INFORMACE PRO DODAVATELE – BYTY
Praha 5 - Smíchov - lokalita Rezidence Park
Nikolajka
Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
Odeslání poptávky (I. kolo): březen 2015
Odevzdání nabídek (I. kolo): duben 2015
Jednání o ceně a smlouvě o dílo: květen 2015
PRAHA
SMÍCHOV
Realizace
Objekt
Zahájení
Dokončení
červen 2015
listopad 2016
Popis stavby a technologie
• celkem 41 jednotek (kategorie 1+kk až 5+kk)
• podlažnost objektu - 3PP až 7NP • celková užitná plocha objektu - 5.049,49 m2, z toho byty 2.646,80 m2 • obestavěný prostor objektu - 19.216,31 m2 Základní konstrukční řešení
• založení na monolitické betonové základové desce + piloty
• nosný systém monolitický stěnový příčný systém + monolitické stropy
• obvodové zdivo betonové popř. zděné
• vnitřní zdivo a příčky zděné
• dřevěná okna
• standard provedení: REZIDENCE
CENTRAL GROUP a. s., tel.: 226 222 222, [email protected], www.central-group.cz
1/1
Download

INFORMACE PRO DODAVATELE – BYTY