DRŽÁK KVĚTNÍKŮ „Pavla“
OSTĚNÍ
OTVORY PRO
ZAJIŠŤOVACÍ ČEP
PŘÍČNÍK
KOTVA
PŘÍČNÍKU
RÁM OKNA
VENKOVNÍ
PARAPET
KVĚTINÁČ
Kašír s.r.o., Daliměřice 480, Turnov, 511 01, telefon: 481 322 599, 605 296 958
w w w . k a s i r . c z
DRŽÁK KVĚTNÍKŮ „Pavla“
Doporučený postup montáže
Květináč (truhlík) umístíme na venkovní parapet před
oknem. Vzdálenost zavřeného okna od květináče by
měla být dostatečná pro jeho uzavření.
Kotvu přiložíme na venkovní ostění (bok okenního otvoru) a naměříme vzdálenost od hrany rámu okna až
po venkovní hranu květináče (truhlíku). Kotvu zkrátíme na požadovanou délku (pilkou na železo) a do
předvrtaných otvorů přikotvíme držák alespoň dvěma vruty s minimálním průměrem 6 mm. Vruty musí
být vždy zakotveny do nosné části zdiva! (ne pouze
do zateplení). Vzdálenost mezi jednotlivými vruty
doporučujeme min. 100 mm. Výšku nad venkovním
parapetem určuje výška květináče (truhlíku). Výšku
je třeba určit tak, aby květináč byl dostatečně podepřen příčníkem a aby nedošlo k jeho převážení vahou
převislých rostlin.
Po našroubování kotev naměříme vzdálenost mezi
úchyty, příčník zkrátíme na požadovanou délku
a osadíme boční krytky. Doporučená délka příčníku
je o 5mm menší než naměřená skutečná vzdálenost
mezi úchyty. Po zasazení příčníku zasuneme zajišťovací čep (šroub, závlačku, atd.) do horní části kotvy.
Výše uvedený postup je doporučený. Vždy je nutno
posoudit individuálně technický stav budovy, případnou individuální montáž je třeba vždy přizpůsobit
kvalitě povrchu a materiálu ostění.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené chybnou
montáží, jakýmkoliv neodborným zásahem do výrobku nebo jeho nevhodným umístěním, a tím způsobené škody třetím osobám.
Kotvící materiál (vruty, hmoždinky atd.) není součástí
dodávky.
Kašír s.r.o., Daliměřice 480, Turnov, 511 01, telefon: 481 322 599, 605 296 958
w w w . k a s i r . c z
Download

DRŽÁK KVĚTNÍKŮ „Pavla“