Obnovitelné
zdroje energie v
malých
aplikacích
ing. Zdeněk Zikán, ATREA s.r.o.
Zdroje tepla pro energeticky pasivní objekty
Solární
panely
SV
Hydrobox
DUPLEX R_3 Topný
žebřík
Podlahové
topení
IZT
Pračka
myčka
Krbová nebo peletková
kamna s teplovodním
výměníkem
Venkovní
jednotka
Tepelné čerpadlo
vzduch / voda
vč. chlazení
Integrované
zásobníky
tepla
Zásobníky IZT – univerzální řada
Zásobníky IZT – univerzální řada
Základní vlastnosti IZT
- průtočný ohřev TV v nerezových výměnících
(hygiena + velmi vysoká životnost)
- v objemu akumulační topná voda („kotlová“)
- vhodné jako zdroj tepla pro zapojení do všech
typů otopných soustav
- napojení krbových kamen a kotlů na biomasu,
solárních systémů a tepelných čerpadel
- kombinace vybavení umožní výběr zásobníku
dle požadavků investora
- možnost osazení digitální/silové regulace řady
RG20/RGS
- tloušťka tepelné izolace 100 mm (volitelně,
univerzální pro všechny varianty daného objemu)
Zásobníky IZT – univerzální řada
Instalace – min. výška stropu:
- vysoké provedení – strop 2500 mm
- nízké provedení – strop 2000 mm
Nízké provedení umožňuje
montáž např. pod schodištěm
nebo v nízkém sklepě
Objemy:
vysoké: 350, 650, 950, 1450 l
nízké: 400, 500, 1000 l
Zásobníky IZT-U – připojení
- maximální vybavení
NÍZKÉPROVEDENÍ
(400,500, 1000 litrů)
výstup TV
pouze u „T“ a „TS“
př ívod od kotle
výstup ÚT
př ívod ze solár u
pouze u „TS“
vstup studené vody
pouze u „T“ a „TS“
zpátečka k solár u
pouze u „TS“
vstup od TČ
zpátečka ÚT
zpátečka ke kotli
zpátečka k TČ
vypouštění
Zásobníky IZT-U – připojení
- maximální vybavení
VYSOKÉPROVEDENÍ
(350, 650, 950, 1450 lit rů)
výstup TV
pouze u „T“, „TS“ a „TTS“
př ívod od kotle
výstup ÚT
vstup studené vody
pouze u „T“, „TS“ a „TTS“
vstup od TČ
vstup TV do horního
výměníku
pouze u „TTS“
př ívod ze solár u
pouze u „TS“ a „TTS“
vstup studené vody
do spodního výměníku
pouze u „TTS“
zpátečka k solár u
pouze u „TS“ a „TTS“
zpátečka ÚT
zpátečka ke kotli
zpátečka k TČ
vypouštění
Zásobníky IZT – regulace
Základní funkce řízení systému
• základní funkcí , kterou je třeba zajistit, je ekonomické využití
všech zdrojů tepla
• ideálně by měla regulace zajistit požadované množství energie
bez ohledu na požadavek na straně odběru (+ predikce odběru
tepla)
• dále je nutné zajistit ochranné funkce – hlídání nízkého tlaku a
vysoké teploty v zásobníku IZT
Řízení energetického systému RD
systémy s TČ
TCV 4.8
RG21-2
vzduch-voda
(součást TČ)
TCA 3.1
země-voda
digitální regulace
regulátory řady
RG pro IZT
silová regulace
RG22-2
+ TČ ostatní
systémy bez TČ
RG20-A
pouze řízení el.
spirál
RGS-2
Zapojení pro ohřev TV
Ohřev TUV
Zapojení pro ohřev TV
- jednoduchý x zdvojený výměník
- nízké zásobníky (400, 500, 1000 l)
- provedení „T“ – ohřev TV průtočně po celé výšce IZT
- vysoké zásobníky (350, 650, 950 ,1450 l)
- provedení „T“ – ohřev TV průtočně v horní části IZT
- provedení „TTS“ – předehřev TV průtočně v dolní části IZT
a dohřev v horní části
- provedení „TS“ – pokud není instalován solár, mohou se
oba výměníky zapojit do série jako předehřev + dohřev
(provedení „TT“)
Zapojení pro ohřev TV – hydraulika
- vysoký zásobník „TT“, bez cirkulace
Zapojení pro ohřev TV
- výkony ohřevu TV
Zapojení pro ohřev TV
- jednoduchý x zdvojený výměník
Porovnání množství ohřáté TV při použití zásobníku s jednoduchým a
zdvojeným výměníkem TV
(zásobník IZT-U 650, počáteční teplota akumulační vody 50°C,
průtok TV 12 l/min
50
výstupní teplota TV (°C)
45
40
35
30
IZT-U 650 "T"
25
IZT-U 650 "TT"
20
0
50
100
150
200
250
300
350
odebrané množství TV (litry)
Krby
Krbová kamna
Zapojení krbu/krbových kamen do IZT
Zapojení krbu/krbových kamen do IZT
- volit vhodný objem vzhledem k předpokládanému provozu
(doba topení a požadovaná doba akumulace) a vzhledem
k výkonu vložky do vody
- vyšší výkon = vyšší objem IZT = vyšší akumulace
- čím vyšší objem IZT, tím větší průtok vody = větší dimenze
připojení (vstupy K1 a K2 na IZT)
- nutno zajistit minimální teplotu zpátečky (zabránění kondenzaci)
- nutno zajistit bezpečnost celého okruhu
Zapojení krbu/krbových kamen do IZT
- s plnící sadou ESBE LTC (položka ATREA)
plnicí jednotka
ESBE LTC 100
55°C
krbová kamna s teplovodním výměníkem nebo kotel na biomasu
při výkonu do vody nad 4,5 kW nutno instalovat vychlazovací smyčku!!
Zapojení krbu/krbových kamen do IZT
- akumulovaná energie v IZT dle objemu
140
Akumulovaná energie v zásobníku řady IZT
120
1450
1000
950
650
500
400
40 kWh = 5 kW x 8 h
40 kWh = 8 kW x 5 h
350
energie [kWh]
100
výkon
nabíjení/vybíjení
čas
nabíjení/vybíjení
950 l
rozdíl v energii (v teple) v IZT 950
80
40 kWh
60
40
Δ T = 35°C
20
běžný provozní rozsah teplot v IZT
0
0
10
20
30
40
teplota [°C]
50
60
70
80
Zapojení krbu/krbových kamen do IZT
- bezpečnostní prvky
- vždy musí být instalován pojistný přetlakový ventil
(tlak dle kamen, max. 2,5 bar!) a/nebo otevřená
expanzní nádoba, dále teploměr a tlakoměr
- jistící prvky musí být umístěny do 20 DN od krbu, bez kohoutů!
- krbové vložky a kamna s výkonem do vody nad 4,5 kW musí
být vybaveny vychlazovací smyčkou
- vychlazovací smyčka musí fungovat i bez elektřiny – např. s
pomocí termostatického ventilu, který automaticky otevře
vstup studené vody do smyčky (pozor na domácí vodárny –
řešením je v tomto případě samotížný systém a otevřená
expanzní nádoba)
- více v NV 182/1999, ČSN 06 0830:2006, ČSN EN 12828:2005 a
ČSN EN 303-5:2000
Zapojení krbu/krbových kamen do IZT
- bezpečnostní prvky
- dbát na správné umístění čidla T4 – nejlépe do
jímky v krbovém výměníku nebo na trubku co
nejblíže výstupu teplé vody z krbu + zaizolovat
- záložní zdroj UPS není považován za dostatečnou
ochranu systému před vysokou teplotou!
Solární
systémy
Zapojení solárního systému do IZT
Zapojení solárního systému do IZT
- hydraulika
- IZT se solárním výměníkem
- plocha kolektorů:
cca 1/3 z plochy výměníku
- vazba na regulaci el. spirál
Zapojení solárního systému do IZT
- Solární panely
Zapojení tepelného čerpadla do IZT
Tepelná čerpadla - princip TČ
Primární okruh
tepelné čerpadlo
sekundární okruh
Hydraulika - zapojení TČ do IZT
- nabíjení celého IZT
Hydraulika - zapojení TČ do IZT
- nabíjení dolní části IZT
Hydraulika - zapojení TČ do IZT
- nabíjení horní části IZT
Hydraulika - zapojení TČ do IZT
- nabíjení IZT/bazén
Hydraulika - zapojení TČ do IZT
- při volbě způsobu zapojení TČ do IZT je třeba zvážit:
- jaká bude asi teplota nabíjení IZT?
- jaká je max. teplota topné vody z TČ?
- jaký je výkon TČ vzhledem k odběru tepla (topení, TV)?
Pokud je výkon/teplota topné vody z TČ menší než požadavek,
je lepší volit zapojení na dolní část IZT nebo použít přepínací
ventily HOR/DOL.
Pokud je TČ „slabé“, je výhodnější ho použít pouze pro ohřev
dolní části IZT – zde pracuje s nejvyšší účinností.
Největší chyba je chtít nabíjet celý objem IZT na vyšší teplotu
než TČ dokáže dát! V tomto případě se TČ ani nesepne a nabíjí
se elektrospirálami! Platí pro jakékoliv TČ, nejen TČ ATREA.
Tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
Tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
Technické parametry při B0/W35:
- topný výkon
- topný faktor (COP)
- příkon
3,1 kW
4,4
0,73 kW
Zemní plošný kolektor:
- pro vhodný typ zeminy postačuje 150 m
trubky v hloubce 1,5 m (výkop do 30 m2)
- nové potrubí Gerotop lze zasypat
vykopanou zeminou (bez pískového lože)
Tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
Zemní plošný kolektor – standardní slinky
Tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
Zemní vrty – např. vrty Gerotop
Tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
Zemní vrty – např. vrty Gerotop
Tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
Zemní vrty – např. Rehau
Tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
Zemní vrty
Tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
- režimy provozu – topení (nabíjení IZT, odběr energie ze zemního
kolektoru)
Tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
- režimy provozu – pasivní chlazení (bez chodu TČ, IZT je nahřáto,
regenerace zemního kolektoru)
Tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
- režimy provozu – kombinované natápění zásobníku a cirkulační
chlazení objektu, při současném požadavku na chlazení a natápění
IZT
Tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
Aplikace
- pro energeticky pasivní domy s tepelnou ztrátou do 2,5kW
- vhodná kombinace se zásobníkem IZT 350 až 650 l
- při použití s jednotkou Duplex RB4 nebo RA4 možnost chlazení
Hlavní výhody
- malá plocha primárního kolektoru
- vazba na VZT systém (ale i jiný chladicí systém)
- příznivá cena
- malé rozměry
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (CHF)
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (CHF)
- primární funkce je chlazení
- při topení musí být TČ vždy doplněno
záložním zdrojem – nejběžněji
elektrokotel zapojený do teplovodního
registru v jednotce
- možnost instalace výparníku CHF je
možná u všech jednotek DUPLEX R4
- standardně se používají kondenzační
jednotky Fujitsu + řídící modul ATW
- je možné osadit i jinou kondenzační
jednotku – ale regulace Duplex R4 dává
pouze signál TOP/CHLAĎ
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (CHF)
- volba kondenzační jednotky
- pro novou řadu jednotek s Fujitsu s komunikací
„G“ je nutný speciální modul pro každý typ
venkovní jednotky (FG09, FG14, FG18)
Typ jednotky Duplex
Průtok vzduchu při
cirkulaci
(topení MAX)
m3/h
Vhodná jednotka
Fujitsu
Připojovací průměr na
výparníku CHF
= průměr
propojovacího potrubí
kapalina
Max. výkon přenesený
VZT jednotkou **
topení
Duplex
RB4
Duplex RA4
< 550
< 500
< 700
>700
FG09
FG14
FG14
FG18
Duplex RK4
Ø 6.35 (Ø 1/4 in.)
mm
Ø 9.52
(Ø3/8in.)
plyn
chlazení
kW
Ø 12.7 (Ø 1/2 in.)
3,3
3,0
7,3
1,8
1,7
4,0
** dáno průtokem vzduchu a teplotami vzduchu 40°C při topení a 16°C při chlazení
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (CHF)
- příklad výkonových parametrů
Topný výkon, topný faktor, el. příkon
jednotky Fujitsu FG14
6
topný výkon AOYG14 [kW]
el. příkon AOYG14 [kW]
topný faktor [-]
výkon/příkon [kW]
5
4
3
2
1
0
-15
-10
-5
0
venkovní teplota [°C]
5
10
15
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (CHF)
- výpočet bivalentní teploty
- jednotka Duplex RK3, tepelná ztráta objektu 7kW při -18°C
10
9
8
topný výkon AOYG14 [kW]
topný výkon AOYG18 [kW]
tepelná ztráta objektu [kW]
Max. přenesený výkon jednotkou RK3
7
výkon [kW]
6
5
4
Výkonové
parametry platí pro venkovní jednotku bez námrazy!
3
Při
provozu při teplotách kolem 0°C a nižších dochází k namrzání
2
výparníku
a snižování výkonu.
ZÁLOŽNÍ ZDROJ
TEPELNÉ ČERPADLO
Vzhledem
ke snížení výkonu a odmrazovacím cyklům je třeba počítat s
1
poklesem
výkonu oproti
-9°Ctabulkovým
-3°C hodnotám až o 30%!
0
-20
-15
-10
0
10 rozsah 15
Počítejte
vždy
s rezervou,
ale-5nepředimenzujte
–5 regulační
venkovní teplota [°C]
jednotek Fujitsu je cca 25-100%
20
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (CHF)
- umístění venkovní jednotky
- konzolové sety dodáváme jako volitelné příslušenství (varianta
na zeď i na betonový základ) včetně všeho potřebného –
konzole, šrouby, silentbloky, hmoždinky
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (CHF)
- umístění venkovní jednotky
- konzolové sety dodáváme jako volitelné příslušenství (varianta
na zeď i na betonový základ) včetně všeho potřebného –
konzole, šrouby, silentbloky, hmoždinky
Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCV 4.8
Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCV 4.8
Technické parametry při A2/W35:
- topný výkon
- topný faktor (COP)
- příkon
4,8 kW
3,69
1,3 kW
Varianty dle typu vnitřní jednotky:
-
„T“ – pouze topení
„T2“ – topení – dva výstupy topné vody
„TC“ – topení, chlazení
„TCI“ – topení, chlazení, topenářské sestavy
Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCV 4.8
- režimy provozu – topení (nabíjení IZT)
Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCV 4.8
- režimy provozu – chlazení pomocí jednotky Duplex R_
Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCV 4.8
- varianty
FZ14
„T“, „T2“
„TC“
A
„TCI“
B
A
B
Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCV 4.8
- varianty
Vlastnost
„T“
„T2“
„TC“
„TCI“
Topení
2 výstupy topné vody
chlazení
integrovaná směšovací sada
druhá topenářská sada (solár, MIX)
EC oběhové čerpadlo
standardní vybavení
volitelně za příplatek
* - jedna z větví je opatřena vestavěným uzavíracím ventilem EUV
*
Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCV 4.8
Aplikace:
- systémy pro nízkoenergetické a pasivní domy
- kombinace se zásobníkem IZT – slouží jako bivalentní zdroj
- při použití s jednotkou Duplex R_ možnost chlazení
- regulace RG21 slouží jako řízení celého energetického systému
(TČ, zásobník IZT, solární systém, krbová kamna, nabíjení dle
ročního období a týdenního programu, režimy „Komfort“ a
„Ekonomy“, …)
- systém vzduch-voda je vhodný pro objekty, kde není možná
instalace zemního plošného kolektoru
Hlavní výhody:
- vazba na VZT systém (ale i jiný chladicí)
- dodávka jako systém vč. IZT + regulace – vazba na další zdroje
- příznivá cena
Kompaktní teplovzdušné jednotky
s vestavěným TČ vzduch-voda
Kompaktní teplovzdušné jednotky
Duplex Alfa 4V a Kappa 4V
Energetická centrála, která obsahuje
- teplovzdušnou vytápěcí a chladicí jednotku
- kompletní regulaci VZT s webovým připojením
- ventilátory s EC technologií
- tepelné čerpadlo vzduch-voda s chlazením
- regulaci TČ a IZT RG21 (pro umístění na IZT)
- směšovací sadu pro řízení teploty topné vody
s ventilem 0-10 V
- elektrický uzavírací ventil VZT jednotky
- výstup topné vody pro 2. okruh (žebříky)
- možnost osazení druhé směšovací sady
nebo solární čerpadlové sady
- oběhová čerpadla standardně s EC motorem
- pojišťovací ventily a odvod kondenzátu
- venkovní kondenzační jednotku
- lze za příplatek osadit silnější TČ
Kompaktní teplovzdušné jednotky
Duplex Alfa 4V a Kappa 4V
Solární
panely
SV
Hydrobox
DUPLEX R_3 Topný
žebřík
Podlahové
topení
IZT
Pračka
myčka
Krbová nebo peletková
kamna s teplovodním
výměníkem
Venkovní
jednotka
Tepelné čerpadlo
vzduch / voda
vč. chlazení
Kompaktní teplovzdušné jednotky
Duplex Alfa 4V a Kappa 4V
Venkovní
jednotka
Topný
žebřík
SV
DUPLEX ALFA 3 V
IZT-U
Pračka
myčka
Tepelná čerpadla TCV SET
- zapojení do systému – vždy v kombinaci s IZT a dalšími zdroji
Tepelná čerpadla EKO a SET – nová řada
- výhody TCV EKO
- v základu EKOnomická varianta, ale s možností rozšíření
(sada TV, webové připojení, dotykový displej apod.)
- jednoduché napojení na topný systém (podlahové topení,
stávající systém s radiátory u rekonstrukcí, …)
- jednoduché ovládání (běžně pouze tlačítko VYP/ZAP)
- velmi vhodné pro rekonstrukce (zejména vysokoteplotní HP)
- minimální nároky na prostor v objektu
Tepelná čerpadla TCV EKO
- zapojení do systému – bez ohřevu TV, vč. záložního zdroje
Tepelná čerpadla TCV EKO
- zapojení do systému – ohřev TV v nepřímotopném bojleru
Tepelná čerpadla TCV EKO
- zapojení do systému – taktovací nádrž s předehřevem TV + bojler
Tepelná čerpadla EKO a SET – dimenzování
- dům s TZ 14 kW při -18°C, topná voda 55°C
16,00
7,00
14,00
COP [-]
Parametry TČ vzduch-voda TCV 14 EKO/SET HP
6,00
výkon
12,00
10,00
tepelná ztráta
4,00
8,00
3,00
6,00
2,00
příkon
4,00
1,00
ZÁLOŽNÍ ZDROJ
TEPELNÉ ČERPADLO
2,00
-19°C
-17°C
-15°C
-13°C
0,00
-11°C
-9°C
-7°C
-3°C
-1°C
1°C
3°C
5°C
7°C
9°C
11°C
15°C
17°C
19°C
21°C
23°C
25°C
27°C
29°C
31°C
13°C
venkovní teplota [°C]
-5°C
-10°C
0,00
33°C
55°C Příkon [kW]
55°C Výkon [kW]
55°C COP [-]
COP
35°C
VÝKON/PŘÍKON [kW]
5,00
IZT + FV + kamna
ATREA
JUWI
HAAS+SOHN
Ing. Zdeněk Zikán, ATREA s.r.o.
Systém IZT + FV + kamna
- klíčové komponenty pro variantu systému se střídačem:
zásobník IZT + RG20
FV panely + střídač
krbová kamna
s výměníkem
Společný projekt ATREA + juwi + Haas+Sohn
Zásobník + FV elektrárna + Krbová kamna
- cílem je nabídnout ucelený systém, který nahradí (doplní)
systém vytápění a ohřevu TV plynem/elektřinou
Výhody:
- snížení provozních nákladů objektu (spotřebiče, TV, vytápění)
- investice s dobrou návratností vložených prostředků
- systém doplněný o krbová kamna s výměníkem omezí spotřebu
elektřiny pro vytápění a ohřev TV v zimním období bez slunce
- jednotná regulace celého systému (RG20) + optimalizace využití
vyrobené energie s rozvaděčem juwi GreenBonO
- instalace fotovoltaiky s IZT výrazně zvyšuje využitelnost FVE a
tím i dobu návratnosti oproti instalaci bez IZT
- vhodné pro novostavby i rekonstruované objekty
Systém IZT + FV + kamna
Využití vyrobené elektřiny:
Nejlépe maximum v místě výroby (Zelený bonus):
- na provoz spotřebičů (svícení, vaření, počítače…)
- na ohřev teplé vody
- na podporu vytápění
Přebytky lze prodat do sítě, ale je vhodné omezit je
na minimum (výkupní cena je nízká)
Systém IZT + FV + kamna
Optimální využití vyrobené elektřiny zajistí:
Regulátor GreenBonO
- sleduje velikost a směr toku elektřiny z/do objektu
(instalován na hlavním přívodu do objektu)
- v případě přebytků (tj. výkon elektrárny > spotřeba domu)
spíná pulsně elektropatronu v IZT a dokáže tak využít
přebytky již od 200 W (až do max. příkonu el. patrony)
- v případě sepnutí dalšího domácího spotřebiče snižuje
plynule výkon el. patrony nebo jí vypne
- nahřívá IZT až na max. teplotu 85 °C
a další přebytky směřuje do sítě
- výrazně zvyšuje využití elektrárny oproti
instalaci bez zásobníku
Systém IZT + FV + kamna
Vliv IZT + GreenBonO na provoz (využití FVE):
-
FVE 4,9 kWp
spotřeba TV 3500 kWh/rok
spotřeba domácnosti 3500 kWh/rok
vytápění 5500 kWh/rok (nízkoenergetický dům, ztráta cca 5 kW)
Pokrytí FVE
BEZ IZT
S IZT
S IZT + GreenBonO
%
s50IZT
46 %
s IZT + GreenBonO
spotřebiče
bez IZT59 %
teplá voda
0%
57 %
75 %
Vytápění
0%
2%
1%
Systém IZT + FV + kamna
Vazba kvality domu na pokrytí FVE (7,82 kWp):
Pokrytí FVE
Vytápění 20 MWh/rok
53 %
20 000 kWh/rok
teplá voda
87 %
(ztráta 16
kW)
Vytápění
3%
spotřebiče
9 MWh/rok
%
9 00053kWh
/rok
87 %
(ztráta
8 kW)
6%
5,5 MWh/rok
53 %
5500 kWh/rok
87 %
(ztráta
5 kW)
7%
Systém IZT + FV + kamna
Zbytek energie musí pokrýt náhradní zdroj
- krbová kamna s výměníkem (nejlevnější)
- jiný zdroj (původní plynový kotel apod.)
- elektropatrony v IZT (nejdražší)
Množství dřeva
na pokrytí
zbytku energie
rm = rovnaný metr
Vytápění 20 MWh/rok
9 MWh/rok
5,5 MWh/rok
10,4 rm
4,7 rm
2,9 rm
Zapojení krbu/krbových kamen do IZT
Zapojení krbu/krbových kamen do IZT
- s plnící sadou ESBE LTC (položka ATREA)
plnicí jednotka
ESBE LTC 100
55°C
krbová kamna s teplovodním výměníkem nebo kotel na biomasu
při výkonu do vody nad 4,5 kW nutno instalovat vychlazovací smyčku!!
Systém IZT + FV + kamna – regulace
Systém IZT + FV + kamna – regulace
Rozdíly regulace RG20 ve variantě pro systémy s FVE
- výstup signalizace pro GreenBonoO při natopení FV na max.
teplotu 80°C
- přepojení ovládání el. spirály – možnost spínání pulsně z
GrennBonO při přebytcích z FVE nebo stykačem ON/OFF na plný
výkon ze sítě v případě vychlazení IZT a nedostatku slunečního
záření
+ standardní možnost signalizace natopení od krbu (resp. ke krbu)
Správnou verzi FW pro systémy s FVE zajišťuje přeprogramováním
servisní technik při zprovozňování systému (tj. objednává se
standardní RG20)
Systém IZT + FV + kamna
Možnost rozšíření systému
- zvýšení počtu panelů a tím výkonu elektrárny
- bateriové systémy juwi home power
Další připravovaná varianta
- přímé napojení FV panelů na el. spirálu v IZT – výkon FV 2 kWp
- jedna ze spirál v IZT napojena pouze na FV panely
- odpadá nutnost řešit připojení do sítě
- jednoduchý systém bez střídače a dalších komponent
- náhrada termálního solárního systému
Děkuji za pozornost
Ing. Zdeněk Zikán
ATREA s.r.o.
[email protected]
Download

Obnovitelné zdroje energie v malých aplikacích