T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/220/1225945
Konu: Abidin Kaan ÜÇTAŞ
04/02/2015
.................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 03/02/2015 tarihli ve 1183379 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, Abidin Kaan ÜÇTAŞ ile ilgili yazı ekte gönderilmiş olup,
okulunuz öğrencisi olup olmadığının araştırılarak Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKİ
Yazı (4 Adet)
:
:
DAĞITIM
Tüm İlkokullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4089-1be9-32d3-ac0e-bc96 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/220/1183379
Konu: Abidin Kaan ÜÇTAŞ
03/02/2015
.................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : Kırıkhan Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 21/01/2015 tarih ve
693446 sayılı yazısı.
İlgi yazı gereği ;İlimiz Kırıkhan İlçesi Cumhuriyet İlkokulu 1.Sınıf öğrencisi Abidin
Kaan ÜÇTAŞ'ın öğrenim görmekte iken, sürekli devamsız durumuna düşen ve yapılan
araştırmalar sonucunda, ikamet adreslerinde oturmadığı tespit edilen ve yeni adresi tespit
edilemeyen, öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 18.maddesine göre, İlçeniz okullarında devam edip etmediğinin
araştırılmasını, devam ediyor ise ilgili okul Müdürlüğünce e-okuldan naklinin istenmesini ve
sonucundan Temel Eğitim Hizmetleri Şubesine bilgi verilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:3 Adet Yazı
D AĞ IT I M:
Tüm Kaymakamlıklarına (MEM)
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ayrıntılı Bilgi İçin: Arif EVGİ Bil.İşlt.
Ürgenpaşa Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cad.14. Sokak 31040 Antakya/Hatay
Telefon :0 326 227 68 68 Dahili 1127
Faks :0 326 227 64 91
Elektronik Ağ :hatay.meb.gov.tr –www.hataymeb.gov.tr E-posta :[email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8877-8b8d-3db1-be7d-2ee9 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
KIRIKHAN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/200/693446
Konu: Abidin Kaan ÜÇTAŞ
21/01/2015
HATAY VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlçemiz Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğünün 14/01/2015 tarih ve 12 sayılı, sürekli
devamsız öğrenci olan 1. Sınıf öğrencisi Abidin Kaan ÜÇTAŞ' ın ikamet adresinden
taşındığına ilişkin yazısı ve ekli tutanak ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Halil UYUMAZ
Kaymakam
EK:
1-Yazı Örneği (1 Sayfa)
2-Tutanak
(1 Sayfa)
Kanatlı Cad. No:1 Kırıkhan/HATAY
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için Memur:M.AYDIN
Tel: (0 326)3441011
Faks: (0 326)3448214
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4e58-ddf8-37be-b38e-48df kodu ile teyit edilebilir.
TUTANAKTIR
14/01/2015
Kirikhan Cumhuriyet Ilkokulu 1/A smifindan 11507325060 T.0 kimlik numarah,
18/05/2007 Kirikhan dogumlu, Musa ye Mevltide oglu Abidin Kaan OcTA$ sUrekli olarak
devamsizdir. Gundiiz Mahallesi, Karacam Sokak No:21 adresinde ikamet ediyorken,
okulumuz ahm bolgesinden ta§mmi§lardir. Yapilan turn ara§nrmalarda herhangi bir bilgiye
ulaWamann§nr. Yeni adresleri bilinmemektedir.
Murat VURAL
Muhamttet ASLAN
Osman Oriur GENE'
Okul Mtidtirti
Mild& Yardimcisi
Mud& Yardimcisi
Download

Abidin Kaan ÜÇTAŞ - yayladağı ilçe millî eğitim müdürlüğü