INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT
DUBEN/K
K VĚTEN 2011
NABÍDKA NA TENTO MĚSÍC
10
let záruka
SEZNAMTE SE S NOVINKAMI
Mimořádná příležitost realizovat
váše plány levněji
Tepelné čerpadlo
vzduch/voda IVT AIR
Nepřehlédněte: Do 31. května 2011
Ze všech tepelných čerpadel na našem trhu
získáte tepelné čerpadlo IVT Greenline HE
má typ IVT AIR nejnižší náklady na montáž
a tepelné čerpadlo IVT AIR s výraznou
a elektroinstalaci. Díky tomu je jeho pořizovací
slevou, nebo se zajímavým bonusem.
cena nižší, než by se u kvalitního švédského
strana 2
SVĚDECT VÍ Z PRVNÍ RUKY
tepelného čerpadla očekávalo.
strana 3
NA CO SE NEJČASTĚJI PTÁTE
Statek ohřívaný vodou
Jaké jsou skutečné topné faktory různých
druhů tepelných čerpadel?
Malebný rybníček u jihočeského statku
Dodavatelé tepelných čerpadel se v prospektech
ukrývá nejen pěkně vypasené kapříky,
předhánějí v údajích o tom, jakých závratných
ale také 660 metrů hadic, které přenáší
topných faktorů jejich výrobky dosahují. V Německu
teplo z vody do tepelného čerpadla
změřili tepelná čerpadla v reálných provozních
ve starém, rozlehlém domě.
podmínkách, a zjistili zajímavé výsledky…
strana 4
strana 5
www.cerpadla-ivt.cz
INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT
DUBEN/K
K VĚTEN 2011
NABÍDKA NA TENTO MĚSÍC
Mimořádná
příležitost realizovat vaše
plány levněji
SLEVA IVT
2
Při zakoupení tepelného čerpadla IVT Greenline HE, nebo IVT AIR, můžete získat zdarma
materiál až pro 100 m2 podlahového vytápění, kompletní zemní kolektor nebo Slevu IVT.
Akce platí od 1. dubna 2011 do 31. května 2011
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ ZDARMA
ZEMNÍ KOLEKTOR ZDARMA + BONUS
Tepelná čerpadla IV T jsou v České republice
Tepelné čerpadlo v kombinaci s podlahovým tope-
Zemní kolektor je nejlepším zdrojem energie pro tepelné
dlouhodobě nejprodávanější značkou na trhu.
ním spotřebuje až o 40 % méně elektrické energie.
čerpadlo. Proto Vám k našemu tepelnému čerpadlu IVT
Nyní můžete na nejoblíbenější modely IVT získat
My to víme, a proto Vám k našemu tepelnému
dodáme potrubí pro zemní kolektory GEROTOP a uhra-
zajímavou slevu: 10 % na čerpadlo země/voda
čerpadlu IVT dodáme zdarma materiál pro podla-
díme Vám část nebo celé náklady na provedení zemních
IVT Greenline HE a 7 % na čerpadlo vzduch/voda
hové topení značky GETASYSTEM, která je určena
prací. Jako bonus můžete získat místo příspěvku na zemní
IVT AIR.
speciálně pro domy vytápěné tepelným čerpadlem.
práce materiál pro podlahové topení značky GETASYSTEM.
→ Ušetříte až 25 500 Kč
→ Ušetříte až 45 000 Kč
→ Ušetříte až 45 000 Kč
www.cerpadla-ivt.cz
INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT
DUBEN/K
K VĚTEN 2011
SEZNAMTE SE S NOVINKAMI
Bezkonkurenční
přednosti tepelného
čerpadla IVT AIR
Je nejbezpečnějším tepelným
čerpadlem vzduch/voda
na trhu
– jako jediné má
desetiletou záruku
na kompresor
3
→
vnější jednotka
• Tepelné čerpadlo IVT AIR se skládá z venkovní
jednotky s kompresorem a ventilátorem plus
10
let záruka
5 let celé tepelné čerpadlo – 10 let kompresor
vnitřní jednotky, se zcela unikátním technickým
řešením.
• Vnitřní jednotka obsahuje elektrokotel, nerezový
zásobník teplé vody, akumulátor topné vody, oběhové
čerpadlo, pojistný ventil a expanzní nádobu topného
– montáž IVT AIR je nejméně o polovinu rychlejší,
než montáž jakékoli jiného tepelného čerpadla
systému. Může být umístěna v obytné části domu,
protože je dokonale tichá.
• Vnitřní jednotka je dodávána ve třech variantách
s různou velikostí zásobníku teplé vody, případně
akumulátoru. Dík y sv ým rozměrům zabere
minimální plochu.
