ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 421, fax: 224 310 144, www.cirkev.cz
KONFERENCE DUCHOVNÍCH PRACOVNÍKŮ CÍRKEVNÍCH ŠKOL
STOJANOVO GYMNÁZIUM, VELEHRAD, 2013
PROGRAM
ČTVRTEK 6. 6. 2013
16:00 - 21:00 Možnost ubytování
18:00 - 21:00 Večeře
V průběhu večera neformální diskuze
PÁTEK 7. 6. 2013
07:30 Mše svatá
08:00 Snídaně
09:00 Zahájení, přivítání, duchovní slovo - Mons. František Václav Lobkowicz OPraem
(biskup ostravsko – opavský), Mgr. Michal Hegr (ředitel školy), Mgr. Martin Čech
(Sekce církevního školství České biskupské konference /ČBK/)
Představení účastníků
09:30 Příklad dobré praxe – K žité víře zážitkem, P. Mgr. Radim Kuchař, Církev
římskokatolická, školní kaplan, Stojanovo gymnázium Velehrad
10:00 Příklad dobré praxe - Zkouška víry před tabulí, Mgr. Romana Čunderlíková,
Českobratrská církev evangelická, seniorátní farářka pražského seniorátu, bývalá
spirituálka, Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno
10:30 Přestávka
11:00 Pohled ředitele školy na roli školního kaplana - Mgr. Michal Hegr, ředitel, Stojanovo
gymnázium Velehrad, přednáška, diskuse
11:30 Tržiště nápadů, podnětů, připomínek I. - Moderovaná diskuse o všem možném
i nemožném školně kaplanském
12:00 Oběd
13:30 Koncepce katecheze v ČR - Katechetická sekce ČBK, informace, diskuse
14:15 Služba mládeži v rozmanitosti a svornosti – P. ThDr. Jan Balík, vedoucí Sekce pro
mládež ČBK, přednáška, diskuse
Paralelní program: 13:30 – 15:00, program pro nekatolické účastníky připraví
Mgr. Martina Sklenářová, ředitelka Ústředí Evangelické akademie Českobratrské
církve evangelické
15:00 Přestávka
15:20 Tržiště nápadů, podnětů, připomínek II. - Moderovaná diskuse o všem možném
i nemožném školně kaplanském
16:20 Přestávka
16:30 Víra a věda - P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., římskokatolický kněz, teolog,
přírodovědec, pedagog,, přednáška s diskusí
18:30 Večeře
20:00 Raut, volná diskuze, výměna zkušeností
ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 421, fax: 224 310 144, www.cirkev.cz
SOBOTA 8.6. 2013
07:30 Ekumenická bohoslužba
08:00 Snídaně
09:00 Doopravdy – program osobnostního rozvoje studentů – Projekt Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově, P. Ing. Jaroslav Němec SDB, Církev římskokatolická, školní
kaplan gymnázia, přednáška, diskuse
10:15 Přestávka
10:45 Dílny – Paralelně budou probíhat tři:
- Know how středoškolského kaplana - P. Mgr. Robert Bergman, Církev
římskokatolická, školní kaplan Církevního gymnázia, Plzeň
- Jak zaujmout a neznechutit? aneb Formy práce s mladými lidmi ve škole, kde
mají Křesťanství povinně – Mgr. Marta Židková, Českobratrská církev evangelická,
spirituálka Evangelické akademie, Vyšší odborné školy sociálně právní, Brno
- Třetí dílna je v jednání
12:15 Zakončení
12:45 Oběd
Poznámky:
- Koncepce katecheze v ČR + Sekce mládeže ČBK = katolické body programu, které nejsou
tajné, ale jsou příležitostí pro paralelní jednání nekatolických účastníků. Ovšem může jít
i o inspiraci pro všechny. „Nekatolický program“ bude připraven a na místě se rozhodne,
zdali se uskuteční dle přání nekatolických účastníků.
- Tržiště nápadů, podnětů, připomínek I. a II. (Moderovaná diskuse o všem možném
i nemožném školně kaplanském) = v pátek dopoledne i odpoledne, celkem 1:30 hod
otevřený prostor pro vaši diskusi, předání informací/inspirace kolegům, kladení dotazů
apod.
- Ekumenická bohoslužba – po uzavření přihlášek oslovím některé vás s prosbou o aktivní
účast a dotyčné zkontaktuji v souvislosti s přípravou.
- Dílny - jejich pojetí je na lektorovi/vedoucím dílny. V různé míře půjde o aktivní reflexi
a inspiraci školně kaplanské práce. Hlásit se do jednotlivých dílen půjde v průběhu
konference.
- Program – doufám, že již nedojde k větším změnám v předloženém programu, ovšem
neostýchejte se připomínkovat či navrhovat.
- Materiály, publikace, … - pro obdarování či jen k prohlédnutí můžete přivézt kolegům
cokoliv inspirativního.
- Reflexe konference proběhne v místě během bodu Zakončení i následně mailovou
formou. Pro příp. další konferenci v roce 2014 je důležité zamyslet se nad technickými
body (např. termín) i nad obsahem (např. větší prostor pro výměnu nápadů). Konference
se koná poprvé, o to je reflexe potřebnější.
- Těším se na Vás a doufám, že spolu smysluplně strávíme čas ve spolupráci.
M. Čech, 3. 4. 2013
Sekce církevního školství ČBK
Download

ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE