Afyonkarahisar
8 Mart / Saat 11:00
“2 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi”
(Çay Barajı, Armutlu Göleti ve Sul.)
Sayın Bakanım,
Sayın Valim,
Sayın Milletvekillerim,
Sayın Belediye Başkanım,
Genel Müdürlerim, Saygıdeğer Afyonkarahisarlılar,
değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın
değerli temsilcileri, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor,
Temel Atma Merasimine hoş geldiniz diyorum.
1
Bugün burada Afyonkarahisar için son derece önemli olan
Çay Barajı’nın ve Armutlu Göleti ve Sulaması’nın temelini
atacağız.
Ülkemizde su denildiğinde akla gelen ilk kuruluş olan Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşımıza içme suyu temin
etmek, hidroelektrik enerji üretmek, su bekleyen
topraklarımıza sulama suyu temin etmek ve taşkın koruma
tesisleri inşa etmek adına 60 yıldır çalışmalarını büyük azim
ve karalılıkla sürdürmektedir.
2
Geride bıraktığımız 60 yıl içerisinde 770 adet baraj ve göleti
işletmeye almanın, 3,44 milyon hektar alanı sulu tarıma
kavuşturmanın, 1 milyon 275 bin hektar tarım arazisini
taşkından korumuş olmanın ve 34 milyon kişiye 3,36 milyar
metreküp içme, kullanma ve sanayi suyunu temin etmiş
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hedefimiz 2023 yılı
itibariyle ülkemizin sulanabilir alanı olan 8,5 milyon hektar
araziyi sulu tarıma açmaktır. Bu hedef doğrultusunda; miktarı
ve zamanı bölgelere göre farklılık gösteren ülkemiz yağış
rejimi, milli servetimiz olan suyumuzun baraj ve göletlerde
depolanmasını gerekli kılmaktadır. Suyumuzun bir damlasının
bile heba edilmemesi adına Genel Müdürlüğümüz baraj ve
gölet inşa etmeye devam etmektedir.
3
Bu hedef doğrultusunda 1954 yılından beri çalışmalarını
sürdüren kurumumuz özellikle 2003 yılından itibaren çok
başarılı çalışmalara imza atmıştır.
O dönemdeki Genel Müdürümüz ve şimdiki Orman ve Su
İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU’nun
öncülüğünde yeni yatırım stratejileri belirlenmiş, ivedilikle
uygulamaya konulmuş ve yarım kalan yatırımların ülkemiz
ekonomisine kazandırılması adına çok önemli neticeler elde
edilmiştir.
Sayın Bakanım,
Yüksek müsaadelerinizle temeli atılacak tesislerle alakalı kısa
bir bilgi vermek istiyorum.
4
Bugün temelini atacağımız tesis, temelden 105 metre gövde
yüksekliği ile Afyonkarahisar’ın en yüksek barajı olacak ve
14,9 milyon m3 su depolanacak olan Çay Barajı’dır.
Barajımızın gövde hacmi 2 841 895 m3’tür.
120.000.000 TL maliyetle 28.10.2016 tarihinde tamamlanması
planlanan bu baraj ile Afyonkarahisar ili Çay ilçesine ait
18.550 dekar tarım arazisinin sulanması, bunun yanında Çay
İlçe merkezi ve Çay ilçesine ait Yeşilyurt, Çayırpınar,
Cumhuriyet, Pınarkaya köyleri ile Bolvadin İlçe merkezi,
Dişli ve Özburun Kasabaları ve Dipevler, Karayokuş,
Nusratlı, Taşlıdere, Yörükkaracaören, Güney, Kutlu ve
Taşağıl köylerine toplamda yılda 7,94 milyon m3 içmekullanma ve sanayi suyu temin edilmesi hedeflenmektedir.
5
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tamamlandığında 770
kişiye istihdam ve milli ekonomiye yılda 15 009 120 TL
( sulama+içmesuyu faydası) fayda sağlanacaktır.
Temelini atacağımız barajımızın sulaması şu an itibariyle
proje aşamasındadır.
Temelini atacağımız tesislerin bir diğeri ise Armutlu Göleti ve
Sulamasıdır.
6
Temelini atacağımız bu projemiz, büyük sulama projeleri
alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma
geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının
karşılanması hedeflenerek başlatılan “GÖLSU 1000 Günde
1000 Gölet” projesi kapsamında inşa edeceğimiz gölet ve
sulama projesidir.
Armutlu Göleti ve Sulaması ile; 1920 dekar zirai alan
sulanacaktır. 950 bin m3 depolama hacmi bulunan, temelden
44,00 m yüksekliğinde kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa
edilecek bu proje 8 milyon 450 bin TL’ye mal olacak ve
tamamlandığında milli ekonomiye yıllık 1 725 000 TL fayda
sağlanacaktır.
