TUTANAKTIR
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında ilçemizde münhal bulunan branşlarla ilgili olarak okullarda görevlendirilecek ücretli öğretmenlere ait liste
aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup
Đş bu tutanak komisyon üyeleri tarafından imza altına alınmıştır.
BOLVADĐN ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI ÜCRETLĐ ÖĞRETMEN GÖREVLENDĐRME LĐSTESĐ
S.No
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Hatice SANDIKÇI
Ayşegül ÖZCAN
Sercan EKEN
Yasemin SANDIKÇI
Murat TOSUNER
Sultan Şerife TOKPUNAR
Mihraciye KUZU
Mücahit Mustafa SAPMAZ
Özlem ÖZTEKE
Betül Gökçen BOHUR
Emel KARTAN
Gülden GÖNÜLLÜKOYUNCU
Yasemin PULCU
Cengiz KAŞIK
Keziban YILMAZ
Sema DURU
Abdil Burak ÇETĐNKAYA
Bekir DOĞAN
Kadir GÜVENĐR
Merve KANTAR
Branşı
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Türkçe Öğr.
Felsefe Grubu
Okul Öncesi Öğr
Okul Öncesi Öğr
Sosyal Bilgiler Öğr
Sosyal Bilgiler
Malzeme Bil.
Okul Öncesi Öğr
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Tarih
Coğrafya
Türkçe Öğr.
Türkçe Öğr.
Đktisat
Đşletme
Okul Öncesi Öğr.
Görevlendirildiği Kurum
Atatürk Đlkokulu
Kemalettin Sami Paşa Đ.O.
M.K.Bayramer Đ.O.
Fatih Sultan Mehmet Đ.O.
Cirit Şehit Ali Duman Đ.O.
Naciye Nurettin Taktak Đ.O.
Atatürk Đ.O.
Kemalettin Sami Paşa Đ.O.
Kemerkaya Đ.O.
Kocatepe Đ.O.
Taşağıl 100.Yıl Đ.O.
M.K. Bayramer Đ.O.
Taşağıl 100.Yıl Đ.O.
Özburun Đ.O.
Kemerkaya Đ.O.
Naciye Nurettin Taktak Đ.O.
Özburun Đ.O.
Karayokuş Đ.O.
Dipevler Đ.O.
Ceylan Emet Đ.O.
Gireceği
Ders
Saati
Görevlendirildiği Branş
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Okul Öncesi Öğr.
1
21
22
Fahriye Merve TAKTAK
Mustafa KUZU
Okul Öncesi Öğr.
Zihinsel engelli
23
Hakkı AKBAL
Zihinsel Engelli
24
Feride LEBA
Okul Öncesi Öğr.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Emel ÇINAR
Şadiye TELLĐ
Özge KAMBER
Hacer BERK
Melike DEMĐRER
M.Mustafa ÖZDEMĐR
Esma YILDIRIM
Kübra KOR
Kübra TURHAN
Ahmet Burak ÇEVĐK
Murat ÇAKIRER
Ayşe YAVUZ
Okul Öncesi Öğr.
Okul Öncesi Öğr.
Đlköğretim Matematik
Đşletme
Đlköğretim Matematik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyat
Türk Dili ve Edebiyat
Türk Dili ve Edebiyat
Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
36
37
Osman OKUMUŞ
Türkçe Öğretmenliği
38
Sevil YAVUZTÜRK
Türkçe Öğretmenliği
Naciye Nurettin Taktak Đ.O.
Ş.T.M.G.Özel Eğitim Uygulama
Merkezi
Ş.T.M.G.Özel Eğitim Uygulama
Merkezi
Ş.T.M.G.Özel Eğitim Uygulama
Merkezi
Okul Öncesi Öğr.
Okul Öncesi Öğr.
Karayokuş Đ.O.
Kemerkaya Đ.O.
Bahçelievler M.T.A.L.
Đ.Karasekreter Đ.O.
Bolvadin Đmam Hatip Lisesi
Sulçuklu M.T.A.L.
Yakup Şevki Paşa M.T.A.L.
Bolvadin Anadolu Lisesi
Bolvadin Mesleki ve Teknik A.L.
Alkasan O.O.
