SI-1304A-001-02
SI-1304A-001
Pozn.
• Údržbu a čištění odvzdušňovacího přípravku provádějte
izopropylem nebo mýdlovou vodou, či otřením suchou textilií.
Nepoužívejte běžně dostupné prostředky určené k čištění brzd.
Mohlo by dojít k poškození plastů a dalších součástí.
• Při demontáži a čištění odvzdušňovacího přípravku nohou
některé kapaliny zůstat na jeho součástech. Před montáží se
ujistěte, zda jsou všechny součásti zcela suché.
• Zabraňte vytažení trubičky ze stříkačky. Pokud náhodou
dojde k vytažení hadičky, pečlivě ji očistěte a nasaďte zpět.
Podle potřeby odstřihněte rozšířenou část hadičky a před
použitím zkontrolujte, zda je správně upevněná.
Pokud by hadička nebyla správně upevněná, může ve spoji
dojít k úniku kapaliny.
(Czech)
SI-1304A-001-02
Technické a servisní pokyny
SI-1304A-001
2.
TL-BT03
8.
Na nádržku nasaďte odvzdušňovací
přípravek s upevněnou nálevkou
a podle vyobrazení jej připevněte
svěrkou.
Pro odstranění vzduchových bublin, které mohly zůstat ve třmenech,
v rychlém sledu povolujte a utahujte, po stisknutí brzdové páky,
odvzdušňovací šroub (pokaždé přibližně za 0,5 vteřiny). Tento krok
opakujte zhruba dva až třikrát. Poté odvzdušňovací
šroub opět dotáhněte.
Pozn.:
Při upevňování nálevky nepracujte
příliš velkou silou.
02
Utahovací moment: 4-6Nm
< Složení soupravy >
9.
Pokud nyní stlačíte brzdovou páku, vzduchové bubliny se uvolní z brzdového systému a kanálkem
se dostanou do nálevky. Po vymizení veškerých bublin stiskněte co nejvíce brzdovou páku.
Za normálních podmínek by páka měla být tuhá.
Ucpávka
Pohyb páky
3.
Nálevka
Stříkačka
Držák hadičky
Nasaďte očkový klíč 7mm, injekční stříkačku naplňte
kapalinou a hadičku nasuňte na odvzdušňovací šroub.
Hadičku na odvzdušňovacím šroubu upevněte držákem
hadičky, poté povolte odvzdušňovací šroub o 1/8 otáčky.
Stlačením pístu stříkačky doplňte kapalinu. Kapalina
začne vytékat z nálevky. Pokračujte s doplňováním
kapaliny dokud se nepřestanou objevovat vzduchové
bubliny.
Držák hadičky
Volný
Částečně tuhý
Ucpávka
Směr nasazení držáku hadičky
Odvzdušňovací
přípravek
Hadička s
nádobkou
10.
Odvzdušňovací čep
Držák hadičky navlečte podle vyobrazení. Ujistěte se,
že směr nasazování je správný.
Směr nasazení držáku hadičky
4.
Tuhý
Nálevku uzavřete ucpávkou tak, aby strana s o-kroužkem
směrovala dolů.
Pokud již v kapalině nejsou vzduchové bubliny, dotáhněte předběžně odvzdušňovací čep a stříkačku
odpojte.
O-kroužek
Nyní páku opakovaně nemačkejte a neuvolňujte.
Pokud tento bod nedodržíte, kapalina se vzduchovými bublinami může
zůstat ve třmenech a odvzdušnění bude trvat déle. (Pokud byla páka
průběžně stlačována a uvolňována, vypusťte veškerou kapalinu a poté
znovu brzdový systém naplňte.)
11.
n Typ s otevřeným odvzdušňovacím šroubem (použití nálevky)
Spolu s těmito pokyny se důsledně seznamte se servisními pokyny pro "Doplnění minerální brzdové
kapaliny a odvzdušnění".
5.
n Typ s otevřeným krytem nádržky
1.
Bicykl, se (žlutými) odvzdušňovacími vložkami ve třmenech, umístěte do stojanu, nebo do podobné
polohy podle vyobrazení.
< Typ BL >
Nastavte brzdovou páku do vodorovné
polohy a poté odstraňte víčko nádržky.
Nasaďte očkový klíč 7mm a hadičku s nádobkou nasuňte na
odvzdušňovací šroub podle vyobrazení.
Držákem pojistěte hadičku na odvzdušňovacím šroubu a povolte
odvzdušňovací šroub. Po chvíli začne kapalina se vzduchovými
bublinami samovolně vytékat odvzdušňovacím šroubem do hadičky.
Tímto způsobem lze z brzdového systému snadno odstranit převážnou
část vzduchu. Odvzdušnění může také pomoci jemné chvění brzdovou
hadičkou, citlivé poklepání na nádržku či třmen pomocí rukojeti
šroubováku, nebo změna polohy třmenu.
Podle vyobrazení sejměte odvzdušňovací přípravek,
doplňte nádržku kapalinou a upevněte víčko nádržky.
Nádržku před uzavřením víčkem doplňujte až do přetečení,
abyste vyloučili setrvání vzduchových bublin uvnitř nádržky.
Dbejte, aby nedošlo k potřísnění kotouče a brzdových
destiček brzdovou kapalinou.
Vzduch
Membrána
Nádržka
Nádobka
Membrána
Hadička
Nádržka
< Typ ST >
6.
Hladina kapaliny v nálevce klesá, proto ji průběžně doplňujte tak aby se do systému
nenasál vzduch (nevnikly do něj vzduchové bubliny).
Utahovací moment:
0,3-0,5Nm
Třmeny
Otočte jednotkou páky tak, aby vrchní část nádržky byla ve vodorovné poloze
a poté demontujte víčko nádržky.
12.
Pozn.: Při zpětném sestavování dbejte,
aby byla membrána správně
orientovaná vůči skloněnému dnu
nádržky.
Nádržka
Membrána
Otřete veškerou vyteklou kapalinu.
Membrána
Dno nádržky
7.
Jakmile se z odvzdušňovacího čepu přestanou objevovat bubliny,
dočasně jej dotáhněte.
Nádržka
Odvzdušňovací čep
* Servisní pokyny v dalších jazykových verzích jsou dostupné na: http://techdocs.shimano.com
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)
Download

SI-1304A-001