MONO-NORM
Horizontální odstředivá spirální
čerpadla monobloková
Použití
›
›
›
čisté i mechanicky mírně znečištěné, chemicky aktivní i neutrální
kapaliny, hořlaviny
v chemickém průmyslu, v potravinářství, ve zpracovatelském
průmyslu, v energetice a ve vodním hospodářství
modifikace:
A) standard - pro běžné použití
B) výbušné prostředí - pro čerpání nehořlavých kapalin v prostředí s
nebezpečím výbuchu
C) hořlaviny - pro čerpání hořlavých kapalin do zóny 1 a 2
Pracovní podmínky
›
›
›
›
›
›
teplota média od -30 oC do +100 oC- podle použité ucpávky
provozní tlak 10 barů
hustota média od 600 kg.m-3 do 1150 kg.m-3
kinematická viskozita do 20 mm2.s-1
pH 0-14
obsah pevných částic a velikost zrn spolu s jinou teplotou a
hustotou po projednání s výrobcem
Označení
Pracovní oblast
50 - 32 - NVY-125-11-YC-020-91
označení pohonu
změnové číslo čerpadla a ucpávky
materiálové provedení
šířka výstupního kanálu oběžného kola
jmenovitý průměr oběžného kola
typové označení čerpadla (NVY)
jmenovitá světlost výtlačného hrdla
jmenovitá světlost sacího hrdla
Velikost čerpadla
Otáčky
(min-1)
Průtok
Q (l/s)
Dopravní
výška
H (m)
Teplota
max
(oC)
od 50-32-NVY-125
do 200-150-NVY-315
1450
2900
od 0,8
do 105
od 3
do 85
100
Konstrukce
›
›
›
›
›
›
›
›
›
2900
připojovací rozměry a parametry dle ČSN EN 22858 / ISO 2858 / DIN
24 256 do velikosti 35 (200-150-NVY-315)
33 velikostí hydrodynamických, středotlakých čerpadel s
normalizovanými připojovacími rozměry (číslo 25 a 30 v řadě chybí)
čerpadla odvozena z řady čerpadel META-PLUS - horizontální,
odstředivá, jednostupňová, spirální konstrukce s axiálním vstupem a
radiálním výstupem
monoblokové provedení - menší nároky na zastavěný prostor, nižší
hmotnost
stator čerpadla se skládá ze spirály s podstavnými patkami, příruby
ucpávky a mezikusu, který je spojovacím dílcem mezi čerpadlem a
elektromotorem
rotor čerpadla tvoří nástavec hřídele, kuličkové ložisko s opěrnými a
pojistnými kroužky, zavřené oběžné kolo, letmo upevněné na
nástavci hřídele a zajištěné pomocí matice a pojistné podložky
čerpadla jsou spojena s patkopřírubovým nebo přírubovým
elektromotorem jako monoblok – 4 konstrukční varianty
soustrojí kotvená přímo na betonový základ nebo mají společný
základový rám pro celé soustrojí
příruby PN 16 dle ČSN EN 1092-1 a 2 / ISO 7005-1 a 2
1450
Materiálové provedení
Název součásti
OC
ON
OL
YC
ZC
spirála
EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200
1.0619
1.0619
1.0619
1.4308
1.4408
příruba ucpávky
EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200
1.0619
1.0619
1.0619
1.4308
1.4408
EN-GJL-200 EN-GJL-200 CuSn10Zn2
1.0619
1.0619
EN-GJL-200
1.4308
1.4408
EN-GJL-200 CuSn10Zn2 EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200 CuSn10Zn2 EN-GJL-200
1.4308
1.4408
oběžné kolo
těsnící kruh
nástavec hřídele
matice oběžného kola, podložka
mezikus
LC
LN
LB
LY
1.4308
nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel
1.0503
1.0503
1.0503
nerez. ocel
1.0503
1.0503
1.0503
nerez. ocel nerez. ocel
EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200
V tabulce je uvedeno základní materiálové provedení čerpadel; v případě, že to vlastnosti čerpaného média dovolí, je možno volit i jinou materiálovou kombinaci
9
MONO-NORM
Horizontální odstředivá spirální
čerpadla monobloková
Řez
Základní rozměry
provedení 90
Oblast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
35
DN1
50
50
50
50
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
150
200
200
DN2
32
32
32
32
50
50
40
40
40
65
65
50
50
50
80
80
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
125
125
125
150
150
Ø ob.
kola
125
160
200
250
125
160
200
250
315
125
160
200
250
315
125
160
200
250
315
160
200
250
315
400
200
250
315
400
250
315
400
250
315
Pohon
90 91 92
• •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
93
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a
80
80
80
100
80
80
100
100
125
100
100
100
125
125
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
140
140
140
140
140
140
160
160
Čerpadlo
h1
h2
112 140
132 160
160 180
180 225
112 140
132 160
160 180
180 225
200 250
132 160
160 180
160 200
180 225
225 280
160 180
160 200
180 225
200 250
225 280
180 225
180 250
225 280
250 315
280 355
200 280
225 280
250 315
280 355
250 355
280 355
315 400
280 375
315 400
m1
100
100
100
125
100
100
100
125
125
100
100
100
125
125
125
125
125
160
160
125
125
160
160
160
160
160
200
160
200
200
200
200
200
m2
70
70
70
95
70
70
70
95
95
70
70
70
95
95
95
95
95
120
120
95
95
120
120
120
120
120
150
120
150
150
150
150
150
Patky
n1
190
240
240
320
210
240
265
320
345
240
265
265
320
345
280
280
320
360
400
320
345
400
400
435
360
400
400
500
400
500
500
500
550
n2
140
190
190
250
160
190
212
250
280
190
212
212
250
280
212
212
250
280
315
250
280
315
315
355
280
315
315
400
315
400
400
400
450
Ø s1
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
18
14
14
18
18
18
18
18
18
23
18
23
23
23
23
provedení 91
provedení 92
Provedení ucpávek
›
jednoduchá mechanická ucpávka
Provedení pohonu
10
›
pohon
›
soustrojí - kotveno přímo na základ (provedení 90-92)
- na společném základovém rámu svařovaném (prov. 93)
- přírubovým elektromotorem (provedení 90)
- patkopřírubovým elektromotorem (provedení 91-93)
ISH PUMPS OLOMOUC a.s. , Hybešova 1282/16, 779 00 Olomouc
tel: +420 585 111 800, fax: +420 585 312 567
E-mail: [email protected] Web: www.cerpadla.cz, www.ishpumps.cz
provedení 93
Download

Popis produktu - ISH PUMPS OLOMOUC as