N E Z ÁV I S L Á T O P E N Í A O C H L A Z O VA C Í T E C H N I K A | O S O B N Í , U Ž I T K O V É , N Á K L A D N Í A S P E C I Á L N Í V O Z Y
NEZÁVISLÁ TOPENÍ A NEZÁVISLÁ OCHLAZOVACÍ TECHNIKA
Š E T Ř Í
M O T O R
&
S N I Ž U J E
E M I S E
A WORLD OF COMFORT
2 | SPOLEČNOST EBERSPÄCHER
SPOLEČNOST EBERSPÄCHER
Společnost Eberspächer působí aktivně na českém trhu od roku 1992 a je součástí německého koncernu Eberspächer. Firma je
organizačně dělena do dvou samostatných subjektů – Eberspächer spol. s r.o. pro oblast výfukové techniky a Eberspächer Praha s. r. o.
pro oblast nezávislých topení a ochlazovací techniky. Eberspächer Praha s. r. o. se zabývá prodejem nezávislých topení a ochlazovací
techniky včetně poskytování obchodně – technických služeb. Prodej je uskutečňován buď prostřednictvím sítě školených servisních
středisek, které se nacházejí na celém území České republiky nebo přímými dodávkami jednotlivým výrobcům automobilů a autobusů.
OBSAH
Nezávislá topení Eberspächer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Výhody nezávislých topení Eberspächer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nejdůležitější odpovědi na nejčastější otázky zákazníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Teplovzdušné topení – Airtronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Teplovodní topení – Hydronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Technická data Airtronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Technická data Hydronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Možnosti ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mobilní chladící a mrazící boxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nezávislé klimatizace a nezávislé ochlazovače vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nejdůležitější odpovědi na nejčastější otázky zákazníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nezávislé ochlazovače vzduchu Ebercool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nezávislé klimatizace Cooltronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Seznam servisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
V Ý H O D Y N E Z Á V I S LÝ C H T O P E N Í E B E R S P Ä C H E R | 3
VÝHODY NEZÁVISLÝCH TOPENÍ EBERSPÄCHER
Pro nezávislá topení Eberspächer hovoří řada věcí. Nechte se přesvědčit těmi nejlepšími argumenty.
ŠETRNÝ START A NIŽŠÍ SPOTŘEBA * = ÚSPORA
ZCELA PŘESVĚDČIVÉ
ƒ prevence poškození motoru
ƒ více než 90% majitelů nezávislého topení vybaví tímto přístrojem
ƒ menší opotřebení předehřátého motoru – opotřebení motoru
i svůj příští vůz
během jednoho studeného startu znamená shodné zatížení jako
ujetí 70 km po dálnici
ƒ předehřátý motor má ve fázi startu o cca 20% nižší spotřebu
paliva
ƒ nezávislé topení snižuje při spouštění motoru vozidla emise
škodlivých látek přibližně o 60%
* platí pouze pro teplovodní topení
VZDUCH NEBO VODA? VYBERTE SI.
Aby mohl Eberspächer vyhovět požadavkům, má ve své nabídce dvě
zcela odlišné technologie nezávislých topení:
ƒ Teplovzdušná topení mají velice nízkou spotřebu, extrémně rychle
předávají teplo a jsou zcela nezávislá na stávajících instalacích.
ƒ Teplovodní topení mají tu výhodu, že předehřívají nejen vnitřní
prostor vozu, ale i motor.
ČISTÁ OKNA = BEZPEČNOST
ƒ úspora času místo škrábání ledu, námrazy a sněhu z oken
ƒ více času na důležité věci
ƒ čistá skla umožňují okamžité vyjetí
ƒ bezpečné cestování v chladném ročním období (k většině nehod
v zimě dochází v důsledku omezení, která jsou způsobena
chladem v prvních 15 minutách jízdy)
VYHŘÁTÝ VŮZ = KOMFORT
ƒ vozidlo je příjemně vyhřáté již při nastoupení
ƒ lepší reakční schopnost díky příjemným teplotám
ƒ větší volnost pohybu – řidič není omezován zimním oblečením
ƒ méně oblečení znamená, že pásy mohou lépe přilnout k tělu
a proto poskytují optimální ochranu v případě nehody
ƒ zmenšení dopadu střídání teplot na zdravotní stav
4 | N E J Č A S T Ě J Š Í O TÁ Z K Y
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY ZÁKAZNÍKŮ
ZAKOUPENÍ A ZÁSTAVBA
Můj vůz na naftu je z výroby vybaven “přihřívačem” Eberspächer.
Je cena nezávislého topení odpovídající?
Co to pro mne znamená?
Nezávislá topení vyhovují díky svým technicky kvalitním
Přihřívače se montují do celé řady vozů, jejichž naftové motory
komponentům a pečlivé výrobě nejvyšším standardům kvality
s optimalizovanou účinností negenerují dostatečné množství
a bezpečnosti, což má za následek příslušné náklady. Také
odpadního tepla pro vytápění. Přihřívač v případě potřeby vyrovnává
svým výkonem opodstatňují svou cenu – například ve srovnání
deficit tepla, pokud motor pracuje.
s vyhřívaným sedadlem.
Přihřívač lze pomocí sady pro dovybavení cenově výhodně přeměnit
na nezávislé topení pracující bez motoru vozidla. V závislosti na
Hodí se HYDRONIC do mého auta?
variantě lze předehřívat i motor.
Hodí se téměř do všech osobních vozů běžných na trhu, protože je
velice malý. Pro stísněné poměry při zástavbě existuje verze, u níž
PROVOZ
se vodní čerpadlo montuje zvlášť, a dokonce lze přímá hrdla pro
Jak se nezávislé topení nastartuje?
napojení hadic vodního okruhu nahradit zahnutými hrdly.
