Příloha č. 1
www.nasdum.cz | [email protected] | 284 019 155
INDIVIDUÁLNÍ NÁVRH RODINNÉHO DOMU - DOTAZNÍK
každá 6. zdarma
Vážení zájemci o stavbu rodinného domu, tento dotazník slouží především pro Vaší orientaci a zformulování
výchozí představy o uspořádání Vašeho rodinného domu. Vyplněním tohoto dotazníku zároveň poskytnete
zpracovateli nezbytné podklady pro zpracování návrhu. Podrobnost zpracování - vyplnění je plně dobrovolné,
ale čím zpracovateli poskytnete podrobnější informace - tím se individuální návrh rodinného domu více ztotožní
s Vaší představou optimálního - a tedy Vašeho ideálního rodinného domu.
Individuální návrh rodinného domu - obsah:
1. Textová část:
jméno a příjmení objednatele, adresa, obestavěný prostor, zastavěná plocha,
orientační cena realizace
2. Výkresová část v měřítku
půdorys: suterénu, přízemí, patra (podkroví); pohled: východní, jižní, západní, severní
9 600 Kč vč. DPH
Individuální návrh rodinného domu - cena:
cena je odečitatelnou položkou z dašlího stupně dokumentace
I.
Identifikační údaje objednatele
nutno vyplnit všechny údaje
Jména a příjmení
Ulice
Číslo popisné
PSČ
Obec
Telefon
E-mail
Vzor pro vyplnění:
Požadji, ale nevím užitnou plochu
Požadji, a vím užitnou plochu
Nepožaduji
Nevím
buď
nebo
ANO
ANO
NE
NEVÍM
m2
m2
m2
m2
II.
Identifikační údaje stavební parcely
nutno vyplnit pouze v případě zájmu o návštěvu architekta na parcele
Požaduji návštěvu architekta na parcele
(honorář: 630 Kč/hod + cestovné: 4,44 Kč/km, ceny vč. DPH)
Obec
Katastrální území
Ulice
Číslo parcely
Velikost parcely
m2
Pokud nemáte zájem o návštěvu architekta na parcele, pro vhodný návrh rodinného domu
můžete zaslat spolu s vyplněným dotazníkem fotografie parcely a jejícho okolí.
Veškeré tyto požadavky budou v individuálním návrhu rodinného domu zohledněny za předpokladu, že se
navzájem nevylučují
nevylučují, volba přednostního požadavku v případě nemožnosti zohlednění obou (více) požadavků
(upřednostnění) bude na zpracovateli individuálního návrhu rodinného domu.
1/4
www.nasdum.cz | [email protected] | 284 019 155
Příloha č. 1
INDIVIDUÁLNÍ NÁVRH RODINNÉHO DOMU - DOTAZNÍK
každá 6. zdarma
III.
Funkce - dispozice domu
rozsah a podrobnost vyplnění - dobrovolné
Velikost domu - užitná plocha
nevím
do 100 m2
100 - 150 m2
2
150 - 200 m
2
200 - 250 m
2
250 - 300 m
Zastavěná plocha
nevím
m2
do 70
m2
70-100
100-150
jiná-jaká
Půdorysný tvar domu
nevím
obdélník
čtverec
m2
m2
ve tvaru L
členitý
jiný-jaký
Požadované místnosti
suterén
Závětří
Zádveří
Hala
Obývací pokoj - izolovaný
Obývací pokoj - s jídelnou
Ob. pokoj - s jídelnou + kuchyní
Jídelna - izolovaná
Jídelna - s kuchyní
Kuchyně - izolovaná
Pracovna - pokoj pro hosty
Koupelna - izolovaná
Koupelna + WC
WC - izolované
Ložnice rodičů
Pokoj I
Pokoj II
Pokoj III
Prádelna - sušárna
Spíž
Komora
Šatna
Technická místnost
Hobby místnost
Sklad
přízemí
cca
m
2
cca
m2
cca
m
2
cca
m2
cca
m
2
cca
patro (podkroví)
cca
m
2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m
2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m
2
cca
m2
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m
2
cca
m
2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m
2
cca
m
2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m
2
cca
m
2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m
2
cca
m
2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m
2
cca
m
2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m
2
cca
m
2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
m2
cca
2
cca
2
cca
m2
m
m
rozsah a podrobnost vyplnění - dobrovolné
Veškeré tyto požadavky budou v individuálním návrhu rodinného domu zohledněny za předpokladu, že se
navzájem nevylučují, volba přednostního požadavku v případě nemožnosti zohlednění obou (více) požadavků
2 / 4 (upřednostnění) bude na zpracovateli individuálního návrhu rodinného domu.
Příloha č. 1
www.nasdum.cz | [email protected] | 284 019 155
INDIVIDUÁLNÍ NÁVRH RODINNÉHO DOMU - DOTAZNÍK
každá 6. zdarma
Podlažnost
nevím
suterén
Počet bytových jednotek
1 bytová jednotka
2 bytové jednotky
Vstup do domu
sever
východ
přízemí
1.patro (podkroví)
3 bytové jednotky
jih
západ
Bezbarierové řešení
ano
ne
Orientace obývacího pokoje
sever
východ
jih
západ
Parkování pro auto
ne
parkovací stání samostatné
parkovací stání součástí domu
garáž samostaná
garáž součástní suterénu
garáž součástní přízemí
Počet parkovacích míst
Individuální dispoziční požadavky
bazén součást interieru
sauna
zimní zahrada
fitess
dílna
party místnost
jiné ‐ jaké
IV.
Forma - vzhled domu
rozsah a podrobnost vyplnění - dobrovolné
Vzhled domu
nevím
klasický
moderní
jiný-jaký
Nasazení střechy
nevím
0 cm nad konstr.stropu přízemí 60 cm nad konstr.stropu přízemí
160 cm nad konstr.stropu přízemí
230 cm nad konstr.stropu přízemí
jiné ‐ jaké
Sklon střechy
nevím
45º
min. 35°
17° - 23°
max. 17°
23° - 35°
jiný-jaký
plochá střecha
Veškeré tyto požadavky budou v individuálním návrhu rodinného domu zohledněny za předpokladu, že se
navzájem nevylučují
nevylučují, volba přednostního požadavku v případě nemožnosti zohlednění obou (více) požadavků
(upřednostnění) bude na zpracovateli individuálního návrhu rodinného domu.
3/4
www.nasdum.cz | [email protected] | 284 019 155
Příloha č. 1
INDIVIDUÁLNÍ NÁVRH RODINNÉHO DOMU - DOTAZNÍK
každá 6. zdarma
Podsklepení
nevím
0%
cca 50%
100%
jiné‐jaké
Střecha
nevím
sedlová
sedlová s polovalbou
sedlová s valbou
pultová
stanová
mansarda
plochá
plochá‐zatravněná
jiná ‐ jaká
Výplně otvorů (okna, dveře)
s klasickým parapetem (90 cm)
se sníženým parapetem (40 cm)
s nulovým parapetem
otvíravá+sklopná
posuvná
jiná ‐ jaká
Balkon
nevím
ano ne jiný ‐ jaký
Lodžie
nevím
přízemí
V.
patro
jiná ‐ jaká
Náklady na dům
rozsah a podrobnost vyplnění - dobrovolné
VI.
nevím
do 4,5 mil.Kč
do 2,0 mil. Kč
do 3,0 mil.Kč
do 6,0 mil.kč
Dále mám zájem o
rozsah a podrobnost vyplnění - dobrovolné a nazávazné
nezávaznou konzultaci
dopracování kompletní studie
dokumentace pro územní rozhodnutí
výkaz prací a materiálu
projekt stavby
dokumentace pro stavební povolení
(ohlášení stavby)
V
dne
Podpis
Veškeré tyto požadavky budou v individuálním návrhu rodinného domu zohledněny za předpokladu, že se
navzájem nevylučují
nevylučují, volba přednostního požadavku v případě nemožnosti zohlednění obou (více) požadavků
4 / 4 (upřednostnění) bude na zpracovateli individuálního návrhu rodinného domu.
Download

INDIVIDUÁLNÍ NÁVRH RODINNÉHO DOMU