615 Vysokoteplotní tuk
High temperature grease
Popis
CHESTERTON® 615 Vysokoteplotní tuk je plastické mazivo, které je vhodné pro nejnáročnější mazací aplikace. Jde o
víceúčelový prostředek s vynikajícími schopnostmi v extrémně vysokých tlacích. S teplotním limitem 204 °C se používá při
teplotách za hranicí možností většiny klasických ropných maziv.
Produkt je kompatibilní s většinou jiných oblíbených maziv, má vynikající střihovou stabilitu i výbornou antikorozní
odolnost. I přes obsah vody až 30 % v mazaném prostoru si mazivo zachovává svůj ochranný film a snáší extrémní tlaky.
Aplikace pro CHESTERTON® 615 Vysokoteplotní tuk lze najít ve všech průmyslových zařízeních. Je zvláště výhodné
pro celulózky a papírny, extrémní tlaky v těžních provozech nebo extrémní teploty v ocelárnách, lisovnách a na vysoce
zatížených ložiscích. Aplikace se různí od mazání dopravníků, brusek, drtičů, ložisek, nůžek, dmychadel, válcovacích stolic,
pojízdných jeřábů, mechanických lisů, vaček, kolenových kloubů, vodítek, vodicích ploch, lyžin až po veškeré průmyslové a
námořní stroje a zařízení vystavené vysokým teplotám a tlakům.
Složení
CHESTERTON® 615 Vysokoteplotní tuk je postaven na ropném základovém oleji hydrogenačně rafinovaném pro
dosažení maximální stálosti. Mazivo je zahuštěno novou polymerovou technologií, která vytváří mazivo s nepřekonatelnou
střihovou stabilitou a velmi vysoký bod skápnutí. Drahé úniky z ložisek provozovaných ve vysokých rychlostech se prakticky
stávají problémem minulosti, neboť je lze eliminovat pomocí CHESTERTON® 615 Vysokoteplotní tuk.
Komplex přísad použitý u tohoto CHESTERTON® 615 Vysokoteplotního tuku nabízí pozoruhodnou kombinaci
vlastností. Hodnota zatížení Timken 29 kg je docílena bez použití těžkých kovů, jako je antimon a olovo. Vynikající
odolnost vůči vymývání vodou a korozi propůjčují výrobku inhibitory, které mazivu 615 umožňují delší provozní
využití – a tudíž s menším počtem odstávek nutných pro opětné promazání. Antioxidanty zabraňují tvrdnutí a
krystalizaci, ke kterým časem dochází u řady konkurenčních výrobků.
Uživatelé si mohou být jisti, že pokud si zvolí CHESTERTON® 615 Vysokoteplotní tuk, budou mít výrobek, který lze
aplikovat prakticky všude v závodě*, od nejjednodušších mazacích požadavků až po ty nejextrémnější provozní podmínky.
Aplikace
Používejte v těch průmyslových závodech, kde provozní podmínky vyžadují aplikaci maziva v extrémně vysokých
teplotách a tlacích. Příklady průmyslových odvětví používajících CHESTERTON® 615 Vysokoteplotní tuk zahrnují ocelárny,
celulózky a papírny, těžební průmysl, přepravu, zpracování uhlí a rud, stavebnictví, kovovýrobu a námořní odvětví.
Vlastnosti






Výborně se hodí pro extrémně vysoké tlaky a teploty.
Vynikající odolnost vůči vymývání vodou. Obsahuje inhibitory koroze a chrání ložiska i v mokrých podmínkách
Výjimečná střihová odolnost.
Zabraňuje oxidaci.
Neobsahuje žádné těžké toxické kovy.
Kompatibilní s většinou oblíbených maziv.
* U aplikací zahrnujících náhodný kontakt s potravinami nebo s požadavky na absenci skvrn použijte CHESTERTON® 622 White Grease
[bílé mazivo] nebo CHESTERTON® 629 High Temperature White Grease [vysokoteplotní bílé mazivo].
Typické fyzikální vlastnosti
Vzhled
Konzistence, stupeň podle NLGI
Struktura
Měrná hmotnost
Teplotní rozsah
Bod skápnutí (ASTM D 2265)
Penetrace (ASTM D 217)
Zkouška Timken, hodnota zatížení OK (ASTM D 2509)
Zkouška opotřebení na čtyř-kuličkovém přístroji (ASTM D 2266)
Průměr opotřebení plošky
Zatížení při svaření u testu na čtyř-kuličkovém přístroji (ASTM D 2596)
Zatížení při svaření
Poměrné opotřebení
Střihová stabilita (ASTM D 217)
10 000 zdvihů
100 000 zdvihů
Odlučitelnost oleje (ASTM D 1742)
Únik z ložiska kola (ASTM D 4290)
160 °C 1000 ot. za min. , 20 hodin
40 °C 600 ot. za min., 6 hodin.
Životnost ložiska kola (ASTM D 3527)
Odolnost vůči vymývaní vodou (ASTM D1264)
615 HTG
modrozelený
2
máselná, mírně lepkavá
0,9
-40 °C až 204 °C
300 °C
220-230
29 kg
0,4 mm
500 kg
72
+5 %
+8 %
0,03 %
6,2 g
0,5 g
120 hodin
1,6 %
Návod k použití
Mazivo aplikujte mazací pistolí nebo, pro lokální aplikace, štětcem. Doporučujeme také používat v systému
PULSARLUBE. Před použitím tlakových pistolí otřete fitinky od maziva, aby se odstranily nečistoty. Ložiska nepřeplňujte;
stačí použít jen dostatečný objem maziva pro zaplnění dutin. Aplikaci pravidelně opakujte.
Bezpečnost
Před použitím přípravku se seznamte s bezpečnostním listem (BL) nebo s příslušným bezpečnostním listem platným pro
vaši oblast.
CHESTERTON ČR s.r.o.
Masarykova 56
588 56
Telč
E-mail: [email protected]
Web: www.chesterton.cz
tel.: +420 567 213 095
fax.: +420 567 213 007
Download

615.pdf