Spínacími hodinami – tato varianta je cenově výhodná
a doporučujeme ji, pokud je vůz používán v pravidelných časech,
Mohu nezávislé topení namontovat sám?
například každé ráno na cestu do práce.
To rozhodně nedoporučujeme, protože pro zástavbu nezávislého
Nebo například dálkovým ovládáním EasyStart: s jeho pomocí lze
topení jsou nezbytné podrobné odborné znalosti.
topení kdykoli nastartovat na vzdálenost až 1000 m. Skutečný
dosah ovládání závisí především na montáži, okolních stavbách
Který systém je správný – teplovodní nebo teplovzdušný?
a povětrnostních podmínkách.
To závisí především na délce doby topení a na použití.
Telefonním dálkovým ovládáním – topení lze ovládat telefonicky
Pro osobní vozy jsou doporučována teplovodní topení, protože
na neomezené vzdálenosti mobilním telefonem, předpokladem je
se snadno montují a předehřívají také motor. Teplo se rozvádí
pokrytí sítě. Pro provoz je nezbytná předplacená SIM karta.
ventilačním systémem vozu.
Pro kabiny nákladních vozů nebo karavany, v nichž se také nocuje,
Jak rychle se vůz vytopí?
jsou vhodnější teplovzdušná topení, a to vzhledem k velmi nízké
Doba předehřevu závisí na venkovní teplotě, velikosti vozu a izolaci.
spotřebě proudu a nastavitelné teplotě v interiéru.
Při teplotě slabě pod nulou často postačí již 1/2 hodiny.
Jaký topný výkon lze doporučit?
Kolik paliva spotřebuje nezávislé topení?
Pro malá auta a osobní vozy kompaktní třídy většinou HYDRONIC 4
Nezávislá topení Eberspächer mají díky své vysoké účinnosti
(topný výkon 4,3 kW), pro vozy střední a vyšší třídy pak převážně
optimalizovanou spotřebu. Například HYDRONIC 4 spotřebuje při
HYDRONIC 5 (topný výkon 5 kW). Ve zvláštních případech (vyšší
plném topném výkonu pouze cca 0,53 l za hodinu. Pro předehřátí
třída, větší motor, velký vnitřní prostor) lze použít Paket Plus. Pomocí
interiéru a motoru většinou stačí již půlhodina. V závislosti na
zpětného ventilu s termostatem se vodní okruh rozdělí s prioritou
vnější teplotě a době provozu přístroj reguluje topný výkon a tím
ohřevu interiéru vozu.
spotřebuje méně paliva. V našich prospektech se proto uvádí
N E J Č A S T Ě J Š Í O TÁ Z K Y | 5
spotřeba při 15 minutách velkého výkonu a 15 minutách malého
Potřebuje nezávislé topení speciální servis?
výkonu. A díky předehřátému motoru se snižuje spotřeba paliva při
Ne, po zástavbě je bezúdržbové. Systém je však zapotřebí každý
startu vozu.
měsíc, podobně jako klimatizaci, na chvíli zapnout – 10 minut postačí.
Jakou má nezávislé topení životnost?
Nakolik zatěžuje nezávislé topení baterii vozu?
Nezávislá topení Eberspächer jsou se svou životností 3000
Spotřeba proudu je nízká. Základní pravidlo je, že doba topení =
provozních hodin zkonstruována na průměrnou dobu životnosti
doba jízdy, aby se baterie opět nabila.
vozidla. To se potvrzuje u řady užitkových vozidel, ve kterých patří
nezávislá topení ke standardní výbavě a v chladnějších ročních
Lze přenést nezávislé topení z jednoho vozu do druhého?
obdobích jsou profesionálními řidiči využívána každý den a všichni si
Všeobecně ano. Pro odbornou dílnu to, stejně jako zástavba, není
jich velmi váží.
žádný problém – za předpokladu, že oba vozy jezdí na stejné palivo.
Pokud se nejedná o stejnou značku a model je třeba dokoupit
Jaké předpisy je nutné dodržet?
specifikovanou vozidlovou zástavbovou sadu.
Zákonodárce i výrobce vypracovali různé předpisy, jejichž cílem je
zajistit Vaši bezpečnost, například:
Jak dlouho mohu topit s nezávislým topením Hydronic?
ƒ před tankováním vypnout nezávislé topení
Se spínacími hodinami max. 2 hodiny, podle způsobu zapojení i déle.
ƒ netopit v uzavřených prostorách (např. garážích)
Skutečně možná délka doby topení závisí i na stavu nabití baterie
ƒ část. přejímka po zástavbě (např. společnostmi TÜV nebo Dekra)
a příkonu ventilátoru vozu. Proto je nutno pro předehřívání vždy
ƒ výměna výměníku tepla u teplovzdušných topení po 10 letech
zvolit nízké otáčky ventilátoru.
ƒ zákaz topení při bezprostředním výskytu hořlavých par nebo prachu
Je nezávislé topení hlučné?
Ze své podstaty vyvíjejí všechna nezávislá topení při svém
provozu hluk způsobený spalováním. Jeho úroveň je tak nízká,
že naše nezávislá topení jsou schválena pro denní i noční
provoz.
Vzniká provozem nezávislého topení kouř?
Vzhledem k principu činnosti topení může dojít ke vzniku malého
množství kouře zejména ve fázi startu a zastavení topení. Je to
normální, stejně jako vznik vodních par při nízkých venkovních
teplotách.
Jaká je záruční lhůta pro nová topení?
Pro konečného zákazníka je tato lhůta ze zákona dva roky.
6 | TEPLOVZDUŠNÉ TOPENÍ
AIRTRONIC
TEPLOVZDUŠNÉ TOPENÍ EBERSPÄCHER – RYCHLÝ NÁSTUP TEPLA
PRO ŘIDIČE I NÁKLAD
Teplovzdušná topení pracují zcela nezávisle na vlastním tepelném systému vozidla. Na jedné straně nasává chladný vzduch z interiéru
nebo okolního prostředí, ohřívá jej a na druhé straně jej přivádí do interiéru. Vzhledem k rychlé dodávce tepla jsou teplovzdušná topení
obzvláště vhodná pro dodávky, vozy určené pro přepravu osob a dílenská vozidla, ale také pro nákladní prostory, obytné automobily a pro
kabiny řidičů kamionů nebo kabiny stavebních a zemědělských strojů, ale také lodí. Teplovzdušná topení lze instalovat velmi flexibilně.
Je možno je umístit uvnitř vozidla nebo mimo něj. Nezříkejte se komfortu, který Vám topení Airtronic nabízí.
ƒ Mimořádně rychlý ohřev vzduchu v interiéru po zapnutí topení
ƒ Nízká spotřeba elektrické energie – ideální pro dlouhé provozní
doby při stojícím vozidle
ƒ Nízká spotřeba paliva nezávislých topení
ƒ Přednastavitelná teplota v interiéru
ƒ Plynulá regulace teploty v interiéru
ƒ Mimořádně nízká hlučnost díky plynulé regulaci otáček dmychadla
ƒ Vnitřní nebo vnější instalace
ƒ Permanentní kontrola funkce
ƒ Bezpečnostní a diagnostický systém
ƒ Malé nároky na údržbu, snadná údržba
ƒ Topení Eberspächer mají typové osvědčení ES a navíc také
zkoušky GS
TEPLOVODNÍ TOPENÍ | 7
HYDRONIC
TEPLOVODNÍ TOPENÍ EBERSPÄCHER – TEPLO PRO INTERIÉR VOZU A MOTOR
Malá teplovodní topení mají tu přednost, že předehřívají jak interiér vozu, tak i motor. Montují se většinou do motorového prostoru
a jsou integrována do okruhu chladící kapaliny. Teplo pak odebírá výměník tepla vozidla a teplý vzduch je přesně distribuován stávajícími
topnými kanály vozu. Komfortní nabídku doplňují spínací hodiny pro předvolbu času topení nebo rádiové či telefonické dálkové ovládání.
Střední a velká teplovodní topení se používají pro vytápění autobusů, lodí a speciálních vozidel.
ƒ Dvojí užitek: předehřátý interiér vozidla a předehřátý motor – díky
tomu je šetrný a ekologičtější start s úspornou spotřebou paliva
ƒ Distribuce teplého vzduchu stávajícími topnými kanály vozu
ƒ Nízká spotřeba paliva nezávislých topení
ƒ Optimalizovaná hlučnost a úspora elektrické energie
ƒ Komfortní nezávislé větrání v létě (Hydronic4/5 volitelně)
ƒ Plně elektronické řízení funkcí
ƒ Permanentní kontrola funkce
ƒ Bezpečnostní a diagnostický systém
ƒ Malé nároky na údržbu, snadná údržba
ƒ Topení Eberspächer mají typové osvědčení ES a navíc také
zkoušky GS
ZVLÁŠTNÍ VÝHODY HYDRONIC M:
ƒ Dvojnásobná životnost od 6000 provozních hodin
ƒ Výškové přizpůsobení Hydronic M10/M12 do 3500 m n. v.
8 | T E C H N I C K Á D ATA A I RT R O N I C
TECHNICKÁ DATA
TEPLOVZDUŠNÉ TOPENÍ AIRTRONIC
EBERSPÄCHER AIRTRONIC
Benzínové provedení
Naftové provedení
B
D
Airtronic D2
Airtronic D3 *
Airtronic B4
Napětí
V
12 / 24
12
12
Výkonové stupně
malý
střední
velký
naplno
malý
střední
velký
naplno
malý
střední
velký
naplno
Tepelný výkon
W
850
1200
1800
2200
900
1600
2200
3000
1300
2100
3200
3800
Průtok vzduchu
m3 / h
40
60
90
105
60
90
120
150
85
120
160
185
W
8
12
22
34
7
10
16
24
9
15
29
40
Spotřeba paliva
l/h
0,10
0,15
0,23
0,28
0,11
0,20
0,28
0,38
0,18
0,29
0,46
0,54
Rozměry (d × š × v )
mm
310 × 115 × 122
376 × 140 × 150
376 × 140 × 150
Hmotnost
kg
2,7
4,5
4,5
Elektrický příkon (provoz)
T E C H N I C K Á D ATA A I RT R O N I C | 9
Dmychadlo spalovacího vzduchu
TAK FUNGUJE TEPLOVZDUŠNÉ TOPENÍ AIRTRONIC D2
Keramický žhavicí kolík
Řídící jednotka
s diagnostikou
Spalovací vzduch zvenčí a palivo z nádrže vozidla
se smísí a zapálí se. Takto vzniklou tepelnou energií
se ohřívá vzduch z prostoru nebo zvenčí a přivádí se
do vozidla.
Čidlo plamene a přehřátí
Dmychadlo
topného vzduchu
Výstup
topného
vzduchu
Vstup
topného
vzduchu
Výměník tepla
Přívod paliva
Spalovací komora
Odvod spalin
Vstup spalovacího vzduchu
Palivové
dávkovací čerpadlo
Airtronic D4 *
Airtronic D4 Plus *
Airtronic D5 *
D8 LC
12 / 24
12 / 24
12 / 24
12 / 24
malý
střední
velký
naplno
malý
střední
velký
naplno
malý
střední
velký
naplno
malý
velký
900
2000
3000
4000
900
2000
3000
4000
1600
2700
4800
5500
3500
8000
60
120
150
185
55
100
140
185
155
190
275
280
310
310
7
13
24
40
7
16
30
55
25
35
80
85
115
115
0,11
0,25
0,38
0,51
0,11
0,25
0,38
0,51
0,20
0,34
0,58
0,66
0,40
1,05
376 × 140 × 150
376 × 140 × 150
530 × 170 × 185
653 × 260 × 250
4,5
4,5
9,3
14
* vhodný pro 100% bionaftu podle DIN EN 14214
Certifikace ISO TS 16949, DIN/ISO 9001
a DIN/ISO 14001.
1 0 | T E C H N I C K Á D ATA H Y D R O N I C
TECHNICKÁ DATA
TEPLOVODNÍ TOPENÍ HYDRONIC
EBERSPÄCHER HYDRONIC
Benzínové provedení
Naftové provedení
B
D
Hydronic
B4W S
Hydronic
D4W S
Hydronic
B5W S
Hydronic
D5W S
Hydronic
B4W SC
Hydronic
D4W SC
Hydronic
B5W SC
Hydronic
D5W SC
Napětí
V
12
12
12
12 / 24
12
12
12
12
Výkonové stupně
Tepelný výkon
Průtok vody
Elektrický příkon (provoz)
W
malý
velký
malý
velký
malý
velký
malý
velký
malý
velký
malý
velký
malý
velký
malý
velký
1500
4300
2400
4300
1500
5000
2400
5000
1500
4300
2400
4300
1500
5000
2400
5000
800 ± 100
při 0,1 bar
l/h
900 ± 100
při 0,1 bar
900 ± 100
při 0,1 bar
900 ± 100
při 0,1 bar
W
10
35
10
35
10
37
10
37
22
48
23
48
22
50
23
50
Spotřeba paliva
l/h
0,20
0,60
0,27
0,53
0,20
0,69
0,27
0,62
0,20
0,60
0,27
0,53
0,20
0,69
0,27
0,62
Rozměry (d × š × v )
mm
Hmotnost
kg
220 × 86 × 101,5
2,3
2,3
2,3
220 × 86 × 160
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
T E C H N I C K Á D ATA H Y D R O N I C | 1 1
Vodní čerpadlo
Palivové dávkovací čerpadlo
TAK FUNGUJE TEPLOVODNÍ TOPENÍ HYDRONIC D5W SC
Výstup
teplé vody
Čidlo přehřátí
Čidlo teploty
Dmychadlo
spalovacího vzduchu
Spalovací vzduch zvenčí a palivo z palivové nádrže se smísí
ve spalovací komoře a zapálí se. Tepelný výměník předává
tepelnou energii do systému chladící kapaliny ve vozidle.
Vstup
studené vody
Přívod paliva
Výměník tepla
Žhavící kolík
Spalovací komora
Čidlo plamene
Řídící jednotka
s diagnostikou
Připojovací kabel
s konektorem
Vstup spalovacího
vzduchu
Tlumič výfuku
Odvod spalin
Hydronic
M8 PME * 12/24
Hydronic
M10
Hydronic
M12
Hydronic II
Commercial */**
12 / 2412
12 / 24
12 / 24
12 / 24
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1500
3200
5000
8000
1500
3500
8000
9500
1200
1500
3500
5000
1400
při 0,14 bar
1400
při 0,14 bar
5
6
9500 12000
1
2
3
1200
2100
4800
1400
při 0,14 bar
35
39
46
55
35
39
60
86
34
35
39
46
86
132
18
23
48
0,18
0,40
0,65
0,90
0,18
0,40
0,90
1,20
0,18
0,18
0,40
0,65
1,20
1,50
0,15
0,26
0,59
331 × 138 × 174
6,2
6,2
214 × 86 × 139
6,2
2,4
* Vhodný pro 100% bionaftu (nafta/B20PME) podle DIN EN 14214
** K dodání od 5/2010
Hydronic II Commersial:
ƒ Zvýšení životnosti z 3000 na 5000 hodin
ƒ Vhodný pro 100% bionaftu (nafta/B20PME)
podle DIN EN 14214
12 | OVLÁDACÍ PRVKY
MOŽNOSTI OVLÁDACÍCH PRVKŮ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ EASYSTART
Dálkové ovládání EasyStart existuje v základní verzi (EasyStart R)
a v komfortním řešení (EasyStart R+). Svými rozličnými inovačními
funkcemi klade EasyStart R+ novou laťku v oblasti výkonu,
intuitivního ovládání a komfortu pro uživatele.
MINIREGULÁTOR AIRTRONIC
ƒ montáž v interiéru vozidla
ƒ koncipovaný speciálně pro teplovzdušná topení řady Airtronic
ƒ umožňuje přesnou manuální regulaci teploty v daném prostoru
ƒ jednoduchá obsluha
ƒ praktický v chladném i teplém ročním období: s integrovaným
přepínačem topení/větrání
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ EASYSTART R
ƒ možnost kombinace s minihodinami EasyStart T
ƒ dvoubarevná LED k zobrazení stavu
ƒ možnost nastavení doby topení 20/30/40/60 minut
ƒ zpětné hlášení: úspěšný přenos dat, stav topného přístroje
ƒ dosah až 1000 m za optimálních podmínek
MINIHODINY EASYSTART T
ƒ montáž v interiéru vozidla
ƒ novodobé, intuitivní ovládání přes lištu menu
ƒ paměťová místa pro 3 předvolbové časy během 7 dnů
ƒ možnost nastavení doby topení 10 až 120 minut
ƒ automatický výpočet doby topení (s přídavným teplotním čidlem)
ƒ indikátor teploty (s přídavným teplotním čidlem)
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ EASYSTART R+
ƒ osvětlený displej LCD – např. pro zobrazení hodin, doby topení
ƒ inovační komfortní dálkové ovládání
nebo teploty v interiéru vozidla
ƒ možnost přepnutí z topení na větrání
ƒ velký osvětlený displej – zobrazuje např. hodiny, dobu topení,
nastavení topení/větrání, teplotu v interiéru vozidla nebo stav
baterie vysílače
OVLÁDACÍ PRVKY | 13
ƒ intuitivní uživatelské ovládání přes lištu menu s logickými
symboly
ƒ shodné funkce jako u minihodin EasyStart T
TELEFONICKÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CALLTRONIC
ƒ Prostřednictvím GSM modulu s hlasovým čipem se může nezávislé
topení ovládat mobilem nebo z pevné linky (tónová volba)
ƒ paměťová místa pro 3 předvolbové časy během 7 dnů
ƒ Doba topení nastavitelná na 1 až 120 minut
ƒ možnost nastavení doby topení 10 až 120 minut
ƒ Komunikace s nezávislým topením: zapnutí / vypnutí, větrání,
ƒ při nastavení doby odjezdu se automaticky vypočte doba topení
ƒ dosah až 1000 m za optimálních podmínek
doba topení / doba větrání
ƒ Zpětná hlášení: potvrzení zadání
ƒ Telefonní poplatky odpovídají ceně za volání do mobilní sítě
SPECIÁLNÍ EDICE EASYSTART R+
Nyní bude Váš komfort obsluhy ještě více odpovídat Vašemu
vlastnímu stylu. Máme dálkové ovládání, které se pro Vás perfektně
hodí. Naše speciální edice EasyStart R+ nabízí tři zcela odlišné
designové varianty, které mají jedno společné: vynikající zpracování
a ušlechtilý vzhled.
Vyberte si následující vzhled:
ƒ exkluzivní kořenové dřevo
ƒ lesklé stříbro
ƒ elegantní karbon
14 | MOBILNÍ CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOXY
MOBILNÍ CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOXY
BEZPROBLÉMOVÁ PŘEPRAVA V GASTRONOMII
podléhající zkáze v běžných vozidlech nebo dodávkách při dodržení
Potraviny se dostanou bez přerušení chladícího řetězce od výrobce
hygienických norem pro potraviny. Velmi odolné boxy se vyrábí
ke spotřebiteli. Boxy jsou snadno čistitelné – jsou splněny všechny
z odstředivě odlévaného polyetylénu a lze je snadno čistit v souladu
potravinářsko – právní předpisy.
s normou 93/43/EEC (HACCP). Provozní napětí je 12-24 V nebo
100-240 V /50-60Hz). Jako chladící médium je použit plyn R134a
BEZPROBLÉMOVÁ PŘEPRAVA VE ZDRAVOTNICTVÍ
neobsahující freony. Digitální termostat umožňuje snadné nastavení
Naše přenosné chladící boxy jsou výborným řešením pro bezpečný
požadované teploty a kontrolu skutečné teploty v kontejneru.
převoz léků, biologických vzorků a krevních konzerv. Způsob
Boxy byly úspěšně testovány u TÜV SÜD podle EN 55014-1:2006,
konstrukce umožňuje dodržení nejvyšších hygienických předpisů.
EN 61006-6-2:2005, EN 60335-2-24/A2:2007 a jsou označeny
Kompresorové chladící a mrazící boxy představují flexibilní
certifikační značkou CE, jakožto i TÜV SÜD „Výroba kontrolována
a komfortní řešení pro všechny uživatele, kteří musí převážet zboží
a bezpečnost ověřena“.
Teplota
Napětí
Max. spotřeba
proudu
Hmotnost
Rozměry
Kompresor
T0022 FDN -24 °C
T0056 FDN -24 °C
TOP LOADER 22 L
TOP LOADER 56 L
F0140 NDN -10 °C/FDN -21 °C
T0330 NDN +1 °C/FDN -21 °C
FRONT OPENING 140 L
TOP LOADER 330 L
NDN > -10 °C (+30 °C teplota
NDN > +1°C (+30 °C teplota
-24 °C
-24°C
(+30 °C teplota okolního
(+30°C teplota okolního
prostředí)
prostředí)
okolního prostředí)
okolního prostředí)
12-24 V / 100-240 V~ 50-60 Hz
12-24 V / 100-240 V~ 50-60 Hz
12-24 V / 100-240 V~ 50-60 Hz
12-24 V / 100-240 V~ 50-60 Hz
9 A (12 V)
9 A (12 V)
9 A (12 V) NDN, 18 A (12 V) FDN,
9 A (12 V) NDN, 18A (12 V) FDN
17 kg
26 kg
40 kg
90 kg (95 kg)
vnější 1000 × 910 × 1020
okolního prostředí)
okolního prostředí)
FDN > -21°C (+30 °C teplota
FDN > -21°C (+30 °C teplota
vnější 590 × 380 × 480
vnější 800 × 500 × 500
vnější 1000 × 620 × 710
vnitřní 290 × 230 × 350
vnitřní 450 × 330 × 350
vnitřní 620 × 410 × 510
vnitřní 610 × 660 × 810
1× BD50F
1× BD50F
1× BD50F NDN, 1× BD80F FDN
1× BD50F NDN, 2× BD50F FDN
N E J Č A S T Ě J Š Í O TÁ Z K Y | 1 5
NEZÁVISLÁ OCHLAZOVACÍ TECHNIKA
Ochlazovací technika je určená pro kabiny nákladních vozů i autobusů, pomáhá zvýšit komfort a pohodlí řidiče vozidla a je šetrná vůči
životnímu prostředí.
NEZÁVISLÉ OCHLAZOVAČE VZDUCHU EBERCOOL
Na jaké vozidlo mohou být nezávislý ochlazovač vzduchu nebo
se používají ke snížení teploty v kabině a pracují na principu
nezávislá klimatizace namontovány?
odpařování vody. Ventilátorem je vzduch nasáván z venkovního
Ochlazovače vzduchu i nezávislé klimatizace mohou být, díky své
prostředí přes výparníkový filtr, kde dochází k jeho ochlazování
flexibilitě, zabudovány na kabiny většiny vozidel, pro které jsou
pomocí odpařující se vody. Ochlazený vzduch je pak vháněn
určeny (nákladní vozy, autobusy, stavební stroje, traktory…).
do kabiny řidiče prostřednictvím čtyř nastavitelných výdechů.
Ochlazovače vzduchu se montují místo střešního okna. Lze je
Mají nezávislé ochlazovače vzduchu a nezávislé klimatizace
namontovat i na střechy nevybavené střešním oknem.
ochranu proti vybití baterie?
Ano, oba druhy ochlazovací techniky jsou vybaveny integrovanou
NEZÁVISLÉ PŘÍDAVNÉ KLIMATIZACE COOLTRONIC
ochranou baterií, která řidiči zaručí to, že i po použití ochlazovacího
patří mezi klasické kompresorové klimatizace. Pomocí klimatizace
zařízení bude moci nastartovat vozidlo. Je-li na baterii nízké napětí,
dochází k ochlazování vzduchu a ke snižování jeho vlhkosti. Výhodou
dojde k vypnutí ochlazovače či klimatizace automaticky.
tohoto zařízení je relativně rychlá a snadná montáž. Univerzálnost
použití je zajištěna možností volby mezi jednotlivými modely
Jaké jsou záruční podmínky firmy Eberspächer?
(Top, Back, Hatch). Všechny klimatizace používají chladící médium
Společnost Eberspächer Praha s. r. o. poskytuje na ochlazovací
R134a.
techniku záruku 2 roky, na ochlazovač vzduchu Ebercool Intelligent
12 je poskytována záruka 3 roky (při dodržení všech podmínek
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY ZÁKAZNÍKŮ
Jaký je rozdíl mezi nezávislým ochlazovačem vzduchu
a nezávislou klimatizací?
Ochlazovače vzduchu pracují na principu odpařování vody do
vzduchu, vháněného ventilátorem do kabiny řidiče. Odpařením
vody dojde k ochlazení vzduchu. Nezávislá klimatizace pracuje
na principu klasické kompresorové klimatizace s uzavřeným
okruhem chladícího média.
instalace, údržby a obsluhy).
16 | NEZÁVISLÉ OCHLAZOVAČE VZDUCHU EBERCOOL
NEZÁVISLÉ OCHLAZOVAČE VZDUCHU EBERCOOL
Ochlazovače vzduchu se používají ke snížení teploty v kabině a pracují na principu odpařování vody. Ventilátorem je vzduch nasáván
z venkovního prostředí přes výparníkový filtr, kde dochází k jeho ochlazování pomocí odpařující se vody. Ochlazený vzduch je dále
vháněn do kabiny řidiče čtyřmi nastavitelnými výdechy. Ochlazovače se montují místo střešního okna i na střechy nevybavené
střešním oknem.
VÝHODY NEZÁVISLÝCH OCHLAZOVAČŮ:
TYPY OCHLAZOVAČŮ VZDUCHU
ƒ Pohodlí a odpočinek při zastavení
Ebercool Optima – obsahuje úplné dálkové ovládání, ventilátor
ƒ Ekologický: pracuje s vodou
s 8 regulačními stupni.
ƒ Bezpečnost: zvýšená bdělost
ƒ Úspory paliva: o 10% menší spotřeba
Ebercool X-Treme – integrovaný prachový filtr umožňuje jeho použití
ƒ Snížené opotřebení motoru
i v náročných podmínkách např. v prašném prostředí, možnost
ƒ Funguje i během jízdy
doobjednání dálkového ovladače.
Ebercool Intelligent 12 – extrémně plochá revoluční konstrukce,
vysoká pouze 13,5 cm. Přehledný barevný displej zjednodušuje
ovládání i údržbu ochlazovače a obsahuje další funkce.
Zásoba vody (spotřeba)
Příkon
Průtok vzduchu
Celková hmotnost
Rozměry střešní jednotky (d × š × v )
Potřebné rozměry otvoru
Ovládací systém
EBERCOOL OPTIMA
EBERCOOL X-TREME
EBERCOOL INTELLIGENT 12
32 litrů (spotřeba: 1 až 3 litry/h)
32 litrů (spotřeba: 1 až 3 litry/h)
32 litrů (spotřeba: 1 až 3 litry/h)
4 A / 24 V nebo 7,5 A / 12 V
4 A / 24 V nebo 7,5 A / 12 V
4 A / 24 V nebo 7,5 A / 12 V
3
3
720 m /h
720 m /h
720 m 3/h
35 kg
40 kg
35 kg
82 × 75 × 21 cm
74 × 81 × 23 cm
86 × 76 × 13,5 cm
300 × 400 mm
300 × 400 mm
300 × 400 mm
(nebo jen ventilační průchod)
(nebo jen ventilační průchod)
(nebo jen ventilační průchod)
Infračervený dálkový ovladač
Systém ochrany baterie
Systém ochrany baterie
Manuální regulace větrání
Infračervený dálkový ovladač
Systém ochrany baterie
Automatická regulace větrání
N E Z Á V I S L É K L I M A T I Z A C E C O O LT R O N I C | 1 7
NEZÁVISLÉ KLIMATIZACE COOLTRONIC
Přídavná nezávislá klimatizace Cooltronic patří mezi klasické kompresorové klimatizace. Pomocí klimatizace dochází k ochlazování
vzduchu a ke snižování jeho vlhkosti. Výhodou tohoto zařízení je relativně rychlá a snadná montáž.
COOLTRONIC TOP
vozů (vnitřní výparníková jednotka se instaluje na zadní stěnu
Verze pro horní zástavbu – pro případy, kdy nelze použít verzi
vozu).
pro zadní zástavbu, je možno snadno instalovat horní zástavbu
na plochých střechách kamionů bez zastavění střešního okna
COOLTRONIC HATCH
(vnitřní výparníková jednotka se instaluje na zadní stěnu vozu).
Verze pro horní zástavbu – střešní verze kondenzační jednotky,
která se instaluje do střešního otvoru všech užitkových vozidel.
COOLTRONIC BACK
Lze instalovat i na střechách se sklonem větším než 25°
Verze pro zadní zástavbu – kompaktní a relativně lehkou
(patentováno) např. Iveco Stralis. Výška zařízení je 20 cm.
kompresorovou jednotku lze snadno instalovat za kabinou většiny
Rovnoměrná distribuce chladicího účinku v kabině.
COOLTRONIC TOP
COOLTRONIC BACK
COOLTRONIC HATCH
Danfoss BD350GH jedn.
Danfoss BD350GH jedn.
Danfoss BD350GH jedn.
Chladicí médium
R134a (bez freonů)
R134a (bez freonů)
R134a (bez freonů)
Napětí
12/24 V stejnosměr.
12/24 V stejnosměr.
12/24 V stejnosměr.
950 W / 3250 btu (max.)*
950 W / 3250 btu (max.)*
950 W / 3250 btu (max.)*
650 W / 2240 btu (min.)
650 W / 2240 btu (min.)
650 W / 2240 btu (min.)
14,5 Ah (max.)* / 7,5 Ah (min.)
14,5 Ah (max.)* / 7,5 Ah (min.)
14,5 Ah (max.)* / 7,5 Ah (min.)
6 rychlostí (250 mc)
6 rychlostí (250 mc)
6 rychlostí (450 mc)
Ano
Ano
Ano
Standard
Standard
Standard
196 × 646 × 434 mm, 18 kg
696 × 463 × 187,5 mm, 18 kg
199 × 865 × 605 mm, 25 kg
260 × 626 × 108 mm, 5 kg
260 × 626 × 108 mm, 5 kg
165 mm × 349 mm × 387 mm, 25 kg
Kompresor
Chladicí výkon
Příkon (při 24 V)
Ventilátor
Dálkové ovládání
Spořič baterií
Rozměry (v × š × d) a hmotnost
kondenzační jednotky
Rozměry (v × š × d) a hmotnost
výparníkové jednotky
18 | AKTUÁLNÍ SEZNAM SERVISŮ
Praha 10
JMJ SAIL spol. s r.o.
Ochlaz. tech.
TOP Servis – Holan s. r. o.
Působnost
Praha 9-Vinoř
E-mail, www
Jíša s. r. o.
osoba
Praha 9
Kontaktní
Václav Jiřinec – Jiva
Telefon
Firma
Praha-Libuš
Adresa
Město
AKTUÁLNÍ SEZNAM SERVISŮ *
[email protected]
O, N, A, J
ano
PRAHA
Dobronická 1256
140 00 Praha 4
602 333 294
Kolčavka 1
284 820 857
190 00 Praha 9
284 820 864
Mladoboleslavská
736 691 701
190 17 Praha 9-Vinoř
602 264 740
Jabloňová 2992/8
267 295 248
106 00 Praha 10
602 254 964
Hradišťská 167
326 784 042
294 02 Kněžmost
604 286 441
p. Jiřinec
p. Kozderka
p. Staněk
dr. Semrád
[email protected]
www.jisa.cz
[email protected]
www.topservis-holan.cz
[email protected]
www.jmjsail.cz
O, N, A, J
O, N, A, J
J
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Kněžmost
Farid Comersia s. r. o.
Čáslav
Václav Kavánek
Pražská 162
TEAST
286 01 Čáslav
Lhotka u Lochovic
Michal Hejduk
Loděnice u Berouna
Komersia Auto s. r. o.
Slaný
Adsum s. r. o.
Slapy
Miloš Čermák
Unhošť
Říčany
Lhotka 13
267 23 Lhotka u Lochovic
p. Pospíšil
602 337 681
p. Kavánek
604 928 602
p. Hejduk
[email protected]
www.autocom.cz
[email protected]
www.teast.cz
[email protected]
Pražská 330
311 604 020
267 12 Loděnice u Berouna
602 189 453
Stehlíkova 1233
312 523 585
p. Fous
[email protected]
274 01 Slaný
777 690 014
p. Svoboda
www.adsum.cz
606 311 872
p. Čermák
Slapy 275
252 08 Slapy
p. Roučka
[email protected]
www.komersiaauto.cz
[email protected]
Valdek 302
312 698 551
spol. s r. o.
273 51 Unhošť
602 217 272
Kolovratská 1367
602 286 244
p. Novák
[email protected]fiauto.cz
251 01 Říčany
602 415 710
p. Holub
www.profiautocz.cz
Jaromír Kindl
Pod Parkem 36/19
353 229 595
p. Kindl
AUTOSYSTÉMY
362 63 Dalovice
602 414 741
pí. Kindlová
PROFI AUTO CZ a.s.
O, N, A
O, N
N
O, N, A
www.autodrat.cz
O
N
KRAJ KARLOVARSKÝ
Karlovy Vary
[email protected]
O, N
p. Kybal
[email protected]
O, N, A, J
p. Šilhart
[email protected]
O, N, A, J
KRAJ ÚSTECKÝ
Sadová 41/6
417 821 659
418 00 Bílina
602 452 363
Vladimír Šilhart
Vaňov 44
475 211 237
AEI
400 01 Ústí n. L.
737 858 595
SVOBODA & SVOBODA
Nerudova 1448
s. r. o.
511 01 Turnov
Bílina
Petr Kybal
Ústí nad Labem
KRAJ LIBERECKÝ
Turnov
Liberec
777 332 182
Martin Tobiáš
Ještědská ulice
608 101 860
NON STOP SERVIS
460 08 Liberec
485 150 550
Bratří Štefanů 1002
495 709 106
500 03 Hradec Králové
602 138 403
p. Dostál
p. Tobiáš
[email protected]
www.komfortvaute.cz
[email protected]
www.servistobias.cz
O, N, A
O, N, A
KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ
Hradec Králové
Hradec Králové
STRATOS Auto, spol. s r.o.
Texo Truck servis,
Piletice 77
spol. s. r. o.
503 41 Hradec Králové
495 218 225
p. Houska
p. Štěpánek
ano
O, N, A, J
AUTODRÁT
p. Král
O, N
[email protected]
www.stratosauto.cz
[email protected]
www.texo-truck.cz
O, N
O,N, A
ano
AKTUÁLNÍ SEZNAM SERVISŮ | 19
KRAJ PARDUBICKÝ
Holice v Čechách
TOM service s. r. o.
Vysoké Mýto
František Čimbora
Vysoké Mýto
Karex a. s.
Nádražní 273
466 009 311
534 01 Holice v Čechách
737 249 607
Českých bratří 302
566 01 Vysoké Mýto
569 53 Cerekvice
nad Loučnou
p. Rychtařík
[email protected]
468 000 304
p. Čimbora
[email protected]
608 535 303
pí. Nováčková
www.cimboraservis.cz
461 653 611
p. Šplíchal
[email protected]
www.karex-cerekvice.cz
O, N, A
O, N, A
ano
O, N, A
KRAJ VYSOČINA
Jihlava
Miloš Obůrka
Žďár n. Sázavou
DALIX s. r. o.
U Viaduktu 10
567 312 637
586 01 Jihlava
777 312 637
Jamská 2439/59
566 626 563
591 01 Žďár n. Sázavou
603 227 448
p. Obůrka
p. Smutka
[email protected]
www.auto-oburka.cz
[email protected]
www.dalix.cz
O, N, A
ano
O, N
KRAJ JIHOČESKÝ
České Budějovice
KAMION servis s. r. o.
České Budějovice
ČSAD Jihotrans a. s.
Lišov 389
387 994 158
370 21 České Budějovice
606 565 104
Pekárenská 255/777
389 009 111
370 21 České Budějovice
606 606 751
Doudlevecká 36
377 221 629
301 33 Plzeň
602 271 980
Václav Suda
V Kamení 26
608 760 077
ADUS servis
317 00 Plzeň
377 248 523
FTL -First Transport Lines,
Letecká 8
582 320 249
a. s.
796 23 Prostějov
606 743 678
p. Karpianus
p. Svěchota
[email protected]
www.kamionserviscb.cz
[email protected]
www.jihotrans.cz
O, N, A, J
ano
O, N, A, J
KRAJ PLZEŇSKÝ
Plzeň
AVAS, spol. s r. o.
Plzeň
p. Blecha
p. Suda
[email protected]
www.ckavas.cz
[email protected]
www.adusservis.cz
O, N, A
O, N, A
ano
N, A
ano
KRAJ OLOMOUCKÝ
Prostějov
Šumperk
J. z Poděbrad 14
583 215 947
787 01 Šumperk
603 549 759
PAS Zábřeh na Moravě
U Dráhy 828/8
583 499 304
a. s.
789 13 Zábřeh n. M.
602 536 143
Těšínská 1028/37
553 609 280
746 01 Opava
602 539 368
BOS tuning spol. s r. o.
Zábřeh na Moravě
p. Rek
Ing. Sršeň
p. Los
[email protected]
www.ftl.cz
[email protected]
[email protected]
www.pas-zabreh.cz
O, N, A
O, N, A
KRAJ MORAVSKOSLEZKÝ
Opava
TQM-holding s. r. o.
Ostrava
Opava
Šárka Miksová
Kosmova 1126/17
MIOS
702 00 Ostrava-Přívoz
Ing. Vít Škrobánek
Palhanecká 16
Cargo Design
747 07 Opava
p. Vašátko
603 255 845
p. Miksa
553 625 563
p. Beier
776 050 051
p. Sedlář
[email protected]
[email protected]
www.mios.cz
[email protected]
www.cargodesign.cz
N, A
O, N
ano
O, N, A
ano
O, N, A
ano
KRAJ ZLÍNSKÝ
Kašava (u Zlína)
Oldřich Sedlář
Kašava 134
763 19 Kašava u Zlína
[email protected]
www.eberspaecher-sedlar.wz.cz
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Brno
Petr Radkovec
Hájecká 14
544 213 320
Bosch servis
618 00 Brno
602 777 975
Brno
Autoslužby Novotný s.r.o.
Hustopeče u Brna
Agrotec a. s.
Vídeňská 117a (areál IVEP)
619 00 Brno
606 134 006
Brněnská 74
519 402 325
693 01 Hustopeče
602 746 480
* Aktuální seznam servisů naleznete na našich webových stránkách – www.eberspaecher.cz
p. Radkovec
ing. Novotný
p. Mašín
[email protected]
www.bosch-servis.cz
[email protected]
www.miroslavnovotny.com
[email protected]
O, N
N
N
ano
5000 SERVISNÍCH PARTNERŮ NA CELÉM SVĚTĚ
Všude tam, kde uvidíte značku servisu Eberspächer, Vás očekává odborná poradenská služba a množství informací o našich produktech.
U našich servisních partnerů se můžete vždy spolehnout na ochotu a odbornou radu. Adresy prodejních a servisních partnerů najdete
Eberspächer Praha s. r. o.
Pod Višňovkou 29, 140 00 Praha 4
Tel.: 234 035 800
Fax: 234 035 820
www.eberspaecher.cz
2. změněné vydání 03/2010. Technické údaje +/- 10%. Změny a omyly vyhrazeny.
Grafická příprava a tisk: Ateliér Tomáš Tuč. Vytištěno v České republice.
na internetu nebo Vám je rádi sdělíme telefonicky.
Download

- Eberspächer Praha sro