ný
ře .cz
ev h
ot lb
ě w.e
ov w
-n w
R na
ZO OP
PO -SH
E
AUTOMATICKÉ
AUTOMATICKÉ KOTLE
KOTLE NA
NA DŘEVNÍ
DŘEVNÍ
typ TSP
PALIVO
PALIVO
ZDROJ TEPLA.....
Stěžejní
prvek
kompletu,
je
automatický čtyřtahový kotel se šamotovou
vyzdívkou, typ TSP. Palivo nutné pro
bezporuchový provoz je dřevní odpad do
velikosti 3 x 3 cm (piliny, hobliny, štěpky z
drtiče) a vlhkosti do 60%. Součástí kotle,
který
je
vyvinutý
s
vysokou
funkční
bezpečností provozu, je mechanické nebo
hydraulické dávkování paliva do kotle s
elektrickým pohonem dopravníku. Dalšími
součástmi jsou hasící jednotka s termickým
čidlem, pojistný protipožární ventil, tahové
· Instalovaný kotel - TSP 35 ve firmě SOMERLAP
(Anglie-město Mark)
ventilátory
spalovacího
vzduchu,
odlučovač pevných látek, spalinové potrubí
s
odtahovým
ventilátorem,
třísložkový
kovový komín a automatické elektroovládání, s počítačem pro bezobslužný
provoz. Na přání zákazníka lze kotel dodat s
automatickým čištěním výměníku, SMS
hlášením
poruch
kotle
či
možností
dálkového sledování stavu a provozu kotle.
· Kotelna 2,5 MW -s automatickým čištěním výměníku.
TECHNOLOGIE KOTLE.....
Zahrnuje kompletní zařízení kotelny,
vyžadující
pouze
občasný
dozor.
Technologie
je
teplovodního
provozů,
vhodná
vytápění
dílen,
pro
potřeby
dřevařských
sušáren,
řeziva
apod.Veškeré prvky zařízení jsou výrobky
firmy ELBH s.r.o. a jsou schváleny státními
zkušebnami v Ostravě - Radvanicích, Brně a
ČIŽP Praha, viz kopie certifikátu. Firma
ELBH-CZ
s.r.o.
provádí
na
základě
objednávky zákazníků kontrolní měření
emisí z hlediska zákona o ovzduší č.
201/2012 sb., analyzátorem pro měření
spalin TESTO 342 - 3.
· Instalovaný kotel - TSP 100 ve firmě DŘEVOSPOL
Zahoří.
s.r.o.
ný z
e
AUTOMATICKÉ KOTLE NA DŘEVNÍ PALIVO, TYP TSP
vř h.c
e
b
t
l
o .e
ě
v ww
SCHÉMA.....
o
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
n
w
- a
silo nad kotelnou
silo vedle kotelny
R n
Z O OP
PO -SH
E
třívrstvý komín
zásobník dřevního
odpadu
spalinový ventilátor
čtyřtahový
automatický kotel
mechanické
vyprazdňování
spalinové
potrubí
kotelna
hasící jednotka
mechanické
dávkování paliva
odlučovač pevných
látek
tahový ventilátor
CERTIFIKACE.....
teplovodní kotle na spalování
dřevního odpadu. Certifikát
byl
vydán
strojírenským
zkušebním ústavem v Brně
dne 29.2.2012.
TECHNICKÁ DATA.....
Typ kotle
s.r.o.
ELBH-CZ s r.o.
Havlíčkova 35
375 01 Týn nad Vltavou
Česká republika
tel./fax.: +420 385 721 245
tel./fax.: +420 385 722 891
e-mail: [email protected]
obchodní@elbh.cz
web: www.elbh.com
www.elbh.cz
TSP 7
TSP 10
TSP 15
TSP 20
TSP 25
TSP 30
TSP 35
TSP 40
TSP 50
TSP 60
TSP 70
TSP 80
TSP 90
TSP 100
TSP 125
TSP 130
TSP 140
TSP 150
TSP 160
TSP 180
TSP 200
TSP 220
TSP 250
výkon
(kW)
85
115
170
230
280
330
385
465
582
698
814
930
1047
1163
1260
1310
1400
1450
1500
1700
1850
2050
2500
Rozměry kotle (mm)
délka
1780
2340
2480
2880
3080
3280
3180
3480
3180
3380
3780
3450
3450
3750
4050
3100
3300
3500
3700
4100
4350
4650
5150
šířka
1160
1160
1360
1360
1360
1360
1460
1460
1660
1660
1660
1960
1960
1960
1960
2160
2160
2160
2160
2160
2430
2430
2430
výška
2075
2075
2450
2450
2550
2550
2755
2755
2960
3060
3060
3565
3665
3665
3665
4100
4100
4100
4100
4100
4350
4350
4350
montážní
výška
(mm)
otopná
plocha
(m2)
hmotnost
bez vody
(kg)
2435
2435
2810
2810
2910
2910
3115
3115
3320
3420
3420
3925
4025
4025
4025
4460
4460
4460
4460
4460
4710
4710
4710
10
16
20
26
28
31
36
41
49
54
65
77
87
99
115
130
145
160
175
192
205
230
240
2400/1500
2700/1800
3000/2000
3500/2200
4000/2400
4500/2600
5000/2800
5500/3000
6500/3300
7500/3400
8500/3700
9500/4000
10500/4500
11500/4800
12500/5300
12800/5500
13000/5800
13200/5900
13500/6000
14000/6500
15000/8000
17000/9000
20000/13000
obsah
ø
příruby
vody
kouřovodu
UT (mm)
(l)
(mm)
240
320
600
730
740
830
910
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3100
3200
3400
3550
4000
5000
5500
5700
50
50
80
80
80
80
100
100
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
200
200
250
250
250
160
180
200
250
250
250
300
300
300
350
350
400
400
400
500
500
500
500
500
500
600
600
600
typ
odlučovače
NW 250
NW 250
NW 350
NW 350
NW 350
NW 450
NW 450
NW 450
NW 630
NW 710
NW 710
2 x NW 630
2 x NW 630
2 x NW 630
2 x NW 730
2 x NW 730
2 x NW 730
2 x NW 730
2 x NW 730
2 x NW 830
2 x NW 830
2 x NW 830
2 x NW 930
Veškeré údaje v tomto prospektu jsou duševním a průmyslovým vlastnictvím firmy ELBH-CZ s.r.o. © 2013 Graphic design Jaroslav Luňáček ml.
· Kopie certifikátu pro
Download

kotle TSP CZ