Pumps & Accessories for the air conditioning and refrigeration industry
www.aspenpumps.com
Aspen Obsah
6
16
22
32
Navrženo techniky pro techniky...
Společnost ASPEN byla založena v roce
Od té doby společnost ASPEN PUMPS
1992 třemi inženýry, kteří prováděli
vyvinula řadu čerpadel, navržených a
montáže klimatizačních a chladících
vyráběných v UK, která vévodí trhu a jsou
zařízení, což se často ukázalo jako náročné
vhodná pro různá použití v různých
se stávajícími zařízeními a proto vyinuli
podmínkách. Úspěch čerpadel je budován
peristaltická kondenzační čerpadla.
na praktických zkušenostech techniků.
2
34
38
04
Peristaltická čerpadla
06
Universal
08
Standard
10
MK4 a Mechanical
12
Kompresorový Snímač
14
Čerpadla se zásobníkem
16
Hi-flow
20
Hi-lift
22
Heavy Duty
24
Hot Water
26
Mini čerpadla
28
Mini Blanc
30
Mini Aqua
32
Mini Orange a Maxi Orange
34
Mini Lime a Maxi Lime
36
Cerpadla do obchodů
38
ERRP, Cold Cabinet, Nízkoprofilové ERRP
40
Macerator
42
Příslušenství pro čerpadla
Odsávačky
44
Ecowarrior
46
Ovládací prvky
48
BBJ
50
Big Foot systém
3
Nový a vylepšený UNIVERSAL
Peristaltická Čerpadla
Universální peristaltické čerpadlo pracuje se dvěma
teplotními sensory. Tyto sensory umožňují čerpadlu
zjistit změnu teploty vzduchu a spustit jej, což dělá
čerpadlo vhodným pro mnoho aplikací.
V roce 1992 byl ASPEN průkopníkem s peristaltickými
čerpadly a dnes stále udává standard spolehlivosti
a zlepšení.
NOVÝ
Nový a vylepšený STANDARD
Standardní peristaltická čerpadla se spouštějí
signálem chlazení z klimatizační jednotky.
• TICHÝ PROVOZ
Peristaltická čerpadla nabízejí ideální
řešení pro odvod kondenzátu za tichého
ZDROJE KONDENZÁTU
instalace. Peristaltický rotační pohyb
vytváří nepřetržitý tlak, umožňující
• SPOLEHLIVOST A DLOUHÁ
umístění čerpadla více než 15 metrů od
ŽIVOTNOST
zdroje kondenzátu bez jakéhokoliv
omezení výkonu. Navíc mechanismus
• MOŽNOST PROVOZU NASUCHO
čerpadla nepřichází do kontaktu s vodou,
MK4
MK4 čerpadla pracují s použitím sensorů hladiny vody.
To umožňuje čerpadlu zjistit úroveň hladiny vody a
spuštění při dosažení určité hladiny vody v
kondenzační nádobě.
proto nemůže dojít ke kontaminaci nebo
k poškození.
MECHANICAL
Mechanické peristaltické čerpadlo pracuje s použitím
oddělené vaničky s vnitřním plovákovým
mechanismem. To je dostupné s nebo bez signálu
alarmu vysoké hladiny.
S KOMPRESOROVÝM SNÍMAČEM
Ideální pro použití tam, kde je nutné dodržet úplné
ticho. Čerpadlo je spínáno snímačem, který se připevní
na plášť kompresoru kondenzační jednotky.
Příslušenství k peristaltickým čerpadlům na straně 42
4
5
PERISTALTICKÁ ČERPADLA
• VZDÁLENÉ UMÍSTĚNÍ OD
a spolehlivého provozu a jednoduché
TECHNICKÉ ÚDAJE
•
Spíná při rozdílu teplot vzduchu
procházejícího výparníkem 5°C
•
Elektrický přívod živý a neutrální,
2 snímače na každé straně výparníku –
jeden na sání, druhý na výdechu vzduchu
•
•
•
•
Pracuje jen v režimu chlazení
•
•
Vypíná s 3 minutovým zpožděním
Sací výška kondenzátu 3 metry
Výtlačná výška kondenzátu do 12 metrů
Průtok 6,25 litrů/hod. při výtlaku
12 metrů
•
•
•
Žádný hluk při suchém chodu
•
•
•
•
•
•
Napájení: 0,2A, 230V ~
Manuální „test“ spínač
Čerpe vodu technicky i chemicky
znečištěnou a vzduch
Délka napájecího kabelu 3m
Protipožární plasty
Sací/výtlačná hadička: 6mm
Přívodní konektor
Nástěnná konzole
Žádný zpětný návrat kondenzátu
FP 2082/2
Připojte čerpadlo ke kondenzátní vaničce
(pomocí vinylové hadičky), potom připojte k
elektrickému napájení. Umístěte červený
snímač na stranu sání vzduchu výparníku
(NESMÍ SE DOTÝKAT). Modrý snímač
umístěte na stranu výdechu výparníku.
Snímače budou sledovat teplotní rozdíl
5°C a spouštět čerpadlo.
Universal
SE ZASTRCKOU
ÚDRŽBA
Čerpadlo je navrženo tak, aby stálo na
základně, ale vždy musí mít kolem dostatek
prostoru z důvodu ventilace.
Pravidelně kontrolujte peristaltickou
hadičku a měňte ji po 12 měsících,
je-li třeba i častěji.
Zkontrolujte, že na potrubí nejsou žádné
smyčky nebo ucpané úseky. Vinylová
hadička musí mít průměr ID 6mm a OD
9mm. Připevněte hadičku pomocí sponek na
sání a výtlak čerpadla.
UPOZORĚNÍ: jen, když je sací hadička
připevněna pevně podél dna
kondenzační vaničky, čerpadlo pracuje
správně.
hnědý
živý – L
modrý
neutrální – N
zelenožlutý
zem – E
černý
signál chlazení
ROZMĚRY
UNIVERSAL
výška
115mm
výšky 12 metrů. Čerpadlo pracuje s
konstantním výkonem, zatímco klimatizace
chladí – když se vypne chlazení, 3 minutový
časovač zajistí, že se kondenzační vanička
vyprázdní dříve, než se vypne čerpadlo
kondenzátu. Rotační mechanismus slouží
jako zpětný ventil, který zabraňuje vytékání
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Variabilní sponky jsou navrženy tak, aby
usnadnily připojení mezi kondenzačním
potrubím a vinylovou peristaltickou
hadičkou.
typ
Čerpadlo UNIVERSAL pracuje se
dvěma teplotními snímači. Ty
umožňují sledovat teplotu
vzduchu a spustit čerpadlo při
změně teploty, což je vhodné
pro mnoho aplikací.
šířka
135mm
6
hloubka
77mm
Čerpadlo je navrženo tak, aby bylo umístěno
vody z potrubí při vypnutí čerpadla zpět
v mezistropních prostorech a odvádělo
do kondenzační vany.
kondenzační vodu z nástěnných jednotek,
kde je gravitační odvod kondenzátu velmi
Čerpadlo UNIVERSAL je peristaltické
obtížný. Může být použito také v
rotačního typu, a proto je velice tiché,
kazetových jednotkách se zabudovaným
spolehlivé, při chodu naprázdno se
vnitřním čerpadlem.
nepoškodí a nevydává obtěžující hluk. Na
rozdíl od jiných čerpadel používajících
hmotnost
1,35kg
Čerpadlo může být nainstalováno do
mechanické nebo elektrické snímače
vzdálenosti a výšky 3 metrů a přečerpe 6,25
čerpadlo UNIVERSAL netrpí mechanickým
litrů vody za hodinu do maximální výtlačné
poškozením nebo korozí.
7
PERISTALTICKÁ ČERPADLA
INSTALACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
•
•
•
•
Spínané signálem chlazení 150-230V
•
•
•
•
•
Vypíná s 3 minutovým zpožděním
•
•
•
•
•
Sací výška 3 metry
Výtlačná výška 12 metrů
Průtok 6,25 litrů/hod. při výtlaku
12 metrů
Elektrické připojení 0,2A, 230V ~
Protipožární plasty
Sací/výtlačná hadička: 6mm
Přívodní konektor
Nástěnná konzole
Žádný zpětný návrat kondenzátu
Žádný hluk při suchém chodu
Manuální „test“ spínač
Čerpá vodu technicky i chemicky
znečištěnou a vzduch
FP 2081/2
Všechna peristaltická
čerpadla jsou
vybavena nástěnnou
konzolí, která je
navržena pro
připevnění výměnné
hadičky při servisu.