Má nejkompaktnější řešení
• Jak je u tepelných čerpadel IVT samozřejmostí,
– IVT AIR zabere v domě mnohem méně místa
než jakékoliv jiné tepelné čerpadlo
IVT AIR má vysoký topný faktor a výstupní teplotu
65 °C. Provoz zařízení je možný do -20°C.
→
instalovaná vnitřní jednotka
Má nejnižší náklady na montáž
a elektroinstalaci
Klikněte si pro více informací
INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT
DUBEN/K
K VĚTEN 2011
SVĚDECT VÍ Z PRVNÍ RUKY
Statek ohřívaný
vodou
4
Malebný rybníček u jihočeského statku ukrývá nejen pěkně vypasené kapříky, ale také
660 metrů hadic, které přenáší konstantní teplo z vody do tepelného čerpadla ve starém,
rozlehlém domě.
„Hadice na dně rybníčka jsou zatížené kamenem
a za celou dobu jsme s nimi nemuseli nic
dělat,“ pochvaluje si majitel, kter ý si před
několika lety nechal instalovat tepelné čerpadlo
IVT Greenline 17. Uložení plošného kolektoru pod
vodu bylo výrazně levnější, než jeho případné
zakopání pod zem.
„Když jsem zjistil, jak dlouho už se tepelná čerpadla
používají ve skandinávských zemích, kde musí
něco o zimě vědět, našel jsem si firmu, která u nás
prodává a instaluje švédská tepelná čerpadla
a dobře jsem udělal.“
Tepelné čerpadlo s elektrokotlem, 480 litrovým
bojlerem a akumulátorem topné vody vytápí
300 m2 obytné plochy, která se má v budoucnu
ušetříme nejméně padesát procent poplatků, ale
kotel nevyžaduje obsluhu, a když někam v zimě
ještě rozšířit, a ohřívá vodu pro čtyřčlennou rodinu.
vynikající je také pohodlí, které teď máme. Topení
vyrazíme, nemusíme se bát, že se s malými dětmi
„Oceňujeme nejen levný provoz – proti sousedům
tepelným čerpadlem je čisté, nic není třeba uklízet,
vrátíme do ledárny.“
www.cerpadla-ivt.cz
INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT
DUBEN/K
K VĚTEN 2011
NA CO SE NEJČASTĚJI PTÁTE
Jaké jsou skutečné
topné faktory různých
druhů tepelných
čerpadel?
5
Německá agentura Fraunhofer ISE provádí dlouhodobé detailní testy tepelných čerpadel.
Doposud naměřené výsledky prokázaly, že kvalitní zařízení odebírající teplo ze země
dokážou ušetřit v průměru 74 % energie na vytápění domu a ohřev vody.
• Celkem se sledovalo více než 170 tepelných čerpadel
Nízkoenergetické budovy
s výkonem 5 až 10 kW systémů vzduch/voda, země/
voda a voda/voda dodaných společnostmi: Alpha–
InnoTec, IVT/Bosch, Hautec, Nibe, Stiebel Eltron,
Průměrný roční
topný faktor SPF
Stávající budovy
Čerpadla
země/voda
Čerpadla
vzduch/voda
Čerpadla
země/voda
Čerpadla
vzduch/voda
3,8
3,0
3,3
2,6
Vaillant a Viessmann.
• Základním sledovaným parametrem byl sezonní
topný faktor (SPF) popisující účinnost tepelného
Naměřené výsledky za rok 2008
čerpadla v reálných podmínkách během jednoho
roku. SPF se stanoví jako poměr tepelné energie
vyrobené tepelným čerpadlem a elektrokotlem
• Testy ukazují, že tepelná čerpadla země/voda jsou v reálných podmínkách vysoce účinná. Poradí si bez
ku spotřebě elektrické energie.
elektrokotle i v mimořádně chladných dnech, kdy musí mít topná voda více než 55 °C.
• Spotřeba elektřiny zahrnuje u čerpadel vzduch/
• Rovněž tepelná čerpadla vzduch/voda jsou schopná dosáhnout dobrého sezonního topného faktoru –
voda chod ventilátoru; u systému země/voda činnost
předpokladem je, že budou správně navržena a topný systém bude pracovat s teplotami vody pod 50 °C.
čerpadla primárního okruhu; u systémů voda/voda
V porovnání se systémy odebírajícími teplo ze zemních kolektorů nebo vrtů mají vzduchová čerpadla
chod čerpadla ve studni.
v průměru o 27 % vyšší spotřebu elektrické energie.
Tepelná čerpadla IVT s.r.o., Čs. exilu 2062/8, 143 00 Praha ; Zelená linka: 800 488 488; Tel.: 272 191 405; E-mail: [email protected]; Připravili: Ing. Marek Bláha a Mgr. Oldřiška Podhorcová, Použité fotografie: archiv IVT
Download

internetový magazín tepelných čerpadel ivt