ALTA, a.s.
Výrobně-engineeringová
společnost specializující
se na dodávky
technologických zařízení
pro strojírenství, těžební
průmysl, hutnictví
a energetiku
ALTA je jednou z nejvýznamnějších českých výrobněengineeringových společností v oblasti strojírenství.
Působí v teritoriu střední a východní Evropy, především
v Rusku, Ukrajině a v Bělorusku. Od roku 1991 se
společnost specializuje na dodávky technologických
zařízení pro strojírenství, těžební průmysl, hutnictví
a energetiku.
ALTA jako generální dodavatel technologických celků
nabízí a poskytuje širokou škálu obchodních, projekčních,
engineeringových a finančních služeb v nejvyšší kvalitě.
Díky majetkové akvizici společností skupiny TOS KUŘIM
– OS, a.s. (2005), společnosti SE-MI Technology, a.s.
(2008), ČKD BLANSKO-OS, a.s. (2010) a ŠKODA MACHINE
TOOL, a.s. (2011) disponuje ALTA významnou výrobní
a projekční základnou v oblasti obráběcích strojů
a zařízení pro hlubinnou a povrchovou těžbu.
Díky postavení, které si ALTA vybudovala v bankovním
sektoru, je schopna nabízet svým partnerům celou škálu
úvěrových, platebních i zajišťovacích operací.
Obchodní zastoupení ALTA jsou činná v Ruské federaci
(Moskva, Jekatěrinburg, Magnitogorsk), na Ukrajině
KONTAKT
(Kyjev, Doněck), v Bělorusku (Minsk) a ve Vietnamu.
Uvedená síť obchodních zástupců bezprostředně
v teritoriu představuje jednu z největších konkurenčních
výhod společnosti.
ALTA má v současné době majetkové podíly v řadě
zahraničních společností. Nejvýznamnějšími z nich jsou
TRANSPORT - 21 VEK a ALTA URAL v Jekatěrinburgu
(Ruská federace), ALTA MACHINE TOOL v Moskvě (Ruská
federace) a ALTA UKR v Kyjevě (Ukrajina).
Mezi nejvýznamnější události poslední doby patří např.
uvedení do provozu největší lakovny na světě v rámci
projektu Uralvagonzavod a podepsání významného
kontraktu se společností ZAO Uralmetanolgroup (UMG)
na výstavbu závodu na výrobu metanolu.
ALTA, a.s. – sídlo společnosti
Štefánikova 41
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 541 550 111
Fax: +420 541 550 555
e-mail: [email protected]
www.alta.cz
TOS KUŘIM - OS, a.s.
Blanenská 257
664 34 Kuřim
Česká republika
Tel.: +420 541 101 111
Fax: +420 541 102 355
e-mail: [email protected]
www.tos-kurim.cz
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Tylova 57
301 00 Plzeň
Česká republika
Tel.: +420 378 132 788
Fax: +420 378 134 427
e-mail: [email protected]
www.cz-smt.cz
ČKD BLANSKO-OS, a.s.
Blanenská 257
664 34 Kuřim
Česká republika
Tel.: +420 541 101 111
Fax: +420 541 102 355
e-mail: [email protected]
www.ckd-blansko.cz
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
PLZEŇ
HELSINKI
TOS KUŘIM - OS, a.s.
MOSCOW
BERLIN
LONDON
WARSZAWA
PRAHA
BRNO
BRATISLAVA
WIEN
PARIS
BUDAPEST
ROME
MADRID
ANKARA
ČKD BLANSKO-OS, a.s.
www.alta.cz
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Výrobce těžkých
horizontálních
frézovacích
a vyvrtávacích strojů,
těžkých soustruhů,
otočných stolů
www.cz-smt.cz
Historie obráběcích strojů se značkou ŠKODA sahá až do
roku 1911, postupně se staly symbolem vysoké technické
úrovně, spolehlivosti a dokonalého provedení. Vznikly
unikátní konstrukce, kterými se dnešní nositel této stoleté
tradice, společnost ŠKODA MACHINE TOOL, a.s., řadí mezi
přední světové výrobce obráběcích strojů.
Firma má silný výzkumný, vývojový a konstrukčnětechnologický potenciál tvůrčích pracovníků a udržuje si
náskok v technické úrovni svých výrobků.
Horizontální vyvrtávačky ŠKODA reprezentuje řada
těžkých pinolových horizontek typu HCW s průměrem
vřetena 150–300 mm a hydrostatickým vedením. Těžkou
řadu horizontek doplňuje lehčí řada horizontálních
frézek typu FCW s průměrem vřetena 140 a 150 mm.
Horizontková pracoviště je možné vybavit otočnými stoly
s nosností od 25 do 500 t a řadou různých frézovacích
a vyvrtávacích hlav a dalšího příslušenství. Těžké
soustruhy ŠKODA zastupuje řada s tradičním označením
ŠKODA SR. Ta umožňuje soustružení obrobků do průměru
5 200 mm a hmotnosti až 450 t.
Ve všech případech se jedná o modulární řady, které
TOS KUŘIM - OS, a.s.
dovolují rychle reagovat na potřeby zákazníků a umožňují
výstavbu speciálních pracovišť, např. pro opracování
rotorů turbogenerátorů, rotorů parních turbin, těžkých
klikových hřídelí a dalších těžkých a tvarově náročných
obrobků.
Více jak 90 % produkce je určeno pro export. Mezi
nejvýznamnější teritoria patří Čína, Finsko, Holandsko,
Indie, Japonsko, Kanada, Korea, Německo, Rakousko,
Rusko a Ukrajina.
Výrobce velkých
portálových obráběcích
center a obráběcích
center s posuvným
stojanem
Výrobní program
• Horizontální frézovací a vyvrtávací stroje ŠKODA FCW
• Horizontální frézovací a vyvrtávací stroje ŠKODA HCW
• Hrotové soustruhy ŠKODA SR
• Speciální stroje
• Generální opravy a modernizace
www.tos-kurim.cz
TOS Kuřim byl od svého založení v roce 1942
průkopníkem v zavádění nových technologií do
praxe a obchodní značka firmy se stala celosvětovým
symbolem spolehlivých a přesných obráběcích strojů
s dlouhodobou životností. Společnost dodala více než
90 000 strojů do celého světa. TOS Kuřim disponuje silnou
vývojovou základnou, je dodavatelem komplexních
technologií a unikátních technických řešení.
Výrobní program TOS KUŘIM - OS je zaměřen na velké
frézky a obráběcí centra, která umožňují obrábění
těžkých, rozměrově a tvarově velmi složitých obrobků
až z pěti stran s použitím souvislého řízení v pěti
osách. Jedná se zejména o portálová obráběcí centra
o výkonu 30 – 100 kW s průchodností mezi stojany až
8 000 mm a průchodností mezi stolem a příčníkem až
5 000 mm. Portálová obráběcí centra jsou nabízena
v provedení s pevným a pohyblivým stolem a pevným
a přestavitelným příčníkem.
Součástí výrobního sortimentu jsou také obráběcí centra
s posuvným stojanem o výkonu 28 – 60 kW, se svislým
zdvihem do 6 000 mm, která se nabízejí v provedení
ČKD BLANSKO-OS, a.s.
s výsuvným vyvrtávacím vřetenem nebo s automaticky
výměnnými vřetenovými hlavami. Lze dodat i duo
provedení. Výrobní program zahrnuje i technologická
pracoviště šitá na míru dle potřeb zákazníků.
Hlavní technologickou předností strojů TOS Kuřim je
systém výměnných vřetenových hlav vlastní konstrukce
a výroby. V současnosti je firma nabízí až do výkonu
100 kW, tyto hlavy umožňují vysoce univerzální využití
center od hrubování až po vysokootáčkové obrábění na
čisto.
Stroje mají uplatnění zejména v těžkém strojírenství,
energetice, zbrojařském a leteckém průmyslu, ve výrobě
těžkých stavebních strojů a důlní techniky, v loďařském
a železničním průmyslu.
Výrobce těžkých
svislých soustruhů
v jednostojanovém
nebo dvoustojanovém
provedení
Výrobní program
• Portálová obráběcí centra (řady FRF, FRU, FRP)
• Obráběcí centra s posuvným stojanem (řady FU, FFA)
• Horizontální obráběcí centra s pevným rámem
(řada FO)
www.ckd-blansko.cz
ČKD BLANSKO-OS, a.s. patří mezi významné české
strojírenské společnosti s bohatou tradicí. V moderní
historii po roce 1945 se rozvíjela zejména výroba vodních
turbín. Paralelně s hlavním výrobním programem se od
roku 1951 společnost ČKD BLANSKO specializovala na
vývoj, konstrukci, výrobu a montáž těžkých svislých
soustruhů, tzv. karuselů, v jednostojanovém nebo
dvoustojanovém provedení. V roce 2010 se ČKD
BLANSKO-OS, a.s. stalo členem konsolidovaného
celku skupiny ALTA. Za dobu své existence společnost
dodala více než 730 karuselů do 30 zemí světa.
Karusely společnosti ČKD BLANSKO-OS, a.s. slouží jako
víceprofesní obráběcí centra umožňující soustružení,
frézování, vyvrtávání, vrtání a broušení. Každý stroj
je přizpůsoben specifickým požadavkům zákazníka
a dovybaven opcemi na přání, jako hydrostatické
vedení v lineárních osách X a Z, plynule přestavitelným
příčníkem jako osou W a pojízdným stolem nebo
karuselem jako osa Y. Dvoustojanová provedení (typ
SKD) jsou určena pro obrobky o průměru do 10 000 mm,
výšce do 5 500 mm a hmotnosti do 450 t.
Jednostojanová provedení (typ SKJ) jsou vhodná pro
obrobky o průměru do 16 000 mm, výšce do 6 500 mm
a hmotnosti do 450 t.
Kromě výroby nových strojů firma poskytuje i servisní
služby a dodávky náhradních dílů, včetně nejstarších
typů strojů. Servisní oddělení se také věnuje generálním
opravám karuselů i od jiných výrobců.
Stroje ČKD Blansko mají uplatnění zejména v energetice
- výroba vodních turbín a čerpadel, rotorů a skříní
generátorů a převodovek, dále v těžkém strojírenství
a u výrobců technologií na zpracování oceli.
Výrobní program
• Těžké svislé soustruhy – SKJ – jednostojanové
provedení
• Těžké svislé soustruhy – SKD – dvoustojanové
provedení
• Servisní služby
• Dodávky náhradních dílů
• Generální opravy a modernizace
Download

ČKD BLANSKO-OS, as ŠKODA MACHINE TOOL as