Připojte čerpadlo ke kondenzátní vaničce
(pomocí vinylové hadičky), potom připojte k
elektrickému napájení a linku řídicího
signálu chlazení klimatizace.
UPOZORĚNÍ: signálový vodič musí být
připojen pouze k signálu chlazení. To
zajistí, že když systém topí, čerpadlo
nepracuje.
Standard
ÚDRŽBA
Čerpadlo je navrženo tak, aby stálo na
základně, ale vždy musí mít kolem dostatek
prostoru z důvodu ventilace.
Pravidelně kontrolujte peristaltickou
hadičku a měňte ji po 12 měsících,
je-li třeba i častěji.
Zkontrolujte, že na potrubí nejsou žádné
smyčky nebo ucpané úseky. Vinylová
hadička musí mít průměr ID 6mm a OD
9mm. Připevněte hadičku pomocí sponek na
sání a výtlak čerpadla.
Variabilní sponky jsou navrženy tak, aby
usnadnily připojení mezi kondenzačním
potrubím a vinylovou peristaltickou
hadičkou.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
STANDARD
výška
115mm
chlazení, 3 minutový časovač zajistí, že
se kondenzační vanička vyprázdní dříve,
než se vypne čerpadlo kondenzátu.
Rotační válečky slouží jako zpětný
Čerpadlo je navrženo tak, aby bylo
ventil, který zabraňuje vytékání vody z
umístěno v mezistropních prostorech a
potrubí při vypnutí čerpadla zpět do
odvádělo kondenzační vodu z nástěnných
kondenzační vany.
jednotek, kde je gravitační odvod
hnědý
živý – L
modrý
neutrální – N
zelenožlutý
zem – E
černý
signál chlazení
ROZMĚRY
typ
Peristaltické čerpadlo
STANDARD je spínáno signálem
chlazení klimatizační jednotky.
šířka
135mm
8
hloubka
77mm
váha
1,35kg
kondenzátu velmi obtížný. Může být
STANDARD čerpadlo pracuje na
použito také v kazetových jednotkách se
principu rotace válečku po vinylové
zabudovaným vnitřním čerpadlem.
hadičce, ve které je postupně
vytlačována kapalina a proto je velice
Čerpadlo může být nainstalováno do
tiché. Na prázdno může pracovat bez
vzdálenosti a výšky 3 metrů a přečerpe
jakéhokoli poškození nebo nadměrné
6,25 litrů vody za hodinu do maximální
hlučnosti. Čerpadlo není citlivé na
výtlačné výšky 12 metrů. Čerpadlo pracuje
mechanické nebo chemické znečištění
s konstantním výkonem, zatímco
kondenzátu jako je tomu u čerpadel
klimatizace chladí – když se vypne
membránových.
9
PERISTALTICKÁ ČERPADLA
INSTALACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
MK4
•
•
Pracuje na principu dotyku s vodou
Vypíná s 3 minutovým zpožděním
Mechanical
•
•
•
Mechanický plovákový spínač
•
•
•
Sací výška 3 metry
2 volitelné zásobníky vody
Možnost bezpečnostního kontaktu
Výtlačná výška 12 metrů
Průtok 6,25 litrů/hod. při výtlaku
12 metrů
Žádný zpětný návrat kondenzátu
•
•
•
•
•
Elektrické připojení 0,2A, 230V ~
Žádný hluk při suchém chodu
Manuální „test“ spínač
Čerpe vodu technicky i chemicky
znečištěnou a vzduch
Protipožární plasty
Sací/výtlačná hadička: 6mm
Přívodní konektor
Nástěnná konzole
MECHANICAL INSTALACE
Připojte čerpadlo ke kondenzátní vaničce
(pomocí vinylové hadičky), potom připojte k
elektrickému napájení a linku řídicího
signálu chlazení klimatizace.
FP 2080
FP 2078
(WITH ALARM) FP 2079
Připojte čerpadlo k elektrickému napájení.
Rozhodněte se, která vanička je vhodnější
pro vaši montáž a umístěte vaničku do
kondezační vany nebo k odtokové hadičce.
(v závislosti na použité kondenzační vaničce)
Detektor vodní hladiny:
Po prvním zapnutí nechte jednotku 5 minut
stabilizovat.
Ujistěte se, že magnetický plovák je
umístěný směrem nahoru. Poté připojte k
čerpadlu vaničku (pomocí vinylové hadičky).
Aby detektor pracoval správně, dbejte
prosím následujících pokynů:
VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE JE VANIČKA V
HORIZONTÁLNÍ POLOZE
1.Detektor sepne, když vodní hladina
dosáhne prvních 2 až 3 mm snímače. To
byste měli brát v úvahu při umisťování
výšky snímače. Protože zařízení pracuje na
principu tepelné vodivosti, může trvat až 30
sekund než čerpadlo sepne.
Čerpadlo je navrženo tak, aby stálo na základně,
ale vždy musí mít kolem dostatek prostoru
pro ventilaci.
2.Umístěte snímač tak, aby nebyl v kontaktu
s minimální vodní hladinou kondenzátu.
Ujistěte se, že konec snímače je alespoň 5
mm ode dna kondenzační vany. Ujistěte se,
že je volně ve vzduchu a nedotýká se stěn.
Okolní snímač spolu s 5cm kabelem, který
vypadá jako malý disk pod obalem, by měl
být volně ve vzduchu, aby nedošlo k
tepelné vodivosti.
MK4 a Mechanical
Mechanical peristaltické
čerpadlo pracuje za použití
oddělené nádoby s vnitřním
plovákovým mechanismem.
Čerpadlo MK4 pracuje se
snímači vodní hladiny. To
umožňuje čerpadlu zjistit výšku
vodní hladiny a sepnout při
určité hladině vody
v kondenzační vaně.
K dispozici je s nebo bez
bezpečnostního signálu
vysoké hladiny.
Zkontrolujte, že na potrubí nejsou žádné smyčky
nebo ucpané úseky. Vinylová hadička musí mít
průměr ID 6mm a OD 9mm. Připevněte hadičku
pomocí sponek na sání a výtlak čerpadla.
Detektor obsahuje dva snímače, jejichž
dosáhne hladina nižšího snímače, teplotní
Čerpadlo může být nainstalováno do
Obě MK4 a Mechanical čerpadla mají stejný
servisní návod a elektrické připojení jako Universal
peristaltické čerpadlo.
rozdíl způsobí tepelnou vodivost a sepne
vzdálenosti a výšky 3 metrů od plovákové
čerpadlo. Jakmile klesne vodní hladina
části. Jednoduše umístěte plovákový
pod špičku snímače, čerpadlo dál pracuje
spínač do kondenzační vany nebo k
až do úplného vysušení snímače.
kondenzačnímu potrubí (v závislosti na
ROZMĚRY
hlava se zahřeje o 15°C výš než okolí. Když
typ
výška
šířka
hloubka
váha
vybraném zásobníku). Připojte zásobník
MK4 a
MECHANICAL
145mm
160mm
83mm
1,7kg
k čerpadlu.
10
11
PERISTALTICKÁ ČERPADLA
MK4 INSTALACE
•
•
•
•
TECHNICKÉ ÚDAJE
•
•
•
•
Spínané signálem chlazení 150-230V
•
•
•
•
Vypíná s 3 minutovým zpožděním
•
Čerpe vodu technicky i chemicky
znečištěnou a vzduch
•
•
•
•
•
•
•
Elektrické připojení 0,2A, 230V ~
Sací výška 5 metrů
Výtlačná výška 12 metrů
Průtok 6,25 litrů/hod. při výtlaku 12
metrů
Žádný zpětný návrat kondenzátu
Žádný hluk při suchém chodu
Manuální „test“ spínač
Protipožární plasty
Sací/výtlačná hadička: 6mm
Přívodní konektor
Nástěnná konzole
Přívodní kabel dlouhý 3 metry
Kabel snímače 10 metrů
FP 2584
Rozhodněte se, kam umístíte čerpadlo a
připojte jej ke kondenzční vaničce (pomocí
vinylové hadičky ID 6mm), potom připojte k
elektrickému napájení 240V.
