním
štítku vyznačeny hydraulické
charakteristiky a značku výrobce.
350
• Šachta musí mít ventilaci. Je možné připojit odvětrávací trubku na koleno vzdušníku a odvádět vzduch
nebo plyn mimo šachtu. Takto vystrojený vzdušník může být pak použit i v záplavové zóně (trubka není
součástí dodávky).
OSAZENÍ,
UVEDENÍ DO PROVOZU,
ÚDRŽBA
• Kanalizační vzdušník se osazuje ve vertikální poloze na uzávěr, který umožní jeho čištění nebo kontrolu
za provozu potrubí.
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Ǻ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
• Odkalovací zařízení 3/4 palce umožňuje vypuštění a čištění vzdušníku.
• Demontovatelná horní část umožňuje vyjmutí celé mobilní sestavy na místě bez použití dalšího nástroje
(v případě proplachu, údržby).
I
TISK
KONEC
193
Download

q OBSAH 9 ÚVOD DALŠÍ ZVĚTŠIT ZMENŠIT TISK KONEC