CHEMICKÉ PROCVIČOVÁNÍ PRO SŠ A SOŠ
OBSAH:
1) Směsi
2) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly
3) Chemické prvky (vlastnosti, použití)
4) Názvosloví – halogenidy
5) Názvosloví – oxidy, sulfidy
6) Názvosloví – kyseliny, hydroxidy
7) Názvosloví – soli
8) Chemické rovnice – vyčíslování chemických rovnic
9) Chemické rovnice – doplňování produktů
10) Chemické výpočty – látkové množství, hmotnost, molární hmotnost
11) Chemické výpočty – hmotnostní, objemové procento, hmotnostní,
objemový zlomek
12) Chemické výpočty – výpočty z chemických rovnic
13) pH
14) Alkany, cykloalkany
15) Alkeny, alkyny, areny
16) Halogenderiváty, alkoholy, fenoly
17) Karboxylové kyseliny, estery
18) Přírodní látky
1) Směsi
a) Doplňte chybějící pojmy tak, abyste získali pravdivá tvrzení
Směsi dělíme na heterogenní a ………………………
Směs olej + voda je příkladem……………………….
………….. je složen z rozpouštědla a rozpuštěné látky.
Nejběžnějším rozpouštědlem je…………………….
Písek od vody oddělíme………………
b) Napište, o jaký typ heterogenní směsi se jedná (emulze, suspenze, pěna, dým,
mlha….)
Písek s vodou
Křída s vodou
Olej s vodou
Jar s vodou
Zvíření prachu na cestě
c) Uveďte 3 příklady látek, které se používají v kuchyni a jsou rozpustné ve
vodě
Uveďte 3 příklady látek, které se používají v kuchyni a nejsou rozpustné ve
vodě
d) Vyluštěte následující křížovku
Charakteristika pojmu
Různorodá směs 2 kapalin, kdy jedna kapalina je
rozptýlena ve druhé
Dělící metoda, která slouží k oddělení suspenze písek a
voda
Přechod z pevného skupenství do plynného
Při oddělování vody a oleje, zůstane v dělící nálevce
Je složen z rozpouštědla a rozpuštěné látky
Dělící metoda, která slouží k oddělení složek emulze
Dělící metoda, která slouží k oddělení složek z roztoku
na základě jejich rozdílných teplot varu
Směsi dělíme na homogenní nebo-li stejnorodé a
heterogenní nebo-li …………….
Přechod z kapalného skupenství do plynného
Kolikáté
písmeno
použít do
tajenky
4
6
3
1
1
3
4
5
5
Název
pojmu
Písmeno
tajenky
Řešení:
a) Doplňte chybějící pojmy tak, abyste získali pravdivá tvrzení
Směsi dělíme na heterogenní a homogenní
Směs olej + voda je příkladem emulze
Roztok je složen z rozpouštědla a rozpuštěné látky.
Nejběžnějším rozpouštědlem je voda
Písek od vody oddělíme filtrací
b) Napište, o jaký typ heterogenní směsi se jedná (emulze, suspenze, pěna, dým,
mlha….)
Písek s vodou
Křída s vodou
Olej s vodou
Jar s vodou
Zvíření prachu na cestě
Suspenze
Suspenze
Emulze
Pěna
Dým
c) Uveďte 3 příklady látek, které se používají v kuchyni a jsou rozpustné ve
vodě
- sůl kamenná
- cukr
- jedlá soda
Uveďte 3 příklady látek, které se používají v kuchyni a nejsou rozpustné ve
vodě
- olej
- kmín
- pepř
d) Vyluštěte následující křížovku
Charakteristika pojmu
Různorodá směs 2 kapalin, kdy jedna kapalina je
rozptýlena ve druhé
Dělící metoda, která slouží k oddělení suspenze písek a
voda
Přechod z pevného skupenství do plynného
Při oddělování vody a oleje, zůstane v dělící nálevce
Je složen z rozpouštědla a rozpuštěné látky
Dělící metoda, která slouží k oddělení složek emulze
Dělící metoda, která slouží k oddělení složek z roztoku
na základě jejich rozdílných teplot varu
Směsi dělíme na homogenní nebo-li stejnorodé a
heterogenní nebo-li …………….
Přechod z kapalného skupenství do plynného
Kolikáté
písmeno
použít do
tajenky
4
Název
pojmu
Písmeno
tajenky
emulze
L
6
filtrace
A
3
1
1
3
4
sublimace
olej
roztok
usazování
destilace
B
O
R
A
T
5
různorodé
O
5
vypařování
Ř
Download

1) Směsi 2) Chemické prvky (názvy, značky) atomy