Čerpadlo s kompresorovým snímačem
Umístěte snímač vertikálně proti kompresoru,
tak že vyčnívá nad vrchem kompresoru jako
anténa. To je důležité, protože tam je
nejsilnější elektromagnetické pole. Použijte
kabelovou svorku pro připevnění snímače ke
kompresoru. Se snímačem je dodáván 10m
kabel, který může být prodloužen.
ÚDRŽBA
Pravidelně kontrolujte peristaltickou
hadičku a měňte ji po 12 měsících,
je-li třeba i častěji.
Čerpadlo je navrženo tak, aby stálo na
základně, ale vždy musí mít kolem dostatek
prostoru pro ventilaci.
Zkontrolujte, že na potrubí nejsou žádné
smyčky nebo ucpané úseky. Vinylová hadička
musí mít průměr ID 6mm a OD 9mm.
Připevněte hadičku pomocí sponek na sání a
výtlak čerpadla.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Variabilní sponky jsou navrženy tak, aby
usnadnily připojení mezi kondenzačním
potrubím a vinylovou peristaltickou hadičkou.
Ideální pro použití, kde je
důležité úplné ticho.
Rotační válečky pracují jako zpětný ventil
a brání vytečení vody zpět z potrubí do
kondenzační vany. Čerpadlo může být
Čerpadlo je spínané snímačem, který je
také umístěno v mezistropním prostoru
navržen tak, aby byl namontován ke
nebo v blízkosti kondenzační jdenotky
kompresoru ve venkovní kondenzační
tak, aby byl elektrický přívod a elektrické
jednotce. Když se klimatizace spustí,
části plně chráněny před vniknutím vody.
hnědý
živý – L
kolem kompresoru se vytvoří
modrý
neutrální – N
elektromagnetické pole, sepne snímač,
Tímto způsobem může být čerpadlo
který aktivuje peristaltické čerpadlo.
instalováno vzdáleně tak, že při sací
Čerpadlo pracuje konstantně, zatímco je
výšce 5 metrů přečerpe 6,25 litrů/hodinu
kompresor v provozu. Když se kompresor
proti maximální výtlačné výšce 12 metrů.
zelenožlutý
zem – E
ROZMĚRY
vypne, 3 minutový časovač zajistí úplné
Čerpadlo s kompresorovým snímačem je
typ
výška
šířka
hloubka
váha
odčerpání kondenzační vaničky před
peristaltické čerpadlo rotačního typu, což
ČERPADLO
145mm
160mm
83mm
1,7kg
vypnutím čerpadla.
znamená, že jeho provoz je velice tichý,
SNÍMAČ
126mm
22mm
16mm
0,1kg
spolehlivý a při chodu na sucho se
nepoškodí ani nevydánvá žádný hluk.
12
13
PERISTALTICKÁ ČERPADLA
INSTALACE
Novinka, kompaktní Hi-flow 0,5l
Čerpadla se zásobníkem
Pokud hledáte výsoký výkon, spolehlivost a cenu, potom jsou
čerpadla se zásobníkem ASPEN výborné řešení.
Čerpadlo má stejný výkon a spolehlivost
jako Hi-Flow čerpadla. Je vhodné tam,
kde není dostatek místa.
NOVÝ
Vylepšený Hi-flow 1l a 2l
Hi-flow čerpadla se zásobníkem jsou navržena pro sběr
ASPEN se soustředí na inovaci a vytvořila
• VYSOKÝ VÝKON
řadu čerpadel se zásobníkem pro
• ZABUDOVANÉ ZABEZPEČENÍ PŘI
jako klíčovým rozhodovacím kritériem,
Pracují automaticky při vzestupu plováku a vytlačí vodu
až do výšky 4,6 metrů.
VYSOKÉ HLADINĚ
jsou čerpadla se zásobníkem navržena pro
• VOLBA PRO STUDENOU &
výkon v nejnáročnějších aplikacích včetně
TEPLOU VODU
horké vody.
• KVALITA ZA DOBROU CENU
Hi-lift 1l a 2l
Hi-lift čerpadla se zásobníkem jsou navrhžena pro sběr
kondenzátu z chladícího nebo klimatizačního zařízení.
Pracují automaticky při vzestupu plováku a vytlačí vodu
až do 12 metrů. Hi-lift vyčerpe menší množství vody
než Hi-flow, ale do větší výšky.
Heavy Duty 6m a 10m
Heavy Duty čerpadla jsou navržena pro rychlé
odčerpání kondenzátu. Jsou nejvhodnější v případech,
že je namontováno větší množství chladicích jednotek
nebo je potřeba odčerpat velké množství
kondenzátu najednou.
Hot Water Heavy Duty a Economy
Hot Water Heavy Duty a Economy jsou navržena pro
čerpání horké vody ze zvlhčovačů a běžného
kondenzátu z klimatizačních jednotek nebo bojlerů.
Příslušenství na straně 42
14
15
ČERPADLA SE ZÁSOBNÍKEM
různorodé pole využití. Se spolehlivostí
kondenzátu z chladícího nebo klimatizačního zařízení.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zásobník 0,5l
Výtlačná výška 3,5m
Čerpací výkon: max 180 litrů/hodinu
•
•
•
Bezpečnostní spínač max 4A
•
Výstup: 6mm x 10mm
Zabudovaný zpětný ventil
Zabudovaný bezpečnostní spínač
Nehořlavé plasty
3 vstupní pozice: 2 x ø27mm a
1 x ø20mm
Deska pro připevnění ke stěně
Jmenovité napájení: 0,4A, 230V ~
Tepelná ochrana čerpadla
Přívodní kabel: 2m
FP 1194
200
150
100
Hi-flow 0.5l
50
0
0
1
2
3
VÝŠKA [M]
ÚDRŽBA
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Vyplachujte čerpadlo každých 6 měsíců
antibakteriálním přípravkem, abyste
předešli usazování nečistot v čerpadle.
Zabere to jen 3 minuty.
hnědý
fáze
modrý
neutrální
zelenožlutý
zem
černý
Interruptor de seguridad
4
Nové Hi-flow 0,5l čerpadlo je
stejně spolehlivé jako
Hi-flow 1l a 2l a je ideální do
omezených prostorů.
Flexibilita instalace pokračuje 3
volitelnými vstupními otvory a
dvojvelikostním nevratným výstupem
vhodným pro 1/4“ a 3/8“ hadičku.
Pro snadnou instalaci obsahuje zásuvný
konektor a zabudovanou zadní desku pro
vertikální připevnění.
Navrže
no pro tr
h
s domá
cími
ohřívači
O.5l Boiler Pump Set
ROZMĚRY
typ
HI-FLOW
0.5l
výška
šířka
hloubka
váha
125mm
205mm
120mm
1,4kg
16
•
•
•
•
0,5l bojlerová čerpací sada zvukový alarm
Čerpadlo akceptuje PH úrovně tak, jako 3
FP 1195
Ideální použití ve sklepech , protože nezkoroduje
Obsahuje nový neutralizátor kyselosti. V kondenzačních kotlích
se tvoří kyselá voda, která může škodit životnímu prostředí –
Neutralizátor kyselosti dělá vodu znovu bezpečnou.
17
ČERPADLA SE ZÁSOBNÍKEM
NOVÝ
HI-FLOW 0.5L VÝKON
LITRY/HOD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TECHNICKÉ ÚDAJE
•
•
•
•
•
•
Zásobník: 1 a 2 litry
Výtlačná výška 4,6 metrů
Čerpací výkon 288 litrů/hodinu
Zabudovaný zpětný ventil
Zabudovaný bezpečnostní spínač
Průhledný kryt pro rychlou kontrolu
Tepelná ochrana čerpadla
Napájecí kabel 2 metry
Bezpečnostní spínač max.4A
Nehořlavé plasty
2 vstupní pozice: průměr 25mm
Výstup: 6mm x 10mm
Deska pro připevnění ke stěně
Jmenovitý výkon 0,6A, 230V ~
2L: FP 2122
2502
00
1L: FP 2096
150
Hi-flow 1l a 2l
100
50
0
0
1
2
3
4
Čerpadla Aspen Hi-Flow se zásobníkem
bezpečnostní spínač. V případě poruchy
jsou navržena ke sběru kondenzátu z
čerpadla toto zařízení vypne chladicí
chadicích a klimatizačních jednotek.
jednotku a zároveň může volitelně
Pracují automaticky při vzestupu plováku a
aktivovat zvukový a/nebo zrakový alarm.
VÝŠKA [M]
ÚDRŽBA
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Vyplachujte čerpadlo každých 6
měsíců antibakteriálním přípravkem,
abyste předešli usazování nečistot v
čerpadle. Zabere to jen 3 minuty.
hnědý
živý – L
modrý
neutrální – N
zelenožlutý
zem – E
černý
signál chlazení
ROZMĚRY
vytlačí vodu až do výšky 4,6 metrů.
Vrchní kryt čerpada je plastový pro
Čerpadla Hi-flow vyčerpou větší
množství vody než Hi-lift, ale do
menší výšky.
rychlou a snadnou kontrolu a je dodáván
s 2 metrovým kabelem s konektorem
pro snadnější a jednodušší údržbu.
Čerpadla Hi-flow obsahují dva hladinové
Vždy však musí být čerpadlo umístěné
typ
výška
šířka
hloubka
váha
spínače, ovládané plovákem. Jeden ovládá
pod zdrojem kondenzátu.
HI-FLOW
1l
140mm
235mm
140mm
1,7kg
odstředivé čerpadlo a druhý ovládá
HI-FLOW
2l
170mm
235mm
140mm
1,75kg
18
19
ČERPADLA SE ZÁSOBNÍKEM
HI-FLOW VÝKON
300
LITRY/HOD.
•
•
•
•
•
•
•
•
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
•
•
•
•
•
•
•
Zásobník: 1 a 2 litry
Výtlačná výška 12 metrů
Zabudovaný zpětný ventil
Žádný hluk při chodu na sucho
Napájecí napětí 230V
Průtok 11 litrů/ hod. při výtlaku 12 metrů
Průhledný kryt pro rychlou kontrolu
Deska pro připevnění ke stěně
Jmenovitý výkon 0,6A, 230V ~
Čerpe vodu, znečištěnou vodu a vzduch
Zabudovaný 4A bezpečnostní spínač
Nehořlavé plasty
2 vstupní pozice: průměr 25mm
Výstup: 6mm x 10mm
Umístitelný do nízkého mezistropního
prostoru
2L: FP 2071
12
1L: FP 2099
9
6
Hi-lift 1l a 2l
3
0
0
3
6
9
12
VÝŠKA [M]
ÚDRŽBA
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Kontrolujte čerpadlo a hadičku
pravidelně každých 12 měsíců nebo
častěji, pokud je třeba. Vypláchněte
čerpadlo každých 6 měsíců pomocí
antibakteriálního přípravku pro
předejití usazování nečistot v čerpadle.
Zabere to pouze 3 minuty!
15
Čerpadla Aspen Hi-Lift se zásobníkem jsou
zařízení vypne chladicí jednotku a
navržena ke sběru kondenzátu z chladicích
zároveň může volitelně aktivovat
a klimatizačních jednotek. Pracují
zvukový a/nebo zrakový alarm.
hnědý
fáze
automaticky při vzestupu plováku a vytlačí
modrý
neutrální
vodu do výšky 12 metrů.
zelenožlutý
zem
černý
Čerpadlo je peristaltické rotačního typu,
což znamená, že má tichý provoz, je
bezpečnostní spínač
Hi-lift vyčerpe menší množství
vody než Hi-flow, ale do
větší výšky.
spolehlivé a při chodu na sucho
nevydává žádný hluk.
Na rozdíl od čerpadel využívajících
ROZMĚRY
V čerpadle jsou zabudovány dva vysoce
mechanické nebo elektrovodivé snímače
typ
výška
šířka
hloubka
váha
kvalitní spínače ovládané plovákovým
Hi-Lift netrpí poškozením nebo
HI-LIFT
1l
132mm
235mm
140mm
1,8kg
systémem. Jeden spíná odstředivé
znečištěním. Pro rychlou kontrolu je
HI-LIFT
2l
165mm
235mm
140mm
2kg
čerpadlo a druhý ovládá bezpečnostní
čerpadlo zakryté průhledným plastem.
spínač. V případě poruchy čerpadla toto
20
21
ČERPADLA SE ZÁSOBNÍKEM
HI-LIFT VÝKON
15
LITRY/HOD.
•
•
•
•
•
•
•
•
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Heavy Duty 6m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6 metrů výtlačná výška
Elektrický přívod 230V, 1,5A
Průtok 900 litrů za hodinu
Heavy Duty 10m
10metrů výtlačná výška
Elektrický přívod 230V, 0,7A
6 a 10 metrů výtlak
Zpětný ventil
Bezpečnostní spínač 4A
Nehořlavé materály
2x vstup o průměru 40mm
Výstup 10mm
Průtok 1250 litrů za hodinu
10m: FP 2066
1200
6m: FP 2074
1000
HEAVY DUTY
10m
800
600
Heavy Duty 6m & 10m
HEAVY DUTY 6m
400
200
0
0
2
4
6
8
VÝŠKA [M]
ÚDRŽBA
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
hnědý
Vypláchněte čerpadlo každých 6
měsíců antibakteriálním přípravkem,
abyste předešli usazování nečistot v
čerpadle.
fáze
10
Aspen Heavy Duty čerpadla jsou
Obsahuje dva plovákové spínače. Jeden
navrhnuta pro rychlé odčerpání
slouží ke spínání čerpadla a druhý jako
kondenzátu. Jsou nejlépe využitelná, když
bezpečnostní spínač a jsou propojeny
je namontováno větší množství chladicích
s řídícím okruhem chladicího zařízení.
jednotek nebo když je potřeba odčerpat
modrý
neutrální
zeleno/žlutý
zem
2x černý
bezpečnostní spínač
Heavy Duty čerpadlo má vyšší
průtok než Hi-flow a je možné
ho využít v náročnějších
podmínkách.
velké množství kondenzátu najednou.
Čerpadlo je robustní konstrukce a je
navrženo pro spolehlivý výkon. To je
důležité zvláště v prostředí, kde je
ROZMĚRY
nejpodstatnější čistota potrubí.
typ
výška
šířka
hloubka
váha
HEAVY DUTY
6m
205mm
300mm
150mm
3,5kg
HEAVY DUTY
10m
265mm
300mm
150mm
4,3kg
22
23
ČERPADLA SE ZÁSOBNÍKEM
HEAVY DUTY VÝKON
1400
LITRY/HOD.
•
•
•
Kapacita zásobníku 4 litry
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Hot Water heavy duty
Hot Water economy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přívodní kabel 2metry
Průtok: 900 litrů za hodinu
Objem zásobníku 4 litry
Max. Výtlačná výška 6 metrů
El. přívod 230V~, 1,5A
Zabudovaný bezpečnostní spínač 230V~,
4A max
Maximální teplota vody 100°C
Nehořlavý materiál
Není zabudovaný žádný zpětný ventil
2x vstup o průměru 40mm
Výstup 10mm
HOT WATER
ECONOMY
FP 2092
HOT WATER
HEAVY DUTY
1600
HOT WATER HEAVY DUTY
FP 2132
1200
800
Hot Water heavy duty a economy
HOT WATER
ECONOMY
400
0
0
3
6
9
12
VÝŠKA [M]
ÚDRŽBA
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Vypláchněte čerpadlo každých 6
měsíců antibakteriálním přípravkem,
abyste předešli usazování nečistot v
čerpadle.
hnědý
fáze
modrý
neutrální
zeleno/žlutý
zem
2x černý
bezpečnostní spínač
15
HOT WATER heavy duty
Hot Water čerpadla jsou
navrhnuta pro odčerpání
horké vody ze zvlhčovačů a
kondenzátu z klimatizačních
jednotek nebo bojlerových
systémů.
Vnitřní zabudovaný bezpečnostní plovák
je nízkonapěťový spínač, který odstaví
zařízení při poruše čerpadla. Čerpadlo je
řízené vnitřními plovákovými spínači.
