Program EMS č. 1/2010
Trvale vytvářet potřebné organizační, finanční a personální
zdroje pro zlepšování EMS
Současný stav:
Tyto zdroje nebyly zajištěny
Očekávaný stav:
Dostatek těchto zdrojů
Odpovědná osoba:
Ing. M.Závodný
Odpovědnost a kontrola Ing. M.Závodný
splnění cíle EMS
Termín kontroly plnění: 12/2010
Plánované prostředky:
100 000,- Kč
Cíl EMS:
Postup dosažení cíle EMS rozpracovaný do dílčích kroků, termínů a
odpovědností příslušných pracovníků
Pořadové
krok
číslo
Stanovit odpovědné osoby za EMS ve
1.
2.
3.
termín
společnosti
Zajistit interního auditora EMS
Vyčlenit finanční zdroje
Zpracoval dne:
Podpis odpovědné osoby: ..............................................
Vyhodnocení Programu EMS č. 1 / 2010 :
Vyhodnotil: ……………….
V dne:
Odpovědná osoba
Program EMS č. 2/2010
Cíl EMS:
Současný stav:
Očekávaný stav:
Odpovědná osoba:
Odpovědnost a kontrola
splnění cíle EMS
Termín kontroly plnění:
Plánované prostředky:
Nákup havarijních souprav
Tyto soupravy nebyly zajištěny
Řádné umístění těchto souprav
P.Koucká
Ing. M.Závodný
6/2010
10 000,- Kč
Postup dosažení cíle EMS rozpracovaný do dílčích kroků, termínů a
odpovědností příslušných pracovníků
Pořadové
krok
číslo
Zjistit vhodného dodavatele
1.
Výběr a nákup hav. souprav
2.
Rozdělení a umístění hav. souprav
3.
termín
Zpracoval dne:
Podpis odpovědné osoby: ..............................................
Vyhodnocení Programu EMS č. 2 / 2010 :
Vyhodnotil: ……………….
V dne:
Odpovědná osoba
Program EMS č. 3/2010
Cíl EMS:
Současný stav:
Očekávaný stav:
Odpovědná osoba:
Odpovědnost a kontrola
splnění cíle EMS
Termín kontroly plnění:
Plánované prostředky:
Tisknout technické zprávy projektu oboustraně
Vyšší spotřeba papíru
Úspora papíru
P.Koucká
Ing. M.Závodný
12/2010
0
Postup dosažení cíle EMS rozpracovaný do dílčích kroků, termínů a
odpovědností příslušných pracovníků
Pořadové
číslo
Seznámit
1.
2.
krok
zaměstnance
změnami
Kontrola plnění
termín
s připravovanými
Zpracoval dne:
Podpis odpovědné osoby: ..............................................
Vyhodnocení Programu EMS č. 1 / 2010 :
Vyhodnotil: ……………….
V dne:
Odpovědná osoba
Download

Cíl EMS: