THERMO TOP – C/E/P
Thermo Top C/E/P
4
Thermo Top C/E/P
Thermo Top Z
Topný výkon
Regulace
Napětí
Palivo
ABG
163
5,2 kW
2,5-5,2 kW
12 Volt
Diesel
S 289
Thermo Top Z/C/P
214
Topný výkon
Regulace
Napětí
Palivo
ABG
106
Thermo Top E
163
Topný výkon
Regulace
Napětí
Palivo
ABG
235
5,2 kW
2,5-5,2 kW
12 Volt
Benzin a Diesel
S 292 a S 289
106
5
4,2 kW
2,5-4,2 kW
12 Volt
Benzin a Diesel
S 316 a S 317
Thermo Top E
Topení
Provoz
Thermo Top E
Diesel Benzín
Zkušební značka
~ S 317
Konstrukce
teplovodní topení
s odpařovacím hořákem
Tepelný výkon
Spotřeba paliva
plný
částečný
~ S 316
Diesel
Benzín
0,47 l/h
0,29 l/h
0,54 l/h
0,33 l/h
Jmenovité napětí
12 Volt
Provozní napětí
10,5 ... 15 Volt
Jmenovitý příkon s
oběhovým čerpadlem
(bez vozového ventilátoru)
Přípustná teplota okolí:
topení:
- provoz
- sklad
dáv.čerpadlo - provoz
Přípustný provozní tlak
(výměník tepla)
Objem výměníku
plný
částečný
Minimální objem
vodní soustavy
Minimální objem
pro topení
4,2 kW
2,5 kW
plný
částečný
Palivo
Topení
délka 237 mm
šířka 106 mm
výška 168 mm
4847
900 l/h
12 Volt
Provozní rozsah napětí
10,5 ... 15 Volt
Rozměry
Váha
6
2,9 kg
Napětí
Jmenovitý příkon
0,15 l
250 l/h
Rozměry topení
Výkon při
diferenčním tlaku 0,1 bar
0,4 ... 2,5 bar
4,00 l
8,0 ... 12,0 Vol.-%
Oběhové čerpadlo
-40 ... + 60°C
-40 ... + 120°C
-40 ... +20°C
Thermo Top E
Diesel - Benzín
CO22 ve výfuku
(pov.funkční rozsah)
Váha
22 W
18 W
Provoz
14 W
délka 95 mm
šířka 61 mm
výška 61 mm
0,3 kg
Technická data
Thermo Top C/P
Topení
Provoz
Thermo Top Z/C/P
Diesel Benzín
Zkušební značka
~ S 289
Konstrukce
teplovodní topení
s odpařovacím hořákem
Tepelný výkon
Spotřeba paliva
~ S 292
Diesel
plný
částečný
0,59 l/h
0,29 l/h
0,67 l/h
0,33 l/h
12 Volt
Provozní napětí
10,5 ... 15 Volt
Přípustná teplota okolí:
topení:
- provoz
- sklad
dáv.čerpadlo - provoz
Přípustný provozní tlak
(výměník tepla)
Objem výměníku
plný
částečný
Minimální objem
pro topení
Benzín
Jmenovité napětí
Jmenovitý příkon s
oběhovým čerpadlem
(bez vozového ventilátoru)
Minimální objem
vodní soustavy
5,2 kW
2,5 kW
plný
částečný
Palivo
Topení
délka 237 mm
šířka 106 mm
výška 168 mm
4847
900 l/h
12 Volt
Provozní rozsah napětí
10,5 ... 15 Volt
Rozměry
Váha
7
2,9 kg
Napětí
Jmenovitý příkon
0,15 l
250 l/h
Rozměry topení
Výkon při
diferenčním tlaku 0,1 bar
0,4 ... 2,5 bar
4,00 l
8,0 ... 12,0 Vol.-%
Oběhové čerpadlo
(pouze topení C)
-40 ... + 60°C
-40 ... + 120°C
-40 ... +20°C
Thermo Top Z/C/P
Diesel - Benzín
CO22 ve výfuku
(pov.funkční rozsah)
Váha
32 W
18 W
Provoz
14 W
délka 95 mm
šířka 61 mm
výška 61 mm
0,3 kg
Technická data
Thermo Top C/E/P
Poz.
2
8
14
1
9
18
24
13
14
20
17
5
7
15
6
10
24
22
21
11
23
16
20
3
4
8
Ks.. Název
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
7
2
3
1
30
20
21
22
23
24
8
4
2
1
4
Topení 12 V
(včetně ob.čerpadla a řídící jednotky)
Držák
Předvolbové hodiny 1530, 3 časové
Telestart-sada T70,
Kabelový svazek
Dávkovací čerpadlo
Palivová hadice Øi 1,5 / Øa 5; 5000 mm
Sací hadice PAP Øi 18 / Øa 25; 500 mm
Tlumič sání
Tlumič výfuku Ø 22
Výfuková roura (Inox) Øa 22; 1000 lg.
Sáčekl (malé díly Thermo Top C) obsahuje:
Plastová propojovací roura Ø 18 x 20
Hadicová spona (Chromstahl) Ø 20 ... 27
Trubková spona Ø 25
Trubková spona Ø 24 ... 26
Držák 25 x 100
Kabelové příchytky 178 lg.
Malé díly
Sáček (příslušenství) obsahuje:
Hadicová spona (Bandstahl) Ø 10
Hadicová spona (Bandstahl) Ø 12
Palivová hadice B8 x 12
T - kus pro odběr paliva 8 x 5 x 8
Palivová hadice 4,5 x 10
Thermo Top C/E/P
Thermo Top Z
Thermo Top Z/C/P
Thermo Top E
9
Thermo Top Z/C/P
Thermo Top E
Thermo Top C/E/P
0-90°
0-90°
Zástavbové polohy
10
Thermo Top C/E/P
Zástavba možná ve všech polohách
120
O6,5
O22
max.80°
max.80°
25
120
85
Směr jízdy
25
45
Made in
Germany
0-90°
Th ermosysteme G mbH
0-90°
HE IZG ERÄT Typ
EMV P rüfz.: 0 21232
Thermo To p E-B/D
21V /40W
Spannung/El.Leistung
Wärmestrom
Br ennstoff
4kW
B enzi n/Die sel
zu l. Betriebs überdruck
2 bar
S 316/317
Prüf zeichen
Id ent Nr. 66887A
I nbetriebnahm ejahr
11
e1
A us f. 0 1
Fa br.Nr.
1 9 99 20 00 20 01
Thermo Top C/E/P
1 chladič
2 termostat chladicí kapaliny
3 vodní pumpa motoru
4 motor vozidla
5 topení WEBASTO
6 akumulátor
7 držák pojistek
8 řídící jednotka (v topení)
9 relé (pro vozový ventilátor)
10 regulační ventil topení
11 výměník vozového topení
12 ventilátor vozového topení
13 spínač vozového topení
14 pojistková skříň vozidla
12
15 hodiny s předvolbou
16 odběr paliva
17 tlumič sání
18 tlumič výfuku
19 oběhové čerpadlo
20 dávkovací čerpadlo
Thermo Top C/E/P
hodiny
výfukové potrubí
centrální kryt
dávkovací čerpadlo
hořák s žhavicím
kolíkem
6 dmychadlo
7 řídící jednotka s
výměníkem
8 oběhové čerpadlo
7
3
1
1
2
3
4
5
8
5
6
2
4
13
Thermo Top C/E/P
Funkce
Dodává vzduch pro hoření
Zkouška
Imax: 2,5 A, Unenn = 12 V
nepoškozené,volně se otáčející
Poznámka
Při montáži nové těsnění
14
Thermo Top C/E/P
Funkce
Snížení hlučnosti
Ochrana proti vlhkosti
Zkouška
Nepoškozený
Poznámka
Dodržet předepsané polohy zástavby
0-90 °
0-90°
15
Thermo Top C/E/P
Funkce
Zajišťuje oběh ohřívané kapaliny
Zkouška
Proudem 12 V = > Imax = 1 A
Poznámka
Pro různé varianty zástavby
Výměna spodního krytu pumpy je možná
- označená varianta je standartní
16
Thermo Top C/E/P
Funkce
- směšování a odpařování paliva
- odpařování paliva během startovací fáze
- hlídání provozu při hoření
Zkouška
- odpařovák nepoškozený a bez usazenin
- žhavicí kolík / hlídač plamene
R25 = 0,30 - 0,33 Ω
I < 5 mA
Poznámka
Žhavicí kolík / hlídač plamene nezkoušet
proudem
17
Thermo Top C/E/P
Funkce hořáku – TT-E/C/P
Air
odpařovací hořák
palivo
Air
18
Thermo Top C/E/P
Funkce
- řídí a reguluje provoz topení
- předává teplo vzniklé hořením
Zkouška
- PC-diagnostika, thermo test
- těsnost, nepoškozený, prostor pro hoření
bez usazenin
Poznámka
- výměna pouze kompletní
19
Thermo Top C/E/P
DP 2
DP 2 R 2
0-90°
0-180°
DP 2
0-90°
0-180°
0-180°
DP 30
0-180°
0-180°
jen vodorovně
20
0-180°
Thermo Top C/E/P
21
Thermo Top C/E/P
Vrtání otvorů pro jehlu odběrače paliva do
plastových palivových nádrží, je dle vyjádření
výrobců vozidel nepřípustné!
od
motoru
2
zpětný ventil
1
4
1
3
5
k dáv.čerpadlu
1
2
3
4
5
Webasto-odběrač paliva
odstranit zpět.ventil
Webasto-zásobník paliva
odběrač palivar 259 08B / 641 67B /67930A / 838 13A / 97186A / 9001450A
zpětný ventil 114 646
odběrač paliva Ø 18 mm 863 79A
Ø 15 mm 862 77A
22
Thermo Top C/E/P
1
2
4
3
5 1
4 2
3
6
3
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Topení Thermo Top Z/C nebo E
Držák pojistek a relé ventilátoru
Předvolbové hodiny
Tlumič výfuku
Sání vzduchu pro hoření
Dávkovací čerpadlo
1
2
3
4
23
těsnění
stop matka
hadice
kabel.spona
5 držák
6 držák
7 roura,černá
Thermo Top C/E/P
1
2
3
4
C
A
B
C
D
E
F
G
Topení
Předvolbové hodiny
Baterie
Vozový ventilátor
Léto/zima přepínač
Diagnostika
Dávkovací čerpadlo
1
2
3
4
Přepínací relé 12 V
Plochá pojistka 1 A
Plochá pojistka 15 A
Plochá pojistka 25 A
F
G
D
B
E
A
A
24
Thermo Top C/E/P
Zástrčková lišta - pohled zhora
OČ DM
2
1
X6
1
2
X5
2
1
X4
ŽK/HP
1
Hodiny/ T70 2
12V+
1
2
2
4
5 6
1 2
X3
X2
Připojení funkce přihřívání
Léto/zima - přepínač
25
DČ
X1
diagnostika
3
1
Thermo Top C/E/P
1
Diagnostika
2
Venkovní teplotní čidlo(bod sepnutí < +5)
3
Pojistka vozového ventilátoru
Průřezy vodičů
0,5 mm2 0,75 mm2
Pol. Označení
Pol. Označení
A1
topení
S2
ovladač voz.topení
A2
řídící jednotka
S5
přepínač léto/zima
A3
pojistkový blok
X1
kon.spoj 6pólový,vodotěsný
B2
teplotní čidlo
X2
kon.spoj 2pólový,vodotěsný
E
žhavicí kolík/hlídač plamene
X3
kon.spoj 2pólový,vodotěsný
F1
plochá pojistka 20A
X4
kon.spoj 2pólový,vodotěsný
F2
plochá pojistka 1A
X5
kon.spoj 2pólový,vodotěsný
1,5
mm2
F3
plochá pojistka 25A
X6
kon.spoj 2pólový,vodotěsný
2,5
mm2
H1
světelná dioda (v pol.P)
X9
kon.spoj 4pólový
2,5 mm2
4,0 mm2
K3
relé pro voz.ventilátor
Y1
dávkovací čerpadlo
4,0 mm2
6,0 mm2
M1
motor dmychadla vzduchu pro hoření
M2
motor oběhového čerpadla
M3
motor voz.ventilátoru
P
předvolbové hodiny
S1
ovladač voz.ventilátoru
0,75
1,5
mm2
mm2
26
Thermo Top C/E/P
X9
(75) 15
30
61
ϑ
1
3
A3
F1
2
X1
F2
2
X8
A4
3
A2
1
+
X9
H1
+15
-
X6
X5
X4
X8
5
O UT
P
86
K3
87
85
4
87a
2
1
2
1 2
1
1
2
X2
1
2
X1
1 4
2
3 5
6
6
30
sw
1
X3
I max. = 0 ,5 A
C
F3
2
X2
1
S1
M3
Y1
E
M
S2
2
1
X3
X4
2
1
X5
M
M1
2
M
ϑ
M2
B2
A1
S5
31
27
Thermo Top C/E/P
30
15
Webasto F3
A2
SG 1570
A1
86
K3
87
85
87a
30
+
M
86
85
30
87
87a
1
R 0,9 Ω
1 přídavné relé
2 k ovladači ventilátoru
2
31
28
Thermo Top C/E/P
Ovládání elektronicky regulovaného vozového ventilátoru
Nutné díly: napěťový dělič (sáček) ob.č.: 971 58A
1
Kl.15(+)
Kl.15(+)
2
2,5
2,5
4
3
2,5
7
6
5
M
1
Kl.31(-)
86
85
87a
87
30
8
Kl.31(-)
86
E
A
85
9
Kl.61(D+)
(provoz nez.topení,přihřívač)
87a
Kl.31(-)
Legenda
1 Vozové díly
5 Řídící jednotka - topení/klima
2 napěťové vedení
6 Elektronický modul ventilátoru
3 od kabelového svazku topení 7 motor ventilátoru
(napěí pro ventilátor)
8 Webasto - relé ventilátoru
4 Řídící vedení
9 Dělič napětí
29
Thermo Top C/E/P
1
2
3
4
min. 5 Sec.
5
okamžitě
(max. 5 Sec.)
30
6
VYPNOUT
(min. 1 Sec.)
Tele Thermo Top C/E/P
T70
T80
31
Thermo Top C/E/P
32
Tele Thermo Top C/E/P
33
Thermo Top C/E/P
34
Download

THERMO TOP – C/E/P