META-PLUS
Horizontální odstředivá
spirální čerpadla
Použití
›
›
›
čisté i mechanicky mírně znečištěné, chemicky aktivní i neutrální
kapaliny, hořlaviny
v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu, v
potravinářství, ve zpracovatelském průmyslu, v energetice klasické i
jaderné a ve vodním hospodářství
modifikace:
A) standard - pro běžné použití
B) výbušné prostředí - pro čerpání nehořlavých kapalin v prostředí s
nebezpečím výbuchu
C) hořlaviny - pro čerpání hořlavých kapalin v zóně 1 a 2
D) jaderná energetika - pro sekundární i primární okruh
Pracovní podmínky
›
›
›
›
›
›
›
teplota média od -40 oC do +180 oC (oleje, uhlovodíky až 260 oC)
provozní tlak pro vel.1 až 36 -16 barů, pro vel. 37 až 42 -10 barů
hustota média od 600 kg.m-3 do 1900 kg.m-3
kinematická viskozita do 75 mm2.s-1
pH 0-14
obsah pevných částic do 2% hmotnosti
velikost zrn do 0,5 mm
Označení
Pracovní oblast
Velikost čerpadla
Otáčky
(min-1)
Průtok
Q (l/s)
Dopravní
výška
H (m)
Teplota
max
(oC)
od 50-32-NHD-125
do 300-250-NHD-500
1450
2900
od 0,5
do 280
od 2,5
do160
180
(260)
125- 80- NHD-250-23-LC-050-09
označení pohonu
změnové číslo čerpadla a ucpávky
materiálové provedení
šířka výstupního kanálu oběžného kola
jmenovitý průměr oběžného kola
typové označení čerpadla (NHD, NHG, NVD)
jmenovitá světlost výtlačného hrdla
jmenovitá světlost sacího hrdla
Konstrukce
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
2900
rozměry a parametry dle ČSN EN 22858 / ISO 2858 / DIN 24 256 do
velikosti 36 (200-150-NHD-400)
splnění některých požadavků ČSN ISO 5199
40 velikostí normalizovaných, hydrodynamických, středotlakých
čerpadel (číslo 25 a 30 v řadě chybí)
čerpadla horizontální, odstředivá, jednostupňová, spirální
konstrukce s axiálním vstupem a radiálním výstupem
zavřené oběžné kolo se zadními odlehčovacími lopatkami uloženo
letmo na hřídeli
valivá ložiska s dlouhou životností
ložisková konzola spojena s "hydraulickou částí" čerpadla lucernou,
vytvářející spolu s víkem komoru umožňující chlazení nebo vyhřívání
prostoru kolem ucpávky a za oběžným kolem
3 provedení uložení - tukové mazání - základní uložení (NVD),
olejové mazání - základní uložení (NHD) a zesílené (NHG)
široký výběr ucpávek
příruby PN 16 dle ČSN EN 1092-1 a 2 / ISO 7005-1 a 2
další varianty na přání zákazníka (chlazení, vyhřívání, vymrazovací
komůrky, příruby hrdel, nátěrový systém, varianty ucpávek, …)
1450
Materiálové provedení
Název součásti
LC
LN
OC
ON
OL
YC
YN
ZC
ZN
EN-GJL-200 EN-GJL-200
1.0619
1.0619
1.0619
1.4308
1.4308
1.4408
1.4408
EN-GJL-200 EN-GJL-200
EN-GJL-200 EN-GJL-200
1.0619
1.0619
1.0619
1.4308
1.4308
1.4408
1.4408
EN-GJL-200 EN-GJL-200
CuSn10Zn2
1.0619
1.0619
EN-GJL-200
1.4308
1.4308
1.4408
1.4408
EN-GJL-200 CuSn10Zn2
EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200 CuSn10Zn2 EN-GJL-200
1.4308
CuSn10Zn2
1.4408
CuSn10Zn2
EN-GJL-200 EN-GJL-200
EN-GJL-200 nerez. ocel EN-GJL-200
spirála
EN-GJL-200 EN-GJL-200
víko čerpadla, příruba ucpávky
oběžné kolo
těsnící kruh
zahlcovací / ucpávkový kroužek
pouzdro ucpávky
LB
LY
1.4308
EN-GJL-200* EN-GJL-200* EN-GJL-200* nerez. ocel
1.0619*
EN-GJL-200 EN-GJL-200 nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel
1.0619*
1.0619*
hřídel
1.0503
1.0503
1.0503
1.0503
1.0503
1.0503
1.0503
nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel
matice oběžného kola
1.0503
1.0503
1.0503
nerez. ocel
1.0503
1.0503
1.0503
nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel
nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel nerez. ocel
lucerna
EN-GJL-200 EN-GJL-200
EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200
EN-GJL-200 EN-GJL-200
EN-GJL-200
EN-GJL-200 EN-GJL-200
EN-GJL-200
ložiskové těleso
EN-GJL-200 EN-GJL-200
EN-GJL-200 EN-GJL-200 EN-GJL-200
EN-GJL-200 EN-GJL-200
EN-GJL-200
EN-GJL-200 EN-GJL-200
EN-GJL-200
V tabulce je uvedeno základní materiálové provedení čerpadel; v případě, že to vlastnosti čerpaného média dovolí, je možno volit i jinou materiálovou kombinaci
* pro mechanickou ucpávku - nerez. ocel
5
META-PLUS
Horizontální odstředivá
spirální čerpadla
Řez
Základní rozměry
a
x
f
DN2
l
b
s2
m2
n3
s1
n2
m1
n1
w
Oblast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
DN1
50
50
50
50
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
150
200
200
200
200
250
250
250
300
300
DN2
32
32
32
32
50
50
40
40
40
65
65
50
50
50
80
80
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
125
125
125
150
150
150
150
200
200
200
250
250
Ø ob.