7
Ülkemiz genelinde yürüttüğümüz bu dev proje kapsamında,
Afyonkarahisar’da 85 gölet ve sulama projesinin tamamlanması
planlanmış olup, bu rakam Ülkemizde bu proje inşa edilecek en
yüksek rakamdır ve rekor Afyonkarahisar şehrimizdedir.
85 adet projenin; 21 adedi tamamlanmış, 41 adedi inşa
aşamasında, 2 adedi ihale aşamasında, 21 adedi de planlama ve
proje aşamasındadır.
Bu tesislerle toplam 203 025 dekar arazi sulanacak ve milli
ekonomiye yılda 100 milyon TL fayda sağlanacaktır.
8
Sayın Bakanım,
Son 11 yılda Ülkemizin dört bir tarafına olduğu gibi
Afyonkarahisar’a da ciddi yatırım yaptık.
DSİ tarafından Afyonkarahisar’a günümüz rakamlarıyla
toplam 965 500 000 TL yatırım yapılmıştır.
Bu dönemde 179 adet iş ( 41 adedi sulama, 25 adedi ilçelerde
dahil içmesuyu, 109 taşkın koruma, 4 adet ağaçlandırma
tesisi) tamamlanmış olup, bu tesislerle;
9
 210.800 dekar zirai arazi sulanmıştır. Ayrıca İl Özel
İdaresi tarafından yapılan 132 adet YAS sulama
projesiyle 203.102 dekar arazi sulamaya açılmıştır.
 Afyonkarahisar İl Merkezi ile muhtelif ilçe ve beldelere
yılda toplam 16.325.000 m3 içme suyu temin edilmiş,
 Afyonkarahisar İl Merkezi, 9 ilçe, 291.360 dekar zirai
arazi, 36 belde, 55 köy, 2 mahalle taşkınlardan
korunmuştur.
Tamamladığımız projelerin yanı sıra devam ettirdiğimiz son
derece önemli projelerimiz bulunmaktadır.
10
Devam Eden İşler
Çay Barajı’nın yanı sıra,
Hocalar Devlethan (Sandıklı Yavaşlar Barajı) (14.380 dekar
zirai araziye sulama suyu temin edeceğiz.),
16 adet dere ıslahı
Proje
Afyonkarahisar ve Civar Yerleşimlerin İçmesuyu Temini,
Bolvadin ve Çay İçmesuyu Arıtma Tesisi,
Hocalar Devlethan (Sandıklı Yavaşlar) Barajı Sulaması,
11
Planlama
Akarçay Havzası Master Plan Çalışmaları,
Akarçay Havzası Yeraltısuyu Planlaması
Sayın Bakanım,
Yüksek müsaadelerinizle Çay İlçemize yapılan yatırımlar
hakkında da kısa bilgi vermek istiyorum.
Tamamlanan Tesisler
Çay Eber Regülatörü ve Sulaması 1.320 dekar zirai araziye
sulama suyu temin edeceğiz.
Çay Aydoğmuş Köyü ve Arazisi,
Çay Karamık Kasabası,
12
Çay İnli Kasabası,
Çay Akkonak Kasabası,
Çay Akkonak Kasabası 2. Kısım,
Çay Armutlu Köyü,
Çay Deresinek Deresi,
Çay Eber Deresi,
Çay İlçe Merkezi Elbiz Deresi,
Çay Koçbeyli Ilgın Deresi,
Çay Koçbeyli Ilgın Deresi 2. Kısım,
Çay Deresinek Deresi 2. Kısım taşkın koruma tesisleri
İnşaat
Çay Eber Deresi 2. Kısım Taşkın Koruma Tesisi
13
Çay Yakasinek-Deresinek Regülatör Sulaması; 1.700 dekar
zirai araziye sulama suyu sağlayacağız,
Çay Karamık Göleti ve Sulaması; 4.800 dekar zirai araziye
sulama suyu sağlayacağız.
Çay Karamık – Karacaören - Pazarağaç Göleti ve Sulaması
ile; 2.270 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacağız.
Sözlerime son verirken, suya sevdalı Devlet Su İşleri
çalışanları olarak, bizlere her zaman destekleri ile büyük güç
veren başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a,
Orman ve Su İşleri Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel
EROĞLU’na, milletvekillerimize, valilerimize şükranlarımı
sunuyor, yüklenici firmaların çok değerli çalışanlarına,
14
DSİ mensubu kıymetli mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen
herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor,
temelini atacağımız bu tesislerin ülkemize ve aziz milletimize
hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı ile selamlıyorum.
15
Download

Çay Barajı ve Armutlu Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi