ODPADKY
parc.č. 324
č.p.7
SLUŽEBNA
POLICIE
parc.č. 321/20
parc.č. 324
ZASTAVĚNÁ PLOCHA
597,33 m²
OBESTAVĚNÝ PROSTOR
5092,00 m³
SLUŽEBNA POLICIE NA MÍSTĚ PŮVODNÍ ORDINACE V číslo popisné 7
parc.č. 327/1
HIP
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ING. JAN ŠPAČEK
Lesní 26/2085
370 06 Č. Budějovice
IČ : 18286526
městský úřad
Soukromá projekční kancelář
ved. projektant
Ing. Jan Špaček
investor
KLADNO
stavba
vypracoval
Eva Gregorová
podpis
č.zakázky
OBEC KAČICE
MASARYKOVA 20, 273 04 KAČICE
01-2010
č.vyhotovení
MULTIFUNKČNÍ DŮM PRO SENIORY
V KAČICI
objekt
VENKOVNÍ ÚPRAVY
výkres
č.výkresu
SITUACE
datum
stupeň
1/2010
STUDIE
měřítko
form. A4
1 :250
2
1
+11.495
+3.25
±0.00
POHLED JIHOVÝCHODNÍ
HIP
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ING. JAN ŠPAČEK
Lesní 26/2085
370 06 Č. Budějovice
IČ : 18286526
městský úřad
Soukromá projekční kancelář
ved. projektant
investor
KLADNO
stavba
Ing. Jan Špaček
vypracoval
Eva Gregorová
podpis
č.zakázky
OBEC KAČICE
MASARYKOVA 20, 273 04 KAČICE
01-2010
č.vyhotovení
MULTIFUNKČNÍ DŮM PRO SENIORY
V KAČICI
objekt
VLASTNÍ OBJEKT
výkres
č.výkresu
POHLED JIHOVÝCHODNÍ
datum
stupeň
1/2010
STUDIE
měřítko
form. A4
1 :100
4
6
+11.75
+10.01
+9.095
+6.55
+6.70
+4.705
+4.30
+3.805
+3.40
±0.00
±0.00
±0.00
POHLED JIHOZÁPADNÍ
HIP
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ING. JAN ŠPAČEK
Lesní 26/2085
370 06 Č. Budějovice
IČ : 18286526
městský úřad
Soukromá projekční kancelář
ved. projektant
vypracoval
Eva Gregorová
podpis
investor
KLADNO
stavba
Ing. Jan Špaček
č.zakázky
OBEC KAČICE
MASARYKOVA 20, 273 04 KAČICE
01-2010
č.vyhotovení
MULTIFUNKČNÍ DŮM PRO SENIORY
V KAČICI
objekt
VLASTNÍ OBJEKT
výkres
č.výkresu
POHLED JIHOZÁPADNÍ
datum
stupeň
1/2010
STUDIE
měřítko
form. A4
1 :100
4
9
+11.75
+11.495
+7.45
+6.55
+6.25
+5.725
+3.25
±0.00
±0.00
POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
HIP
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ING. JAN ŠPAČEK
Lesní 26/2085
370 06 Č. Budějovice
IČ : 18286526
městský úřad
Soukromá projekční kancelář
ved. projektant
vypracoval
Eva Gregorová
podpis
investor
KLADNO
stavba
Ing. Jan Špaček
č.zakázky
OBEC KAČICE
MASARYKOVA 20, 273 04 KAČICE
01-2010
č.vyhotovení
MULTIFUNKČNÍ DŮM PRO SENIORY
V KAČICI
objekt
VLASTNÍ OBJEKT
výkres
č.výkresu
POHLED SEVERVÝCHODNÍ
datum
stupeň
1/2010
STUDIE
měřítko
form. A4
1 :100
4
8
+11.75
+11.495
+10.01
+3.25
±0.00
±0.00
POHLED SEVEROZÁPADNÍ
HIP
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ING. JAN ŠPAČEK
Lesní 26/2085
370 06 Č. Budějovice
IČ : 18286526
městský úřad
Soukromá projekční kancelář
ved. projektant
investor
KLADNO
stavba
Ing. Jan Špaček
vypracoval
Eva Gregorová
podpis
č.zakázky
OBEC KAČICE
MASARYKOVA 20, 273 04 KAČICE
01-2010
č.vyhotovení
MULTIFUNKČNÍ DŮM PRO SENIORY
V KAČICI
objekt
VLASTNÍ OBJEKT
výkres
č.výkresu
POHLED SEVEROZÁPADNÍ
datum
stupeň
1/2010
STUDIE
měřítko
form. A4
1 :100
4
7
11000
011
1500
010
09
012
08
06
01 - VSTUP
02 - JÍDELNA
03 - DISTRIBUCE VÁRNIC
04 - KUCHYNĚ
05 - CHLADÍCÍ BOX
06 - SKLAD POTRAVIN
07 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI
08 - KANCELÁŘ HOSPODÁŘKA
09 - VÝDEJ STRAVENEK
010 - ZÁSOBOVÁNÍ
011 - ODPADKY
012 - KOMERČNÍ PROSTOR (KADEŘNICTVÍ)
013 - BYT PRO PARAPLEGIKA
014 - ORDINACE - RECEPCE
015 - ČEKÁRNA A WC
016 - OBVODNÍ LÉKAŘ
017 - STOMATOLOGIE
018 - ČEKÁRNA GYNEKOLOGIE
019 - SESTRA
020 - LÉKAŘ
021 - ČEKÁRNA DĚTI
022 - LÉKAŘ
023 - ÚKLID PRO ORDINACE
024 - SCHODIŠTĚ
07
30900
05
04
41810
38710
03
02
ZASTAVĚNÁ PLOCHA
024
OBESTAVĚNÝ PROSTOR
KALKULACE NÁKLADŮ
TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
NÁKLADY CELKEM
01
597,33 m²
5092,00 m³
5092 x 7055 = 35.928.000 Kč + platná DPH
3.000.000 Kč + platná DPH
38.928.000 Kč + platná DPH
14720
013
014
015
023
021
017
022
020 019
1600
1500
016
10910
018
6300
8020
8680
5490
28490
HIP
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ING. JAN ŠPAČEK
Lesní 26/2085
370 06 Č. Budějovice
IČ : 18286526
městský úřad
Soukromá projekční kancelář
ved. projektant
investor
KLADNO
stavba
vypracoval
Eva Gregorová
č.zakázky
OBEC KAČICE
MASARYKOVA 20, 273 04 KAČICE
01-2010
č.vyhotovení
MULTIFUNKČNÍ DŮM PRO SENIORY
V KAČICI
objekt
výkres
Ing. Jan Špaček
podpis
VLASTNÍ OBJEKT
č.výkresu
ROZMĚROVÁ KOORDINACE, ODHAD NÁKLADŮ
datum
stupeň
1/2010
STUDIE
měřítko
form. A4
1 :100
4
5
011
010
09
012
08
06
01 - VSTUP
02 - JÍDELNA
03 - DISTRIBUCE VÁRNIC
04 - KUCHYNĚ
05 - CHLADÍCÍ BOX
06 - SKLAD POTRAVIN
07 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI
08 - KANCELÁŘ HOSPODÁŘKA
09 - VÝDEJ STRAVENEK
010 - ZÁSOBOVÁNÍ
011 - ODPADKY
012 - KOMERČNÍ PROSTOR (KADEŘNICTVÍ)
013 - BYT PRO PARAPLEGIKA
014 - ORDINACE - RECEPCE
015 - ČEKÁRNA A WC
016 - OBVODNÍ LÉKAŘ
017 - STOMATOLOGIE
018 - ČEKÁRNA GYNEKOLOGIE
019 - SESTRA
020 - LÉKAŘ
021 - ČEKÁRNA DĚTI
022 - LÉKAŘ
023 - ÚKLID PRO ORDINACE
024 - SCHODIŠTĚ
07
05
04
03
02
024
01
013
015
014
023
021
018
016
017
022
020 019
HIP
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ING. JAN ŠPAČEK
Lesní 26/2085
370 06 Č. Budějovice
IČ : 18286526
městský úřad
Soukromá projekční kancelář
ved. projektant
investor
KLADNO
stavba
Ing. Jan Špaček
vypracoval
Eva Gregorová
podpis
č.zakázky
OBEC KAČICE
MASARYKOVA 20, 273 04 KAČICE
01-2010
č.vyhotovení
MULTIFUNKČNÍ DŮM PRO SENIORY
V KAČICI
objekt
VLASTNÍ OBJEKT
výkres
č.výkresu
PŮDORYS 1.NP
datum
stupeň
1/2010
STUDIE
měřítko
form. A4
1 :100
4
2
1.14
1.1 - SCHODIŠTĚ
1.2 - ŠKOLKA PRO SENIORY
1.3 - ŠATNA + WC
1.4 - KUCHYNĚ - SVAČINY
1.5 - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
1.6 - LOŽNICE
1.7 - TERASA
1.8 - ZÁZEMÍ OBSLUHY
1.9 - ÚKLID
1.10 - PAVLAČ
1.11 - BYT 2+KK
1.12 - BYT 2+KK
1.13 - BYT 2+KK
1.14 - BYT 2+KK
1.13
1.10
1.12
1.11
1.1
1.2 1.3
1.8
1.9
1.4
1.6
1.5
1.7
HIP
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ING. JAN ŠPAČEK
Lesní 26/2085
370 06 Č. Budějovice
IČ : 18286526
městský úřad
Soukromá projekční kancelář
ved. projektant
investor
KLADNO
stavba
Ing. Jan Špaček
vypracoval
Eva Gregorová
podpis
č.zakázky
OBEC KAČICE
MASARYKOVA 20, 273 04 KAČICE
01-2010
č.vyhotovení
MULTIFUNKČNÍ DŮM PRO SENIORY
V KAČICI
objekt
VLASTNÍ OBJEKT
výkres
č.výkresu
PŮDORYS 2.NP
datum
stupeň
1/2010
STUDIE
měřítko
form. A4
1 :100
4
3
2.1 - SCHODIŠTĚ
2.2 - PŮDA (KOMORY K BYTŮM)
2.3 - PAVLAČ
2.4 - BYT 2+KK
2.5 - BYT 2+KK
2.6 - BYT SPRÁVCE 2+1
2.6
2.3
2.5
2.4
2.1
2.2
HIP
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ING. JAN ŠPAČEK
Lesní 26/2085
370 06 Č. Budějovice
IČ : 18286526
městský úřad
Soukromá projekční kancelář
ved. projektant
investor
KLADNO
stavba
Ing. Jan Špaček
vypracoval
Eva Gregorová
podpis
č.zakázky
OBEC KAČICE
MASARYKOVA 20, 273 04 KAČICE
01-2010
č.vyhotovení
MULTIFUNKČNÍ DŮM PRO SENIORY
V KAČICI
objekt
VLASTNÍ OBJEKT
výkres
č.výkresu
PŮDORYS 3.NP
datum
stupeň
1/2010
STUDIE
měřítko
form. A4
1 :100
4
4
Download

č.p.7 1 - Kačice