HOT WATER economy
Čerpadlo je složené z tepelně odolných
částí a pracuje stejně jako čerpadlo
HEAVY DUTY se zásobníkem.
ROZMĚRY
typ
výška
šířka
hloubka
váha
HOT WATER
HEAVY DUTY
160mm
355mm
320mm
7kg
HOT WATER
ECONOMY
205mm
300mm
150mm
3,6kg
24
25
ČERPADLA SE ZÁSOBNÍKEM
HOT WATER VÝKON
2000
LITRY/HOD.
•
•
•
•
Přívodní kabel 2metry
Průtok:1800 litrů za hodinu
Objem zásobníku 5 litrů
Max. výtlačná výška 15 metrů
El. přívod 230V~, 1,1A
Zabudovaný bezpečnostní spínač 230V,
4A max
Maximální teplota vody 100°C
2x zpětný ventil
2x vstup o průměru 40mm
Výstup 15mm
Mini Blanc
Mini čerpadla
Mini Blanc je nejnovější přírůstek do naší
nabídky, snadno se instaluje a je
NOVÝ
nenápadné mini čerpadlo, které m ůže být
připevněno přímo pod nástěnnou jednotku.
Uvedením čerpadla Mini Orange se stala společnost
Aspen inovátorem mini čerpadel na celosvětovém trhu.
Aspen si vybudoval výbornou pověst navrhováním
spolehlivých a tichých čerpadel, která mohou být
namontována do omezeného prostoru.
Mini Aqua
Ultra tenké Mini Aqua je nejnovější přírůstek do rodiny
mini čerpadel Aspen. Bylo navrženo pro potřeby
flexibilní instalace, kdy nejnovější klimatizační jednotky
přicházejí stále menší.
Mini Lime se stalo průmyslovou revolucí,
• TICHÉ
čerpadlo jako jeden celek se umístí
• MALÉ
který umožní snadný přístup a vedení
potrubí. S trendem malých klimatizačních
jednotek navrhl Aspen Mini Aqua čerpadlo
pro umístění do nejmenších míst tak, aby
instlace byla co nejjednodušší.
Mini Orange a Maxi Orange
Mini Orange a Maxi Orange čerpadla dovolují velkou
• SPOLEHLIVÉ
montážní flexibilitu. Ideální pro rychlou a snadnou
• FLEXIBILNÍ MOŽNOST INSTALACE
nebo do plastového kanálového systému.
montáž do podhledů, za nástěnné výparníkové jednotky
Mini Lime a Maxi Lime
Mini a Maxi lime čerpadla jsou jedinečné jak svým
designem, tak montážními přednostmi. Čerpadla jsou
připojena přímo na vaničku, proto je zde minimální sací
výška. Lime čerpadla jsou oboustranná a je k nim snadný
přístup pro servis.
Lime Systém
Pokud jednou vyberete požadované Lime čerpadlo, další
krok je vybrat příslušný kanálový systém. Máme 2 typy
potrubních systémů a oba systémy obsahují čerpadlo,
roh, 80 cm potrubí a stropní koncovku. (Čerpadla je
možné dodat bez systému).
Příslušenství na straně 42
26
27
MINI ČERPADLA
horizontálně do kanálového systému,
TECHNICKÉ ÚDAJE
•
Napájení: 220 – 240V~, 50/60Hz,
příkon 16W
•
Průtok: 12 litrů/hod. při nulové
výtlačné výšce
•
•
Max. doporučená výtlačná výška: 10m
•
3A beznapěťové bezpečnostní kontakty,
normálně spojené při 5A indukci a
220-240V~
Hlučnost 21dB(A) při výtlačné výšce 10 m
a vzdálenosti 1m
•
•
•
Pro trvalé zatížení
•
•
•
•
Maximální teplota vody 40°C
Spotřebič třídy II
DELUXE FP 1080
BASIC FP 1077
Polovodičové snímače na principu
Hallova jevu
Výtlačná hadička: vnitřní ø 6mm
Vstupní hadička vnitřní ø 21mm
Tepelná ochrana
MINI BLANC VÝKON
VÝŠKA [M]
15
NOVÝ
DOPORUČENÁ VÝTLAČNÁ
10
VÝŠKA DO 10m
Mini Blanc
5
0
0
3
6
9
LITRY/HOD.
ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ
Mini Blanc může být umístěno všude tam, kde je odtok z
kondenzační vany výparníku.
12
15
Nejnovější přírůstek do ASPEN
řady kondenzačních čerpadel –
Mini Blanc.
Vhodné jak pro komerční, tak pro domácí
instalace, rychle připevníte čerpadlo tak,
že ho jednoduše přišroubujete ke stěně a
zasunete konektor. Čerpadlo Mini Blanc
Navrženo k uchycení pod vnitřní jednotku,
má průtok 12 litrů za hodinu,
Mini Blanc nabízí extrémně jednoduchou
doporučenou výtlačnou výšku 10 metrů
instalaci mini čerpadla ke všem nástěnným
a je vhodné pro vnitřní jednotky s
a podstropním vnitřním jednotkám.
chladicím výkonem do 10kW.
připněte kryt
ROZMĚRY
typ
výška
šířka
hloubka
váha
MINI BLANC
115mm
182mm
55mm
0,46kg
28
29
MINI ČERPADLA
20
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
•
•
•
El. přívod. 230V~, <16W
•
Výkon 14litrů za hodinu při nulovém
výtlaku
3A beznapěťové bezpečnostní kontakty,
N.O., N.C.
•
Maximální doporučená výtlačná výška
8 metrů
•
Polovodičové snímače hladiny vody s
bezpečnostním snímačem
•
•
Hlučnost 21dB(A) při výtlaku 1m
1 fáze 50/60 Hz
Tepelná ochrana
FP 2406
MINI AQUA VÝKON
VÝŠKA [M]
12
DOPORUČUJEME POUŽÍT ČERPADLO DO MAXIMÁLNÍ
VÝTLAČNÉ VÝŠKY 8m (PŘI SACÍ VÝŠCE 1m)
9
6
Mini Aqua
3
0
0
3
6
9
LITRY/HOD.
ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ
PODHLED
výparníkový výměník
příklady umístění
1 uvnitř výparníku
2 uvnitř kanálu
2
vinylová hadička
12
15
S použitím vyzkoušené
funkčnosti našich mini čerpadel
je mini aqua neuvěřitelně malé.
Mini Aqua je nejnovější přírůstek do
rodiny mini čerpadel Aspen. Bylo
navrženo pro potřeby flexibilní instalace,
kdy nejnovější klimatizační jednotky
Měří pouze 28mm na výšku a
28mm na hloubku a je
pravděpodobně nejmenší
čerpadlo kondenzátu na světě.
přicházejí stále menší.
Mini Aqua je navrženo pro instalaci:
• do nástěnných jednotek
• do instalačních kanálů
kanál
kondenzační vanička
1
Spojením odpadního potrubí s vaničkou a
ROZMĚRY
typ
výška
šířka
hloubka
váha
MINI AQUA
28mm
165mm
28mm
0,18kg
umístění čerpadla do nástěnné jednotky
nebo kanálu, můžete odčerpávat
kondenzát až do výšky 8 metrů.
ACTUAL SIZE
30
31
MINI ČERPADLA
15
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
•
Mini Orange Elektrický přívod
230V – 16W
•
Maxi Orange Elektrický přívod
230V – 15W
•
•
•
1 fáze, 50Hz
•
•
•
Výkon 12litrů při nulové výtlačné výšce
Maximální doporučený výtlak 10metrů
Hlučnost 23 dB(A) při výtlaku 1 metr
Beznapěťové kontakty 3A, N.O., N.C.
Maxi Orange
Polovodičový snímač hladiny vody, s
bezpečnostním snímačem
•
•
•
Tepelně chráněný
Hlučnost 35 dB(A) při výtlaku 1 metr
MAXI ORANGE VÝKON
25
VÝŠKA [M]
(PŘI SACÍ VÝŠCE 1m)
9
6
15
MINI ORANGE FP 2212
10
3
5
0
0
3
6
9
12
DOPORUČUJEME POUŽÍT ČERPADLO DO
MAXIMÁLNÍ VÝTLAČNÉ VÝŠKY 20m
20
15
Mini Orange a Maxi Orange
0
5
10
LITRY/HOD.