Hacı Ali – Meryem Birdane O.O.
Dişli Atatürk O.O.
Bolvadin Đ.H.L.
Özburun ortakulu
Alpaslan ortaokulu
Okul Öncesi Öğr.
Okul Öncesi Öğr.
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Kemalettin Sami Paşa O.Okulu
39
40
41
42
43
Hacer EMRULLAHOĞLU
Filiz TÜRKER
Sibel BEDEL
Đngilizce
Đngilizce
Almanca
Mevlüt ERGÜN
Mustafa ŞAHĐN
Almanca
Din Kültürü
R.S. – Y.K. Sosyal Bilimler Lisesi
M.H.G. Anadolu Lisesi
M.H.G. Anadolu Lisesi
Kemalettin Sami Paşa O.O.
Bolvadin Anadolu Lisesi
Gazi O.O.
Selçuklu M.T.A.L.
Okul Öncesi Öğr.
Okul Öncesi Öğr.
30
26
30
26
28
24
30
23
20
18
10
22
6
4
8
4
4
30
30
16
14
26
16
14
Türkçe
Türkçe
Bilişim
Teknoloji ve Tasarım
Bilişim
Teknoloji ve Tasarım
Đngilizce
Đngilizce
Almanca
Đngilizce
Almanca
Din Kültürü
2
44
45
46
Hatice Büşra KEKEÇ
Din Kültürü
Mehmet ÖZBUNAR
Feyza Filiz KAYACAN
Ayşe Dudu GÖZELEL
Din Kültürü
Din Kültürü
Din Kültürü
Yaşar BOZKUŞ
Din Kültürü
Muzaffer KUCUR
Fatıma EREN
Din Kültürü
Fizik
Gözde DEMĐRELLĐ
Fizik
47
48
49
50
51
Şehri ÇĐNKILIÇ
Biyoloji
Yasemin TUNÇER
Kimya
Muammer SÖNMEZ
Habibe ÖZDĐL
Reşit Toner ASLAN
Kimya
Beden Eğitimi
Beden Eğitimi
Kübra AYGÜN
Fen Bilgisi
Mehmet Raşit GÖKGÖZ
Sebahat ALPAY
Fen Bilgisi
Fen Bilgisi
Hatice OK
Đsmail ERDEM
Ayşe Nur HATEMOĞLU
Fen Bilgisi
Tarih
Coğrafya
Mustafa GÖK
Sosyal Bilgiler
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Bahçelievler M.T.A.L.
Bolvadin M.T.A.L.
Fatih Anadolu Lisesi
Ceylan Emet O.O.
Derekarabağ O.O.
M.H.G. Anadolu Lisesi
Yörükkaracaören O.O.
Yörükkaracaören O.O.
Özburun O.O.
Ayfer Ceylan Emet Fen L.
Bolvadin M.T.A.L.
Sıddıka Metin M.T.A.L.
Bahçelievler M.T.A.L.
Selçuklu M.T.A.L.
Ayfer Ceylan Emet Fen L.
M.H.G. Anadolu Lisesi
Ayfer Ceylan Emet Fen L.
Sıddıka Metin M.T.A.L.
Fatih Anadolu Lisesi
Bolvadin Mesleki ve Teknik A.L.
Ayfer Ceylan Emet Fen L.
Ahmet Emet Đ.H.O.O.
Selçuklu M.T.A.L.
Alparslan O.O.
Selçuklu M.T.A.L.
Bolvadin Anadolu Lisesi
Özburun O.O.
Özburun O.O.
Gazi O.O.
Bolvadin Mesleki ve Teknik A.L.
Anadolu Đ.H.L.
Selçuklu M.T.A.L.
Gazi Ortaokulu
17
12
23
20
20
10
16
12
22
16
12
8
10
8
16
14
8
8
14
30
24
17
12
22
8
20
16
14
30
30
20
8
30
Din Kültürü
Din Kültürü
Din Kültürü
Din Kültürü
Din Kültürü
Sosyal Bilgiler
Din Kültürü
Fizik
Fizik
Biyoloji
Kimya
Kimya
Beden Eğitimi
Beden Eğitimi
Fen ve Teknoloji
Kimya
Biyoloji
Fen ve Teknoloji
Đngilizce
Fen ve Teknoloji
Tarih
Coğrafya
Sosyal Bilgiler
3
64
Fatma AYDIN
Felsefe
65
66
Müge KOCABAŞ
Mustafa ALTIN
Berçem Altaş KALKAN
Çevre Müh.
Veteriner
Biyoloji
67
68
69
70
Müjgan DERE
Ulviye Nur YÜKSELDĐ
Beytullah TAŞPINAR
Jeoloji Müh.
Đngilizce
Tesisat
71
Ethem DABANLI
Orman Mühendisi
72
73
Mehmet ERGÜN
Mustafa AKGÜNGÖR
Esma YILMAZ
Hukuk
Kamu Yönetimi
Đşletme
Đsa GÖKSU
Serpil GÜNEY
Merve Nur ÖZAYDIN
Deniz ÇULCU
Đlköğretim Matematik
Đşletme
Gıda Müh.
Đktisat
Samet SÖNMEZ
Sıddıka KOYUNCU
Mehmet ÇAN
Selin KARABĐGALI
Felsefe
Çalışma Ekn.
Arkeoloji
Turizm Đşl.
82
83
Ahmet KARACA
Türkoloji
84
Halil Đbrahim ERTÜRK
Türk Dili ve Edb.
85
86
Sevda ÖREN
Sare Şeyma UŞAKLI
Müzik
Sosyal Bilgiler
74
75
76
77
78
79
80
81
Bolvadin Đ.H.L.
Selçuklu M.T.A.L.
M.H.G. Anadolu Lisesi
Bolvadin Mesleki ve Teknik A.L.
Selçuklu M.T.A.L.
Bahçelievler M.T.A.L.
Bolvadin Mesleki ve Teknik A.L.
Bolvadin Mesleki ve Teknik A.L.
Bolvadin Mesleki ve Teknik A.L.
Eyfer Ceylan Emet Fen Lisesi
Hacı Ali – Meryem Birdane O.O.
Kemalettin Sami Paşa Đ.O.
Alparslan O.O.
Gazi O.O.
Kemerkaya O.O.
Dişli O.O.
Alparslan O.O.
Bolvadin Đ.H.L.
Özburun O.O.
Gazi Orta Okulu
Hacı Ali Meryem Birdane O.O.
Gazi O.O.
Yakup Şevki Paşa M.T.A.L.
Kemerkaya O.O.
Dişli O.O.
Sıddıka Metin M.T.A.L.
Dişli O.O.
Selçuklu M.T.A.L.
Özburun O.O.
Bahçelievler M.T.A.L.
Karayokuş O.O.
Gazi O.O.
Atatürk Đ.O.
16
4
30
25
15
15
Felsefe
Đngilizce
Biyoloji
Biyoloji
Đngilizce
Đngilizce
Đngilizce
8
10
4
4
26
30
22
6
30
24
30
24
5
26
30
30
20
6
24
6
16
14
21
20
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Đngilizce
Đngilizce
Đngilizce
Đngilizce
Đngilizce
Đngilizce
Đngilizce
Đngilizce
Đngilizce
Müzik
Đngilizce
4
87
88
89
90
91
92
93
Gülsün ESMER
Esma YILDIRIM
Hatice Nur ÖZSOY
Meryem ÇAKMAK
Pınar DEMĐREL
Rahime Nur BORLU
Emine GÜMÜŞ
Derviş ÖZÇAL
Müdür Yardımcısı
Sosyal Bilgiler
Türk Dili ve Edb.
Çağdaş Türk Leh.
Đlahiyat
Đşletme
Fen Bilgisi Öğr.
Fen Bilgisi
Hakan ÇUHADAR
Okul Müdürü
Gazi O.O.
Alkasan O.O.
Derekarabağ O.O.
Bolvadin Đmam Hatip Lisesi
Bolvadin Đmam Hatip Lisesi
Gazi O.O.
Kurucaova O.O.
Mustafa NURDAL
Okul Müdürü
21
27
25
30
30
30
16
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Türkçe
Meslek Dersleri
Đngilizce
Fen ve Teknoloji
Fen ve Teknoloji
Özcan KARPUZ
Şube Müdürü
5
Download

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİx