Technická příloha
Doporučení pro montáž držáků okenních parapetů
Neigung = sklon
Doporučení: termické oddělení RV-TI
Druh a počet držáků závisí na místních podmínkách montážního místa, na vyložení
okenních parapetů, na přesah okenního parapetu nad upevňovací základ a na délce
okenního parapetu. (Odchylky od následujících doporučení jsou možné podle
místních podmínek.)
U okenních parapetů s vyložením větším než 150 mm, musí být použity držáky
okenních parapetů, u vyložení pod 150 mm nemusí být držáky obecně používány. Až
do vyložení pod 240 mm musí být použity držáky s cca 20-40 cm od konce okenního
parapetu ve vzdálenosti od sebe max. 100 cm. Jsou-li používány okenní parapety s
vyložením od 240 mm, měla by být maximální vzájemná vzdálenost držáků snížena
na cca 60 cm. Je-li přesah přední hrany okenního parapetu z upevňovacího základu
držáku 160 mm nebo více, měla by být maximální vzdálenost držáků rovněž snížena
na cca 60 cm.
U velmi krátkých okenních parapetů do 800 mm stačí zpravidla jeden (střední) držák.
Pokud je jinými opatřeními zajištěno, že zůstane udržena správná poloha parapetu
během montáže, nemusí být použit držák ani při délkách do 800 mm.
Z tepelně technických důvodů by měly být držáky provedeny s termickým oddělením
mezi okenním parapetem a upevňovacím základem.
Technická příloha
Výběr schématu držáku vychází
z:
Schéma
držáku
Vyložení A
Přesah Ü
0
< 15 cm
-
Délka
okenního
parapetu ≤ 80
cm
Doporučený
držák /pozice
Max. vzdálenosti držáku při
délce okenního parapetu > 80
cm
Vzdálenost od Vzdálenost od
konce
držáku k
okenního
držáku
parapetu
Není potřebný žádný držák
Není potřebný
žádný držák
1
≥ 15 cm
< 16 cm
1 kus středový 20 - 40 cm
cca 100 cm
< 24 cm
držák *
2
≥ 15 cm
≥ 16 cm
1 kus středový 20 - 40 cm
cca 60 cm
< 24 cm
držák *
2
≥ 24 cm
≥ 16 cm
1 kus středový 20 - 40 cm
cca 60 cm
držák *
*Není zapotřebí, pokud je při montáži tlumicích desek a těsnicích pásků zajištěno, že se sklon
okenního parapetu nezmění.
Download

Doporučení pro montáž držáků okenních parapetů