15
20
25
LITRY/HOD.
Aspen Mini Orange a Maxi
Orange čerpadla jsou navržena
pro instalaci:
ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ
PODHLED
výparníkový výměník
V Orange sadě naleznete dvě různé
vaničky, obě musí být umístěny na
základně a ve vodorovné poloze. Jedna
příklady umístění
1 nad podhledem
2 uvnitř kanálu
3 za výparníkem
kanál
vinylová hadička
kondenzační vanička
ROZMĚRY
umožňuje připojení přímo na odpadní
• do podhledů
• za nástěnné klimatiazční
jednotky
• do plastových kanálových
systémů
hadičku a druhá je pro umístění přímo
do kondenzační nádoby.
Spojením odpadní hadičky s kondenzační
typ
výška
šířka
hloubka
váha
MINI
ORANGE
51mm
107mm
39mm
0,25kg
výparníkové jednotky můžete
MAXI
ORANGE
66mm
122mm
44mm
0,45kg
odčerpávat kondenzát do vhodného
vaničkou a umístěním čerpadla do
odpadního potrubí.
MAXI ORANGE FP 2210
32
33
MINI ČERPADLA
DOPORUČUJEME POUŽÍT ČERPADLO DO
MAXIMÁLNÍ VÝTLAČNÉ VÝŠKY 10m
(PŘI SACÍ VÝŠCE 1m)
0
RMANC
E
(10M H
EAD)
Maximální doporučený výtlak 20 metrů
MINI ORANGE VÝKON
12
NEW
IMPROV
ED
PERFO
Výkon 26 litrů při nulové výtlačné výšce
15
VÝŠKA [M]
•
Mini Orange
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
•
•
•
•
•
Mini Lime Elektrický přívod 230V-15W
Mini Lime
Maxi Lime Elektrický přívod 230V-15W
•
Výkon 11litrů/hodinu při nulové
výtlačné výšce
•
•
Maximální doporučený výtlak 10metrů
•
Tepelně chráněný
1fáze, 50Hz
Beznapěťové kontakty 3A, N.O., N.C.
Polovodičový snímač vodní hladiny, s
bezpečnostním snímačem
NOVÉ LEPŠÍ
(10M VÝTLAK)
Hlučnost 23 dB(A) při výtlaku 1 metr
Maxi Lime
•
Výkon 34 litrů/hodinu při nulové
výtlačné výšce
•
•
Maximální doporučený výtlak 15 metrů
Hlučnost 35 dB(A) při výtlaku 1 metr
MINI LIME VÝKON
15
VÝŠKA [M]
9
6
Mini Lime a Maxi Lime
3
0
0
3
6
9
12
15
LITRY/HOD.
MAXI LIME VÝKON
25
DOPORUČUJEME POUŽÍT ČERPADLO DO
MAXIMÁLNÍ VÝTLAČNÉ
VÝŠKY 15m (PŘI SACÍ VÝŠCE 1m)
VÝŠKA [M]
20
MAXI LIME
Aspen Mini a Maxi Lime čerpadla jsou
Lime systém umožňuje snadnou montáž,
jedinečné svým designem a montážními
je dodáván s čerpadlem, hadičkou a
výhodami. Čerpadla jsou připojena přímo
lištou, ve které je vše ukryto. Tento
na vaničku, proto je zde minimální sací
systém umožňuje snadný přístup pro
15
výška. Spojením odpadní hadičky s
servis a zajišťuje umístění vaničky stále
10
kondenzační vaničkou a umístěním
ve vodorovné poloze.
čerpadla do výparníkové jednotky můžete
5
• oboustranné
• rychlá a snadná instalace
odčerpávat kondenzát do vhodného
0
0
5
10
15
20
LITRY/HOD.
ROZMĚRY
25
30
35
odpadního potrubí.
Jednoduše...
Vyberte Mini nebo Maxi Lime
Vyberte si typ lišty, který Vám
vyhovuje
Čerpadla jsou navržena speciálně do
typ
výška
šířka
hloubka
váha
MINI
LIME
79mm
99mm
44mm
0,31kg
aby se tak zajistil spolehlivý provoz.
MAXI
LIME
115mm
99mm
44mm
0,47kg
Čerpadlo i plastový roh jsou oboustranné a
plastových rohů, kam se umístí vodorovně,
mohou být umístěny po obou stranách
výparníkové jednotky.
34
35
MINI ČERPADLA
DOPORUČUJEME POUŽÍT ČERPADLO DO
MAXIMÁLNÍ VÝTLAČNÉ
VÝŠKY 10m (PŘI SACÍ VÝŠCE 1m)
12
Nízkoprofilové ERRP
Cerpadla do obchodů
S výškou pouhých 75mm velmi jednoduché, ale
efektivní řešení pro odstranění vody přímo ze spodu
chladicích zařízení během odmrazovacího cyklu.
Ideální pro samostatné chladicí jednotky s omezeným
Čerpadla pro chladicí a mrazicí vitríny
prostorem, vhodné pro OEM trh a přímou instalaci.
ERRP
Vysoce výkonné Economy Retail Refrigeration
Pump (čerpadlo pro chlazení v prodejnách)
Kompletní řešení při rostoucích
požadavcích na spolehlivost čerpadel
mrazicími vitrínami.
čerpadlo se zásobníkem z plastu, které nejen
• MIMOŘÁDNĚ SPOLEHLIVÁ
přidat jako výhodu při instalaci a údržbě.
• SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
S důrazem na ochranu životního prostředí,
odlehčuje jednotku a usnadňuje čištění, ale umožňuje
Cold Cabinet
snižování spotřeby energie v
Nerezové čerpadlo pro chladicí a mrazicí vitríny
maloobchodu a s používáním energeticky
umožňuje odvodnit několik jednotek najednou.
neúčinných výparníkových/
Čerpadlo je spouštěno plováky při zvýšení vodní hladiny
kondenzačních jímek vyvstává nový
v zásobníku. Čištění a údržba jsou jednoduché, stejně
požadavek na čerpadla.
tak je jednoduché vyjmutí ze spodní části jednotky.
Macerators
Čerpadla Macerator jsou navržena tak, aby shromáždila
zkondenzovanou a odmraženou vodu z potravinových
vitrín. Obsahují vnitřní filtr, aby nedošlo k ucpání
částmi potravin mezi čištěními a odčerpe vodu do
výšky 8,5 metrů.
Příslušenství na straně 42
36
37
CERPADLA DO OBCHODŮ
kondenzátu v prodejnách s chladicími a
• RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE
TECHNICKÉ ÚDAJE
Nízkoprofilové ERRP
• Velikost zásobníku 3,5 litrů
• Výkon čerpadla 190 litrů za hodinu
• Doporučená výtlačná výška 21 metrů
• Tepelně chráněný motor 230V
• Bezpečnostní snímač vysoké hladiny
• Filtr pro zachycení nečistot
• Vstupní hadička Ø 50mm, výstupní
hadička Ø 10mm
• Vstup možný z boku
• Z lisovaného plastu
• Nízká hmotnost
• Napájecí konektory
• Snadná údržba
• Teplota vody 0°C až 40°C
• Samostatný polovodičový snímač
vodní hladiny
Velikost zásobníku 11 litrů
Jmenovitý průtok max. 225 litrů za hodinu
Doporučená výtlačná výška 35 metrů
Tepelná ochrana
Bezpečnostní spínač vysoké hladiny
Filtr pro zachycení nečistot
Vstupní hadička 50mm, výtlačná
hadička 10mm
Economy Retail Refrigeration Pump (ERRP)
• Plastové
• Lehké
• Snadná údržba
• Teplota vody 0°C až 75°C
• Polovodičový plovákový spínač
TOP INLET FP 2597
SIDE INLET FP 2805
ERRP a Cold Cabinet
Nízkoprofilové ERRP
Jednoduché, ovšem velmi účinné
řešení pro odčerpání vody z
prodejních chladicích a
mrazicích zařízení.
Při výšce pouhých 75 mm je
snadné, ale velice účinné řešení
pro odstranění vody přímo ze
spodní strany chladicího nebo
mrazicího zařízení při
odmrazovacím režimu.
