MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST
RV, RK
VODOKRUŽNÉ VÝVĚVY A KOMPRESORY
SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.
Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika
tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782
e-mail: [email protected]
www.sigmapumpy.com
426
11.08
71.01
Vodokružné vývěvy a kompresory RV, RK
Použití
Materiálové provedení
Vývěvy RV se používají v mnoha průmyslových odvětvích
s vakuovou technikou, zejména pak při výrobě porcelánu
a stavebních hmot, v potravinářském průmyslu k vakuové
kondenzaci a vakuovému vysoušení při výrobě různých
produktů a látek (výroba jamů, sladových extraktů, sušeného
mléka a ovoce, droždí a mýdla).
Často se používají jako součást dojících zařízení v kravínech.
Jiný způsob použití je odsávání vzduchu jako je evakuace
čerpadel a jejich sacích řadů.
V kombinaci s podtlakovou nádobou s plovákovými spínači tvoří
vývěvy automatické evakuační stanice k zabezpečování
provozu důležitých čerpadel v průmyslu, v čerpacích
a protipožárních stanicích, v provozu vodárenských násosek
nebo k trvalému zajištění předepsaného vakua při některých
výrobních procesech. Vodokružné vývěvy RV je možno použít
také jako nízkotlaké kompresory, jež dosahují max. přetlaku
12 m.
Sací a výtlačná tělesa, tělesa článků a ložisek jsou z litiny.
Oběžná kola jsou z bronzi.
Hřídele jsou z nerezové oceli.
Nabízíme i celobronzové provedení.
Činnost vývěvy
Oběžná kola vývěvy se zahnutými lopatkami jsou umístěna
excentricky proti statoru. Do vývěvy se během provozu neustále
přivádí chladící (provozní) voda, která je unášena lopatkami
oběžných kol a vytváří na obvodě prstenec. Vzniknou tak
komůrky, omezené lopatkami a vodou. Při otáčení rotoru se
objem komůrek nejprve zvětšuje, nastává sání, potom
zmenšuje a nasává výtlak vzduchu. Se vzduchem odchází do
výtlačného hrdla odpovídající množství chladící vody, jejíž
výstupní teplota musí odpovídat požadovanému vakuu. K
utěsnění a odvádění tepla vzniklého třením i kompresí slouží
přiváděná čistá voda. Na teplotě této provozní vody a na
barometrickém tlaku je pak závislé nejvyšší dosažitelné
vakuum.
Popis
Rotační vývěvy vyrábíme ve dvou velikostech:
- dvoustupňové RV-248
- jednostupňové RV-558
Připomínky pro projekci
Pro úsporu provozní vody možno použít otevřené cirkulační
nádoby, ve které se provozní voda z vývěvy ochlazuje. Úbytek
provozní vody nutno doplňovat čistou studenou vodou. Pro
funkci vývěvy jako kompresoru je rovněž zapotřebí čisté
provozní vody. Mimoto kompresor vyžaduje na výtlačné straně
připojení na odlučovač vody. Je to v podstatě tlaková nádoba s
manometrem,
odvodňovacím
zařízením,
vodoznakem,
pojistným ventilem atd.
Vývěva RV-248 má dvě paprsková oběžná kola, která pracují v
tělesech článků s vhodně upravenými kanály. Jednostupňová
vývěva RV-558 má jedno oběžné kolo, jehož pracovní prostor
je od tělesa vývěvy oddělen rozváděcí deskou se sacím a
výtlačným kanálem. Hřídel u obou typů je oboustraně uložen v
kuličkových ložiscích, k nimž je snadný přístup z obou vnějších
stran stroje. Těsnění hřídele je pomocí mechanických ucpávek.
Provozní kapalina je čistá studená voda.
Technická data
Typ
Nasáté množství zředěného vzduchu Q
Při absol. tlaku v sání
Max. dosažitelný absolutní tlak v sání
při uzavřeném sacím hrdle
Výkon elektromotoru
Spotřeba provozní vody
Otáčky
Příkon
DN vzduš. přípojek (sací i výtl.)
DN přípojky provozní vody
Tlak provozní vody
Přibližná hmotnost celého agregátu
l.s -1
m 3h-1
kPa
kPa
kW
m 3h-1
min-1
kW
MPa
kg
10,5
37,8
25
RV-248
10
9,2
36
33
20
15
7,5
27
10
33,4
120
25
RV-558
31,6
29
114
105
20
15
5
3
0,48
1430
2,08
2,2
2,26
G1¼
G¼*
0,01
cca 148
25
90
10
5
5,5
1,5
1430
2,38
4,1
4
3,85
G2
G¾
0,01
cca 185
3,7
Uvedené parametry platí pro teplotu vzduchu 20°C, teplotu chladící vody 15°C a barometrický tlak 101,3 kPa.
*Přípojka G 1/4 je při trvalém přívodu vody z tlakového vodovodu. Avšak při použití cirkulační nádoby, kdy vývěva si vodu musí nasávat, nutno přípojku na
vývěvě redukovat pro připojení sacího potrubí vody na průměr G 3/8.
2
Vodokružné vývěvy a kompresory RV, RK
Informativní řez RV, RK - 558
1
3
6
7
8
13
15
16
30
21
25
26
36
37
38
1
3
6
7
8
13
15
16
21
25
26
30
36
37
38
Víko ucpávky
Mechanická ucpávka
Vložka
Těleso
Příklop
Ventilová deska
Koule
Těleso ložiska
Víko ložiska
Víko ucpávky
Mechanická ucpávka
Těleso ložiska
Víko tělesa
Hřídel
Oběžné kolo
3
Vodokružné vývěvy a kompresory RV, RK
Informativní řez RV, RK - 248
6
8
9
10
12
37
6
8
9
10
12
13
14
15
16
13
15
20
25
14
Těleso ložiska sací strany
Sací těleso
Difuzor L=80
Oběžné kolo L=80
Hřídel
Mezistěna pravá
Mezistěna levá
Difuzor L=40
Oběžné kolo L=40
18
19
20
21
23
25
26
30
38
4
16
38
18
23
19
26
Mezistěna pravá
Výtlačné těleso
Mezistěna levá
Mechanická ucpávka pravá
Zahlcovací potrubí
Mechanická ucpávka levá
Těleso ložiska výtlač. strany
Víko ložiska
Těsnění stupňů
21
30
Vodokružné vývěvy a kompresory RV, RK
Zapojení vývěvy RV-558 bez cirkulační nádoby
7
5
6
4
G3/4
10
2
G2
1
2
10
G2
3
3
1
2
3
4
5
6
7
10
11
4
11
5
Vývěva
Sací přípojka
Výtlačná přípojka
Přípojka pro chladící vodu
Regulační ventil
Uzavírací ventil
Manovakuometr
Přisávací ventilek
Zpětný ventil
Vodokružné vývěvy a kompresory RV, RK
Zapojení vývěvy RV-558 s cirkulační nádobou
10
6
G2
175
2
max. 300
G2
5
3
379
7
720
9
1
G1 1/2
G3/4
4
G3/4
8
3
2
10
11
1
2
3
4
5
6
5
Vývěva
Sací přípojka
Výtlačná přípojka
Přípojka provozní vody
Regulační ventil
Uzavírací ventil
7
8
9
10
11
6
6
4
Cirkulační nádoba
Vypouštěcí otvor
Přepadový otvor
Přisávací ventilek
Zpětný ventil
Vodokružné vývěvy a kompresory RV, RK
Zapojení vývěvy RV-248 bez cirkulační nádoby
5
6
5
2
4
G1/4“
2
8
G1 1/4“
G1 1/4“
4
3
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Vývěva
Sací přípojka
Výtlačná přípojka
Přípojka provozní vody
Manovakuometr
Regulační ventil
Uzavírací ventil
Přisávací ventilek
7
7
Vodokružné vývěvy a kompresory RV, RK
Zapojení vývěvy RV-248 s cirkulační nádobou
max. 250
1
 379
720
6
G3/8“
4
175
5
G1 1/2“
3
9
7
G3/4“
8
7
3
1
2
10
5
4
11
G1 1/4“
1
2
3
4
5
6
6
Vývěva
Sací přípojka
Výtlačná přípojka
Přípojka provozní vody
Regulační ventil
Uzavírací ventil
7
8
9
10
11
8
Cirkulační nádoba
Vypouštěcí otvor
Přepadový otvor
Přisávací ventilek
Zpětný ventil
9
Vodokružné vývěvy a kompresory RV, RK
Rozměrový náčrtek RV-558
290
4x18
127
125
165
DN50
102
14
90
20
130
66
20
200
20k6
423
38
60
240
351
300
Rozměrový náčrtek RV-248
DN32
4x18
140
100
Y
Z NÁDRŽE
120
140
100
DN32
4x18
150
264
102
130
22k6
140
G1/4“
20
45
50
(19)
322
362
21
50
12
105
9
120
170
220
Vodokružné vývěvy a kompresory RV, RK
126
Q[l.s -1]
Q[m 3.h -1]
Informativní oblastní diagram vývěvy RV-558
35
QPa
108
30
P[kW]
25
72
20
5
PPa
4
15
3
36
10
2
5
1
0
0
0
10
20
30
40
50
Pa [kPa]
Hodnoty charakteristiky platí pro nasávání čistého vzduchu o teplotě 20°C, při barometrickém tlaku 101,3 kPa a teplotě provozní vody 15°C.
10
Vodokružné vývěvy a kompresory RV, RK
54
Q[l.s-1]
Q[m 3 .h -1]
Informativní oblastní diagram vývěvy RV-248
14
13
12
11
36
QPa
10
9
8
7
6
5
4
P[kW]
18
3
3
PPa
2
2
1
0
1
0
0
10
30
20
40
Pa [kPa]
0
Hodnoty charakteristiky platí pro nasávání čistého vzduchu o teplotě 20°C, při barometrickém tlaku 101,3 kPa a teplotě provozní vody 15°C.
11
Download

Prospekt