GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
2014
ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME
SINAVI (İç Sınav)
İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Tarihçesi
 Devletin çeşitli yönetim kademelerine memur
yetiştirmek amacıyla 1481 yılında Galatasaray
adını taşıyan ilk kurum kurulmuştur.
 19.Yüzyılda hem Fransız,hem batı kültürü vermek
ve ülkenin modernizasyonuna katkı sağlayacak
insanlar yetiştirmek amacıyla,Fransız liselerinin
eşdeğeri Mekteb-i Sultani açılmıştır.
 1992 yılında da Türk-Fransız anlaşmasıyla
Galatasaray Üniversitesi Kurulmuştur.
 Galatasaray Üniversitesi bir devlet okuludur.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Fakülteler
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
İktisat Bölümü
İşletme Bölümü
Siyaset Bilimi Bölümü
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Felsefe Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı
Diller Bölümü(Fransız Dili ve Edb.)*
Matematik Bölümü
Mühendislik ve
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Hazırlık Sınıfları
Yükseköğretime
Hazırlık Sınıfları
 ÖSS İLE YERLEŞENLER:
Fransızca bilmeyen öğrenciler için Fransızca Dil
Hazırlık Sınıfı.
 GS. İÇ SINAVI İLE YERLEŞENLER:
Fen Edebiyat Fakültesi ve Karşılaştırmalı Dilbilim
ve Uygulamalı Diller Bölümü için İleri Fransızca ve
Sosyal Bilimlere Hazırlık Sınıfı (Fransızca Seviye
belirleme sınavını başaranlar Hazırlık Sınıfından
muaf olur ve 1.sınıfa başlarlar).
Diğer bölümlere yerleşenler doğrudan 1. sınıf
bölüm derslerine başlarlar (Fransızca Seviye
belirleme sınavını başaranlar Fr. dersinden muaf
olur ve ing. Dersi alırlar).
ÖĞRENCİ KONTENJANI
Yükseköğretim
Birimleri
Genel
kontenjan
İç Sınav
Kontenjanı
Mühendislik Bilimleri
ve Matematik Bölümü
110
55
Sosyal Bilimler
370
185
Toplam
480
240
KONTENJAN DAĞILIMLARI
Türkiye’de Fransızca Öğretim
Yapan Okullar
% 25
Galatasaray Lisesi
% 25
ÖSS Merkezi Yerleştirme
Toplam
% 50
% 100
BÖLÜMLERE GÖRE KONTENJAN ORANLARI
2014 G.S İç Sınavı İle % 25 Kontenjandan
Alınacak Öğrenci Sayıları (Yaklaşık)
Fakülte/Bölüm
Asil Öğrenci
Sayısı
Fakülte/Bölüm
Asil Öğrenci
Sayısı
Bilgisayar Müh.
9
İşletme
10
Endüstri Müh.
9
İktisat
10
Hukuk
12
Sosyoloji
10
Siyaset Bilimi
10
Felsefe
10
Uluslararası İlişk.
10
Fr.Dili ve Edb.
10
İletişim
10
Matematik
10
İÇ SINAVA GİRME KOŞULLARI
 Türkiye’de bir kısım derslerini Fransızca
yapan liselerin son sınıfında olan Türk
uyruklu öğrenciler
 Galatasaray lisesi son sınıfında olan Türk
uyruklu öğrenciler
 Türkiye’de Fransız Bakaloryası veren
liselerin son sınıf öğrencileri
 Yukarıda belirtilen okulların son sınıfında
okuyan öğrenciler, bir defaya mahsus
olmak üzere sınava başvurabilirler.
SINAV TARİHİ/YERİ
 SINAV TARİHİ
:
25 MAYIS 2014 (Pazar Günü)
 SINAV SAATLERİ :
 I. AŞAMA SINAVI : 08.30/11.30 (180 dak.)
 II.AŞAMA SINAVI :
Sosyal Bilimler : 12.30/14.00 (90 dak.)
Sayısal Bilimler : 14.30/16.00 (90 dak.)
 SINAV YERİ:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAKÖY YERLEŞKESİ
(Adayın sınav günü 08.00’de hazır bulunması zorunludur)
NOT: Adaylar, aday kimlik kartlarını okudukları okul idaresinden 25 Nisan 2014 tarihinden itibaren
alabilirler.
I.AŞAMA SINAV (180 dakika)
-BÜTÜN ADAYLAR İÇİN-
DERSLER
SORU SAYISI
PUAN
10
10
5
5
Matematik
30
30
Fransızca
20
20
Fizik
5
5
Kimya
3
3
Biyoloji
2
2
Coğrafya
5
5
Genel tarih
5
5
Türkçe
T.C İnkılap Tarihi
Toplam
85
II.AŞAMA SINAV
SAYISAL BİLİMLER
(90 dakika)
SOSYAL BİLİMLER
Dersler
Soru
puan
Dersler
soru
puan
Matematik
20
20
Frans.(kompozisyon)
1
10
Fizik
10
10
Fransızca
5
5
Kimya
5
5
Türkçe ve Türk Edeb.
10
10
Toplam
35
Felsefe/Philosophie*
5
5
Sosyoloji/Sociologie* 5
5
Toplam
26
TERCİH BİLDİRİMİ
SAYISAL BİLİMLER
SOSYAL BİLİMLER
EN ÇOK 2 TERCİH
EN ÇOK 5 TERCİH
HER İKİ ALANDAN
(SAYISAL BİLİMLER İLE SOSYAL BİLİMLER)
SINAVA GİRECEKLER
EN ÇOK 7 TERCİH YAPABİLİRLER (Bu tercihlerin ikisi Sayısal
puanla öğrenci alan bölümlerden, kalan beş tercihin ise Sosyal Bilimler
alanında yer alan fakültelerden olması gerekir)
Not: Seçilen bir bölüm diğer bir tercihte yeniden belirtilemez,aksi
takdirde bu tercih işleme konulmaz.
DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER
 G.S.Üniversitesi iç sınavına göre bir
programa yerleştirilen adayların kayıt hakları
o sınav dönemi için geçerlidir.
 Sınavı kazanan adaylar,öngörülecek süre
içinde kesin kayıtlarını yaptırmadıkları
takdirde haklarını kaybederler.
 Birinci tercihi ile tercih ettiği fakülte veya
bölümlerden herhangi birinin listesine giren
öğrenci,diğer listelerde yer almaz.
DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER (Devam)
 Beş seçenekli çoktan seçmeli test sınavı
yapılacaktır.
 Dört yanlış bir doğru yanıtı götürecektir.
 Sınav sonuçları ÖSYS tercih döneminden
yaklaşık bir hafta önce açıklanacaktır.
 G.S. Üniversitesi Yönetim Kurulunun açıklayacağı
taban puanın altında kayıt yapılmaz.
G.S ÜNİVERSİTESİ
İÇ SINAV ADAY BAŞVURU FORMU






Başvuru formu kurşunkalemle doldurulacak.
Yeni bir vesikalık fotoğraf ekte verilecek (arkasına ad-soyad
ve TC. kimlik no’su yazılacak).
Form aday tarafından mutlaka imzalanacak.
Başvuru formu, Okul yönetimine teslim edilecek.
Başvuru formu ücreti (sınav katkı payı) 690 TL’dir. Ücret,
‘AD-SOYAD’ ve ‘OKUL ADI’ belirtilerek ‘2014 SINAV KATKI
PAYI’ açıklaması ile G.S.Üniversitesinin Ziraat Bankası
Ortaköy hesabına yatırılacak, banka dekontunun bir nüshası
başvuru formu teslim edilirken okul müdürlüğüne verilecek.
Öğrencinin T.C. Kimlik numarası, Galatasaray Üniversitesi iç
sınav aday numarası olacak.
DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
Mühendislik ve Teknoloji
Fakültesi ile
Matematik Bölümünü tercih
eden adaylar
LYS yerleştirme puanına
göre yapılan sıralamada
“MF-1,MF-2, MF-3, MF-4”
yerleştirme puan türünde
en az birinden ilk 25.000’ in
içinde olmak.
Hukuk,İktisadi ve
İdari Bilimler, İletişim,
Fen ve Edebiyat
Fakülteleri/Bölümlerini
tercih eden adaylar
LYS yerleştirme puanına
göre yapılan sıralamada
“TM-1,TM-2,TM-3” veya
“TS-1,TS-2” yerleştirme
puan türünde en az birinden
ilk 25.000’in içinde olmak.
Her iki alanda tercih yapan
adaylar
İlgili alanların şartını yerine
getirmek.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İÇ SINAVI
İLK 25.000 KOŞULU İÇİN LYS PUAN ARALIKLARI
(2011, 2012 ve 2013 ÖSYS yerleştirme puanı yığınsal verilerine
SAYISAL BİLİMLER
göre)
SOSYAL BİLİMLER
Y-LYS
MF-1
Y-LYS
MF-2
Y-LYS
MF-3
Y-LYS
MF-4
Y-LYS
TM-1
Y-LYS
TM-2
Y-LYS
TM-3
Y-LYS
TS-1
Y-LYS
TS-2
2011
LYS Y- PUANI
481
477
474
478
444
442
442
399
412
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
2012
LYS Y- PUANI
453
454
451
452
414
414
413
365
380
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
2013
LYS Y- PUANI
420
430
431
422
402
404
406
369
381
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
ve
üzeri
PUAN TÜRÜ
(Yaklaşık)
(Yaklaşık)
(Yaklaşık)
BİLGİ İÇİN:

Galatasaray Üniversitesi:
İç Sınav Kılavuzu

Üniversite web sayfası:
www.gsu.edu.tr

Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları web sayfası:
www.tevfikfikret-ank.k12.tr
PDR SERVİSİ
Download

zolasyon Y+Ântemleri