NÍZKOPROFILOVÉ ERRP VÝKON
CHARAKTERISTICKÝ VÝKON
4
4
3
3
LITRY/ / MIN
LITRY/ / MIN
TOP INLET FP 2318
SIDE INLET FP 2320
2
2
maximální doporučená
výtlačná výška 21m
1
1
RRP čerpadla jsou nízká, proto mohou být
0
0
0
10
20
30
0
40
10
20
30
VÝŠKA [M]
VÝŠKA [M]
ÚDRŽBA
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
DŮLEŽITÉ: Vypláchněte čerpadlo
antibakteriálním čističem a vyčistěte filtry
každých 6 měsíců nebo častěji, pokud je
potřeba, abyste předešli zanesení
čerpadla. Doporučujeme vyměnit
antibakteriální Stayclean proužky.
40
snadno instalována pod chladicí a mrazicí
zařízení, kde není možný přímý odvod
Ideální pro chladicí jednotky v omezeném
kondenzátu a voda se musí odčerpat nad
prostoru, je vhodné pro všechny
obchody nebo přímo instalatéry.
Brown
Živý
strop do vhodného odvodňovacího
Blue
Neutrální
systému. Vysoký výkon čerpadel umožňuje
Green/
Yellow
Zem
2x Black
Zásobník o objemu 3,5 litrů pojme vodu
odvodnění několika zařízení najednou.
z chladicího zařízení při režimu
Bezpečnostní spínač
ROZMĚRY
odmrazování a odčerpe přes 2 filtry hned
aktivují snímače při vzestupu vodní hladiny
pryč. Tvar je navržený tak, aby vyhovoval
v zásobníku. Čištění a
servisním technikům velikostí, usazením,
CO
Čerpadla jsou spínána plováky, které
výška
šířka
hloubka
váha
údržba čerpadel
COLD
CABINET
100mm
585mm
400mm
7.8kg
je jednoduchá,
ERRP
100mm
590mm
405mm
4.9kg
protože jsou
konektorů a úchytů pro snadnou
snadno vyjímatelná
manipulaci.
240mm
2.4kg
ET
530mm
BIN
75mm
CA
NÍZKOPROFILOVÉ
ERRP
LD
typ
hmotností a snadno čistitelným
zásobníkem s krytem včetně napájecích
ze spod zařízení.
38
39
CERPADLA DO OBCHODŮ
Cold Cabinet
• Nerezové
• Teplota vody 0°C až 75°C
• 3 plováky & relé
NOVÝ
ER
RP
•
•
•
•
•
•
•
TECHNICKÉ ÚDAJE
Samonasávací
8,5 metrů výtlačná výška
Macerator 4l
• Zásobník 4 litry
Výkon čerpadla 780 litrů za hodinu
Jmenovité el. napájení 0,38 A, 230V~
Délka napájecího kabelu 2 metry
Bezpečnostní spínač 4,0A
•
•
•
2 vstupní otvory Ø 40mm & Ø 55mm
Sací hadička ¾''
Výstupní hadička 10mm
Macerator 12l
• Zásobník 12 litry
• 2 vstupní otvory Ø 40mm & Ø 55mm
• Sací hadička ¾''
• Výstupní hadička 10mm
12L: FP 2307
800
4L: FP 2305
600
400
Macerator čerpadlo 4l & 12l
200
0
0
2
4
6
8
10
Čerpadlo Macerator přichází se
dvěma velikostmi zásobníků:
4 litry vyrobeného z plastu a
12 litrů z nereové oceli.
Čerpadlo Macerator je navržené ke sběru
VÝŠKA [M]
kondenzační a odmrazené vody z
ÚDRŽBA
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
potravinových vitrín. Obsahuje filtr k
zachycení nečistot a zabránění zanesení a
DŮLEŽITÉ: Vypláchněte čerpadlo
antibakteriálním čističem, abyste
předešli zanesení čerpadla.
Brown
Živý
Blue
Neutrální
servisními prohlídkami a odčerpe vodu do
Green/
Yellow
Zem
výšky 8,5 metrů.
2x Black
Bezpečnostní spínač
Vnitřní bezpečnostní plovákový spínač je
ucpání čerpadla kousky potravin mezi
nízkoproudový spínač, aby odepnul
ROZMĚRY
chladicí nebo mrazicí systém a zabránil
typ
výška
šířka
hloubka
váha
přetečení v případě poruchy čerpadla.
MACERATOR
4l
230mm
335mm
150mm
3,8kg
Čerpadlo pracuje se dvěma vnitřními
MACERATOR
12l
230mm
335mm
310mm
6,8kg
plovákovými spínači.
40
41
CERPADLA DO OBCHODŮ
MACERATOR VÝKON
1000
LITRY/HOD.
•
•
•
•
•
•
FP1282
2457
2472
SA2459
Náhradní hadička
pro peristaltická
čerpadla
Silikon
Hadička pro Lime
Plovák pro Mini čerpadla
SA1382
1159 and SA1161
1117
1116
Rotor pro peristaltická
čerpadla
Přední kryt pro
peristaltická čerpadla
Zadní kryt pro
peristaltická čerpadla
Mini aqua držák
Držák na Lime
1523
1573
3m univerzální kabel
pro per. čerpadla
1/4” (BAG OF 5) FP2588
3/8” (BAG OF 5) FP2590
1/4” (50 PIECES) FP2545
3/8” (50 PIECES) FP2646
FP2859
Standardní kabel pro
peristaltická čerpadla
Filtr do kondenzačního
potrubí
CLEAR 1/4”: 1270 BRAIDED 1/4”: 1235
CLEAR 3/8”: 1060 BRAIDED 3/8”: 1977
1553
2461
2811
Držák pro peristaltická
čerpadla
8m univerzální kabel
pro per. čerpadla
Testovací lahev
FP2632
1/4” FP2628 and 3/8” FP2630
FP2418
2460
Redukce
Zpětný ventil
Antibakteriální tablety
Čistič Drainkleen
1/4” 2622 3/8” 2624
SA1115
FP2418
FP1248
Spojka
Držák pro čerpadla
se zásobníkem
Neutralizátor kyseliny
Čistící pásek
FP2626
16mm: FP2633
18mm: FP2634
20mm: FP2635
Vinylová hadička
NOVÝ
Spojka pro odtok
Barevné redukce
42
43
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLA
Filtr do kondenzačního
potrubí
TECHNICKÉ ÚDAJE
•
•
•
•
•
•
•
Čisté zařízení
•
Vhodné pro většinu druhů chladiv jak
kapalných, tak plynných
•
•
•
Znovuzískání kapaliny do 80kg/hod.
Znovuzískání plynu do 30kg/hod.
Robustní tvarovaný obal, kryt
Ergonomické držadlo
NOVÝ
Malá hmotnost méně než 13kg
Sání/výtlak do 320kg/hod.
Bezolejový kompresor 500W
EcoWarrior je vhodný pro chladiva R-11, R-12,
R-22, R-113, R-114, R-123, R-134A, R-404, R407C, R-410A, R-500, R-502
Vysokotlaká výpust 410PSIG
Velký kondenzátor s velkým
průtokem vzduchu
Chladivové hadice
•
STANDARD hadice
FP1908
3000 PSI/206 barů pro průraz
750 PSI/51 barů max. pro průraz
230V FP 2566
110V FP 2757
PREMIUM hadice
FP1909
4000 PSI/275 barů pro průraz
800 PSI/55 barů max. pro průraz
Oba typy hadic jsou k dispozici jednotlivě
nebo v balení po 3 kusech. Jsou také ve třech
barvách. (délka hadic 72'')
Cenově dostupný bez záhybů na
krytu, je extrémně účinný.
Malá hmotnost do 13kg EcoWarrior,
přehledný panel a robustní kryt s
držákem usnadňuje manipulaci.
S 500 wattovým bezolejovým
kompresorem, velkým kondenzátorem,
vysokým průtokem vzduchu EcoWarrior
nabízí rychlé a snadné řešení pro odsátí
chladivových plynů, které sou nežádoucí
pro životní prostředí a odsátí je
zákonnou podmínkou.
ROZMĚRY
Vhodný pro většinu druhů chladiv, přístroj
typ
výška
šířka
hloubka
váha
ECOWARRIOR
358mm
395mm
275mm
12,5kg
má jmenovité kapalinné sání do 80
kgs/hod., plynné sání do 30kgs/hod.
s čistotou provedení.