kola
125
160
200
250
125
160
200
250
315
125
160
200
250
315
125
160
200
250
315
160
200
250
315
400
200
250
315
400
250
315
400
250
315
400
500
315
400
500
400
500
a
80
80
80
100
80
80
100
100
125
100
100
100
125
125
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
140
140
140
140
140
140
160
160
160
180
200
200
200
200
200
Čerpadlo
f
h1
385
112
385
132
385
160
500
180
385
112
385
132
385
160
500
180
500
200
385
132
385
160
385
160
500
180
500
225
385
160
500
160
500
180
500
200
530
225
500
180
500
180
500
225
530
250
530
280
500
200
530
225
530
250
530
280
530
250
530
280
530
315
530
280
670
315
670
315
670
375
670
355
670
355
770
425
770
425
770
475
h2
140
160
180
225
140
160
180
225
250
160
180
200
225
280
180
200
225
250
280
225
250
280
315
355
280
280
315
355
355
355
400
375
400
450
500
450
500
560
600
670
b
50
50
50
65
50
50
50
65
65
50
50
50
65
65
65
65
65
80
80
65
65
80
80
80
80
80
100
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
130
m1
100
100
100
125
100
100
100
125
125
100
100
100
125
125
125
125
125
160
160
125
125
160
160
160
160
160
200
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
260
260
m2
70
70
70
95
70
70
70
95
95
70
70
70
95
95
95
95
95
120
120
95
95
120
120
120
120
120
150
120
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
190
190
n1
190
240
240
320
210
240
265
320
345
240
265
265
320
345
280
280
320
360
400
320
345
400
400
435
360
400
400
500
400
500
500
500
550
550
550
550
550
660
800
800
Provedení ucpávek
›
›
›
›
›
›
›
6
Patky
n2
140
190
190
250
160
190
212
250
280
190
212
212
250
280
212
212
250
280
315
250
280
315
315
355
280
315
315
400
315
400
400
400
450
450
450
450
450
560
670
670
n3
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
140
140
140
140
140
140
140
140
w
285
285
285
370
285
285
285
370
370
285
285
285
370
370
285
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
500
500
500
500
500
585
585
585
Ø s1
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
18
14
14
18
18
18
18
18
18
23
18
23
23
23
23
23
23
23
23
23
27
27
Ø s2
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
18
d
24
24
24
32
24
24
24
32
32
24
24
24
32
32
24
32
32
32
42
32
32
32
42
42
32
42
42
42
42
42
42
42
48
48
48
48
48
80
80
80
Hřídel
l
50
50
50
80
50
50
50
80
80
50
50
50
80
80
50
80
80
80
110
80
80
80
110
110
80
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
140
140
140
Provedení pohonu
stlačovaná (provazcová) ucpávka
jednoduchá mechanická ucpávka
dvojitá mechanická ucpávka
jednoduchá mechanická kazetová ucpávka
dvojitá mechanická kazetová ucpávka
vnější jednoduchá ucpávka
dvojitá plynová ucpávka
›
›
›
›
›
pohon patkovým elektromotorem
pohon dieselovým motorem
pohon benzínovým motorem
hnací síla se přenáší pomocí pružné spojky
- pružná spojka bez mezikusu
- pružná spojka s mezikusem
soustrojí na společné základové desce lité
na společném základovém rámu svařovaném
ISH PUMPS OLOMOUC a.s. , Hybešova 1282/16, 779 00 Olomouc
tel: +420 585 111 800, fax: +420 585 312 567
E-mail: [email protected] Web: www.cerpadla.cz, www.ishpumps.cz
x
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
180
180
180
180
180
180
180
180
180
kg
28
36
43
61
34
37
46
77
100
37
40
50
80
102
42
65
70
85
134
70
75
108
140
183
87
143
168
207
130
157
202
160
218
260
334
267
297
404
377
450
Download

Popis produktu - ISH PUMPS OLOMOUC as