AKCE
záSOBNÍKOVÝ OHŘÍVaČ VOdY SBB ... wp
K TEpELNÉmu ČERpadLu zdaRma
Ž
A
E
T
Í
Ř
T
UŠE
Č
40 2293K
3
0. 6. 201
AKCE PL
ATÍ DO
TEPELNÉ ČERPADLO WPF E
A ZÁSOBNÍK SBB 301 WP
Použitím originálního příslušenství STIEbEL ELTRON si zajistíte delší životnost
a vyšší účinnost Vašich tepelných čerpadel.
Zeptejte se nás na maximální úsporu investic pro vytápění vašeho domu:
Tel.: 251 116 140 | www.tepelna-cerpadla.cz
OHŘÍVAČ VODY K TEPELNÉMU ČERPADLU ZDARMA
Objedn.
číslo
Výkon
kW 1)
Typ
Vest. elektrokotel
výkon kW
Vestavěný regulátor
a oběhové čerpadlo
Poznámka
- provedení přístroje
Cena
přístroje Kč
Zdarma od nás
můžete dostat
Cena ohřívače
dodávaného zdarma
ano
vnitřní provedení
vnitř. provedení kompaktní
venkovní provedení
153 290
186 730
139 900
SBB 301 WP
SBB 301 WP
SBB 301 WP
35 170
35 170
35 170
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
venkovní provedení
venkovní provedení
venkovní provedení
venkovní provedení
venkovní provedení
207 634
214 947
225 054
255 146
391 240
213 954
221 267
231 374
270 746
396 440
SBB 301 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
SBB 301 WP
SBB 301 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
SBB 301 WP
35 170
40 229
40 229
40 229
35 170
35 170
40 229
40 229
40 229
35 170
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
venkovní provedení
venkovní provedení
venkovní provedení
234 130
236 450
253 044
240 450
242 770
259 364
SBB 301 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
SBB 301 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
35 170
40 229
40 229
35 170
40 229
40 229
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
178 170
185 380
196 780
205 430
213 450
SBB 301 WP
SBB 301 WP
SBB 301 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
35 170
35 170
35 170
40 229
40 229
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
194 100
202 740
209 230
212 850
217 170
SBB 301 WP
SBB 301 WP
SBB 301 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
35 170
35 170
35 170
40 229
40 229
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
143 170
150 380
161 710
170 430
178 450
SBB 301 WP
SBB 301 WP
SBB 301 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
35 170
35 170
35 170
40 229
40 229
vnitřní provedení
vnitřní provedení
vnitřní provedení
135 380
150 550
169 460
SBB 301 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
35 170
40 229
40 229
sestava dvojice TČ
sestava dvojice TČ
sestava dvojice TČ
sestava dvojice TČ
sestava dvojice TČ
292 602
296 970
302 429
312 255
320 989
SBB 301 WP
SBB 301 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
SBB 302 WP
35 170
35 170
35 170
40 229
40 229
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 10I/10 IK/10 AC
220 811
220 826
230 236
WPL 10 I
WPL 10 IK
WPL 10 AC
6,7
6,7
6,39
8,8
8,8
8,8
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 13/18/23/33
227756
227757
227758
185348
229938
227756
227757
227758
185348
229938
WPL 13 E (i)
WPL 18 E (i)
WPL 23 E (i)
WPL 33 (i)
WPL 33 HT (i)
WPL 13 E (a)
WPL 18 E (a)
WPL 23 E (a)
WPL 33 (a)
WPL 33 HT (a)
8,1
11,3
14,8
18,0
7,45
8,1
11,3
14,8
18,0
7,45
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 13/18/23 COOL S FUNKCÍ AKTIVNÍHO CHLAZENÍ
223400
223401
223402
223400
223401
223402
WPL 13 cool (i)
WPL 18 cool (i)
WPL 23 cool (i)
WPL 13 cool (a)
WPL 18 cool (a)
WPL 23 cool (a)
8,1
11,3
14,8
8,1
11,3
14,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA WPF 5/7/10/13/16 E
229307
229308
229309
229310
229311
WPF 5 E
WPF 7 E
WPF 10 E
WPF 13 E
WPF 16 E
5,8
7,8
9,9
13,4
16,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
ano
ano
ano
ano
ano
TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA WPF 5/7/10/13/16 cool s funkcí pasivního chlazení
229312
229313
229314
229315
229316
WPF
WPF
WPF
WPF
WPF
5 cool
7 cool
10 cool
13 cool
16 cool
5,8
7,8
9,9
13,4
16,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
ano
ano
ano
ano
ano
TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA WPF 5/7/10/13/16 basic
230944
230945
230946
230947
230948
WPF 5 basic
WPF 7 basic
WPF 10 basic
WPF 13 basic
WPF 16 basic
5,92
7,4
10,03
12,83
16,9
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
ano
ano
ano
ano
ano
TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA WPF 10/13/16 M
185349
182135
220894
WPF 10 M
WPF 13 M
WPF 16 M
9,9
13,4
16,3
SESTAVY TEPELNÝCH ČERPADEL ZEMĚ/VODA WPF 20/23/26/29/32 SET
185365
185366
182139
220896
220897
WPF 20 SET
WPF 23 SET
WPF 26 SET
WPF 29 SET
WPF 32 SET
19,8
23,3
26,8
29,7
32,6
1) u tepelných čerpadel země - voda v bodě B0/ W35, u tepelných čerpadel vzduch/voda v bodě A2/W35
Ceny tepelných čerpadel zahrnují uvedení do provozu, zvýšenou záruku 5 let a jsou uvedeny bez DPH. Akce platí do 30. 6. 2013. Je určena především pro stavbu a rekonstrukci rodinného domu.
Akce neplatí pro kaskádová zapojení, může být ukončena vyčerpáním skladových zásob. Na plnění není právní nárok.
STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 | Česká republika
Tel. +420 251 116 140 | Tel. +420 251 116 130 | Fax +420 235 512 122
[email protected] | www.stiebel-eltron.cz | www.tepelna-cerpadla.cz
Download

záSOBNÍKOVÝ OHŘÍVaČ VOdY SBB wp K TEpELNÉmu