44
45
ODSÁVAČKY
•
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Zimní regulace
•
•
•
•
•
Pro pouze chladicí systémy
•
•
El. napájení 230V, 50-60Hz
Pro systém s tepelným čerpadlem
Snímač teploty kondenzačního výměníku
Max 3A výstup
Nastavení min .rychlosti při teplotě od 30
do 60°C
Model pro tepelné čerpadlo: vstup do
reverzního ventilu 24 až 240V~, optočlen
Regulace otáček ventilátoru
Tyto úzké stylové jednotky jsou
COOLING FP 2094
HEATING FP 2095
FP 2098
navrženy k napájení a regulaci
ventilačních systémů.
Zimní regulace otáček
ventilátoru
Mnoho regulací na trhu je
Snímač vysoké hladiny
nevzhledných a neatraktivních,
Pro maximální bezpečnost. Všestranný
2 AMP FP 2324
4 AMP FP 2325
ale tato regulace je navržena
velice pohledná, proto ji
ELECTRICAL SPECIFICATION
nemusíte ukrývat.
Regulace rychlosti otáček ventilátoru Řídí
snímač vysoké hladiny vody je dostupný
provozní tlak v klimatizačním zařízení a
ve dvou variantách:
chladicích systémech zvyšováním nebo
•
•
•
dostupné 2 & 4A modely
snižováním rychlosti otáček ventilátoru v
jištění 1230V 50Hz
závislosti na teplotě kondenzačního
Maximální okolní teplota 40°C
výměníku. Verze regulace otáček
•
Krytí IP33
ventilátoru pro tepelné čerpadlo pro
• kondenzátorový snímač, jako je
použitý s čerpadlem MK4
• plovákový snímač, jako je použitý u
peristaltického čerpadla Mechanical
a Mini Orange
připojení k reverznímu ventilu.
Snímač vysoké hladiny vody může být
ROZMĚRY
ROZMĚRY
typ
výška
šířka
hloubka
VFSC
83mm
154mm
52mm
46
typ
výška
šířka
hloubka
FSC
44mm
150mm
75mm
HI-LEVEL
70mm
125mm
90mm
použitý s většinou čerpadel, která nemají
zabezpečení před přetečením. Má také 2
úrovně snímání hladiny – vysokou a
nízkou, obě s N.O., N.C. & C.
47
OVLÁDACÍ PRVKY
Regulace rychlosti otáček ventilátoru
BBJ kovové držáky slouží pro uchycení
potrubí v mezistropních prostorech.
Udrží jak kapalinové, tak
plynné potrubí.
Připevní se na 8M nebo 10M závitové tyče a
šetří tak čas při instalaci potrubí. Držáky mají
Navrženo techniky pro techniky...
dva záhyby pro jednoduché uchycení k tyči
nahoru nebo dolů. Potřebují být instalovány
Výrobky řady BBJ byly vyvinuty před
Jsou navrženy pro doplnění široké řady
každých 6 stop a při použití držáků už
několika lety s využitím bohatých znalostí
čerpadel. Zahrnují výrobky pro připevnění
nepotřebujete připevňovat žádné elektrolišty.
při instalacích klimatizačních systémů.
potrubí tak, aby usnadnily technikům
ÚDAJE
jejich instalaci.
BBJ příchytky poskytují
jednoduché, avšak excelentní
technické řešení problému s
efektivním uchycením
potrubí.
Baleno po 10 kusech
ROZMĚRY
Přibližná velikost (umožňující i izolaci)
Rychlá a snadná instalace
BBJ 2
BBJ 3
BBJ 4
B6492
B6493
B6494
KAPALINA
3/8”
1/2”
5/8”
PLYN
5/8”
7/8”
1 1/8”
Žádné elektroinstalační lišty
8 mikronový ošetřující nátěr
Použití v místech citlivých na oheň
BBJ Grip Locks jsou vhodné tam, kde
je potřeba přichytit první potrubí
během instalace potrubí druhého.
Grip locks jsou jednoduché kovové spony,
které drží jak plynné, tak kapalinné potrubí.
ROZMĚRY
Jsou navrženy pro uchycení přímo na stěnu
BBJ příchytky jsou dobře známé, uchycující
nebo strop, mohou uchytit izolované
potrubí v termoizolační vložce mezi 2
potrubí aniž by se musela přerušit izolační
kovovými díly.
průmyslu, jsou ideální pro větší
komerční instalace.
Příchytky jsou kovové, a proto jsou
bezpečné před požárem, jsou-li
instalovány v podhledech. Příchytky
mohou být použity jak vevnitř, tak venku.
48
Size 1
Size 2
Size 3
Size 4
B6186
B6187
B6188
B6189
KAPALINA
1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
PLYN
1/2”
5/8”
7/8”
1 1/8”
vrstva. Instalace vyžaduje pouze jeden
ROZMĚRY
Používají se v klimatizačním a chladicím
Přibližná velikost (umožňující i izolaci)
SIZE
PART NO.
SIZE
PART NO.
1/4”
B6268
1 3/8”
B6265
3/8”
B6274
1 5/8”
B6266
1/2”
B6267
2 1/8”
B6269
5/8”
B6276
2 5/8”
B6270
3/4”
B6273
3 1/8”
B6271
7/8”
B6277
3 5/8”
B6272
1 1/8”
B6264
4 1/8”
B6275
šroub pro upevnění.
ÚDAJE
•
•
•
•
•
Baleno po 10 kusech
Rychlá a snadná instalace potrubí
Široké kovové díly
Prostor pro elektrické kabely a kondenzační potrubí
8 mikronový ošetřující žlutý povrch
49
ÚCHYTY POTRUBÍ A DRŽÁKY
•
•
•
•
•
Šetří čas & snižuje náklady
Žádná penetrace střešní krytiny
Pokrytí střechy bez vyřazení zařízení z provozu
Zlepšuje vzhled
H FRAME
Do každého počasí
Žádné další betonové desky ..
Veznměte si vlastní vzpěru a sestavte
ˆ ˆ
H rám do 10 minut, všechno, co potřebujete
je obsaženo v balení. Dostupné ve dvou Big Foot
kompletní resení
velikostech: 305 & 450mm.
H FRAME SET 305mm Part no.B6088
H FRAME SET 450mm Part no.B6089
FRAMEWORKS
FIX-IT FOOT
Masivní podložka vyrobená z odolné recyklované gumy s
Rychlé sestavení rámů navržené podle individuálních
vloženým 40 mm hliníkovým kanálkem. Vhodné pro
požadavků. Žádné obrábění, žádné natírání .. dodané
všechny standardní upevnění podpěr. Dostupné ve 4
balení pro snadné sestavení. Všechno, co potřebujeme,
velikostech: 250, 400, 600 mm a 1m.
jsou rozměry jednotek a hmotnosti
a my uděláme zbytek.
FIX-IT FOOT 250 Part no.B6735
FIX-IT FOOT 400 Part no.B6736
FIX-IT FOOT 600 Part no.B6737
FIX-IT FOOT 1m Part no.B0000
WALKWAYS
MULTI FOOT
Mnohostranná podpěra pro vytvoření H rámů od 40mm
Řada snadno instalovatelných modulárních
vzpěry nebo kabelové kanálové podpěry používající
pochůzných systémů, s laminátovým
závitovou tyč M12. Dostupné ve 2 velikostech: 400 & 600
roštem s protismykovým povrchem
mm s voliterlnými AV podložkami.
do každého počasí.
SMALL MULTI FOOT Part no.B6357
LARGE MULTI FOOT Part no.B6359
SMALL MULTI FOOT AV MAT Part no.B6358
LARGE MULTI FOOT AV MAT Part no.B6360
50
51
BIG FOOT SYSTEMS
pomoc při opravách budov a přístupové vybavení na rovnou střechu
Provozovna a sklad:
Pardubice, S. K. Neumanna 271, areál Inventy
Sídlo: Lázně Bohdaneč, Pernštýnská 276
T/F: + 420 466 921 860
T/F: + 420 466 921 233
e-mail: [email protected]
www.mantaplus.cz
This brochure was produced
from sustainable stock
8033 07-2009
Made in Great Britain
Download

Čerpadla kondenzátu ASPEN