Organická chemie
1) Typy vzorců v organické chemii, výpočty z chem. vzorců
2) Názvosloví organických sloučenin
a) alkany, cykloalkany
b) alkeny, alkyny, cykloalkany
c) aromatické uhlovodíky
d) halogenderiváty, nitroderiváty
e) alkoholy, fenoly, aminy
f) ethery, sulfonové kyseliny
g) aldehydy, ketony
h) karboxylové kyseliny a substituční deriváty karboxylových kyselin
i) funkční deriváty karboxylových kyselin
j) heterocykly
3) Reakce v organické chemii
4) Přípravy, reakce, vlastnosti, použití organických sloučenin
a) alkany
b) alkeny
c) alkyny
d) aromatické uhlovodíky
e) halogenderiváty
f) nitroderiváty, aminy
g) alkoholy, fenoly, ethery
h) aldehydy, ketony
i) karboxylové kyseliny
j) substituční deriváty karboxylových kyselin
k) funkční deriváty karboxylových kyselin
l) heterocykly
5) tuky, vosky, mýdla
6) sacharidy, bílkoviny
ALKANY
1) Připravte uhlovodík butan z příslušného alkoholu
2) Připravte uhlovodík ethan z příslušného halogenderivátu
3) Doplňte produkty následujících reakcí
CH3 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –Mg –Cl + H2O →
CH3 –COONa + NaOH →
CH3 –CH2 –CH2 –COONa + NaOH →
4) Doplňte chybějící pojmy
Methan je hlavní složkou…………………………….
Alkany jsou uhlovodíky s ………………………..vazbami, zakončení v jejich názvu je……
Propan a butan se používají jako ……………………
Methan, ethan, propan a butan se vyskytují za normálních podmínek ve skupenství………….
Směs propanu a butanu se vzduchem je………………………………….
5) Doplňte produkt následující reakce
hυ
CH4 + Cl2 →
Rozepište mechanismus této radikálové substituce
1) iniciace
2) propagace
3) terminace
6) Napište molekulový, empirický, racionální a vzorec propanu
Řešení:
1) Připravte uhlovodík butan z příslušného alkoholu
CH3 –CH2 –CH2 –CH2 –OH + 2 HI
→ CH3 –CH2 –CH2 –CH3 + I2 + H2O
2) Připravte uhlovodík ethan z příslušného halogenderivátu
2 CH3 –Cl + 2Na
→ CH3 –CH3
+ 2 NaCl
3) Doplňte produkty následujících reakcí
CH3 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –Mg –Cl + H2O → CH3 –CH2 –CH2 –CH2 –CH3 + Mg Cl(OH)
CH3 –COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
CH3 –CH2 –CH2 –COONa + NaOH → CH3 –CH2 –CH3 + Na2CO3
4) Doplňte chybějící pojmy
Methan je hlavní složkou zemního plynu
Alkany jsou uhlovodíky s jednoduchými vazbami, zakončení v jejich názvu je –an.
Propan a butan se používají jako palivo.
Methan, ethan, propan a butan se vyskytují za normálních podmínek ve skupenství plynném.
Směs propanu a butanu se vzduchem je výbušná.
5) Doplňte produkt následující reakce
hυ
CH4 + Cl2 → CH3 –Cl + HCl
Rozepište mechanismus této radikálové substituce
hυ
. + Cl .
2) propagace CH + Cl . → CH .+ HCl
3) terminace CH . + Cl . → CH –Cl
1) iniciace Cl 2 → Cl
4
3
3
3
6) Napište molekulový, empirický, racionální vzorec propanu
C3H8 – empirický
C3H8 – molekulový
CH3 –CH2 –CH3 – racionální
Download

\(NOV\301 UK\301ZKA ORG.CHEMIE\)